உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பண்புப்பெயர்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

தமிழ் மொழி பெயர்களை ஆறு வகைகளாகப் பகுத்துக்கொண்டுள்ளது.[1] இவற்றில் ஒன்றான பண்புப்பெயர் ஒரு பொருளின் பண்பை உணர்த்தும் பெயர் ஆகும்.

தொல்காப்பியப் பார்வை[தொகு]

பொருளின் தன்மை எத்தகையது என்று கூறும் பெயர்கள் பண்புப்பெயர்கள் ஆகும். பண்பானது நிறம், சுவை, அளவு, வடிவம், குணம் அல்லது பண்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பிறக்கும்.[2]

சான்று:
வெண்சங்கு - வெண்மை + சங்கு -நிறப்பண்பைக் குறித்த பண்புப்பெயர்.
புளிக்குழம்பு - புளிப்பு + குழம்பு - சுவைப்பண்பைக் குறித்த பண்புப்பெயர்.
சதுரக்காகிதம் - சதுரம் + காகிதம் -வடிவப் பண்பைக் குறித்த பண்புப்பெயர்.
நீள்வானம் - நீளம் + வானம் - அளவுப் பண்பைக் குறித்த பண்புப்பெயர்.
இன்சொல் - இனிமை + சொல் - குணப் பண்பைக் குறித்த பண்புப்பெயர்.

நன்னூல் பார்வை[தொகு]

செம்மை சிறுமை சேய்மை தீமை வெம்மை புதுமை மென்மை மேன்மை திண்மை உண்மை நுண்மை
(இவற்றின் எதிர்ச்சொல்)
கருமை பெருமை அண்மை நன்மை குளுமை பழைமை வன்மை சிறுமை நொய்மை பொய்மை பருமை
ஆகியவை பண்பின் பகாப்பதம் என நன்னூல் குறிப்பிடுகிறது.[3]

பார்க்க[தொகு]

அடிக்குறிப்பு[தொகு]

 1. பொருட்பெயர், இடப்பெயர், காலப்பெயர், சினைப்பெயர், பண்புப்பெயர், தொழிற்பெயர்
 2. வண்ணத்தின், வடிவின், அளவின், சுவையின், என்று
  அன்ன பிறவும் அதன் குணம் நுதலி,
  'இன்னது இது' என வரூஉம் இயற்கை
  என்ன கிளவியும் பண்பின் தொகையே. (தொல்காப்பியம் 2-416)

 3. செம்மை சிறுமை சேய்மை தீமை
  வெம்மை புதுமை மென்மை மேன்மை
  திண்மை உண்மை நுண்மை இவற்று எதிர்
  இன்னவும் பண்பின் பகா நிலைப் பதமே (நன்னூல் 135)

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பண்புப்பெயர்&oldid=2662799" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது