பங்குப் பரிவர்த்தனையக வர்த்தக நிதி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

பங்குப் பரிவர்த்தனையக வர்த்தக நிதி (exchange-traded fund) (அல்லது ப.ப.வ.நிதி ) என்பது பங்குப் பரிவர்த்தனையகங்களில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் முதலீட்டு நிதியாகும், அதிகமாக பங்குகள் போன்றதேயாகும்.[சான்று தேவை] ஒரு ப.ப.வ.நி. (ப.ப.வ.நிதி) ஆனது, பங்குகள் அல்லது கடன் பத்திரங்கள் போன்ற சொத்துக்களை வைத்திருக்கும். மேலும், ஒரு வர்த்தக நாளில் தோராயமாக அதன் கீழுள்ள சொத்துக்களின் நிகர சொத்து மதிப்பின் அதே விலையில் வர்த்தகம் செய்யும். பெரும்பாலான ப.ப.வ.நிதிகள் S&P 500 அல்லது MSCI EAFE போன்ற ஒரு குறியீட்டு எண்ணைப் பின் தொடர்கின்றன. ப.ப.வ.நிதிகள் குறைந்த செலவுகள், வரி செயல்திறன் மற்றும் பங்குகளுக்கு ஈடான அம்சங்கள் போன்றவற்றால் ஈர்ப்புமிக்க முதலீடுகளாக உள்ளன.[1][2]

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்கேற்பாளர்கள் என அழைக்கப்படுபவர்கள் மட்டுமே (வழக்கமாக, பெரிய நிறுவன முதலீட்டாளர்கள்) உண்மையில் ப.ப.வ.நிதியின் பங்குகளை நிதி நிர்வாகத்திடமிருந்து நேரடியாக வாங்கவோ விற்கவோ செய்வர். அவர்கள் அதை ஆக்க அலகு களாகவே வாங்குகின்றனர். ஆக்க அலகுகள் என்பவை பத்தாயிரக்கணக்கான ப.ப.வ.நிதி பங்குகளின் தொகுப்பாகும், வழக்கமாக இந்த ஆக்க அலகுகளே அதன் கீழுள்ள கடனீடுகளின் பத்திரத் தொகுதி களைக் கொண்டு பரிவர்த்தனை செய்யப்படுகின்றன. அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்கேற்பாளர்கள் ப.ப.வ.நிதி பங்குகளில் நீண்ட கால அளவிற்கு முதலீடு செய்ய விரும்பலாம். ஆனால் வழக்கமாக அவர்கள் ப.ப.வ.நி. பங்குகளுக்கான பணமாக மாறக்கூடிய தன்மையை வழங்குவதற்காக அவற்றின் அடிப்படையான ஈட்டுறுதிப் பத்திரங்களுடன் ஆக்க அலகுகளைப் பரிமாற்றும் திறனைப் பயன்படுத்தி சந்தை உருவாக்குநர்களாக திறந்தநிலைச் சந்தையில் செயல்படுகின்றனர். மேலும் அவற்றின் ஒரு நாளிலான சந்தை விலையானது அடிப்படையான சொத்துக்களின் நிகர சொத்து மதிப்பின் அளவை பெரிதும் ஒத்திருக்கும்படியும் கவனித்துக்கொள்கின்றனர்.[3] சில்லறை விற்பனை முகவர்களை பயன்படுத்தும் தனிநபர்கள் போன்ற இதர முதலீட்டாளர்கள் ப.ப.வ. நிதி பங்குகளை இந்த இரண்டாம் நிலை சந்தையில் வர்த்தகம் செகின்றனர்.

ஒரு ப.ப.வ.நிதியில் பரஸ்பர சகாய நிதி நிறுவனம் அல்லது அலகு முதலீட்டு நிறுவனத்தின் மதிப்பீடு அம்சத்தையும் வரையறுக்கப்பட்ட நிதியின் வர்த்தகத் திறன் என்னும் அம்சத்தையும் ஒருங்கே கொண்டுள்ளது. முன்னதின்படி அதனை ஒவ்வொரு வர்த்தக நாளின் இறுதியிலும் அதன் நிகர சொத்து மதிப்பில் வாங்க அல்லது விற்க முடியும்; பின்னதில் ஒரு வர்த்தக நாள் முழுவதும் அதன் நிகர சொத்து மதிப்பை விட அதிகமான அல்லது குறைவான விலைக்கு வர்த்தகம் செய்யப்படலாம். வரையறுக்கப்பட்ட நிதிகளானவை நிதிகளாக இருந்தாலும் பங்கு பரிவர்த்தனையகத்தில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன எனினும் அவை ப.ப.வ.நிதிகளாக கருதப்படுவதில்லை. ப.ப.வ.நிதிகள் அமெரிக்காவில் 1993 ஆம் ஆண்டிலிருந்தும் ஐரோப்பாவில் 1999 ஆம் ஆண்டிலிருந்தும் கிடக்கின்றன. ப.ப.வ.நிதிகள் பாரம்பரியமாக குறியீட்டு எண் நிதிகளாக இருந்தன, ஆனால் 2008 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையம் (U.S. Securities and Exchange Commission) சுறுசுறுப்பான நிர்வாகத்திற்குரிய ப.ப.வ.நிதிகளை உருவாக்குவதை அங்கீகரிக்கத் தொடங்கியது.[3]

கட்டமைப்பு[தொகு]

ப.ப.வ.நிதிகள் பொது முதலீட்டாளர்களுக்கு ஈட்டுறுதிகளின் தொகுதியிலும் இதர சொத்துக்களிலும் பங்கிடாத வட்டியை வழங்குகின்றன. இதனால் இவை பல அம்சங்களில் பாரம்பரிய பரஸ்பர சகாய நிதிகளை ஒத்துள்ளன. ஆனால் ஒரு ப.ப.வ.நிதியிலுள்ள பங்குகளை முகவர் அல்லது விற்பனையாளரின் மூலம் பங்குப் பரிவர்த்தனையகத்திலுள்ள பங்குகளைப் போலவே நாள் முழுதும் வாங்கவும் விற்கவும் முடியும் என்ற ஒரு பண்பில் மட்டும் இது பரஸ்பர நிதிகளிலிருந்து வேறுபடுகிறது. பாரம்பரிய பரஸ்பர சகாய நிதிகளைப் போலல்லாது, ப.ப.வ.நிதி நிறுவனங்கள் அவற்றின் தனிப்பட்ட பங்குகளை நிகர சொத்து மதிப்பு அல்லது நி.சொ.மதிப்பில் (NAV) விற்பதோ அல்லது பணமாக்குவதோ இல்லை. மாறாக நிதி நிறுவனங்கள் ப.ப.வ.நிதி பங்குகளை நேரடியாக ப.ப.வ.நிதி நிறுவனங்களிடமிருந்து வாங்குகின்றன மற்றும் பணமாக்குகின்றன. ஆனால் அவை பெருமளவிலான தொகுதிகளாகவே வாங்குகின்றன அல்லது விற்கின்றன. இந்தப் பெருமளவு தொகுதிகள் என்பது 25,000 முதல் 200,000 வரையிலான ப.ப.வ.நிதி பங்குகளாகும், இவை "உருவாக்க அலகுகள்" என்று அழைக்கப்படுகின்றன. உருவாக்க அலகுகளின் வாங்கல் மற்றும் பணமாக்கல் செயல்கள் பொதுவாகப் பத்திரங்களாய் இருக்கும், ஈட்டுறுதிப் பத்திரத் தொகுதியை வழங்கும் அல்லது பெறும் முதலீட்டு நிறுவனத்தின் ப.ப.வ.நிதி கொண்டிருக்கும் அதே வகையான மற்றும் ஒரு விகித அளவிலானவற்றைக் கொண்டிருக்கும். இருப்பினும் சில ப.ப.வ.நிதி நிறுவனங்கள், சொத்துத் தொகுதிகளிலுள்ள சில அல்லது அனைத்து ஈட்டுறுதிப் பத்திரங்களையும் வாங்க வேண்டும் என்று பங்குதாரரிடம் கோரலாம் அல்லது வாங்க அவர்களை அனுமதிக்கலாம்.[3]

உருவாக்க அலகுகளை வாங்கவும் பணமாக்கவுமான திறனால் ப.ப.வ.நிதி நிறுவனங்களுக்கு ப.ப.வ.நிதிப் பங்குகளின் நிகர சொத்து மதிப்பிற்கும் சந்தை விலைக்கும் இடையிலான சாத்தியமான வேறுபாட்டு விலைகளைகளால் இலாபமடையும் ஒரு வழிமுறை கிடைக்கிறது. தற்போதிருக்கும் ப.ப.வ.நிதிகள் வெளிப்படையான சொத்துப் பட்டியலைக் கொண்டுள்ளன, ஆகையால் நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் ஒரு உருவாக்க அலகை வாங்குவதற்கு விரும்பினர் எனில் அவர்கள் எந்த சொத்துப் பட்டியலை இணைத்துத் திரட்ட வேண்டும் என்பதை சரியாக அறிவர், மேலும் பரிமாற்றமானது பங்குகளின் நிகர சொத்து மதிப்பை வர்த்தக நாள் முழுதும் வழக்கமாக 15 வினாடிகள் இடைவெளியில் புதுபிக்கப்படும் தகவல்களைப் பரவச் செய்கிறது.[3]

ப.ப.வ.நிதிக்கு வலுவான முதலீட்டு கோரிக்கை இருக்கும் எனில், அதன் பங்கு விலை (தற்காலிகமாகவேனும்) அதன் நிகர சொத்து மதிப்பை விட மேலாக அதிகரிக்கும். அது இலாப நோக்கில் செயல்படுபவர்களுக்கு (arbitrageurs) ஒரு கூடுதலான உருவாக்கு அலகுகளை ப.ப.வ.நிதி இடமிருந்து வாங்கி ப.ப.வ.நிதி உறுப்பு பங்குகளை வெளிச் சந்தையில் விற்க ஊக்கம் கொடுக்கிறது. ப.ப.வ.நிதி பங்குகளின் கூடுதல் அளிப்பு அதன் சந்தை மூலதனமயமாக்கலை அதிகரிக்கிறது மற்றும் ஒரு பங்கிற்கான சந்தை விலையைக் குறைக்கிறது, பொதுவாக நிகர சொத்து மதிப்பின் மிகை மதிப்பை நீக்குகிறது. ப.ப.வ.நிதி மற்றும் அதன் பங்குகள் அவற்றின் நிகர சொத்து மதிப்பிலிருந்து தள்ளுபடியில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகையில் ஒரு பலவீனமான தேவை எழுகிறது. அப்போது அதே போன்ற வழிமுறை பயன்படுகிறது.

அமெரிக்க ஒன்றியத்தில், பெரும்பாலான ப.ப.வ.நிதிகள் வெளிப்படையான நிர்வாக முதலீட்டு நிறுவனங்களாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன (பரஸ்பர சகாய நிதிகள் மற்றும் பணச் சந்தை நிதிகள்), இருந்தாலும் ஒரு சில ப.ப.வ.நிதிகள், சில பெரிய நிறுவனங்கள் உட்பட அலகு முதலீட்டு பொறுப்புகளாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. வெளிப்படையான நிதிகளாக அமைப்பாக்கம் செய்யப்பட்ட ப.ப.வ.நிதிகள் ஒரு சொத்துப் பட்டியலை கட்டமைக்க பெரிய தளர்வுத்தன்மைகளைக் கொண்டவை. அவை பங்குகளின் கடன் திட்டங்களில் பங்கேற்பது அல்லது தங்களது முதலீட்டு நோக்கங்களை அடைவதில் எதிர்கால பங்கு விற்பனை மற்றும் தேர்வுகளைப் பயன்படுத்துவதில் தடை செய்யப்படவில்லை.[4]

தற்போதைய கட்டுப்பாடுகளின் கீழ், ஒரு புதிய ப.ப.வ.நிதி ஈட்டுறுதி மற்றும் பரிவர்த்தனை குழு அல்லது SEC இடமிருந்து ஒரு ஆணையைப் பெற வேண்டும். அது முதலீட்டு நிறுவனச் சட்டம் 1940 இன் விதிகளிலிருந்து நிவாரணம் பெறச் செய்கிறது. இதரவகைகளில் ப.ப.வ.நிதி அமைப்பை அனுமதிக்காது. இருப்பினும், 2008 ஆம் ஆண்டு SEC ப.ப.வ.நிதிகளின் உருவாக்கத்திற்கு விதிகளை பரிந்துரைத்தது. அது விலக்கு விதிகளின் தேவையின்றி உருவாக்க அனுமதித்தது. SEC யின் பரிந்துரையின் கீழ், ஒரு ப.ப.வ.நிதி பதிவு செய்யப்பட்ட வெளிப்படையான முதலீட்டு நிர்வாக நிறுவனமாக இருக்கும். அது:

 • உருவாக்க அலகுகளை (அல்லது இழப்பீடுகளை) சொத்து தொகுதிகளின் வைப்பிற்கு பரிமாற்றமாக (அல்லது விநியோகம்) வெளியிடுகிறது அதன் தற்போதைய மதிப்பு வர்த்தக நாளின் போது வழக்கமான இடைவெளிகளில் ஒரு தேசிய ஈட்டுறுதி பரிவர்த்தனையால் பிரதி பங்கு அடிப்படையில் பரவலாக்கப்படுகிறது;
 • தன்னையொரு ப.ப.வ.நிதியாக எந்தவொரு விற்பனைப் புத்தகங்களிலும் அடையாளப்படுத்துகிறது;
 • ஒரு ஈட்டுறுதி பரிவர்த்தனையில் பட்டியலிடவும் விற்கவும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்குகளை வெளியிடுகிறது;
 • ஒவ்வொரு வணிக நாளும் அதன் வெளிப்படையாக இருக்கின்ற இணைய தளத்தில் முந்தைய வணிக நாளின் நிகர சொத்து மதிப்பு மற்றும் நிதியின் பங்குகளின் இறுதி சந்தை விலையையும் வெளியிடுகிறது. இறுதி சந்தை விலையின் மிகை விலை அல்லது கழிவை நிதியின் பங்குகளை நிகர சொத்து மதிப்பின் விழுக்காட்டில் நிகர சொத்து மதிப்பிற்கு எதிராக வெளியிடுகிறது; மேலும்
 • ஒரு குறியீட்டு எண்ணாகவோ அல்லது ஒவ்வொரு வணிக நாளையும் அதன் வெளிப்படையாகக் கிடைக்கக்கூடிய வலைத்தளத்தில் நிதியால் வைத்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கும் உறுப்பு ஈட்டுறுதிகளின் அடையாளங்கள் மற்றும் வலு ஆகியவற்றோடு இதர சொத்துக்களின் விவரங்களை வெளியிடுகிறது.[3]

SEC விதி பரிந்துரை ப.ப.வ.நிதிகளை ஒன்று குறியீட்டு நிதிகளாகவோ அல்லது முழுமையாக வெளிப்படையான நிர்வாக செயல்பாடுடைய நிதிகளை அனுமதிக்கிறது. வரலாற்று ரீதியாக, அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் அனைத்து ப.ப.வ.நிதிகளும் குறியீட்டு நிதிகளாக இருந்துள்ளன. இருப்பினும், 2008 ஆம் ஆண்டில், SEC விதிவிலக்கு ஆணைகளை முழுமையாக வெளிப்படையான நிர்வாக செயல்பாடுடைய ப.ப.வ.நிதிகளுக்கு வழங்கத் துவங்கியது. அத்தகைய முதல் ஆணை பவர்ஷேர்ஸ் நிர்வாகச் செயல்பாடுடைய வர்த்தக பரிமாற்று நிதி பொறுப்பிற்கு வழங்கப்பட்டது.[5] மேலும் முதல் நிர்வாக செயல்பாடுடைய அமெரிக்க முதல் ப.ப.வ.நிதி பியர் ஸ்டெர்ன்ஸ் கரண்ட் யீல்ட் ஃபண்ட் ஆகும். இதொரு குறுகிய கால வருமான நிதி அமெரிக்க பங்கு வர்த்தகத்தில் தனது வர்த்தகத்தை YYY சின்னத்தின் கீழ் 2008 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 25 ஆம் திகதியன்று துவங்கியது.[6] SEC எதிர்காலத்தில் விதிவிலக்கு ஆணைகளை நிர்வாக செயல்பாடுடைய பரிந்துரைக்கப்படும் விதிகளின் வெளிப்படைத் தேவைகளுக்கு திருப்தியளிக்காத ப.ப.வ.நிதிகளின் விண்ணப்பங்களுக்கு பரிசீலிக்கப் போவதில்லை எனக் கூறுவதில்லை என்று விதிப் பரிந்துரை குறிக்கிறது.[3]

சில ப.ப.வ.நிதிகள் பண்டகங்களில் அல்லது பண்டகங்கள் அடிப்படையிலான பத்திரங்களில் முதன்மையாக முதலீடு செய்கின்றன; அவை கச்சா எண்ணெய் மற்றும் விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் போன்றவையாகும். இருந்தாலும் இத்தகைய பண்டக ப.ப.வ.நிதிகள் நடைமுறையிலுள்ள பங்குகளில் முதலீடு செய்யும் ப.ப.வ.நிதிகள் போன்றவை, அவை முதலீட்டு நிறுவனச் சட்டம் 1940 கீழ் வரும் "முதலீட்டு நிறுவனங்கள்" அல்ல.[3]

மெர்ரில் லிஞ்ச்சின் ஹோல்டர்ஸ் ஈட்டுறுதிகள் போன்ற வெளிப்படையாக வர்த்தகம் புரியும் அருட்கொடையாளர் பொறுப்புகள் சில சமயங்களில் ப.ப.வ.நிதிகளாக கருதப்படுகின்றன, இருந்தாலும் கூட அவை இதர ப.ப.வ.நிதிகளின் குணாதியங்களில் பலவற்றை கொண்டிருப்பதில்லை. அருட்கொடையாளர் பொறுப்புக்களின் முதலீட்டாளர்கள் கீழ்வரும் ஈட்டுறுதிகளின் தொகுதிகளில் நேரடியான ஆர்வங்களை வைத்துள்ளனர். அவை பெரும் நிறுவன செயல்பாடுகளான பங்கு பிரித்தல்கள் மற்றும் இணைப்புக்கள் போன்றவற்றை பிரதிபலிப்பது தவிர மாறுவதில்லை. இந்த வகையான நிதிகள் முதலீட்டு நிறுவனச் சட்டம் 1940 கீழ் வரும் "முதலீட்டு நிறுவனங்கள்" இல்லை.[7]

2009 ஆம் ஆண்டு வரை, ஏறக்குறைய 1,500 பங்கு வர்த்தக நிதிகள் அமெரிக்க பங்கு வர்த்தகத்தில் இருந்தன.[8] இந்த எண்ணிக்கை ப.ப.வ.நிதி இன் விரிவான வரையறைகளை ஹோல்டர்ஸ் மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட நிதிகள் உட்பட இருப்பவற்றைப் பயன்படுத்துகிறது.

வரலாறு[தொகு]

ப.ப.வ.நிதிகள் அவற்றின் தோற்றத்தை 1989 ஆம் ஆண்டு குறியீட்டு பங்கேற்பு பங்குகளுடன் துவங்கின. அது S&P 500 பதிலி பங்காக அமெரிக்க பங்கு வர்த்தகம் மற்றும் பிலெடெல்ஃபியா பங்கு வர்த்தகம் ஆகியவற்றில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது. இருப்பினும், இந் நிதித் திட்டம், சிகாகோ வர்த்தகஞ் சார்ந்த பங்கு வர்த்தக நிறுவனத்தின் வழக்கு ஒன்றினால் குறுகிய காலமே வாழந்தது. பின்னர் அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் விற்பதிலிருந்து வெற்றிகரமாகத் தடுக்கப்பட்டது.[9]

அதே போன்றதொரு திட்டம், டொரெண்டோ குறியீட்டு பங்கேற்பு பங்குகள், 1990 ஆம் ஆண்டு டொரெண்டோ பங்கு வர்த்தகத்தில் விற்பனையைத் துவங்கின. TSE 35 யையும் பின்னர் TSE 100 தடம் பற்றிய பங்குகள் பிரபலமானவை என நிரூபித்தன. இத்திட்டங்களின் பிரபலம் அமெரிக்க பங்கு வர்த்தகத்தை அமெரிக்காவில் SEC கட்டுப்பாட்டை திருப்திபடுத்தும் ஏதோவொன்றை உருவாக்க முனைய வழியேற்படுத்தியது.[9]

நாதான் மோஸ்ட் (Nathan Most) மற்றும் ஸ்டீவென் ப்ளூம் (Steven Bloom), வர்த்தக நிறுவனத்தின் செயல் பிரதிநிதிகள், ஸ்டாண்டார்ட் & புவர்ரின் டெபாஸிட்டரி ரெசிப்ட்ஸ்சை வடிவமைத்து உருவாக்கினர்(நியாபசSPY), அது 1993 ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.[10][11] SPDRகள் அல்லது "சிலந்திகள்" என அறியப்பட்ட அந்த நிதி உலகின் பெரிய ப.ப.வ.நிதி ஆக மாறியது. 1995 ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தில் அவர்கள் MidCap SPDRகளை அறிமுகப்படுத்தினர்(நியாபசMDY).

பர்க்லேஸ் குளோபல் இன்வெஸ்டார்ஸ் (Barclays Global Investors) பர்க்லேஸ் பிஎல்சியின் துணை நிறுவனம், 1996 ஆம் ஆண்டு போட்டியில் வேர்ல்ட் ஈக்விடி பெஞ்ச்மார்க் ஷேர்ஸ் (World Equity Benchmark Shares) அல்லது வெப்ஸ்சுடன் நுழைந்தது. பின்னர் ஐ ஷேர்ஸ் எமெஸ்சிஐ இண்டெக்ஸ் பண்ட் ஷேர்ஸ் (iShares MSCI Index Fund Shares) எனப் பெயர் மாற்றப்பட்டது. வெப்ஸ் எம்எஸ்சிஐ நாட்டு குறியீடுகளை, உண்மையில் நிதியின் குறியீட்டு வழங்குநர் மார்க்கன் ஸ்டேன்லியின் 17 ஐ பின் தொடர்ந்தது. வெப்ஸ் குறிப்பிடத் தக்க வகையில் புது முறையாகும் ஏனெனில் அவை சாதாரண முதலீட்டாளர்களுக்கு எளிதாக அயல் சந்தைகளை அணுக அளித்தன. SPDRகள் ஒரு அலகு முதலீட்டு கொடைகளாக அமைக்கப்பட்டப் போது, WEBS கள் பரஸ்பர நிதிகளாக ஏற்படுத்தப்பட்டன, அவ்வகையில் முதல் முறையாகும் அது.[12] [13]

1998 ஆம் ஆண்டு, ஸ்டேட் ஸ்ட்ரீட் குளோபல் அட்வைஸ்சர்ஸ் "செக்டார்ஸ் ஸ்பைடர்ஸ்" அறிமுகப்படுத்தினர், அவை S&P 500 இன் ஒன்பது துறைகளை பின் பற்றின.[14] 1998 ஆம் ஆண்டு , "டோ டயமண்ட்ஸ்"(நியாபசDIA), சிறப்புமிக்க டோ ஜோன்ஸ் தொழில்துறை சராசரியை தடம் பற்றியவைக் கூட அறிமுகமாயின. 1999 ஆம் ஆண்டு செல்வாக்கு மிகுந்த "க்யூப்ஸ்" (நாசுடாக்QQQQ) NASDAQ-100 இயக்கத்தை மறுப்பிரதி எடுப்பதான முயற்சியாக துவங்கப்பட்டன. ப.ப.வ.நிதிகள் பல்கிப் பெருகின காரணத்தால், அதிகரித்து வரும் குறிப்பிடத்தகுந்த பிரதேசங்கள், துறைகள், பண்டகங்கள், கடன் பத்திரங்கள், எதிர்கால உத்திரவாதங்கள் மற்றும் இதர சொத்து வகுப்புக்களின் வரிசைக்கு ஏற்றவாறு தைத்து உருவாக்கப்பட்டன. அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் 2008 ஆம் ஆண்டின் மே மாதம் வரை 680 ப.ப.வ.நிதிகள் $610 பில்லியன் சொத்துக்களோடு இருந்தன. முந்தைய பன்னிரெண்டு மாதங்களை விட $125 பில்லியன்களின் அதிகரிப்போடும் இருந்தன.[15]

முதலீட்டு பயன்கள்[தொகு]

ப.ப.வ.நிதிகள் பொதுவாக எளிதாக பலவகைகளில் மாற்றிக்கொள்வது, குறைந்த செலவு விகிதங்கள், குறியீட்டு நிதிகளில் வரி திறன் ஆகியவற்றை அளிக்கின்றன. அதே சமயம் சாதாரண பங்கின் சிறப்பம்சங்களை வரையறுக்கப்பட்ட விற்பனை ஆணைகள், குறுகியகால விற்பனை மற்றும் தேர்வுகள் போன்றவற்றை இப்போதும் நிலை நிறுத்தியுள்ளன. ப.ப.வ.நிதிகள் பொருளாதார ரீதியில் கையகப்படுத்தப்பட்டு வைத்துக் கொள்ளப்பட்டு பின்னர் விற்கப்படுபவை எனும் காரணத்தினால், சில முதலீட்டாளர்கள் ப.ப.வ.நிதி பங்குகளில் ஒரு நீண்ட கால முதலீடாக சொத்து ஒதுக்கீடு நோக்கங்களுக்காக முதலீடு செய்கின்றனர். அதே சமயம் இதர முதலீட்டாளர்கள் ப.ப.வ.நிதி பங்குகளை அடிக்கடி சந்தை நேர முதலீட்டு செயல் தந்திரமாக வர்த்தகம் செய்கின்றனர்.[4] ப.ப.வ.நிதிக்களின் நன்மைகளில் பின் வருவன உள்ளடங்கும்:[7][16]

 • குறைந்த செலவுகள் - ப.ப.வ.நிதிகள் பொதுவாக குறைந்த செலவுகளை இதர முதலீடுகளைக் காட்டிலும் கொண்டுள்ளன. ஏனெனில் பெரும்பாலான ப.ப.வ.நிதிகள் நிர்வாகச் செயல்பாடுகளைக் கொண்டவையல்ல. ப.ப.வ.நிதிகள் பங்குதாரரின் வாங்கல்கள் மற்றும் இழப்பீடுகளை ஏற்றுக்கொள்ள பங்குகளை விற்க அல்லது வாங்கும் செலவுகளிலிருந்து தனிமைப்பட்ட காரணத்தினாலும் அவ்வாறு உள்ளன. ப.ப.வ.நிதிகள் வழமையாக குறைந்த சந்தை, விநியோகம் மற்றும் கணக்கியல் செலவுகளைக் கொண்டுள்ளன. பெரும்பாலான ப.ப.வ நிதிகள் 12b-1 கட்டணங்களைக் கொள்ளவில்லை.
 • வாங்குதல், விற்றல் நெகிழ்வுடையது - ப.ப.வ.நிதிகள் ஒரு சந்தை நாளில் தற்போதைய சந்தை விலைகளில் வாங்க விற்க முடியும், பரஸ்பர நிதிகள் மற்றும் அலகு முதலீட்டு கொடை போன்றவையல்லாமல், அவற்றை சந்தை நாளின் இறுதியில் மட்டுமே வர்த்தகம் செய்ய முடியும். பொதுவில் விற்கப்படும் பங்குகளாக அவற்றின் பங்குகள் விளிம்பு விலைக்கு வாங்கப்பட்டு குறுகிய காலத்தில் விற்கப்படலாம். கடன் இழப்பு காப்பு நிதியின் செயல் தந்திரங்களின் பயன்பாட்டினைச் சாத்தியமாகச் செய்தும் வர்த்தகத்தை நிறுத்தல் ஆணைகள் மற்றும் வரையறை ஆணைகளைப் பயன்படுத்தியும் செயல்படலாம். அது முதலீட்டாளர்களை விலைப் புள்ளிகளை குறிப்பிட அனுமதிக்கிறது, அப்புள்ளி அவர்கள் வர்த்தகம் செய்யும் விருப்பமுள்ளதாகும்.
 • வரி திறன் - ப.ப.வ.நிதிகள் பொதுவாக தொடர்புடைய வகையில் குறை முதலீட்டு ஆதாயங்களையே உருவாக்குகின்றன. ஏனெனில், அவை வழக்கமாக அவற்றின் தொகுப்பு பங்குகள் குறைந்த திருப்பு வருமானத்தைக் கொண்டுள்ளன. அதே சமயம் அவை இதை ஒரு சாதகமாக பிற குறியீட்டு நிதிகளுடன் பகிர்கின்றன. அவர்களின் வரித் திறன் மேலும் உயர்கின்றன ஏனெனில் அவை முதலீட்டாளர்களின் இழப்பீடுகளை நோக்க பங்குகளை விற்க வேண்டாம்.
 • சந்தை அறிவு மற்றும் பல்வகைப்படல் - ப.ப.வ.நிதிகள் தொகுப்பு நிதிகள் ஒதுக்கீடுகளை மறு சமன் செய்ய ஒரு பொருளாதார வழியைக் கொடுக்கின்றன மேலும் பணத்தை "பத்திரமாகச் செய்ய" அதனில் விரைவாக முதலீடு செய்யலாம். ஒரு குறியீட்டு ப.ப.வ.நிதி இயற்கையாய் ஒரு முழுமையான குறியீட்டின் நெடுகிலும் பலவகைகளை வழங்குகிறது. ப.ப.வ.நிதிகள் வேறுபட்ட வகையான சந்தைகளின் அறிவை வழங்குகின்றன. அதில் அகன்ற-அடிப்படை குறியீட்டு எண்கள், அகன்ற-அடிப்படை சர்வதேச மற்றும் தேசம்-சார்ந்த குறியீட்டு எண்கள், தொழில் துறை-சார்ந்த குறியீட்டு எண்கள், கடன் பத்திர குறியீடு எண்கள் மற்றும் பண்டகங்கள் குறியீடு எண்கள் உள்ளடங்குகின்றன.
 • வெளிப்படைத் தன்மை - ப.ப.வ.நிதிகள், குறியீட்டு நிதிகளோ அல்லது நிர்வாக செயல்பாடுடையவையோ, வெளிப்படையான நிதித் தொகுப்புக்களை வைத்துள்ள்ன மேலும் வர்த்தக நாள் முழுதும் பன்முறை இடைவெளிகளில் விலை குறிக்கப்படுகின்றன.

இத்தகைய சாதகங்கள் பெரும்பாலான ப.ப.வ.நிதிகள் குறியீட்டு நிதிகளாக இருக்கும் தகுதிகளிலிருந்து பெறப்படுபவையாகும்.

ப.ப.வ.நிதி களின் வகைகள்[தொகு]

குறியீட்டு எண் ப.ப.வ.நிதிகள்[தொகு]

பெரும்பாலான ப.ப.வ.நிதிகள் குறியீட்டு எண் நிதிகளாகும். அது பங்குகளை வைத்திருந்து ஒரு பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண்ணின் செயல்பாட்டை மறு பிரதிச் செய்ய முயற்சிக்கிறது. ஒரு குறியீட்டு எண் நிதியானது ஒரு குறியீட்டின் செயல்பாட்டை ஒன்று அதன் தொகுப்பு நிதியில் பங்கினை குறியீட்டின் உறுப்புகளில் வைத்திருத்தல் மூலமோ அல்லது ஒரு குறியீட்டில் மாதிரி பங்குகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது மூலமோ பின் தொடர்கிறது.[4] செயல்திறன் ப.ப.வ.நிதிகள் அல்லது தலைகீழ் ப.ப.வ.நிதிகள் என அறியப்படும் சில குறியீட்டு ப.ப.வ.நிதிகள், முதலீடுகளை எதிர்கால மதிப்புக்களிலிருந்து மறு வருமானத்தை எதிர்பார்க்கின்றன. அது குறியீட்டின் தினசரி செயல்பாட்டின் மடங்குகளுக்கோ அல்லது தலைகீழானதற்கோ (எதிர்மறை) இணையானதாகும்.[17] 2008 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி வரை, அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் குறியீட்டு ப.ப.வ.நிதிகள் 415 உள்நாட்டு பங்கு ப.ப.வ.நிதிக்களை $350 பில்லியன் சொத்துக்களுடனும் 160 உலக/சர்வதேச பங்கு ப.ப.வ.நிதிகளை $169 பில்லியன் சொத்துக்களுடன் மற்றும் 53 கடன் ப.ப.வ.நிதிக்களை $40 பில்லியன் சொத்துக்களுடன் உட்படவற்றைக் கொண்டிருந்தன. .[18]

சில குறியீட்டு ப.ப.வ.நிதிகள் தங்களது 100% சொத்துக்களை ஒரு குறியீட்டிற்கு கீழேயிருக்கும் பங்குகளில் சரிசம விகிதப்படியுள்ளவற்றில் முதலீடு செய்வர், அது "படியெடுத்தல்" எனும் பெயருடைய ஒரு வழிமுறையிலான முதலீடாகும். இதர குறியீட்டு ப.ப.வ.நிதிகள் "பிரதிநிதி மாதிரி"யை பயன்படுத்தி அவர்களின் 80% முதல் 95% வரையிலான கீழுள்ள குறியீடுகளின் பங்குகளில் முதலீடு செய்கின்றன மேலும் மீதமுள்ள 5% லிருந்து 20% வரையிலான சொத்துக்களை இதர வைப்புக்களில் எதிர்கால பங்குகள், தேர்வு மற்றும் மாற்று ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் கீழுள்ள குறியீடுகளில் இல்லாத பங்குகளில் முதலீடு செய்கின்றன, அது நிதியின் ஆலோசகரின் நம்பிக்கைகள் ப.ப.வ.நிதி ஐ அதன் முதலீட்டு நோக்கத்தை அடைய உதவும். குறியீட்டு ப.ப.வ.நிதிகள் ஆயிரக்கணக்கான கீழுள்ள பங்குகளின் குறியீடுகளில் முதலீடு செய்பவைகளில், சில குறியீட்டு ப.ப.வ.நிதிகள் "கடுமையான மாதிரிகளை" பணியமர்த்துகின்றனகீழுள்ள பங்குகளில் ஒரு மிகச் சிறிய அளவு விழுக்காட்டையே முதலீடு செய்கிறது.[19][20]

பண்டக ப.ப.வ.நிதிகள் அல்லது ப.ப.வ.ப (ETC) க்கள்[தொகு]

பண்டக ப.ப.வ.நிதிகள் பண்டகங்களில் முதலீடு செய்கின்றன, அவை விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் மற்றும் எதிர்கால பங்குகளாகும். முதல் பண்டக ப.ப.வ.நிதிகள் தங்க பரிமாற்று-வர்த்தக நிதிகளாக்கும்; அவை பல எண்ணிக்கையிலான நாடுகளில் வழங்கப்படுகின்றன. தங்க ப.ப.வ.நிதி மீதான யோசனை முதலில் அதிகாரபூர்வமாக இந்தியாவிலுள்ள பெஞ்ச்மார்க் அஸ்ஸெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி பிரைவேட் லிமிடெட் (Benchmark Asset Management Company Private Ltd) ஆல் அவர்கள் செபி (SEBI)க்கு ஒரு பரிந்துரையை 2002 ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தில் தாக்கல் செய்தப் போது கருத்துக்கோர்வை செய்யப்பட்டது.[21] முதல் தங்க பரிமாற்று-வர்த்தக நிதி 2003 ஆம் ஆண்டு ASX சில் துவங்கப்பட்ட தங்க நாணய பங்குகளாகும். பண்டக ப.ப.வ.நிதிகள் பொதுவாகக் குறியீட்டு எண் நிதிகளாகும், ஆனால் பங்குகளற்ற குறியீட்டு எண்களில் பின் தொடர்கின்றன.

ஏனெனில் அவர்கள் பங்குகளில் முதலீடு செய்வதில்லை என்பதால் அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் முதலீட்டு நிறுவனச் சட்டம் 1940 கீழ் முதலீட்டு நிறுவனங்களாக கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை. இருந்தாலும் அவற்றின் பொது வெளியீடுகள் SECயின் மதிப்பாய்வுக்கு பொருந்தியதாகும். அவைகளுக்கு SEC யின் நடவடிக்கை ரத்து கடிதம் பங்குகள் பரிவர்த்தனைச் சட்டம் 1934 இன் கீழ் அவசியப்படுகின்றன. இருப்பினும், அவர்கள் பண்டக எதிர்கால பங்குகள் வர்த்தகக் குழுவின் கட்டுப்பாட்டிற்குப் பொருந்துவனவாகும்.[22][23]

பங்கு வர்த்தக பண்டகங்கள்(ETCக்கள்) முதலீட்டு சாதனங்களாகும். (சொத்து ஆதரவு கடன் பத்திரங்கள் முழுமையாக பிணையுறுதியுடையவை) கீழுள்ள பண்டக குறியீட்டு எண்ணின் செயல்பாட்டைத் தடம் பற்றுகின்றன. அதில் ஒரு ஒற்றை பண்டகத்தின் அடிப்படையை உள்ளிட்ட ஒட்டுமொத்த மறுமீட்புக் குறியீட்டு அட்டவணைகள் அடங்கும். ப.ப.வ.நிதிகள் போலவும், சதாரண பங்குகளைப் போல வர்த்தகம் செய்யப்பட்டும், பரிவர்த்தனைகள் முடிக்கப்பட்டும் உள்ளவற்றைப் போலவும் அவர்களின் சொந்த முறையிலான அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரிவில், ETC களுக்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட பணத்துடன் சந்தை உருவாக்க ஆதரவு உள்ளது. அவை முதலீட்டாளர்களை பண்டகங்களுக்கான அறிவைப் பெற ஏதுவாக்குகின்றன, அது பரிவர்த்தனையில் சந்தை நேரங்களின் போது நிகழ்கிறது.

