பயனர்:Aswn/கட்டுரைகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
# பக்கத்தின் தலைப்பு நாள் மூல அளவு நடப்பு அளவு இணைப்புகள்
1 செக் குடியரசின் தேசிய நூலகம் 2020-04-12 06:46 3,757 3,822 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
2 ஹூக் லொரி 2020-04-12 05:51 15,519 6,904 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
3 ஹிமேஷ் படேல் 2020-04-11 16:08 1,969 1,995 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
4 லூக் ஹெம்ஸ்வர்த் 2020-03-02 16:19 2,957 2,910 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
5 டெஸ்சா தாம்ப்சன் 2020-03-01 17:37 2,044 2,342 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
6 ஜெப்ரி ரைட் 2020-03-01 17:24 2,706 2,706 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
7 வெஸ்ட்வொர்ல்டு (தொலைக்காட்சித் தொடர்) 2020-03-01 16:22 1,64,582 1,11,859 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
8 சிறந்த தயாரிப்பிற்கான அகாதமி விருது 2020-03-01 13:04 2,357 2,357 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
9 சிறந்த ஒப்பனையிற்கான அகாதமி விருது 2020-03-01 12:55 2,210 2,168 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
10 சிறந்த இசை கலவையிற்கான அகாதமி விருது 2020-03-01 12:43 1,700 1,700 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
11 சிறந்த அசல் இசையிற்கான அகாதமி விருது 2020-03-01 10:08 3,409 3,409 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
12 சிறந்த இசை இயக்கத்திற்கான அகாதமி விருது 2020-03-01 09:39 2,135 2,135 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
13 சிறந்த அசல் பாட்டிற்கான அகாதமி விருது 2020-03-01 08:55 2,214 2,214 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
14 சிறந்த உடை அமைப்பிற்கான அகாதமி விருது 2020-03-01 08:16 2,491 2,491 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
15 சிறந்த ஆவண குறும்படத்திற்கான அகாதமி விருது 2020-02-29 16:56 2,330 2,329 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
16 சிறந்த குறுந்திரைப்படத்திற்கான அகாதமி விருது 2020-02-26 15:09 2,451 2,308 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
17 சிறந்த அசைவூட்ட குறுந்திரைப்படத்திற்கான அகாதமி விருது 2020-02-26 14:56 2,196 2,196 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
18 சிறந்த ஆவணப்படத்திற்கான அகாதமி விருது 2020-02-25 14:56 2,504 2,504 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
19 சிறந்த ஒளிப்பதிவிற்கான அகாதமி விருது 2020-02-24 16:13 2,959 2,959 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
20 சிறந்த திரை இயக்கத்திற்கான அகாதமி விருது 2020-02-23 12:49 3,704 3,695 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
21 சான் பென் 2020-02-23 11:42 3,581 3,670 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
22 சிறந்த சர்வதேச திரைப்படத்திற்கான அகாதமி விருது 2020-02-22 09:29 5,040 5,040 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
23 ட்ரூ கிரிட் (2010 திரைப்படம்) 2020-02-21 12:28 5,749 6,077 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
24 83ஆவது அகாதமி விருதுகள் 2020-02-21 05:27 85,292 48,807 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
25 சிறந்த திரை வண்ணத்திற்கான அகாதமி விருது 2020-02-20 14:53 2,438 2,353 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
26 சிறந்த அசல் திரைக்கதையிற்கான அகாதமி விருது 2020-02-19 12:44 2,615 2,615 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
27 சிறந்த தழுவிய திரைக்கதையிற்கான அகாதமி விருது 2020-02-18 16:21 4,657 4,815 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
28 ஹியூகோ (திரைப்படம்) 2020-02-17 16:51 6,861 6,861 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
29 ஐ.எசு.ஓ 3166-1 ஆல்ஃபா-3 2020-02-16 10:38 19,438 19,438 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
30 லுபிடா நியாங்கோ 2020-02-16 05:53 4,501 4,603 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
31 ஒக்டேவியா சுபென்சர் 2020-02-15 16:43 3,551 3,654 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
32 பில்லி கிறிசுடல் 2020-02-15 16:12 5,816 5,816 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
33 மூன்லைட்டு (2016 திரைப்படம்) 2020-02-15 15:46 7,807 7,954 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
34 கிறீன் புக் (திரைப்படம்) 2020-02-15 15:19 8,167 8,334 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
35 பர்னீ சாண்டர்சு 2020-02-15 13:31 9,583 9,577 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
36 எட் ஹாரிசு 2020-02-14 16:06 3,889 3,889 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
37 ரமீன் ஜவாடி 2020-02-13 17:20 3,437 3,437 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
38 தாண்டி நியூட்டன் 2020-02-13 16:05 2,853 2,853 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
39 லீசா ஜாய் 2020-02-13 14:12 2,525 2,525 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
40 84ஆவது அகாதமி விருதுகள் 2020-02-12 18:07 75,053 50,037 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
41 அகாதமி ஆப் மோசன் பிக்சர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்சஸ் 2020-02-12 17:13 2,768 2,768 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
42 த சேப் ஆஃப் வாட்டர் 2020-02-11 16:56 5,336 5,348 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
43 அலெக்சாண்டர் டெசுபிளாத் 2020-02-11 16:14 5,154 5,154 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
44 டாட் பிலிப்சு 2020-02-10 17:00 3,649 3,649 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
45 பாங் சூன்-ஹோ 2020-02-10 16:11 3,802 4,638 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
46 டால்பி திரையரங்கம் 2020-02-10 15:55 2,761 2,827 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
47 பிரைசுவாட்டர்ஹவுசுகூப்பர்சு 2020-02-10 15:33 4,943 5,004 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
48 92ஆவது அகாதமி விருதுகள் 2020-02-09 16:17 25,498 32,392 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
49 ஜே. ஜே. ஏபிரகாம்சு 2020-02-09 15:49 4,161 4,161 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
50 ஆடம் மெக்கே 2020-02-09 14:30 2,968 3,113 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
51 பாரசைட்டு (2019 திரைப்படம்) 2020-02-09 14:06 6,656 9,042 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
52 மேரேஜ் ஸ்டோரி 2020-02-09 13:03 6,212 6,215 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
53 லிட்டில் வுமன் (2019 திரைப்படம்) 2020-02-09 12:44 5,433 5,413 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
54 ஜோஜோ ராபிட் 2020-02-09 10:25 6,818 6,818 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
55 ஆடம் டிரைவர் 2020-02-09 10:00 4,290 4,290 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
56 தி ஐரிஷ்மென் 2020-02-09 07:44 4,348 4,550 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
57 சாம் மெண்டெசு 2020-02-09 07:00 3,774 3,991 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
58 போர்டு எதிர் பெராரி 2020-02-09 06:39 4,922 4,922 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
59 ஜோக்கர் (2019 திரைப்படம்) 2020-02-08 13:22 5,474 7,477 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
60 91ஆவது அகாதமி விருதுகள் 2020-02-08 11:36 24,343 17,457 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
61 90ஆவது அகாதமி விருதுகள் 2020-02-06 18:58 15,902 16,286 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
62 ஸ்பிரிட்டட் அவே 2020-02-06 14:34 4,408 4,408 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
63 திராய் (திரைப்படம்) 2020-02-05 15:16 6,234 6,234 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
64 லுட்விக் கர்ரான்சன் 2020-02-03 08:01 3,902 3,886 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
65 மார்டின் டோனவன் 2020-02-03 05:54 2,254 2,236 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
66 சின்காபி இன்க். 2020-02-02 16:02 9,069 13,396 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
67 ஹொயிட் வேன் ஹொய்டெமா 2020-02-02 15:00 5,056 5,081 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
68 ஜெனிபர் லேம் 2020-02-02 05:56 2,153 2,153 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
69 எலிசபெத் டெபிக்கி 2020-02-02 05:24 13,317 13,317 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
70 எசுப்பானிய தேசிய நூலகம் 2020-02-01 16:12 4,271 4,271 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
71 ஜான் டேவிட் வாசிங்டன் 2020-02-01 15:18 3,084 3,084 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
72 கால் கடோட் 2020-01-30 18:01 7,235 7,235 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
73 பாபா யாகா 2020-01-16 12:07 2,159 2,159 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
74 ஒ.ச.நே + 06:00 2019-11-09 20:29 1,778 1,778 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
75 R-சொற்றொடர்களின் பட்டியல் 2019-07-02 10:30 14,064 14,071 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
76 S-சொற்றொடர்களின் பட்டியல் 2019-06-27 15:26 81 10,448 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
77 செயற்கைக் கதிரியக்க ஓரிடத்தான் 2019-06-18 10:00 1,077 1,116 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
78 ஐ.எசு.ஓ 3166-1 ஆல்ஃபா-2 2019-05-29 11:32 1,218 1,19,470 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
79 பாக்சு ஆபிசு மோசோ 2019-05-09 09:17 2,174 2,097 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
80 பாரத பெட்ரோலியம் 2019-05-05 11:13 5,051 5,214 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
81 பிலிப் எட்வர்ட் ஆன்டன் வான் லெனார்ட் 2019-05-05 09:46 9,090 9,099 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
82 நல்லூர் ஊராட்சி (பக்கவழி நெறிப்படுத்துதல்) 2019-04-20 22:22 1,771 1,768 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
83 நெல்வாய் ஊராட்சி 2019-04-20 21:02 931 885 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
84 சிறுகோள்களின் பட்டியல் 2019-04-20 06:27 4,335 4,454 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
85 இந்திய இரயில்வேயினால் இயக்கப்படும் இரயில்களின் பட்டியல் 2019-04-20 04:58 13,273 13,698 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
86 இந்திய மேலாண்மை கழகம் இந்தூர் 2019-04-17 20:42 3,726 3,840 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
87 கிழக்கு இந்தியா 2017-11-01 07:40 5,730 6,654 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
88 தொழிலாளர் மேற்பார்வை கருத்தரங்கு, 1947 2017-05-01 04:52 13,966 13,966 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
89 ஸ்பாட்லைட் 2017-01-03 11:44 9,861 10,162 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
90 வானொலி ஒலிபரப்பு 2016-10-18 00:03 1,404 2,824 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
91 88ஆவது அகாதமி விருதுகள் 2016-03-02 05:16 4,045 19,102 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
92 ரெட் (2010 திரைப்படம்) 2016-03-02 04:18 27,257 9,783 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
93 ரெட் (திரைப்படத் தொடர்) 2016-03-02 04:04 5,962 6,201 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
94 87ஆவது அகாதமி விருதுகள் 2015-03-13 20:18 76,640 76,499 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
95 12 இயர்ஸ் எ சிலேவ் 2015-01-18 15:41 8,772 9,255 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
96 நியூ லைன் சினிமா 2015-01-11 14:17 2,766 3,404 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
97 86ஆவது அகாதமி விருதுகள் 2014-03-03 10:39 3,709 38,060 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
98 சிறந்த துணை நடிகருக்கான அகாதமி விருது 2013-12-27 11:28 2,855 3,242 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
99 நெடுங்குழு 14 தனிமங்கள் 2013-12-07 14:08 1,480 12,239 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
100 நெடுங்குழு 16 தனிமங்கள் 2013-12-07 13:45 3,965 13,908 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
101 டி-வலயக்குழு 2013-12-06 13:58 10,278 10,256 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
102 நெடுங்குழு 12 தனிமங்கள் 2013-12-05 03:57 7,166 7,166 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
103 சிறந்த துணை நடிகைக்கான அகாதமி விருது 2013-12-02 17:50 2,545 3,012 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
104 சிறந்த இயக்குனருக்கான அகாதமி விருது 2013-12-02 17:35 3,352 3,476 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
105 சிறந்த நடிகைக்கான அகாதமி விருது 2013-12-02 17:00 3,028 3,545 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
106 சிறந்த நடிகருக்கான அகாதமி விருது 2013-12-02 16:47 3,218 4,051 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
107 அகாதமி விருதுகள் விழாக்களின் பட்டியல் 2013-12-02 12:46 28,141 46,961 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
108 பங்கீட்டு ஆரை 2013-12-01 13:38 9,990 9,936 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
109 போரான் குழுமம் 2013-11-29 04:41 4,584 4,643 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
110 அகம் (பக்கவழி நெறிப்படுத்துதல்) 2013-11-10 14:03 684 713 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
111 மெய்ட்னீரியம் 2013-10-31 11:58 3,754 3,754 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
112 டார்ம்சிட்டாட்டியம் 2013-10-31 11:18 2,261 2,315 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
113 நொபிலியம் 2013-10-31 06:54 1,250 1,074 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
114 இலாரென்சியம் 2013-10-31 06:30 2,260 2,324 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
115 இரதர்ஃபோர்டியம் 2013-10-31 05:29 2,764 2,810 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
116 மெண்டலீவியம் 2013-10-26 05:17 1,546 1,609 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
117 சீபோர்கியம் 2013-10-26 04:54 1,499 1,647 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
118 பெர்க்கிலியம் 2013-10-26 03:04 1,201 1,315 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
119 இரோயன்ட்கெனியம் 2013-10-26 02:24 2,094 2,140 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
120 நெப்டியூனியம் 2013-10-25 16:26 2,197 2,404 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
121 நிகோனியம் 2013-10-25 15:59 4,582 6,023 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
122 பிளெரோவியம் 2013-10-25 15:22 3,561 3,345 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
123 லிவர்மோரியம் 2013-10-25 14:16 1,763 1,830 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
124 புரோடாக்டினியம் 2013-10-25 06:24 1,117 1,337 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
125 இலூட்டீசியம் 2013-10-25 03:09 1,016 1,291 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
126 தனிமக்குழுக்களின் பட்டியல் 2013-10-24 11:25 2,936 3,049 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
127 போரியம் 2013-10-23 01:58 4,845 6,698 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
128 அசுட்டட்டைன் 2013-10-21 13:59 2,275 11,939 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
129 ஆக்டினைடு 2013-10-17 08:23 7,085 17,229 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
130 நெடுங்குழு 15 தனிமங்கள் 2013-10-16 13:13 1,784 1,947 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
131 பிசுமத் 2013-10-16 12:33 2,128 14,315 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
132 19 2013-10-10 06:24 3,205 3,333 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
133 20கள் 2013-10-10 06:02 1,061 1,107 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
134 சாங்கோ அன்செயின்டு 2013-06-04 14:00 6,791 8,391 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
135 த டெயிலி டெலிகிராப் 2013-03-05 12:38 5,505 5,554 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
136 85ஆவது அகாதமி விருதுகள் 2013-02-28 03:45 9,003 35,595 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
137 த மோட்டர்சைக்கிள் டைரீஸ் 2013-02-27 13:28 6,937 7,646 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
138 ஸ்கைஃபால் 2013-02-22 15:48 4,611 19,536 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
139 1633 2013-02-20 12:06 2,241 2,306 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
140 நார்தாம்ப்டன்சையர் துடுப்பாட்ட அணி தலைவர்களின் பட்டியல் 2013-02-17 12:54 2,978 3,076 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
141 இங்கிலாந்தின் ஒருநாள் பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்டக்காரர்கள் பட்டியல் 2013-02-16 13:53 31,019 31,003 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
142 ஹாம்ப்சையர் துடுப்பாட்ட அணி தலைவர்களின் பட்டியல் 2013-02-16 13:12 3,190 3,317 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
143 1700 2013-02-13 13:25 2,405 7,296 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
144 1 E+9 மீ² 2013-02-09 04:32 47 5,057 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
145 1765 2013-02-08 14:22 3,521 3,047 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
146 1771 2013-02-08 13:18 2,878 2,901 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
147 1772 2013-02-08 13:10 4,377 2,624 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
148 1039 2013-02-08 12:55 2,517 1,021 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
149 1651 2013-02-08 05:29 3,119 4,290 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
150 1241 2013-02-08 05:24 2,913 1,390 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
151 1568 2013-02-08 04:50 3,500 2,198 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
152 1745 2013-02-08 04:40 5,276 2,076 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
153 1190 2013-02-08 02:31 3,282 1,747 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
154 1763 2013-02-08 01:34 4,753 3,620 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
155 1773 2013-02-07 13:02 2,616 2,639 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
156 1760 2013-02-07 12:49 4,950 3,180 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
157 1758 2013-02-06 14:34 5,410 4,013 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
158 1762 2013-02-06 13:48 4,222 2,494 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
159 1535 2013-02-06 13:43 4,145 4,546 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
160 ஆர்கோ (2012 திரைப்படம்) 2013-02-06 13:25 15,116 22,916 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
161 1774 2013-02-05 14:56 4,878 3,085 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
162 41 2013-02-05 13:14 1,093 1,202 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
163 62 2013-02-05 13:12 1,076 1,185 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
164 1735 2013-02-05 13:08 3,656 2,134 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
165 1483 2013-02-05 12:24 3,479 2,091 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
166 1637 2013-02-05 12:16 3,620 1,911 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
167 69 2013-02-04 15:31 2,898 2,687 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
168 த லாஸ்ட் கிங் ஆப் ஸ்காட்லாந்து (திரைப்படம்) 2013-02-04 14:34 5,387 4,941 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
169 1767 2013-02-04 14:08 2,698 2,716 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
170 பில்லி எல்லியட் (திரைப்படம்) 2013-02-04 13:33 3,753 3,756 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
171 வாக்காளர்கள் அடிப்படையில் இந்திய மாநிலங்களின் பட்டியல் 2012-12-25 12:35 12,363 12,336 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
172 இந்தியாவின் மாநிலங்கள் வாரியாகத் தெலுங்கு பேசும் மக்கள் 2012-12-25 11:59 2,893 3,001 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
173 இந்தியாவின் மாநிலங்கள் வாரியாக மலையாளம் பேசும் மக்கள் 2012-12-22 15:55 3,199 3,186 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
174 வால்-இ (திரைப்படம்) 2012-12-20 12:45 5,902 5,600 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
175 லிவிங் திங்ஸ் (இசைத் தொகுப்பு) 2012-12-19 09:33 6,227 5,733 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
176 அப் (திரைப்படம்) 2012-12-19 08:48 5,540 5,191 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
177 தாரியன் நாட்காட்டி 2012-12-19 01:48 32,156 32,126 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
178 1776 2012-12-01 01:34 5,437 5,932 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
179 ஞாயிற்றுக்கிழமையில் துவங்கும் நெட்டாண்டு 2012-11-30 02:17 3,152 2,294 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
180 சனிக்கிழமையில் துவங்கும் நெட்டாண்டு 2012-11-30 02:15 3,109 2,302 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
181 வெள்ளிக்கிழமையில் துவங்கும் நெட்டாண்டு 2012-11-30 02:08 3,089 2,240 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
182 வியாழக்கிழமையில் துவங்கும் நெட்டாண்டு 2012-11-30 02:05 3,128 2,310 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
183 புதன்கிழமையில் துவங்கும் நெட்டாண்டு 2012-11-30 02:04 3,371 8,168 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
184 செவ்வாய்க்கிழமையில் துவங்கும் நெட்டாண்டு 2012-11-30 01:58 3,227 2,409 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
185 திங்கட்கிழமையில் துவங்கும் நெட்டாண்டு 2012-11-30 01:54 3,155 2,333 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
186 சாதாரண ஆண்டு 2012-11-29 14:09 4,855 4,343 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
187 ஞாயிற்றுக்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டு 2012-11-29 08:33 6,830 5,871 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
188 வெள்ளிக்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டு 2012-11-29 08:29 6,318 5,436 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
189 வியாழக்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டு 2012-11-29 08:25 6,592 5,542 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
190 புதன்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டு 2012-11-29 07:43 6,789 5,895 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
191 செவ்வாய்க்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டு 2012-11-29 07:38 6,786 5,903 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
192 திங்கட்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டு 2012-11-29 07:32 5,413 5,465 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
193 சனிக்கிழமையில் துவங்கும் சாதாரண ஆண்டு 2012-11-29 07:10 6,518 5,580 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
194 1777 2012-11-23 07:13 7,448 5,686 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
195 1779 2012-11-17 15:58 2,747 2,732 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
196 1784 2012-11-17 14:13 3,680 3,801 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
197 1785 2012-11-17 13:53 3,166 4,073 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
198 ஆங் லீ 2012-10-21 05:38 3,758 3,360 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
199 பீட்டர் ஜாக்சன் 2012-10-20 15:17 4,905 4,645 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
200 எ தௌசன்ட் சன்ஸ் (இசைத் தொகுப்பு) 2012-08-26 05:37 4,692 3,793 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
201 டாய் ஸ்டோரி 2 (திரைப்படம்) 2012-06-18 11:57 5,015 4,274 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
202 ஹான்ஸ் சிம்மர் 2012-04-18 04:49 5,315 4,478 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
203 1786 2012-04-15 12:04 3,530 3,758 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
204 1791 2012-04-15 07:41 3,223 3,250 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
205 வார்னர் புரோஸ். 2012-04-09 16:08 5,770 16,543 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
206 கேரி ஓல்ட்மன் 2012-04-07 05:01 12,345 11,982 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
207 ஜோசப் கார்டன்-லெவிட் 2012-04-07 02:09 3,197 3,084 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
208 லெட்டர்ஸ் பிரம் இவோ ஜிமா (திரைப்படம்) 2012-04-03 16:05 11,977 11,615 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
209 தி இன்கிரெடிபில்ஸ் 2012-04-02 12:50 6,006 5,336 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
210 டாய் ஸ்டோரி 3 (திரைப்படம்) 2012-04-02 12:19 7,306 7,119 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
211 சிறந்த அசைவூட்டத் திரைப்படத்திற்கான அகாதமி விருது 2012-04-02 11:45 5,364 3,533 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
212 டாய் ஸ்டோரி (திரைப்படம்) 2012-04-01 10:15 5,867 5,225 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
213 ராட்டட்டூயி (திரைப்படம்) 2012-04-01 08:03 6,114 6,189 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
214 ஹாப்பி ஃபீட் (திரைப்படம்) 2012-04-01 07:48 4,593 4,323 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
215 பிராங்க் காப்ரா 2012-03-31 15:31 8,055 7,734 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
216 த பீட் தட் மை ஹார்ட் ஸ்கிப்பிடு (திரைப்படம்) 2012-03-29 13:25 3,671 3,315 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
217 பீட்டர் ஜாக்சன் (பக்கவழி நெறிப்படுத்தல்) 2012-03-24 13:48 133 612 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
218 வால்லேஸ் அண்ட் கிராமிட்: த கர்ஸ் ஆப் த வேர்-ராப்பிட் (திரைப்படம்) 2012-03-22 15:27 6,031 5,234 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
219 அடோன்மண்ட் (திரைப்படம்) 2012-03-22 12:48 5,615 5,061 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
220 த குயீன் (திரைப்படம்) 2012-03-22 12:16 5,129 4,951 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
221 ஜோனதன் நோலன் 2012-03-21 13:23 3,027 3,197 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
222 எம்மா தாமஸ் 2012-03-21 13:00 2,890 2,949 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
223 பேட்மேன் பிகின்ஸ் (திரைப்படம்) 2012-03-21 12:16 5,864 30,411 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
224 த பிரஸ்டீஜ் (திரைப்படம்) 2012-03-20 14:23 4,888 15,456 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
225 த டார்க் நைட் ரைசஸ் 2012-03-20 13:34 6,129 20,800 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
226 இன்சாம்னியா (திரைப்படம்) 2012-03-20 12:39 4,034 4,192 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
227 பால்லோவிங் (திரைப்படம்) 2012-03-20 12:18 3,290 4,667 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
228 மெமன்டோ (திரைப்படம்) 2012-03-19 14:46 4,063 4,762 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
229 கிறிஸ்டோபர் நோலன் 2012-03-19 12:52 7,277 29,997 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
230 அப்பல்லோ 13 (திரைப்படம்) 2012-03-18 08:55 4,476 4,579 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
231 ரங்கோ (திரைப்படம்) 2012-03-18 05:12 4,556 4,745 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
232 பிளட் டைமன்ட் (திரைப்படம்) 2012-03-18 02:21 4,774 3,931 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
233 ஆரி பாட்டர் அண்டு த டெத்லி அலோவ்சு - பாகம் 2 (திரைப்படம்) 2012-03-17 13:14 7,931 6,792 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
234 புரோக்பேக் மவுண்டன் 2012-03-16 17:48 6,867 5,094 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
235 த ஏவியேட்டர் (திரைப்படம்) 2012-03-16 06:26 6,429 6,035 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
236 த லார்டு ஆப் த ரிங்ஸ்: த பெலொசிப் ஆப் த ரிங் (திரைப்படம்) 2012-03-16 01:41 10,340 7,622 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
237 த லார்டு ஆப் த ரிங்ஸ்: த ரிடர்ன் ஆப் த கிங் 2012-03-15 15:11 9,845 7,428 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
238 ஜான் போர்டு 2012-03-15 12:34 6,300 5,791 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
239 லிட்டில் மிஸ் சன்ஷைன் (திரைப்படம்) 2012-03-14 13:26 5,803 5,156 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
240 ரோமன் போலான்ஸ்கி 2012-03-13 13:06 4,081 2,746 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
241 அமாதியஸ் (திரைப்படம்) 2012-03-12 13:51 3,872 3,183 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
242 டுரைவிங் மிஸ் டைசி (திரைப்படம்) 2012-03-12 13:27 4,983 4,540 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
243 அவுட் ஆப் ஆப்பிரிக்கா (திரைப்படம்) 2012-03-12 12:08 5,717 5,698 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
244 த சைலன்ஸ் ஆப் த லாம்ப்ஸ் (திரைப்படம்) 2012-03-11 15:50 5,485 3,926 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
245 டேன்சஸ் வித் வுல்வ்ஸ் (திரைப்படம்) 2012-03-11 15:37 4,670 4,088 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
246 கோயிங் மை வே (திரைப்படம்) 2012-03-11 15:28 4,339 4,425 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
247 த லொஸ்ட் வீக்கென்ட் (திரைப்படம்) 2012-03-11 14:51 4,542 4,566 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
248 மிசஸ் மினிவர் (திரைப்படம்) 2012-03-11 14:42 6,048 5,752 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
249 ஹாம்லெட் (திரைப்படம்) 2012-03-11 14:27 4,528 4,195 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
250 த பெஸ்ட் இயர்ஸ் ஆப் அவர் லைவ்ஸ் 2012-03-11 14:17 6,051 5,701 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
251 பிரம் ஹியர் டு இடர்னிட்டி (திரைப்படம்) 2012-03-11 14:05 6,417 5,933 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
252 ஆன் த வாடர்பிரன்ட் (திரைப்படம்) 2012-03-11 13:52 5,518 5,182 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
253 ஆல் த கிங்ஸ் மென் (திரைப்படம்) 2012-03-11 13:39 4,718 4,389 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
254 மார்ட்டி (திரைப்படம்) 2012-03-11 13:28 4,553 4,849 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
255 அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் இன் 80 டேய்ஸ் (திரைப்படம்) 2012-03-11 13:12 5,972 5,285 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
256 கிகி (திரைப்படம்) 2012-03-11 13:00 4,455 4,281 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
257 த கிரேட்டஸ்ட் ஷோ ஆன் எர்த் (திரைப்படம்) 2012-03-11 11:11 4,639 4,240 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
258 ஆல் அபவுட் ஈவ் 2012-03-11 10:35 5,293 4,983 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
259 ஜென்டில்மேன்ஸ் அக்ரிமென்ட் (திரைப்படம்) 2012-03-11 10:04 4,992 4,922 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
260 அன் அமெரிக்கன் இன் பாரிஸ் (திரைப்படம்) 2012-03-11 05:40 5,219 4,702 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
261 சிறந்த திரைப்படத்திற்கான அகாதமி விருது 2012-03-11 05:01 4,470 18,757 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
262 ஹொவ் கிரீன் வாஸ் மை வேல்லி (திரைப்படம்) 2012-03-10 16:34 5,858 5,408 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
263 அன்பர்கிவன் (திரைப்படம்) 2012-03-10 12:18 5,408 4,805 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
264 எ மேன் பார் ஆல் சீசன்ஸ் (திரைப்படம்) 2012-03-10 11:01 4,988 4,759 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
265 இன் த ஹீட் ஒப் த நைட் (திரைப்படம்) 2012-03-09 14:17 4,465 4,217 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
266 மை பைர் லேடி (திரைப்படம்) 2012-03-09 14:03 4,388 3,477 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
267 ராக்கி (திரைப்படம்) 2012-03-07 12:47 4,581 4,346 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
268 லாரன்ஸ் ஒப் அரேபியா (திரைப்படம்) 2012-03-07 12:31 5,902 5,039 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
269 தி காட்பாதர் பாகம் II (திரைப்படம்) 2012-03-04 16:09 4,004 3,583 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
270 த பிரெஞ்சு கன்னக்சன் (திரைப்படம்) 2012-03-04 07:11 4,885 4,165 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
271 மிட்நைட் கவுபாய் 2012-03-04 07:01 4,410 3,799 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
272 டர்ம்ஸ் ஒப் என்டியர்மென்ட் (திரைப்படம்) 2012-03-03 10:38 4,931 4,912 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
273 காசாபிலங்கா (திரைப்படம்) 2012-03-03 09:44 6,008 8,719 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
