உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பால் (இலக்கணம்)

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

பால் என்பதற்கு பகுப்பு/பிரிவு என்று பொருள். இலக்கண நூல்கள் மக்கள் போன்ற உயர்திணையை மூன்று பாலாகவும் (பகுப்புகளாகவும்) அஃறிணையை இரண்டு பாலாகவும் பிரித்துக் காட்டியுள்ளன.

உயர்திணைக்குரிய பால்கள்

[தொகு]

உயர்திணைக்குரிய பால்கள் மூன்று வகைப்படும்.அவை,

  1. ஆண்பால்
  2. பெண்பால்
  3. பலர்பால்

ஆகும்.

அஃறிணைக்குரிய பால்கள்

[தொகு]

அஃறிணைக்குரிய பால்கள் இரண்டு வகைப்படும்.அவை,

  1. ஒன்றன் பால்
  2. பலவின்பால்

ஆகும்.

பாலுக்குரிய ஈறுகள்(விகுதிகள்)

[தொகு]

பாலின் தன்மை இத்தகையது எனக் காட்டுபவை ஈறுகளாகும். இவை பெரும்பாலும் வினைச் சொற்களில் வரும் ஈறுகளையே குறிக்கும்.

ஆண்பால்

[தொகு]

கர ஈறுகள் ஆண்பாலை உணர்த்தும்.
எ.கா:
அவன், இவன், வந்தான்.

பெண்பால்

[தொகு]

கர ஈறுகள் பெண்பாலை உணர்த்தும்
எ.கா:
அவள், இவள், வந்தாள்.

பலர்பால்

[தொகு]

அர், ஆர் என்பன பலர்பாலை உணர்த்தும்
எ.கா:
வர், இவர், உண்டார்.

ஒன்றன்பால்

[தொகு]

து, று, டு என்பன ஒன்றன்பாலை உணர்த்தும்.
எ.கா:
வந்தது, தாவிற்று, குறுந்தாட்டு (குறுகிய காலை உடையது.).

பலவின்பால்

[தொகு]

, , என்பன பலவின்பாலை உணர்த்தும்
எ.கா:
ஓடி, மேய்ந்த, உண்ணா, திண்ணா, உண்கு, தின்கு

ஈறுகள் பொருந்தாத பெயர் சொற்கள்

[தொகு]

பெயர்ச் சொற்களில் வரும். ஈறுகளில் சில பொருந்தா
எ.கா:

மக்கள் - ள் ஈறு பெற்றாலும் பெண்பாலைக் குறிக்காது.

அலவன்(நண்டு) - ன் ஈறு பெற்றாலும் ஆண்பாலைக் குறிக்காது.

தாயார், தாய்மார் - அர், ஆர் ஈறு பெற்றாலும் பலர்பாலைக் குறிக்காது.

பேடியும் தெய்வமும்

[தொகு]

பால் வகையில் அடங்காத ஆண்தன்மை திரிந்த உயர்திணைக்கும், பெண்தன்மை திரிந்த உயர்திணைக்கும் தனியே ஈறு கிடையாது அதுபோல திணை யில் அடங்காத தெய்வத்துக்கும் தனியே ஈறு கிடையாது

மேற்கோள்

[தொகு]

தொல்காப்பியம் . சொல்லதிகாரம். கிளவியாக்கம்-சேனாவரையம்

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பால்_(இலக்கணம்)&oldid=3817920" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது