பயனர்:Mdmahir/List of official languages by state

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search


இது தன்னாட்சியுரிமையுள்ள நாடுகளில் ஆட்சி மொழியாகப் பயன்படுத்தப்படும் மொழிகளின் பட்டியலாகும். It includes all languages that have ஆட்சி மொழி status either statewide or in a part of the state, or that have status as a national language, regional language, or minority language.

Only states, which are defined as sovereign, internationally recognised, சுயேட்சை political entities, are listed. This is not a list of நாடு or nations, although many states listed, are simultaneously also நாடு and/or nations.

சார்பு மண்டலம் ஒன்றுக்கு, அதற்குரிய தன்னாட்சியுரிமையுள்ள நாட்டினைப் பார்க்கவும்.

Definitions[தொகு]

 • ஆட்சி மொழி: one designated as having a unique legal status in the state, typically, the language used in a nation's legislative bodies, and often, official government business
 • Regional language: one designated as having official status limited to a specific area, administrative division, or territory of the state (on this page a regional language will have parentheses next to it that contain a region, province, etc. where the language has regional status)
 • Minority language: (as used here) one spoken by a minority population within the state and officially designated as such; typically afforded protection and designated an officially permissible language for legal and government business in a specific area or territory of the state (on this page a minority language will be followed by parentheses that identify its minority status)
 • National language: one that uniquely represents the national identity of a state, nation, and/or நாடு and so designated by a நாடு's government; some are technically minority languages (on this page a national language will be followed by parentheses that identify it as a national language status). Some நாடு have more than one language with this status.

வார்ப்புரு:CompactTOC8

A[தொகு]

B[தொகு]

C[தொகு]

D[தொகு]


E[தொகு]

F[தொகு]G[தொகு]

H[தொகு]


I[தொகு]

J[தொகு]

K[தொகு]

L[தொகு]

M[தொகு]

N[தொகு]

O[தொகு]

P[தொகு]

Q[தொகு]

R[தொகு]

S[தொகு]

T[தொகு]

U[தொகு]

V[தொகு]

W[தொகு]

Y[தொகு]


Z[தொகு]


Partially recognised states[தொகு]


மூலம் and footnotes[தொகு]

 1. Constitution of ஆப்கானிஸ்தான் (Article 16)
 2. Constitution of அல்பேனியா (Article 14)
 3. Constitution of அல்ஜீரியா (Article 3) (MS Word format)
 4. Constitution of அண்டோரா (Article 2)
 5. "அங்கோலா". The World Factbook. Central Intelligence Agency.
 6. Constitution of அன்டிகுவாவும் பர்புடாவும், 1981 (Article 29)
 7. [http://www.romanistik.uni-mainz.de/guarani/texte/Ley5598.pdf Provincial Law Nº5598
 8. Constitution of ஆர்மீனியா (Article 12)
 9. Constitution of அவுஸ்திரியா (Article 8)
 10. Constitution of அவுஸ்திரியா, Article 8 & State Treaty for the Re-establishment of an சுயேட்சை and Democratic அவுஸ்திரியா (Article 7, Page 188)
 11. Constitution of அஸர்பைஜான், Constitution of அஸர்பைஜான் (ஆங்கிலம் translation) (Article 21)
 12. Constitution of பெல்ஜியம், in நெதர்லாந்தியம், பிரான்சியம் and செருமானியம் (Article 4)
 13. "தாய்வான் (self-governing island, ஆசியா)". Britannica Online Encyclopedia (1975-04-05). பார்த்த நாள் 2009-08-30.
 14. "தாய்வான் Information: People and Language". ஆசியா-planet.net (Information provided by Tourism Bureau, ROC). பார்த்த நாள் 2009-08-30.
 15. Constitution of கொலம்பியா, 1991 (Article 10)
 16. சுலோவாக்கியம் is defined as ஆட்சி மொழி together with Czech language by several laws - e.g. law 500/2004, 337/1992. Source: http://portal.gov.cz. Cited: "Například Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) stanovuje: "V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském..." (§16, odstavec 1). Zákon o správě daní a poplatků (337/1992 Sb.) „Úřední jazyk: Před správcem daně se jedná v jazyce českém nebo slovenském. Veškerá písemná podání se předkládají v češtině nebo slovenštině..." (§ 3, odstavec 1). http://portal.gov.cz
 17. Constitution of ஈக்குவடோர் 2008, (Article 2)
 18. Constitution of பிரான்சு (Article 2)
 19. Constitution of அயர்லாந்து (Article 8)
 20. The Constitution of யமேக்கா section 20(6e) (implicit)
 21. Priedīte, Aija (2005). "Surveying Language Attitudes and Practices in லத்வியா". Journal of Multilingual and Multicultural Development 26 (5): 409–424. doi:10.1080/01434630508668413. http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a907089600&db=all. <quote>In 1992, following further amendments to this directive, இலாத்வியம் was established as the only ஆட்சி மொழி. It took 410 Journal of Multilingual and Multicultural Development seven more years before the State language law was adopted in 1999, with further amendments in the years 2000, 2001 and 2002.</quote>
 22. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lg.html
 23. Article 152 of the Constitution of மலேசியா designated மலாய் as the national language. Section 2 of that article allowed ஆங்கிலம் to be used officially until otherwise provided by Parliament. In 1967, the Parliament of மலேசியா passed the National Language Act, making மலாய் the ஆட்சி மொழி of மலேசியா. The act does, however, allow the use of ஆங்கிலம் for some official purposes.
 24. Constitution of மொனாக்கோ (Article 8)
 25. "Article 3 – Language". The Constitution of The Republic of நமீபியா. orusovo.com. http://www.orusovo.com/namcon/chap1.htm#art3. பார்த்த நாள்: 2008-04-23. 
 26. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/wa.html 32% Namibians speak செருமானியம்
 27. "ஐக்கிய இராச்சியம்; Key Facts". Commonwealth Secretariat. பார்த்த நாள் 2008-04-23.
 28. "Cornish gains official recognition". BBC News (நவம்பர் 6, 2002). பார்த்த நாள் 2008-05-08.