போக்குவரத்து அடையாளங்களுக்கும் சமிக்கைகளுக்குமான வியன்னா உடன்படிக்கை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

போக்குவரத்து அடையாளங்களுக்கும் சமிக்கைகளுக்குமான வியன்னா உடன்படிக்கை எனப்படுவது சாலைப் போக்குவரத்து பயண நடமாட்டத்தையும் பாதுகாப்பையும் மேம்படுத்துவதற்கு உதவும் நோக்குடன் ஏற்படுத்தப்பட்ட அகில உலக உடன்படிக்கை ஆகும். இந்த உடன்படிக்கையின் படி அகில உலக சாலை அடையாளங்கள், போக்குவரத்து விளக்குகள், சாலை குறியீடுகள் தரப்படுத்தப்பட்டன. இந்த உடன்படிக்கை United Nations Economic and Social Council ஆல் வியன்னாவில் 7 October 1968 to 8 November 1968 காலப்பகுதியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட UNESC Conference on Road Traffic ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு 6 June 1978 அமுலுக்கு வந்தது.

விதிகள்[தொகு]

போக்குவரத்து அடையாளங்கள்[தொகு]

In article 2 the convention classes all road signs into a number of categories (A - H):

சாலை விளக்குகள்[தொகு]

Type Shape Colour Position Meaning
Non-flashing Plain பச்சை சந்தியில் செல்லவும்
மஞ்சள் At intersection, level crossing, swing bridge, airport, fire station or ferry terminal முடியுமானால் நிறுத்து
சிகப்பு சந்தியில் நிறுத்து
Red and amber At intersection Signal is about to change
Arrow pointing left Green At intersection Only traffic turning left may proceed
Arrow pointing right Green At intersection Only traffic turning right may proceed
Arrow pointing upwards Green At intersection Only traffic travelling straight ahead may proceed
Arrow pointing downwards Green Above lane Traffic may continue in lane
Cross Red Above lane Traffic may not enter lane
Arrow pointing diagonally downwards Amber or white Above lane Lane closes shortly ahead, change lane
Flashing Plain Double Red At level crossing, swing bridge, airport, fire station or ferry terminal Stop
Amber Anywhere except intersection Proceed with caution
Amber At intersection The priority is determined by Main Road [1] or Yield [2] signs
Lunar white At crossing Proceed