உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பாரடேயின் மின்னாற்பகுப்பு விதிகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

பாரடேயின் மின்னாற்பகுப்பு விதிகள் (Faraday's laws of electrolysis) மைக்கேல் ஃபாரடே என்பவரினால் 1834 ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டவை.

முதல் விதி

[தொகு]

மின்னாற்பகுப்பின் போது மின்வாயில் வெளிப்படும் பொருளின் நிறையானது (அல்லது பொருண்மை, m) மின்பகு நீர்மத்தின் வழியே பாயும் மின்னூட்டத்திற்கு (Q) நேர்த்தகவில் அமையும்.

m = z Q;
இங்கு, z - வெளிப்படும் பொருளின் மின் வேதிய எண்.

இரண்டாவது விதி

[தொகு]

ஒரே அளவு மின்னூட்டம் மின்பகு நீர்மங்களின் வழியே பாயும் போது அதனால் மின்வாய்களில் வெளிப்படும் பொருள்களின் நிறை (அல்லது பொருண்மை, m) அத்தனிமங்களின் வேதிய இணைமாற்றுக்கு (E) நேர்த்தகவில் அமையும்.

m α E