உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

புறப்பரப்பு அறிவியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
குயினோகிரிடோன் பரப்புகவரப்பட்டுள்ள கிராபைட்

பரப்புக் கவர்ச்சி என்பது புறப்பரப்பு பண்பாகும். கரைசல்களின் புறப்பரப்பில் இப்பண்பு காணப்படுகிறது. ஒரு திரவம் அல்லது திண்மத்தின் பரப்பின் மீது ஒரு சேர்மத்தின் செறிவு அதிகரிப்பதே பரப்புக் கவர்ச்சியாகும். இரண்டு நிலைமைகள் சந்திக்கும் எல்லையில் ஓரு சேர்மத்தின் செறிவு இரண்டு நிலைமைகளிலும் உள்ளதை விட அதிகமாக இருக்குமானால் அச்சேர்மம் பரப்பினால் கவரப்பட்டுள்ளது எனலாம். இப்பண்பே பரப்புக் கவர்ச்சி என அழைக்கப்படுகிறது. திண்மங்களின் மீது வாயுக்கள் பரப்புக் கவரப்படுவது ஓரு பொதுவான பண்பாகும். கல் கரியானது (தேங்காய் மட்டை கல்கரி) வாயுக்களை பரப்புக் கவரும் தன்மையை அதிகமாக பெற்றுள்ளது. சிலிக்கால் ஜெல் கூட பெரும்பான்மையான வாயுக்களை பரப்புக் கவர பயன்படுத்தப்படுகிறது. வாயு அல்லது ஆவி அல்லது கரைசலிலுள்ள கரைபொருள் ஆகியவற்றை எடுத்துக் கொள்ளும் திண்மம் பரப்புக் கவரும் பொருள்  திண்மத்தின் புறப்பரப்பில் உள்ள கரைபொருள் அல்லது வாயுவானது பரப்புக் கவரப்பட்ட பொருள்  எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=புறப்பரப்பு_அறிவியல்&oldid=3719556" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது