பயனர்:Raj.the.tora/தொடங்கிய கட்டுரைகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
முனைவர் ஜெ. இராஜ் குமார்
தொடங்கிய கட்டுரைகள் துறைவாரியாக

.
பயனர்:Raj.the.tora
         
பயனர்:Raj.the.tora/தொடங்கிய கட்டுரைகள்
         
பயனர் பேச்சு:Raj.the.tora
         
பயனர்:Raj.the.tora/பதக்கங்கள்
         
Special:Emailuser/Raj.the.tora
         
முகப்பு
         
தொடங்கிய கட்டுரைகள்
         
பேச்சு
         
பதக்கங்களும் பாராட்டுக்களும்
         
மின்னஞ்சல்
         


தொடங்கிய கட்டுரைகள் எண்ணிக்கை[தொகு]

176 கட்டுரைகள்

இயற்கை[தொகு]

தமிழ் இலக்கியம்[தொகு]

 1. முன்றுரை அரையனார் (ஆசிரியர்)
 2. திரிகூடராசப்பர் (ஆசிரியர்)
 3. திருக்குற்றால மாலை (நூல்)
 4. திருக்குற்றால நாதர் உலா (நூல்)
 5. அங்கயற்கண்ணி மாலை (நூல்)
 6. இலக்கியத்திறன் (நூல்)
 7. அகல் விளக்கு (புதினம்) (நூல்)
 8. திருநெடுந்தாண்டகம் (நூல்)
 9. திருக்குறுந்தாண்டகம் (நூல்)
 10. அபிராமி அம்மைப் பதிகம் (நூல்)
 11. நம்பர் பூதம் (நூல்)
 12. புரட்சிக்கவி (நூல்)
 13. மீனாட்சியம்மை குறம் (நூல்)
 14. பெரிய திருமொழி (நூல்)
 15. மாலை (சிற்றிலக்கியம்) (சிற்றிலக்கிய வகை)
 16. வரைவியல் (அகப்பொருள்)
 17. முன்னவிலக்கணி (தமிழ் அணியிலக்கணம்)
 18. ஒழித்துக்காட்டணி (தமிழ் அணியிலக்கணம்)
 19. சமாகிதவணி (தமிழ் அணியிலக்கணம்)
 20. ஒப்புமைக் கூட்டவணி (தமிழ் அணியிலக்கணம்)
 21. சங்கீரணவணி (தமிழ் அணியிலக்கணம்)
 22. உதாத்தவணி (தமிழ் அணியிலக்கணம்)
 23. அவநுதியணி (தமிழ் அணியிலக்கணம்)
 24. ஏதுவணி (தமிழ் அணியிலக்கணம்)
 25. விரோதவணி (தமிழ் அணியிலக்கணம்)
 26. சுவையணி (தமிழ் அணியிலக்கணம்)
 27. ஒட்டணி (தமிழ் அணியிலக்கணம்)
 28. நொண்டிச்சிந்து (தமிழ் யாப்பிலக்கணம்)
 29. இணை (தமிழ் யாப்பிலக்கணம்)
 30. பொழிப்பு (தமிழ் யாப்பிலக்கணம்)
 31. ஒரூஉ (தமிழ் யாப்பிலக்கணம்)
 32. கூழை (தமிழ் யாப்பிலக்கணம்)
 33. மேற்கதுவாய் (தமிழ் யாப்பிலக்கணம்)
 34. கீழ்க்கதுவாய் (தமிழ் யாப்பிலக்கணம்)
 35. முற்று (தமிழ் யாப்பிலக்கணம்)
 36. அகவலோசை (தமிழ் யாப்பிலக்கணம்)
 37. துள்ளலோசை (தமிழ் யாப்பிலக்கணம்)
 38. தூங்கலோசை (தமிழ் யாப்பிலக்கணம்)
 39. கவிஞர்
 40. இடையர்

புத்தகங்கள் மற்றும் பிற[தொகு]

 1. 86
 2. 87
 3. பதினோராம் நாள் போர் (குருச்சேத்திரப் போர்)
 4. பன்னிரண்டாம் நாள் போர் (குருச்சேத்திரப் போர்)
 5. பதின்மூன்றாம் நாள் போர் (குருச்சேத்திரப் போர்)
 6. மோபியஸ் நாடா
 7. ரேணிகுண்டா
 8. ஊட்டவுணவியல்
 9. பென் ஸ்டில்லர்
 10. கூரைத் தோட்டம்
 11. கால்நடைத் தீவனம்
 12. முதலாம் சரபோஜி (தஞ்சை மராட்டிய மன்னர்)
 13. எரிச்சல் (உணர்வு)
 14. தவிப்பு (உணர்வு)
 15. மனக்கலக்கம் (உணர்வு)
 16. நம்பிக்கையின்மை (உணர்வு)
 17. அவா (உணர்வு)
 18. உணர்வின்மை (உணர்வு)
 19. பரிவு (உணர்வு)
 20. இரக்கம் (உணர்வு)
 21. பாசம் (உணர்வு)
 22. ஆசை (உணர்வு)
 23. எதிர்பார்ப்பு (உணர்ச்சி) (உணர்வு)
 24. வெட்கம் (உணர்வு)
 25. குற்றுணர்வு (உணர்வு)
 26. ஈர்ப்பு (உணர்வு)
 27. நிறைவு (உணர்வு)
 28. அலட்சியம் (உணர்வு)
 29. பெருமை (உணர்வு)
 30. சோம்பல் (உணர்வு)
 31. வெறுப்பு (உணர்வு)
 32. சலிப்பு (உணர்வு)
 33. ஆச்சரியம் (உணர்வு)
 34. நாட்டுப்பற்று (உணர்வு)
 35. பற்று (உணர்வு)
 36. வீரம் (உணர்வு)
 37. நிக்கோலசு மதுரோ (அரசியல்)
 38. ஹரியெட் குயிம்பி (சாதனை பெண்மணி)
 39. மணல் தொட்டி அறிவு (புத்தகம்)
 40. தலை (உடல்கூற்றியல்)
 41. கழுத்து (உடல்கூற்றியல்)
 42. தொண்டை (உடல்கூற்றியல்)
 43. மூச்சுக்குழாய் (முதுகுநாணி) (உடல்கூற்றியல்)
 44. உள்ளுறுப்பு (உடல்கூற்றியல்)

மாநில நெடுஞ்சாலைகள்[தொகு]

 1. மாநில நெடுஞ்சாலை 1 (தமிழ்நாடு)
 2. மாநில நெடுஞ்சாலை 1A (தமிழ்நாடு)
 3. மாநில நெடுஞ்சாலை 2 (தமிழ்நாடு)
 4. மாநில நெடுஞ்சாலை 3 (தமிழ்நாடு)
 5. மாநில நெடுஞ்சாலை 4A (தமிழ்நாடு)
 6. மாநில நெடுஞ்சாலை 6A (தமிழ்நாடு)
 7. மாநில நெடுஞ்சாலை 6B (தமிழ்நாடு)
 8. மாநில நெடுஞ்சாலை 9A (தமிழ்நாடு)
 9. மாநில நெடுஞ்சாலை 13 (தமிழ்நாடு)
 10. மாநில நெடுஞ்சாலை 14 (தமிழ்நாடு)
 11. மாநில நெடுஞ்சாலை 15A (தமிழ்நாடு)
 12. மாநில நெடுஞ்சாலை 16 (தமிழ்நாடு)
 13. மாநில நெடுஞ்சாலை 17A (தமிழ்நாடு)
 14. மாநில நெடுஞ்சாலை 17B (தமிழ்நாடு)
 15. மாநில நெடுஞ்சாலை 18A (தமிழ்நாடு)
 16. மாநில நெடுஞ்சாலை 19A (தமிழ்நாடு)
 17. மாநில நெடுஞ்சாலை 29 (தமிழ்நாடு)
 18. மாநில நெடுஞ்சாலை 31 (தமிழ்நாடு)
 19. மாநில நெடுஞ்சாலை 34A (தமிழ்நாடு)
 20. மாநில நெடுஞ்சாலை 39A (தமிழ்நாடு)
 21. மாநில நெடுஞ்சாலை 41A (தமிழ்நாடு)
 22. மாநில நெடுஞ்சாலை 49A (தமிழ்நாடு)
 23. மாநில நெடுஞ்சாலை 49B (தமிழ்நாடு)
 24. மாநில நெடுஞ்சாலை 50A (தமிழ்நாடு)
 25. மாநில நெடுஞ்சாலை 58A (தமிழ்நாடு)
 26. மாநில நெடுஞ்சாலை 60A (தமிழ்நாடு)
 27. மாநில நெடுஞ்சாலை 71A (தமிழ்நாடு)
 28. மாநில நெடுஞ்சாலை 72A (தமிழ்நாடு)
 29. மாநில நெடுஞ்சாலை 72B (தமிழ்நாடு)
 30. மாநில நெடுஞ்சாலை 73A (தமிழ்நாடு)
 31. மாநில நெடுஞ்சாலை 78A (தமிழ்நாடு)
 32. மாநில நெடுஞ்சாலை 79A (தமிழ்நாடு)
 33. மாநில நெடுஞ்சாலை 83A (தமிழ்நாடு)
 34. மாநில நெடுஞ்சாலை 84A (தமிழ்நாடு)
 35. மாநில நெடுஞ்சாலை 86A (தமிழ்நாடு)
 36. மாநில நெடுஞ்சாலை 99A (தமிழ்நாடு)
 37. மாநில நெடுஞ்சாலை 103 (தமிழ்நாடு)
 38. மாநில நெடுஞ்சாலை 118A (தமிழ்நாடு)
 39. மாநில நெடுஞ்சாலை 124A (தமிழ்நாடு)
 40. மாநில நெடுஞ்சாலை 130A (தமிழ்நாடு)
 41. மாநில நெடுஞ்சாலை 133A (தமிழ்நாடு)
 42. மாநில நெடுஞ்சாலை 174A (தமிழ்நாடு)
 43. மாநில நெடுஞ்சாலை 191A (தமிழ்நாடு)
 44. மாநில நெடுஞ்சாலை 194 (தமிழ்நாடு)
 45. மாநில நெடுஞ்சாலை 195 (தமிழ்நாடு)
 46. மாநில நெடுஞ்சாலை 197 (தமிழ்நாடு)
 47. மாநில நெடுஞ்சாலை 199 (தமிழ்நாடு)
 48. மாநில நெடுஞ்சாலை 205 (தமிழ்நாடு)
 49. மாநில நெடுஞ்சாலை 206 (தமிழ்நாடு)
 50. மாநில நெடுஞ்சாலை 208 (தமிழ்நாடு)
 51. மாநில நெடுஞ்சாலை 209 (தமிழ்நாடு)
 52. மாநில நெடுஞ்சாலை 210 (தமிழ்நாடு)
 53. மாநில நெடுஞ்சாலை 211 (தமிழ்நாடு)
 54. மாநில நெடுஞ்சாலை 212 (தமிழ்நாடு)
 55. மாநில நெடுஞ்சாலை 213 (தமிழ்நாடு)
 56. மாநில நெடுஞ்சாலை 214 (தமிழ்நாடு)

தமிழ் மாதங்களும் இராசிகளும்[தொகு]

 1. மேழம் (இராசி)
 2. விடை (இராசி)
 3. ஆடவை (இராசி)
 4. கடகம் (இராசி)
 5. மடங்கல் (இராசி)
 6. கன்னி (இராசி)
 7. துலை (இராசி)
 8. நளி (இராசி)
 9. சிலை (இராசி)
 10. சுறவம் (இராசி)
 11. கும்பம் (இராசி)
 12. மீனம் (இராசி)


Noia 64 apps karm.svg இந்தப் பயனர் தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் இணைந்து 9 ஆண்டுகள், 6 மாதங்கள்,  8 நாட்கள் ஆகின்றன.