பயனர்:Info-farmer/திட்டப்பக்கங்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

குறிப்புகள்[தொகு]

regex:Unix or Perl style[தொகு]

 • அனைத்து வரிகளிலும், ஒரே நேரத்தில் முன் இணைக்க
 1. தேடு - ^
 2. மாற்று - தேடுசொல் \1 மாற்றுச்சொல்
 • அனைத்து வரிகளிலும், ஒரே நேரத்தில் முன், பின் இணைக்க
 1. தேடு - $
 2. மாற்று - தேடுசொல் \1 மாற்றுச்சொல்
 • அனைத்து வரிகளிலும், ஒரே நேரத்தில் முன், பின் இணைக்க
 1. தேடு - ^(.*)$
 2. மாற்று - தேடுசொல் \1 மாற்றுச்சொல்
 • அனைத்து வரிகளிலும், நீக்க= [~0-9A-Z ^t^p_,.;^*:...]
 • அனைத்து வரிகளிலும், ஒரு கோப்பைத் திறக்காமலேயே முன் இணைக்க. இங்கு sed என்பது, Stream EDitor ஆகும்.
sed 's/^/முன்இணைக்கவேண்டியசொல் /' பழையகோப்பின்பெயர் > விளைந்தகோப்பின்பெயர்
4வது வரியின் தொடக்கத்தில் மட்டும், ஒன்றினை இணைக்க செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள்
sed '4,1s/^/முன்இணைக்கவேண்டியசொல் /' பழையகோப்பின்பெயர் > விளைந்தகோப்பின்பெயர்
 • ஒரு கோப்பிலுள்ள வரிகளில், முன்னொட்டு செய்து, கட்டளைச் சாளரத்திலேயே பார்க்கலாம். இதனால் ஒரு கோப்பினை திறந்து பார்க்கும் நேரம் மீதமாகும்.
printf '%s' "ஒட்டவேண்டியதரவு" | cat - ஒட்டவேண்டியகோப்பு (தமிழ் சரியாகத் தெரிய: sudo apt-get install konsole)

எனது தாவரவியல் பேராசிரியரின் வழிகாட்டல்[தொகு]

 • தாவரவியலில் எளிமையாகவும், அதிக எண்ணிக்கையிலும், முதல்நிலைக் கட்டுரைகளை எழுத வேண்டுமெனில், நான் பின்பற்றபட வேண்டியவைகள் என்ன?
பேராசிரியர்.திரு.அமிர்தசாமி: "'வகைப்பாட்டியல் குறிசொற்களை புரிந்து கொள். பல ஆய்வுகள் அதன் அடிப்படையிலேயே எழுதப்படுகின்றன. பக்கம்பக்கமாக எழுதுவது தவிர். என் முப்பது வருட வாழ்நாளில், மிகச்சுருக்கமாக எழுதி அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர் ஒரு சிலரே. உன்னைப்பற்றியும் நினைவு கூறுவதுண்டு. வெறும் 71/2பக்கங்கள் எழுதி, 85% மதிப்பெண்கள் பெற்றது, நீயும் அவளும் தான். அவள் 7பக்கங்கள் நீ, 71/2 பக்கங்கள். நீ கற்றபோது இருந்த வகைப்பாட்டியல் ஆய்வு மாறியுள்ளது. மாற்றங்களை புரிந்து கொள். அடிப்படைத் தன்மைகள் எதுவும் மாறவில்லை. ஆனால், தொகுதிகள் தான் மாற்றப்பட்டுள்ளன. அவைகளும் முழுமையாக இல்லை. இந்த அடிப்படையில் தொடங்கு. மிக ஆழமானக் குறிப்புகளை குறிப்பிடாதே! ஆய்வு மாணவனோ, பள்ளி மாணவனோ, முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவைகளைக் குறிப்பிடு. இணையம் என்பதால் விரிவாகக் கற்க தொடுப்புகளை தந்துவிடு. வகைப்பாட்டியல் குறிசொற்களை எளிமையாக விளக்கு. ஏனெனில், இணையத்தில் படிப்பவர்.பேராசிரியர் அல்ல. "

தாவரவியல்[தொகு]

அகநிலை[தொகு]

இங்ஙையப் பதிவுகள் =
 1. பகுப்பு:உயிரியல்---> பகுப்பு:தாவரவியல்--> தாவரவியல் வகைப்பாடு
 2. இப்பகுப்பிலுள்ளவைகளை, முன்பு இங்குள்ள விக்கிப்பீடியர் உரையாடலில் கூறியது போல, ஓரளவு(<5000பை) அளவுக்கு மாற்ற வேண்டும்.

தாவரவியல் வகைப்பாடு[தொகு]

 • படித்து அவ்வப்போது, அப்பக்கத்திலேயே மேம்படுத்துக. தேவையெனில் மட்டும் தனிப்பக்கம் உருவாக்குக.
 • w:en:APG III system அட்டவணை வடிவில் தெளிவான கட்டுரை எழுதணும்.(விக்கியினங்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது)

பரிணாமத்தோற்ற நெறிமரம்[தொகு]

இலக்குகள்[தொகு]
 1. Tree of Living Organisms 2.png (தமிழ் SVG- கோப்பு உருவாக்கு)
 2. w:en:Template:Biological_classification (தமிழ் SVG- கோப்பு உருவாக்கு)
 3. {.{PhylomapB}}-மொழியாக்கம் செய்ய வேண்டும். ஏனெனில், தாவரப்பெயரை முதலில் இலத்தீனிலும், பிறகு பிறமொழியிலும் தரவேண்டும் என்பதே வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படைக்கொள்கை/எழுதப்பட்ட விதி. பிறமொழியாக்கங்கள், வகைப்பாட்டியலுக்கு இடைஞ்சலாக இருப்பதாலேயே, அது உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால், அவைகளுக்கு உதவியாக தமிழ் ஒலிப்பெயர்ப்புகள் தருவது மிகவும் இன்றியமையாததாகும்.
  1. வார்ப்புரு பேச்சு:PhylomapB (தமிழ் SVG- கோப்பு உருவாக்கு)
அடிகள்[தொகு]

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_evolutionary_biology_topics http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_evolutionary_synthesis http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_evolution http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_evolutionary_thought http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_the_eye

பாக்டீரியாதொல்பாக்டீரியாமெய்க்கருவுயிரிAquifexThermotogaநீலப்பச்சைப்பாசிBacteroidesBacteroides-CytophagaPlanctomycesCyanobacteriaProteobacteriaSpirochetesகிராம்-நேர் பாக்டீரியாGreen filantous bacteriaPyrodicticumThermoproteusThermococcus celerMethanococcusMethanobacteriumMethanosarcinaHalophilesEntamoebaeSlime moldவிலங்குபூஞ்சைதாவரம்CiliateFlagellateTrichomonadMicrosporidiaDiplomonad
பரிணாமத்தோற்ற மரபியல் நெறிமரம்


பாக்டீரியத் தொகுதி[தொகு]
 1. en:Aquificae = அகொய்பைசியே = அதீத நிலையிலும் வளரும் இயல்பு உடைய பாக்டீரியாக்கள்.
 2. en:Thermotogae
 3. en:Bacteroides
 4. en:Planctomycetes
 5. en:Cyanobacteria
 6. en:Proteobacteria
 7. en:Spirochaete
 8. en:Gram-positive bacteria
 9. en:Chloroflexi (phylum)
தொல்பாக்டீரியத் தொகுதி[தொகு]
 1. en:Pyrodictiaceae
 2. en:Thermoproteus
 3. en:Thermococci
 4. en:Methanococcus
 5. en:Methanobacteria
 6. en:Methanosarcina
 7. en:Halobacteria
மெய்க்கருவுயிரித் தொகுதி[தொகு]
 1. en:Entamoeba
 2. en:Slime mold
 3. விலங்குகள் Amazing Animals
 4. பூஞ்சைகள்
 5. தாவரங்கள்
 6. நுண்மயிரிகள்
 7. கசையிழை உயிரிகள் (கசையிழிகள்?)
 8. en:Trichomonad
 9. en:Microsporidia
 10. en:Diplomonad

biotik-specieslist-India[தொகு]

 • மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையின் உயிரினவளம் = 519 (வகைப்பாட்டியல் அடிப்படையில் பிரிக்கவும்)
 1. Acrocarpus fraxinifolius Wt. & Arn. - FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE
 2. Acronychia pedunculata (L.) Miq. - RUTACEAE
 3. Actephila excelsa (Dalz.) Muell.-Arg. - EUPHORBIACEAE
 4. Actinodaphne angustifolia (Blume) Nees - LAURACEAE
 5. Actinodaphne bourdillonii Gamble - LAURACEAE
 6. Actinodaphne campanulata J. Hk. - LAURACEAE
 7. Actinodaphne lawsonii Gamble - LAURACEAE
 8. Actinodaphne malabarica Balkr. - LAURACEAE
 9. Actinodaphne tadulingamii Gamble - LAURACEAE
 10. Agasthiyamalaia pauciflora (Bedd.) S. Rajkumar & Janarth. - CLUSIACEAE
 11. Aglaia apiocarpa (Thw.) Hiern - MELIACEAE
 12. Aglaia barberi Gamble - MELIACEAE
 13. Aglaia bourdillonii Gamble - MELIACEAE
 14. Aglaia elaeagnoidea (A. Juss.) Benth. - MELIACEAE
 15. Aglaia lawii (Wt.) Sald. - MELIACEAE
 16. Aglaia perviridis Hiern - MELIACEAE
 17. Aglaia simplicifolia (Bedd.) Harms - MELIACEAE
 18. Aglaia tomentosa Teijm & Binn. - MELIACEAE
 19. Agrostistachys borneansis Becc. - EUPHORBIACEAE
 20. Agrostistachys indica Dalz. - EUPHORBIACEAE
 21. Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston - SIMAROUBACEAE
 22. Alphonsea sclerocarpa Thw. - ANNONACEAE
 23. Alseodaphne semecarpifolia Nees - LAURACEAE
 24. Alstonia scholaris (L.) R. Br. - APOCYNACEAE
 25. Antiaris toxicaria Lesch. - MORACEAE
 26. Antidesma alexiteria L. - EUPHORBIACEAE
 27. Antidesma bunius (L.) Spreng - EUPHORBIACEAE
 28. Antidesma montanum Blume - EUPHORBIACEAE
 29. Aphanamixis polystachya (Wall.) Parker - MELIACEAE
 30. Aphananthe cuspidata (Bl.) Planch. - ULMACEAE
 31. Apodytes dimidiata Meyer ex Arn. - ICACINACEAE
 32. Apollonias arnottii Nees - LAURACEAE
 33. Aporosa acuminata Thw. - EUPHORBIACEAE
 34. Aporosa bourdillonii Stapf - EUPHORBIACEAE
 35. Aporosa fusiformis Thw. - EUPHORBIACEAE
 36. Aporosa lindleyana (Wt.) Bail. - EUPHORBIACEAE
 37. Aralia malabarica Bedd. - ARALIACEAE
 38. Archidendron clypearia (Jack) Nielson - FABACEAE-MIMOSOIDEAE
 39. Archidendron monadelphum (Roxb.) Nielson - FABACEAE-MIMOSOIDEAE
 40. Ardisia blatteri Gamble - MYRSINACEAE
 41. Ardisia missionis Wall. ex A.DC - MYRSINACEAE
 42. Ardisia pauciflora Heyne ex Roxb. - MYRSINACEAE
 43. Ardisia rhomboidea Wt. - MYRSINACEAE
 44. Ardisia solanacea Roxb. - MYRSINACEAE
 45. Arenga wightii Griff. - ARECACEAE
 46. Artocarpus gomezianus Wall. ex Trecul - MORACEAE
 47. Artocarpus heterophyllus Lam. - MORACEAE
 48. Artocarpus hirsutus Lam. - MORACEAE
 49. Atalantia racemosa Wt. - RUTACEAE
 50. Atalantia wightii Tanaka - RUTACEAE
 51. Atuna travancorica (Bedd.) Kosterm. - CHRYSOBALANACEAE
 52. Baccaurea courtalensis Muell.-Arg. - EUPHORBIACEAE
 53. Beilschmiedia dalzellii (Meissn.) Kosterm. - LAURACEAE
 54. Beilschmiedia wightii (Nees) Benth. ex J. Hk. - LAURACEAE
 55. Benkara malabarica (Lam.) Tirveng. - RUBIACEAE
 56. Bentinckia condapanna Berry ex Roxb. - ARECACEAE
 57. Bhesa indica (Bedd.) Ding Hou - CELASTRACEAE
 58. Bischofia javanica Bl. - EUPHORBIACEAE
 59. Blachia calycina Benth. - EUPHORBIACEAE
 60. Blachia denudata Benth. - EUPHORBIACEAE
 61. Blachia umbellata Baill. - EUPHORBIACEAE
 62. Blepharistemma serratum (Densst.) Suresh - RHIZOPHORACEAE
 63. Boehmeria glomerulifera Miq. - URTICACEAE
 64. Bombax ceiba L. - BOMBACACEAE
 65. Buchanania lanceolata Wt. - ANACARDIACEAE
 66. Byrosphyllum tetrandrum (Bedd.) J.Hk. ex Bedd. - RUBIACEAE
 67. Callicarpa tomentosa (L.) Murr. - VERBENACEAE
 68. Calophyllum apetalum Willd. - CLUSIACEAE
 69. Calophyllum austroindicum Kosterm. ex Stevens - CLUSIACEAE
 70. Calophyllum polyanthum Wall. Ex Choisy - CLUSIACEAE
 71. Canarium strictum Roxb. - BURSERACEAE
 72. Canthium dicoccum (Gaertn.) Teys. & Binn. - RUBIACEAE
 73. Canthium neilgherrense Wt. - RUBIACEAE
 74. Canthium travancoricum J.Hk. - RUBIACEAE
 75. Carallia brachiata (Lour.) Merrill - RHIZOPHORACEAE
 76. Caryota urens L. - ARECACEAE
 77. Casearia ovata (Lamk.) Willd. - FLACOURTIACEAE
 78. Casearia rubescens Dalz. - FLACOURTIACEAE
 79. Casearia thwaitesii Briq. - FLACOURTIACEAE
 80. Casearia wynadensis Bedd. - FLACOURTIACEAE
 81. Cassine paniculata (Wight & Arn.) Lobr.-Callen - CELASTRACEAE
 82. Celtis philippensis Bl. - ULMACEAE
 83. Celtis tetrandra Roxb. - ULMACEAE
 84. Chionanthus courtallensis Bedd. - OLEACEAE
 85. Chionanthus linocieroides (Wt.) Bennet & Raizada - OLEACEAE
 86. Chionanthus mala-elengi (Dennst.) P.S. Green - OLEACEAE
 87. Chionanthus ramiflorus Roxb. - OLEACEAE
 88. Chionanthus zeylanicus L. - OLEACEAE
 89. Chrysophyllum roxburghii Don - SAPOTACEAE
 90. Chukrasia tabularis A. Juss. - MELIACEAE
 91. Cinnamomum filipedicellatum Kosterm. - LAURACEAE
 92. Cinnamomum heyneanum Nees - LAURACEAE
 93. Cinnamomum keralaense Kosterm. - LAURACEAE
 94. Cinnamomum macrocarpum J. Hk. - LAURACEAE
 95. Cinnamomum malabatrum (Burm.f.) Bl. - LAURACEAE
 96. Cinnamomum perrottetii Meissn. - LAURACEAE
 97. Cinnamomum riparium Gamble - LAURACEAE
 98. Cinnamomum sulphuratum Nees - LAURACEAE
 99. Cinnamomum travancoricum Gamble - LAURACEAE
 100. Cinnamomum verum Presl - LAURACEAE
 101. Cinnamomum walaiwarense Kosterm. - LAURACEAE
 102. Cinnamomum wightii Meissn. - LAURACEAE
 103. Cipadessa baccifera (Roth) Miq. - MELIACEAE
 104. Clausena anisata (Willd.) J.Hk. ex Benth. - RUTACEAE
 105. Clausena austroindica Stone & Nair - RUTACEAE
 106. Clausena indica (Dalz.) Oliver - RUTACEAE
 107. Cleidion spiciflorum (Burm.f.) Merr. - EUPHORBIACEAE
 108. Cleistanthus travancorensis Jablonszky - EUPHORBIACEAE
 109. Clerodendrum viscosum Vent. - VERBENACEAE
 110. Cocculus laurifolius DC - MENISPERMACEAE
 111. Coelodepas calycinum Bedd. - EUPHORBIACEAE
 112. Corypha umbraculifera L. - ARECACEAE
 113. Croton gibsonianus Nimmo - EUPHORBIACEAE
 114. Croton laccifer L. - EUPHORBIACEAE
 115. Croton malabaricus Bedd. - EUPHORBIACEAE
 116. Croton zeylanicus Muell.-Arg. - EUPHORBIACEAE
 117. Cryptocarya anamalayana Gamble - LAURACEAE
 118. Cryptocarya lawsonii Gamble - LAURACEAE
 119. Cryptocarya neilgherrensis Meisner - LAURACEAE
 120. Cryptocarya wightiana Thw. - LAURACEAE
 121. Cullenia exarillata Robyns - BOMBACACEAE
 122. Cyathia nilgirensis Holttum - CYATHIACEAE
 123. Cyathocalyx zeylanicus Champ. ex J. Hk. & Thoms. - ANNONACEAE
 124. Cynometra beddomei Prain. - FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE
 125. Cynometra travancorica Bedd. - FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE
 126. Daphniphyllum neilgherrense (Wt.) Rosenth. - DAPHNIPHYLLACEAE
 127. Debregeasia longifolia (Burm. f.) Wedd. - URTICACEAE
 128. Dendrocnide sinuata (Bl.) Chew - URTICACEAE
 129. Dichapetalum gelonioides (Roxb.) Engler - DICHAPETALACEAE
 130. Dillenia pentagyna Roxb. - DILLENIACEAE
 131. Dimocarpus longan Lour. - SAPINDACEAE
 132. Dimorphocalyx beddomei (Benth.) Airy Shaw - EUPHORBIACEAE
 133. Dimorphocalyx lawianus J.Hk. - EUPHORBIACEAE
 134. Diospyros affinis Thw. - EBENACEAE
 135. Diospyros angustifolia (Miq.) Kosterm - EBENACEAE
 136. Diospyros assimilis Bedd. - EBENACEAE
 137. Diospyros atrata (Thw.) Alston - EBENACEAE
 138. Diospyros barberi Ramas. - EBENACEAE
 139. Diospyros bourdillonii Brand. - EBENACEAE
 140. Diospyros buxifolia (Bl.) Heirn. - EBENACEAE
 141. Diospyros candolleana Wt. - EBENACEAE
 142. Diospyros crumenata Thw. - EBENACEAE
 143. Diospyros ebenum Koenig - EBENACEAE
 144. Diospyros foliolosa Wall. ex A.DC. - EBENACEAE
 145. Diospyros ghatensis Ramesh & Franceschi - EBENACEAE
 146. Diospyros humilis Bourd. - EBENACEAE
 147. Diospyros montana Roxb. - EBENACEAE
 148. Diospyros neilgherrensis (Wt.) Kosterm. - EBENACEAE
 149. Diospyros nilagirica Bedd. - EBENACEAE
 150. Diospyros oocarpa Thw. - EBENACEAE
 151. Diospyros ovalifolia Wt. - EBENACEAE
 152. Diospyros paniculata Dalz. - EBENACEAE
 153. Diospyros peregrina (Gaertn.) Gurke - EBENACEAE
 154. Diospyros pruriens Dalz. - EBENACEAE
 155. Diospyros pyrocarpoides Ramesh & Franceschi - EBENACEAE
 156. Diospyros saldanhae Kostermans - EBENACEAE
 157. Diospyros sulcata Bourd. - EBENACEAE
 158. Diospyros sylvatica Roxb. - EBENACEAE
 159. Dipterocarpus bourdilloni Brandis - DIPTEROCARPACEAE
 160. Dipterocarpus indicus Bedd. - DIPTEROCARPACEAE
 161. Dodonaea viscosa (L.) Jacq. - SAPINDACEAE
 162. Drypetes elata (Bedd.) Pax. & Hoffm. - EUPHORBIACEAE
 163. Drypetes malabarica (Bedd.) Airy Shaw - EUPHORBIACEAE
 164. Drypetes oblongifolia (Bedd.) Airy Shaw - EUPHORBIACEAE
 165. Drypetes porteri (Gamble) Pax & Hoffm. - EUPHORBIACEAE
 166. Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa - EUPHORBIACEAE
 167. Drypetes subsessilis (Kurz) Pax & Hoffm. - EUPHORBIACEAE
 168. Drypetes venusta (Wt.) Pax. & Hoffm. - EUPHORBIACEAE
 169. Drypetes wightii (J. Hk.) Pax & Hoffm. - EUPHORBIACEAE
 170. Dysoxylum beddomei Hiern - MELIACEAE
 171. Dysoxylum ficiforme (Wt.) Gamble - MELIACEAE
 172. Dysoxylum malabaricum Bedd. ex Hiern - MELIACEAE
 173. Elaeocarpus blascoi Weibel - ELAEOCARPACEAE
 174. Elaeocarpus gaussenii Weibel - ELAEOCARPACEAE
