பயனர்:Shrikarsan/List of articles every Wikipedia should have/Expanded/Technology

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

Return to List of articles every Wikipedia should have/Expanded

Technology, 800[தொகு]

Transcluded from List of articles every Wikipedia should have/Expanded/Technology.

Basics, 45[தொகு]

 1. தொழினுட்பம்
 2. பொறியியல்
 3. செயற்கை அறிவுத்திறன்
 4. உயிரித் தொழில்நுட்பம்
  1. படியெடுப்பு
  2. மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரினம்
 5. மரபணுப் பொறியியல்
 6. நானோ தொழில்நுட்பம்
 7. அணுக்கருத் தொழில்நுட்பம்
 8. மீவுமனிதத்துவம்
 9. கட்டுப்பாட்டுப் பொறியியல்
 10. Standardization
 11. Disruptive innovation
 12. போக்குவரத்துப் பொறியியல்
 13. கட்டுமானப் பொறியியல்
 14. Petroleum engineering
 15. Naval architecture
 16. புத்தாக்கம்
 17. Technophobia
 18. Microtechnology
 19. பொறியியல் வரைபடம்
 20. தன்னியக்கம்
 21. Technological convergence
 22. Science studies
 23. Science, technology and society
 24. High tech
 25. Engineering management
 26. Food engineering
 27. Technological change
 28. Human reliability
 29. Technological determinism
 30. Municipal or urban engineering
 31. நிலநடுக்க பொறியியல்
 32. Coastal management
 33. Ceramic engineering
 34. Engineering ethics
 35. Agricultural engineering
Disciplines, 8
 1. வான்வெளிப் பொறியியல்
 2. உயிர்மருத்துவப் பொறியியல்
 3. குடிசார் பொறியியல்
 4. மின்பொறியியல்
 5. தொழிலகப் பொறியியல்
 6. Military engineering
 7. Nuclear engineering
 8. மென்பொருட் பொறியியல்

Agriculture, 49[தொகு]

Construction, 98[தொகு]

See also Arts>Architecture section

 1. அசுபால்ட்டு
 2. Adobe
 3. தொங்கு பாலம்
 4. வலுவூட்டப்பட்ட காங்கிறீற்று
 5. அகழி
 6. Mud
 7. இடிப்புந்து
 8. Mortar (masonry)
 9. பூச்சு
 10. தரை ஓடுகள்
 11. கட்டிடப் பொருள்
 12. அடித்தளம் (கட்டுமானம்)
 13. Numerical control
 14. Stucco
 15. Breakwater (structure)

Basics, 5[தொகு]

 1. கட்டிடம்
 2. Architectural engineering
 3. Building code
 4. உட்கட்டமைப்பு
 5. கட்டமைப்புப் பொறியியல்

Building materials, 6[தொகு]

 1. ஆணி
 2. செங்கல்
 3. சீமைக்காரை
 4. பைஞ்சுதை
 5. Masonry
 6. சாரம்

Buildings and structures by type, 40[தொகு]

Architectural elements, 12
 1. வளைவு (கட்டிடக்கலை)
 2. Ceiling
 3. தூண்
 4. குவிமாடம்
 5. கதவு
 6. Facade
 7. Floor
 8. கூரை
 9. அறை
 10. படிக்கட்டு
 11. மதில்
 12. சாளரம்
Coastal construction, 3
 1. Harbor
 2. கலங்கரை விளக்கம்
 3. Pier
Commercial buildings, 2
 1. Office
 2. Warehouse
Industrial buildings, 0
Residential buildings and housing units, 13
 1. அடுக்குமாடி வீட்டுத்தொகுதி
 2. Barracks
 3. வீடு (கட்டிடம்)
 4. பகோடா
 5. அரண்மனை
 6. Penthouse apartment
 7. பிரமிடு
 8. வானளாவி
 9. கோபுரம்
 10. Tower block
 11. Villa
 12. குடிசை
 13. பனிக் கட்டிக் குடில்
Rooms and spaces, 8
 1. Basement
 2. குளியலறை
 3. படுக்கையறை
 4. சாப்பாட்டறை
 5. Garage (house)
 6. சமையலறை
 7. வாழறை
 8. Pantry
Portable buildings and shelters, 2
 1. Tent
 2. யூர்ட்

Urban studies and planning, 11[தொகு]

 1. நகரத் திட்டமிடல்
 2. நகர்ப்புற வடிவமைப்பு
 3. Campus
 4. City block
 5. Downtown
 6. Ghetto
 7. Industrial park
 8. Park
 9. Street
 10. Town square
 11. வலயப்படுத்தல்

Hydraulic structure, 3[தொகு]

 1. அணைs
  1. ஊவர் அணை
  2. மூன்று ஆழ்பள்ளத்தாக்கு அணை

Transport buildings and structures, 18[தொகு]

 1. பாலம்
  1. அகாசி கைக்ஜோ
  2. Bang Na Expressway
  3. புரூக்ளின் பாலம்
  4. இடன்யாங் குன்சான் சிறப்புப் பாலம்
  5. Fehmarn Belt Fixed Link
  6. George Washington Bridge
  7. கோல்டன் கேற் பாலம்
  8. Great Belt Fixed Link
  9. Hangzhou Bay Bridge
  10. Lake Pontchartrain Causeway
  11. இலண்டன் பாலம்
  12. Øresund connection
  13. Russky Bridge
  14. கோபுரப் பாலம்
 2. சுரங்கப்பாதை
  1. கால்வாய் சுரங்கம்
  2. செய்க்கான் சுரங்கம்

Industry, 72[தொகு]

Food and health, 17[தொகு]

Material and chemical, 11[தொகு]

Machinery and tools, 89[தொகு]

Basics, 20[தொகு]

 1. இயந்திரப் பொறியியல்
 2. இயந்திரம்
 3. Centrifuge
 4. விசைப்பொறிகள்
  1. மின்சார இயக்கி
  2. உள் எரி பொறி
  3. தாரைப் பொறி
  4. நீராவிப் பொறி
 5. தானியங்கி
 6. எளிய இயந்திரம்
  1. சாய்தளம்
  2. நெம்புகோல்
  3. கப்பி
  4. திருகாணி
  5. ஆப்பு
  6. சில்லு
  7. சில்லும் அச்சாணியும்
 7. தானியங்கியல்
 8. ஒருங்கியம்
 9. பாரந்தூக்கி

Components, 21[தொகு]

 1. Axle
 2. Bearing (mechanical)
 3. உரசிணைப்பி
 4. பற்சில்லு
 5. Worm drive
 6. கம்பி வடம்
 7. Chain
 8. Rope
 9. Net (textile)
 10. Twine
 11. Fastener
 12. மரைவில்லை
 13. முடிச்சு
 14. Rivet
 15. அடை வில்லை
 16. Kinematic pair
 17. Lock (device)
 18. திறவுகோல்
 19. குழாய்
 20. அடைப்பி
 21. Spring

Machinery, 17[தொகு]

 1. Chainsaw
 2. பருத்தி அரவை ஆலை
 3. Cultivator
 4. Irrigation sprinkler
 5. புல் அறுப்பி
 6. தையல் இயந்திரம்
 7. உழவு இயந்திரம்
 8. வளிப் பதனம்
 9. துணி உலர்த்தி
 10. Coffeemaker
 11. பாத்திரம்கழுவி
 12. Oven
 13. கழுவு கிண்ணம்
 14. Electric stove
 15. கழிவறை
 16. தூசுறிஞ்சி
 17. துணி துவைப்பி

Tools, 31[தொகு]

 1. கோல்
 2. Archimedes' screw
 3. கோடரி
 4. சுத்தியல்
 5. வாள் (மரவேலைக் கருவி)
 6. Chisel
 7. Clamp (tool)
 8. கடைசல் இயந்திரம்
 9. சீவுளி
 10. அரத்தாள்
 11. கத்தரிக்கோல்
 12. திருப்புளி
 13. துடைப்பம்
 14. Ruler
 15. ஏணி
 16. பற்தூரிகை
 17. Drill
 18. Anvil
 19. இசுத்திரிப் பெட்டி
 20. அழிப்பான்
Garden tools, 11
 1. Harrow (tool)
 2. Hoe (tool)
 3. Machete
 4. Pitchfork
 5. ஏர்
 6. Rake (tool)
 7. Roller (agricultural tool)
 8. Scythe
 9. அரிவாள்
 10. Shovel
 11. Watering can

Optical, 30[தொகு]

Electronics, 39[தொகு]

Navigation and timekeeping, 20[தொகு]

Information technology, 89[தொகு]

Basic, 7[தொகு]

 1. தகவல் தொழில்நுட்பம்
 2. எண்சட்டம்
 3. கணிப்பான்
 4. கணித்தல் (கணினி)
 5. Data (computing)
 6. Expert system
 7. சர்வதேசமயப்படுத்தலும் உள்ளூர்மயப்படுத்தலும்

Computer science, 17[தொகு]

 1. கணினியியல்
 2. படிமுறைத் தீர்வு
 3. நிரல்மொழிமாற்றி
 4. Data compression
 5. தரவமைப்பு
 6. Error detection and correction
 7. Numerical integration
 8. தேடுபொறி
Cryptography, 4
 1. குறியாக்கவியல்
 2. Authentication
 3. மறையாக்கம்
 4. கடவுச்சொல்
Programming, 5
 1. கணினி நிரலாக்கம்
 2. Programming paradigm
 3. பணிமுறை நிரல் மொழி
 4. பொருள் நோக்கு நிரலாக்கம்
 5. ஒழுங்குசார் நிரலாக்கம்

Computer hardware, 17[தொகு]

 1. கணினி
 2. தொடக்க ஏற்றி
 3. Compact Disc
 4. எனியாக்
 5. வன் தட்டு நிலை நினைவகம்
 6. தாய்ப்பலகை
 7. மையச் செயற்பகுதி
 8. நேரடி அணுகல் நினைவகம்
  1. Dynamic random-access memory
 9. மாற்றவியலா நினைவகம்
 10. Peripheral
User interface, 6
 1. பயனர் இடைமுகம்
 2. விசைப்பலகை
 3. கணினித் திரை
  1. திரவப் படிகக் காட்சி
 4. சுட்டி
 5. தொடுதிரை

Computer software, 34[தொகு]

 1. மென்பொருள்
 2. செய்நிரல்
 3. தரவுத்தளம்
  1. தரவுக் கிடங்கு
 4. வரைகலை பயனர் இடைமுகம்
 5. தீப்பொருள்
 6. திறந்த மூல மென்பொருள்
 7. விரிதாள்
 8. சொற்செயலி
 9. உலாவி
 10. தோற்ற மெய்ம்மை
Operating systems, 9
 1. இயக்கு தளம்
 2. பெர்க்லி மென்பொருள் பரவல்
 3. லினக்சு
 4. மாக் இயக்குதளம்
 5. மைக்ரோசாப்ட் விண்டோசு
 6. எம்எஸ்-டொஸ்
 7. Multics
 8. OpenVMS
 9. யுனிக்சு
Programming languages, 14
 1. நிரல் மொழி
 2. அடா (நிரலாக்க மொழி)
 3. Assembly language
 4. பேசிக் (நிரல் மொழி)
 5. சி (நிரலாக்க மொழி)
 6. சி++
 7. கோபால் (நிரலாக்க மொழி)
 8. போர்ட்ரான்
 9. ஜாவா (நிரலாக்க மொழி)
 10. யாவாக்கிறிட்டு
 11. லிஸ்ப்
 12. பி.எச்.பி
 13. பைத்தான்
 14. வினவல் அமைப்பு மொழி

Networks, 14[தொகு]

 1. கணினி வலையமைப்பு
 2. ஈதர்நெட்
 3. திசைவி
 4. ஒய்-ஃபை
Internet, 10
 1. இணையம்
 2. மின்னஞ்சல்
 3. பரப்புகை கட்டுப்பாடு நெறிமுறை
 4. உலகளாவிய வலை
 5. மீயுரை பரிமாற்ற நெறிமுறை
 6. மீயுரைக் குறியிடு மொழி
 7. Internet protocol suite
 8. Web search engine
 9. வலைத்தளம்
 10. விக்கி

Media and communication, 40[தொகு]

Space, 45[தொகு]

 1. Atacama Large Millimeter Array
 2. ஐரோப்பிய விண்வெளி நிறுவனம்
 3. Great Observatories program
 4. ஹெர்ஷெல் விண் ஆய்வகம்
 5. ஹபிள் விண்வெளித் தொலைநோக்கி
 6. அனைத்துலக விண்வெளி நிலையம்
 7. ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி
 8. நிலாவில் தரையிறக்கம்
 9. தேசிய வானூர்தியியல் மற்றும் விண்வெளி நிர்வாகம் (ஐக்கிய அமெரிக்கா)
 10. அப்பல்லோ திட்டம்
  1. அப்பல்லோ 11
 11. ஏவூர்தி
 12. செயற்கைக்கோள்
 13. சோயூசு விண்கலம்
 14. விண்வெளிப் பறப்பு
 15. விண்ணோடம்
 16. விண்வெளி நிலையம்
 17. Spitzer Space Telescope
 18. Very Large Telescope
 19. Wilkinson Microwave Anisotropy Probe
 20. விண்ணோடி
 21. செலுத்து வாகனம்
 22. ஏவூர்திப் பொறி
 23. விண்பெட்டகம்
 24. Spaceport
 25. விண்ணுளவி
 26. விண் உடை
 27. பைக்கனூர் விண்வெளி ஏவுதளம்
 28. சீன தேசிய விண்வெளி நிர்வாகம்
 29. சப்பானிய விண்வெளி ஆய்வு முகவரகம்
 30. கென்னடி விண்வெளி மையம்
 31. புவியிணக்கச் சுற்றுப்பாதை
 32. இசுப்புட்னிக் 1
 33. வொயேஜர் 1
 34. Proton (rocket family)
 35. Saturn V
 36. Cerro Tololo Inter-American Observatory
 37. Mauna Kea Observatories
 38. Mount Wilson Observatory
 39. Palomar Observatory
 40. Jet Propulsion Laboratory
 41. Ion thruster
 42. விண்வெளிப் பயணவியல்
 43. வஸ்தோக் திட்டம்
  1. வஸ்தோக் 1

Textiles, 3[தொகு]

Transportation, 100[தொகு]

Basics, 13[தொகு]

 1. சரக்கு
 2. Conveyor belt
 3. உயர்த்தி/Lift
 4. நகர்படி
 5. பெட்டகம்
 6. பெயர்ச்சியியல்
 7. பயணி
 8. Pipeline transport
 9. Public transport
 10. Rush hour
 11. போக்குவரத்து
 12. Travel
 13. வண்டி

Aviation, 19[தொகு]

 1. ஏர்பஸ்
 2. வானூர்தி
 3. வான்வழிப் போக்குவரத்து நிறுவனம்
 4. Airliner
 5. விமானம்
 6. வானூர்தி நிலையம்
 7. வான்கப்பல்
 8. பறப்பியல்
 9. Balloon (aircraft)
 10. Bombardier Aerospace
 11. போயிங்
 12. Cargo aircraft
 13. எம்பிராயெர்
 14. ஹார்ட்ஸ்ஃபீல்ட்-ஜாக்சன் அட்லாண்டா பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையம்
 15. உலங்கு வானூர்தி
 16. பட்டம்
 17. வான்குடை
 18. Tupolev
 19. ஆளில்லாத வானூர்தி

Naval transport, 17[தொகு]

 1. Barge
 2. படகு
 3. Canoe
 4. Caravel
 5. கொள்கலக் கப்பல்
 6. Cruise ship
 7. Ferry
 8. காற்றுமெத்தை உந்து
 9. Junk (ship)
 10. துறைமுகம்
 11. தெப்பத் திருவிழா
 12. Rowing
 13. Sail
 14. பாய்மரப் படகோட்டம்
 15. கப்பல்
 16. எண்ணெய்க் கப்பல்
 17. நீரூர்தி

Ground transport, 51[தொகு]

Rail transport, 16[தொகு]
 1. Express train
 2. உந்துப் பொறி
  1. நீராவி உந்துப் பொறி
 3. இலண்டன் பாதாளத் தொடர்வண்டி வலையமைப்பு
 4. காந்தமிதவுந்து
 5. Moscow Metro
 6. நியூயார்க் நகர சப்வே
 7. Paris Métro
 8. இரும்புவழிப் போக்குவரத்து
 9. Railway signal
 10. இரும்புவழிப் போக்குவரத்து
 11. தொடர்வண்டி
 12. தொடருந்து நிலையம்
 13. Trans-Siberian Railway
 14. அமிழ் தண்டூர்தி
 15. Subterranean rapid transit (subway)
Road transport, 35[தொகு]
 1. ஆட்டோ ரிக்சா
 2. மிதிவண்டி
 3. பேருந்து
  1. Trolleybus
 4. Bus station
 5. Carriage
 6. விசையுந்து
 7. சாலை
  1. Controlled-access highway
 8. சேணம்
 9. அங்கவடி
 10. Traffic
 11. சாலை விபத்து
 12. வழிகாட்டி அடையாளம்
 13. Trail
 14. சுமையுந்து
 15. சிற்றூர்தி
Automobile, 18[தொகு]
 1. தானுந்து (car)
 2. தானுந்துத் தொழிற்றுறை
 3. மின் தானுந்து
 4. வாடகையுந்து
Groups, 10
 1. போர்ட் தானுந்து நிறுவனம்
 2. General Motors
 3. ஹோண்டா
 4. யுயேண்டே தானுந்து நிறுவனம்
 5. நிசான்
 6. PSA Peugeot Citroën
 7. Renault
 8. Suzuki
 9. டொயோட்டா
 10. போல்க்ஸ்வேகன்
Car models, 4
 1. Ford Model T
 2. Volkswagen Beetle
 3. Toyota Corolla
 4. VAZ-2101

Weapons, 80[தொகு]

 1. ஆயுதம்
 2. Chariot
 3. கரவு தொழில்நுட்பம்
 4. பீரங்கி வண்டி
 5. நீர்மூழ்கிக் குண்டு
 6. யானைப் படை
Ammunition, 6
 1. Ammunition
 2. வெடிபொதி
 3. வெடிமருந்து
 4. Arrow
 5. தோட்டா (எறியம்)
  1. Caliber
Armour, 7
 1. Armour
 2. Bulletproof vest
 3. Combat helmet
 4. கவசம்
 5. வலைக் கவசம்
 6. Plate armour
 7. கேடயம்
Explosive weapons, 6
 1. வெடிகுண்டு
 2. கொத்துக் குண்டு
 3. கைவினை வெடி குண்டு
 4. Hand grenade
 5. மிதிவெடி
 6. ஏவுகணை
Incendiary weapons, 3
 1. Greek fire
 2. Molotov cocktail
 3. Napalm
Melee weapons, 13
 1. நன்சாகூ
Blade weapons, 11
 1. Bayonet
 2. Battle axe
 3. Dagger
 4. Épée
 5. கத்தானா
 6. கத்தி
 7. Rapier
 8. Sabre
 9. ஈட்டி
 10. வாள்
 11. Tomahawk (axe)
Blunt weapons, 1
 1. Club (weapon)
Firearm, 12
 1. Firearm
 2. தாக்குதல் மரைகுழல் துப்பாக்கி
  1. ஏகே-47
 3. கைத்துப்பாக்கி
 4. இயந்திரத் துப்பாக்கி
  1. ஊசி (துப்பாக்கி)
 5. மரைகுழல் துப்பாக்கி
Artillery, 5
 1. Artillery
 2. Battering ram
 3. பீரங்கி
 4. Howitzer
 5. Mortar (weapon)
Military aviation, 4
 1. படைத்துறை வானூர்தி
 2. Bomber
 3. Fighter aircraft
 4. Attack aircraft
Naval warfare, 10
 1. Battleship
 2. வானூர்தி தாங்கிக் கப்பல்
 3. Dreadnought
 4. Dromon
 5. Galley
 6. நீர்மூழ்கிக் கப்பல்
 7. Capital ship
 8. Ship of the line
 9. Trireme
 10. போர்க் கப்பல்
Projectile weapons, 8
 1. Ballista
 2. Boomerang
 3. வில் - அம்பு
 4. Catapult
 5. Crossbow
 6. Musket
 7. வேட்டைத்துப்பாக்கி
 8. Sling (weapon)
Weapon of mass destruction, 5
 1. பேரழிவு ஆயுதம்
 2. உயிரியல் போர்
 3. வேதியியல் ஆயுதம்
 4. அணுக்கரு ஆயுதங்கள்
  1. ஐதரசன் குண்டு