முதல் முறையிலான ETCக்கள் (எ.கா GLD மற்றும் SLV) உண்மையில் இயல்பில் பண்டகங்களை சொந்தமாகக் கொண்டுள்ளன (எ.கா தங்கம் மற்றும் வெள்ளிக் கட்டிகள்). இதற்கு வார்ப்புரு:Nysearca(பிளாட்டினம் போன்றது) மற்றும் வார்ப்புரு:Nysearca (பிளாட்டினம்) ஆகியன இணையாகும். இருப்பினும், பெரும்பாலான ETCக்கள் ஒரு எதிர்கால வர்த்தக செயல் தந்திரத்தை அமலாக்குகின்றன, அவை பண்டகங்களை சொந்தமாகக் கொள்வதிலிருந்து மிகவும் வேறுபட்ட முடிவுகளை உருவாக்கலாம்.

ETCக்கள் பங்குகளைப் போலவே வர்த்தகம் செய்கின்றன, அவை எளிமையானவை மற்றும் திறமையானவை. மேலும் எப்போதும் அதிகரிக்கின்ற பண்டகங்கள் மற்றும் பண்டக குறியீட்டு எண்களுக்கான அறிவைக் கொடுக்கின்றன. அதில் எரி சக்தி, உலோகங்கள், மென்பொருள்கள் மற்றும் வேளாண் பொருட்கள் ஆகியன அடங்கும். இருப்பினும், ஒரு முதலீட்டாளர் முக்கியமாக பண்டக ப.ப.வ.நிதி யை அடிக்கடி பாதிக்கக்கூடிய இதர காரணிகள் உள்ளது என்பதை அறிய வேண்டும். அவை உடனடியாக தெளிவாக இருக்காது; ஒரு உதாரணத்திற்கு, ஒரு எண்ணெய் ப.ப.வ.நிதி நுகர்வோர் USO போன்றவர் எண்ணெய் விலை ஏறிக் கொண்டிருக்கும் வரை, அவை இலாபத்தை அதே நேர்க்கோட்டில் தோராயமாகக் கொண்டிருக்கும் என நினைப்பார். தொழில்முறைச் சாராத முதலீட்டாளருக்கு எது தெளிவில்லாமலிருக்கும் எனில் இத்தகைய நிதிகள் அவற்றின் கீழுள்ள பண்டகங்களின் அறிவைப் பெறும் முறையையாகும். பல பண்டக நிதிகளின் விஷயத்தில், அவை முன்-மாத எதிர்கால பங்கு ஒப்பந்தங்கள் என் பெயருள்ளவற்றை வெறுமையாக மாதத்திற்கு மாதம் பட்டியலிடுகின்றன. இது பண்டகத்திற்கான அறிவை, ஆனால் முதலீட்டாளரை கால வரையறையமைப்பு டன் பல்வேறு விலைகளிலுள்ள இடர்பாடுகளுக்கு, பட்டியலுக்கான உயர் செலவு போன்றவற்றோடு கொடுக்கச் செய்கின்றன.[24][25]

கடன் பத்திர ப.ப.வ.நிதிகள்[தொகு]

பங்குச் சந்தை வர்த்தக நிதிகள் எவை கடன் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்கின்றனவோ அவை கடன் பத்திர ப.ப.வ.நிதிகள் ஆகும். அவை பொருளாதார வீழ்ச்சியின் போது பெருகுகின்றன. ஏனெனில் முதலீட்டாளர்கள் அவர்களின் பணத்தை பங்குச் சந்தைகளிலிருந்து வெளியே எடுத்து கடன் பத்திரங்களில் இடுகின்றனர் (ஒரு எடுத்துக் காட்டாக அரசு கருவூல கடன் பத்திரங்கள் அல்லது நிதி ரீதியாக நிலைத்து நிற்பவை என கருதப்படும் நிறுவனங்களால் வெளியிடப்படுபவை). இந்தக் காரண விளைவு உறவு முறையால், கடன்பத்திர ப.ப.வ.நிதிக்களின் செயல்பாடு விரிவான பொருளாதார நிலைகளைச் சுட்டுகின்றன.[26] கடன்பத்திர ப.ப.வ.நிதிக்களுக்கு பல சாதகங்கள் உள்ளன. அவை ப.ப.வ.நிதிகள் உண்டாக்கும் ஒப்பத்தக்க வர்த்தக வருமானங்கள் போன்றவையாகும். ஆனால், இந்த நன்மை எதிர்மறையாக வர்த்தக கட்டணங்களால், அவை மூன்றாம் தரப்பு மூலம் வாங்க மற்றும் விற்கப்பட்டனவெனில் நீக்கப்படுகின்றன.[27]

நாணய ப.ப.வ.நிதி அல்லது ETCs[தொகு]

2005 ஆம் ஆண்டில் ரய்டெக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் (Rydex Investments) அவர்களின் முதன் முதலாக யூரோ கரன்சி டிரஸ்ட் (NYSEFXE) என நியூயார்க்கில் அழைக்கப்பட்ட நாணய ப.ப.வ.நிதியை வெளியிட்டனர். அதிலிருந்து ரைடெக்ஸ் வரிசையான நிதிகளை அனைத்து பெரிய நாணயங்களையும் அவர்களின் வர்த்தகப் பெயரான கரன்சிஷேர்ஸ் கீழ் பின் தொடர்ந்தனர். 2007 ஆம் ஆண்டில் டாய்ச்ச வங்கியின் டிபி x-டிராக்கர்ஸ் EONIA டோட்டல் ரிட்டர்ன் குறியீட்டு ப.ப.வ.நிதி வை பிராங்ஃபர்ட்டில் யூரோவைப் பின் பற்றுமாறு துவங்கினர். பின்னர் 2008 ஆம் ஆண்டு ஸ்டெர்லிங் மணி மார்க்கெட் ப.ப.வ.நிதி (LSEXGBP) மற்றும் யுஎஸ் டாலர் மணி மார்க்கெட் ப.ப.வ.நிதி (LSEXGBP)லண்டனில் துவங்கப்பட்டது. 2009 ஆம் ஆண்டு, ப.ப.வ.நிதி செக்யூரிட்டீஸ் உலகின் பெரிய அந்நிய செலாவணி தளத்தை MSFXSM குறியீட்டு பங்கு 18 நீண்ட அல்லது குறுகிய கால USD ETC க்களை ஒற்றை G10 நாணயங்களுக்கு எதிராக பின் பற்றி துவங்கின. நிதிகள் முழுமையான பண மீட்பைத் தரும் திட்டங்களாகும். அதில் முதலீட்டாளர்கள் அந்நிய செலாவணி மாற்றும் இடத்தினை அணுக இயல்வதும், உள்ளூர் நிறுவன வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் பிணையுறுதி ஈட்டினைப் பெறுவதையும் கொண்டுள்ளனர்.

நிர்வாக செயல்பாடுடைய ப.ப.வ.நிதிகள்[தொகு]

நிர்வாக செயல்பாடுடைய ப.ப.வ.நிதிகள் அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் மிகச் சமீப காலத்தில் ஏறபட்டவை. முதலாவது ஒன்று 2008 ஆம் ஆண்டு மார்ச்சில் அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் 2008 ஆம் ஆண்டு அக்டோபரில் ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது. நிர்வாக செயல்பாடுடைய ப.ப.வ.நிதிகள் இன்றைய தேதி வரை அனுமதிக்கப்பட்டவை முழுமையாக வெளிப்படையானவை, அவற்றின் தற்போதைய பங்குகளின் தொகுப்புகளை அவர்களின் வலைத் தளத்தில் தினசரி வெளியிடுகின்றனர். இருப்பினும், SEC அது நிர்வாக செயல்பாடுடைய ப.ப.வ.நிதிக்களை முழுமையாக வெளிப்படையாக செயல்படாதவையையும் அனுமதிப்பதை கருதிற்கொள்ள விரும்புவதாக குறிப்பிட்டிருந்தது.[3]

தற்போதிருக்கும் ப.ப.வ.நிதிக்களின் முழுமையான வெளிப்படையான இயல்பு பொருள்படுத்துவதானது நிர்வாக செயல்பாடுடைய ப.ப.வ.நிதி இலாப நோக்க செயல்பாடுகளின் இடர்ப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டது. அதன் வர்த்தகத்தை முன்னின்று நடத்த தேர்வு செய்பவர்களால் அது நிகழலாம்.[சான்று தேவை] துவக்க செயல்பாட்டுடன் வர்த்தகம் செய்யப்படும் பங்கு ப.ப.வ.நிதிகள் இப்பிரச்சினையை வாரந்தோறும் அல்லது மாதந்தோறும் வர்த்தகம் செய்வதன் மூலம் அணுகுகிறது. முன்னின்று நடத்துகையில் குறைவாகவே எளிதில் பாதிக்கக்கூடிய செயல்பாடுடைய வர்த்த்க கடன் ப.ப.வ.நிதிகள் அடிக்கடி அவர்களின் வைத்துள்ள பங்குகளை வர்த்தகம் செய்கின்றனர்.[28]

துவக்க நிர்வாக செயல்பாடுடைய ப.ப.வ.நிதிகள் ஆர்வமற்ற எதிர்வினையைப் பெற்றன. மேலும் சொத்துக்களை சேர்ப்பதில் குறைவான வெற்றியையே பிற புதிய ப.ப.வ.நிதிக்களைக் காட்டிலும் பெற்றுள்ளன. துவக்கத்தில் சந்தையில் ஆர்வமற்றுப் போனதற்கான கூறப்படும் காரணங்களின் மத்தியில் முன்னின்று நடத்துவதை தவிர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைத் தேவைகள், செயல்பாடுகளின் பதிவுகளை ஏற்படுத்தத் தேவையான காலம் மற்றும் நிர்வாக செயல்பாடுடைய ப.ப.வ.நிதிக்களை முதலீட்டாளர்களுக்கு புதிய வழிகளில் பந்தயங்களை வைக்கச் செய்வதை வழங்க தவறுதல் போன்றவையுள்ளன.[29]

