பண்பாட்டு மரபுவளம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
அய்யனார் வழிபாடு தமிழர்களின் பண்பாட்டு மரபுவளம் ஆகும்

பண்பாட்டு மரபுவளம் அல்லது கலாச்சார பாரம்பரியம் என்பது கடந்த தலைமுறையினரிடமிருந்து பெறப்பட்ட ஓர் சமூகத்தின் பாரம்பரிய மரபுரிமைகளாகும். கடந்த தலைமுறைகளின் அனைத்து பழக்கங்களும் "மரபு" என்று அறியப்படுவதில்லை, மாறாக, பாரம்பரியம் என்பது சமூகத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவையை குறிக்கிறது.[1]

பண்பாட்டுச் சொத்துகள் என்பது இயல் வளங்கள் (கட்டிடங்கள், நினைவுச்சின்னங்கள், நிலப்பரப்புகள், காப்பகப் பொருட்கள், புத்தகங்கள், கலைப் படைப்புகள் மற்றும் கலைப்பொருட்கள் போன்றவை), புலப்படா வளங்கள் மற்றும் பண்புகள் (நாட்டுப்புறவியல், மரபுகள், மொழி மற்றும் அறிவு போன்றவை) மற்றும் இயற்கை வளங்கள் (கலாச்சார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிலப்பரப்புகள் மற்றும் பல்லுயிர்) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும்.[2] பூர்வீக அறிவுசார் சொத்துரிமையைப் பாதுகாப்பது தொடர்பாக இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது.[3]

கலாச்சார சொத்துக்களின் சட்டப் பாதுகாப்பு பல சர்வதேச ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் தேசிய சட்டங்களை உள்ளடக்கியது. ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றும் யுனெஸ்கோ கலாச்சார பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதில் ஒப்பந்தம் செய்கின்றன. ஐக்கிய நாடுகளின் அமைதி காக்கும் ஒருங்கிணைப்புக்கும் இது பொருந்தும்.[4][5][6][7][8][9]

பாரம்பரியத்தின் வகைகள்[தொகு]

இயல் வளங்கள்[தொகு]

யாழ் நூலகம் (1981). பின்னர் இது எரிக்கப்பட்ட போது மீட்டெடுக்க முடியாத பண்பாட்டு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சுவடிகளோடு அழிந்தது

இயல் வளங்கள் என்பது கலைப்படைப்புகள் போன்ற "உறுதியான" கலாச்சார பாரம்பரியத்தை உள்ளடக்கியது. இவை பொதுவாக அசையும் மற்றும் அசையாத பாரம்பரியம் என இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அசையாத பாரம்பரியத்தில் கட்டிடங்கள் (உறுப்புகள், கண்ணாடி ஜன்னல்கள் மற்றும் ஓவியங்கள் போன்ற நிறுவப்பட்ட கலைகளை உள்ளடக்கியிருக்கலாம்), தொழில்துறை நிறுவல்கள், குடியிருப்பு திட்டங்கள் அல்லது பிற வரலாற்று இடங்கள் மற்றும் நினைவுச்சின்னங்கள் ஆகியவை அடங்கும். அசையும் பாரம்பரியத்தில் எதிர்காலத்திற்கான பாதுகாப்பிற்கு தகுதியான புத்தகங்கள், ஆவணங்கள், நகரக்கூடிய கலைப்படைப்புகள், இயந்திரங்கள், ஆடைகள் மற்றும் பிற கலைப்பொருட்கள் ஆகியவை அடங்கும். குறிப்பிட்ட கலாச்சாரத்தின் தொல்பொருள், கட்டிடக்கலை, அறிவியல் அல்லது தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க பொருள்கள் இதில் அடங்கும்.[2] ஆவணகவியல் அறிவியல் மற்றும் அருங்காட்சியகவியல் இதை பாதுகாப்பதில் பங்காற்றுகின்றன.

பரதநாட்டியம் தமிழகத்தில் பாரம்பரிய நடன வகையாகும்

புலப்படா வளங்கள்[தொகு]

புலப்படா கலாச்சார பாரம்பரியம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட கலாச்சாரத்தின் புலப்படா அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. இது வரலாற்றில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் சமூகத்தில் பின்பற்றப்படும் பழக்கவழக்கங்களால் ஆனது. இது சமூக நடத்தைக்கான வழிமுறைகள் மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட கலாச்சார சூழலில் செயல்படுவதற்கான முறையான விதிகளை உள்ளடக்கியது. சமூக விழுமியங்கள் மற்றும் மரபுகள், பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் நடைமுறைகள், அழகியல் மற்றும் ஆன்மீக நம்பிக்கைகள், கலை வெளிப்பாடு, மொழி மற்றும் மனித செயல்பாட்டின் பிற அம்சங்கள் ஆகியவை இதில் அடங்கும். நாட்டுப்புறவியல், வாய்மொழி வரலாறு மற்றும் மொழி பாதுகாப்பு இதை பாதுகாப்பதில் பங்காற்றுகின்றன.

மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை பல அரிய இயற்கை கூறுகள் மற்றும் உயிரினங்களை கொண்டுள்ளது

இயற்கை பாரம்பரியம்[தொகு]

இயற்கை பாரம்பரியம் என்பது ஒரு சமூகத்தின் பாரம்பரியத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும், இது தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினம உட்பட கிராமப்புறங்கள் மற்றும் இயற்கை சூழலை உள்ளடக்கியது. அறிவியல் ரீதியாக பல்லுயிர், அத்துடன் புவியியல் கூறுகள் (கனிமவியல், புவியியல், பழங்காலவியல், முதலியன உட்பட) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இந்த வகையான பாரம்பரிய தளங்கள் பெரும்பாலும் ஒரு நாட்டின் சுற்றுலாத் துறையில் ஒரு முக்கிய அங்கமாக செயல்படுகின்றன, வெளிநாட்டிலிருந்தும் உள்நாட்டிலிருந்தும் பல பார்வையாளர்களை ஈர்க்கின்றன. இயற்கை பாரம்பரியத்தில் கலாச்சார நிலப்பரப்புகளும் அடங்கும் (கலாச்சார பண்புகளைக் கொண்ட இயற்கை அம்சங்கள்).

எண்முறை பாரம்பரியம்[தொகு]

எண்முறை பாரம்பரியம் என்பது கணினி சார்ந்த பொருட்களான உரைகள், தரவுத்தளங்கள், படங்கள், ஒலிகள் மற்றும் எதிர்கால சந்ததியினருக்காக தக்கவைக்கப்படும் மென்பொருட்களால் ஆனது.[10] எண்முறை பாரம்பரியம் என்பது தக்கவைப்பதற்காக எண்முறை மயமாக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் முதலில் எண்முறையில் உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் உடல் வடிவம் இல்லாத கலைப்பொருட்கள் போன்ற இயற்பியல் பொருட்களை உள்ளடக்கியது.

உலக பாரம்பரிய இயக்கம்[தொகு]

மாமல்லபுர சிற்பத் தொகுதிகள் யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய தளங்களில் ஒன்றாகும்

1972 இல் யுனெஸ்கோவின் பொது மாநாட்டால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உலக கலாச்சார மற்றும் இயற்கை பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பது தொடர்பான மாநாடு குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த உலக பாரம்பரிய தளங்கள் ஒவ்வொன்றும் சர்வதேச சமூகத்திற்கு முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. நீருக்கடியில் கலாச்சார பாரம்பரியம் நீருக்கடியில் கலாச்சார பாரம்பரியத்தை பாதுகாப்பதற்கான யுனெஸ்கோ மாநாட்டால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இந்த மாநாடு மாநிலங்கள் தங்கள் நீருக்கடியில் கலாச்சார பாரம்பரியத்தின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்த உதவும் ஒரு சட்ட கருவியாகும்.[11][12] கூடுதலாக, யுனெஸ்கோ மனிதகுலத்தின் வாய்வழி மற்றும் புலப்படா பாரம்பரியத்தின் தலைசிறந்த படைப்புகளை தேர்ந்தெடுக்கிறது. ஐக்கிய நாடுகளின் பொருளாதார மற்றும் சமூக கவுன்சிலின் ஒரு பகுதியாக அமர்ந்திருக்கும் பொருளாதார, சமூக மற்றும் கலாச்சார உரிமைகளுக்கான குழு, அதன் உடன்படிக்கையின் 15 வது பிரிவுடன், அடிப்படை மனித உரிமையின் ஒரு பகுதியாக கலாச்சார பாரம்பரியத்தை பாதுகாக்கும் கொள்கைகளை சேர்த்தது.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. Logan, William S. (2007). "Closing Pandora's Box: Human Rights Conundrums in Cultural Heritage". In Silverman, Helaine (ed.). Cultural heritage and human rights. New York, NY: Springer. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9780387713137. இணையக் கணினி நூலக மைய எண் 187048155.
 2. 2.0 2.1 Ann Marie Sullivan. "Cultural Heritage & New Media: A Future for the Past,".
 3. "Indigenous Cultural and Intellectual Property (ICIP) (AITB)". Arts Law Centre of Australia. பார்க்கப்பட்ட நாள் 21 July 2021.
 4. "UNESCO Legal Instruments: Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999".
 5. UNESCO convenes Libyan and international experts meeting for the safeguard of Libya's cultural heritage. UNESCO World Heritage Center – News, 21. Oktober 2011.
 6. Roger O'Keefe, Camille Péron, Tofig Musayev, Gianluca Ferrari "Protection of Cultural Property. Military Manual." UNESCO, 2016, S. 73ff.
 7. Eric Gibson: The Destruction of Cultural Heritage Should be a War Crime. In: The Wall Street Journal, 2 March 2015.
 8. UNESCO Director-General calls for stronger cooperation for heritage protection at the Blue Shield International General Assembly. UNESCO, 13 September 2017.
 9. UNIFIL – Action plan to preserve heritage sites during conflict, 12 Apr 2019.
 10. Unesco, Concept of digital herigate, accessed 9 May 2023
 11. [This convention is a legal instrument helping states parties to improve the protection of their underwater cultural heritage]
 12. Roberts, Hayley (2018). "The British Ratification of the Underwater Heritage Convention: Problems and Prospects" (in en). International & Comparative Law Quarterly 67 (4): 833–865. doi:10.1017/S0020589318000210. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:0020-5893. https://research.bangor.ac.uk/portal/en/researchoutputs/the-british-ratification-of-the-underwater-heritage-convention-problems-and-prospects(5d0f3e40-6d37-42bb-805c-8de96b82dbae).html. 

மேலும் படிக்க[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பண்பாட்டு_மரபுவளம்&oldid=3903190" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது