புளூமின் வகைப்பாடு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

புளூமின் வகைப்பாடு (Bloom's taxonomy) என்பது கல்விகற்றல் நோக்கங்களைக் குறிப்பிட்ட நிலைகளாக வகைப்படுத்தப் பயன்படும் மூன்று படிநிலை கொண்ட மாதிரிகளின் தொகுப்பாகும். மூன்று பட்டியல்கள் அறிவாற்றல், பாதிப்பு மற்றும் உணர்ச்சி களங்களில் கற்றல் நோக்கங்களை உள்ளடக்கியது. அறிவாற்றல் கள பட்டியல் பெரும்பாலான பாரம்பரிய கல்வியின் முதன்மை மையமாக இருந்துவருகிறது, மேலும் பாடத்திட்ட கற்றல் நோக்கங்கள், மதிப்பீடுகள் மற்றும் செயல்பாடுகளைக் கட்டமைக்க அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வகைபாட்டியலை வகுத்த கல்வியாளர்களின் குழுவின் தலைவராக இருந்த பெஞ்சமின் புளூம் என்பவரின் பெயரில் இது அழைக்கப்படுகிறது. கல்வி நோக்கங்களின் வகைபிரித்தல்: கல்வி இலக்குகளின் வகைப்பாடு என்ற நிலையான உரையின் முதல் தொகுதியையும் இவர் தொகுத்துள்ளார்.[1][2]

வரலாறு[தொகு]

புளூமின் பெயரிடப்பட்டிருந்தாலும் , கல்வி நோக்கங்களின் வகைபிரித்தல் வெளியீடு 1949 முதல் 1953 வரை தொடர்ச்சியாக நடைபெற்ற மாநாடுகளைத் தொடர்ந்தது, பாடத்திட்டங்கள் மற்றும் தேர்வுகளின் வடிவமைப்பு குறித்த கல்வியாளர்களிடையேயான தகவல்தொடர்புகளை மேம்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்டன.[3]

வகைபாட்டியலின் முதல் தொகுதி, கையேடு I: அறிவாற்றல் 1956இல் வெளியிடப்பட்டது, 1964இல் இரண்டாவது தொகுதி கையேடு II: பாதிப்பு வெளியிடப்பட்டது.[4][5][6] அறிவாற்றல் களத்திற்கான வகைபிரிப்பின் திருத்தப்பட்ட பதிப்பு 2001இல் உருவாக்கப்பட்டது.

அறிவாற்றல் களம் (அறிவு சார்ந்த), அசல் பதிப்பு[தொகு]

வகைபாட்டியலின் 1956 அசல் பதிப்பில், அறிவாற்றல் களம் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஆறு நிலைகளின் நோக்கங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. புளூமின் வகைபிரிப்பின் 2001 திருத்தப்பட்ட பதிப்பில், நிலைகள் சற்று வித்தியாசமான பெயர்களைக் கொண்டுள்ளன. மேலும் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டன: நினைவில் கொள்ளுதல், புரிந்து கொள்ளுதல், பயன்படுத்துதல், பகுப்பாய்வு செய்தல், மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் உருவாக்குதல் (தொகுக்கப்படுவதற்குப் பதிலாக).[7]

அறிவு[தொகு]

புளூமின் வகைபிரித்தல்

அறிவு என்பது என்பது முதல் நிலை. இங்கு அங்கீகரிப்பது அல்லது உண்மை, சொற்கள், அடிப்படைக் கருத்துகள் அல்லது பதில்களை நினைவில் கொள்வதாகும். இதில் மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் மனப்பாடம் செய்து கற்றுக்கொள்வதைக் குறிக்கிறது. இது மற்ற அனைத்து புலனுணர்வுத் திறன்களுக்கான அடித்தளமாகும். இதன் பண்புகள் பின்வருமாறு:

 • பிரத்தியேக அறிவு - சொற்களஞ்சியம், குறிப்பிட்ட உண்மைகள்
 • மரபுகள், போக்குகள் மற்றும் வரிசை முறைகள், வகைப்பாடுகள் மற்றும் வகைகளைக் கையாள்வதற்கான வழிகள் மற்றும் வழிமுறைகள் பற்றிய அறிவு
 • ஒரு துறையில் உள்ள உலகளாவிய மற்றும் சுருக்கங்களின் அறிவு-கொள்கைகள் மற்றும் பொதுமைப்படுத்தல், கோட்பாடுகள் மற்றும் கட்டமைப்புகள்

எடுத்துக்காட்டு : ஆப்பிளின் மூன்று பொதுவான வகைகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிடு.

புரிதல்[தொகு]

புரிந்துகொள்ளுதல் என்பது உண்மை மற்றும் கருத்துக்களைப் புரிந்துகொள்வதை நிரூபிப்பதன் மூலம் ஒழுங்கமைத்தல், சுருக்கமாகக் கூறுவது, மொழிபெயர்ப்பது, பொதுமைப்படுத்துதல், விளக்கங்களைக் கொடுப்பது மற்றும் முக்கிய யோசனைகளைக் குறிப்பிடுவது. இதில் ஒருவர் தனது கற்றலை வெவ்வேறு சூழலுக்கு ஏற்ப பயன்படுத்த முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு : தங்கச் சுவை ஆப்பிள் மற்றும் பாட்டி ஸ்மித் ஆப்பிளின் அடையாளம் காணும் பண்புகளைச் சுருக்கமாகக் கூறவும்.

பயன்பாடு[தொகு]

பெறப்பட்ட அறிவு, உண்மை, நுட்பங்கள் மற்றும் விதிகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் புதிய சூழ்நிலைகளில் சிக்கல்களைத் தீர்ப்பது. சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்கும், இணைப்புகள் மற்றும் உறவுகளை அடையாளம் காண்பதற்கும், புதிய சூழ்நிலைகளில் அவை எவ்வாறு பொருந்தும் என்பதற்கும் கற்றவர்கள் முன் அறிவைப் பயன்படுத்துதல்.

எடுத்துக்காட்டு : உயிர்ச்சத்து சி குறைபாட்டால் ஏற்படும் ஸ்கர்வி என்ற நோயை ஆப்பிள்கள் தடுக்குமா?

பகுப்பாய்வு[தொகு]

பகுப்பாய்வு என்பது கூறுகளைப் பாகங்களாக ஆராய்வது மற்றும் பகுப்பது. பாகங்கள் ஒவ்வொன்றும் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கின்றன என்பதைத் தீர்மானித்தல், நோக்கங்கள் அல்லது காரணங்களை அடையாளம் காண்பது, அனுமானங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் பொதுமைப்படுத்துதல்களை ஆதரிப்பதற்கான ஆதாரங்களைக் கண்டறிதல் ஆகியவை அடங்கும். அதன் பண்புகள் பின்வருமாறு:

 • கூறுகளின் பகுப்பாய்வு
 • உறவுகளின் பகுப்பாய்வு
 • அமைப்பின் பகுப்பாய்வு

எடுத்துக்காட்டு : ஆப்பிள்களுடன் தயாரிக்கப்படும் உணவுகளை வழங்குவதற்கான நான்கு வழிகளை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள் மற்றும் அதிக ஆரோக்கிய தருவது எது என ஆராயவும்.

தொகுப்பு[தொகு]

தொகுப்பு என்பது பல்வேறு கூறுகளிலிருந்து ஒரு அமைப்பு அல்லது வடிவத்தை உருவாக்குவதை உள்ளடக்குகிறது. இது ஒரு முழுமையை உருவாக்குவதற்கான பகுதிகளை ஒன்றாக இணைக்கும் செயலையும் குறிக்கிறது. இதன் பண்புகள் பின்வருமாறு:

 • ஒரு தனிப்பட்ட தகவல்தொடர்பினை ஏற்படுத்துதல்
 • ஒரு திட்டத்தின் உற்பத்தி, அல்லது முன்மொழியப்பட்ட செயல்பாடுகள்
 • சுருக்க உறவுகளின் தொகுப்பின் வழித்தோன்றல்

எடுத்துக்காட்டு : ஆப்பிள் அடுமனை பண்டம் "ஆரோக்கியமற்ற" செய்முறையை "ஆரோக்கியமான" செய்முறையாக மாற்றவும். இடுபொருள்களுக்குப் பதிலாகத் தேர்ந்தெடுத்த பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஏற்படும் ஆரோக்கிய நன்மைகளுக்காக வாதிடுங்கள்.

மதிப்பீடு[தொகு]

மதிப்பீடு என்பது தகவல்களைப் பற்றிய தீர்ப்புகள், யோசனைகளின் செல்லுபடியாகும் தன்மை அல்லது ஒரு அளவுகோலின் அடிப்படையில் பணியின் தரம் ஆகியவற்றைப் பற்றி கருத்துக்களை முன்வைத்து பாதுகாப்பதை உள்ளடக்குகிறது. அதன் பண்புகள் பின்வருமாறு:

 • உள் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் தீர்ப்புகள்
 • வெளிப்புற அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் தீர்ப்புகள்

எடுத்துக்காட்டு : அடுமனை பண்டம் தயாரிப்பதற்கு எந்த வகையான ஆப்பிள்கள் சிறந்தவை, ஏன்?

