பேச்சு:களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
  • களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகம் என்பதே சரி. தமிழக அரசின் பெயரைப் புற இணைப்பில் காணவும்.--≈ உழவன் (கூறுக) 06:29, 5 ஏப்ரல் 2013 (UTC)
  • தகவற்பெட்டியில் தமிழக ஆளுர், முதலமைச்சர்கள்,...தோன்றுகிறது. ஏன்?≈ உழவன் (கூறுக) 02:13, 6 ஏப்ரல் 2013 (UTC)
Yes check.svgY ஆயிற்று சரி செய்திருக்கிறேன்.--சோடாபாட்டில்உரையாடுக 04:25, 6 ஏப்ரல் 2013 (UTC)

தமிழாக்கம் செய்யப்படவேண்டிய உயிரினங்கள்[தொகு]

இக்காப்பக ஆட்சியரால் அறிவிக்கப்பட்ட பறவைகளும், பாலூட்டிகளும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றைத் தமிழாக்கம் செய்யப்பட வேண்டும். அதன்பிறகு, வாழிடத் தனித்துவஉயிரிகள்(endemic), வாழிட பரவல்உயிரிகள்(non-endemic) என வகைப்படுத்த வேண்டும்.

பறவைகள்[தொகு]

Grey Francolin, Rain Quail, Jungle Bush Quail, Small Buttonquail, Yellow-legged Button quail, Barred Button quail, Red Spurfowl, Painted Spurfowl, Grey Junglefowl, Indian Peafowl, Bar-headed Goose, Lesser Whistling-duck, Cotton Pygmy-goose, Spot-billed Duck, Northern Pintail, Eurasian Wryneck, Speckled Piculet, Rufous Woodpecker, White-bellied Woodpecker, Brown-capped Pygmy, Woodpecker, Lesser Yellownape, Streak-throated Woodpecker, Common Flameback, Black-rumped Flameback, Greater Flameback, Brown-headed Barbet Crimson-fronted Barbet, Coppersmith Barbet, Malabar Grey Hornbill, Great Hornbill, Common Hoopoe, Malabar Trogon, Indian Roller, Common Kingfisher, Oriental Dwarf Kingfisher, Stork-billed Kingfisher,White-throated Kingfisher, Black-capped Kingfisher, Pied Kingfisher, Green Bee-eater, Blue-tailed Bee-eater, Chestnut-headed Bee-eater, Pied Cuckoo, Chestnut-winged Cuckoo Large Hawk Cuckoo, Indian Cuckoo, Lesser Cuckoo, Grey-bellied Cuckoo, Drongo Cuckoo, Asian Koel, Blue-faced Malkoha, Sirkeer Malkoha, Greater Coucal, Vernal Hanging Parrot, Rose-ringed Parakeet, Plum-headed Parakeet, Malabar Parakeet, Indian Swiftlet,White-rumped Needletail, Asian Palm Swift, House Swift, Fork-tailed Swift, Alpine Swift, Crested Treeswift, Oriental Bay Owl, Oriental Scops Owl, Eurasian Eagle Owl, Spot-bellied Eagle Owl, Brown Fish Owl, Brown Wood Owl, Jungle Owlet, Spotted Owlet, Brown Hawk Owl, Sri Lanka Frogmouth, Grey Nightjar, Large-tailed Nightjar, Indian Nightjar, Rock Pigeon, Nilgiri Wood Pigeon, Mountain Imperial Pigeon, Laughing Dove, Spotted Dove, Eurasian Collared Dove, Emerald Dove, Pompadour Green Pigeon, Slaty-legged Crake, White-breasted Waterhen, Purple Swamphen, Common Moorhen, Common Coot, Snipe, Green Sandpiper, Eurasian Thick-Knee, Black-winged Stilt, Little Ringed Plover, Yellow-wattled Lapwing, Red-wattled Lapwing, River Tern, Whiskered Tern, Osprey, Jerdon's Baza, Black Baza, Black-shouldered Kite, Black Kite, Brahminy Kite, Grey-headed Fish Eagle, Egyptian Vulture, Red-headed Vulture, Crested Serpent Eagle, Pallid Harrier, Crested Goshawk, Shikra, Besra,Eurasian Sparrowhawk, Oriental Honey-buzzard, Common Buzzard, Long-legged Buzzard, Tawny Eagle, Booted Eagle, Rufous-bellied Eagle, Changeable Hawk Eagle, Kestrel, Eurasian Hobby, Laggar Falcon, Little Grebe, Darter, Little Cormorant, Little Egret, Great Egret, Intermediate Egret, Cattle Egret, Indian Pond Heron, Grey Heron, Little Heron, Black-crowned Night Heron, Malayan Night Heron, Black Bittern, Glossy Ibis, Black-headed Ibis, Black Ibis, Eurasian Spoonbill, Spot-billed Pelican, Painted Stork, Asian Openbill, Indian Pitta, Asian Fairy Bluebird, Blue-winged Leafbird, Brown Shrike, Bay-backed Shrike, Rufous Treepie, White-bellied Treepie, House Crow, Large-billed Crow, Ashy Woodswallow, Eurasian Golden Oriole, Black-hooded Oriole, Large Cuckooshrike, Black headed Cuckooshrike, Small Minivet, Scarlet Minivet, Bar-winged Flycatchershrike, Black Drongo, Ashy Drongo, White-bellied Drongo, Bronzed Drongo, Greater Racket-tailed Drongo, Black-naped Monarch, Asian Paradise-Flycatcher, Common Iora, Large Woodshrike, Common Woodshrike, Blue Rock Thrush, Malabar Whistling Thrush, Pied Thrush, Orange-headed Thrush, Scaly Thrush, Eurasian Blackbird, White-bellied Shortwing, Asian Brown Flycatcher, Rusty-tailed Flycatcher, Brown-breasted Flycatcher, Red-throated Flycatcher, Black-and-orange Flycatcher, Verditer Flycatcher, Nilgiri Flycatcher, White-bellied Blue Flycatcher, Blue-throated Flycatcher, Tickell's Blue Flycatcher, Grey-headed Canary Flycatcher, Indian Blue Robin, Oriental Magpie Robin, Indian Robin, Black Redstrat, Pied Bushchat, Chestnut-tailed Starling, Brahminy Starling, Common Myna, Jungle Myna, Hill Myna, Velvet-fronted Nuthatch, Black-lored Tit, Eurasian Crag Martin, Dusky Crag Martin, Barn Swallow, Pacific Swallow, Wire-tailed Swallow, Red-tailed Swallow, Northern House Martin, Grey-headed Bulbul, Black-crested Bulbul, Red-whiskered Bulbul, Red-vented Bulbul, White-browed Bulbul, Yellow-browed Bulbul, Black Bulbul, Grey-breasted Prinia, Jungle Prinia, Ashy Prinia, Oriental White-eye, Grosshopper Warbler, Blyth's Reed Warbler, Thick-billed Warbler, Broad-tailed Grassbird, Orphean Warbler, Common Tailorbird, Greenish Warbler, Large-billed Leaf Warbler, Western Crowned Warbler, Wynaad Laughingthrush, Grey-breasted Laughing-thrush, Puff-throated Babbler, Indian Scimitar Babbler, Tawny-bellied Babbler, Dark-fronted Babbler, Yellow-eyed Babbler, Rufous Babbler, Jungle Babbler, Yellow-billed Babbler, Brown-cheeked Fulvetta, Singing Bushlark, Indian Bushlark, Ashy-crowned Sparrow Lark, Eurasian Skylrak, Thick-billed Flowerpecker, Purple-rumped Sunbird, Crimson-backed Sunbird, Purple Sunbird, Loten's Sunbird, Little Spiderhunter, House Sparrow, Forest Wagtail, White Wagtail, White-browed Wagtail, Yellow Wagtail, Grey Wagtail, Nilgiri Pipit, Paddyfield Pipit, Baya Weaver, Indian Silverbill, White-rumped Munia, Black-throated Munia, Scaly-breasted Munia, Black-headed Munia, Common Rosefinch.