274 ஆர்டினரி பீபிள் (திரைப்படம்) 2012-03-03 09:25 4,548 4,480 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
275 த லைப் ஆப் எமிலி சோலா (திரைப்படம்) 2012-03-03 09:13 4,798 4,669 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
276 சேக்சுபியர் இன் லவ் (திரைப்படம்) 2012-03-03 08:13 6,547 5,929 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
277 அமெரிக்கன் பியூட்டி (திரைப்படம்) 2012-03-03 07:50 5,422 4,935 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
278 த கிரேட் சேய்க்பீல்ட் (திரைப்படம்) 2012-03-03 05:54 4,450 4,149 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
279 முயுட்டிணி ஆன் த பவுண்டி (திரைப்படம்) 2012-03-03 04:54 6,000 5,237 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
280 இட் ஹாப்பன்டு ஒன் நைட் (திரைப்படம்) 2012-03-03 02:29 5,479 4,870 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
281 ஆல் குவைட் ஆன் த வெஸ்டர்ன் பிரன்ட் (திரைப்படம்) 2012-03-03 02:11 5,284 4,330 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
282 யூ கான்ட் டேக் இட் வித் யூ (திரைப்படம்) 2012-03-03 01:53 5,201 4,828 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
283 கான் வித் த விண்ட் (திரைப்படம்) 2012-03-03 01:37 7,316 5,885 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
284 மில்லியன் டாலர் பேபி (திரைப்படம்) 2012-03-02 13:41 6,076 5,074 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
285 கிராஷ் (திரைப்படம்) 2012-03-02 13:29 4,808 4,089 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
286 த டிபார்ட்டட் (திரைப்படம்) 2012-03-02 13:15 5,048 4,915 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
287 நோ கண்ட்ரி பார் ஓல்ட் மென் (திரைப்படம்) 2012-03-02 13:00 5,072 32,340 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
288 த ஹர்ட் லாக்கர் 2012-03-02 12:47 4,788 4,405 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
289 சிகாகோ (திரைப்படம்) 2012-03-01 14:07 4,592 4,300 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
290 கவல்கேட் (திரைப்படம்) 2012-03-01 12:54 4,249 4,477 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
291 சிமார்ரான் (திரைப்படம்) 2012-03-01 12:35 3,066 2,843 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
292 த பிராட்வே மெலடி (திரைப்படம்) 2012-03-01 12:17 3,664 3,313 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
293 ரெபெக்கா (திரைப்படம்) 2012-02-29 13:27 4,055 5,933 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
294 கிராண்டு ஹோட்டல் (திரைப்படம்) 2012-02-29 13:05 3,760 3,559 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
295 கிரேமர் வர்சஸ் கிரேமர் (திரைப்படம்) 2012-02-28 12:23 4,753 3,840 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
296 த டியர் ஹண்டர் (திரைப்படம்) 2012-02-28 12:00 3,961 3,607 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
297 ஆந்திரப் பிரதேச மாவட்டங்களின் பட்டியல் 2012-02-27 13:12 7,553 1,691 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
298 ஆலிவர்! (திரைப்படம்) 2012-02-27 12:39 3,863 3,981 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
299 டாம் ஜோன்ஸ் (திரைப்படம்) 2012-02-26 14:54 3,197 3,219 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
300 பேட்டன் (திரைப்படம்) 2012-02-26 12:34 3,873 3,515 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
301 த ஸ்டிங் (திரைப்படம்) 2012-02-26 12:17 3,637 3,263 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
302 நெடுங்குழு 7 தனிமங்கள் 2012-02-26 06:28 4,350 3,193 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
303 சல்லி புருதோம் 2012-02-26 05:51 4,838 3,468 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
304 பில்லா 2012-02-24 12:56 89 375 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
305 அண்ணீ ஹால் 2012-02-22 15:20 3,717 3,575 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
306 ரெயின் மேன் (திரைப்படம்) 2012-02-22 14:06 3,651 3,613 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
307 நெடுங்குழு 6 தனிமங்கள் 2012-02-19 07:21 4,621 12,907 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
308 நெடுங்குழு 5 தனிமங்கள் 2012-02-19 07:07 4,482 3,362 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
309 த அபார்ட்மென்ட் 2012-02-19 02:05 3,196 4,725 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
310 டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் கதாப்பாத்திரங்களின் பட்டியல் 2012-01-25 15:12 95,084 96,232 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
311 பிங்க் ஃபிலாய்டின் ஆரம்ப காலங்கள் 2012-01-23 13:13 59,954 58,664 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
312 பிரண்ட்ஸ் கதாப்பாத்திரங்களின் பட்டியல் 2012-01-23 12:21 26,296 26,210 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
313 தி பிக் பேங் தியரி கதாப்பாத்திரங்களின் பட்டியல் 2012-01-23 11:37 15,560 15,350 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
314 நெடுங்குழு 11 தனிமங்கள் 2012-01-08 10:58 3,365 12,035 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
315 1600கள் 2011-12-17 02:40 909 971 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
316 1700கள் 2011-12-17 02:37 870 991 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
317 1710கள் 2011-12-17 02:37 1,513 1,555 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
318 1797 2011-12-13 02:22 3,393 3,449 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
319 மினிட்ஸ் டு மிட்நைட் (இசைத் தொகுப்பு) 2011-12-08 07:11 18,200 17,691 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
320 மீடியோரா (இசைத் தொகுப்பு) 2011-12-08 03:46 13,561 13,129 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
321 ஹைப்ரிட் தியரி (இசைத் தொகுப்பு) 2011-12-08 03:07 11,718 11,195 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
322 லூட்விக் குயிட் 2011-11-20 01:36 2,638 3,669 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
323 ரான் ஹவர்டு 2011-11-20 01:03 2,267 3,005 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
324 1807 2011-08-17 01:35 1,630 4,962 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
325 பாபெல் (திரைப்படம்) 2011-06-17 01:25 4,453 4,506 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
326 விங்ஸ் (திரைப்படம்) 2011-06-17 00:28 4,102 4,878 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
327 ராஜலட்சுமி தொழில்நுட்பக் கல்லூரி 2011-05-25 01:02 1,533 1,671 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
328 திருநெல்வேலி மருத்துவக்கல்லூரி 2011-05-25 00:38 3,378 3,274 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
329 1809 2011-05-24 01:33 1,017 4,293 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
330 1800 2011-05-24 01:12 1,418 5,317 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
331 4-ஆம் நூற்றாண்டு 2011-05-23 02:01 3,518 1,902 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
332 3-ஆம் நூற்றாண்டு 2011-05-23 01:39 4,151 2,401 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
333 10கள் 2011-05-23 01:08 1,679 813 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
334 8 2011-05-23 00:59 2,524 2,662 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
335 7 2011-05-23 00:42 3,087 3,237 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
336 குவிப்பில் தீவு 2011-05-12 01:06 421 778 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
337 சாகர் தீவு 2011-05-12 00:53 113 3,838 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
338 பட்டாபிராம் 2011-05-11 00:14 359 1,828 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
339 வேப்பம்பட்டு 2011-05-10 23:57 1,497 3,249 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
340 சிகாகோ பெருந்தீ 2011-05-06 11:46 7,298 6,717 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
341 கிரான்ட் பூங்கா (சிகாகோ) 2011-05-05 14:06 10,042 9,673 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
342 மிச்சிகன் அவென்யூ (சிகாகோ) 2011-05-05 13:17 4,203 4,306 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
343 மில்லெனியம் பூங்கா 2011-05-01 02:43 12,631 10,592 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
344 7 உலக வர்த்தக மையம் 2011-05-01 00:48 2,325 2,804 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
345 ஜெப்ரி டூபின் 2011-05-01 00:30 2,787 3,925 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
346 பென்விக் தீவின் கலங்கரை விளக்கு 2011-04-29 01:42 4,353 4,697 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
347 அர்ஜன்டைன் ஓவியங்கள் 2011-04-29 01:17 1,969 4,941 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
348 குணால் நாயர் 2011-04-29 00:17 5,693 4,019 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
349 பெண்கள் கிறித்தவக் கல்லூரி 2011-04-25 00:26 793 1,252 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
350 அலெக்சாண்டர் செமியோனவ் 2011-04-24 14:10 1,333 1,987 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
351 அலெக்சாண்டர் சவீனொவ் 2011-04-22 23:47 1,100 4,160 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
352 அலெக்சாண்டர் புஷ்னின் 2011-04-22 23:41 1,159 2,541 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
353 சீனாவின் வடக்குப் பல்கலைக்கழகம் 2011-04-22 23:35 1,928 2,327 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
354 அரசு பொறியியல் கல்லூரி, சேலம் 2011-04-22 22:47 699 1,630 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
355 கிருத்தவ மருத்துவக் கல்லூரி 2011-04-22 22:20 2,064 5,985 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
356 ஆல்பா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி 2011-04-22 22:15 847 1,659 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
357 கீழ்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரி 2011-04-22 01:58 456 1,878 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
358 மதராசு மருத்துவக் கல்லூரி 2011-04-22 01:51 1,127 4,659 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
359 இசுடான்லி மருத்துவக் கல்லூரி 2011-04-22 01:41 631 5,743 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
360 ஆர். எம். கே பொறியியல் கல்லூரி 2011-04-22 01:13 433 2,068 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
361 சிவ சுப்ரமணிய நாடார் பொறியியல் கல்லூரி 2011-04-22 01:04 415 7,495 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
362 பனிமலர் பொறியியல் கல்லூரி 2011-04-22 00:35 647 1,762 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
363 ஜேப்பியார் பொறியியல் கல்லூரி 2011-04-22 00:23 374 2,707 பதிகை · வரலாறு · பக்கத்தின் வரலாறு · Top Edits · பக்கப் பார்வைகள்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:Aswn/கட்டுரைகள்&oldid=2950417" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது