பழைமையான இசை நூல்களும் காலங்களும்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
எண் நூல்களின் பெயர்கள் இயற்றியோர் காலக்குறிப்பு
1 சிலப்பதிகாரம் இளங்கோ அடிகள் கி.பி. 3-5ஆம் நூற்றாண்டு
2 நாட்டிய சாஸ்திரம் பரதர் கி.பி. 4ஆம் நூற்றாண்டு
3 தேவாரத்திருப்பதிகம் அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர் கி.பி. 7ஆம் நூற்றாண்டு
4 பிரகத்தேசி மதங்கர் கி.பி. 8-9ஆம் நூற்றாண்டு
5 சங்கீத மகரந்தம் நாரதர் கி.பி. 8-10ஆம் நூற்றாண்டு
6 கீதகோவிந்தம் ஜெயதேவர் கி.பி. 12ஆம் நூற்றாண்டு
7 இராகதரங்கிணி லோசனகவி கி.பி. 12ஆம் நூற்றாண்டு
8 சங்கீத ரத்னாகரம் சாரங்கதேவர் கி.பி. 13ஆம் நூற்றாண்டு
9 சங்கீத சுதாகரம் அரிபாலர் கி.பி. 14ஆம் நூற்றாண்டு
10 சுரமேளகலாநிதி ராமாமாத்யர் கி.பி. 16ஆம் நூற்றாண்டு
11 இராகமாலா, இராகமஞ்சரீ முதலிய நான்கு நூல்கள் புண்டரீக விட்டலர் கி.பி. 16ஆம் நூற்றாண்டு
12 சங்கீத பாரிஜாதம் அகோபிலர் கி.பி. 16ஆம் நூற்றாண்டு
13 இராகவிபோதம் சோமநாதர் கி.பி. 17ஆம் நூற்றாண்டு
14 சங்கீத தர்ப்பணம் தாமோதர பண்டிதர் கி.பி. 17ஆம் நூற்றாண்டு
15 சதுர்த்தண்டிப் பிரகாசிகை வேங்கடமகி கி.பி. 17ஆம் நூற்றாண்டு
16 சங்கிரக சூடாமணி கோவிந்ததீக்ஷிதர் கி.பி. 17ஆம் நூற்றாண்டு
17 கருணாமிர்தசாகரம் ஆபிரகாம் பண்டிதர் கி.பி. 20ஆம் நூற்றாண்டு
18 யாழ் நூல் தவத்திரு விபுலானந்த அடிகள் கி.பி. 20ஆம் நூற்றாண்டு
19 பூர்வீக சங்கீத உண்மை எம்.கே. பொன்னுசாமிப்பிள்ளை கி.பி. 20ஆம் நூற்றாண்டு
20 தமிழிசைக் கருவூலம் அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம் 1949