 175. Elaeocarpus munronii (Wl.) Masters - ELAEOCARPACEAE
 176. Elaeocarpus recurvatus Corner - ELAEOCARPACEAE
 177. Elaeocarpus serratus L. - ELAEOCARPACEAE
 178. Elaeocarpus tuberculatus Roxb. - ELAEOCARPACEAE
 179. Elaeocarpus variablis Zmarzty - ELAEOCARPACEAE
 180. Elaeocarpus venustus Bedd. - ELAEOCARPACEAE
 181. Epiprinus mallotiformis (Mueller) Crozia - EUPHORBIACEAE
 182. Erythroxylum moonii Hochr. - ERYTHROXYLACEAE
 183. Erythroxylum obtusifolium (Wt.) Walp. - ERYTHROXYLACEAE
 184. Eugenia calcadensis Bedd. - MYRTACEAE
 185. Eugenia floccosa Bedd. - MYRTACEAE
 186. Eugenia macrosepala Duthie - MYRTACEAE
 187. Eugenia rottleriana Wt. & Arn. - MYRTACEAE
 188. Eugenia singampattiana Bedd. - MYRTACEAE
 189. Eugenia thwaitesii Duthie - MYRTACEAE
 190. Eugenia toddalioides Wt. - MYRTACEAE
 191. Euonymus angulatus Wt. - CELASTRACEAE
 192. Euonymus crenulatus Wall. ex Wt. & Arn. - CELASTRACEAE
 193. Euonymus dichotomus Heyne ex Roxb. - CELASTRACEAE
 194. Euonymus indicus Heyne ex Roxb. - CELASTRACEAE
 195. Eurya nitida Korth. - THEACEAE
 196. Excoecaria oppositifolia Griff. - EUPHORBIACEAE
 197. Fagraea ceylanica Thunb. - LOGANIACEAE
 198. Ficus amplissima Smith - MORACEAE
 199. Ficus beddomei King - MORACEAE
 200. Ficus callosa Willd. - MORACEAE
 201. Ficus drupacea Thunb. - MORACEAE
 202. Ficus exasperata Vahl. - MORACEAE
 203. Ficus hispida L.f. - MORACEAE
 204. Ficus microcarpa L.f. - MORACEAE
 205. Ficus nervosa Heyne ex Roth - MORACEAE
 206. Ficus talbotii King - MORACEAE
 207. Ficus tsjahela Burm.f - MORACEAE
 208. Ficus virens Ait. - MORACEAE
 209. Filicium decipiens (Wt. & Arn.) Thw. - SAPINDACEAE
 210. Flacourtia montana Graham - FLACOURTIACEAE
 211. Garcinia gummi-gutta (L.) Robs. - CLUSIACEAE
 212. Garcinia indica (Thouars) Choisy - CLUSIACEAE
 213. Garcinia morella (Gaertn.) Desr. - CLUSIACEAE
 214. Garcinia rubro-echinata Kosterm. - CLUSIACEAE
 215. Garcinia talbotii Raiz. & Sant. - CLUSIACEAE
 216. Garcinia travancorica Bedd. - CLUSIACEAE
 217. Garcinia wightii Anders. - CLUSIACEAE
 218. Garcinia xanthochymous J.Hk. ex Anders. - CLUSIACEAE
 219. Garuga floribunda Decne. - BURSERACEAE
 220. Glochidion ellipticum Wt. - EUPHORBIACEAE
 221. Glochidion heyneanum (Wt. & Arn.) Wt. - EUPHORBIACEAE
 222. Gluta travancorica Bedd. - ANACARDIACEAE
 223. Glycosmis macrocarpa Wt. - RUTACEAE
 224. Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC - RUTACEAE
 225. Glyptopetalum lawsonii Gamble - CELASTRACEAE
 226. Glyptopetalum zeylanicum Thw. - CELASTRACEAE
 227. Gnidia glauca (Fresen.) Gilg - THYMELAEACEAE
 228. Gomphandra coriacea Wt. - ICACINACEAE
 229. Gomphandra tetrandra (Wall.) Sleumer - ICACINACEAE
 230. Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis - OCHNACEAE
 231. Goniothalamus cardiopetalus (Dalz.) J. Hk. & Thoms. - ANNONACEAE
 232. Goniothalamus rhynchantherus Dunn - ANNONACEAE
 233. Goniothalamus thwaitesii J. Hk. &Thoms. - ANNONACEAE
 234. Goniothalamus wightii J. Hk. & Thoms. - ANNONACEAE
 235. Goniothalamus wynaadensis (Bedd.) Bedd. - ANNONACEAE
 236. Gordonia obtusa Wall. ex Wt. & Arn. - THEACEAE
 237. Grewia pandaica Drumm. ex Dunn - TILIACEAE
 238. Gymnacranthera farquhariana (J.Hk. & Thoms.) Warb. - MYRISTICACEAE
 239. Harpullia arborea (Blanco) Radlk. - SAPINDACEAE
 240. Hedyotis articularis R.Br. ex Wt. & Arn. - RUBIACEAE
 241. Helicia nilagirica Bedd. - PROTEACEAE
 242. Heritiera papilio Bedd. - STERCULIACEAE
 243. Holigarna arnottiana J.Hk. - ANACARDIACEAE
 244. Holigarna beddomei J.Hk. - ANACARDIACEAE
 245. Holigarna ferruginea Marchand - ANACARDIACEAE
 246. Holigarna grahamii (Wt.)Kurz. - ANACARDIACEAE
 247. Holigarna nigra Bourd. - ANACARDIACEAE
 248. Homalium travancoricum Bedd. - FLACOURTIACEAE
 249. Homalium zeylanicum (Gardner) Benth. - FLACOURTIACEAE
 250. Homonoia riparia Lour. - EUPHORBIACEAE
 251. Hopea canarensis Hole - DIPTEROCARPACEAE
 252. Hopea erosa (Bedd.) van Sloot. - DIPTEROCARPACEAE
 253. Hopea glabra Wt. & Arn. - DIPTEROCARPACEAE
 254. Hopea parviflora Bedd. - DIPTEROCARPACEAE
 255. Hopea ponga (Dennst.) Mabberly - DIPTEROCARPACEAE
 256. Hopea racophloea Dyer - DIPTEROCARPACEAE
 257. Hopea utilis (Bedd.) Bole - DIPTEROCARPACEAE
 258. Humboldtia bourdillonii Prain - FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE
 259. Humboldtia brunonis Wall. - FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE
 260. Humboldtia decurrens Bedd. ex Oliver - FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE
 261. Humboldtia unijuga Bedd. - FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE
 262. Humboldtia vahliana Wt. - FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE
 263. Hunteria zeylanica (Retz.) Gard. ex Thw. - APOCYNACEAE
 264. Hydnocarpus alpina Wt. - FLACOURTIACEAE
 265. Hydnocarpus macrocarpa (Bedd.) Warp. - FLACOURTIACEAE
 266. Hydnocarpus pentandra (Buch.-Ham.) Oken - FLACOURTIACEAE
 267. Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. - RUBIACEAE
 268. Ilex denticulata Wall.ex Wight - AQUIFOLIACEAE
 269. Ilex wightiana Wall.ex Wt. - AQUIFOLIACEAE
 270. Isonandra lanceolata Wt. - SAPOTACEAE
 271. Isonandra montana (Thw.) Gamble - SAPOTACEAE
 272. Isonandra perrottetiana A. DC - SAPOTACEAE
 273. Ixora brachiata Roxb. ex DC - RUBIACEAE
 274. Ixora elongata Heyne ex G. Don. - RUBIACEAE
 275. Ixora malabarica (Denst.) Mabb. - RUBIACEAE
 276. Ixora nigricans R. Br. Wt. & Arn. - RUBIACEAE
 277. Ixora notoniana Wall. ex G. Don - RUBIACEAE
 278. Julostylis polyandra Ravi & Anilkumar - MALVACEAE
 279. Kingiodendron pinnatum (Roxb. ex DC) Harms - FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE
 280. Knema attenuata (J.Hk. & Th.) Warb. - MYRISTICACEAE
 281. Lagerstroemia microcarpa Wt. - LYTHRACEAE
 282. Lasianthus acuminatus Wt. - RUBIACEAE
 283. Lasianthus jackianus Wt. - RUBIACEAE
 284. Lasianthus parvifolius Wt. - RUBIACEAE
 285. Lasianthus rostratus Wt. - RUBIACEAE
 286. Lasianthus venulosus (Wt. & Arn.) Wt. - RUBIACEAE
 287. Leea indica (Burm.f.) Merr. - LEEACEAE
 288. Lepisanthes deficiens - SAPINDACEAE
 289. Lepisanthes erecta - SAPINDACEAE
 290. Lepisanthes tetraphylla (Vahl) Radlk. - SAPINDACEAE
 291. Leptonychia caudata (Wall. ex G. Don) Burrett - STERCULIACEAE
 292. Ligustrum gamblei Ramamoorthy - OLEACEAE
 293. Ligustrum perrottetii A. DC - OLEACEAE
 294. Litsea bourdillonii Gamble - LAURACEAE
 295. Litsea floribunda (Bl.) Gamble - LAURACEAE
 296. Litsea ghatica Sald. - LAURACEAE
 297. Litsea keralana Kosterm. - LAURACEAE
 298. Litsea laevigata (Nees) Gamble - LAURACEAE
 299. Litsea mysorensis Gamble - LAURACEAE
 300. Litsea oleoides (Meisner) J.Hk. - LAURACEAE
 301. Litsea quinqueflora (Dennst.) Suresh - LAURACEAE
 302. Litsea stocksii (Meisner) J.Hk. - LAURACEAE
 303. Litsea travancorica Gamble - LAURACEAE
 304. Litsea wightiana (Nees) J.Hk. - LAURACEAE
 305. Lophopetalum wightianum Arn. - CELASTRACEAE
 306. Macaranga indica Wt. - EUPHORBIACEAE
 307. Macaranga peltata (Roxb.) Mueller - EUPHORBIACEAE
 308. Madhuca neriifolia (Moon) H.J. Lam. - SAPOTACEAE
 309. Maesa indica (Roxb.) DC - MYRSINACEAE
 310. Mahonia leschenaultii (Wall. ex Wt. & Arn.) Takeda ex Gamble - BERBERIDACEAE
 311. Mallotus atrovirens Muell.-Arg. - EUPHORBIACEAE
 312. Mallotus aureo-punctatus (Dalz.) Muell.-Arg. - EUPHORBIACEAE
 313. Mallotus beddomei J. Hk. - EUPHORBIACEAE
 314. Mallotus philippensis (Lam.) Muell.-Arg. - EUPHORBIACEAE
 315. Mallotus resinous (Blanco) Merr. - EUPHORBIACEAE
 316. Mallotus rhamnifolius Muell.-Arg. - EUPHORBIACEAE
 317. Mallotus stenanthus Muell.-Arg. - EUPHORBIACEAE
 318. Mallotus subramanyamii Ellis - EUPHORBIACEAE
 319. Mallotus tetracoccus (Roxb.) Kurz - EUPHORBIACEAE
 320. Mammea suriga (Buch.-Ham. ex Roxb.) Kosterm. - CLUSIACEAE
 321. Mangifera indica L. - ANACARDIACEAE
 322. Margaritaria indica (Dalz.) Airy Shaw - EUPHORBIACEAE
 323. Mastixia arborea (Wt.) Bedd. - CORNACEAE
 324. Maytneus rothiana (Walp.) Ramam. - CELASTRACEAE
 325. Meiogyne pannosa (Dalz.) Sinclair - ANNONACEAE
 326. Meiogyne ramarowii (Dunn.) Gandhi - ANNONACEAE
 327. Melia dubia Cav. - MELIACEAE
 328. Melicope indica Wt. - RUTACEAE
 329. Melicope lunu-ankenda (Gaertn.) Hartley - RUTACEAE
 330. Meliosma pinnata (Roxb.) Walp. - SABIACEAE
 331. Meliosma simplicifolia (Roxb.) Walp. - SABIACEAE
 332. Memecylon angustifolium Wt. - MELASTOMATACEAE
 333. Memecylon deccanense Clarke - MELASTOMATACEAE
 334. Memecylon gracile Bedd. - MELASTOMATACEAE
 335. Memecylon heyneanum Benth. ex Wt. & Arn. - MELASTOMATACEAE
 336. Memecylon lawsonii Gamble - MELASTOMATACEAE
 337. Memecylon lushingtonii Gamble - MELASTOMATACEAE
 338. Memecylon macrocarpum Thw. - MELASTOMATACEAE
 339. Memecylon randeriana SM & MR Almeida - MELASTOMATACEAE
 340. Memecylon sisparense Gamble - MELASTOMATACEAE
 341. Memecylon subramanii Henry - MELASTOMATACEAE
 342. Memecylon talbotianum Brandis - MELASTOMATACEAE
 343. Memecylon terminale Dalz. - MELASTOMATACEAE
 344. Memecylon umbellatum Burm.f. - MELASTOMATACEAE
 345. Memecylon wightii Thw. - MELASTOMATACEAE
 346. Mesua ferrea L. - CLUSIACEAE
 347. Michelia champaca L. - MAGNOLIACEAE
 348. Michelia nilagirica Zenk. - MAGNOLIACEAE
 349. Microtropis latifolia Wt. ex Lawson - CELASTRACEAE
 350. Microtropis microcarpa Wt. - CELASTRACEAE
 351. Microtropis ramiflora Wt. - CELASTRACEAE
 352. Microtropis stocksii Gamble - CELASTRACEAE
 353. Miliusa eriocarpa Dunn - ANNONACEAE
 354. Miliusa indica Lesch. ex A. DC. - ANNONACEAE
 355. Miliusa nilagirica Bedd. - ANNONACEAE
 356. Miliusa wightiana J.Hk. & Thoms. - ANNONACEAE
 357. Mimusops elengi L. - SAPOTACEAE
 358. Mitragyna parvifolia (Roxb.) Korth. - RUBIACEAE
 359. Mitragyna tubulosa (Arn.) Hav. - RUBIACEAE
 360. Mitrephora grandiflora Bedd. - ANNONACEAE
 361. Mitrephora heyneana (J. Hk. & Thoms.) Thw. - ANNONACEAE
 362. Murraya paniculata (L.) Jack. - RUTACEAE
 363. Myristica dactyloides Gaertn. - MYRISTICACEAE
 364. Myristica fatua Houtt. - MYRISTICACEAE
 365. Myristica malabarica Lamark. - MYRISTICACEAE
 366. Nageia wallichiana (C. Presl) Kuntze - PODOCARPACEAE
 367. Naringi crenulata (Roxb.) Nicols. - RUTACEAE
 368. Neolamarkia cadamba (Roxb.) Bosser - RUBIACEAE
 369. Neolitsea scrobiculata (Meisner) Gamble - LAURACEAE
 370. Neolitsea zeylanica (Nees) Merr. - LAURACEAE
 371. Neonauclea purpurea (Roxb.) Merr. - RUBIACEAE
 372. Nothapodytes nimmoniana (Graham) Mabb. - ICACINACEAE
 373. Nothopegia beddomei Gamble - ANACARDIACEAE
 374. Nothopegia heyneana (J. Hk.) Gamble - ANACARDIACEAE
 375. Nothopegia racemosa (Dalz.) Ramam. - ANACARDIACEAE
 376. Nothopegia travancorica Bedd. ex J. Hk. - ANACARDIACEAE
 377. Ochna lanceolata Spreng. - OCHNACEAE
 378. Ochna obtusata DC - OCHNACEAE
 379. Ochreinauclea missionis (Wall. ex G. Don) Ridsd. - RUBIACEAE
 380. Octotropis travancorica Bedd. - RUBIACEAE
 381. Olea dioica Roxb. - OLEACEAE
 382. Olea paniculata R.Br. - OLEACEAE
 383. Oreocnide integrifolia (Gaud.) Miq. - URTICACEAE
 384. Ormosia travancorica Bedd. - FABACEAE-FABOIDEAE
 385. Orophea erythrocarpa Bedd. - ANNONACEAE
 386. Orophea thomsoni Bedd. - ANNONACEAE
 387. Orophea uniflora J. Hk. & Thoms. - ANNONACEAE
 388. Orophea zeylanica J. Hk.& Thoms. - ANNONACEAE
 389. Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz - BIGNONIACEAE
 390. Osbeckia reticulata Bedd. - MELASTOMATACEAE
 391. Otonephelium stipulaceum (Bedd.) Radlk. - SAPINDACEAE
 392. Pajanelia longifolia (Willd.) K.Schum - BIGNONIACEAE
 393. Palaquium bourdillonii Brandis - SAPOTACEAE
 394. Palaquium ellipticum (Dalz.) Baill. - SAPOTACEAE
 395. Palaquium ravii Sasidharan and Vink - SAPOTACEAE
 396. Paracroton pendulus (Hassk.) Miq. - EUPHORBIACEAE
 397. Pavetta breviflora DC - RUBIACEAE
 398. Pavetta indica L. - RUBIACEAE
 399. Pavetta travancorica Bremek. - RUBIACEAE
 400. Persea macrantha (Nees) Kosterm. - LAURACEAE
 401. Phaeanthus malabaricus Bedd. - ANNONACEAE
 402. Phoebe lanceolata Nees - LAURACEAE
 403. Phoebe paniculata Nees - LAURACEAE
 404. Phoebe wightii Meisner - LAURACEAE
 405. Photinia integrifolia Lindl. - ROSACEAE
 406. Phyllanthus polyphyllus Willd. - EUPHORBIACEAE
 407. Pinanga dicksonii (Roxb.) Bl. - ARECACEAE
 408. Pittosporum dasycaulon Miq. - PITTOSPORACEAE
 409. Pittosporum neelgherrense Wt. & Arn. - PITTOSPORACEAE
 410. Pittosporum tetraspermum Wt. & Arn. - PITTOSPORACEAE
 411. Pleurostylia opposita (Wall.) Alston - CELASTRACEAE
 412. Poeciloneuron indicum Bedd. - CLUSIACEAE
 413. Polyalthia coffeoides (Thw.) J. Hk. & Thoms. - ANNONACEAE
 414. Polyalthia fragrans (Dalz.) Bedd. - ANNONACEAE
 415. Polyalthia korinti (Dunal) Benth. & J. Hk. ex J. Hk. & Thoms. - ANNONACEAE
 416. Polyalthia shendurunii Basha & Sasidh. - ANNONACEAE
 417. Polygala arillata Buch.-Ham. ex Don. - POLYGALACEAE
 418. Polyscias acuminata (Wt.) Seem. - ARALIACEAE
 419. Popowia beddomeana J. Hk. & Thoms. - ANNONACEAE
 420. Prismatomeris tetrandra (Roxb.) K. Schum - RUBIACEAE
 421. Prunus ceylanica (Wt.) Miq. - ROSACEAE
 422. Psychotria anamallayana Bedd. - RUBIACEAE
 423. Psychotria dalzelli J.Hk. - RUBIACEAE
 424. Psychotria nigra (Gaert.) Alston - RUBIACEAE
 425. Psychotria nilgiriensis Deb & Gangop. - RUBIACEAE
 426. Psychotria truncata Wall. - RUBIACEAE
 427. Pterospermum diversifolium Blume - STERCULIACEAE
 428. Pterospermum reticulatum Wt. & Arn. - STERCULIACEAE
 429. Pterospermum rubiginosum Heyne - STERCULIACEAE
 430. Pterygota alata (Roxb.) R. Brown - STERCULIACEAE
 431. Rapanea thwaitesii Mez - MYRSINACEAE
 432. Rapanea wightiana Mez. - MYRSINACEAE
 433. Reinwardtiodendron anamalaiense (Bedd.) Mabb. - MELIACEAE
 434. Rhododendron arboreum Smith - ERICACEAE
 435. Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. - MYRTACEAE
 436. Rinorea bengalensis (Wall.) O.Ktze. - VIOLACEAE
 437. Sageraea grandiflora Dunn. - ANNONACEAE
 438. Sageraea laurifolia (Graham) Blatt. - ANNONACEAE
 439. Saraca asoca (Roxb.) Wilde - FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE
 440. Sarcococca saligna (D.Don) Muell.-Arg. - BUXACEAE
 441. Schefflera capitata (Wt. & Arn.) Harms - ARALIACEAE
 442. Schefflera racemosa Harms - ARALIACEAE
 443. Schefflera rostrata (Wt.) Harms - ARALIACEAE
 444. Schefflera stellata (Gaertn.) Harms - ARALIACEAE
 445. Schefflera wallichiana (Wt. & Arn.) Harms - ARALIACEAE
 446. Schleichera oleosa (Lour.) Oken - SAPINDACEAE
 447. Scleropyrum pentandrum (Denn.) Mabberley - SANTALACEAE
 448. Scolopia crenata (Wt. & Arn.) Clos - FLACOURTIACEAE
 449. Semecarpus auriculata Bedd. - ANACARDIACEAE
 450. Semecarpus kathalekanensis Dassapa & Swaminath - ANACARDIACEAE
 451. Semecarpus travancorica Bedd. - ANACARDIACEAE
 452. Solenocarpus indica Wt.& Arn. - ANACARDIACEAE
 453. Spondias pinnata (L. f.) Kurz. - ANACARDIACEAE
 454. Sterculia guttata Roxb. - STERCULIACEAE
 455. Stereospermum colais Mabb. - BIGNONIACEAE
 456. Strombosia ceylanica Gard. - OLACACEAE
 457. Suregada angustifolia (Baill. ex Muell.-Arg.) Airy Shaw - EUPHORBIACEAE
 458. Symplocos anamallayana Bedd. - SYMPLOCACEAE
 459. Symplocos cochinchinensis (Lour.) S.Moore - SYMPLOCACEAE
 460. Symplocos foliosa Wt. - SYMPLOCACEAE
 461. Symplocos macrocarpa Wt. ex Clarke - SYMPLOCACEAE
 462. Symplocos macrophylla Wall. ex DC - SYMPLOCACEAE
 463. Symplocos nairii Henry, Gopalan & Swamina. - SYMPLOCACEAE
 464. Symplocos obtusa Wall. ex G. Don - SYMPLOCACEAE
 465. Symplocos pendula Wt. - SYMPLOCACEAE
 466. Symplocos racemosa Roxb. - SYMPLOCACEAE
 467. Symplocos rosea Bedd. - SYMPLOCACEAE
 468. Symplocos wynadense (O. Ktze.) Noot. - SYMPLOCACEAE
 469. Syzygium calophyllifolium Walp. - MYRTACEAE
 470. Syzygium caryophyllatum (L.) Alston - MYRTACEAE
 471. Syzygium cumini (L.) Skeels - MYRTACEAE
 472. Syzygium densiflorum Wall. ex Wt. & Arn. - MYRTACEAE
 473. Syzygium gambleanum Rathakr. & Chitra - MYRTACEAE
 474. Syzygium gardneri Thw. - MYRTACEAE
 475. Syzygium hemisphericum (Wt.) Alston - MYRTACEAE
 476. Syzygium heyneanum (Duthie) Wall. ex Gamble - MYRTACEAE
 477. Syzygium laetum (Buch.-Ham.) Gandhi - MYRTACEAE
 478. Syzygium lanceolatum (Lam.) Wt. & Arn. - MYRTACEAE
 479. Syzygium lineare Wall. - MYRTACEAE
 480. Syzygium malabaricum (Bedd.) Gamble - MYRTACEAE
 481. Syzygium mundagam (Bourd.) Chitra - MYRTACEAE
 482. Syzygium munronii (Wt.) Chandrab. - MYRTACEAE
 483. Syzygium parameswaranii Mohanan & Henry - MYRTACEAE
 484. Syzygium tamilnadensis Rathkr. & Chitra - MYRTACEAE
 485. Tabernaemontana gamblei Subram. & Henry - APOCYNACEAE
 486. Tabernaemontana heyneana Wall. - APOCYNACEAE
 487. Tarenna asiatica (L.) Kuntze ex K. Schum. - RUBIACEAE
 488. Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. - COMBRETACEAE
 489. Terminalia paniculata Roth - COMBRETACEAE
 490. Terminalia travancorensis Wight & Arn. - COMBRETACEAE
 491. Ternstroemia gymnanthera (Wt. & Arn.) Bedd. - THEACEAE
 492. Tetrameles nudiflora R.Br. - DATISCACEAE
 493. Toona ciliata Roem. - MELIACEAE
 494. Trema orientalis (L.) Bl. - ULMACEAE
 495. Tricalysia apiocarpa (Dalz.) Gamble - RUBIACEAE
 496. Tricalysia sphaerocarpa (Dalz.) Gamble - RUBIACEAE
 497. Trichilia connaroides (W.& A.) Bentv. - MELIACEAE
 498. Turpinia cochinchinensis (Lour.) Merr. - STAPHYLEACEAE
 499. Turpinia malabarica Gamble - STAPHYLEACEAE
 500. Turraea villosa Bennett - MELIACEAE
 501. Vaccinium leschenaultii Wt. - VACCINIACEAE
 502. Vaccinium neilgherrense Wt. - VACCINIACEAE
 503. Vateria indica L. - DIPTEROCARPACEAE
 504. Vateria macrocarpa Gupta - DIPTEROCARPACEAE
 505. Vepris bilocularis (Wt. & Arn.) Engl. - RUTACEAE
 506. Vernonia arborea Buch.-Ham. - ASTERACEAE
 507. Vernonia travancorica J. Hk. - ASTERACEAE
 508. Viburnum coriaceaum Bl. - CAPRIFOLIACEAE
 509. Viburnum erubescens Wall. ex DC - CAPRIFOLIACEAE
 510. Viburnum hebanthum Wt. & Arn. - CAPRIFOLIACEAE
 511. Viburnum punctatum Ham. ex G.Don - CAPRIFOLIACEAE
 512. Vitex altissima L.f. - VERBENACEAE
 513. Vitex leucoxylon L.f. - VERBENACEAE
 514. Walsura trifolia (A. Juss.) Harms. - MELIACEAE
 515. Wendlandia thyrsoidea (Schult.) Steud. - RUBIACEAE
 516. Xanthophyllum arnottianum Wt. - XANTHOPHYLLACEAE
 517. Xantolis tomentosa (Roxb.) Raf. - SAPOTACEAE
 518. Xylopia parvifolia (Wt.) J. Hk. & Thoms. - ANNONACEAE
 519. Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC - RUTACEAE