உணர்வுக் களம் (உணர்ச்சி சார்ந்த)[தொகு]

கற்றல் தொடர்பான பாதிப்புள்ள களத்தின் வரிசைமுறை

உணர்வுக்களத்தில் களத்தில் உள்ள திறன்கள் என்னவென்றால் மக்கள் உணர்ச்சிகரமாக நடந்து கொள்ளும் விதத்தையும் மற்ற உயிரினங்களின் வலி அல்லது மகிழ்ச்சியை உணரும் திறனையும் விவரிக்கின்றன. உணர்வுகள் நோக்கங்கள் பொதுவாக அணுகுமுறைகள், உணர்ச்சி மற்றும் உணர்வுகளின் விழிப்புணர்வு மற்றும் வளர்ச்சியைக் குறிவைக்கின்றன.

உணர்வுக்குரிய களத்தில் ஐந்து நிலைகள் குறைந்த நிலையிலிருந்து செயல்முறைகள் மூலம் மிக உயர்ந்த நிலைக்கு நகருகின்றன.

பெறுதல்[தொகு]

மிகக் குறைந்த நிலை: மாணவர் செயலற்ற முறையில் கவனம் செலுத்துகிறார். இந்த நிலை இல்லாமல், எந்த கற்றலும் ஏற்படாது. பெறுவது என்பது மாணவரின் நினைவகம் மற்றும் அங்கீகாரம் பற்றியது.

மறுமொழிகூறல்[தொகு]

மாணவர் கற்றல் செயல்பாட்டில் தீவிரமாகப் பங்கேற்கிறார். ஒரு தூண்டுதலுக்கு மாணவர்கள் வருவது மட்டுமல்லாமல்; மாணவரும் ஒருவிதத்தில் தூண்டுதலுக்கு ஏற்ப வினை புரிகிறார்.

மதிப்பிடுதல்[தொகு]

மாணவர் ஒரு பொருள், நிகழ்வு அல்லது தகவல்களுடன் ஒரு மதிப்பை இணைக்கிறார். மாணவர் பெற்ற அறிவுடன் ஒரு மதிப்பு அல்லது சில மதிப்புகளையும் இணைக்கிறார்.

ஒருங்கிணைத்தல்[தொகு]

மாணவர் வெவ்வேறு மதிப்புகள், தகவல்கள் மற்றும் யோசனைகளை ஒன்றிணைக்க முடியும். மேலும் அவற்றை அவரது சொந்த திட்டத்திற்குள் இடமளிக்க முடியும். மாணவர் கற்றதை ஒப்பிட்டு, தொடர்புப்படுத்தி, விரிவாகக் கூறுகிறார்.

சிறப்பியல்பு[தொகு]

இந்த மட்டத்தில் உள்ள மாணவர் சுருக்க அறிவை உருவாக்க முயல்கிறார்.

உள இயக்க களம் (செயல் சார்ந்த)[தொகு]

கற்றல் தொடர்பான உள ஆற்றல் களத்தின் வரிசைமுறை

உள ஆற்றல் செயல் சார்ந்த களத்தில் உள்ள திறன்கள் கை அல்லது சுத்தி போன்ற ஒரு கருவியை உடல் ரீதியாகக் கையாளும் திறனை விவரிக்கிறது. உள இயக்க நோக்கங்கள் பொதுவாக நடத்தை மற்றும் / அல்லது திறன்களில் மாற்றம் மற்றும் / அல்லது வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்துகின்றன.

புளூம் மற்றும் அவரது சகாக்கள் ஒருபோதும் உள இயக்க களத்தில் திறன்களுக்கான துணைப்பிரிவுகளை உருவாக்கவில்லை. ஆனால் அதன் பின்னர் மற்ற கல்வியாளர்கள் உள இயக்க களங்களை உருவாக்கியுள்ளனர்.[5] சிம்ப்சன் (1972)[8] பின்வரும் நிலைகளை முன்மொழிந்தார்:

புலலுணர்வு[தொகு]

இயக்க செயல்பாட்டை வழிநடத்த உணர்ச்சிகரமான குறிப்புகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான திறன். இது உணர்ச்சித் தூண்டுதலிலிருந்து, கோல் தேர்வு மூலம், மொழிபெயர்ப்பு வரை இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டுகள் : சொற்கள் அல்லாத தகவல்தொடர்பு குறிப்புகளைக் கண்டறிகிறது. ஒரு பந்து எறியப்பட்ட பின் தரையிறங்கும் என்பதை மதிப்பிட்டு, பந்தைப் பிடிக்கச் சரியான இடத்திற்குச் செல்லுங்கள். வாசனை மற்றும் உணவின் சுவை மூலம் வெப்பநிலையைச் சரிசெய்ய அடுப்பின் வெப்பத்தைச் சரிசெய்கிறது. கவைகோல் பளுஏற்றியில் கவைகோலின் உயரத்தைச் சரிசெய்தல்.

திறவு சொற்கள் : தேர்வுசெய்தல், விவரித்தல், கண்டறிதல், வேறுபடுத்துவது, பிரித்தறிதல், அடையாளம் காணல், தனிமைப்படுத்தல், தொடர்புப்படுத்தல், தேர்ந்தெடுத்தல்.

அமை[தொகு]

செயல்படத் தயார்: இதில் மன, உடல் மற்றும் உணர்ச்சித் தொகுப்புகள் அடங்கும். இந்த மூன்று தொகுப்புகள் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளுக்கு ஒரு நபரின் பதிலை முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கும் மனநிலைகள் (சில நேரங்களில் மனநிலைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன). உள ஆற்றலின் உட்பிரிவு பாதிப்புக்குரிய களத்தின் "நிகழ்வுகளுக்குப் பதிலளித்தல்" உட்பிரிவுடன் நெருக்கமாகத் தொடர்புடையது.

எடுத்துக்காட்டுகள் : உற்பத்தி செயல்முறையின் படிகளின் வரிசையை அறிந்து செயல்படுகிறது. திறன்கள் மற்றும் வரம்புகளை அங்கீகரிக்கிறது. புதிய செயல்முறையை (உந்துதல்) கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறது.

முக்கிய வார்த்தைகள் : தொடங்குதல், காட்சிப்படுத்துதல், விளக்குதல், நகர்தல், தொடருதல், எதிர்வினை ஆற்றல், காட்டுதல், கூறுதல், தன்னார்வமாக.

வழிகாட்டப்பட்ட பதில்[தொகு]

சாயல் மற்றும் சோதனை மற்றும் பிழையை உள்ளடக்கிய ஒரு சிக்கலான திறனைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான ஆரம்பக் கட்டங்கள்: பயிற்சியின் மூலம் செயல்திறனின் போதுமான அளவு அடையப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டுகள் : நிரூபிக்கப்பட்டபடி கணித சமன்பாட்டைச் செய்கிறது. ஒரு மாதிரியை உருவாக்க வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுகிறது. ஒரு ஃபோர்க்லிஃப்ட் இயக்க கற்றுக்கொள்ளும்போது பயிற்றுவிப்பாளரின் கை சமிக்ஞைகளுக்குப் பதிலளிக்கிறது.

முக்கிய வார்த்தைகள் : நகல்கள், தடயங்கள், பின்வருமாறு, வினை புரிகின்றன, இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன, பதிலளிக்கின்றன.

பொறிமுறை[தொகு]

ஒரு சிக்கலான திறனைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான இடைநிலை நிலை: கற்றலின் அடிப்படையில் பழக்கமாகிவிடுகின்றன. மேலும் இயக்கங்கள் சில நம்பிக்கையுடனும் திறமையுடனும் செய்யப்படலாம்.

எடுத்துக்காட்டுகள் : தனிப்பட்ட கணினியைப் பயன்படுத்துதல். கசிந்த குழாயைச் சரிசெய்தல். மகிழ்வுந்து ஓட்டுதல்.

முக்கிய சொற்கள் : ஒன்றுகூடுகின்றன, அளவீடு செய்கின்றன, நிர்மாணிக்கின்றன, அகற்றுகின்றன, காட்சிகள், கட்டுகின்றன, சரிசெய்கின்றன, அரைக்கின்றன, வெப்பப்படுத்துகின்றன, கையாளுகின்றன, நடவடிக்கைகள், சரிசெய்கின்றன, கலக்கின்றன, ஏற்பாடு செய்கின்றன, ஓவியங்கள்.

சிக்கலான வெளிப்படையான வினை[தொகு]

சிக்கலான இயக்க முறைகளை உள்ளடக்கிய இயக்கு செயல்களின் திறமையான செயல்திறன்: விரைவான, துல்லியமான மற்றும் மிகவும் ஒருங்கிணைந்த செயல்திறனால் திறமை குறிக்கப்படுகிறது, இதற்குக் குறைந்தபட்ச ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. இந்த பிரிவில் தயக்கமின்றி மற்றும் தானியங்கி செயல்திறன் அடங்கும். எடுத்துக்காட்டாக, வீரர்கள் பெரும்பாலும் ஒரு டென்னிஸ் பந்தைத் தாக்கியபோதோ அல்லது ஒரு கால்பந்தை வீசும்போதோ திருப்தி அல்லது எக்ஸ்பெலெடிவ் சத்தங்களை உச்சரிப்பார்கள், ஏனெனில் இதன் விளைவாக என்ன விளைகிறது என்பதை அவர்கள் செயலின் உணர்வால் சொல்ல முடியும்.

எடுத்துக்காட்டுகள் : ஒரு காரை இறுக்கமான இணையான நிறுத்த இடத்தில் நிறுத்தச் செய்தல். கணினியை விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் இயக்குகிறது. பியானோ வாசிக்கும் போது திறனைக் காட்டுகிறது.

முக்கிய சொற்கள் : ஒன்றுகூடுகின்றன, உருவாக்குகின்றன, அளவீடு செய்கின்றன, நிர்மாணிக்கின்றன, அகற்றுகின்றன, காட்சிகள், கட்டுகின்றன, சரிசெய்கின்றன, அரைக்கின்றன, வெப்பப்படுத்துகின்றன, கையாளுகின்றன, நடவடிக்கைகள், சரிசெய்கின்றன, கலக்கின்றன, ஏற்பாடு செய்கின்றன, ஓவியங்கள். (குறிப்பு: முக்கிய சொற்கள் பொறிமுறையைப் போலவே இருக்கின்றன, ஆனால் செயல்திறன் விரைவானது, சிறந்தது, துல்லியமானது, முதலியன என்பதைக் குறிக்கும் வினையுரிச்சொற்கள் அல்லது உரிச்சொற்கள் இருக்கும்)

தழுவல்[தொகு]

திறன்கள் நன்கு வளர்ந்திருக்கின்றன. மேலும் சிறப்புத் தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு இயக்கம் வடிவங்களை மாற்றியமைக்க முடியும்.

எடுத்துக்காட்டுகள் : எதிர்பாராத அனுபவங்களுக்குத் திறம்படப் பதிலளிக்கிறது. கற்பவர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான வழிமுறைகளை மாற்றியமைக்கிறது. இந்த நோக்கத்திற்காக முதலில் நோக்கம் இல்லாத இயந்திரத்துடன் ஒரு பணியைச் செய்கிறது (இயந்திரம் சேதமடையவில்லை, புதிய பணியைச் செய்வதில் எந்த ஆபத்தும் இல்லை).

முக்கிய சொற்கள் : ஏற்றுக்கொள்ளுதல், மாற்றுதல், மாற்றியமைத்தல், மாற்றங்கள், மறுசீரமைத்தல், திருத்துதல், மாறுபடும்.

தோற்றம்[தொகு]

ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை அல்லது குறிப்பிட்ட சிக்கலுக்கு ஏற்றவாறு புதிய இயக்க முறைகளை உருவாக்குதல்: கற்றல் முடிவுகள் மிகவும் வளர்ந்த திறன்களின் அடிப்படையில் படைப்பாற்றலை வலியுறுத்துகின்றன.

எடுத்துக்காட்டுகள் : ஒரு புதிய தொகுப்பு அல்லது ஒரு நாவல் கருத்து அல்லது கோட்பாட்டைச் சுற்றி ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இயக்கங்களின் வடிவத்தை உருவாக்குகிறது. புதிய மற்றும் விரிவான பயிற்சித் திட்டத்தை உருவாக்குகிறது. புதிய ஜிம்னாஸ்டிக் வழக்கத்தை உருவாக்குகிறது.

முக்கிய சொற்கள் : ஏற்பாடு, கட்டமைத்தல், ஒருங்கிணைத்தல், தொகுத்தல், கட்டமைத்தல், உருவாக்குதல், வடிவமைத்தல், துவக்குதல், உருவாக்குகிறது, உருவாகிறது.

அறிவின் வரையறை[தொகு]

பின் இணைப்பு கையேடு I. பின் இணைப்புகளில், அறிவின் வரையறை உள்ளது. இது கல்வி இலக்குகளின் மாற்று, சுருக்க வகைப்பாட்டிற்கான உச்சமாகச் செயல்படுகிறது. அறிவு மேலாண்மை போன்ற பிற துறைகளில் வகைபாட்டியல் கணிசமாகப் பயன்பாடு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ”அறிவு, இங்கே வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி, பிரத்தியேகங்கள் மற்றும் உலகளாவியவற்றை நினைவுபடுத்துதல், முறைகள் மற்றும் செயல்முறைகளை நினைவுகூருதல் அல்லது ஒரு முறை, கட்டமைப்பு அல்லது அமைப்பை நினைவுபடுத்துதல்” ஆகியவை அடங்கும்." [9]

வகைபாட்டியல் பின்வருமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது:

 • 1.00 அறிவு
  • 1.10 பிரத்தியேக அறிவு
  • 1.11 சொற்களின் அறிவு
  • 1.12 குறிப்பிட்ட உண்மைகளின் அறிவு
  • 1.20 பிரத்தியேகங்களைக் கையாள்வதற்கான வழிகள் மற்றும் வழிமுறைகள் பற்றிய அறிவு
  • 1.21 மரபுகளின் அறிவு
  • 1.22 போக்குகள் மற்றும் காட்சிகளின் அறிவு
  • 1.23 வகைப்பாடு மற்றும் வகைகளின் அறிவு
  • 1.24 அளவுகோல்களின் அறிவு
  • 1.25 முறை பற்றிய அறிவு
  • 1.30 ஒரு துறையில் உள்ள உலகளாவிய மற்றும் சுருக்கங்களின் அறிவு
  • 1.31 கொள்கைகள் மற்றும் பொதுமைப்படுத்துதல்களின் அறிவு
  • 1.32 கோட்பாடுகள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் பற்றிய அறிவு

வகைபிரித்தல் பற்றிய விமர்சனம்[தொகு]

மோர்செட் (1965) இரண்டாவது தொகுதியின் வெளியீட்டைச் சுட்டிக்காட்டியபடி, வகைப்பாடு ஒழுங்காகக் கட்டப்பட்ட வகைபிரித்தல் அல்ல. ஏனெனில் இதில் கட்டுமானத்தின் முறையான பகுத்தறிவு இல்லை.

இது 2001ஆம் ஆண்டு திருத்தத்தில் அசல் வகைப்பாட்டில் விவாதத்தில் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது. மேலும் வகைப்பாட்டில் மிகவும் முறையான வழிகளில் மீண்டும் நிறுவப்பட்டது.

வகைபாட்டியல் அறிவாற்றல் களத்தின் சில விமர்சனங்கள் இந்த ஆறு வகைகளின் இருப்பை ஒப்புக்கொள்கின்றன. ஆனால் ஒரு தொடர்ச்சியான, படிநிலை இணைப்பின் இருப்பை கேள்விக்குள்ளாக்குகின்றன.[10] பெரும்பாலும், கல்வியாளர்கள் வகைபாட்டியலை ஒரு படிநிலையாகக் கருதுகின்றனர். மேலும் மிகக் குறைந்த மட்டங்களைக் கற்பிப்பதற்குத் தகுதியற்றவர்கள் என்று தவறாக நிராகரிக்கப்படலாம் என்கின்றனர்.[11][12] கீழ் மட்டங்களின் கற்றல் வகைபிரிப்பின் உயர் மட்டங்களில் திறன்களை வளர்ப்பதற்கு உதவுகிறது. மேலும் சில துறைகளில், மிக முக்கியமான திறன்கள் கீழ் மட்டங்களில் உள்ளன (இயற்கை வரலாற்றுத் துறையில் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் இனங்களை அடையாளம் காண்பது போன்றவை). கீழ்-நிலை திறன்களிலிருந்து உயர்-நிலை திறன்களின் அறிவுறுத்தல் சாரக்கட்டு என்பது லெவ் வைகாட்ஸ்கியின் ஆக்க பூர்வ வாதத்தின் ஒரு பயன்பாடாகும்.[13][14]

சிலர் மூன்று மிகக் குறைந்த நிலைகளை படிநிலைப்படி கட்டளையிட்டதாகக் கருதுகின்றனர். ஆனால் மூன்று உயர் நிலைகள் இணையாக கருதப்படுகின்றன. மற்றவர்கள் கருத்துக்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பு சில நேரங்களில் பயன்பாட்டிற்குச் செல்வது நல்லது என்று கூறுகிறார்கள்.[சான்று தேவை] உண்மையான உலக சூழல் முதலிடத்திலும், கோட்பாடு இரண்டாவதாகவும் வரும் சிக்கல் அடிப்படையிலான கற்றல் சூழலை உருவாக்குவதே குறிக்கோள். நிகழ்வு, கருத்து அல்லது நிகழ்வு குறித்த மாணவர்களின் பிடியை ஊக்குவிப்பதாகும்.

எந்தவொரு அறிவாற்றல் பணியும் பல செயல்முறைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால் வகைகளுக்கிடையேயான வேறுபாட்டினைச் செயற்கையாகக் காணலாம். அறிவாற்றல் செயல்முறைகளை வகைப்படுத்தும் சுத்தமான, உலர்ந்த வகைப்படுத்துவதற்கான எந்தவொரு முயற்சியும் அறிவாற்றலின் முழுமையான, இணைப்பு மற்றும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடைய தன்மையைக் குறை மதிப்பிற்கு உட்படுத்துகிறது என்று கூட வாதிடலாம்.[15] இது பொதுவாக மன செயல்முறைகளின் வகைப்பாட்டினை நோக்கி இயக்கக்கூடிய விமர்சனமாக உள்ளது.

வகைபாட்டியல் வினைச்சொற்களின் வரிசைக்குப் பரவலாகச் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இது கற்றலின் வெளிப்பாடுகளை எழுதும்போது பயன்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் 2020ஆம் ஆண்டின் பகுப்பாய்வு இந்த வினைச்சொல் பட்டியல்கள் கல்வி நிறுவனங்களுக்கிடையில் எந்தவிதமான ஒற்றுமையையும் காட்டவில்லை என்பதாகும். இதனால் கற்றல் முடிவுகள் படிநிலைகளின் ஒரு நிலைக்கு மாற்றப்பட்டன. ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை மற்றொரு நிறுவனத்தில் வெவ்வேறு நிலைகளுக்கு மாற்றலாம். [16]

தாக்கங்கள்[தொகு]

புளூமின் வகைப்பாடு பல கற்பித்தல் தத்துவங்களின் முதுகெலும்பாகச் செயல்படுகிறது. குறிப்பாக, உள்ளடக்கத்தை விடத் திறன்களை நோக்கி அதிகம் சார்ந்தவையாக உள்ளது.[6] கல்வியாளர்கள் இந்த உள்ளடக்கத்தைக் கற்பிப்பதற்கான ஒரு பாத்திரமாகப் பார்க்கிறார்கள். இத்தகைய தத்துவங்களின் உள்ளார்ந்த உயர்-வரிசை சிந்தனைக்கு முக்கியத்துவம் என்பது பயன்பாடு, பகுப்பாய்வு, தொகுப்பு மற்றும் மதிப்பீடு உள்ளிட்ட வகைபாட்டியலின் உயர் மட்டங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.[சான்று தேவை] புளூம் வகைபாட்டியலைத் கற்பிக்கும் கருவியாக மதிப்பிடும் பணியில் சமநிலைக்கும் மற்றும் மதிப்பீடு சார்ந்த கேள்விகளுக்குப் பயிற்சியளிக்கும் கருவியாகவும், மாணவர்களின் தகவல் சேகரிப்பு உட்பட அனைத்து நிலைகளில் கற்றல் பயிற்சி இருப்பதை உறுதி செய்யப் பயன்படுத்த முடியும்.[17]

துறைகளிடையே இணைப்பு[தொகு]

புளூமின் வகைப்பாட்டில் (மற்றும் திருத்தப்பட்ட வகைப்பாட்டில்) கல்வித் தத்துவத்திற்கும் புதிய கற்பித்தல் உத்திகளை வளர்ப்பதற்கும் ஒரு உத்வேகமாகத் தொடர்கிறது. சிந்தனையின் உயர் வரிசையில் நடைபெறும் திறன் மேம்பாடு, கல்வியறிவு மற்றும் கற்றலில் உள்ள பல முறைகள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த துறைகளின் வளர்ந்து வரும் துறையில் வளரும் உலகளாவிய கவனம் செலுத்துகிறது.[18] ஊடகங்களுடன் தொடர்புகொள்வதற்கும் உருவாக்குவதற்கும் உள்ள திறன் உயர் வரிசை சிந்தனைத் திறன் (பகுப்பாய்வு, உருவாக்கம் மற்றும் மதிப்பீடு) மற்றும் கீழ் வரிசை சிந்தனைத் திறன் (அறிவு, புரிதல் மற்றும் பயன்பாடு) ஆகிய இரண்டிலிருந்தும் திறன்களை ஈர்க்கும்

காட்சி விளக்கங்கள்[தொகு]

ப்ளூமின் அசல் வகைபிரித்தல் வினைச்சொற்கள் அல்லது காட்சி பிரதிநிதித்துவங்களை உள்ளடக்கியிருக்கவில்லை. ஆனால் இந்த யோசனைக்கு அடுத்தடுத்த பங்களிப்புகள் ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு அந்த யோசனைகளை திறம்பட சித்தரித்து, விளக்கி, பயனுள்ளதாக வெளிப்படுத்தியுள்ளன.

மேலும் காண்க[தொகு]

கல்வி உளவியல் - மனித கற்றல் பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு தொடர்பான உளவியல் கிளை

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. Benjamin Bloom; Engelhart, M. D.; Furst, E. J.; Hill, W. H.; Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: David McKay Company. 
 2. Shane, Harold G. (1981). "Significant writings that have influenced the curriculum: 1906-1981". Phi Delta Kappan 62 (5): 311–314. https://archive.org/details/sim_phi-delta-kappan_1981-01_62_5/page/311. 
 3. Bloom et al. 1956, ப. 4.
 4. Simpson, Elizabeth J. (1966). "The classification of educational objectives: Psychomotor domain". Illinois Journal of Home Economics 10 (4): 110–144. 
 5. 5.0 5.1 Clark, Donald R. (1999). "Bloom's Taxonomy of Learning Domains". பார்க்கப்பட்ட நாள் 28 Jan 2014.
 6. 6.0 6.1 David Krathwohl (2002). "A revision of Bloom's taxonomy: An overview". Theory into Practice (Routledge) 41 (4): 212–218. doi:10.1207/s15430421tip4104_2. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0040-5841. https://archive.org/details/sim_theory-into-practice_autumn-2002_41_4/page/212. 
 7. Armstrong, Patricia (2010-06-10). "Bloom's Taxonomy". Vanderbilt University Center for Teaching. Vanderbilt University. பார்க்கப்பட்ட நாள் 29 June 2016.
 8. Simpson, Elizabeth (1972). Educational objectives in the psychomotor domain. 3. Washington, D.C.: Gryphon House. பக். 25–30. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED010368.pdf. பார்த்த நாள்: 3 April 2018. 
 9. Bloom et al. 1956, ப. 201.
 10. Paul, R. (1993). Critical thinking: what every person needs to survive in a rapidly changing world. https://archive.org/details/criticalthinking0000paul_c0i9. 
 11. Flannery, Maura C. (November 2007). "Observations on biology". The American Biology Teacher 69 (9): 561–564. doi:10.1662/0002-7685(2007)69[561:OOB]2.0.CO;2. https://www.nabt.org/websites/institution/File/pdfs/american_biology_teacher/2007/069-09-0561.pdf. பார்த்த நாள்: 2017-03-05. "Biology is often referred to as an observational science almost as a slur, with the implication that biologists simply look at the living world without the strong theoretical and mathematic underpinnings of a science like physics. There is the suggestion that observation is easy. Thus biology is viewed as a lightweight science—anyone can do it: just go out and start looking, at birds, at grass, at cells under the microscope. Benjamin Bloom's taxonomy of learning tasks puts observation at the lowest level, with recall of information. This denigration of observation has long bothered me because I see it as often difficult and complex, a skill that needs to be learned and a talent that is much more developed in some.". 
 12. Lawler, Susan (26 February 2016). "Identification of animals and plants is an essential skill set". The Conversation. Archived from the original on 17 November 2016. பார்க்கப்பட்ட நாள் 5 March 2017. Ironically, the dogma that has been so detrimental to field taxonomy is known as Bloom's taxonomy. University lecturers are told to apply an educational theory developed by Benjamin Bloom, which categorises assessment tasks and learning activities into cognitive domains. In Bloom's taxonomy, identifying and naming are at the lowest level of cognitive skills and have been systematically excluded from University degrees because they are considered simplistic.
 13. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: the development of higher psychological processes. 
 14. Keene, Judith; Colvin, John; Sissons, Justine (June 2010). "Mapping student information literacy activity against Bloom's taxonomy of cognitive skills". Journal of Information Literacy 4 (1): 6–21. doi:10.11645/4.1.189. http://jil.lboro.ac.uk/ojs/index.php/JIL/article/view/PRA-V4-I1-2010-1. பார்த்த நாள்: 2021-07-21. "When supporting students outside the classroom situation, a subject aware advisor should be capable of spotting mistakes in a student's solution and of analysing these mistakes to identify the difficulty that the student is encountering. Such support can be seen as offering scaffolding in a student's 'zone of proximal development' (Vygotsky, 1978) and exemplified by teaching students to analyse a problem through the identification of the key elements and the relationships between these elements.". 
 15. Fadul, J. A. (2009). "Collective Learning: Applying distributed cognition for collective intelligence". The International Journal of Learning 16 (4): 211–220. doi:10.18848/1447-9494/CGP/v16i04/46223. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:1447-9494. 
 16. Newton, Philip M.; Da Silva, Ana; Peters, Lee George (10 July 2020). "A pragmatic master list of action verbs for Bloom's taxonomy". Frontiers in Education 5. doi:10.3389/feduc.2020.00107. 
 17. BJ Jansen, D Booth, B Smith (2009) Using the taxonomy of cognitive learning to model online searching, Information Processing & Management 45 (6), 643-663
 18. Kress, G.; Selander, S. (2012). "Multimodal design, learning and cultures of recognition". Internet and Higher Education 15 (1): 265–268. doi:10.1016/j.iheduc.2011.12.003. 

மேலும் படிக்க[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=புளூமின்_வகைப்பாடு&oldid=3682398" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது