பயனர்:Theblando/பாரியத்தமிழ்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

வரலாறு[தொகு]

பாரத மொழி(bard moqe) சிவகுமார் நடராஜன்(sevkumar ntrajn) என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது.இது பாரிய மொழி (parey tamil)என்றும் அறியப்படுகிறது.இது முக்கியமாக தமிழ் எழுத்துக்களை(dmeq equddukkl), இணையத்தில் பயன்படுத்த சிரமப்படுபவர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தமிழ் எழுத்துக்களை இணையத்தில் பயன்படுத்துவது அவ்வளவு எளிய செயல் அல்ல . ஆகையால் இணைய பயன்பாட்டிற்க்காக வடிவ்மைக்கப்பட்ட் மொழி பாரிய மொழி .பார் என்றால் உலகம்,பாரிய மொழி என்பது உலக மொழி. பாரியத் தமிழ் என்றால் உல்களாவிய தமிழ் என பொருள் கொள்ளளாம்.இவ் வெழுத்துக்களை யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் இன்டர்னேசனல்(yunitt xtaetx entrnaesnl) கீ போர்ட் உதவி கொண்டு எழுதலாம்.

நம் தமிழ் மொழி பல நூற்றாண்டுகளாக பல எழுத்துமாற்றம் கண்டுள்ளது.கிரந்த வடிவிலும் எழுதப்பட்டுள்ளது.இணைய்த்தில் ரோமானிய வடிவில் உலா வ்ருகிறது. அதை ஒழுங்குபடுத்தினால் தமிழ் மென்மேலும் வளர்ச்சி அடையும்.வட இந்திய மொழியான ஹிந்துஸ்தானி இரு வடிவங்களில் எழுதப்படுகிறது.ஒன்று தேவனாகரி மற்றொன்று பாரசீகம்,இரண்டிற்க்கும் இலக்கணம் மிகச்சிறந்தது. எழுத்து முறை

இம்முறையில் எழுதும்போது,மெய் எழுத்தும் உயிர்மெய் எழுத்தும் வேறுபடுவதில்லை.க் என்பதும் K என்றே எழுதப்படும் க என்பதும் K என்றே எழுதப்படும்.இம்முறை தமிழர்க்கு புதியதல்ல நெடுங்காலமாக தமிழ் இம்முறையில்தான் எழுதப்பட்டது.

உதாரணம்:

அம்மா என்பது amma சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்பது sttmnr uruppenr (smur) மாவட்ட ஆட்சியர் என்பது mavtt átseyr (matseyr) திருவாரூர் என்பது deruvarúr (dvr) தமிழ் என்பது dmeq ஔவையார் என்பது wviyar

சிறப்புகள் இட குறுக்கம் தட்டச்சு எளிது ஆங்கில வார்த்தைகளை நமக்கு தேவைக்கு ஏற்றவாறு எளிதாக எழுதலாம் தமிழர்க்கு சொந்தமான நாட்டியம் பரத நாட்டியம்.தமிழக இசை, கர்நாடக இசை இவ்வாறு தமிழ் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்தும் வேறு பெயரில் அழைக்கப்பட்டாலும் தமிழுக்கும் தமிழர்க்கும் புகழ் சேர்க்கிறது. இம் மொழி பாரதம் முழுவதும் தமிழுக்கு அடையாளம் கிடைக்க இவ்வாறு அழைக்கப்பட வேண்டும்.தமிழை ரோமனைசிங் செய்தாலும் நமது அடையாளம் இழக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும்.உல்கில் எண்ணற்ற மொழிகள் ரோமானிய் வடிவில் எழுதப்படுகின்றன.உலகலாவிய ரோமானிய வடிவில் எழுதாமல் , நமக்கென தனி முறை இது. பென்குயின் என்பது PENQUIN என ஆங்கிலத்தில் குறிக்கப்படும் .இது ஆங்கில உச்சரிப்பை அடிப்படையாக கொண்டது . ஆங்கில உச்சரிப்பு தெரிந்தால் மட்டுமே சரியாக உச்சரிக்க முடியும் , ஆனால் பாரத மொழி வடிவில் PAENKUYN தமிழ் எழுத்து வடிவ்த்தை அடிப்படையாக கொண்டது,தமிழ் உச்சரிப்பை மிகச்சரியாக குறிக்கும்.வேற்று மானிலத்தவர்க்கு தமிழ் எழுத்துக்கள் அறிமுகம் இல்லாத்தால் தமிழை எளிதாக கற்க இயலாது ஆனால் பாரியத்தமிழ் அல்லது பாரத மொழியில் எழுதப்பட்டால் பல சொற்களை எவர் உதவியும் இன்றி கற்க்கலாம்.


parey tamil is another name of bard moqe created in 2007 by Sivakumar natarajan, a speaker of Tamil.

Barda direct influences are தமிழ் and Malayalamalso English. However, there also notable elements of Telugu, Kannada, and Hindi in its grammar and vocabulary.


வார்ப்புரு:Conlang-stub

Notable features

It can be easily used for internet conversation,mailing,with some modifications it can be developed to use as a programing language.Indians can easily learn this language.This language is modified from tamil language.Most of the words are derived from tamil, If in case tamil does not support the word , it will be derived from other indian languages or world major languages.

Bard moqe
வகை {{{type}}}
மொழிகள் Saurashtra, Sanskrit, தமிழ்
காலக்கட்டம் {{{time}}}
ஐஎஸ்ஓ 15924 nil

The Bard Moqe (or parey equddu "foreign writing") is an Latin script that is used to write the Tamil language. With the use of special diacritics to represent aspirated and voiced consonants not represented in the basic script, it can also used to write Saurashtra and, by Tamils to write Sanskrit.

Characteristics[தொகு]

The Bard script has sixvowels (uyereaquddu "soul-letters"), nineteen consonants (meayyeaquddu "body-letters") and one character, the aydm, which is classified in bard grammar as being neither a consonant nor a vowel . The script, however, is syllabic and not alphabetic. The complete script, therefore, consists of the twenty six letters in their independent form .

 Thus, for example, the basic form of the letter  க is k.  The pure consonant k is written for க், without an added marker .  

The Bard script is written from left to right.

Bard letters[தொகு]

Basic consonants[தொகு]

Consonants are called the 'body' (meay) letters. vowels are called as 'soul' (uyer) letters

Tamil Bard Consonant Category IPA
க் k vallinam [k], [g], [x], [ɣ], [h]
ச் s vallinam [ʧ], [ʤ], [ʃ], [ʒ]
ட் t vallinam [ʈ], [ɖ], [ɽ]
ண் n mellinam [ɳ]
த் d vallinam [t̪], [d̪], [ð]
ப் p vallinam [p], [b], [β]
Grantha letters, these are used exclusively for writing words borrowed from Sanskrit, English, and other languages. Of course not all such words include these letters.
Tamil Bard Consonant Category IPA
ம் m mellinam [m]
ய் y idaiyinam [j]
ர் r idaiyinam [ɾ]
ல் l idaiyinam [l]
வ் v idaiyinam [ʋ]
ழ் q, q, q idaiyinam [q]
Tamil Bard Consonant IPA
j [ʤ]
z [ʂ]
x [s]
h [h]
க்ஷ kz [kʂ]

Vowels[தொகு]

Vowels are also called the 'life' (uyer) or 'soul' letters. Together with the consonants (which are called 'body' letters).

Isolated form[தொகு]

Tamil Bard Vowels IPA
a [ɐ]
á [ɑː]
e [i]
é [iː]
u [u], [ɯ]
ú [uː]
Tamil Bard Vowels IPA
ea [e]
ae [eː]
i [ɐj]
o [o]
ó [oː]
w [ɐʋ]

Compound form[தொகு]

Using the consonant 'k' as an example:

Tamil Barda Compound form IPA
k [kɐ]
கா ka [kɑ:]
கி ke [ki]
கீ [kiː]
கு ku [ku], [kɯ]
கூ [kuː]
Tamil Bard Compound form IPA
கெ kea [ke]
கே kae [keː]
கை ki [kɐj]
கொ ko [ko]
கோ [koː]
கௌ kw [kɐʋ]

The special letter (pronounced 'akh') is rarely used by ç. It normally serves a purely grammatical function as the independent vowel form of the dot on consonants that suppresses the inherent 'a' sound in plain consonants.

The long (neatel) vowels are about twice as long as the short (kurel) vowels. The diphthongs are usually pronounced about one and a half times as long as the short vowels, though some grammatical texts place them with the long (nedil) vowels. எளிய அறிமுகம் எழுத்தின் தொடக்கத்தில் அ amma ஆ ási

ஆனால் வார்த்தைகளுக்கு இடையில் வரும்போது பகவன் என்பது bgvn பகலவன் bklvn பல்லவன் pllvn உடை uti மரம் mrm

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு Akr mudl eazuddeallam áde bgvn mudtrae ulgu

See also[தொகு]

External links[தொகு]

Reference[தொகு]

SEVAJE

Dndermak seri ptuddppttar veer sevaje wrngzep dnnutiy sndósddi dankaml dveddu kontu erundan.

Muqu mharaztrmae dn kikkul vnddu eanru eakkleddan.Edi kontat vaentum ean duteddan. "Yardu and date vérni atiddu erukkum etddi surrelum nll kólaklman vaetekki veliyattukkli ntddungl.

Avn serippttdrkkak avn aq vaentum . Ullerundu vaeleyel ntkkum kontattnkli kntu mnm puqung vaentum."

Oru amissr avn arukel vndar. "arsae end madere kontattm eanru sonnal nlldu" "Nm úrel anivrukkum eneppu vqngunkl.. Mlr kondu eangum alngreyungl ...

Ennum eaddni eaddni kontattm ulldó addniyum nti paerttum Aduvum avn kn eaderelaeyae" kokkreddan.

"Appteyae eankku petedd and eneppu dyar seayyvum... And peayr kút eannvó sonnarklae..Vlindu vtt vttmay ponnerddel..Adi eallarum dngl veettelum seayy vaentum ean uddrvetungl" "Akttum arsae" Amissr uddrvukli dn pneyalrklukku perpped dvarae nkrndu seanrar..

Atta wrngzeppukku eappte deareyum sevajekkum petekkum eanpdu.

Oruvaeli dearenderundal seri kuutm mun maetiymiddu ankaeyae denru Sevajeyen vyerrearessli kottekkontu eruppan. Seri kútngl kút alngrekkppttn..Seppay oruvn yarum areyaml sevaje erukkum seri arukel seanran. "Arsae aerpatukl sre parkkppttuvettn.. Néngl dyaray erungl" "Nnre vérnae.. Ean samrajjeyddel unkku oru mukkey pngu erukkum" Oru Oru paerum kúti neriy púkkl and ariyen munnal kútiyae adn múlm sevaje dppekk earpatu ."Vang Vang eallarum edi sappetung" Vérn dndermay mrr vérrkli aqiddan... Dttu neriyy vikkpptt eneppu pntngl perdanmak vtt vtt eneppu eallórukkum kotukkppttdu"

Anivrum angu kuvend vaeliyel.... Sevaje púkkútiyel mare erundar.Púkkúti vaeleyaerrppttdu. Mrunal kali arnmni allól kllól pttdu sevaje dppeddu vettanam , wrngzep kópdden usseyel erundan...

"yaravdu pardérkla avni.." "Arsae evn pardddak solkeran" Yaró keramvase mndereyutn erundan. "Eann pardday sol..." "Mahrasn sengm madere ntndu pónarunk" "Né ean utnae sollvelli" "Ung uddrvu pte jelaepe dennuttu erundaenung" Kópdden ussekku seanran.."Adu eann jelaepe..? "Arsae unglukku petedd eneppu pntm" Mwnm súqnddu.. Dn uddrval eaqund peqiyedu "Avni eappte pardday sol" "Avrum jelaepe dennuttu poonarung" "enn"? "Amang sevaje vayelae jelaepe parddaenung" .. Adrkppurm wrngzep jelaepeyi úr muquvdum dti seaydan.jelaepeyae denn mattaen eanru spdm seaydan ánal asi atkk eylaml

dan mttum arseyari saeyyssolle yarukkum deareyaml sappettdu dnekkdi....

Created by blando - Mar 14

PAREY ALPHABETS ABÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abçdefghijklmnopqrstuvwxyz

vowels A,Á,E,É,EA,AE,I,O,Ó,W,Ç a,á,e,é,ea,ae,i,o,ó,w,ç