பதவிக் காலம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

பதவிக் காலம் (Term of office அல்லது term in office) என்பது ஓர் குறிப்பிட்ட பதவியில் குறிப்பிட்ட நபர் (பொதுவாக அரசியல்வாதி) பொறுப்பாற்றும் காலத்தின் அளவாகும்.

நாடுவாரியாக பதவிக்காலம்[தொகு]

நாட்டுத் தலைவர் அல்லது அரசுத் தலைவர்
மேலவைகள்
கீழவைகள்
குறிப்புகள்
பொருந்தாது வெவ்வேறு நீக்கப்படும்வரை
<3 3 4 5 6 7 >7

மாறாக குறிப்பிடாதவரை எண்கள் ஆண்டுகளை குறிக்கின்றன. சில நாடுகளில் ஒரே காலளவுள்ள தேர்தல் காலம் வரையறுக்கப்படுவதில்லை, பணிக்காலம் முடிவதற்கு முன்பே சட்டமன்றங்கள் கலைக்கப்படுவதுண்டு. நிர்ணயிக்கப்பட்ட பதவிக்காலம் இல்லாத பதவிகள் "பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன; இப்பதவிகளில் நடப்பு பதவியில் உள்ளவர் தனது மரணம் வரையிலுமோ பதவித்துறப்பு, பதவி விலகல், பணி ஓய்வு, அல்லது பதவி நீக்கம் வரையிலுமோ நீடிக்கலாம்.

நாடு நாட்டுத் தலைவர் மேலவை உறுப்பினர்கள்* கீழவை (அல்லது ஒரே அவை) உறுப்பினர்கள்
 ஆப்கானித்தான் 5 3, 4 & 5 5
 அல்பேனியா 5 பொருந்தாது 4
 அல்ஜீரியா 5 பொருந்தாது 5
 அந்தோரா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை (உர்கெல் பேராயர்); 5 (பிரான்சியக் குடியரசுத் தலைவர்) பொருந்தாது 4
 அங்கோலா 5 பொருந்தாது 4
 அன்டிகுவா பர்புடா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5 5
 அர்கெந்தீனா 4 6 4
 ஆர்மீனியா 5 பொருந்தாது 5
 ஆத்திரேலியா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 6 3
 ஆஸ்திரியா 6 4 முதல் 6 வரை 5
 அசர்பைஜான் 5 பொருந்தாது 5
 பஹமாஸ் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5 5
 பகுரைன் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 4
 வங்காளதேசம் 5 பொருந்தாது 5
 பார்படோசு பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5 5
 பெலருஸ் 5 4 4
 பெல்ஜியம் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5 4
 பெனின் 5 பொருந்தாது 5
 பூட்டான் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5 5
 பொலிவியா 5 5 5
 பொசுனியா எர்செகோவினா 4 4 4
 போட்சுவானா 5 பொருந்தாது 5
 பிரேசில் 4 8 4
 பல்கேரியா 5 பொருந்தாது 4
 புர்க்கினா பாசோ 5 பொருந்தாது 5
 புருண்டி 5 5 5
 புரூணை பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை
 கம்போடியா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 6 5
 கமரூன் 7 பொருந்தாது 5
 கனடா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை Until Removed from office
 கேப் வர்டி 5 பொருந்தாது 5
 மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 6 பொருந்தாது 5
 சாட் 5 பொருந்தாது 4
 சிலி 4 8 4
 சீனா 5 பொருந்தாது 5
 கொலம்பியா 4 4 4
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 7 6 5
 கொமொரோசு 7 பொருந்தாது 5
 ஐவரி கோஸ்ட் 5 பொருந்தாது 5
 கோஸ்ட்டா ரிக்கா 4 பொருந்தாது 4
 குரோவாசியா 5 பொருந்தாது 4
 கியூபா 5 பொருந்தாது 5
 சைப்பிரசு 5 பொருந்தாது 5
 செக் குடியரசு 5 6 4
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 5 5 4
 டென்மார்க் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 4
 சீபூத்தீ 6 பொருந்தாது 5
 டொமினிக்கா 5 பொருந்தாது 5
 டொமினிக்கன் குடியரசு 4 4 4
 எக்குவடோர் 4 பொருந்தாது 4
 எகிப்து 4 பொருந்தாது 5
 எல் சல்வடோர 5 பொருந்தாது 3
 எக்குவடோரியல் கினி 7 பொருந்தாது 5
 எசுத்தோனியா 5 பொருந்தாது 4
 எதியோப்பியா 6 பொருந்தாது 5
 பிஜி 5 5 5
 பின்லாந்து 6 பொருந்தாது 4
 பிரான்சு 5 6 5
 காபொன் 7 6 5
 கம்பியா 5 பொருந்தாது 5
 சியார்சியா 5 பொருந்தாது 4
 செருமனி 5 4 to 5 4
 கானா 4 பொருந்தாது 4
 கிரேக்க நாடு 5 பொருந்தாது 4
 கிரெனடா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5 5
 குவாத்தமாலா 4 பொருந்தாது 4
 கினியா 7 பொருந்தாது 5
 கினி-பிசாவு 5 பொருந்தாது 5
 கயானா 5 பொருந்தாது 5
 எயிட்டி 5 6 4
 ஒண்டுராசு 4 பொருந்தாது 4
 அங்கேரி 5 பொருந்தாது 4
 ஐசுலாந்து 4 பொருந்தாது 4
 இந்தியா 5 6 5
 இந்தோனேசியா 5 5 5
 ஈரான் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 4
 ஈராக் 4 பொருந்தாது 4
 அயர்லாந்து 7 5 5
 இசுரேல் 7 பொருந்தாது 4
 இத்தாலி 7 5 5
 ஜமேக்கா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5 5
 சப்பான் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 6 4
 யோர்தான் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 4 4
 கசக்கஸ்தான் 7 6 5
 கென்யா 5 5 5
 கிரிபட்டி 4 பொருந்தாது 4
 குவைத் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 4
 கிர்கிசுத்தான் 6 பொருந்தாது 5
 லாவோஸ் 5 பொருந்தாது 5
 லாத்வியா 4 பொருந்தாது 4
 லெபனான் 4 பொருந்தாது 4
 லெசோத்தோ பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5 5
 லைபீரியா 6 9 6
 லீக்கின்ஸ்டைன் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 4
 லித்துவேனியா 5 பொருந்தாது 4
 லக்சம்பர்க் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 5
 மாக்கடோனியக் குடியரசு 5 பொருந்தாது 4
 மடகாசுகர் 5 4 4
 மலாவி 5 பொருந்தாது 5
 மலேசியா 5 3 5
 மாலைத்தீவுகள் 5 பொருந்தாது 5
 மாலி 5 பொருந்தாது 5
 மால்ட்டா 5 பொருந்தாது 5
 மார்சல் தீவுகள் 4 பொருந்தாது 4
 மூரித்தானியா 5 பொருந்தாது 5
 மொரிசியசு 5 பொருந்தாது 5
 மெக்சிக்கோ 6 6 3
 மைக்குரோனீசியக் கூட்டு நாடுகள் 4 பொருந்தாது 2, 4
 மொனாகோ பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 5
 மங்கோலியா 4 பொருந்தாது 4
 மல்தோவா 4 பொருந்தாது 4
 மொண்டெனேகுரோ 5 பொருந்தாது 4
 மொரோக்கோ பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 5
 மொசாம்பிக் 5 பொருந்தாது 5
 மியான்மர் 5 5 5
 நமீபியா 5 பொருந்தாது 5
 நவூரு 4 பொருந்தாது 3
 நேபாளம் 5 பொருந்தாது பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை
 நெதர்லாந்து பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 4 4
 நியூசிலாந்து பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 3
 நிக்கராகுவா 5 பொருந்தாது 5
 நைஜீரியா 5 பொருந்தாது 5
 நைஜர் 4 4 4
 வட கொரியா 5 பொருந்தாது 5
 நோர்வே பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 4
 ஓமான் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 4 4
 பாக்கித்தான் 5 6 5
 பலாவு 4 4 4
 பலத்தீன் 4 பொருந்தாது 4
 பனாமா 5 பொருந்தாது 5
 பப்புவா நியூ கினி பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 5
 பரகுவை 5 5* 5
 பெரு 5 பொருந்தாது 5
 பிலிப்பீன்சு 6 6 3
 போலந்து 5 4 4
 போர்த்துகல் 5 பொருந்தாது 4
 கத்தார் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது பொருந்தாது
 உருமேனியா 5 4 4
 உருசியா 6 பொருந்தாது 5
 ருவாண்டா 7 பொருந்தாது 5
 செயிண்ட். கிட்ஸ் நெவிஸ் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 5
 செயிண்ட். லூசியா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 5
 செயின்ட் வின்செண்டு மற்றும் கிரெனடீன்கள் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 5
 சமோவா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 5
 சான் மரீனோ 0.5 (6 months) பொருந்தாது 5
 சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி 5 பொருந்தாது 4
 செனிகல் 5 5 5
 செர்பியா 5 பொருந்தாது 4
 சீசெல்சு 5 பொருந்தாது 5
 சியேரா லியோனி 5 பொருந்தாது 5
 சிங்கப்பூர் 6 பொருந்தாது 5
 சிலவாக்கியா 5 பொருந்தாது 4
 சுலோவீனியா 5 5 4
 சொலமன் தீவுகள் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 4
 சோமாலியா In transition பொருந்தாது மாறுதலில்
 தென்னாப்பிரிக்கா 5 5 5
 தென் கொரியா 5 பொருந்தாது 4
 தெற்கு சூடான் 5 ? ?
 எசுப்பானியா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 4 4
 இலங்கை 5 பொருந்தாது 5
 சூடான் 5 6 6
 சுரிநாம் 5 பொருந்தாது 5
 எசுவாத்தினி பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5 5
 சுவீடன் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 4
 சுவிட்சர்லாந்து 4 4 4
 சிரியா 7 பொருந்தாது 4
 தாய்வான் 4 பொருந்தாது 4
 தஜிகிஸ்தான் 7 5 5
 தன்சானியா 5 பொருந்தாது 5
 தாய்லாந்து பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 6 4
 கிழக்குத் திமோர் 5 பொருந்தாது 5
 டோகோ 5 பொருந்தாது 5
 தொங்கா பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 5
 டிரினிடாட் மற்றும் டொபாகோ 5 5 5
 தூனிசியா 5 6 5
 துருக்கி 5 பொருந்தாது 4
 துருக்மெனிஸ்தான் 5 பொருந்தாது 5
 துவாலு பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது 4
 உகாண்டா 5 பொருந்தாது 5
 உக்ரைன் 5 பொருந்தாது 4
 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5
 ஐக்கிய இராச்சியம் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை 5
 ஐக்கிய அமெரிக்கா 4 6 2
 உருகுவை 5 5 5
 உஸ்பெகிஸ்தான் 7 5 5
 வனுவாட்டு 5 பொருந்தாது 4
 வத்திக்கான் நகர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை பொருந்தாது பதவியிலிருந்து நீக்கப்படும் வரை
 வெனிசுவேலா 6 பொருந்தாது 5
 வியட்நாம் 5 பொருந்தாது 5
 யேமன் 7 பொருந்தாது 6
 சாம்பியா 5 பொருந்தாது 5
 சிம்பாப்வே 5 5 5

*வாழ்நாள் முழுமையும் செனட்டர்களாக இருப்போரைத் தவிர்த்து.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பதவிக்_காலம்&oldid=3533081" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது