பல்லுறுப்பு கோவையின் படி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

பல்லுறுப்பு கோவையின் படி ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவையில் இடம்பெற்ற்றுள்ள மாறியின் உயர்ந்த பட்ச அடுக்கே அப் பல்லுறுப்புக்கோவையின் படி ஆகும். எடுத்துக்கட்டு

x^4+5X^3+X-3 பல்லுறுப்புக்கோவையின் படி=4 பார்வை நூல்கள்.

குப்தா ப.கே,மார்டன் அல்கிப்ரா,நீல்கமல் பதிப்பகம், ஹைதராபாத்.

கணிதம் கற்பித்தல்-II, தமிழ் நாடு படநூல்கழகம், சென்னை-5 R. Birkeland. Über die Auflösung algebraischer Gleichungen durch hypergeometrische Funktionen. Mathematische Zeitschrift vol. 26, (1927) pp. 565–578. Shows that the roots of any polynomial may be written in terms of multivariate hypergeometric functions. F. von Lindemann. Über die Auflösung der algebraischen Gleichungen durch transcendente Functionen. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften, vol. 7, 1884. Polynomial solutions in terms of theta functions. F. von Lindemann. Über die Auflösung der algebraischen Gleichungen durch transcendente Functionen II. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen, 1892 edition. K. Mayr. Über die Auflösung algebraischer Gleichungssysteme durch hypergeometrische Funktionen. Monatshefte für Mathematik und Physik vol. 45, (1937) pp. 280–313. H. Umemura. Solution of algebraic equations in terms of theta constants. In D. Mumford, Tata Lectures on Theta II, Progress in Mathematics 43, Birkhäuser, Boston, 1984.