பல்லுறுப்பு கோவையின் திட்ட வடிவம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

பல்லுறுப்பு கோவையின் திட்ட வடிவம் பல்லுறுப்பு கோவையின் திட்ட வடிவம் வரையறை:

ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவையில், அதன் மாறிகளின் அடுக்குகள் ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் இறங்கு வரிசையில் இடம்பெறுவதே பல்லுறுப்பு கோவையின் திட்ட வடிவம் ஆகும்
எடுத்துக்காட்டு 1

X2 + x + 3

எடுத்துக்காட்டு 2

x^3-9 -2X என்பதை பல்லுறுப்பு கோவையின் திட்ட வடிவமாக மாற்றுக

x^3-9 -2X இன் திட்ட வடிவம் x^3+0X^2 -2X-9ஆகும்

பார்வை நூல்கள். குப்தா ப.கே,மார்டன் அல்கிப்ரா,நீல்கமல் பதிப்பகம், ஹைதராபாத். கணிதம் கற்பித்தல்-II, தமிழ் நாடு படநூல்கழகம், சென்னை-5