பெண் தாவரவியலாளர்களின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

இது பெண் தாவரவியலாளர்களின் பட்டியல் ஆகும்.

பெயர் விவரம் பிறந்த நாள் இறந்த நாள் நாடு படிமம்
அகினியா உலோசினா- உலோசின்சுகாயா சோவியத் தாவரவியலாளர் (1903–1958) 1903 1958 உருசியப் பேரரசு
சோவியத் ஒன்றியம்
அடிலைன் அமெசு அமெரிக்கப் பூஞ்சையியலாளர் 1879 1976 ஐக்கிய அமெரிக்கா
அதிரியானா ஆப்மன் சிலித் தாவரவியலாளர் 1940 சிலி
அதிரியன்னி கிளார்க் ஆத்திரேலியத் தாவரவியலாளர்
அகனெசு ஆர்பர் பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1879-02-23 1960-03-22 ஐக்கிய இராச்சியம்
அகனேசு பிளாக் டச்சுத் தாவரவியலாளர் 1629-10-29 1704-04-20 நெதர்லாந்து
Agneta Blok - Flora Batava 1700.jpg
அகனேசு இப்பெட்சன் பிரித்தானிய உடலியங்கியலாளர் 1757 1823-02 ஐக்கிய இராச்சியம்
அகனேசு குவிர்க் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1884 1974 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Agnes J. Quirk.jpg
அய்மே மாயமெத்சு எசுத்தோனிய அறிவியலாளர் 1930-09-29 1996-07-17
அய்மேயி அந்தோயினெத்தி காமசு பிரெஞ்சுத் தாவரவியலாளர் 1879-05-01 1965-04-17 பிரான்சு
அய்னோ கென்சன் செருமானிய கற்பூஞ்சையியலாளர் 1925-04-12 2011-08-29 செருமனி
அலைசு ஈசுட்டுவுட் கனடிய அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1859-01-19 1953-10-30 கனடா
ஐக்கிய அமெரிக்கா
அலைசு பேபர் திரியோன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1920 2009 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Alicetryon brazil.jpg
அலைசு ஆசுகின்சு அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1880-04-24 1971-10-16 ஐக்கிய அமெரிக்கா
அலைசு இலவுன்சுபெரி தாவரவியலாளர் 1872 1949 ஐக்கிய அமெரிக்கா
அலைசு பெகிலர் தென் ஆப்பிரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1861-07-21 1929-06-17 தென் ஆப்பிரிக்கா
Alice Pegler00a.jpg
அலிசியா அம்கெர்சுட்டு ஆங்கிலேயத் தோட்டக் கலைஞர்; ஆங்கிலத்தில் முதன்முதலில் தோட்டக்கலை வரலாற்றூ நூலை எழுதியவர். 1865 1941
அலிசியா இலவுர்தெய்கு அர்ஜென்டீனத் தாவரவியலாளர் 1913-12-17 2003-07-30 அர்ஜென்டீனா
Alicia Lourteig.jpg
அல்மிரா கார்த் இலிங்கன் பெல்ப்சு அமெரிக்கக் கல்வியாளரும் தாவரவியலாளரும் 1793-07-15 1884-07-15 ஐக்கிய அமெரிக்கா
AHLPportrait.jpg
அமாலியே தைத்ரிச் செருமானிய இயற்கையியலாளர் 1821-05-26 1891-03-09 செருமனி
Dietrich-amalie.jpg
அமிலியா கிரிப்பித்சு பயில்நிலை உடலியங்கியலாளர் 1768 1858
அமி யாகோத் குவில்லார்மோது தென் ஆப்பிரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1911-05-23 1992 தென் ஆப்பிரிக்கா
அங்கேலா பிசுகெர்ன்க் தாவரவியலாளரும் காப்பாளரும் 1886-08-27 1967-12-23 சுலோவேனியா
Angela Piskernik 1966.jpg
ஆஞ்சி பெக்வித் அமெரிக்கத் தாவர நோயியலாளர் ஐக்கிய அமெரிக்கா
ஆன் பிழ்சப் பிரித்தானிய உயிரியலாளர் 1899-12-19 1990-05-07
ஆன் மார்வத் எசுத்தோனியத் தாவரவியலாளர் 1939-04-21
அன்னா அமிலியா ஓபர்மேயர் தென் ஆப்பிரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1907-07-30 2001-10-10 பிரித்தானியப் பேரரசு
தென் ஆப்பிரிக்கா
அன்னா அட்கின்சு ஆங்கிலேயத் தாவரவியலாளரும் ஒளிப்படக் கலைஞரும் 1799-03-16 1871-06-09 ஐக்கிய இராச்சியம்
Anna Atkins 1861.jpg
அன்னா மரியா வாக்கர் சிறிலங்கா தாவரவியலாளர் 1778 1852-09-08
அன்னா மவுரிசியோ சுவீடன் தாவரவியலாளர் 1900-11-26 1993-07-24 சுவிட்சர்லாந்து
MaurizioAnna1960.JPG
அன்னா முரே வைல் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1863-01-07 1955-12-18 ஐக்கிய அமெரிக்கா
அன்னா இரசல் தாவரவியலாளர்t 1807 1876
அன்னா சுச்சியான் உருசியத் தாவரவியலாளர் 1905-07-09 1990-05-15 சோவியத் ஒன்றியம்
அன்னா விக்கர்சு பிரித்தானியப் பூஞ்சையியலாளர் 1852-06-28 1906-08-01 ஐக்கிய இராச்சியம்
அன்னா வெபர்வான் போசே கடல்சார் உயிரியலாளர் 1852-03-27 1942-10-29 நெதர்லாந்து இராச்சியம்
Anna Antoinette Weber-van Bosse.jpg
ஆன்னி பிரேவிசு தாவரவியலாளர் 1911-03-26 2002 ஐக்கிய இராச்சியம்
ஆன்னி காதரைன் ஓப்பிளிங்சு தாவரவியலாளர் 1903 1995 ஐக்கிய அமெரிக்கா
ஆன்னி எலிசபெத் பால் ஐரிசு தாவரவியலாளர், algologist 1808 1872 அயர்லாந்து குடியரசு
ஆன்னீ கிராவத் அமெரிக்கத் தாவர நோயியலாளர் 1894 1986 ஐக்கிய அமெரிக்கா
ஆன்னீ உலோரைன் சுமித் பிரித்தானியக் கற்பூஞ்சையியலாளர் 1854-10-23 1937-09-07 ஐக்கிய இராச்சியம்
ஆன்னீ மோரில் சுமித் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1856-02-13 1946 ஐக்கிய அமெரிக்கா
AnnieMorrillSmith.jpg
ஆந்தியா பிலிப்சு தாவரவியலாளர் 1956-06-03 மலேசியா
அந்தோனினா போரிசோவா உருசியத் தாவரவியலாளர் 1903 1970 சோவியத் ஒன்றியம்
அந்தோனினா போயார்கோவா காகாசியத் தாவரவியல் வல்லுனர் 1897 1980 சோவியத் ஒன்றியம்
அரபெல்லா எலிசபெத் உரவுபெல் பிரித்தானிய ஓவியர் 1817-03-23 1914-07-31 தென் ஆப்பிரிக்கா
Arabella Elizabeth Roupell13.png
ஆசுத்திரீடு கிளீவ் தாவரவியலாளர், புவியியலாளர், வேதியியலாளர் 1875-01-22 1968-04-08 சுவீடன்
அவுதிரே புரூக்சு பிரித்தானியத் தாவரவியலாளரும் தாவர நோயியலாளரும் 1933 2018 ஐக்கிய இராச்சியம்
ஆகத்தா வேரா துத்தீ தென் ஆப்பிரிக்கத் தாவரவியலாளர், mycologist 1881-07-18 1963-08-08 தென் ஆப்பிரிக்கா
அவிழ்சாகு சகாவி இசுரவேல் தாவரவியலாளர் 1922 இசுரவேல்
Avishag Zahavi.jpg
பார்பாரா ஜி. பிரிக்சு தாவரவியலாளர் 1934-06-15
1934-11-22
1934
ஆத்திரேலியா
பார்பாரா பிக்கர்சுகில் பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1940
Barbara Pickersgill (cropped).jpg
பியேத்ரிசு வில்லார்டு தாவரவியலாளர் 1927-12-19
1925
2003 ஐக்கிய அமெரிக்கா
பெர்னாதெத்தி கோசார்த் அமெரிக்கத் தோட்டக்கலைஞரும் தாவரவியலாளரும் 1949-05-17 2009-07-27 ஐக்கிய அமெரிக்கா
பெர்னிசு கிதூசு சுச்சுபெர்த் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1913-10-06 2000-08-14 ஐக்கிய அமெரிக்கா
பெர்த்தா சுட்டோன்மன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1866-08-18 1943-04-30 ஐக்கிய அமெரிக்கா
பெர்த்தி கூலாவான் நூதென் டச்சுத் தாவரவியலாளர் 1817-10-12 1892-04-12 நெதர்லாந்து இராச்சியம்
COLLECTIE TROPENMUSEUM Olieverfschildering portret van Berthe Hoola van Nooten door M. Calisch TMnr 5575-1.jpg
பிளாங்கா இரினேயி அரில்லாகா உராகுவா அறிவியலாளர் 1917 2011 அர்ஜென்டீனா
Dra. Blanca Renée Arrillaga Oronoz.jpg
போன்னி சி. தெம்பிள்டன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1906-10-23 2002 ஐக்கிய அமெரிக்கா
சார்லோட்டா கேசு கால் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1880 1949 ஐக்கிய அமெரிக்கா
சார்மன் இலேலியா கிறித்தோபல் தாவரவியலாளர் 1932 அர்ஜென்டீனா
கார்மன் புயால்சு அர்ஜென்டீனத் தாவரவியலாளர் 1916 2003 அர்ஜென்டீனா
காரீ தெரிக் கனடியத் தாவரவியலாளரும் மரபியலாளரும் 1862-01-14 1941-11-10 கனடா
Carrie Derick.jpg
காதரைன் பர்பிழ்சு அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1834-05-09 1931-12-06 ஐக்கிய அமெரிக்கா
காதரைன் பார் திரெய்ல் ஆங்கிலேய-கனடிய நூலாசிரியர் 1802-01-09 1899-08-29 கனடா
Mrs Catherine Parr Traill by Topley.JPG
காதரைன் கேழ்சு அயர்லாந்து தாவரவியலாளர் 1815-05-18 1892-02-16
சிசிலி குல்சி மாத்சுசாட் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளரும் புவியியலாளரும் 1895 1976
சார்லட்டி காட்லாந்து எல்லிசு அமெரிக்கத் தாவரவியலாளரும் தாவரந் திரட்டுநரும் 1874-06-27 1956-03-17 ஐக்கிய அமெரிக்கா
சார்லட்டி எலியாட் அமெரிக்கத் தாவர உடலியங்கியலாளர் 1883 1974 ஐக்கிய அமெரிக்கா
சார்லட்டி கிரேசு ஓ பிறையன் அயர்லாந்து எழுத்தாளர் 1845 1909
சென் ஆங் தாவரவியலாளர் 1931
சிசிதா எஃப். குல்பர்சன் அமெரிக்கக் கற்பூஞ்சையியலாளர் 1931-11-01 ஐக்கிய அமெரிக்கா
கிறித்தைன் பியூசுமன் டச்சுத் தாவரவியலாளர் 1900-03-22 1936-03-27 நெதர்லாந்து இராச்சியம்
CB foto IM.jpg
கிறித்தைன் மரீ பெர்க்கவுட் டச்சுத் தாவரவியலாளர் 1893 1932 நெதர்லாந்து இராச்சியம்
கிளாரா ஈட்டன் கம்மிங்சு அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1855-07-13 1906-12-28 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Clara E. Cummings.jpg
கிளாரா இலார்ட்டர் ஆங்கிலேயத் தாவரவியலாளர் 1847-06-27 1936-05-13 ஐக்கிய இராச்சியம்
கிளாரா எச். காசே அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1880 1926-10-10 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Clara H Hasse.jpg
கிளாரிசா திரேசி அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1818-11-12 1905-11-13 ஐக்கிய அமெரிக்கா
கிளிலியா துராசோ கிரிமால்டி தாவரவியலாளர் 1760 1830
கிளியோபி கால்டெரான் தாவரவியலாளர் 1929-10-26 2007-03-19 அர்ஜென்டீனா
Cleofe Calderon and Thomas R. Soderstrom Examining Bamboo Samples, National Museum of Natural History.tif
கான்சுட்டன்சு எந்திகாட் ஆர்த் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1900-11-02 1984-12-21 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Constance Endicott Hartt (1900-1984) (5494402276).jpg
சித்னா இலெத்தி தென் ஆப்பிரிக்கத் தாவரவியல் ஓவியர் 1895-01-01 1985-05-03 தென் ஆப்பிரிக்கா
தெபோரா எம். பியர்சால் அமெரிக்கத் தொல்தாவரவியலாளர் 1950 ஐக்கிய அமெரிக்கா
தயான்னி எட்வர்ட்சு தொல்தாவரவியலாளர் 1942 ஐக்கிய இராச்சியம்
தோரிசு உலோவ் சுவீடன்- ஐசுலாந்து தாவரவியலாளர் 1918-01-02 2000-02-25 சுவீடன்
தோரத்தி பெர்ட்சு தாவரவியலாளர் 1859-03-14 1939-03-06
தோரத்தி அடிங்டன் காட்பரி பிரித்தானியத் தாவரவியலாளரும் குழும இயக்குநரும் 1892-10-14 1987-08-21 ஐக்கிய இராச்சியம்
தோரத்தி போப்பனோ ஆங்கிலேயத் தாவரவியலாளரும் தொல்லியலாளரும் 1899-06
1899
1932 ஐக்கிய இராச்சியம்
Dorothy Popenoe.png
ஏயன்னா நி இலம்கினா பூச்சியியலாளர், தாவரவியலாளர், சூழலியலாளர், வானொலி, தொலைக்காட்சித் தகவல் அமைப்பாளர், நூலாசிரியர் 1950
எடித் கோல்மன் ஆத்திரேலிய இயற்கையியலாளர் 1874 1951 ஆத்திரேலியா
எடித் ஜெர்ட்ரூடே சுச்சுவார்ட்சு தாவரவியலாளர் 1877-10-05 1971-07-26 ஐக்கிய அமெரிக்கா
எடித் காதரைன் காழ்சு அமெரிக்கப் பூஞ்சையியலாளர் 1890-10-04 1992-04-06
எடித் இலாயார்டு சுட்டீவன்சு தென் ஆப்பிரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1884 1966 தென் ஆப்பிரிக்கா
எடினா எச். பவுசெட் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1879 1960 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Edna-h-fawcett.jpg
எடினா பி. பிளம்சுடீடு தொல் தாவரவியலாளர் 1903-09-15 1989-09-23
எப்பீ அல்மிரா சவுத்வர்த் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1860 1947
எய்லீன் அடிலைடி புருசு பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1905 1955 ஐக்கிய இராச்சியம்
எலைன் புல்லார்டு பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1915 2011
எலியனார் மரியோன் பென்னெட் தாவரவியலாளர் 1942 ஆத்திரேலியா
எலியனார் மேரி இரெய்டு பிரித்தானியத் தொல்தாவரவியலாளர் 1860-11-13 1953-09-28 ஐக்கிய இராச்சியம்
எலியனார் வாச்சல் வேல்சுத் தாவரவியலாளர் 1879-01-08
1879
1948-12-06
1948
ஐக்கிய இராச்சியம்
எலினா பவுனெரோ உரூயிசு எசுபானியத் தாவரவியலாளர் 1906-09-21 2009-03-09 எசுபானியம்
எல்லிசா கரோலின் பொம்மர் பெல்ஜியத் தாவரவியலாளர் 1832-01-19 1910-01-17
Elisa Caroline Bommer00.jpg
எலிசா தெ வில்மோரின் பிரெஞ்சுத் தோட்டக்கலையியலாளர் 1826-05-03 1868-08-05 பிரான்சு
எலிசபெத் கிறித்தினா வான் இலின்னே சுவீடியத் தாவரவியலாளர் 1743-06-14 1782-04-15 சுவீடன்
Elisabeth Christina von Linné.jpg
எலிசபெத் காந்த் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1934 ஐக்கிய அமெரிக்கா
எலிசபெத் சுச்சீமன்]] தாவரவியலாளர், மரபியலாளர் 1881-08-15 1972-01-03 செருமனி
எலிசி காப்மன் அமெரிக்கத் தொல்தாவரவியலாளர் 1889-02-05 1955-03-14 ஐக்கிய அமெரிக்கா
எலிசா அமி ஆட்குசன் தாவரவியலாளர் 1888-10-10 1983-01-07 நியூசிலாந்து
எலிசா ஆன் யவுமன்சு அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1826-12-17 1914-09-27 ஐக்கிய அமெரிக்கா
எலிசா சுட்டாந்தர்விக் கிரெகொரி தாவரவியலாளர் 1840-12-06 1932-03-22 ஐக்கிய இராச்சியம்
எலிசபெத் ஏ. வித்யாயா தாவரவியலாளர் 1951
எலிசபெத் பிளாக்வெல் இசுகாட்டியத் தாவரவியல் விளக்குனர், நூலாசிரியர் 1707 1758 ஐக்கிய இராச்சியம்
Elizabeth Blachrie Blackwell.jpg
எலிசபெத் கோல்மன் வைட் புளூபெரி தாவரவியலாளர் 1871-10-05 1954-11-11 ஐக்கிய அமெரிக்கா
எலிசபெத் ஜெர்ட்ரூடே பிரித்தான் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1857-01-09 1934-02-25 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Elizabeth G Knight - 1886.jpg
எலிசபெத் ஜில் கவுலி பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1950 ஐக்கிய இராச்சியம்
எலிசபெத் உலோமாக்சு ஆங்கிலேயத் தாவரவியலாளர் 1810-02-22 1895-03-16 ஐக்கிய இராச்சியம்
எலிசபெத் மெக்ளின்டாக் தாவரவியலாளர் 1912 2004 ஐக்கிய அமெரிக்கா
எலிசபெத் துவின்னினிங் ஆங்கிலேயத் தாவரவியல் விளக்குனர் 1805 1889 ஐக்கிய இராச்சியம்
Elizabeth Twining06.jpg
எல்லன் கட்சின்சு ஐரியத் தாவரவியலாளர் 1785 1815 அயர்லாந்து குடியரசு
எல்லன் சுச்சல்சு குவில்லின் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர், எழுத்தாளர், அருங்காட்சியக இயக்குநர் 1892-06-16 1970-05-06 ஐக்கிய அமெரிக்கா
எல்லன் வில்மோட் ஆங்கிலேயத் தோட்டக்கலையியலாளர் 1858-08-19 1934-09-27 ஐக்கிய இராச்சியம்
எல்லன் உரைட் பிளாக்வெல் எழுத்தாளர், தாவரவியலாளர் 1864-10-07 1952-02-24 நியூசிலாந்து
எல்சா பீட்டா பங்கே சுவீடியத் தாவரவியலாளர் 1734-04-18 1819-01-19 சுவீடன்
எல்சா நிகோல்ம் சுவீடியத் தாவரவியலாளர் 1911 2002 சுவீடன்
எல்சி கான்வே பிரித்தானியத் தாவரவியலாளரும் பாசியியலாளரும் 1902
1902-03-15
1992
1992-07-22
ஐக்கிய இராச்சியம்
எல்சி எலிசபெத் எசுத்தரூய்சன் தென் ஆப்பிரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1912 2006 தென் ஆப்பிரிக்கா
எல்சி எம். பரோசு பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1913 1986 ஐக்கிய இராச்சியம்
எல்சி மேரி கிரிப்பின் தாவரவியல் ஆசிரியர் 1884-11-01 1968-05-03 நியூசிலாந்து
எல்சி மவுடு வேல்பீல்டு பிரித்தானியப் பூஞ்சையியலாளர் 1886-07-03 1972-06-17 ஐக்கிய இராச்சியம்
எல்வா இலாவ்டன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1896-04-03 1993-02-03 ஐக்கிய அமெரிக்கா
எல்சாதா குளோவர் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1896 1980 ஐக்கிய அமெரிக்கா
எமிலீ சுனேத்திலாகி பிரேசில் இயற்கையியலாளரும் பறவையியலாளரும் 1868-04-13 1929-11-25 பிரேசில்
செருமனி
எமிலி காலின்சு பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1858 1945 ஐக்கிய இராச்சியம்
எமிலி திக்சு தொல்தாவரவியலாளர் 1904-05-21 1972 ஐக்கிய இராச்சியம்
எம்மா இலாப்லின் 1866 1962
எம்மா உலூசி பிரவுன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1889-04-19 1971-03-05 ஐக்கிய அமெரிக்கா
எசுதெல்லா இலியோபோல்டு அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1927 ஐக்கிய அமெரிக்கா
எசுதெல் ஒரோசுகோ மெக்சிகோ தாவரவியலாளரும் ஆராய்ச்சியாளரும் அரசியல்வாதியும் 1945-04-25 மெக்சிகோ
எதெல் ஆன்சன் பெக்காம் தாவரவியலாளர் 1879 1965
எதெல் பைலி இக்கின்சு அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1866 1963 ஐக்கிய அமெரிக்கா
எதெல் தெ பிரைன் பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1879 1918 ஐக்கிய இராச்சியம்
எதெல் சார்ஜன்ட் தாவரவியலாளர் 1863-10-28 1918-01-16 ஐக்கிய இராச்சியம்
Ethel Sargant.jpg
எதெல் தாமசு ஆங்கிலேயத் தாவரவியலாளர் 1876 1944
எதெல் சோவே பைலி அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1889-11-17 1983 ஐக்கிய அமெரிக்கா
ஏவா மாமெலி கால்வினோ தாவரவியலாளர் 1886-02-12 1978-03-31 இத்தாலி
ஏவா சுச்சான்பெக் தீம்சி தாவரவியலாளர் 1930 2011
ஈவ் பாமர் தென் ஆப்பிரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1916-02-20 1998 தென் ஆப்பிரிக்கா
எவலின் பூத் அயர்லாந்து தாவரவியலாளர் 1897-10-30 1988 அயர்லாந்து
புளோரா வாம்பாகு பேட்டர்சன் அமெரிக்கப் பூஞ்சையியலாளர் 1847 1928 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Mrs. F.W. Patterson.jpg
புளோரன்சு மெயர் சேசு அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1902 1978-05-06 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Florence E. Meier Chase - A.jpg
புளோரன்சு வுட்வார்டு பிரித்தானியத் தாவரவியலாளரும் தாவரவியல் விளக்குனரும் 1854 1936-01-03 ஐக்கிய இராச்சியம்
பிரான்செசு ஆக்டன் பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர், தொல்லியலாளர், கலைஞர் 1794-07-07 1881-01-24 ஐக்கிய இராச்சியம்
பிரான்செசு மார்கரெட் இலெய்ட்டன் தென் ஆப்பிரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1909-03-08 2006-01-08 தென் ஆப்பிரிக்கா
ஆத்திரேலியா
பிரான்செசு மீகன் இலட்டெரல் தாவரவியலாளர் 1920-12-21 2008-11-05 ஐக்கிய அமெரிக்கா
பிரான்செசு தியோடோரா பார்சன்சு தாவரவியலாளர் 1861-12-05 1952-06-10 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Frances Theodora Parsons.png
பிராங்குவாயிசு ஆர்திரே பிரெஞ்சு தாவரவியலாளர் 1931 2010 பிரான்சு
கேபிரியேல் இராபேல் ஆத்திரியத் தாவரவியலாளர் 1880 1963 ஆத்திரியா
Gabriele Rabel (b. 1880).jpg
கேபிரியேல் ஓவார்டு பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1876-10-03 1930-08-18 ஐக்கிய இராச்சியம்
ஜியார்ஜியா மேசன் தாவரவியலாளர் 1910-03-16 2007-10-08 ஐக்கிய அமெரிக்கா
ஜெர்ட்ரூடு தாகில்கிரென் தாவரவியலாளர் 1931 2009
ஜெர்ட்ரூடே பேக்கன் எழுத்தாளர், வான்வலவர், தாவரவியலாளர் 1874-04-19 1949-12-22
ஜெர்ட்ரூடே ஜெக்கில் தோட்ட வடிவமைப்பாளர், கலைஞர் 1843-11-29 1932-12-08 ஐக்கிய இராச்சியம்
ஜெர்ட்ரூடே சிம்மன்சு பர்லிங்காம் அமெரிக்கப் பூஞ்சையியலாளர் 1872-04-21 1952-01-11 ஐக்கிய அமெரிக்கா
குளோரியா கலீனா கார்செசு கொலம்பிய அறிவியலாளர் 1958-04-22 2016-03-23 கொலம்பியா
கிரேசு எவலின் பிக்போர்டு தாவரவியலாளர் 1902 1986 ஐக்கிய அமெரிக்கா
கிரேட்டா சுட்டீவன்சன் நியூசிலாந்து பூஞ்சையியலாளர் 1911-06-10 1990-12-18 நியூசிலாந்து
கிரேத்தி இரிட்டர் கேசில் நார்வே அறிவியலாளர் 1920-01-03 2013-11-09 நார்வே
குவிலீல்மா இலிசுட்டர் பூஞ்சையியலாளர், இயற்கையியலாளர் 1860-10-28 1949-05-18
குவாரந்தா குவாலாத்சே ஜியார்ஜியத் தாவரவியலாளர் 1932-06-23
Guranda Gvaladze.jpeg
குவெந்தோலின் ஜாயிசு இலெவிசு பிரித்தானிய- தென் ஆப்பிரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1909 1967 ஐக்கிய இராச்சியம்
தென் ஆப்பிரிக்கா
கைதே எனே இரெபாசு எசுத்தோனியத் தாவரவியலாளர் 1935-01-25
அன்னா மார்கோங்சுகா தாவரவியலாளர்t, வகைபாட்டியலாளர் 1968 போலந்து
அன்னா இரெசுவோல்-ஓல்ம்சென் நார்வே உயிரியலாளர் 1873-09-11 1943-03-13 நார்வே
Hanna Resvoll Holmsen 339171.jpg
அன்னா கரோலின் ஆசே தாவரவியலாளர் 1883-07-12 1980-11-23
ஆரியத் கிரெய்ட்டன் அமெரிக்க மரபியலாளர் 1909-06-27 2004-01-09 ஐக்கிய அமெரிக்கா
ஆரியத் மார்கரெட் உலூயிசா போலசு தென் ஆப்பிரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1877-07-31 1970-04-05 பிரித்தானியப் பேரரசு
தென் ஆப்பிரிக்கா
ஏசல் மார்கரைட் சுச்சுமோல்]] அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1890-08-23 1990-01-31 ஐக்கிய அமெரிக்கா
எய்திருன் எல்சுபெத் கிளாரா ஆசுட்டர்வால்டு ஆர்ட்மன் செருமானியத் தாவரவியலாளர் 1942-08-05
1942
2016-07-11 செருமனி
எலன் மார்கரெட் கில்கே அமெரிக்கப் பூஞ்சையியலாளர் 1886 1972 ஐக்கிய அமெரிக்கா
எலன் மார்கந்தவு பாக்சு தாவரவியலாளர், தோட்டக்கலை நூலாசிரியர் 1884-05-27 1974-01-13 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Agnes J. Quirk, Helen Morgenthau Fox (1884-1974), and Florence Hedges (1878-1956).jpg
எலன் போர்ட்டர் பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1899-11-10 1987-12-07
Helen Kemp Archbold Porter (1899-1987).jpg
எலன் சார்சுமித் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1905-08-26 1982-11-10 ஐக்கிய அமெரிக்கா
எலனா கிரெசெமீனீசுகா போலந்து தாவரவியலாளர், நுண்ணுயிரியலாளர் 1878 1966 போலந்து
எலனா பர்பென்டி (மரியா மெதீனா கோயலி) இத்தாலி ய அறிவியலாளர் 1764 1846 இத்தாலி
எலனி துராந்து தாவரவியலாளர் 1883-08 1934-08
எல்லா பிரேவோ மெக்சிகோ தாவரவியலாளர் 1901-09-30 2001-09-26 மெக்சிகோ
என்றியேட்டா ஊக்கர் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1851-12-12 1929-05-13 ஐக்கிய அமெரிக்கா
கில்தூர் கிராகு நார்வே தாவரவியலாளர் 1922-03-22 2014-08-25 நார்வே
கில்தியே மாசு-வான் தெ காமர் டச்சுத் தாவரவியலாளர் 1941-12-09 நெதர்லாந்து
இல்மா கிரேசு இசுட்டோன் ஆத்திரேலியத் தாவரவியலாளர் 1913 2001
இனேசு கிளேர் வெர்தூர்ன் தென் ஆப்பிரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1896-06-15 1989 தென் ஆப்பிரிக்கா
இனேசு எம். கேரிங் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1875 1968 ஐக்கிய அமெரிக்கா
இங்கர் நார்தால் நார்வே தாவரவியலாளர் 1944-08-11 நார்வே
இரினே மாந்தோன் பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1904-04-17 1988-05-13 ஐக்கிய இராச்சியம்
Irenemanton.jpg
இரினா குருத்சின்சுகாயா உருசியத் தாவரவியலாளர் 1920 2011
இசபெல் கிளிப்டன் குக்சன் ஆத்திரேலியத் தாவரவியலாளர் 1893-12-25 1973-07-01 ஆத்திரேலியா
இசபெல்லா அபோத் கல்வியாளர், இனக்குழு தாவரவியலாளர் 1919-06-20 2010-10-28 ஐக்கிய அமெரிக்கா
இசபெல்லா பிரெசுட்டன் தாவரவியலாளர் 1881 1965
இசபெல் வைலி கட்சிசன் இசுகாட்டிய ஆர்க்டிக் பயணர், தாவரவியலாளர் 1889 1982
IWH in Eskimo Coat.jpg
ஜானகி அம்மாள் இந்தியத் தாவரவியலாளர் 1897 1984-02 இந்தியா
ஜேன் சி. இலந்தோன் ஆங்கிலேய அறிவியல் புனைகதையாளர் 1807-08-19 1858-07-13 ஐக்கிய இராச்சியம்
Jane Loudon crop.jpg
ஜேன் கோல்தன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1724-03-27 1766-03-10 ஐக்கிய அமெரிக்கா
ஜேன் கிளேசுபுரூக் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர்
ஜேனட் இரசல் பெர்க்கின்சன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர், கண்டுபிடிப்பாளர் 1853 1933 ஐக்கிய அமெரிக்கா
ஜேனட் சுப்பிரென்ட் பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1934 ஐக்கிய இராச்சியம்
ஜந்தினா தாம்மெசு டச்சுத் தாவரவியலாளரும் மரபியலாளரும் 1871-06-23 1947-09-20 நெதர்லாந்து
ஜய்னி வி. ஆர்ம்சுட்டிராங் பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் ஐக்கிய இராச்சியம்
ஜீன் பின்னேகன் Australian botanist
ஜீன் கால்பிரைத் ஆத்திரேலியத் தாவரவியலாளரும் எழுத்தாளரும் 1906-03-28 1999-01-02 ஆத்திரேலியா
ஜீன் வைட் கார்னே ஆத்திரேலியத் தாவரவியலாளர் 1877-03-11 1952-10-21
ஜீன்னி பரே பிரெஞ்சு கண்டுபிடிப்பாளர் 1740-07-27 1807-08-05 பிரான்சு
Jeanne Barret.jpg
ஜென்னி கெம்பெல் டென்மார்க் தாவரவியலாளர் 1882-02-19 1975-02-13 டென்மார்க்
யோவான் கிரிபு ஆத்திரேலியத் தாவரவியலாளர் 1930 ஆத்திரேலியா
யோவான் திங்ளே நியூசிலாந்து பூஞ்சையியலாளர் 1916-05-14 2008-01-01 நியூசிலாந்து
யோவான் மார்கரெட் இலெகி பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1885-02-21 1939-07-04
யோனான்னே கோரி அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1955-03-19 ஐக்கிய அமெரிக்கா
யோவான்னா வெசுட்டர்தியிக் டச்சுத் தாவர நோயியலாளர் 1883-01-04 1961-11-15 நெதர்லாந்து
Johanna Westerdijk - Portrait detail - University Museum Utrecht - 0285-1853.jpg
யோசெப்பைன் காபிலிக் செக் அறிவியலாளர் 1787 1863 ஆத்திரியப் பேரரசு
Kablikova Josefina.jpg
ஜாய்சி இலேம்பர்ட் தாவரவியலாளர் 1916-06-23 2005-05-04
ஜாய்சு வின்பிரெடு விக்கரி ஆத்திரேலியத் தாவரவியலாளர் 1908-12-15 1979-05-29
யூடித் கேவெசுட்டு ஆத்திரேலியத் தாவரவியலாளர் 1949 ஆத்திரேலியா
யூலியா மார்ட்டன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1912-04-25 1996-09-10 ஐக்கிய அமெரிக்கா
யூலியா வில்மோத்தி கென்சா கனடியத் தாவரவியலாளர், எழுத்தாளர் 1869 1937 கனடா
Julia Wilmotte Henshaw.jpg
யூலீ எப். பார்சிலோனா பிலிப்பைன்சு தாவரவியலாளர் 1972 பிலிப்பைன்சு
யூலியத் விகி ஆத்திரேலியத் தாவரவியலாளர் 1971 ஆத்திரேலியா
கேட் செசன்சு அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1857-11-08 1940-03-24 ஐக்கிய அமெரிக்கா
காதரினா பெர்ச்-நீல்சே சுவிட்சர்லாந்து தாவரவியலாளர் சுவிட்சர்லாந்து
காத்தி ஆப்மன் செருமானியத் தாவரவியலாளர் 1883 1931 செருமானியப் பேரரசு
வீமார் குடியரசு
கேத்தரின் ஈசாவு செருமானிய-அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1898-04-03 1997-06-04 ஐக்கிய அமெரிக்கா
காதரைன் கேன் அயர்லாந்து தாவரவியலாளர் 1811-03-18 1886-02-25 ஐக்கிய இராச்சியம்
காதரைன் வாரிங்டன்ன் பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1897-09-05 1993-07-03
கத்லீன் ஆன்னி குரோன் உயிரியல் பேராசிரியர்r எரிக்காசியே ஆய்வாளர் 1956
கத்லீன் பாசுபோர்டு பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1916-09-06 1998-12-20
கத்லீன் பிவர் பிளாக்பர்ன் பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1892 1968 ஐக்கிய இராச்சியம்
Kathleen Beyer Blackburn (1892-1968), sitting in chair (3322780248).jpg
கத்லீன் மைசே கர்ட்டிசு பூஞ்சையியலாளர் 1892-08-15 1994-09-05 நியூசிலாந்து
கத்லீன் மேரி பேக்கர் பிரித்தானியப் பாசியியலாளர் 1901 1957
Kathleen Mary Drew-Baker.jpg
இலதேமா இலாங்குதன் 1893-01-05 1977-04
சீமாட்டி ஆன்னி மோன்சன் ஆங்கிலேயத் தாவரவியலாளர், தாவர, பூச்சித் திரட்டுனர் 1726 1776
இலேலா சுச்சின்வார் மெக்சிகோ தாவரவியலாளர் 1954 மெக்சிகோ
இலேலா வியோலா பார்த்தன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் (விதை ஆய்வாளர்) 1901-11-14 1967-07-31 ஐக்கிய அமெரிக்கா
இலிபி கவுசுட்டன் தாவரவியலாளர் 1941-12-09 ஐக்கிய இராச்சியம்
இலிவீயா இலாசிமர் எசுத்தோனியத் தாவரவியலாளர் 1918-06-21 1988-02-26
இலிலியன் கிளார்க் தாவரவியலாளர் , ஆசிரியர் 1866-01-27 1934-02-12 ஐக்கிய இராச்சியம்
இலிலியன் கிப்சு தாவரவியலாளர் 1870-09-10 1925-01-30 ஐக்கிய இராச்சியம்
இலில்லியன் சுநெல்லிங் தாவரவியல் விளக்குனர் 1879 1972-10-12 ஐக்கிய இராச்சியம்
இலில்லி மே பெரி கனடியத் தாவரவியலாளர் 1895-01-05 1992-03-11 ஐக்கிய அமெரிக்கா
இலிலி நியூட்டன் தாவரவியலாளர் 1893-01-26 1981 ஐக்கிய இராச்சியம்
இலாயிசு பிராக்கோ அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1950-12-05 ஐக்கிய அமெரிக்கா
உலூயிசி குத்திரி தென் ஆப்பிரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1879-10-10 1966-02-20 தென் ஆப்பிரிக்கா
உலூசியா மெக்குளோச் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1873-02-26 1955-02-10 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Lucia McCullough.jpg
உலூசி பியேத்ரிசு மூர் தாவரவியலாளர், சூழலியலாளர் 1906-07-14 1987-06-09 நியூசிலாந்து
உலூசி கிரேன்வெல் நியூசிலாந்து தாவரவியலாளர் 1907-08-07 2000-06-08 நியூசிலாந்து
உலூத்மிளா குப்பிரியனோவா உருசியத் தாவரவியலாளர் 1914-09 1987-01-13 சோவியத் ஒன்றியம்
உலூயிசா இயூகினியா நவாசு சிலி தாவரவியலாளர் 1918 சிலி
இலின் ஜி. கிளார்க் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1956 ஐக்கிய அமெரிக்கா
இலின் மார்குலிசு அமெரிக்கப் படிமலர்ச்சித் தாவரவியலாளர் 1938-03-05 2011-11-22 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Lynn Margulis.jpg
மாயெவியா நோயெமி கோரியா அர்ஜென்டீனத் தாவரவியலாளர் 1914-02-14 2005-04-18 அர்ஜென்டீனா
மாயிரின் தெ வலேரா அயர்லாந்து தாவரவியலாளர் 1912 1984 மார்கரெட் ஏ. திக்சு பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1939-05-19 ஐக்கிய இராச்சியம்
மார்கரெட் அதேபிசி சொவன்மி நைஜீரியத் தாவரவியலாளர், தொல்சூழலியலாளர் 1939-09-24 நைஜீரியா
மார்கரெட் பெந்திக், பொட்லாந்து இளவரசி பிரித்தானிய இளவரசி 1715-02-11 1785-04-09 ஐக்கிய இராச்சியம்
Margaret Cavendish Bentinck.jpg
மார்கரெட் கிளே பெர்கூசன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1863-08-29 1951-08-28 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Margaret Clay Ferguson (1863-1951) (3398582790).jpg
மார்கரெட் எலிசபெத் பார்-பிகலோ கனடியப் பூஞ்சையியலாளர் 1923-04-16 2008-04-01 கனடா
மார்கரெட் கட்டி பிரித்தானிய எழுத்தாளர் 1809-06-03 1873-10-04 ஐக்கிய இராச்சியம்
Margaret Gatty 1860s Elliott and Fry.jpg
மார்கரெட் ஜேன் பென்சன் ஆங்கிலேயத் தாவரவியலாளர் 1859 1936 ஐக்கிய இராச்சியம்
மார்கரெட் சிபெல்லா பிரவுன் கனடியத் தாவரவியலாளர் 1866 1961 கனடா
Margaret Sybella Brown with flowers and books.jpg
மார்கரெட் இலெவிசு தென் ஆப்பிரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1890-10-24 1975-11-11 தென் ஆப்பிரிக்கா
மார்கெரி கிளேர் கார்ல்சன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1892-11-21 1985-07-05 ஐக்கிய அமெரிக்கா
மார்கோட் வில்லியம்சு அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் ஐக்கிய அமெரிக்கா
மரி இரெய்தாலு எசுத்தோனிய்த் தாவரவியலாளர் 1941-02-10
மரியா பாதிமன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1969-07-04 ஐக்கிய அமெரிக்கா
மரியா குகல்பெர்கு வான் மூசு சுவீடியத் தாவரவியலாளர் 1836 1918 சுவிட்சர்லாந்து
Maria Gugelberg von Moos.tiff
மரியா ஜேக்சன் ஆங்கிலேய எழுத்தாளர் 1755 1829-10-10 ஐக்கிய இராச்சியம்
மரியா கோயெப்கி செருமானிய, பெருவியப் பறவையியலாளர் 1924-05-15 1971-12-24 செருமனி
மரியா வில்மன் தென் ஆப்பிரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1867-04-29 1957-11-09 தென் ஆப்பிரிக்கா
மரியன் பார்குகர்சன் இயற்கையியலாளர், மகளிர் உரிமைச் செயல்பாட்டாளர் 1846-07-02 1912-04-20 ஐக்கிய இராச்சியம்
மரீ பியேத்ரிசு சுகோல்-சுச்சுவார்சு டச்சுத் தாவர நோயியலாளர் 1898-07-12 1969-07-27 நெதர்லாந்து இராச்சியம்
மரீ ழீன்-இயுதேசு தெல்லியர் தாவரவியலாளர் 1897 1978 கனடா
மரீ பிரின்சு தென் ஆப்பிரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1948 தென் ஆப்பிரிக்கா
மரீ சுட்டோப்சு பிரித்தானியத் தொல்தாவரவியலாளர் 1880-10-15 1958-10-02 ஐக்கிய இராச்சியம்
Marie Stopes.jpg
மரீ தெய்லர் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1911 1990-12 ஐக்கிய அமெரிக்கா
மரீ ஆன்னி இலிபெர்ட் பெல்ஜியத் தாவரவியலாளர் 1782-04-07 1865-01-14 பெல்ஜியம்
மரீ எலனி சாச்செட் பிரெஞ்சுத் தாவரவியலாளர் 1922 1986 பிரான்சு
மரீயேட்டா பால்லிசு கிரேக்க, பிரித்தானியச் சூழலியலாளர் 1882 1963
மரியோன் தெல்ப் சுமித் பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1883-01-31 1980-02-23 ஐக்கிய இராச்சியம்
மரியோன் ஈ. மூதீ கனடியத் தாவரவியலாளர் 1867 1958
மர்யோரீ எலிசபெத் ஜேன் சாந்திலியர் ஆங்கிலேயத் தொல்தாவரவியலாளர் 1897-05-18 1983-10-01 ஐக்கிய இராச்சியம்
மேரி அகார்து பொக்காக் தென் ஆப்பிரிக்கப் பாசியியலாளர் 1886 1977-07-20 தென் ஆப்பிரிக்கா
மேரி அகனேசு சேசு அமெரிக்கத் தாவரவியலாளரும் விளக்குனரும் 1869-04-29 1963-09-24 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Mary Agnes Chase (1869-1963), sitting at desk with specimens.jpg
மேரி ஆல்பெர்ட்சன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் ஐக்கிய அமெரிக்கா
மேரி ஆன்னி உரோபு தாவரவியலாளர் 1829 1912
மேரி போவர்மன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1908-01-25 2005-08-21 ஐக்கிய அமெரிக்கா
மேரி எலிசபெத் பார்பர் British naturalist, South African biologist 1818-01-05 1899-09-04 ஐக்கிய இராச்சியம்
மேரி சிப்சன் என்றி அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1884 1967 ஐக்கிய அமெரிக்கா
மேரி கே. பிறையன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1877-02-13 1926 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Mary Katherine Bryan.jpg
மேரி காதரைன் பிராந்திகீ அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1844-10-28 1920-04-03 ஐக்கிய அமெரிக்கா
மேரி சோமர்செட், பியூபோர்ட் இளவரசி ஆங்கிலேயத் தாவரவியலாளரும் தோட்டக் கலைஞரும் 1630-12-16 1715-01-07 ஐக்கிய இராச்சியம்
Mary, Duchess of Beaufort.jpg
மேரி சோபி யங் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1872-09-20 1919 ஐக்கிய அமெரிக்கா
மேரி சுட்டிராங் கிளெமன்சு அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1873-01-03 1968-04-13 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Mary Knapp Strong Clemens (1873-1965) with Joseph Clemens (1862-1936).jpg
மேரி சூதர்லாந்து கானியலாளர், தாவரவியலாளர் 1893 1955 நியூசிலாந்து
மேரி தெரீசு காலின் அரோயோ நியூசிலாந்து தாவரவியலாளர் 1944 நியூசிலாந்து
மேரி திந்தேல் தாவரவியலாளர் 1920-09-19 2011-03-31
மேரி திரீத்து அமெரிக்க உயிரியலாளர் 1830-09-07 1923-04-11 ஐக்கிய அமெரிக்கா
மேரி வார்ட்டன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1912-10-12 1991 ஐக்கிய அமெரிக்கா
மட்டில்டா கல்லன் நோல்சு அயர்லாந்து தாவரவியலாளர் 1864-01-31 1933-04-27
1933-04-23
அயர்லாந்து
மட்டில்டா சுமித் தாவரவியல் விளக்குனர் 1854 1926 ஐக்கிய இராச்சியம்
Matilda Smith00.jpg
மவுரீன் ஆன் தோனல்லி 1954-08-10
மீனாட்சி பானர்ஜி இந்திய நீலக் குச்சுயிரியாளர் இந்தியா
மில்திரெடு ஆடம்சு பென்டன் அமெரிக்க அறிவியலாளர் 1899-11-14 1995-12-07 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Mildred Adams Fenton.jpg
மில்திரெடு எசுத்தர் மத்தியாசு அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1906-09-19 1995-02-16 ஐக்கிய அமெரிக்கா
மிரியம் போபே தெ வோசு தென் ஆப்பிரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1912 2005 தென் ஆப்பிரிக்கா
மோனிக் கெரவுத்ரன் பிரெஞ்சுத் தாவரவியலாளர் 1928-12-08 1981-05-25 பிரான்சு
நான்சி ஆடம்சு தாவரவியலாளரும் ஓவியரும் 1926-05-19 2007-03-27 நியூசிலாந்து
நான்சி தய்சன் பர்பிட்ஜ் ஆத்திரேலியத் தாவரவியலாளர், தாவரக் காப்பாளரும் பேணுநரும் 1912-08-05 1977-03-04 ஆத்திரேலியா
CSIRO ScienceImage 11025 Dr Nancy Tyson Burbidge 1912 1977.jpg
நோயெமி பெய்ன்புருன்-தோத்தன் தாவரவியலாளர் , பல்கலைக்க்ழகப் பேராசிரியர் 1900 1995-03-08 உருசியப் பேரரசு
உரொமேனியா
இசுரவேல்
נעמי פיינברון-דותן במעבדתה.JPG
நெலிதா மரியா பசிகலுப்போ அர்ஜென்டீனத் தாவரவியலாளர் 1924 அர்ஜென்டீனா
நெல்லி அடேலேசா பிரவுன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1876 1956 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Nellie A. Brown (1876-1956) (3397768929).jpg
நீனா அவுகசுதினோவா அடோல்ப் உருசியத் தாவரவியலாளர் 1903 1951
நீனா கோலுபுகோவா உருசியக் கற்பூஞ்சையியலாளர் 1932-01-28 2009-08-24 உருசியா
நோரா இலிலிய்ன் ஆல்காக் முன்னோடி தாவர நோயியலாளர் 1874-08-18 1972-03-31
நோரா இலில்லியன் பென்சுட்டன் பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1903-08-20 1974-02-01
நான்சியா மரியா தூர் அர்ஜென்டீனத் தாவரவியலாளர் 1940 அர்ஜென்டீனா
ஓல்கா மிசுகிரேவா தாவரவியலாளர், ஓவியர் (1908-2000) 1908 2000 சோவியத் ஒன்றியம்
ஓல்கா பெதிசெங்கோ [[ உருசியத் தாவரவியலாளர் 1845-10-30 1921-04-24 உருசியப் பேரரசு
Fedchenko OA.jpg
ஆலிவ் பிளாஞ்சி தேவீசு ஆத்திரேலியத் தாவரவியல் ஓவியர் 1884-10-27 1976 ஆத்திரேலியா
ஆலிவ் மேரி கில்லார்டு தென் ஆப்பிரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1925-07-04 தென் ஆப்பிரிக்கா
ஓரா வைட் இட்சுகாக் அமெரிக்கப் பெண் தாவரவியல் ஓவியர் 1796-03-08 1863-05-26 ஐக்கிய அமெரிக்கா
ஆட்டோலைன் இலெய்சர் பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1965-03-07
பமேலா எசு. சுகாட்டிசு அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1970 ஐக்கிய அமெரிக்கா
பமேலா வுட்சு பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1952 ஐக்கிய இராச்சியம்
பேட் வொல்செலே பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1938 ஐக்கிய இராச்சியம்
பாத்ரிசியா பெரியாக் தென் ஆப்பிரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1939-12-29 2015-01-21 தென் ஆப்பிரிக்கா பாத்ரிசியா ஜி. கென்சல் அமெரிக்கத் தொல்தாவரவியலாளர் 1944
பவுலா உருதால் தாவரவியலாளர் 1954
பவுலா பிறைகி பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1960-04-29 ஐக்கிய இராச்சியம்
பவுலைன் தை போன் கம்போடியத் தாவரவியலாளர் 1933 2010-05-21 கம்போடியா
பவுலைன் இலாதிகசு ஆத்திரேலியத் தாவரவியலாளர் 1948-01-19
1948
ஆத்திரேலியா
போபி இலங்கெசுட்டர் போப் எனும் இலங்கெசுட்டர் , போபி [புனைபெயர் பெனலோப்], தாவரவியல், உடல்நல எழுத்தாளர் 1825-04-10
1825
1900-04-09
1900
Herman G. Herkomer - Portrait of Mrs Phoebe Lankester (1895).jpg
பில்லிசு கிளிஞ்சு அயர்லாந்து தாவரவியலாளர் 1901-09-12 1984-10-19
பிப்பா கிரீன்வுடு பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் ஐக்கிய இராச்சியம்
Pippa Greenwood.jpg
பவாரிய இளவரசி தெரசா பவாரிய இளவரசி , அறிவியலாளர் 1850-11-12 1925-12-19
1925-09-19
செருமனி
Ruhmeshalle Muenchen Therese Prinzessin v. Bayern Forscherin-1.jpg
பிரிசில்லா சுசான் பரி பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1799-01-12 1872-03-08 ஐக்கிய இராச்சியம்
இரானா எல்லன் முன்சு ஆத்திரேலியத் தாவரவியலாளர்
இரிக்கா எரிக்சன் ஆத்திரேலியத் தாவரவியலாளர் 1908-08-10 2009-09-08 [ ஆத்திரேலியா]]
உரோசா ஓல்கா சான்சோம் ஆசிரியர், அருங்காட்சியக இயக்குநர், தாவரவியலாளர், ஒலிபரப்பாளர் 1900 1989 நியூசிலாந்து
உரோசலி ஒக்காம்போ பிரீடுமன் பிலிப்பைன் - அமெரிக்க நுண்ணுயிரியலாளர் 1937-11-23 2005-09-04 ஐக்கிய அமெரிக்கா
உரோசட்டி பதார்டா பெர்னாந்தெசு போர்த்துகேய அறிவியலாளர் 1916-01-10 2005-05-28 போர்த்துகேயம்
உரோக்சனா சுட்டிஞ்சுபீல்டு பெரீசு அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1895-04-13 1978-06-30 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Roxana Judkins Stinchfield Ferris (1895-1978) (3397772907).jpg
உரூத் கால்வின் சுட்டாரெட்டு மெக்கியூர் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1893 1950 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Ruth Colvin Starrett McGuire (1893-1950).jpg
உரூத் எப். ஆலன் அமெரிக்கத் தாவர நோயியலாளர் 1879 1963 ஐக்கிய அமெரிக்கா
உரூத் கியூவ் தாவரவியலாளர் 1946
உரூத் மேசன் நியூசிலாந்து தாவரவியலாளர் 1913-11-07
1913
1990-05-14
1990
நியூசிலாந்து
உரூத் பாட்ரிக் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர், ஏரியியலாளர் 1907-11-26 2013-09-23 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Ruth Patrick 1976.JPG
சாந்திரா நேப் தாவரவியலாளர் 1956-12-09
1956
சாரா பிளம்மர் இலெம்மன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1836-09-03 1923 ஐக்கிய அமெரிக்கா
சாரா பவுதிச் இலீ ஆங்கிலேய இயற்கையியலாளர், எழுத்தாளர் 1791-09-10 1856-09-22 ஐக்கிய இராச்சியம்
சாரா டார்வின் ஆங்கிலேந்த் தாவரவியலாளர் 1964-04-14 ஐக்கிய இராச்சியம்
சாரா மார்த்தா பேக்கர் பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1887-06-04 1917-05-29 ஐக்கிய இராச்சியம்
சிர்லே செர்வுடு பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1933-07-01 ஐக்கிய இராச்சியம்
சக்தி எம். குப்தா[1] இனக்குழு தாவர வல்லுனர் 1927 இலாகூர், பாக்கித்தானம்
சியூ- யிங் கூ சீனத் தாவரவியலாளர் 1908-02-26 2012-05-22 சீன மக்கள் குடியரசு
சில்வியா புளுமன்பீல்டு அர்ஜென்டீனப் பூஞ்சையியலாளர் 1949 அர்ஜென்டீனா
சில்வியா செனாரி இத்தாலியத் தாவரவியலாளர் 1895-03-31 1956-06-30 இத்தாலி
சிறி வான் இரெய்சு அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1931-02-10 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Siri von Reis 2011.jpg
சோபியா எரிக்சன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1954-07-19 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Sophia Eckerson.PNG
சோபீ சார்லத்தி தக்கர் தாவரவியலாளர் 1909 2004
சுட்டெல்லா கிரேசு மெய்சீ கார் ஆத்திரேலியச் சூழலியலாளர் 1912-02-26 1988-09-09 ஆத்திரேலியா
Maisie Carr (nee Fawcett), 1944.JPG
சுட்டெல்லா உரோசு-கிரெய்கு பிரித்தானிய ஓவியர் 1906-03-19 2006-02-06
சுசான் கார்ட்டர் ஓல்ம்சு பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1933 ஐக்கிய இராச்சியம்
சுசான்னி இரென்னர் செருமானியத் தாவரவியலாளர் 1954-10-05
1954
செருமனி
சுசான்னி மேரி புரோபர் ஆத்திரேலியத் தாவரவியலாளர் 1964 ஆத்திரேலியா
தேகியா இரிசுவோல் நார்வே தாவரவியலாளர் 1871-05-22 1948-06-14 நார்வே
Thekla Resvoll.jpg
தியோடோரா இலிசீ பிராங்கர்டு பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1878-06-21 1939-11-11 ஐக்கிய இராச்சியம்
திசில் யோலெத்தி ஆரிசு ஆத்திரேலியத் தாவரவியலாளர் 1902-07-29 1990-07-05
தீயு குல் எசுத்தோனியத் தாவரவியலாளர் 1958-08-26
திரேசி காகுன் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் ஐக்கிய அமெரிக்கா
உல்லி குக் எசுத்தோனியத் தாவரவியலாளர், காப்பாளர் 1937-11-18
உர்சுலா காதரைன் டங்கன் பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1910-09-17 1985-01-27 ஐக்கிய இராச்சியம்
வந்திகா எர்வந்தோவ்னா அவத்தீசியன் ஆர்மேனியத் தாவரவியலாளர், பூஞ்சையியலாளர் 1928-10-5 ஆர்மேனியா
சோவியத் ஒன்றியம்
வேரா சுகார்த்-ஜான்சன் தாவரவியலாளர் 1912 1999
Vera Scarth-Johnson photo4.jpg
விக்டோரியா ஆன் பங்க் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1947 ஐக்கிய அமெரிக்கா
வயலெட் திக்சன் ஆங்கிலேயத் தாவரவியலாளர், எழுத்தாளர் 1896-09-03 1991-01-04
விவி இலவுரன்ட்-தாக்கோல்ம் சுவீடியத் தாவரவியலாளர் 1898-01-07 1978 சுவீடன்
69 Kairo ViviTackholm3.jpg
விவீன்னி காசீ கூப்பர் நியூசிலாந்து மிதவை உயிரியலாளர், தாவரவியலாளர் 1926-09-29 நியூசிலாந்து
வாந்தா கிர்க்பிரைடு பார் அமெரிக்கத் தாவரவியலாளர் 1895-01-09 1983 ஐக்கிய அமெரிக்கா
Wanda Margarite Kirkbride Farr.jpg
வாந்தா சாபிலாக்கா போலந்து தாவரவியலாளரும் பூஞ்சையியலாளரும் 1900-12-20 1978-11-30 போலந்து
வினிபிரெடு பிரிஞ்சிலே பிரித்தானியத் தாவரவியலாளர் 1883-08-10 1953-10-27
WinifredBrenchley(1883-1953).jpg
வினிபிரெடு கர்ட்டிசு பிரித்தானிய-ஆத்திரேலியத் தாவரவியலாளர் 1905-06-15 2005-10-14 ஆத்திரேலியா
யுனசு மெக்சியா மெக்சிகோ தாவரவியலாளர் 1870-05-24 1938-07-12 ஐக்கிய அமெரிக்கா
மெக்சிகோ
யோலந்தே தால்பி தாவரவியலாளர் 1948
சினைதா போத்சுசாந்த்சேவா உருசியத் தாவரவியலாளரும் கருவியலாளரும், பேராசிரியர் 1907-08-10 1973-08-17 சோவியத் ஒன்றியம்
Botschantzeva.jpg

மேற்கோள்கள்[தொகு]