பாலூட்டிகள்[தொகு]

The flagship species are Tiger, Asian Elephant and Lion tailed Macaque. The co-predators of Tiger include wild-dog or Indian Dhole and Leopard. Other species are: Madras hedgehog, Days' shrew, Grey musk shrew, Hill (mountain) shrew, Pygmy shrew, Fulvous fruit bat, Indian flying fox, Lesser dog-faced fruit bat, Short-nosed fruit bat, Lesser mouse-tailed bat, Black-beared tomb bat, Pouch-bearing bat, Greater false vampire, Lesser false vampire, Rufous horseshoe bat, Blyth's horseshoe bat, Lesser woolly horseshoe bat, Dusky leaf-nosed bat, Fulvous leaf-nosed bat, Schneider's leaf-nosed bat, Evening bat, Painted bat, Slender loris, Bonnet macaque, Lion-tailed macaque, Common langur, Nilgiri langur, Indian jackal, Bengal fox (from outside PA), Dhole or Asiatic wild dog, Sloth bear, Nilgiri marten, Common otter, Smooth coated otter, Oriental small clawed otter, Small Indian civet, Common palm civet, Jerdon's (brown) pawn civet, Common Indian mongoose, Brown mongoose, Ruddy mongoose, Stripe-necked mangoose, Leopard cat, Jungle cat, Rusty-spotted cat, Leopard, Tiger, Asian elephant, Wild boar, Indian spotted chevrotain or mouse deer, Barking deer, Chital, Sambar, Gaur, Nilgiri tahr, Indian pangolin, Common palm squirrel, Dusky striped squirrel, Jungle striped squirrel, Indian giant squirrel, Indian giant flying squirrel, Travancore flying squirrel, Malabar spiny dormouse, Indian gerbil, Indian bush rat, Soft-furred field rat or metad, White-bellied wood rat, Indian field mouse, Bonhote's mouse, House mouse, Spiny field mouse, Indian long-tailed tree mouse, Lesser bandicoot rat, large bandicoot rat, Indian porcupine and hare.

இக்காப்பக வனவகைகள்[தொகு]

  • இக்காப்பகத்தினை, கீழ்கண்ட வகைகளாக, வனஅறிவியல்படி பிரிக்கலாம்.
எண் வனக்குறியீடு வன இனம்
1 1A/C3 Southern Hilltop Evergreen Forests
2 1A/C4 West coast Tropical Wet Evergreen Forests
3 2A/C3 Tirunelveli Semi Evergreen Forests
4 3B/C2 Southern Moist Mixed Deciduous Forests
5 4F/RSI Tropical Riparian Fringing Forests
6 5A/C1(b) Dry Teak Forests
7 5A/C3 Southern Dry Mixed Deciduous Forests
8 6A/C2 Carnatic Umbrella Thorn Forests
9 8A/E1 Ochlandra Reeds
10 Southern Montane Wet Grass Land