பஞ்சாபிய எழுத்தாளர்களின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

பஞ்சாபில் பிறந்த அல்லது பஞ்சாபி மொழியில் எழுதிய குறிப்பிடத்தக்க எழுத்தாளர்களின் பெயர்கள் இக்கட்டுரையில் காலவாரியாக பட்டியலிடப்படுகிறது.


10 ஆம் நூற்றாண்டு[தொகு]

 • கோரக் நாத் (10 ஆம் நூற்றாண்டு)

12 ஆம் நூற்றாண்டு[தொகு]

15 - 16 ஆம் நூற்றாண்டு[தொகு]

16 ஆம் நூற்றாண்டு[தொகு]

17 ஆம் நூற்றாண்டு[தொகு]

 • சுல்தான் பாஹு (1628–1691)
 • பாய் நந்த் லால் (1633–1713)
 • பாய் மணி சிங் (1666–1737)
 • புல்லெ ஷா (1680–1757)

18 ஆம் நூற்றாண்டு[தொகு]

 • வாரிஸ் ஷா (1722–1798)
 • காஷிம் (கவிஞர்) (1735–1843)
 • ஷா முகமது (1780–1862)
 • ரத்தன் சிங் பாங்கு (இறப்பு 1846)

19 ஆம் நூற்றாண்டு[தொகு]

 • பண்டிட் தார சிங் (1822–1891)
 • ஷார்தா ராம் பில்லௌரி (1837–1881)
 • கான் சிங் நாபா (1861–1938)
 • அகாலி கவுர் சிங் (1866–1953)
 • பாய் வீர் சிங் (1872–1957)
 • கிருபா சாகர் (1875–1939)
 • தனி ராம் சாத்ருக் (1876–1954)
 • பாய் ரந்தீர் சிங் (1878–1961)
 • பூராண் சிங் (1881–1931)
 • பாய் ஜோத் சிங் (1882–1981)
 • சாகிப் சிங் (1892–1977)
 • குர்பக்‌ஷ் சிங் பிரீத்லாரி (1895–1977)
 • நானக் சிங் (1897–1971)
 • ஜஸ்வந்த் சிங் (கோஜி) ( -1999)

20 ஆம் நூற்றாண்டு[தொகு]

 • பகத் பூரான் சிங் (1904–1992)
 • மோகன் சிங் (1905–1978)
 • சுஜன் சிங் (1909–1993)
 • குர்பச்சன் சிங் தலிப் (1911–1986)
 • பல்ராஜ் சாஹனீ (1913–1973)
 • ஹர்சரண் சிங் (1914-2006)
 • ஷரீஃப் குன்சாகி (1915–2007)
 • பல்வந்த் கார்கி (1916–2003)
 • கர்த்தார் சிங் துகால் (1917–2012)
 • அம்ரிதா பிரீதம் (1919–2005)
 • ஜஸ்வந்த் சிங் கன்வல் (1919–)
 • ஹர்பஜன் சிங் (1920–2002)
 • சண்டோக் சிங் தீர் (1920–2010)
 • குல்வந்த் சிங் விரக் (1921–1987)
 • அஜித் சைனி (1922–2007)
 • சுக்பீர் (1925–2012)
 • ஆலம் லோஹர் (1928–1979)
 • ஜஸ்வந்த் சிங் ரஹி (1930–1996)
 • பூடா சிங் (1934–)
 • ஜியானி சந்த் சிங் மஸ்கீன் (1934–2005)
 • அன்வர் மசூத் (1935–)
 • தலீப் கவுர் திவானா (1935–)
 • தல்பீர் சேத்தன் (ஏப்ரல் 5, 1944– ஜனவரி 1, 2005)
 • ஷொவ் குமார் பட்டால்வீ (1937–1973)
 • பரூக் ஹுமாயூன் (1951- )
 • கர்னைல் சிங் சோமல் (1940–)
 • நரிந்தர் சிங் கபூர் (1944–)
 • சுர்ஜீத் பாதர் (1945–)
 • சமன் லால் (Chaman Lal) (1947–)
 • ஹரிஜிந்தர் சிங் தில்கீர் (1947–2014)
 • பாஷ் (அவதார் சிங் சந்தூ (1950–1988)
 • மீர் தன்ஹா யூசஃபி (1955–)
 • குருதாசு மாண் (1957–)
 • ரூபேந்தர்பால் சிங் தில்லான் (1969-)
 • ஷாம்ஷெர் சிங் சந்தூ (3 March 1937-)