பிளமேன்கோ நடனங்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

பிளமேன்கோ நடனங்கள்:

௧. தொனா பாலோஸ்

௧. தேப்லா
௨. மார்த்திநேத்தேஸ்
௩. கார்செலேராஸ்
௪. சாயேத்தாஸ்
௫. தொனாஸ்
௬. த்ரீயா

௨. சொலேயாவின் தாளத்திலிருந்து

௧. அல்போறேயா
௨. பூலேரியாஸ்
௩. கான்யா மற்றும் போலோ
௪. கான்தீன்யாஸ்
௧. அலெக்ரீயாஸ்
௨. காரகொலேஸ்
௩. மிராப்ராஸ்
௪. ரோமேராஸ்
௫. மற்ற கான்தீன்யாஸ்

௩. பந்தாங்கோவிலிருந்து

௧. பந்தாங்கோஸ் தே உயெல்வா
௨. பந்தாங்கோஸ் ஒரியெந்தாலெஸ்
௧. பந்தாங்கோஸ் அபாந்தோலாவோஸ்
௧. வேர்தியாலேஸ்
௨. ரோதேன்யாஸ்
௩. ஹாபேரா
௨. பந்தாங்கோஸ் லீப்ரேஸ்
௧. கிரனயீனாஸ்
௨. மேதியா கிரனயீனாஸ்
௩. மாலாகுவேன்யாஸ்
௪. காந்தெஸ் தே லாஸ் மீனாஸ்
௧. மிநேரா
௨. தராண்டோஸ்
௩. தராந்தாஸ்
௪. கார்தகேநேராஸ்
௫. மூர்சியானா
௭. இலேவன்தீக்கா
௮. காந்தெஸ் தே மாத்ருகா
௩. பந்தாங்கோஸ் பெர்சொனாலேஸ்

௪. சிகுவீரீயாவிலிருந்து

௧. காபாலேஸ்
௨. லிவியானாஸ்
௩. சிகுவீரீயாஸ்
௪. செர்ரானா

௫. தாங்கோவிலிருந்து

௧. பரூக்கா
௨. காரோத்தீன்
௩. மரியானாஸ்
௪. தரான்தொஸ் (நாட்டியத்திற்கு வாசிக்கப்ப்படும்போழுது)
௫. தியேந்தோஸ்
௭. தாங்குவீயோஸ்
௮. தாங்கோ
௯. சால்சா

௬. ஈதா இ வுவேல்த்தாவிலிருந்து

௧. கொம்பியானாஸ்
௨. குவாகீராஸ்
௩. மிலோன்காஸ்
௪. ரூம்பா
௫. வீதாலீத்தாஸ்

௭. மற்றவை

௧. காம்பாநியெரொஸ்
௨. பாம்பெரா
௩. செவியானாஸ்
௪. நானாஸ்
௫. சாம்ப்ராஸ்
௬. சொரோங்கோ


மேலும் காண்க[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பிளமேன்கோ_நடனங்கள்&oldid=519717" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது