பாக்கின் படைப்புப் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

பாக்கின் படைப்புப் பட்டியல் என்பது இடாய்ச்சுலாந்திய (செருமானிய) இசைக்கலைஞர் இயோகான் செபாசித்தியன் பாக்கின் (Johann Sebastian Bach.) இசைப்படைப்புகளின் பட்டியலைக் குறிக்கும். இது உரோமன் -இலத்தீன எழுத்துகளில் BWV என்று பரவலாகச் சுட்டப்பெறுகின்றது. இவ்வெழுத்துகள் Bach-Werke-Verzeichnis (பாக்கின் படைப்புகளின் பட்டியல்) என்னும் இடாய்ச்சுமொழிச் சொற்களின் முதலெழுத்துகளைக் குறிக்கும். இப்பட்டியலை இசையியலாளரும் இசைசார்ந்த நூலகருமான உவுல்புகங்கு சுமீடர் (Wolfgang Schmieder) என்பார் 1950-இல் தொகுத்தார். இதன் சுருக்கமான பட்டியல் ஒன்றை இரண்டாம் பதிப்பாக 1998 இல் வெளியிட்டார்கள்.

இப்பட்டியல் இசைவகையில் அடிப்படையில் பகுக்கப்பட்டிருந்தது, ஆனால் ஒரு வகைக்குள்ளேயுங்கூட படைப்புகள் கால வரிசைப்படி அமையவில்லை. ஓர் எடுத்துக்காட்டுக்கு BWV 992 என்னும் படைப்பு BWV 1 என்பதற்கும் முன்பு படைக்கப்பட்டது. இந்த BWV எண்கள் 20 ஆம் நூற்றாண்டு வரை 1,126 படைப்பாக்கங்களுக்கு வழங்கப்பெற்றுள்ளன. 21 ஆம் நூற்றாண்டிலும் இது தொடர்கின்றது. பாக்கின் படைப்புப் பட்டியல் அன்காங்கு (BWV Anh) என்பது ஏறத்தாழ 200 காணாமல் போன அல்லது ஐயத்துக்குட்பட்ட அல்லது தவறுதலாக சேர்க்கப்பட்ட படைப்புகளின் பட்டியல் ஆகும்.

வரலாறு[தொகு]

The BWV is a thematic catalogue, thus it identifies every movement of every composition by its first measures, like the opening of BWV 1006, movement 2 (Loure) above

இந்தப் பட்டியலிந் முதல் பதிப்பு 1950 இல் வெளிவந்தது. இயோகான் பாக்கின் அறியப்பட்ட ஒவ்வொரு படைப்புக்கும் ஒரு தனியடையாள எண் வழங்கப்பெற்றது. இதனை இப்பட்டியலின் தொகுப்பாளரும் பதிப்பாளருமான உவுல்புகங்கு சுமீடர் கொடுத்திருந்தார். இது பெரும்பாலும் 19 ஆம் நூற்றாண்டு பாக்கு கெசல்சாட்டு (Bach Gesellschaft) தொகுப்பை ஒட்டி இருந்தது.

 1. Kantaten (Cantatas), BWV 1–224
 2. Motetten (Motets), BWV 225–231
 3. Messen, Messensätze, Magnificat (Masses, Mass movements, Magnificat), BWV 232–243
 4. Passionen, Oratorien (Passions, Oratorios), BWV 244–249
 5. Vierstimmige Choräle (Four-part chorales), BWV 250–438
 6. Lieder, Arien, Quodlibet (Songs, Arias and Quodlibet) BWV 439–524
 7. Werke für Orgel (Works for organ), BWV 525–771
 8. Werke für Klavier (Keyboard compositions), BWV 772–994
 9. Werke für Laute (Lute compositions), BWV 995–1000
 10. Kammermusik (Chamber music), BWV 1001–1040
 11. Orchesterwerke (Works for orchestra), BWV 1041–1071, originally in two separate chapters: Concertos (BWV 1041–1065) and Overtures (BWV 1066–1071)
 12. Kanons (Canons), BWV 1072–1078
 13. Musikalisches Opfer, Kunst der Fuge (Musical Offering, Art of the Fugue), BWV 1079–1080

வரிசைப்படி பட்டியலில் உள்ள படைப்புகள் - BWV எண் வாரியாக[தொகு]

இங்கே இயோகான் செபாசித்தின் பாக்கின் படைப்புகளுக்கு இடப்பட்டுள்ள எண்கள் பலராலும் பரவலாக சுட்டப்பெறுகின்றன. .[1]

BWV 1–1126[தொகு]

BWV எண்கள் 1 முதல் 1126 வரை உள்ளவை Bach-Werke-Verzeichnis 1998 பதிப்பில் உள்ளன

 • BWV 1Wie schön leuchtet der Morgenstern (cantata)
 • BWV 2Ach Gott, vom Himmel sieh darein (cantata)
 • BWV 3Ach Gott, wie manches Herzeleid (cantata)
 • BWV 4Christ lag in Todes Banden (cantata):
 • BWV 5Wo soll ich fliehen hin (cantata)
 • BWV 6Bleib bei uns, denn es will Abend werden (cantata)
 • BWV 7Christ unser Herr zum Jordan kam (cantata)
 • BWV 8Liebster Gott, wenn werd ich sterben? (cantata):
 • BWV 9Es ist das Heil uns kommen her (cantata)
 • BWV 10Meine Seel erhebt den Herren (cantata)
 • BWV 11Lobet Gott in seinen Reichen (oratorio)
 • BWV 12Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (cantata)
 • BWV 13Meine Seufzer, meine Tränen (cantata)
 • BWV 14Wär Gott nicht mit uns diese Zeit (cantata)
 • BWV 15Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen (cantata)[a][6][7]
 • BWV 16Herr Gott, dich loben wir (cantata)
 • BWV 17Wer Dank opfert, der preiset mich (cantata)
 • BWV 18Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt (cantata):
 • BWV 19Es erhub sich ein Streit (cantata)
 • BWV 20O Ewigkeit, du Donnerwort (cantata)
 • BWV 21Ich hatte viel Bekümmernis (cantata):
 • BWV 22Jesus nahm zu sich die Zwölfe (cantata)
 • BWV 23Du wahrer Gott und Davids Sohn (cantata):
 • BWV 24Ein ungefärbt Gemüte (cantata)
 • BWV 25Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe (cantata)
 • BWV 26Ach wie flüchtig, ach wie nichtig (cantata)
 • BWV 27Wer weiß, wie nahe mir mein Ende? (cantata)
 • BWV 28Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende, BWV 28 (cantata)
 • BWV 29Wir danken dir, Gott, wir danken dir (cantata)
 • BWV 30:
 • BWV 31Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret (cantata):
 • BWV 32Liebster Jesu, mein Verlangen (cantata)
 • BWV 33Allein zu dir, Herr Jesu Christ (cantata)
 • BWV 34O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (cantata):
 • BWV 35Geist und Seele wird verwirret (cantata)
 • BWV 36:
  • BWV 36.1[2] (previously 36c) – Schwingt freudig euch empor (secular cantata)[11]
  • BWV 36.2[2] (previously 36a) – Steigt freudig in die Luft (secular cantata)[11]
  • BWV 36.3[2] (previously 36b) – Die Freude reget sich (secular cantata)[11]
  • BWV 36.4[2] (previously 36 (1)) – Schwingt freudig euch empor (cantata), early version
  • BWV 36.5[2] (previously 36 (2)) – Schwingt freudig euch empor (cantata)
 • BWV 37Wer da gläubet und getauft wird (cantata)
 • BWV 38Aus tiefer Not schrei ich zu dir (cantata)
 • BWV 39Brich dem Hungrigen dein Brot (cantata)
 • BWV 40Darzu ist erschienen der Sohn Gottes (cantata)
 • BWV 41Jesu, nun sei gepreiset (cantata)
 • BWV 42Am Abend aber desselbigen Sabbats (cantata)
 • BWV 43Gott fähret auf mit Jauchzen (cantata)
 • BWV 44Sie werden euch in den Bann tun (cantata)
 • BWV 45Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist (cantata)
 • BWV 46Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei (cantata)
 • BWV 47Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden (cantata)
 • BWV 48Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen (cantata)
 • BWV 49Ich geh und suche mit Verlangen (cantata)
 • BWV 50Nun ist das Heil und die Kraft (cantata)
 • BWV 51Jauchzet Gott in allen Landen (cantata)
 • BWV 52Falsche Welt, dir trau ich nicht (cantata)
 • BWV 53Schlage doch, gewünschte Stunde (cantata)[b]
 • BWV 54Widerstehe doch der Sünde (cantata)
 • BWV 55Ich armer Mensch, ich Sündenknecht (cantata)
 • BWV 56Ich will den Kreuzstab gerne tragen (cantata)
 • BWV 57Selig ist der Mann (cantata)
 • BWV 58Ach Gott, wie manches Herzeleid (cantata):
 • BWV 59Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (cantata)
 • BWV 60O Ewigkeit, du Donnerwort (cantata)
 • BWV 61Nun komm, der Heiden Heiland (cantata)
 • BWV 62Nun komm, der Heiden Heiland (cantata)
 • BWV 63Christen, ätzet diesen Tag (cantata)
 • BWV 64Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget (cantata)
 • BWV 65Sie werden aus Saba alle kommen (cantata)
 • BWV 66:
  • BWV 66.1[2] (previously 66a) – Der Himmel dacht auf Anhalts Ruhm und Glück (secular cantata)[11]
  • BWV 66.2[2] (previously 66) – Erfreut euch, ihr Herzen (cantata)
 • BWV 67Halt im Gedächtnis Jesum Christ (cantata)
 • BWV 68Also hat Gott die Welt geliebt (cantata)
 • BWV 69Lobe den Herrn, meine Seele (cantata):
  • BWV 69.1[2] (previously 69a) – for the 12th Sunday after Trinity
  • BWV 69.2[2] (previously 69) – for council election
 • BWV 70Wachet! Betet! Betet! Wachet! (cantata):
  • BWV 70.1[2] (previously 70a) – for the 2nd Sunday of Advent
  • BWV 70.2[2] (previously 70) – for the 26th Sunday after Trinity
 • BWV 71Gott ist mein König (cantata)
 • BWV 72Alles nur nach Gottes Willen (cantata)
 • BWV 73Herr, wie du willt, so schicks mit mir (cantata)
 • BWV 74Wer mich liebet, der wird mein Wort halten (cantata)
 • BWV 75Die Elenden sollen essen (cantata)
 • BWV 76Die Himmel erzählen die Ehre Gottes (cantata)
 • BWV 77Du sollt Gott, deinen Herren, lieben (cantata)
 • BWV 78Jesu, der du meine Seele (cantata)
 • BWV 79Gott der Herr ist Sonn und Schild (cantata)
 • BWV 80:
  • BWV 80.1[2] (previously 80a) – Alles, was von Gott geboren (cantata), Weimar version
  • BWV 80.2[2] (previously 80b) – Ein feste Burg ist unser Gott (cantata), first Leipzig version
  • BWV 80.3[2] (previously 80) – Ein feste Burg ist unser Gott (cantata), second Leipzig version
 • BWV 81Jesus schläft, was soll ich hoffen? (cantata)
 • BWV 82Ich habe genug (cantata):[c]
 • BWV 83Erfreute Zeit im neuen Bunde (cantata)
 • BWV 84Ich bin vergnügt mit meinem Glücke (cantata)
 • BWV 85Ich bin ein guter Hirt (cantata)
 • BWV 86Wahrlich, wahrlich, ich sage euch (cantata)
 • BWV 87Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen (cantata)
 • BWV 88Siehe, ich will viel Fischer aussenden (cantata)
 • BWV 89Was soll ich aus dir machen, Ephraim (cantata)
 • BWV 90Es reißet euch ein schrecklich Ende (cantata)
 • BWV 91Gelobet seist du, Jesu Christ (cantata):
 • BWV 92Ich hab in Gottes Herz und Sinn (cantata)
 • BWV 93Wer nur den lieben Gott läßt walten (cantata)
 • BWV 94Was frag ich nach der Welt (cantata)
 • BWV 95Christus, der ist mein Leben (cantata)
 • BWV 96Herr Christ, der einge Gottessohn (cantata)
 • BWV 97In allen meinen Taten (cantata)
 • BWV 98Was Gott tut, das ist wohlgetan (cantata)
 • BWV 99Was Gott tut, das ist wohlgetan (cantata)
 • BWV 100Was Gott tut, das ist wohlgetan (cantata)
 • BWV 101Nimm von uns, Herr, du treuer Gott (cantata)
 • BWV 102Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben (cantata)
 • BWV 103Ihr werdet weinen und heulen (cantata)
 • BWV 104Du Hirte Israel, höre (cantata)
 • BWV 105Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht (cantata)
 • BWV 106Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (cantata)
 • BWV 107Was willst du dich betrüben (cantata)
 • BWV 108Es ist euch gut, daß ich hingehe (cantata)
 • BWV 109Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben (cantata)
 • BWV 110Unser Mund sei voll Lachens (cantata)
 • BWV 111Was mein Gott will, das g'scheh allzeit (cantata)
 • BWV 112Der Herr ist mein getreuer Hirt (cantata)
 • BWV 113Herr Jesu Christ, du höchstes Gut (cantata)
 • BWV 114Ach, lieben Christen, seid getrost (cantata)
 • BWV 115Mache dich, mein Geist, bereit (cantata)
 • BWV 116Du Friedefürst, Herr Jesu Christ (cantata)
 • BWV 117Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut (cantata)
 • BWV 118O Jesu Christ, meins Lebens Licht (motet):
 • BWV 119Preise, Jerusalem, den Herrn (cantata)
 • BWV 120:
  • BWV 120.1[2] (previously 120) – Gott, man lobet dich in der Stille (cantata)
  • BWV 120.2[2] (previously 120a) – Herr Gott, Beherrscher aller Dinge (cantata)
  • BWV 120.3[2] (previously 120b) – Gott, man lobet dich in der Stille (cantata), for the 200th Anniversary of the Augsburg Confession
 • BWV 121Christum wir sollen loben schon (cantata)
 • BWV 122Das neugeborne Kindelein (cantata)
 • BWV 123Liebster Immanuel, Herzog der Frommen (cantata)
 • BWV 124Meinen Jesum laß ich nicht (cantata)
 • BWV 125Mit Fried und Freud ich fahr dahin (cantata)
 • BWV 126Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (cantata)
 • BWV 127Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott (cantata)
 • BWV 128Auf Christi Himmelfahrt allein (cantata)
 • BWV 129Gelobet sei der Herr, mein Gott (cantata)
 • BWV 130Herr Gott, dich loben alle wir (cantata):
 • BWV 131Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir (cantata)
 • BWV 132Bereitet die Wege, bereitet die Bahn (cantata)
 • BWV 133Ich freue mich in dir (cantata)
 • BWV 134:
  • BWV 134.1[2] (previously 134a) – Die Zeit, die Tag und Jahre macht (secular cantata)[11]
  • BWV 134.2[2] (previously 134) – Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß (cantata), early version
  • BWV 134.3[2] (previously 134) – Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß (cantata), later version
 • BWV 135Ach Herr, mich armen Sünder (cantata)
 • BWV 136Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz (cantata)
 • BWV 137Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren (cantata)
 • BWV 138Warum betrübst du dich, mein Herz (cantata)
 • BWV 139Wohl dem, der sich auf seinen Gott (cantata)
 • BWV 140Wachet auf, ruft uns die Stimme (cantata)
 • BWV 141Das ist je gewißlich wahr (cantata)[a][15]
 • BWV 142Uns ist ein Kind geboren (cantata)[b]
 • BWV 143Lobe den Herrn, meine Seele (cantata)
 • BWV 144Nimm, was dein ist, und gehe hin (cantata)
 • BWV 145Ich lebe, mein Herze, zu deinem Ergötzen (cantata)
  • BWV 145/b – "So du mit deinem Munde bekennest Jesum" (cantata movement, basis for BWV 145/2)[a][16]
 • BWV 146Wir müssen durch viel Trübsal (cantata)
 • BWV 147Herz und Mund und Tat und Leben (cantata):
  • BWV 147.1[2] (previously 147a) – for the 4th Sunday of Advent
  • BWV 147.2[2] (previously 147) – for the Visitation of Mary
 • BWV 148Bringet dem Herrn Ehre seines Namens (cantata)
 • BWV 149Man singet mit Freuden vom Sieg (cantata)
  • BWV 149/1a (formerly BWV Anh. 198) – start (sinfonia) of an abandoned cantata, possibly a first attempt to set the libretto of BWV 149
 • BWV 150Nach dir, Herr, verlanget mich (cantata)
 • BWV 151Süßer Trost, mein Jesus kömmt (cantata)
 • BWV 152Tritt auf die Glaubensbahn (cantata)
 • BWV 153Schau, lieber Gott, wie meine Feind (cantata)
 • BWV 154Mein liebster Jesus ist verloren (cantata)
 • BWV 155Mein Gott, wie lang, ach lange? (cantata)
 • BWV 156Ich steh mit einem Fuß im Grabe (cantata)
 • BWV 157Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn (cantata):
 • BWV 158Der Friede sei mit dir (cantata)
 • BWV 159Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem (cantata)
 • BWV 160Ich weiß, daß mein Erlöser lebt (cantata)[a][17]
 • BWV 161Komm, du süße Todesstunde (cantata)
 • BWV 162Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe (cantata):
 • BWV 163Nur jedem das Seine (cantata)
 • BWV 164Ihr, die ihr euch von Christo nennet (cantata)
 • BWV 165O heilges Geist- und Wasserbad (cantata)
 • BWV 166Wo gehest du hin? (cantata)
 • BWV 167Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe (cantata)
 • BWV 168Tue Rechnung! Donnerwort (cantata)
 • BWV 169Gott soll allein mein Herze haben (cantata)
 • BWV 170Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust (cantata)
 • BWV 171Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm (cantata)
 • BWV 172Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten! (cantata):
 • BWV 173:
  • BWV 173.1[2] (previously 173a) – Durchlauchtster Leopold (secular cantata)[11]
  • BWV 173.2[2] (previously 173) – Erhöhtes Fleisch und Blut (cantata)
 • BWV 174Ich liebe den Höchsten von ganzem Gemüte (cantata)
 • BWV 175Er rufet seinen Schafen mit Namen (cantata)
 • BWV 176Es ist ein trotzig und verzagt Ding (cantata)
 • BWV 177Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (cantata)
 • BWV 178Wo Gott der Herr nicht bei uns hält (cantata)
 • BWV 179Siehe zu, daß deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei (cantata)
 • BWV 180Schmücke dich, o liebe Seele (cantata)
 • BWV 181Leichtgesinnte Flattergeister (cantata)
 • BWV 182Himmelskönig, sei willkommen (cantata)
 • BWV 183Sie werden euch in den Bann tun (cantata)
 • BWV 184:
  • BWV 184.1[2] (previously 184a) – secular cantata for New Year 1721 (model for some movements of BWV 184)[11]
  • BWV 184.2[2] (previously 184) – Erwünschtes Freudenlicht (cantata)
 • BWV 185Barmherziges Herze der ewigen Liebe (cantata):
 • BWV 186Ärgre dich, o Seele, nicht (cantata):
  • BWV 186.1[2] (previously 186a) – for the 3rd Sunday of Advent
  • BWV 186.2[2] (previously 186) – for the 7th Sunday after Trinity
 • BWV 187Es wartet alles auf dich (cantata)
 • BWV 188Ich habe meine Zuversicht (cantata)
 • BWV 189Meine Seele rühmt und preist (cantata)[b]
 • BWV 190Singet dem Herrn ein neues Lied (cantata):
  • BWV 190.1[2] (previously 190) – for New Year
  • BWV 190.2[2] (previously 190a) – for the 200th Anniversary of the Augsburg Confession
 • BWV 191Gloria in excelsis Deo (cantata; church music in Latin)
 • BWV 192Nun danket alle Gott (cantata)
 • BWV 193:
  • BWV 193.1[2] (previously 193a) – Ihr Häuser des Himmels, ihr scheinenden Lichter (secular cantata)[11]
  • BWV 193.2[2] (previously 193) – Ihr Tore zu Zion (cantata)
 • BWV 194:
  • BWV 194.1[2] (previously 194a) – model for BWV 194 (secular cantata)[11]
  • BWV 194.2[2] (previously 194) – Höchsterwünschtes Freudenfest (cantata), Störmthal version
  • BWV 194.3[2] (previously 194) – Höchsterwünschtes Freudenfest (cantata), first Leipzig version
  • BWV 194.4[2] (previously 194) – second Leipzig version
 • BWV 195Dem Gerechten muß das Licht (cantata):
 • BWV 196Der Herr denket an uns (cantata)
 • BWV 197:
  • BWV 197.1[2] (previously 197a) – Ehre sei Gott in der Höhe (cantata)
  • BWV 197.2[2] (previously 197) – Gott ist unsre Zuversicht (cantata)
 • BWV 198Laß, Fürstin, laß noch einen Strahl a.k.a. Mourning Ode (secular cantata)[11]
 • BWV 199Mein Herze schwimmt im Blut (cantata):
 • BWV 200 – "Bekennen will ich seinen Namen", after "Dein Kreuz, o Bräutgam meiner Seelen" by Gottfried Heinrich Stölzel (aria)
 • BWV 201Geschwinde, ihr wirbelnden Winde a.k.a. The Dispute between Phoebus and Pan (secular cantata)[11]
 • BWV 202Weichet nur, betrübte Schatten (secular cantata)[11]
 • BWV 203Amore traditore (secular cantata)[11]
 • BWV 204Ich bin in mir vergnügt a.k.a. On Contentedness (secular cantata)[11]
 • BWV 205:
  • BWV 205.1[2] (previously 205) – Zerreißet, zersprenget, zertrümmert die Gruft a.k.a. Aeolus Placated (secular cantata)[11]
  • BWV 205.2[2] (previously 205a) – Blast Lärmen, ihr Feinde (secular cantata)[11]
 • BWV 206Schleicht, spielende Wellen (secular cantata):[11]
 • BWV 207:
  • BWV 207.1[2] (previously 207) – Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten (secular cantata)[11]
  • BWV 207.2[2] (previously 207a) – Auf, schmetternde Töne der muntern Trompeten (secular cantata)[11]
 • BWV 208Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd a.k.a. Hunting Cantata (secular cantata):[11]
 • BWV 209Non sa che sia dolore (secular cantata)[11]
 • BWV 210:
  • BWV 210.1[2] (previously 210a) – O angenehme Melodei (secular cantata)[11]
  • BWV 210.2[2] (previously 210) – O holder Tag, erwünschte Zeit (secular cantata)[11]
 • BWV 211Schweigt stille, plaudert nicht a.k.a. Coffee Cantata (secular cantata)[11]
 • BWV 212Mer hahn en neue Oberkeet a.k.a. Peasant Cantata (secular cantata)[11]
 • BWV 213Laßt uns sorgen, laßt uns wachen a.k.a. Hercules at the Crossroads (secular cantata)[11]
 • BWV 214Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! (secular cantata)[11]
 • BWV 215Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen (secular cantata)[11]
 • BWV 216:
  • BWV 216.1[2] (previously 216) – Vergnügte Pleißenstadt (secular cantata)[11]
  • BWV 216.2[2] (previously 216a) – Erwählte Pleißenstadt a.k.a. Apollo and Mercurius (secular cantata)[11]
 • BWV 217Gedenke, Herr, wie es uns gehet (cantata)[b]
 • BWV 218Gott der Hoffnung erfülle euch (cantata)[a][18]
 • BWV 219Siehe, es hat überwunden der Löwe (cantata)[a][19]
 • BWV 220Lobt ihn mit Herz und Munde (cantata)[b]
 • BWV 221Wer sucht die Pracht, wer wünscht den Glanz (cantata)[b]
 • BWV 222Mein Odem ist schwach (cantata)[a]
 • BWV 223Meine Seele soll Gott loben (cantata)[20]
 • BWV 224Reißt euch los, bedrängte Sinnen (cantata)[21]
 • BWV 225Singet dem Herrn ein neues Lied (motet)
 • BWV 226Der Geist hilft unser Schwachheit auf (motet)
 • BWV 227Jesu, meine Freude (motet)
 • BWV 228Fürchte dich nicht (motet)
 • BWV 229Komm, Jesu, komm (motet)
 • BWV 230Lobet den Herrn, alle Heiden (motet)
 • BWV 231 (renumbered to BWV 28/2a, see above)
 • BWV 232 – Mass in B minor (church music in Latin)
 • BWV 233 – Kyrie–Gloria Mass in F major (church music in Latin)
  • BWV 233a – Kyrie "Christe, du Lamm Gottes" in F major (variants of Kyrie from BWV 233; church music in Latin)
 • BWV 234 – Kyrie–Gloria Mass in A major (church music in Latin)
 • BWV 235 – Kyrie–Gloria Mass in G minor (church music in Latin)
 • BWV 236 – Kyrie–Gloria Mass in G major (church music in Latin)
 • BWV 237 – Sanctus in C major (church music in Latin)
 • BWV 238 – Sanctus in D major (church music in Latin)
 • BWV 239 – Sanctus in D minor (church music in Latin, arrangement)[b][22][23]
 • BWV 240 – Sanctus in G major (church music in Latin)
 • BWV 241 – Sanctus in D major (church music in Latin, arrangement)
 • BWV 242 – Christe eleison in G minor (church music in Latin)[24]
 • BWV 243 – Magnificat (church music in Latin):
 • BWV 244St Matthew Passion (Passion setting):
  • BWV 244.1[2] (previously 244b) – early version
  • BWV 244.2[2] (previously 244) – later versions
  • BWV 244a (renumbered to BWV 1143, see below)[2]
 • BWV 245St John Passion (Passion setting)
 • BWV 246St Luke Passion (Passion setting)[b][25]
 • BWV 247St Mark Passion (music lost; Passion setting)
 • BWV 248Christmas Oratorio (consisting of six cantatas)
  • BWV 248VIa – (textless cantata, model for the sixth cantata of BWV 248)
 • BWV 249:
  • BWV 249.1[2] (previously 249a) – Entfliehet, verschwindet, entweichet, ihr Sorgen a.k.a. Shepherd Cantata (secular cantata)[11]
  • BWV 249.2[2] (previously 249b) – Verjaget, zerstreuet, zerrüttet, ihr Sterne a.k.a. The Celebration of Genius (secular cantata)[11]
  • BWV 249.3[2] (previously 249) – Easter Oratorio, early version
  • BWV 249.4[2] (previously 249) – Easter Oratorio, middle version
  • BWV 249.5[2] (previously 249) – Easter Oratorio, later version
 • BWV 250 – "Was Gott tut, das ist wohlgetan" (Three wedding chorales No. 1)
 • BWV 251 – "Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut" (Three wedding chorales No. 2)
 • BWV 252 – "Nun danket alle Gott" (Three wedding chorales No. 3)
 • BWV 253 – "Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ" (four-part chorale)
 • BWV 254 – "Ach Gott, erhör mein Seufzen" (four-part chorale)
 • BWV 255 – "Ach Gott und Herr" (four-part chorale)
 • BWV 256 – "Ach lieben Christen seid getrost" (four-part chorale)
 • BWV 257 – "Wär Gott nicht mit uns diese Zeit" (four-part chorale)
 • BWV 258 – "Wo Gott der Herr nicht bei uns hält" (four-part chorale)
 • BWV 259 – "Ach, was soll ich Sünder machen" (four-part chorale)
 • BWV 260 – "Allein Gott in der Höh sei Ehr" (four-part chorale)
 • BWV 261 – "Allein zu dir, Herr Jesu Christ" (four-part chorale)
 • BWV 262 – "Alle Menschen müssen sterben" (four-part chorale)
 • BWV 263 – "Alles ist an Gottes Segen" (four-part chorale)
 • BWV 264 – "Als der gütige Gott" (four-part chorale)
 • BWV 265 – "Als Jesus Christus in der Nacht" (four-part chorale)
 • BWV 266 – "Als vierzig Tag nach Ostern warn" (four-part chorale)
 • BWV 267 – "An Wasserflüssen Babylon" (or) "Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld" (four-part chorale)
 • BWV 268 – "Auf, auf, mein Herz, und du mein ganzer Sinn" (four-part chorale)
 • BWV 269 – "Aus meines Herzens Grunde" (four-part chorale)
 • BWV 270 – "Befiehl du deine Wege" (four-part chorale)
 • BWV 271 – "Befiehl du deine Wege" (four-part chorale)
 • BWV 272 – "Befiehl du deine Wege" (four-part chorale)
 • BWV 273 – "Christ, der du bist der helle Tag" (four-part chorale)
 • BWV 274 – "Christe, der du bist Tag und Licht" (four-part chorale)
 • BWV 275 – "Christ, du Beistand deiner Kreuzgemeine" (four-part chorale)
 • BWV 276 – "Christ ist erstanden" (four-part chorale)
 • BWV 277 – "Christ lag in Todesbanden" (four-part chorale)
 • BWV 278 – "Christ lag in Todesbanden" (four-part chorale)
 • BWV 279 – "Christ lag in Todesbanden" (four-part chorale)
 • BWV 280 – "Christ unser Herr zum Jordan kam" (four-part chorale)
 • BWV 281 – "Christus, der ist mein Leben" (four-part chorale)
 • BWV 282 – "Christus, der ist mein Leben" (four-part chorale)
 • BWV 283 – "Christus, der uns selig macht" (four-part chorale)
 • BWV 284 – "Christus ist erstanden, hat überwunden" (four-part chorale)
 • BWV 285 – "Da der Herr Christ zu Tische saß" (four-part chorale)
 • BWV 286 – "Danket dem Herrn, denn er ist sehr freundlich" (four-part chorale)
 • BWV 287 – "Dank sei Gott in der Höhe" (four-part chorale)
 • BWV 288 – "Das alte Jahr vergangen ist" (four-part chorale)
 • BWV 289 – "Das alte Jahr vergangen ist" (four-part chorale)
 • BWV 290 – "Das walt Gott Vater und Gott Sohn" (four-part chorale)
 • BWV 291 – "Das walt mein Gott" (four-part chorale)
 • BWV 292 – "Den Vater dort oben" (four-part chorale)
 • BWV 293 – "Der du bist drei in Einigkeit" (four-part chorale)
 • BWV 294 – "Der Tag, der ist so freudenreich" (four-part chorale)
 • BWV 295 – "Des Heilgen Geistes reiche Gnad" (four-part chorale)
 • BWV 296 – "Die Nacht ist kommen" (four-part chorale)
 • BWV 297 – "Die Sonn hat sich mit ihrem Glanz gewendet" (four-part chorale)
 • BWV 298 – "Dies sind die heilgen zehn Gebot" (four-part chorale)
 • BWV 299 – "Dir, dir, Jehova, will ich singen" (four-part chorale)[c]
 • BWV 300 – "Du großer Schmerzensmann" (four-part chorale)
 • BWV 301 – "Du, o schönes Weltgebäude" (four-part chorale)
 • BWV 302 – "Ein feste Burg ist unser Gott" (four-part chorale)
 • BWV 303 – "Ein feste Burg ist unser Gott" (four-part chorale)
 • BWV 304 – "Eins ist not, ach Herr, dies Eine" (four-part chorale)
 • BWV 305 – "Erbarm dich mein, o Herre Gott" (four-part chorale)
 • BWV 306 – "Erstanden ist der heilig Christ" (four-part chorale)
 • BWV 307 – "Es ist gewisslich an der Zeit" (four-part chorale)
 • BWV 308 – "Es spricht der Unweisen Mund wohl" (four-part chorale)
 • BWV 309 – "Es stehn vor Gottes Throne" (four-part chorale)
 • BWV 310 – "Es wird schier der letzte Tag herkommen" (four-part chorale)
 • BWV 311 – "Es woll uns Gott gnädig sein" (four-part chorale)
 • BWV 312 – "Es woll uns Gott gnädig sein" (four-part chorale)
 • BWV 313 – "Für Freuden lasst uns springen" (four-part chorale)
 • BWV 314 – "Gelobt seist du, Jesu Christ" (four-part chorale)
 • BWV 315 – "Gib dich zufrieden und sei stille" (four-part chorale)
 • BWV 316 – "Gott, der du selber bist das Licht" (four-part chorale)
 • BWV 317 – "Gott der Vater wohn uns bei" (four-part chorale)
 • BWV 318 – "Gottes Sohn ist kommen" (four-part chorale)
 • BWV 319 – "Gott hat das Evangelium" (four-part chorale)
 • BWV 320 – "Gott lebet noch" (four-part chorale)
 • BWV 321 – "Gottlob, es geht nunmehr zum Ende" (four-part chorale)
 • BWV 322 – "Gott sei gelobet und gebenedeiet" (four-part chorale)
 • BWV 323 – "Gott sei uns gnädig und barmherzig" (four-part chorale)
 • BWV 324 – "Meine Seele erhebet den Herren" (four-part chorale)
 • BWV 325 – "Heilig, heilig" (or) "Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth" (four-part chorale)
 • BWV 326 – "Herr Gott, dich loben alle wir" (four-part chorale)
 • BWV 327 – "Vor deinen Thron tret ich hiermit" (four-part chorale)
 • BWV 328 – "Herr Gott, dich loben wir" (four-part chorale)
 • BWV 329 – "Herr, ich denk an jene Zeit" (four-part chorale)
 • BWV 330 – "Herr, ich habe missgehandelt" (four-part chorale)
 • BWV 331 – "Herr, ich habe missgehandelt" (four-part chorale)
 • BWV 332 – "Herr Jesu Christ, dich zu uns wend" (four-part chorale)
 • BWV 333 – "Herr Jesu Christ, du hast bereit'" (four-part chorale)
 • BWV 334 – "Herr Jesu Christ, ich schrei zu dir" (or) "Herr Jesu Christ, du höchstes Gut" (four-part chorale)
 • BWV 335 – "Herr Jesu Christ, meins Lebens Licht" (or) "O Jesu, du mein Bräutigam" (four-part chorale)
 • BWV 336 – "Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott" (four-part chorale)
 • BWV 337 – "Herr, nun lass in Friede" (four-part chorale)
 • BWV 338 – "Herr, straf mich nicht in deinem Zorn" (four-part chorale)
 • BWV 339 – "Wer in dem Schutz des Höchsten ist" (or) "Herr, wie du willt, so schicks mit mir" (four-part chorale)
 • BWV 340 – "Herzlich lieb hab ich dich, o Herr" (four-part chorale)
 • BWV 341 – "Heut ist, o Mensch, ein großer Trauertag" (four-part chorale)
 • BWV 342 – "Heut triumphieret Gottes Sohn" (four-part chorale)
 • BWV 343 – "Hilf, Gott, dass mirs gelinge" (four-part chorale)
 • BWV 344 – "Hilf, Herr Jesu, lass gelingen" (four-part chorale)
 • BWV 345 – "Ich bin ja, Herr, in deiner Macht" (four-part chorale)
 • BWV 346 – "Ich dank dir, Gott, für deine Wohltat" (four-part chorale)
 • BWV 347 – "Ich dank dir, lieber Herre" (four-part chorale)
 • BWV 348 – "Ich dank dir, lieber Herre" (four-part chorale)
 • BWV 349 – "Ich dank dir schon durch deinen Sohn" (four-part chorale)
 • BWV 350 – "Ich danke dir, Herr Gott, in deinem Throne" (four-part chorale)
 • BWV 351 – "Ich hab mein Sach Gott heimgestellt" (four-part chorale)
 • BWV 352 – "Jesu, der du meine Seele" (four-part chorale)
 • BWV 353 – "Jesu, der du meine Seele" (four-part chorale)
 • BWV 354 – "Jesu, der du meine Seele" (four-part chorale)
 • BWV 355 – "Jesu, der du selbsten wohl" (four-part chorale)
 • BWV 356 – "Jesu, du mein liebstes Leben" (four-part chorale)
 • BWV 357 – "Jesu, Jesu, du bist mein" (four-part chorale)
 • BWV 358 – "Jesu, meine Freude" (four-part chorale)
 • BWV 359 – "Jesu, meiner Seelen Wonne" (four-part chorale)
 • BWV 360 – "Jesu, meiner Seelen Wonne" (four-part chorale)
 • BWV 361 – "Jesu, meines Herzens Freud" (four-part chorale)
 • BWV 362 – "Jesu, nun sei gepreiset" (four-part chorale)
 • BWV 363 – "Jesus Christus, unser Heiland" (four-part chorale)
 • BWV 364 – "Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand" (four-part chorale)
 • BWV 365 – "Jesus, meine Zuversicht" (four-part chorale)
 • BWV 366 – "Ihr Gestirn, ihr hohlen Lüfte" (four-part chorale)
 • BWV 367 – "In allen meinen Taten" (four-part chorale)
 • BWV 368 – "In dulci jubilo" (four-part chorale)
 • BWV 369 – "Keinen hat Gott verlassen" (four-part chorale)
 • BWV 370 – "Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist" (four-part chorale)
 • BWV 371 – "Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit" (four-part chorale)
 • BWV 372 – "Lass, o Herr, dein Ohr sich neigen" (four-part chorale)
 • BWV 373 – "Liebster Jesu, wir sind hier" (four-part chorale)
 • BWV 374 – "Lobet den Herren, denn er ist sehr freundlich" (four-part chorale)
 • BWV 375 – "Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich" (four-part chorale)
 • BWV 376 – "Lobt Gott, ihr Christen allzugleich" (four-part chorale)
 • BWV 377 – "Machs mit mir, Gott, nach deiner Güt" (four-part chorale)
 • BWV 378 – "Mein Augen schließ ich jetzt in Gottes Namen zu" (four-part chorale)
 • BWV 379 – "Meinen Jesum laß ich nicht" (four-part chorale)
 • BWV 380 – "Meinen Jesum laß ich nicht" (four-part chorale)
 • BWV 381 – "Meines Lebens letzte Zeit" (four-part chorale)
 • BWV 382 – "Mit Fried und Freud ich fahr dahin" (four-part chorale)
 • BWV 383 – "Mitten wir im Leben sind" (four-part chorale)
 • BWV 384 – "Nicht so traurig, nicht so sehr" (four-part chorale)
 • BWV 385 – "Nun bitten wir den Heiligen Geist" (four-part chorale)
 • BWV 386 – "Nun danket alle Gott" (four-part chorale)
 • BWV 387 – "Nun freut euch, Gottes Kinder all" (four-part chorale)
 • BWV 388 – "Nun freut euch, lieben Christen gmein" (four-part chorale)
 • BWV 389 – "Nun lob, mein Seel, den Herren" (four-part chorale)
 • BWV 390 – "Nun lob, mein Seel, den Herren" (four-part chorale)
 • BWV 391 – "Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit" (four-part chorale)
 • BWV 392 – "Nun ruhen alle Wälder" (four-part chorale)
 • BWV 393 – "O Welt, sieh hier dein Leben" (four-part chorale)
 • BWV 394 – "O Welt, sieh hier dein Leben" (four-part chorale)
 • BWV 395 – "O Welt, sieh hier dein Leben" (four-part chorale)
 • BWV 396 – "Nun sich der Tag geendet hat" (four-part chorale)
 • BWV 397 – "O Ewigkeit, du Donnerwort" (four-part chorale)
 • BWV 398 – "O Gott, du frommer Gott" (four-part chorale)
 • BWV 399 – "O Gott, du frommer Gott" (four-part chorale)
 • BWV 400 – "O Herzensangst" (four-part chorale)
 • BWV 401 – "O Lamm Gottes, unschuldig" (four-part chorale)
 • BWV 402 – "O Mensch, bewein dein Sünde groß" (four-part chorale)
 • BWV 403 – "O Mensch, schau Jesum Christum an" (four-part chorale)
 • BWV 404 – "O Traurigkeit, o Herzeleid" (four-part chorale)
 • BWV 405 – "O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen" (four-part chorale)
 • BWV 406 – "O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen" (four-part chorale)
 • BWV 407 – "O wir armen Sünder" (four-part chorale)
 • BWV 408 – "Schaut, ihr Sünder" (four-part chorale)
 • BWV 409 – "Seelenbräutigam" (four-part chorale)
 • BWV 410 – "Sei gegrüßet, Jesu gütig" (four-part chorale)
 • BWV 411 – "Singt dem Herrn ein neues Lied" (four-part chorale)
 • BWV 412 – "So gibst du nun, mein Jesu, gute Nacht" (four-part chorale)
 • BWV 413 – "Sollt ich meinem Gott nicht singen" (four-part chorale)
 • BWV 414 – "Uns ist ein Kindlein heut geborn" (four-part chorale)
 • BWV 415 – "Valet will ich dir geben" (four-part chorale)
 • BWV 416 – "Vater unser im Himmelreich" (four-part chorale)
 • BWV 417 – "Von Gott will ich nicht lassen" (four-part chorale)
 • BWV 418 – "Von Gott will ich nicht lassen" (four-part chorale)
 • BWV 419 – "Helft mir Gotts Güte preisen" (or) "Von Gott will ich nicht lassen" (four-part chorale)
 • BWV 420 – "Warum betrübst du dich, mein Herz" (four-part chorale)
 • BWV 421 – "Warum betrübst du dich, mein Herz" (four-part chorale)
 • BWV 422 – "Warum sollt ich mich denn grämen" (four-part chorale)
 • BWV 423 – "Was betrübst du dich, mein Herze" (four-part chorale)
 • BWV 424 – "Was bist du doch, o Seele, so betrübet" (four-part chorale)
 • BWV 425 – "Was willst du dich, o meine Seele, kränken" (four-part chorale)
 • BWV 426 – "Weltlich Ehr und zeitlich Gut" (four-part chorale)
 • BWV 427 – "Wenn ich in Angst und Not" (four-part chorale)
 • BWV 428 – "Wenn mein Stündlein vorhanden ist" (four-part chorale)
 • BWV 429 – "Wenn mein Stündlein vorhanden ist" (four-part chorale)
 • BWV 430 – "Wenn mein Stündlein verhanden ist" (four-part chorale)
 • BWV 431 – "Wenn wir in höchsten Nöten sein" (four-part chorale)
 • BWV 432 – "Wenn wir in höchsten Nöten sein" (four-part chorale)
 • BWV 433 – "Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut" (four-part chorale)
 • BWV 434 – "Wer weiß, wie nahe mir mein Ende" (or) "Wer nur den lieben Gott lässt walten" (four-part chorale)
 • BWV 435 – "Wie bist du, Seele, in mir so gar betrübt" (four-part chorale)
 • BWV 436 – "Wie schön leuchtet der Morgenstern" (four-part chorale)
 • BWV 437 – "Wir glauben all an einen Gott" (four-part chorale)
 • BWV 438 – "Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst" (four-part chorale)
 • BWV 439 – "Ach, dass nicht die letzte Stunde" (song/aria)[d]
 • BWV 440 – "Auf, auf! die rechte Zeit ist hier" (song/aria)[d]
 • BWV 441 – "Auf! auf! mein Herz, mit Freuden" (song/aria)[d]
 • BWV 442 – "Beglückter Stand getreuer Seelen" (song/aria)[d]
 • BWV 443 – "Beschränkt, ihr Weisen dieser Welt" (song/aria)[d]
 • BWV 444 – "Brich entzwei, mein armes Herze" (song/aria)[d]
 • BWV 445 – "Brunnquell aller Güter" (song/aria)[d]
 • BWV 446 – "Der lieben Sonnen Licht und Pracht" (song/aria)[d]
 • BWV 447 – "Der Tag ist hin, die Sonne gehet nieder" (song/aria)[d]
 • BWV 448 – "Der Tag mit seinem Lichte" (song/aria)[d]
 • BWV 449 – "Dich bet' ich an, mein höchster Gott" (song/aria)[d]
 • BWV 450 – "Die bittre Leidenszeit beginnet abermal" (song/aria)[d]
 • BWV 451 – "Die goldne Sonne, voll Freud' und Wonne" (song/aria)[d]
 • BWV 452 – "Dir, dir Jehovah, will ich singen" (song/aria)[d]
 • BWV 453 – "Eins ist Not! ach Herr, dies Eine" (song/aria)[d]
 • BWV 454 – "Ermuntre dich, mein schwacher Geist" (song/aria)[d]
 • BWV 455 – "Erwürgtes Lamm, das die verwahrten Siegel" (song/aria)[d]
 • BWV 456 – "Es glänzet der Christen" (song/aria)[d]
 • BWV 457 – "Es ist nun aus mit meinem Leben" (song/aria)[d]
 • BWV 458 – "Es ist vollbracht! vergiss ja nicht" (song/aria)[d]
 • BWV 459 – "Es kostet viel, ein Christ zu sein" (song/aria)[d]
 • BWV 460 – "Gib dich zufrieden und sei stille" (song/aria)[d]
 • BWV 461 – "Gott lebet noch; Seele, was verzagst du doch?" (song/aria)[d]
 • BWV 462 – "Gott, wie groß ist deine Güte" (song/aria)[d]
 • BWV 463 – "Herr, nicht schicke deine Rache" (song/aria)[d]
 • BWV 464 – "Ich bin ja, Herr, in deiner Macht" (song/aria)[d]
 • BWV 465 – "Ich freue mich in dir" (song/aria)[d]
 • BWV 466 – "Ich halte treulich still und liebe" (song/aria)[d]
 • BWV 467 – "Ich lass' dich nicht" (song/aria)[d]
 • BWV 468 – "Ich liebe Jesum alle Stund'" (song/aria)[d]
 • BWV 469 – "Ich steh' an deiner Krippen hier" (song/aria)[d]
 • BWV 470 – "Jesu, Jesu, du bist mein" (song/aria)[d]
 • BWV 471 – "Jesu, deine Liebeswunden" (song/aria)[d]
 • BWV 472 – "Jesu, meines Glaubens Zier" (song/aria)[d]
 • BWV 473 – "Jesu, meines Herzens Freud" (song/aria)[d]
 • BWV 474 – "Jesus ist das schönste Licht" (song/aria)[d]
 • BWV 475 – "Jesus, unser Trost und Leben" (song/aria)[d]
 • BWV 476 – "Ihr Gestirn', ihr hohen Lufte" (song/aria)[d]
 • BWV 477 – "Kein Stündlein geht dahin" (song/aria)[d]
 • BWV 478 – "Komm, süßer Tod, komm, selge Ruh" (song/aria)[d]
 • BWV 479 – "Kommt, Seelen, dieser Tag" (song/aria)[d]
 • BWV 480 – "Kommt wieder aus der finstern Gruft" (song/aria)[d]
 • BWV 481 – "Lasset uns mit Jesu ziehen" (song/aria)[d]
 • BWV 482 – "Liebes Herz, bedenke doch" (song/aria)[d]
 • BWV 483 – "Liebster Gott, wann werd' ich sterben?" (song/aria)[d]
 • BWV 484 – "Liebster Herr Jesu! wo bleibest du so lange?" (song/aria)[d]
 • BWV 485 – "Liebster Immanuel, Herzog der Frommen" (song/aria)[d]
 • BWV 486 – "Mein Jesu, dem die Seraphinen" (song/aria)[d]
 • BWV 487 – "Mein Jesu! was für Seelenweh" (song/aria)[d]
 • BWV 488 – "Meines Lebens letzte Zeit" (song/aria)[d]
 • BWV 489 – "Nicht so traurig, nicht so sehr" (song/aria)[d]
 • BWV 490 – "Nur mein Jesus ist mein Leben" (song/aria)[d]
 • BWV 491 – "O du Liebe meiner Liebe" (song/aria)[d]
 • BWV 492 – "O finstre Nacht" (song/aria)[d]
 • BWV 493 – "O Jesulein süß, o Jesulein mild" (song/aria)[d]
 • BWV 494 – "O liebe Seele, zieh' die Sinnen" (song/aria)[d]
 • BWV 495 – "O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen" (song/aria)[d]
 • BWV 496 – "Seelen-Bräutigam, Jesu, Gottes Lamm" (song/aria)[d]
 • BWV 497 – "Seelenweide, meine Freude" (song/aria)[d]
 • BWV 498 – "Selig, wer an Jesum denkt" (song/aria)[d]
 • BWV 499 – "Sei gegrüßet, Jesu gütig" (song/aria)[d]
 • BWV 500 – "So gehst du nun, mein Jesu, hin" (song/aria)[d]
  • BWV 500a – "So gehst du nun, mein Jesu, hin" (variant of BWV 500 as a four-part chorale)
 • BWV 501 – "So giebst du nun, mein Jesu, gute Nacht" (song/aria)[d]
 • BWV 502 – "So wünsch' ich mir zu guter Letzt" (song/aria)[d]
 • BWV 503 – "Steh' ich bei meinem Gott" (song/aria)[d]
 • BWV 504 – "Vergiss mein nicht, dass ich dein nicht" (song/aria)[d]
 • BWV 505 – "Vergiss mein nicht, vergiss mein nicht" (song/aria)[d]
 • BWV 506 – "Was bist du doch, o Seele, so betrübet" (song/aria)[d]
 • BWV 507 – "Wo ist mein Schäflein, das ich liebe" (song/aria)[d]
 • BWV 508 – "Bist du bei mir", after Gottfried Heinrich Stölzel (aria)[c]
 • BWV 509 – "Gedenke doch, mein Geist" (aria)[c]
 • BWV 510 – "Gib dich zufrieden" (chorale)[c]
 • BWV 511 – "Gib dich zufrieden" (chorale)[c]
 • BWV 512 – "Gib dich zufrieden" (chorale)[c]
 • BWV 513 – "O Ewigkeit, du Donnerwort" (chorale)[c]
 • BWV 514 – "Schaffs mit mir, Gott" (chorale)[c]
 • BWV 515 – "So oft ich meine Tobackspfeife" (aria)[c]
  • BWV 515a – "So oft ich meine Tobackspfeife" (variant of BWV 515)[c]
 • BWV 516 – "Warum betrübst du dich" (aria)[c]
 • BWV 517 – "Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen" (song/aria)[c]
 • BWV 518 – "Willst du dein Herz mir schenken" (song/aria)[c]
 • BWV 519 – "Hier lieg ich nun" (song/aria)
 • BWV 520 – "Das walt' mein Gott" (song/aria)
 • BWV 521 – "Gott mein Herz dir Dank" (song/aria)
 • BWV 522 – "Meine Seele, lass es gehen" (song/aria)
 • BWV 523 – "Ich gnüge mich an meinem Stande" (song/aria)
 • BWV 524 – Wedding Quodlibet (fragment)
 • BWV 525Organ Sonata No. 1 in E-flat major
  • BWV 525a (or: BWV deest) – Concerto (or: Trio Sonata) in C major for violin, cello and continuo (variant of BWV 525/1, 1032/2 and 525/3)[b][27][28]
 • BWV 526 – Organ Sonata No. 2 in C minor
 • BWV 527 – Organ Sonata No. 3 in D minor
 • BWV 528 – Organ Sonata No. 4 in E minor
 • BWV 529 – Organ Sonata No. 5 in C major
 • BWV 530 – Organ Sonata No. 6 in G major
 • BWV 531 – Prelude and Fugue in C major
 • BWV 532:
  • BWV 532.1[2] (previously 532/2a) – Fugue in D major (early version of the fugue of BWV 532)
  • BWV 532.2[2] (previously 532) – Prelude and Fugue in D major
 • BWV 533 – Prelude and Fugue in E minor ("Cathedral")
  • BWV 533a – Prelude and Fugue in E minor (alternative version of BWV 533 without pedals)
 • BWV 534 – Prelude and Fugue in F minor
 • BWV 535 – Prelude and Fugue in G minor
  • BWV 535a – Prelude and Fugue in G minor (alternative version of BWV 535)
 • BWV 536 – Prelude and Fugue in A major
  • BWV 536a – Prelude and Fugue in A major (incomplete variant of BWV 536)[b][29]
 • BWV 537 – Fantasia and Fugue in C minor
 • BWV 538 – Toccata and Fugue in D minor ("Dorian")
 • BWV 539 – Prelude and Fugue in D minor ("Fiddle"; Fugue exists in a variants for violin and for lute, see BWV 1001/2 and 1000 respectively)
 • BWV 540 – Toccata and Fugue in F major
 • BWV 541 – Prelude and Fugue in G major
 • BWV 542 – Fantasia and Fugue in G minor ("Great")
 • BWV 543 – Prelude and Fugue in A minor
  • BWV 543/1a – Prelude in A minor (early version of the prelude of BWV 543)
 • BWV 544 – Prelude and Fugue in B minor
 • BWV 545 – Prelude and Fugue in C major
  • BWV 545a – Prelude and Fugue in C major (early version of BWV 545)
  • BWV 545b – Prelude, Trio and Fugue in B-flat major (outer movements variant of BWV 545(a); middle movement variant of BWV 1029/3)[b][30][31]
 • BWV 546 – Prelude and Fugue in C minor
 • BWV 547 – Prelude and Fugue in C major ("9/8")
 • BWV 548 – Prelude and Fugue in E minor ("Wedge")
 • BWV 549 – Prelude and Fugue in C minor
 • BWV 550 – Prelude and Fugue in G major
 • BWV 551 – Prelude and Fugue in A minor
 • BWV 552 – Prelude and Fugue in E-flat major ("St. Anne")[e]
 • BWV 553Eight Short Preludes and Fugues No. 1: Prelude and Fugue in C major[b][33][34]
 • BWV 554Eight Short Preludes and Fugues No. 2: Prelude and Fugue in D minor[b][33][34]
 • BWV 555Eight Short Preludes and Fugues No. 3: Prelude and Fugue in E minor[b][33][34]
 • BWV 556Eight Short Preludes and Fugues No. 4: Prelude and Fugue in F major[b][33][34]
 • BWV 557Eight Short Preludes and Fugues No. 5: Prelude and Fugue in G major[b][33][34]
 • BWV 558Eight Short Preludes and Fugues No. 6: Prelude and Fugue in G minor[b][33][34]
 • BWV 559Eight Short Preludes and Fugues No. 7: Prelude and Fugue in A minor[b][33][34]
 • BWV 560Eight Short Preludes and Fugues No. 8: Prelude and Fugue in B-flat major[b][33][34]
 • BWV 561 – Fantasia and Fugue in A minor[b]
 • BWV 562 – Fantasia and Fugue in C minor (fugue unfinished)
 • BWV 563 – Fantasia (and Imitatio) in B minor
 • BWV 564 – Toccata, Adagio and Fugue in C major
 • BWV 565 – Toccata and Fugue in D minor
 • BWV 566 – Toccata and Fugue in E major (earliest extant manuscripts present this work in C major)
 • BWV 567 – Prelude in C major[a][35]
 • BWV 568 – Prelude in G major
 • BWV 569 – Prelude in A minor
 • BWV 570 – Fantasia in C major
 • BWV 571 – Fantasia (Concerto) in G major[b][36][37]
 • BWV 572 – Fantasia in G major (Pièce d'Orgue)
 • BWV 573 – Fantasia in C major (incomplete)[c]
 • BWV 574 – Fugue in C minor (on a theme of Legrenzi)
  • BWV 574a – Fugue in C minor (alternative version of BWV 574)
  • BWV 574b – Fugue in C minor (alternative version of BWV 574)
 • BWV 575 – Fugue in C minor
 • BWV 576 – Fugue in G major[b][38]
 • BWV 577 – Fugue in G major ("à la Gigue")[b][39]
 • BWV 578 – Fugue in G minor ("Little")
 • BWV 579 – Fugue in B minor (on a theme from Arcangelo Corelli's Op. 3, No. 4)
 • BWV 580 – Fugue in D major[b][40]
 • BWV 581 – Fugue in G major[b][41]
 • BWV 582 – Passacaglia and Fugue in C minor
 • BWV 583 – Trio in D minor
 • BWV 584 – Trio in G minor (variant of BWV 166/2)[b][42]
 • BWV 585 – Trio in C minor (after Johann Friedrich Fasch)
 • BWV 586 – Trio in G major
 • BWV 587 – Aria in F major (after François Couperin)
 • BWV 588 – Canzona in D minor
 • BWV 589 – Alla breve in D major
 • BWV 590 – Pastorella in F major
 • BWV 591 – Little Harmonic Labyrinth[b][43][44]
 • BWV 592 – Concerto in G major, after Violin Concerto a 8 in G major by Prince Johann Ernst of Saxe-Weimar
 • BWV 593 – Concerto in A minor, after Antonio Vivaldi's Concerto in A minor for two violins and strings, Op. 3 No. 8 (RV 522)
 • BWV 594 – Concerto in C major, after Antonio Vivaldi's Grosso Mogul Violin Concerto in D major, RV 208
 • BWV 595 – Concerto in C major (arrangement for organ of the first movement of BWV 984)
 • BWV 596 – Concerto in D minor, after Antonio Vivaldi's Concerto in D minor for two violins, cello and strings, Op. 3 No. 11 (RV 565)
 • BWV 597 – Concerto in E-flat major[b]
 • BWV 598 – Pedal Exercise in G minor[b][45]
 • BWV 599Nun komm, der Heiden Heiland (chorale prelude No. 1 from Orgelbüchlein)
 • BWV 600Gott, durch deine Güte (or) Gottes Sohn ist kommen (chorale prelude No. 2 from Orgelbüchlein)
 • BWV 601Herr Christ, der einge Gottessohn (or) Herr Gott, nun sei gepreiset (chorale prelude No. 3 from Orgelbüchlein; also in the Neumeister Collection)
 • BWV 602Lob sei dem allmächtigen Gott (chorale prelude No. 4 from Orgelbüchlein)
 • BWV 603Puer natus in Bethlehem (chorale prelude No. 5 from Orgelbüchlein)
 • BWV 604Gelobet seist du, Jesu Christ (chorale prelude No. 6 from Orgelbüchlein)
 • BWV 605Der Tag, der ist so freudenreich (chorale prelude No. 7 from Orgelbüchlein)
 • BWV 606Vom Himmel hoch, da komm ich her (chorale prelude No. 8 from Orgelbüchlein)
 • BWV 607Vom Himmel kam der Engel Schar (chorale prelude No. 9 from Orgelbüchlein)
 • BWV 608In dulci jubilo (chorale prelude No. 10 from Orgelbüchlein)
 • BWV 609Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich (chorale prelude No. 11 from Orgelbüchlein)
 • BWV 610Jesu, meine Freude (chorale prelude No. 12 from Orgelbüchlein)
 • BWV 611Christum wir sollen loben schon (chorale prelude No. 13 from Orgelbüchlein)
 • BWV 612Wir Christenleut' (chorale prelude No. 14 from Orgelbüchlein)
 • BWV 613Helft mir Gottes Güte preisen (chorale prelude No. 15 from Orgelbüchlein)
 • BWV 614Das alte Jahr vergangen ist (chorale prelude No. 16 from Orgelbüchlein)
 • BWV 615In dir ist Freude (chorale prelude No. 17 from Orgelbüchlein)
 • BWV 616Mit Fried und Freud ich fahr dahin (chorale prelude No. 18 from Orgelbüchlein)
 • BWV 617Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf (chorale prelude No. 19 from Orgelbüchlein)
 • BWV 618O Lamm Gottes, unschuldig (chorale prelude No. 20 from Orgelbüchlein)
 • BWV 619Christe, du Lamm Gottes (chorale prelude No. 21 from Orgelbüchlein)
 • BWV 620Christus, der uns selig macht (chorale prelude No. 22 from Orgelbüchlein)
  • BWV 620aChristus, der uns selig macht (earlier version of BWV 620)
 • BWV 621Da Jesus an dem Kreuze stund (chorale prelude No. 23 from Orgelbüchlein)
 • BWV 622O Mensch, bewein dein Sünde groß (chorale prelude No. 24 from Orgelbüchlein)
 • BWV 623Wir danken dir, Herr Jesu Christ (chorale prelude No. 25 from Orgelbüchlein)
 • BWV 624Hilf Gott, daß mir's gelinge (chorale prelude No. 26 from Orgelbüchlein)
 • BWV 625Christ lag in Todesbanden (chorale prelude No. 27 from Orgelbüchlein)
 • BWV 626Jesus Christus, unser Heiland (chorale prelude No. 28 from Orgelbüchlein)
 • BWV 627Christ ist erstanden (chorale prelude No. 29 from Orgelbüchlein)
 • BWV 628Erstanden ist der heil'ge Christ (chorale prelude No. 30 from Orgelbüchlein)
 • BWV 629Erschienen ist der herrliche Tag (chorale prelude No. 31 from Orgelbüchlein)
 • BWV 630Heut triumphieret Gottes Sohn (chorale prelude No. 32 from Orgelbüchlein)
 • BWV 631Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist (chorale prelude No. 33 from Orgelbüchlein)
  • BWV 631aKomm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist (earlier version of BWV 631)
 • BWV 632Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' (chorale prelude No. 34 from Orgelbüchlein)
 • BWV 633Liebster Jesu, wir sind hier (chorale prelude No. 36 from Orgelbüchlein)
 • BWV 634Liebster Jesu, wir sind hier (chorale prelude No. 35 from Orgelbüchlein, earlier version of BWV 633)
 • BWV 635Dies sind die heil'gen zehn Gebot' (chorale prelude No. 37 from Orgelbüchlein)
 • BWV 636Vater unser im Himmelreich (chorale prelude No. 38 from Orgelbüchlein)
 • BWV 637Durch Adams Fall ist ganz verderbt (chorale prelude No. 39 from Orgelbüchlein)
 • BWV 638Es ist das Heil uns kommen her (chorale prelude No. 40 from Orgelbüchlein)
  • BWV 638aEs ist das Heil uns kommen her (earlier version of BWV 638)
 • BWV 639Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (chorale prelude No. 41 from Orgelbüchlein; also in the Neumeister Collection)
 • BWV 640In dich hab ich gehoffet, Herr (chorale prelude No. 42 from Orgelbüchlein)
 • BWV 641Wenn wir in höchsten Nöten sein (chorale prelude No. 43 from Orgelbüchlein)
 • BWV 642Wer nur den lieben Gott läßt walten (chorale prelude No. 44 from Orgelbüchlein)
 • BWV 643Alle Menschen müssen sterben (chorale prelude No. 45 from Orgelbüchlein)
 • BWV 644Ach wie nichtig, ach wie flüchtig (chorale prelude No. 46 from Orgelbüchlein)
 • BWV 645Wachet auf, ruft uns die Stimme (Schübler Chorales No. 1)
 • BWV 646Wo soll ich fliehen hin (or) Auf meinen lieben Gott (Schübler Chorales No. 2)
 • BWV 647Wer nur den lieben Gott läßt walten (Schübler Chorales No. 3)
 • BWV 648Meine Seele erhebt den Herren (Schübler Chorales No. 4)
 • BWV 649Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ (Schübler Chorales No. 5)
 • BWV 650Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter (Schübler Chorales No. 6)
 • BWV 651 – Fantasia super "Komm, Heiliger Geist, Herre Gott" (Great Eighteen Chorale Preludes No. 1)
  • BWV 651a – Fantasia (Präludium) super "Komm, Heiliger Geist, Herre Gott" (earlier version of BWV 651)
 • BWV 652Komm, Heiliger Geist, Herre Gott (Great Eighteen Chorale Preludes No. 2)
  • BWV 652aKomm, Heiliger Geist, Herre Gott (earlier version of BWV 652)
 • BWV 653An Wasserflüssen Babylon (Great Eighteen Chorale Preludes No. 3)
  • BWV 653aAn Wasserflüssen Babylon, alio modo a 4 (earlier version of BWV 653)
  • BWV 653bAn Wasserflüssen Babylon (earlier version of BWV 653a)
 • BWV 654Schmücke dich, o liebe Seele (Great Eighteen Chorale Preludes No. 4)
  • BWV 654aSchmücke dich, o liebe Seele (earlier version of BWV 654)
 • BWV 655 – Trio super "Herr Jesu Christ, dich zu uns wend'" (Great Eighteen Chorale Preludes No. 5)
  • BWV 655a – Trio super "Herr Jesu Christ, dich zu uns wend'" (earlier version of BWV 655)
  • BWV 655b (or: BWV deest) – Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' (likely spurious variant of BWV 655)
  • BWV 655c (or: BWV deest) – Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' (likely spurious variant of BWV 655)
 • BWV 656O Lamm Gottes, unschuldig (Great Eighteen Chorale Preludes No. 6)
  • BWV 656aO Lamm Gottes, unschuldig (earlier version of BWV 656)
 • BWV 657Nun danket alle Gott (Great Eighteen Chorale Preludes No. 7)
 • BWV 658Von Gott will ich nicht lassen (Great Eighteen Chorale Preludes No. 8)
  • BWV 658a – Fantasia super "Von Gott will ich nicht lassen3 (earlier version of BWV 658)
 • BWV 659Nun komm, der Heiden Heiland (Great Eighteen Chorale Preludes No. 9)
  • BWV 659a – Fantasia super "Nun komm, der Heiden Heiland" (earlier version of BWV 659)
 • BWV 660 – Trio super "Nun komm, der Heiden Heiland" (Great Eighteen Chorale Preludes No. 10)
  • BWV 660aNun komm, der Heiden Heiland (earlier version of BWV 660)
  • BWV 660bNun komm, der Heiden Heiland (variant of BWV 660)
 • BWV 661Nun komm, der Heiden Heiland (Great Eighteen Chorale Preludes No. 11)
  • BWV 661aNun komm, der Heiden Heiland (earlier version of BWV 661)
 • BWV 662Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (Great Eighteen Chorale Preludes No. 12)
  • BWV 662aAllein Gott in der Höh' sei Ehr' (earlier version of BWV 662)
 • BWV 663Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (Great Eighteen Chorale Preludes No. 13)
  • BWV 663aAllein Gott in der Höh' sei Ehr' (earlier version of BWV 663)
 • BWV 664 – Trio super "Allein Gott in der Höh' sei Ehr'" (Great Eighteen Chorale Preludes No. 14)
  • BWV 664a – Trio super "Allein Gott in der Höh' sei Ehr'" (earlier version of BWV 664)
  • BWV 664b – Trio super "Allein Gott in der Höh' sei Ehr'" (earlier sketch for BWV 664a)
 • BWV 665Jesus Christus, unser Heiland (Great Eighteen Chorale Preludes No. 15)
  • BWV 665aJesus Christus, unser Heiland, in organo pleno (earlier version of BWV 665)
 • BWV 666Jesus Christus, unser Heiland, alio modo (Great Eighteen Chorale Preludes No. 16)
  • BWV 666aJesus Christus, unser Heiland (earlier version of BWV 666)
 • BWV 667Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (Great Eighteen Chorale Preludes No. 17)
  • BWV 667aKomm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (earlier version of BWV 667)
  • BWV 667bKomm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (earlier sketch for BWV 667a)
 • BWV 668Vor deinen Thron tret' ich (fragment; Great Eighteen Chorale Preludes No. 18)
  • BWV 668aWenn wir in höchsten Nöten sein (variant of BWV 668)
 • BWV 669Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit (chorale prelude: large version, i.e. with pedal)[e]
 • BWV 670Christe, aller Welt Trost (chorale prelude: large version)[e]
 • BWV 671Kyrie, Gott heiliger Geist (chorale prelude: large version)[e]
 • BWV 672Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit (chorale prelude: small version, i.e. for single keyboard)[e]
 • BWV 673Christe, aller Welt Trost (chorale prelude: small version)[e]
 • BWV 674Kyrie, Gott heiliger Geist (chorale prelude: small version)[e]
 • BWV 675Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (chorale prelude)[e]
 • BWV 676Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (chorale prelude: large version)[e]
  • BWV 676aAllein Gott in der Höh' sei Ehr' (later variant of BWV 676)[b]
 • BWV 677 – Fughetta super "Allein Gott in der Höh' sei Ehr'" (chorale prelude: small version)[e]
 • BWV 678Dies sind die heil'gen zehn Gebot' (chorale prelude: large version)[e]
 • BWV 679 – Fughetta super "Dies sind die heil'gen zehn Gebot'" (chorale prelude: small version)[e]
 • BWV 680Wir glauben all an einen Gott (chorale prelude: large version)[e]
 • BWV 681 – Fughetta super "Wir glauben all an einen Gott" (chorale prelude: small version)[e]
 • BWV 682Vater unser im Himmelreich (chorale prelude: large version)[e]
 • BWV 683Vater unser im Himmelreich (chorale prelude: small version)[e]
  • BWV 683aVater unser im Himmelreich (later variant of BWV 683)
 • BWV 684Christ unser Herr zum Jordan kam (chorale prelude: large version)[e]
 • BWV 685Christ unser Herr zum Jordan kam alio modo (chorale prelude: small version)[e]
 • BWV 686Aus tiefer Not schrei ich zu dir (chorale prelude: large version)[e]
 • BWV 687Aus tiefer Not schrei ich zu dir (chorale prelude: small version)[e]
 • BWV 688Jesus Christus, unser Heiland, der von uns den Zorn Gottes wandt (chorale prelude: large version)[e]
 • BWV 689 – Fuga super "Jesus Christus, unser Heiland" (chorale prelude: small version)[e]
 • BWV 690Wer nur den lieben Gott läßt walten (chorale prelude from the Kirnberger collection)
 • BWV 691Wer nur den lieben Gott läßt walten (chorale prelude from the Kirnberger collection)[c][f]
  • BWV 691aWer nur den lieben Gott läßt walten (variant of BWV 691)[b]
 • BWV 692Ach, Gott und Herr (chorale prelude from the Kirnberger collection)[a][47]
 • BWV 693Ach, Gott und Herr (chorale prelude from the Kirnberger collection)[a][47]
 • BWV 694Wo soll ich fliehen hin (chorale prelude from the Kirnberger collection)
 • BWV 695 – Fantasia super "Christ lag in Todesbanden" (chorale prelude from the Kirnberger collection)
  • BWV 695a – Fantasia super "Christ lag in Todesbanden" (variant of BWV 695)
 • BWV 696 – Fughetta super "Christum wir sollen loben schon" (chorale prelude from the Kirnberger collection)
 • BWV 697 – Fughetta super "Gelobet seist du, Jesu Christ" (chorale prelude from the Kirnberger collection)
 • BWV 698 – Fughetta super "Herr Christ, der ein'ge Gottes-Sohn" (chorale prelude from the Kirnberger collection)
 • BWV 699 – Fughetta super "Nun komm, der Heiden Heiland" (chorale prelude from the Kirnberger collection)
 • BWV 700Vom Himmel hoch, da komm' ich her (chorale prelude from the Kirnberger collection)
 • BWV 701 – Fughetta super "Vom Himmel hoch, da komm' ich her" (chorale prelude from the Kirnberger collection)
 • BWV 702 – Fughetta super "Das Jesulein soll doch mein Trost" (chorale prelude from the Kirnberger collection)
 • BWV 703 – Fughetta super "Gottes-Sohn ist kommen" (chorale prelude from the Kirnberger collection)
 • BWV 704 – Fughetta super "Lob sei dem allmächtigen Gott" (chorale prelude from the Kirnberger collection)
 • BWV 705Durch Adams Fall ist ganz verderbt (chorale prelude from the Kirnberger collection)
 • BWV 706Liebster Jesu, wir sind hier (two versions; chorale prelude from the Kirnberger collection)
 • BWV 707Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt (chorale prelude from the Kirnberger collection)
 • BWV 708Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt alio modo (chorale prelude from the Kirnberger collection)
  • BWV 708aIch hab' mein' Sach' Gott heimgestellt (variant of BWV 708)
 • BWV 709Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' (chorale prelude from the Kirnberger collection)
 • BWV 710Wir Christenleut' (chorale prelude from the Kirnberger collection)
 • BWV 711Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (bicinium; chorale prelude from the Kirnberger collection)
 • BWV 712In dich hab' ich gehoffet (chorale prelude from the Kirnberger collection)
 • BWV 713 – Fantasia super "Jesu, meine Freude" (chorale prelude from the Kirnberger collection)
  • BWV 713a – Fantasia super "Jesu, meine Freude" (variant of BWV 713)
 • BWV 714Ach Gott und Herr (chorale prelude; also in the Neumeister Collection)
 • BWV 715Allein Gott in der Höh sei Ehr (chorale prelude)
 • BWV 716 – Fuga super "Allein Gott in der Höh sei Ehr" (chorale prelude)
 • BWV 717Allein Gott in der Höh sei Ehr' (chorale prelude)
 • BWV 718Christ lag in Todesbanden (chorale prelude)
 • BWV 719Der Tag, der ist so freudenreich (chorale prelude; also in the Neumeister Collection)
 • BWV 720Ein feste Burg ist unser Gott (chorale prelude)
 • BWV 721Erbarm dich mein, o Herre Gott (chorale prelude)
 • BWV 722Gelobet seist du, Jesu Christ (chorale prelude)
  • BWV 722aGelobet seist du, Jesu Christ (sketch; variant of BWV 722)
 • BWV 723Gelobet seist du, Jesu Christ (chorale prelude)
 • BWV 724Gott, durch deine Güte (or) Gottes Sohn ist kommen (chorale prelude)
 • BWV 725Herr Gott, dich loben wir (chorale prelude)
 • BWV 726Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (chorale prelude)
 • BWV 727Herzlich tut mich verlangen (chorale prelude)
 • BWV 728Jesus, meine Zuversicht (chorale prelude)[c]
 • BWV 729In dulci jubilo (chorale prelude)
  • BWV 729aIn dulci jubilo (sketch; variant of BWV 729)
 • BWV 730Liebster Jesu, wir sind hier (chorale prelude)
 • BWV 731Liebster Jesu, wir sind hier (chorale prelude)
 • BWV 732Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich (chorale prelude)
  • BWV 732aLobt Gott, ihr Christen, allzugleich (sketch; variant of BWV 732)
 • BWV 733Fuga sopra il Magnificat (chorale prelude)[48]
 • BWV 734Nun freut euch, lieben Christen (or) Es ist gewisslich an der Zeit (chorale prelude)
 • BWV 735Valet will ich dir geben (chorale prelude)
 • BWV 736Valet will ich dir geben (chorale prelude)
 • BWV 737Vater unser im Himmelreich (chorale prelude; also in the Neumeister Collection)
 • BWV 738Von Himmel hoch, da komm' ich her (chorale prelude)
  • BWV 738aVon Himmel hoch, da komm' ich her (sketch; variant of BWV 738)
 • BWV 739Wie schön leuchtet der Morgenstern (chorale prelude)
 • BWV 740Wir glauben all' an einen Gott, Vater (chorale prelude)
 • BWV 741Ach Gott, von Himmel sieh' darein (chorale prelude)
 • BWV 742Ach Herr, mich armen Sünder (chorale prelude; also in the Neumeister Collection)
 • BWV 743Ach, was ist doch unser Leben (chorale prelude)
 • BWV 744Auf meinen lieben Gott (chorale prelude)
 • BWV 745Aus der Tiefe rufe ich (chorale prelude)
 • BWV 746Christ ist erstanden (chorale prelude)[a]
 • BWV 747Christus, der uns selig macht (chorale prelude)
 • BWV 748Gott der Vater wohn' uns bei (chorale prelude)[a]
  • BWV 748aGott der Vater wohn' uns bei (variant of BWV 748)[a]
 • BWV 749Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' (chorale prelude)
 • BWV 750Herr Jesu Christ, mein's Lebens Licht (chorale prelude)
 • BWV 751In dulci jubilo (chorale prelude)[a]
 • BWV 752Jesu, der du meine Seele (chorale prelude)
 • BWV 753Jesu, meine Freude (chorale prelude; fragment)[f]
 • BWV 754Liebster Jesu, wir sind hier (chorale prelude)
 • BWV 755Nun freut euch, lieben Christen (chorale prelude)
 • BWV 756Nun ruhen alle Wälder (chorale prelude)
 • BWV 757O Herre Gott, dein göttlich's Wort (chorale prelude)
 • BWV 758O Vater, allmächtiger Gott (chorale prelude)
 • BWV 759Schmücke dich, o liebe Seele (chorale prelude)[a][49]
 • BWV 760Vater unser im Himmelreich (chorale prelude)[a]
 • BWV 761Vater unser im Himmelreich (chorale prelude)[a]
 • BWV 762Vater unser im Himmelreich (chorale prelude)
 • BWV 763Wie schön leuchtet der Morgenstern (chorale prelude)
 • BWV 764Wie schön leuchtet der Morgenstern (chorale prelude; fragment)
 • BWV 765Wir glauben all' an einen Gott (chorale prelude)
 • BWV 766Christ, der du bist der helle Tag (chorale partita)
 • BWV 767O Gott, du frommer Gott (chorale partita)
 • BWV 768Sei gegrüsset, Jesu gütig (chorale partita)
 • BWV 769 – Canonic Variations on "Vom Himmel hoch da komm' ich her" (as published by the composer)
  • BWV 769a – Canonic Variations on "Vom Himmel hoch da komm' ich her" (manuscript variant of BWV 769)
 • BWV 770Ach, was soll ich Sünder machen (chorale variations)
 • BWV 771Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (chorale variations)[a][50]
 • BWV 772Two-Part Invention No. 1 in C major[f]
  • BWV 772a – Two-Part Invention in C major (variant of BWV 772)
 • BWV 773 – Two-Part Invention No. 2 in C minor[f]
 • BWV 774 – Two-Part Invention No. 3 in D major[f]
 • BWV 775 – Two-Part Invention No. 4 in D minor[f]
 • BWV 776 – Two-Part Invention No. 5 in E-flat major[f]
 • BWV 777 – Two-Part Invention No. 6 in E major[f]
 • BWV 778 – Two-Part Invention No. 7 in E minor[f]
 • BWV 779 – Two-Part Invention No. 8 in F major[f]
 • BWV 780 – Two-Part Invention No. 9 in F minor[f]
 • BWV 781 – Two-Part Invention No. 10 in G major[f]
 • BWV 782 – Two-Part Invention No. 11 in G minor[f]
 • BWV 783 – Two-Part Invention No. 12 in A major[f]
 • BWV 784 – Two-Part Invention No. 13 in A minor[f]
 • BWV 785 – Two-Part Invention No. 14 in B-flat major[f]
 • BWV 786 – Two-Part Invention No. 15 in B minor[f]
 • BWV 787Sinfonia No. 1 in C major[f]
 • BWV 788 – Sinfonia No. 2 in C minor[f]
 • BWV 789 – Sinfonia No. 3 in D major[f]
 • BWV 790 – Sinfonia No. 4 in D minor[f]
 • BWV 791 – Sinfonia No. 5 in E-flat major[f]
 • BWV 792 – Sinfonia No. 6 in E major[f]
 • BWV 793 – Sinfonia No. 7 in E minor[f]
 • BWV 794 – Sinfonia No. 8 in F major[f]
 • BWV 795 – Sinfonia No. 9 in F minor[f]
 • BWV 796 – Sinfonia No. 10 in G major[f]
 • BWV 797 – Sinfonia No. 11 in G minor[f]
 • BWV 798 – Sinfonia No. 12 in A major[f]
 • BWV 799 – Sinfonia No. 13 in A minor[f]
 • BWV 800 – Sinfonia No. 14 in B-flat major[f]
 • BWV 801 – Sinfonia No. 15 in B minor[f]
 • BWV 802 – Duet in E minor[e]
 • BWV 803 – Duet in F major[e]
 • BWV 804 – Duet in G major[e]
 • BWV 805 – Duet in A minor[e]
 • BWV 806English Suite No. 1 in A major
  • BWV 806a – Suite in A major (variant of BWV 806)
 • BWV 807English Suite No. 2 in A minor
 • BWV 808English Suite No. 3 in G minor
 • BWV 809English Suite No. 4 in F major
 • BWV 810English Suite No. 5 in E minor
 • BWV 811English Suite No. 6 in D minor
 • BWV 812French Suite No. 1 in D minor[c]
 • BWV 813French Suite No. 2 in C minor[c]
  • BWV 813aFrench Suite No. 2 in C minor (alternative version of movement 5: Menuet)
 • BWV 814French Suite No. 3 in B minor[c]
 • BWV 815French Suite No. 4 in E-flat major[c]
  • BWV 815aFrench Suite No. 4 in E-flat major (alternative versions of several movements)
 • BWV 816French Suite No. 5 in G major[c]
 • BWV 817French Suite No. 6 in E major
 • BWV 818 – Suite in A minor
  • BWV 818a – Suite in A minor (alternative version of BWV 818)
 • BWV 819 – Suite in E-flat major
  • BWV 819a – Suite in E-flat major (alternative version of movement 1: Allemande from BWV 819)
 • BWV 820 – Overture (Suite) in F major
 • BWV 821 – Suite in B-flat major[b][51]
 • BWV 822 – Suite in G minor
 • BWV 823 – Suite in F minor
 • BWV 824 – Suite in A major[f][a][52]
 • BWV 825Partita No. 1 in B-flat major
 • BWV 826 – Partita No. 2 in C minor
 • BWV 827 – Partita No. 3 in A minor[c]
 • BWV 828 – Partita No. 4 in D major
 • BWV 829 – Partita No. 5 in G major
 • BWV 830 – Partita No. 6 in E minor[c]
 • BWV 831Overture in the French Style, in B minor
  • BWV 831a – Earlier version in C minor of BWV 831
 • BWV 832 – Suite in A major
 • BWV 833 – Prelude and Partita in F major
 • BWV 834 – Allemande in C minor[b][53]
 • BWV 835 – Allemande in A minor[a][54][55]
 • BWV 836 – Allemande in G minor[f]
 • BWV 837 – Allemande in G minor (incomplete)[f]
 • BWV 838 – Allemande and Courante in A major[a][56]
 • BWV 839 – Sarabande in G minor[b][54][55]
 • BWV 840 – Courante in G major[a]
 • BWV 841 – Minuet in G major[c][f]
 • BWV 842 – Minuet in G minor[f]
 • BWV 843 – Minuet in G major[f]
 • BWV 844 – Scherzo in D minor[b][57]
 • BWV 845 – Gigue in F minor[b][53]
 • BWV 846Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 1 in C major[c]
  • BWV 846a – Prelude in C major (alternative version of BWV 846, only Prelude)[f]
 • BWV 847Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 2 in C minor[f]
  • BWV 847a – Prelude in C minor (alternative version of BWV 847, only Prelude)
 • BWV 848Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 3 in C-sharp major[f]
 • BWV 849Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 4 in C-sharp minor[f]
 • BWV 850Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 5 in D major[f]
  • BWV 850a – Prelude in D major (alternative version of BWV 850, only Prelude)
 • BWV 851Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 6 in D minor[f]
  • BWV 851a – Prelude in D minor (alternative version of BWV 851, only Prelude)
 • BWV 852Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 7 in E-flat major
 • BWV 853Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 8 in E-flat minor/D-sharp minor[f]
 • BWV 854Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 9 in E major[f]
 • BWV 855Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 10 in E minor
  • BWV 855a – Prelude in E minor (early version of the prelude of BWV 855)[f] + Fughetta[58]
 • BWV 856Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 11 in F major[f]
 • BWV 857Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 12 in F minor[f]
 • BWV 858Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 13 in F-sharp major
 • BWV 859Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 14 in F-sharp minor
 • BWV 860Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 15 in G major
 • BWV 861Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 16 in G minor
 • BWV 862Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 17 in A-flat major
 • BWV 863Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 18 in G-sharp minor
 • BWV 864Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 19 in A major
 • BWV 865Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 20 in A minor
 • BWV 866Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 21 in B-flat major
 • BWV 867Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 22 in B-flat minor
 • BWV 868Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 23 in B major
 • BWV 869Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 24 in B minor
 • BWV 870Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 1 in C major
  • BWV 870a – Prelude and Fugue in C major (alternative version of BWV 870)
  • BWV 870b – Prelude in C major (alternative version of BWV 870)
 • BWV 871Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 2 in C minor
 • BWV 872Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 3 in C-sharp major
  • BWV 872a – Prelude and Fugue in C-sharp major (alternative version of BWV 872)
 • BWV 873Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 4 in C-sharp minor
 • BWV 874Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 5 in D major
 • BWV 875Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 6 in D minor
  • BWV 875a – Prelude in D minor (alternative version of BWV 875)
 • BWV 876Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 7 in E-flat major
 • BWV 877Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 8 in D-sharp minor
 • BWV 878Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 9 in E major
 • BWV 879Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 10 in E minor
 • BWV 880Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 11 in F major
 • BWV 881Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 12 in F minor
 • BWV 882Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 13 in F-sharp major
 • BWV 883Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 14 in F-sharp minor
 • BWV 884Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 15 in G major
 • BWV 885Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 16 in G minor
 • BWV 886Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 17 in A-flat major
 • BWV 887Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 18 in G-sharp minor
 • BWV 888Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 19 in A major
 • BWV 889Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 20 in A minor
 • BWV 890Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 21 in B-flat major
 • BWV 891Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 22 in B-flat minor
 • BWV 892Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 23 in B major
 • BWV 893Well-Tempered Clavier, Book 2: Prelude and Fugue No. 24 in B minor
 • BWV 894 – Prelude and Fugue in A minor
 • BWV 895 – Prelude and Fugue in A minor
 • BWV 896 – Prelude and Fugue in A major
 • BWV 897:
 • BWV 898 – Prelude and Fugue in B-flat major on the name B-A-C-H[b]
 • BWV 899 – Prelude and Fughetta in D minor
 • BWV 900 – Prelude and Fughetta in E minor
 • BWV 901 – Prelude and Fughetta in F major
 • BWV 902 – Prelude and Fughetta in G major
  • BWV 902a – Prelude in G major (alternative version of BWV 902)
 • BWV 903 – Chromatic Fantasia and Fugue in D minor
  • BWV 903a – Chromatic Fantasia in D minor (alternative version of BWV 903)
 • BWV 904 – Fantasia and Fugue in A minor
 • BWV 905 – Fantasia and Fugue in D minor[b][60]
 • BWV 906 – Fantasia and Fugue in C minor (fugue unfinished)
 • BWV 907 – Fantasia and Fughetta in B-flat major[b][61]
 • BWV 908 – Fantasia and Fughetta in D major[b][61]
 • BWV 909 – Concerto and Fugue in C minor[b]
 • BWV 910 – Toccata in F-sharp minor
 • BWV 911 – Toccata in C minor
 • BWV 912 – Toccata in D major
 • BWV 913 – Toccata in D minor
 • BWV 914 – Toccata in E minor
 • BWV 915 – Toccata in G minor
 • BWV 916 – Toccata in G major
 • BWV 917 – Fantasia in G minor
 • BWV 918 – Fantasia in C minor
 • BWV 919 – Fantasia in C minor[b][62]
 • BWV 920 – Fantasia in G minor[b][60]
 • BWV 921 – Prelude in C minor
 • BWV 922 – Prelude in A minor
 • BWV 923 – Prelude in B minor
 • BWV 924 – Prelude in C major[f]
 • BWV 925 – Prelude in D major[f]
 • BWV 926 – Prelude in D minor[f]
 • BWV 927 – Prelude in F major[f]
 • BWV 928 – Prelude in F major[f]
 • BWV 929 – Trio (or) Prelude in G minor[f]
 • BWV 930 – Prelude in G minor[f]
 • BWV 931 – Prelude in A minor[f]
 • BWV 932 – Prelude in E minor (incomplete)[f]
 • BWV 933Six Little Preludes No. 1 in C major
 • BWV 934 – Six Little Preludes No. 2 in C minor
 • BWV 935 – Six Little Preludes No. 3 in D minor
 • BWV 936 – Six Little Preludes No. 4 in D major
 • BWV 937 – Six Little Preludes No. 5 in E major
 • BWV 938 – Six Little Preludes No. 6 in E minor
 • BWV 939 – Prelude in C major[64]
 • BWV 940 – Prelude in D minor[65]
 • BWV 941 – Prelude in E minor[66]
 • BWV 942 – Prelude in A minor[67]
 • BWV 943 – Prelude in C major[68]
 • BWV 944 – Fantasia and Fugue in A minor[69]
 • BWV 945 – Fugue in E minor[b][70]
 • BWV 946 – Fugue in C major
 • BWV 947 – Fugue in A minor
 • BWV 948 – Fugue in D minor
 • BWV 949 – Fugue in A major
 • BWV 950 – Fugue in A major on a theme by Tomaso Albinoni
 • BWV 951 – Fugue in B minor on a theme by Tomaso Albinoni
  • BWV 951a – Fugue in B minor (alternative version of BWV 951)
 • BWV 952 – Fugue in C major
 • BWV 953 – Fugue in C major[f]
 • BWV 954 – Fugue in B-flat major on a theme by Johann Adam Reincken
 • BWV 955 – Fugue in B-flat major
 • BWV 956 – Fugue in E minor[b]
 • BWV 957 – Machs mit mir, Gott, nach deiner Güt (chorale prelude for organ in the Neumeister Collection, previously listed as Fugue in G major)
 • BWV 958 – Fugue in A minor[b]
 • BWV 959 – Fugue in A minor
 • BWV 960 – Fugue in E minor[b][71]
 • BWV 961 – Fughetta in C minor
 • BWV 962 – Fughetta in E minor[a][72]
 • BWV 963 – Sonata in D major
 • BWV 964 – Sonata in D minor (arrangement of Sonata No. 2 for solo violin, BWV 1003)[b][73]
 • BWV 965 – Sonata in A minor (after Johann Adam Reincken's Hortus Musicus, Nos. 1–5)
 • BWV 966 – Sonata in C major (after Johann Adam Reincken's Hortus Musicus, Nos. 11–15)
 • BWV 967 – Sonata in A minor (one movement, arrangement)
 • BWV 968 – Adagio in G major (after BWV 1005/1)[b][73]
 • BWV 969 – Andante in G minor[b][57]
 • BWV 970 – Presto in D minor[a]
 • BWV 971Italian Concerto, in F major
 • BWV 972 – Concerto in D major, after Antonio Vivaldi's Violin Concerto in D major, Op. 3 No. 9 (RV 230)
 • BWV 973 – Concerto in G major, after Antonio Vivaldi's Violin Concerto in G major, Op. 7 No. 8 (RV 299)
 • BWV 974 – Concerto in D minor, after Alessandro Marcello's Oboe Concerto in D minor
 • BWV 975 – Concerto in G minor, after Antonio Vivaldi's Violin Concerto in G minor, RV 316, a variant of which was published as his Op. 4 No. 6 (RV 316a)
 • BWV 976 – Concerto in C major, after Antonio Vivaldi's Violin Concerto in E major, Op. 3 No. 12 (RV 265)
 • BWV 977 – Concerto in C major, after an unknown model
 • BWV 978 – Concerto in F major, after Antonio Vivaldi's Violin Concerto in G major, Op. 3 No. 3 (RV 310)
 • BWV 979 – Concerto in B minor, after Antonio Vivaldi's Violin Concerto in D minor, RV 813 (formerly RV Anh. 10)[74]
 • BWV 980 – Concerto in G major, after Antonio Vivaldi's Violin Concerto in B-flat major, Op. 4 No. 1 (RV 383a)
 • BWV 981 – Concerto in C minor, after Benedetto Marcello's Concerto Op. 1 No. 2
 • BWV 982 – Concerto in B-flat major, after Prince Johann Ernst of Saxe-Weimar's Concerto Op. 1 No. 1
 • BWV 983 – Concerto in G minor, after an unknown model
 • BWV 984 – Concerto in C major, after a lost Concerto by Prince Johann Ernst of Saxe–Weimar (see BWV 595 for organ version)
 • BWV 985 – Concerto in G minor, after Georg Philipp Telemann's Violin Concerto TWV 51:g1[75]
 • BWV 986 – Concerto in G major, after an unknown model
 • BWV 987 – Concerto in D minor, after Prince Johann Ernst of Saxe–Weimar's Concerto Op. 1 No. 4
 • BWV 988Goldberg Variations (published as Fourth Clavier-Übung)[c]
 • BWV 989Aria variata alla maniera italiana, in A minor
 • BWV 990 – Sarabande con Partite in C major[b][76]
 • BWV 991 – Air with variations in C minor (fragment)[c]
 • BWV 992Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo, in B-flat major
 • BWV 993Capriccio in honorem Johann Christoph Bachii Ohrdrufiensis, in E major
 • BWV 994 – Applicatio in C major[f]
 • BWV 995 – Lute Suite in G minor (transcription of Cello Suite No. 5, BWV 1011)
 • BWV 996 – Lute Suite in E minor[77]
 • BWV 997 – Suite in C minor:
 • BWV 998 – Prelude, Fugue and Allegro in E-flat major
 • BWV 999 – Prelude in C minor
 • BWV 1000 – Fugue in G minor (after BWV 1001/1)
 • BWV 1001Violin Sonata No. 1 in G minor
 • BWV 1002Violin Partita No. 1 in B minor
 • BWV 1003 – Violin Sonata No. 2 in A minor
 • BWV 1004 – Violin Partita No. 2 in D minor
 • BWV 1005 – Violin Sonata No. 3 in C major
 • BWV 1006:
  • BWV 1006.1[2] (previously 1006) – Violin Partita No. 3 in E major
  • BWV 1006.2[2] (previously 1006a) – Suite in E major (for lute?) after BWV 1006
 • BWV 1007Cello Suite No. 1 in G major
 • BWV 1008 – Cello Suite No. 2 in D minor
 • BWV 1009 – Cello Suite No. 3 in C major
 • BWV 1010 – Cello Suite No. 4 in E-flat major
 • BWV 1011 – Cello Suite No. 5 in C minor
 • BWV 1012 – Cello Suite No. 6 in D major
 • BWV 1013 – Partita in A minor for solo flute
 • BWV 1014Sonata for violin and harpsichord in B minor
 • BWV 1015 – Sonata for violin and harpsichord in A major
 • BWV 1016 – Sonata for violin and harpsichord in E major
 • BWV 1017 – Sonata for violin and harpsichord in C minor
 • BWV 1018 – Sonata for violin and harpsichord in F minor:
  • BWV 1018.1[2] (previously 1018a) – early version of 3rd movement
  • BWV 1018.2[2] (previously 1018) – with revised version of 3rd movement
 • BWV 1019 – Sonata for violin and harpsichord in G major:
  • BWV 1019.1[2] (previously 1019a, 1st version) – version in 6 movements with early versions of movements 2–5.[80]
  • BWV 1019.2[2] (previously 1019a, 2nd version) – 5 movements with revised 2nd movement and new version of 3rd movement.[81]
  • BWV 1019.3[2] (previously 1019) – version in 5 movements with new versions of movements 3–5.[82]
 • BWV 1020 – Sonata in G minor for violin and harpsichord[b][83][84][85]
 • BWV 1021 – Sonata in G major for violin and basso continuo
 • BWV 1022 – Sonata in F major for violin and harpsichord[b][83][85][86]
 • BWV 1023 – Sonata in E minor for violin and basso continuo
 • BWV 1024 – Sonata in C minor for violin and basso continuo[b][83][87][88]
 • BWV 1025 – Suite in A major for violin and harpsichord (after Sylvius Leopold Weiss):
 • BWV 1026 – Fugue in G minor for violin and harpsichord
 • BWV 1027Sonata for viola da gamba and harpsichord No. 1 in G major (arrangement of BWV 1039)
  • BWV 1027a – Trio in G major for organ (arrangement of BWV 1027/4)
 • BWV 1028 – Sonata for viola da gamba and harpsichord No. 2 in D major
 • BWV 1029 – Sonata for viola da gamba and harpsichord No. 3 in G minor
 • BWV 1030:
  • BWV 1030.1[2] (previously 1030a) – Sonata in G minor for melody instrument and harpsichord (part for melody instrument lost)
  • BWV 1030.2[2] (previously 1030) – Sonata in B minor for flute and harpsichord (after BWV 1030.1)
 • BWV 1031 – Sonata in E-flat major for flute and harpsichord[b][83][85][89]
 • BWV 1032 – Sonata in A major for flute and harpsichord
 • BWV 1033 – Sonata in C major for flute and basso continuo[b][83][85][90]
 • BWV 1034 – Sonata in E minor for flute and basso continuo
 • BWV 1035 – Sonata in E major for flute and basso continuo
 • BWV 1036 – Sonata in D minor for 2 violins and keyboard[a][83]
 • BWV 1037 – Sonata in C major for 2 violins and keyboard[a][91][83]
 • BWV 1038 – Sonata in G major for flute, violin and keyboard[b][83][85][86]
 • BWV 1039 – Sonata in G major for 2 flutes and basso continuo
 • BWV 1040 – Canonic Trio Sonata in F major, based on material found in BWV 208
 • BWV 1041 – Violin Concerto in A minor
 • BWV 1042 – Violin Concerto in E major
 • BWV 1043 – Concerto for 2 violins in D minor
 • BWV 1044 – Concerto for flute, violin and harpsichord in A minor
 • BWV 1045 – Violin Concerto movement in D major, abandoned opening movement (sinfonia) to a lost cantata
 • BWV 1046Brandenburg Concerto No. 1 in F major for violino piccolo, three oboes, bassoon, two corni da caccia, strings and continuo
  • BWV 1046.1[2] (previously 1046a, and before that 1071) – Sinfonia in F major (early version of 1st Brandenburg Concerto)
  • BWV 1046.2[2] (previously 1046) – revised version
 • BWV 1047Brandenburg Concerto No. 2 in F major for trumpet, oboe, recorder, violin, strings and continuo
 • BWV 1048Brandenburg Concerto No. 3 in G major for three violins, three violas, three cellos and continuo
 • BWV 1049Brandenburg Concerto No. 4 in G major for violin, two fiauti d'echo (recorders), strings and continuo
 • BWV 1050Brandenburg Concerto No. 5 in D major for harpsichord, violin, flute and strings:
 • BWV 1051Brandenburg Concerto No. 6 in B-flat major for two violas, two violas da gamba, cello and continuo
 • BWV 1052Concerto for harpsichord and strings in D minor:
 • BWV 1053 – Concerto for harpsichord and strings in E major
 • BWV 1054 – Concerto for harpsichord and strings in D major (after BWV 1042)
 • BWV 1055 – Concerto for harpsichord and strings in A major
 • BWV 1056 – Concerto for harpsichord and strings in F minor
 • BWV 1057 – Concerto for harpsichord, 2 recorders and strings in F major (after BWV 1049)
 • BWV 1058 – Concerto for harpsichord and strings in G minor (after BWV 1041)
 • BWV 1059 – Concerto for harpsichord in D minor (incomplete, after BWV 35/1)
 • BWV 1060 – Concerto for 2 harpsichords and strings in C minor
 • BWV 1061 – Concerto for 2 harpsichords in C major:
  • BWV 1061.1[2] (previously 1061a) – early version, without orchestral accompaniment
  • BWV 1061.2[2] (previously 1061) – later version, with string orchestra accompaniment
 • BWV 1062 – Concerto for 2 harpsichords and strings in C minor (after BWV 1043)
 • BWV 1063 – Concerto for 3 harpsichords and strings in D minor
 • BWV 1064 – Concerto for 3 harpsichords and strings in C major
 • BWV 1065 – Concerto for 4 harpsichords and strings in A minor, after Antonio Vivaldi's Concerto for four violins in B minor, Op. 3 No. 10 (RV 580)
 • BWV 1066Orchestral Suite No. 1 in C major (for woodwinds, strings and continuo)
 • BWV 1067 – Orchestral Suite No. 2 in B minor (for flute, strings and continuo)
 • BWV 1068 – Orchestral Suite No. 3 in D major (for oboes, trumpets, timpani, strings and continuo)
 • BWV 1069 – Orchestral Suite No. 4 in D major (for oboes, bassoon, trumpets, timpani, strings and continuo)
 • BWV 1070 – Orchestral Suite in G minor[b][92][93]
 • BWV 1071, renumbered as BWV 1046.1: early version of the first Brandenburg Concerto
 • BWV 1072 – Canon trias harmonica a 8
 • BWV 1073 – Canon a 4 perpetuus
 • BWV 1074 – Canon a 4
 • BWV 1075 – Canon a 2 perpetuus
 • BWV 1076 – Canon triplex a 6
 • BWV 1077 – Canone doppio sopr'il soggetto
 • BWV 1078 – Canon super fa mi a 7 post tempus musicum
 • BWV 1079The Musical Offering (Musikalisches Opfer)
 • BWV 1080The Art of Fugue (Die Kunst der Fuge):
 • BWV 1081 – Credo intonation in F major for a Mass by Giovanni Battista Bassani (church music in Latin)
 • BWV 1082 – Suscepit Israel for Antonio Caldara's Magnificat in C major (church music in Latin)[96]
 • BWV 1083Tilge, Höchster, meine Sünden, after Pergolesi's Stabat Mater
 • BWV 1084 – "O hilf Christe, Gottes Sohn" (four-part chorale)
 • BWV 1085O Lamm Gottes, unschuldig (chorale prelude)
 • BWV 1086 – Canon concordia discors
 • BWV 1087 – 14 canons on the first eight notes of the Goldberg Variations ground (discovered 1974)
 • BWV 1088 – "So heb ich denn mein Auge sehnlich auf" (arioso)
 • BWV 1089 – "Da Jesus an dem Kreutze stund" (four-part chorale)
 • BWV 1090Wir Christenleut (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1091Das alte Jahr vergangen ist (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1092Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1093Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1094O Jesu, wie ist dein Gestalt (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1095O Lamm Gottes unschuldig (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1096Christe, der du bist Tag und Licht (or) Wir danken dir, Herr Jesu Christ[a] (chorale prelude from Neumeister Collection)[97][98]
 • BWV 1097Ehre sei dir, Christe, der du leidest Not (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1098Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1099Aus tiefer Not schrei ich zu dir (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1100Allein zu dir, Herr Jesu Christ (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1101Durch Adams Fall ist ganz verderbt (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1102Du Friedefürst, Herr Jesu Christ (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1103Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1104Wenn dich Unglück tut greifen an (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1105Jesu, meine Freude (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1106Gott ist mein Heil, mein Hilf und Trost (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1107Jesu, meines Lebens Leben (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1108Als Jesus Christus in der Nacht (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1109Ach Gott, tu dich erbarmen (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1110O Herre Gott, dein göttlich Wort (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1111Nun lasset uns den Leib begrab'n (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1112Christus, der ist mein Leben (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1113Ich hab mein Sach Gott heimgestellt (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1114Herr Jesu Christ, du höchstes Gut (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1115Herzlich lieb hab ich dich, o Herr (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1116Was Gott tut, das ist wohlgetan (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1117Alle Menschen müssen sterben (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1118Werde munter, mein Gemüte (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1119Wie nach einer Wasserquelle (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1120Christ, der du bist der helle Tag (chorale prelude from Neumeister Collection)
 • BWV 1121 (previously BWV Anh. 205) – Fantasia in C minor for organ
 • BWV 1122 – "Denket doch, ihr Menschenkinder" (four-part chorale)[99]
 • BWV 1123 – "Wo Gott zum Haus gibt nicht sein Gunst" (four-part chorale)[99]
 • BWV 1124 – "Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ" (four-part chorale)[99]
 • BWV 1125 – "O Gott, du frommer Gott" (four-part chorale)[99]
 • BWV 1126 – "Lobet Gott, unsern Herren" (four-part chorale)[99]

Numbers above BWV 1126[தொகு]

BWV numbers above 1126 were assigned from the first decade of the 21st century.[100] இது ஒரு நிறைவற்ற பட்டியல். இதை நிறைவு செய்ய நீங்கள் விக்கிபீடியாவுக்கு உதவ முடியும்.

 • BWV 1127Alles mit Gott und nichts ohn' ihn (strophic aria composed in 1713, rediscovered in 2005)[100][101]
 • BWV 1128 (Anh. 71) – Wo Gott der Herr nicht bei uns hält (chorale fantasia for organ authenticated in 2008)[102][103][104]
 • BWV 1129[2]Theoretische Aufzeichnungen zum fünfstimmigen Satz (Regula Joh. Seb. Bachii)
 • BWV 1130[2]Theoretische Aufzeichnungen zum Kontrapunkt (Canones aliquot per Josephum Zarlinum)
 • BWV 1131[2]Regeln zum Gebrauch von Synkopen im doppelten Kontrapunkt
 • BWV 1132[2] – Counterpoint studies with Wilhelm Friedemann Bach
 • BWV 1133[2]Einige höchst nöthige Regeln vom General Basse (thorough-bass rules I)
 • BWV 1134[2]Precepts and Principles For Playing the Thorough-Bass or Accompanying in Four Parts (thorough-bass rules II)
 • BWV 1135[2] (Anh. 199) – Siehe, eine Jungfrau ist schwanger (lost cantata)
 • BWV 1136[2] (Anh. 209) – Liebster Gott, vergißt du mich (lost cantata)
 • BWV 1137[2] (Anh. 2) – Cantata with an unknown title, possibly Gott, du Richter der Gedanken, for the 19th Sunday after Trinity (lost, apart from a short musical sketch)
 • BWV 1138 – lost Ratswahl cantatas for Mühlhausen:
 • BWV 1139 – Wünschet Jerusalem Glück (two versions of a lost cantata):
  • BWV 1139.1[2] (Anh. 4) – for Ratswahl in Leipzig
  • BWV 1139.2[2] (Anh. 4a) – for the 200th Anniversary of the Augsburg Confession
 • BWV 1140[2] (Anh. 3) – Gott, gib dein Gerichte dem Könige (lost cantata)
 • BWV 1141[2] (Anh. 193) – Herrscher des Himmels, König der Ehren (lost cantata)
 • BWV 1142[2]Was ist, das wir Leben nennen (lost cantata)
 • BWV 1143[2] (244a) – Klagt, Kinder, klagt es aller Welt (cantata, music based on BWV 198 and 244b)
 • BWV 1144[2] (Anh. 14) – Sein Segen fließt daher wie ein Strom (lost cantata)
 • BWV 1145[2] (Anh. 211) – Der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harret (lost cantata)
 • BWV 1146[2] (Anh. 212) – Vergnügende Flammen, verdoppelt die Macht (lost cantata)
 • BWV 1147[2] (Anh. 5) – Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen (lost cantata)
 • BWV 1148[2] (Anh. 15) – Siehe, der Hüter Israel (lost cantata)
 • BWV 1149Der Gerechte kömmt um after motet Tristis est anima mea (attributed to Kuhnau)[105]
 • BWV 1150[2] (Anh. 197) – Ihr wallenden Wolken (lost cantata)
 • BWV 1151[2] (Anh. 6) – Dich loben die lieblichen Strahlen der Sonne (lost secular cantata)[11]
 • BWV 1152[2] (Anh. 8) – congratulation cantata for New Year (lost secular cantata)[11]
 • BWV 1153[2] (Anh. 7) – Heut ist gewiss ein guter Tag (lost secular cantata)[11]
 • BWV 1154[2] (Anh. 194) – O vergnügte Stunden (lost cantata)
 • BWV 1155[2] (Anh. 20) – Latin ode (lost secular cantata)[11]
 • BWV 1156[2] (Anh. 9) – Entfernet euch, ihr heitern Sterne (lost secular cantata)[11]
 • BWV 1157[2] (Anh. 11) – Es lebe der König, der Vater im Lande (lost secular cantata)[11]
 • BWV 1158[2] (Anh. 12) – Frohes Volk, vergnügte Sachsen (lost secular cantata)[11]
 • BWV 1159[2] – Serenade (lost secular cantata)[11]
 • BWV 1160[2] (Anh. 10) – So kämpfet nur, ihr muntern Töne (lost secular cantata)[11]
 • BWV 1161[2] (Anh. 13) – Willkommen! Ihr herrschenden Götter der Erden (lost secular cantata)[11]
 • BWV 1162[2] (Anh. 18) – Froher Tag, verlangte Stunden (lost secular cantata)[11]
 • BWV 1163[2] (Anh. 196) – Auf, süß-entzückende Gewalt (lost secular cantata)[11]
 • BWV 1164[2] (Anh. 159) – Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn (motet)[b][106]
 • BWV 1165 – Contributions to Keiser's Markus-Passion[105]
 • BWV 1166 – Single movements in the Passion-Pasticcio Wer ist der, so von Edom kömmt[105]
 • BWV 1167 (Anh. 213) – Organ concerto in F major after a lost concerto by Georg Philipp Telemann (lost)
 • BWV 1168 (Anh. 200) – O Traurigkeit, o Herzeleid (fragment)[107]
 • BWV 1169 (Anh. 55) – Herr Christ, der einig Gotts Sohn[107]
 • BWV 1170 (Anh. 77) – Herr Christ, der einig Gotts Sohn[107]
 • BWV 1171Auf meinen lieben Gott (Emans 30)[107]
 • BWV 1172Herr Christ, der einig Gotts Sohn (Emans 85)[107]
 • BWV 1173Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (Emans 111)[107]
 • BWV 1174Komm, heiliger Geist, erfüll die Herzen (Emans 122)[107]
 • BWV 1175Es ist das Heil uns kommen her (deest)[107]

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 Listed as spurious in Anh. III of the 1998 edition of the Bach-Werke-Verzeichnis.[3]
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 Listed as doubtful in Anh. II of the 1998 edition of the Bach-Werke-Verzeichnis.[3]
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 Appears, in whole or in part, in the 1722 or 1725 Notebook for Anna Magdalena Bach.[13]
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 4.50 4.51 4.52 4.53 4.54 4.55 4.56 4.57 4.58 4.59 4.60 4.61 4.62 4.63 4.64 4.65 4.66 4.67 4.68 Published in commons (commons) .[26]
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 Published in Clavier-Übung III.[32]
 6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 6.39 6.40 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45 6.46 6.47 6.48 6.49 6.50 6.51 6.52 6.53 6.54 6.55 6.56 6.57 6.58 6.59 6.60 Appears, in whole or in part, in the Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach.[46]

மேற்கோள்களும் அடிக்குறிப்புகளும்[தொகு]

 1. இணையக் கணினி நூலக மையம் 18856743
 2. 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 2.039 2.040 2.041 2.042 2.043 2.044 2.045 2.046 2.047 2.048 2.049 2.050 2.051 2.052 2.053 2.054 2.055 2.056 2.057 2.058 2.059 2.060 2.061 2.062 2.063 2.064 2.065 2.066 2.067 2.068 2.069 2.070 2.071 2.072 2.073 2.074 2.075 2.076 2.077 2.078 2.079 2.080 2.081 2.082 2.083 2.084 2.085 2.086 2.087 2.088 2.089 2.090 2.091 2.092 2.093 2.094 2.095 2.096 2.097 2.098 2.099 2.100 2.101 2.102 2.103 2.104 2.105 2.106 2.107 2.108 2.109 2.110 2.111 2.112 2.113 2.114 2.115 2.116 2.117 2.118 2.119 2.120 2.121 2.122 2.123 2.124 2.125 2.126 2.127 2.128 2.129 2.130 2.131 2.132 2.133 2.134 2.135 2.136 2.137 2.138 2.139 2.140 2.141 2.142 2.143 2.144 2.145 2.146 2.147 2.148 2.149 2.150 2.151 2.152 2.153 2.154 2.155 2.156 2.157 2.158 2.159 2.160 2.161 2.162 2.163 2.164 2.165 2.166 2.167 2.168 2.169 2.170 2.171 BWV3 number according to Bach Digital website.
 3. 3.0 3.1 Dürr & Kobayashi 1998.
 4. Vetter 1713, No. 91.
 5. Platen 1976, ப. 51.
 6. Scheide 1960, ப. 66ff.
 7. Meiningen 1704.
 8. Melamed 1995, ப. 89–97.
 9. Bach Digital Work வார்ப்புரு:BDW at www.bachdigital.de
 10. Boyd, Malcolm (1999). Oxford Composer Companions: J.S. Bach. Oxford, England: Oxford University Press. பக். 245. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-19-866208-4. https://archive.org/details/jsbach0000unse/page/245. 
 11. 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 11.26 11.27 11.28 11.29 11.30 11.31 11.32 11.33 11.34 11.35 11.36 11.37 11.38 11.39 11.40 11.41 11.42 11.43 11.44 Bach's secular cantatas in BWV order, each followed by a link to the Bach Digital Work (BDW) page of the cantata at the Bach Digital website:
  1. BWV 30a (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  2. BWV 36a (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  3. BWV 36b (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  4. BWV 36c (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  5. BWV 66a (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  6. BWV 134a (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  7. BWV 173a (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  8. BWV 184a (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  9. BWV 193a (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  10. BWV 194a (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  11. BWV 198 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  12. BWV 201 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  13. BWV 202 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  14. BWV 203 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  15. BWV 204 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  16. BWV 205 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  17. BWV 205a (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  18. BWV 206, first version (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  19. BWV 206, second version (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  20. BWV 207 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  21. BWV 207a (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  22. BWV 208, first version (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  23. BWV 208, second version (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  24. BWV 208a (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  25. BWV 209 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  26. BWV 210 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  27. BWV 210a (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  28. BWV 211 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  29. BWV 212 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  30. BWV 213 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  31. BWV 214 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  32. BWV 215 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  33. BWV 216 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  34. BWV 216a (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  35. BWV 249a (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  36. BWV 249b (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  37. BWV Anh. 6 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  38. BWV Anh. 7 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  39. BWV Anh. 8 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  40. BWV Anh. 9 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  41. BWV Anh. 10 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  42. BWV Anh. 11 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  43. BWV Anh. 12 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  44. BWV Anh. 13 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  45. BWV Anh. 18 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  46. BWV Anh. 19 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  47. BWV Anh. 20 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  48. BWV Anh. 195 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  49. BWV Anh. 196 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
  50. BWV 1159 (BDW வார்ப்புரு:BDW)
 12. Platen 1976.
 13. Georg von Dadelsen, editor. New Bach Edition, Series V: Keyboard and Lute Works, Vol. 4: The Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach from 1722 and 1725. Bärenreiter: Score (1957, 21963, 31978, 42014) and Critical Commentary (1957)
 14. Spitta 1899, I, pp. 455456.
 15. Dürr 1952, ப. 31–36.
 16. Dürr 1952, ப. 37f.
 17. Dürr 1952, ப. 35ff.
 18. Dürr 1952, ப. 38f.
 19. Dürr 1952, ப. 39f.
 20. Spitta 1899, I, pp. 343344.
 21. Dadelsen 1957, ப. 39.
 22. Beißwenger 1991, ப. 150–151.
 23. David 1961.
 24. Boyd, Malcolm (1999). Oxford Composer Companions: J.S. Bach. Oxford, England: Oxford University Press. பக். 299. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-19-866208-4. https://archive.org/details/jsbach0000unse/page/299. 
 25. Schneider 1912.
 26. Georg Christian Schemelli, editor; Johann Sebastian Bach, composer and arranger. Musicalisches Gesang-Buch, darinnen 954 geistreiche, sowohl alte als neue Lieder und Arien, mit wohlgesetzten Melodien, in Discont und Baß, befindlich sind: Vornehmlich denen Evangelischen Gemeinen im Stifte, Naumburg-Zeitz gewidmet. Leipzig: Bernhard Christoph Breitkopf, 1736
 27. Hellmann 1965.
 28. Hofmann 1999, ப. 72–75.
 29. Williams 2003, ப. 56, 59.
 30. Williams 2003, ப. 101102, 105106.
 31. Schulenberg 2013, p. 13; online appendix 2.
 32. Johann Sebastian Bach. Dritter Theil der Clavier Übung bestehend in verschiedenen Vorspielen über die Catechismus- und andere Gesaenge, vor die Orgel: Denen Liebhabern, in besonders denen Kennern von dergleichen Arbeit, zur Gemüths Ergezung verfertiget. Leipzig: (published by the composer), 1739
 33. 33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 Tittel 1966, ப. 114–123.
 34. 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 34.7 Dürr 1987.
 35. Kobayashi 1978, ப. 46.
 36. Dömling & Kohlhase 1971.
 37. Dirksen 2016, ப. 20, 146–147.
 38. Keller 1937, ப. 70–71.
 39. Williams 2003, ப. 176–178.
 40. Keller 1937, ப. 63–64.
 41. Williams 2003, ப. 182.
 42. Dirksen 2010, p. 28; online appendix 6.
 43. Spitta 1899, II, p. 43; III, p. 206.
 44. Wright 2000.
 45. வார்ப்புரு:BDh
 46. US-NHub Music Deposit 31 (Klavierbüchlein für W. F. Bach) at Bach Digital website
 47. 47.0 47.1 47.2 Christoph Wolff, "Bach, John Sebastian: Works", Grove Music Online, Oxford Music Online, accessed 29 December 2011 (subscription required)
 48. வார்ப்புரு:BDh
 49. Feder 1958, ப. 77.
 50. Williams 2003, ப. 526527.
 51. Eichberg 1976, ப. 47–49.
 52. US-NHub Music Deposit 31 (Klavierbüchlein für W. F. Bach) at Bach Digital.
 53. 53.0 53.1 Eichberg 1976, ப. 8–11.
 54. 54.0 54.1 Kretzschmar 1910, ப. 71.
 55. 55.0 55.1 Eichberg 1976, ப. 18–19.
 56. Eichberg 1976, ப. 12.
 57. 57.0 57.1 57.2 Eichberg 1976, ப. 20–29.
 58. வார்ப்புரு:BDh
 59. Ahlgrimm 1969, ப. 67.
 60. 60.0 60.1 Eichberg 1976, ப. 45.
 61. 61.0 61.1 Kobayashi 1978, ப. 51.
 62. Schulze 1984, ப. 80–81.
 63. Eichberg 1976, ப. 8–25.
 64. வார்ப்புரு:BDh
 65. வார்ப்புரு:BDh
 66. வார்ப்புரு:BDh
 67. வார்ப்புரு:BDh
 68. வார்ப்புரு:BDh
 69. வார்ப்புரு:BDh
 70. Eichberg 1976, ப. 7–17.
 71. Eichberg 1976, ப. 17–19.
 72. Kobayashi 1978, ப. 44.
 73. 73.0 73.1 Eichberg 1976, ப. 29–42.
 74. Talbot, Michael (2011). The Vivaldi Compendium. Boydell Press. பக். 54. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:9781843836704. 
 75. Johann Sebastian Bach: Concerti nach Vivaldi u.a. - III at www.crescendo-music.com
 76. Eichberg 1976, ப. 42–47.
 77. வார்ப்புரு:Cite Grove
 78. வார்ப்புரு:BDh
 79. வார்ப்புரு:BDh
 80. வார்ப்புரு:BDh
 81. வார்ப்புரு:BDh
 82. வார்ப்புரு:BDh
 83. 83.0 83.1 83.2 83.3 83.4 83.5 83.6 83.7 Basso, Alberto. 1979. Frau Musika: la vita e le opere di J.S. Bach, EDT. ISBN 978-88-7063-011-4, p. 702.
 84. Kobayashi 1978, ப. 52–53.
 85. 85.0 85.1 85.2 85.3 85.4 Leisinger & Wollny 1993, ப. 192–196.
 86. 86.0 86.1 Eppstein 1966, ப. 181.
 87. van Leyden 1956.
 88. Siegele 1957.
 89. Eppstein 1982, ப. 77.
 90. Eppstein 1982, ப. 84.
 91. Dürr 1954.
 92. Kenyon 2011, ப. 352.
 93. Schulenberg 2010, ப. 54.
 94. வார்ப்புரு:BDh
 95. வார்ப்புரு:BDh
 96. Kirsten Beißwenger (ed.) Werke zweifelhafter Echtheit, Bearbeitungen fremder Kompositionen (Volume 9 of Series II: Masses, Passions, Oratorios from the New Bach Edition). Bärenreiter, 2000.
 97. Williams 2003, ப. 549.
 98. Perreault 2004, ப. 56.
 99. 99.0 99.1 99.2 99.3 99.4 வார்ப்புரு:Cite AV media notes
 100. 100.0 100.1 வார்ப்புரு:BDh
 101. Maul 2005.
 102. வார்ப்புரு:BDh
 103. Kuznik 2008.
 104. Blaut & Schulze 2008.
 105. 105.0 105.1 105.2 Instrumental and Supplement bach333.com
 106. வார்ப்புரு:BDh
 107. 107.0 107.1 107.2 107.3 107.4 107.5 107.6 107.7 Organ and Keyboard Bach333.com