பங்குச் சந்தை வர்த்தகக் கொடை பொறுப்பு[தொகு]

ஒரு பங்குச் சந்தை வர்த்தக கொடை பொறுப்பு பங்கு ஒரு நேரடியான ஆர்வத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிற் துறையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சம நிலையிலுள்ள பங்குத் தொகுப்புக்களின் மீது பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. முன்னணியிலுள்ள எடுத்துக்காட்டு ஹோல்டிங் கம்பெனி டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட்ஸ் (Holding Company Depositary Receipts), அல்லது ஹோல்டர்ஸ் (HOLDRS) மற்றும் மெர்ரில் லிஞ்சின் உரிமையுடைய திட்டமாகும். ஹோல்டர்ஸ் குறியீட்டு பங்கு நிதிகளும் அல்ல நிர்வாக செயல்பாடுடையவையும் அல்ல; மேலாக, முதலீட்டாளர் குறிப்பிட்ட கீழுள்ள பங்குகளில் நேரடியான ஆர்வத்துடனிருக்கிறார். அதே சமயம் ஹோல்டர்ஸ் ப.ப.வ.நிதிக்களுடன் சில பொதுவான தர அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளன, அதில் குறை செலவுகள், குறை வருமானத் திருப்பு மற்றும் வரித் திறன் உள்ளிட்டிருக்கின்றன. பல நோக்கர்கள் ஹோல்டர்ஸ்சை ப.ப.வ.நிதிக்களிடமிருந்து தனித்த திட்டங்களாகக் கருதுகின்றனர்.[7][30]

செயல் திறனுடைய ப.ப.வ.நிதிகள்[தொகு]

செயல்திறனுடைய பங்கு வர்த்தக நிதிகள் (ப.ப.வ.நிதிகள்) அல்லது எளிமையாக செயல்திறனுடைய ப.ப.வ.நிதிகள் என்பது சிறப்பு வகை ப.ப.வ.நிதி ஆகும். அது செயல்திறனற்ற ப.ப.வ.நிதிக்களை விட சந்தை இயக்கங்களின் உணர்வுகளை அதிகம் சார்ந்துள்ள வருமானங்களை அடைய முயலுபவையாகும்.[31] செயல்திறமுடைய குறியீட்டு ப.ப.வ.நிதிகள் பலமுறை காளை அல்லது கரடி நிதிகளில் சந்தைப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு செயல்திறன் மிக்க காளை ப.ப.வ.நிதி நிதியானது ஒரு எடுத்துக் காட்டாக தினசரி வருமானங்களை டோ ஜோன்ஸ் தொழில் சராசரியை அல்லது S&P 500 யை விடவோ 2x அல்லது 3x அதிகமாக அறிவிக்கப்படுகின்றதை அடைய முயலுகின்றன. ஒரு செயல்திறன் தலைகீழ் (கரடி) ப.ப.வ.நிதி நிதி மற்றொரு புறத்தில் தினசரி குறியீட்டு வருமானத்தில் -2x அல்லது -3x வருமானத்தைச் சாதிக்க முயலலாம், அதன் பொருள் அது சந்தையின் இழப்பை விட இரு அல்லது மூன்று மடங்கு இலாபத்தை பெறும் என்பதாகும். செயல்திறன் ப.ப.வ.நிதிகள் திட்டமிட்டு இயற்றப்பட்ட நிதி நுட்பங்களின் பயன்பாட்டின் தேவையைச் சார்ந்துள்ளது. அதில் பங்கு இடமாற்றம், எதிர்காலப் பங்குகள் மற்றும் விருப்பப்படும் வருமானத்தை அடைய மறு சமநிலைச் செய்வது போன்றவற்றை பயன்படுத்துவதும் அடங்கும்.[32] செயல்பாட்டு ப.ப.வ.நிதிக்களை நிறுவ மிகப் பொதுவான வழி என்பது எதிர்கால ஒப்பந்தங்களை வர்த்தகம் செய்வதாகும்.

செயல்பாட்டு ப.ப.வ.நிதிக்களை மறு சமநிலைப்படுத்துவது சந்தைகள் அடிக்கடி மாறும் தன்மையுடன் இருக்கும் போது கணிசமான செலவுகளையுடையது.[33][34] பிரச்சினை என்னவெனில் நிதி நிர்வாகம் வர்த்தக இழப்புக்களை பெறுகிறது. ஏனெனில், நிதி மேலாளர் குறியீடு ஏறும் போது வாங்கச் செய்ய வேண்டும் மேலும் குறையும் போது விற்கச் செய்ய வேண்டும். இது ஒரு நிலைத்த செயல்பாட்டு விகிதத்தை பராமரிக்கச் செய்யவே. ஒரு எடுத்துக்காட்டாக ஒரு 2.5% தினசரி குறியீட்டு மாற்றம் -2x கரடி நிதியை ஒரு நாளைக்கு சுமார் 0.18% மதிப்பில் குறைக்கச் செய்யும். அதன் பொருள் ஓராண்டிற்குள் (0.9982^252=0.63) வர்த்தக இழப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நிதி வீணடிக்கப்படலாம் என்பதாகும். இருப்பினும் முதலீட்டாளர்கள் இப்பிரச்சினையை எதிர்கால பங்குகளை நேரடியாக பல்வேறு செயல்திறன் விகிதங்களை ஒப்புக் கொண்டு வாங்கச் செய்து தடுக்கின்றனர்.[35]

ப.ப.வ.நிதிக்களை பரஸ்பர நிதிகளுடன் ஒப்பிடல்[தொகு]

செலவுகள்[தொகு]

ப.ப.வ.நிதிகள் பங்கு வர்த்தகத்தில் விற்கப்படுவதன் காரணத்தால், ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையும் பொதுவாக ஒரு முகவர் கூலிக்கு உட்பட்டவையே. முகவர் கூலி தரகரையும் நுகர்வோரால் தேர்வு செய்யப்பட்ட திட்டத்தையும் சார்ந்துள்ளது. ஒரு எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வழக்கமான சமமான கட்டண அட்டவணை, அமெரிக்காவின் வலையிணைப்பு முகவாண்மை நிறுவனம் $10 லிருந்து $20 வரிசையிலுள்ளது, ஆனால் தள்ளுபடி முகவர்களிடம் $0 க்கும் குறைவாக இருக்கலாம். இந்தக் கூலிச் செலவால், முதலீடு செய்யப்படும் பணத்திற்கு பெரும் பொருத்துக் கொள்ளலை உள்ளடக்கியது; சிலர் பிரதி மாதம் $100 முதலீடு செய்ய விரும்புகிறவர் அவர்களது கணிசமான வருமான விழுக்காடு உடனடியாக அழிக்கப்பட்டிருப்பதை உணர்வர்; அதே சமயம் $200,000 முதலீடு செய்யும் சிலர் கூலிச் செலவு புறக்கணிக்கத்தக்கதாக உணர்வர். பொதுவாக, நேரடியாக நிதி நிறுவனத்திலிருந்து பெறப்பட்ட பரஸ்பர சகாய நிதிகள் அதனளவில் ஒரு முகவர் கூலியை விதிப்பதில்லை. ஆகையால், எப்போது குறைவான அல்லது செலவற்ற பரிவர்த்தனைகள் கிடைக்கின்றனவோ ப.ப.வ.நிதிகள் மிகவும் போட்டியிடுவதாக மாறுகின்றன.[36]

ப.ப.வ.நிதிக்களுக்கு பரஸ்பர நிதிகளுடன் ஒப்பிடுகையில் அதைவிடக் குறைவான செலவு விகிதம் உள்ளது. ப.ப.வ.நிதி குறைவான பங்குவைத்தவர்-தொடர்புடைய செலவுகளை மட்டும் வைத்திருப்பதில்லை, ஆனால் அது பண பங்களிப்புக்களைச் செய்ய வேண்டியதில்லை அல்லது பண இழப்பீடுகளை முதலீடு செய்வதில்லை. ஒரு ப.ப.வ.நிதி இழப்பீடுகளுக்கு ஒரு பண இருப்பை பராமரிக்கத் தேவையில்லை மேலும் முகவர் செலவுகளின் மீது சேமிக்கவும் தேவையில்லை.[37] பரஸ்பர நிதிகள் 1% லிருந்து 3% வரை அல்லது அதற்கு மேல் கட்டணம் விதிக்கின்றன; குறியீட்டு நிதி செலவு விகிதங்கள் பொதுவாகக் குறைவு, அதே போல ப.ப.வ.நிதிகள் ஏறக்குறைய எப்போதும் 0.1% லிருந்து 1% வரிசையிலிருக்கும். நீண்டக் காலத்திற்கு, இத்தகைய செலவு வித்தியாசங்கள் கவனிக்கத்தக்க வேறுபாடாக கலந்திணையலாம்.

செலவு வேறுபாடு பரஸ்பர நிதிகளில் முன் இறுதியிலோ பின் இறுதியிலோ ஒரு சுமையை விதிப்பது அதிகத் தெளிவாகத் தெரியும் அதே சமயம் ப.ப.வ.நிதிக்களுக்கு சுமைகளே கிடையாது. இழப்பீட்டு கட்டணம் மற்றும் குறுகியக் கால வர்த்தக கட்டணங்கள் ஆகியவை பரஸ்பர நிதிகளுடன் தொடர்புடைய இதர கட்டணங்களுக்கு எடுத்துக் காட்டுகளாகும். அவை ப.ப.வ.நிதிகளுடன் வாழ்பவையல்ல. வர்த்தகர்கள் தாங்கள் தலைகீழ் மற்றும் செயல்திறன் ப.ப.வ.நிதிகளை குறுகிய காலங்களுக்கு வர்த்தகம் செய்ய திட்டமிடுவர் எனில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். பரிவர்த்தனை செலவுகள் மற்றும் தினசரி செயல்பாடு விகிதங்களுக்கு நெருக்கமான கவனிப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும். ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நிகழக்கூடிய கூட்டிணைப்பு செலவுகள் சில நேரங்களில் அங்கீகரிக்கப்படாமல் போகலாம் மற்றும் நீண்ட காலங்களில் ஏற்படக்கூடிய இலாபங்களை நீக்கும்.[38]

ப.ப.வ.நிதிக்களின் குறைவான செலவுடைய நேரடி உரிமை அவசியமாக உயர்வான வருமான விகிதங்களை அதே போன்ற குறியீட்டு பரஸ்பர நிதியுடன் ஒப்பிடும் போது விளைவிக்காது என்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு நினைவூட்டப்பட வேண்டியதாகும்.

வரிவிதிப்பு[தொகு]

ப.ப.வ.நிதிகள் வரி திறனுக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் பரஸ்பர நிதிகளை விட ஈர்ப்புடையவை. அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் எப்போதெல்லாம் ஒரு பரஸ்பர நிதி மூலதன இலாபத்தை பெறுகிறதோ அல்லது அது இழப்பைப் பெற்று சமப்படுத்தப்படவில்லையோ, அது மூலதன பெறுமானத்தை அதன் பங்குதாரர்களுக்கு விநியோகிக்க வேண்டும். இது எப்போதெல்லாம் பரஸ்பர நிதி தொகுப்பு பங்குகளை விற்கும் போது அதன் முதலீடுகளை மறுப்பங்கீடு செய்வதா அல்லது பங்குதாரர் இழப்பீடுகளுக்கு நிதியளிப்பதா எனும் போதும் கூட ஏற்படலாம். இத்தகைய இலாபங்கள் அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் வரிக்கு உட்பட்டதே; அது நிதியின் அதிகப் பங்குகளில் இலாபங்களை மறு முதலீடு செய்பவர்களுக்கும் கூடப் பொருந்தும். முரண்பாடாக, ப.ப.வ.நிதிகள் பங்கு வைத்திருப்பவர்களால் இழப்பீடுகளாக்கு உள்ளாவதில்லை (மாற்றாக, பங்கு வைத்திருப்போர் எளிமையாக பங்குச் சந்தையில் தங்களது ப.ப.வ.நிதி பங்குகளை விற்பர், அது பங்கினை விற்பது போல் அல்லது தொகுப்பு பங்குகளுக்கு உருவாக்கல் அலகின் வரியற்ற இழப்பீட்டை விளைவிக்கிறது), ஆக முதலீட்டாளர்கள் பொதுவாக அவர்களின் சொந்த பங்குகளை விற்கும் போது மட்டும் மூலதன வருமானத்தைப் பெறுவர் அல்லது ப.ப.வ.நிதி வர்த்தகங்கள் கீழுள்ள குறியீடுகளின் மாற்றங்களை பிரதிபலிக்கும் போது பெறுவர்.[4]

பெரும்பாலான விஷயங்களில், ப.ப.வ.நிதிகள் அதே சொத்தின் வகைகள் அல்லது வகுப்புக்களில் மரபுச் சார்ந்த பரஸ்பர நிதிகளை விட அதிக வரி திறனுடையவை.[39] வான்கார்ட்டின் ப.ப.வ.நிதிகள் அவற்றின் பரஸ்பர நிதிகளின் பங்கு வகையானவை எனும் காரணத்தால், அவை அனைத்து வரி ஆதாயங்களையும் பரஸ்பர நிதிப் பங்குகளில் நிகர இழப்புக்கள் இருக்கும் எனில் பெறுவதில்லை.[40] இருந்த போதிலும் அவை அனைத்து வரி ஆதாயங்களையும் பெறுவதில்லை, அவை கூடுதலான ஆதாயத்தை வரி இழப்புக்கள் அறுவடையிலிருந்து பெறுகின்றன. நிகர இழப்புக்களிலிருந்து ஏதாவது மூலதன இழப்புக்களைச் செய்கின்றன.[41][42]

ஐக்கிய இராச்சியத்தில், ப.ப.வ.நிதிக்களை மூலதன வருவாய் வரியிலிருந்து அவற்றை தனி நபர் சேமிப்பு கணக்கு அல்லது சுய-முதலீட்டு தனி நபர் ஓய்வூதியத்தில் மற்றும் இதரப் பல பங்குகளைப் போன்ற முறையில் வைப்பதன் மூலம் பாதுகாக்க முடியும்.[43]

வர்த்தகம்[தொகு]

ஒருவேளை ப.ப.வ.நிதி இன் மிக முக்கியமான பலன் பங்கு போன்று அளிக்கப்படும் சிறப்பம்சங்களாகும். ப.ப.வ.நிதிகள் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யப்படுவதால் முதலீட்டாளர்கள் அதே வகைகளான வர்த்தகத்தை அவர்களின் பங்குடன் நடத்தச் செய்யலாம். உதாரணமாக, முதலீட்டாளர்கள் குறுகியகாலத்தில் விற்கலாம், வரையறுக்கப்பட்ட ஆணையை பயன்படுத்தலாம், இழப்பு-தடுப்பு ஆணையை பயன்படுத்தலாம், மிகையளவில் வாங்கலாம், மேலும் அவர்களின் விருப்பப்படி அதிகளவிலோ அல்லது குறைவாகவோ பணத்தை முதலீடு செய்யலாம் (குறைந்தபட்ச முதலீட்டுத் தேவை இல்லை).[44] பல ப.ப.வ.நிதிகள் கூடவும் தேர்வுகளைக் (உள்ளீடுகள் மற்றும் அழைப்புகள்)அவற்றிற்கு எதிராக எழுதச் செய்ய முடிவதைக் கொண்டுள்ளன. விருப்ப அழைப்பு செயல் தந்திரங்கள் முதலீட்டாளர்களையும் வர்த்தகர்களையும் அவர்களின் ப.ப.வ.நிதி நுகர்வுகளின் மீதான தங்களது வருவாய்களை அவற்றிற்கு எதிராக வரையப்பட்ட அழைப்புகளின் மீதான முன் தொகைகளை (அழைப்பு விற்பனை அல்லது வரைவு வருவாய்கள்) வசூலிப்பதனால் திறமையாக அதிகரிக்கின்றனர். பரஸ்பர நிதி இத்தகைய சிறப்பம்சங்களை அளிப்பதில்லை.[45]

ஒரு உதாரணத்திற்கு, ஒரு பரஸ்பர நிதி முதலீட்டாளர் நாளின் இறுதியில் பரஸ்பர நிதியின் இறுதி விலையில் வாங்கவோ விற்கவோ மட்டுமே முடியும். இது இழப்பு-தடுப்பு ஆணைகள் பரஸ்பர நிதிகளுக்கு குறைவாகப் பயன்படும்படி செய்கிறது, மேலும் அனைத்து முகவர்களும் அவற்றை அனுமதிப்பதும் கூட இல்லை. ஒரு ப.ப.வ.நிதி தொடர்ச்சியாக நாள் முழுதும் விலை குறிக்கப்படுகிறது. ஆகையால் இந்த பாதகத்திற்கு பொருந்துவதில்லை. பயன்பாட்டாளரை ஒரு நாள் இடைவெளியில் எதிர்மறையான அல்லது பலனளிக்கும் சந்தை நிலைக்கு எதிர்வினை புரியச் செய்கிறது. இந்த பங்கு போன்ற பணம் முதலீட்டாளரை பணத்திற்கு ப.ப.வ.நிதியை வழக்கமான வர்த்தக நேரங்கள் முழுதும் வர்த்தகம் செய்ய அனுமதிக்கிறது. மேலும் ECNகளில் வர்த்தக நேரங்களுக்குப் பிறகும் பலமுறை வர்த்தகம் செய்ய அனுமதிக்கிறது. ப.ப.வ.நிதி இன் பண அளவு வர்த்தக அளவினைப் பொறுத்து மாறுபடுகிறது மற்றும் கீழுள்ள பங்குகளின் பண அளவையும் பொறுத்து மாறுபடுகிறது. ஆனால் SPDRகள் போன்றமிக பண ப.ப.வ.நிதிகளை சந்தைக்கு முன்பும் பின்பும் போதுமான அளவு இறுக்கத்துடன் வர்த்தகம் செய்ய முடியும். இத்தகைய குணாதிசயங்கள் பண இடர்பாட்டினை கவனத்திற்கொள்ளும் முதலீட்டாளர்களுக்கு முக்கியமானதாக இருக்கலாம்.

மற்றொரு நன்மை ப.ப.வ.நிதிகள் வரையறுக்கப்பட்ட நிதிகளைப் போல சந்தை நேரப் பிரச்சினைகளால் பாதிக்கப்படவில்லை, அவை திறந்த-வெளி பரஸ்பர நிதிகளை நோயுற்றது போல பாதிக்கவில்லை. இந்த நேரங்காலத் தாக்குதல்களில், முதலீட்டாளர்கள் ஒரு பரஸ்பர நிதியிலிருந்து உள்ளும் புறமும் விரைவில் வர்த்தகம் செய்வர். அப்போது விலையில் சிறு சிறு மாறுபாடுகள் ஏற்படுவதை ஆதாயமாக்கி, நீண்ட காலப் பங்குதாரர்களின் செலவில் இலாபம் அடையச் செய்வர். ஒரு ப.ப.வ.நிதியில் (அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட நிதி) அது போன்ற இயக்கம் சாத்தியமில்லை-நிதியின் கீழுள்ள சொத்துக்கள் அதன் சந்தையின் வர்த்தகத்தால் பாதிக்கப்படுவதில்லை.

முதலீட்டாளர்கள் ப.ப.வ.நிதி இன் கீழுள்ள சொத்துக்களின் பங்கு மதிப்புக்களின் வித்தியாசத்திலும் ப.ப.வ.நிதிக்களின் பங்குகளின் வர்த்தக விலையிலும் இலாபமடையலாம். ப.ப.வ.நிதி பங்குகள் தேவை உயர்ந்து இருக்கும் போது முன் விலையிலிருந்து நிகர விலை மதிப்பு வரை வர்த்தகம் செய்யும். மேலும் தேவை குறைவாக இருக்கும் போது தள்ளுபடியிலிருந்து நிகர சொத்து விலை வரை வர்த்தகம் செய்யப்படும். விளைவாக, ப.ப.வ.நிதி சந்தையில் நடுநிலை மதிப்பிற்கு ஒரு அமைப்பை வழங்குகிறது. துவக்க செலவுகள் ஒருமுறை மட்டுமேயிருக்க, ப.ப.வ.நிதி சாதனம் சில இதரத் தொகுப்பு முதலீட்டு சாதனங்களின் வடிவங்களை விட செலவு நன்மைகளைஅளிக்கின்றன.

திறனாய்வு[தொகு]

ஜான் சி.போக்ளே, தி வான்கார்ட் குரூப்பின் நிறுவுனர், ஒரு முன்னணி குறியீட்டு பரஸ்பர நிதிகளின் வெளியீட்டாளர் (மேலும் போக்ளேவின் ப.ப.வ.நிதிகளின் ஓய்விலிருந்து) ப.ப.வ.நிதிகள் குறுகிய கால ஊகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாக வாதிட்டார். அவற்றின் வர்த்தகச் செலவுகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு வருமானத்தை குறைக்கிறது, மேலும் பெரும்பாலான ப.ப.வ.நிதிகள் பற்றாக்குறையுடைய பல்வகை நிதிகளை வழங்குகின்றன. அவர் விரிவான வேறுபாட்டுடைய ப.ப.வ.நிதி ஒன்றைநீண்ட காலம் வைத்திருப்பது நல்லதொரு முதலீடாகும் என ஒப்புக்கொள்கிறார்.[46]

ப.ப.வ.நிதிகள் நடுநிலை வழிமுறையின் அமைப்பின் திறன் மீது நிகர சொத்து மதிப்பை பங்கு விலைகள் பின் தொடருவதற்கு சார்ந்துள்ளன. அதே சமயம், உள்ளூர் குறியீடுக்களை பின் தொடரும் ப.ப.வ.நிதிக்களின் தினசரி நிறைவு விலைக்கும் தினசரி நிகர சராசரி மதிப்பிற்கும் இடையிலான சராசரி விலகல் பொதுவாக 2% ற்கும் குறைவு, சில அந்நிய குறியீடுக்களை பின் தொடரும் ப.ப.வ.நிதிக்களுக்கு விலகல் மேலும் குறிப்பானதாக இருக்கும்.[4] தி வால்ட் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல் இதழ் 2008 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் சந்தை சிக்கலின் போது, சில குறைவாக வர்த்தகம் செய்யப்படும் ப.ப.வ.நிதிகள் அடிக்கடி 5% அல்லது அதற்கு மேல் விலகலைக் கொண்டிருக்கும், கையளவிலான விஷயங்களில் 10% மிகாமலும் உள்ளன, இருந்தாலும், இந்த சில்லறை ப.ப.வ.நிதிக்களில், சராசரி விலகல் 1% சற்று அதிகமாகவே மட்டுமிருக்கும் என்றுக் கூறியது. மிக அதிகமான விலகலைக் கொண்டவற்றின் வர்த்தகம் சந்தை திறந்தப் பிறகு உடனடியாக மேற் கொள்ளப்பட வேண்டும்.[47]

ப.ப.வ.நிதிக்களின் வரி ஆதாயங்கள் வரி ஒத்திவைப்பு கணக்குகளைப் பயன்படுத்தும் முதலீட்டாளர்களுக்கு தொடர்புடையன அல்ல(அல்லது உண்மையில் முதலீட்டாளர்கள் முதல் இடத்திலேயே வரி விலக்கல் உடையவர்).[48] இருப்பினும், குறைந்தச் செலவு விகிதங்கள் மரபான பரஸ்பர நிதிகளின் ஆதரவாளர்களுக்கு மீட்டெழ கடினமானதாகும் என நிரூபிக்கப்பட்டது.

முதலீட்டு தொழில்முறையினரால் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், ப.ப.வ.நிதி பற்றி பெரும்பாலும் கூறப்பட்ட பாதக அம்சம் அவை அறியப்படாத சோதிக்கப்படாத பல ப.ப.வ.நிதிகள் பயன்படுத்தும் குறியீடுகளைப் பற்றியதும், எண்ணற்றத் தேர்வுகளால் அவை பின் தொடரப்படுவதுமாகும்.[2]

சில திறனாய்வாளர்கள் கூறுவது ப.ப.வ.நிதிகள் சந்தை விலைகளை மாற்றியமைக்க பயன்பட்டன, பயன்படுபடுகின்றன என்பதையேயாகும். சில நோக்கர்களால் அனுமானிக்கப்படுவது அவற்றைக்குறுகிய விற்பனைக்கு பயன்படுத்தியது (தி ஸ்டிரீட்.காம் இன் ஜிம் கிராமர்) 2008 ஆம் ஆண்டில் சந்தை வீழ்ச்சிக்கு பங்களித்தது என்பதாகும்.[49][50][51]

ப.ப.வ.நிதிக்களை வெளியிடுவோர்[தொகு]

 • அப்ஸா காபிடல் நியூஃபண்ட்ஸ் மற்றும் ப.ப.வ.நிதிகள்
 • அட்வைசர்ஷேர்ஸ் நிர்வாக செயல்பாடுடைய அட்வைசர் ஷேர்ஸ் ப.ப.வ.நிதிகளை அளிக்கிறது.
 • அமெரிஸ்டாக் அமெரிஸ்டாக் ப.ப.வ.நிதிகளை வெளியிடுகிறது.
 • BNP பாரிபாஸ் ஈஸி ப.ப.வ.நிதிக்களை வெளியிடுகிறது.
 • பிளாக்ராக்ஐஷேர்ஸ்வெளியிடுகிறது.
 • சார்லஸ் ஷ்வாப் அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பல தரகுக் கூலியற்ற ப.ப.வ.நிதிகளை அளிக்கிறது.
 • க்ளேமோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மேம்படுத்தப்பட்ட குறியீட்டு ப.ப.வ.நிதிகளை க்ளேமோர் ப.ப.வ.நிதிகளின் கீழ் கனடியன் TSX இன் மேல் வெளியிடுகிறது.
 • க்ளேமோர் செக்யூரிட்டீஸ் சிறப்பு க்ளேமோர் ப.ப.வ.நிதிகளை வெளியிடுகிறது.
 • டாய்ச்ச வங்கி db x-டிராக்கர்ஸ் ப.ப.வ.நிதிகளை வெளியிடுகிறது, அதே போல பவர் ஷேர்ஸ் DB பண்டகம் மற்றும் நாணய அடிப்படை ப.ப.வ.நிதிகளை நிர்வகிக்கிறது.
 • டிரக்ஸியன்ஸ் டிரக்ஸியன்ஷேர்ஸ் தலைகீழ் மற்றும் தூண்டப்பெற்ற ப.ப.வ.நிதிகளை வெளியிடுகிறது.
 • ப.ப.வ.நிதி காபிடல் மேனேஜ்மெண்ட் உலக நிதியாக ப.ப.வ.நிதிகளை நடத்துகிறது.
 • ப.ப.வ.நிதி செக்யூரிட்டீஸ் ப.ப.வ.நிதிகளை அல்லது சிறப்பு பண்டக ETCக்களை வெளியிடுகிறது.
 • ஃபர்ஸ்ட் டிரஸ்ட் அட்வைசெர்ஸ் சிறப்பு ஃபர்ஸ்ட் டிரஸ்ட் ப.ப.வ.நிதிகளை வெளீயிடுகிறது.
 • ஃபோகஸ்ஷேர்ஸ் LLC சிறப்பு ப.ப.வ.நிதிகளை வெளியிடுகிறது.
 • ஹாரிஸன்ஸ் பேட்டாப்ரோ ப.ப.வ.நிதிகள் கனடாவின் முதல் தூண்டப்பட்ட மற்றும் தலைகீழ் தூண்டப்பட்ட ப.ப.வ.நிதிகள் ஆகும்.
 • இன்வெஸ்கோ பவர்ஷேர்ஸ் ப.ப.வ.நிதிகளை, அதேப் போல அமெரிக்கன் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட்ஸ் ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட BLDRக்களை வெளியிடுகிறது.
 • ஜாவலின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் JETS ப.ப.வ.நிதிகளை வெளியிடுகிறது.
 • லைக்ஸர் அஸெட் மெனேஜ்மெண்ட் லைக்ஸர் ப.ப.வ.நிதிகளை வெளியிடுகிறது.
 • மெர்ரில் லிஞ்ச்HOLDRS ஐ வெளியிடுகிறது.
 • ப்ரோஃபண்ட்ஸ்ப்ரோஷேர்ஸ் தலைகீழ் மற்றும் தூண்டப்பட்ட ப.ப.வ.நிதிகளை வெளியிடுகிறது.
 • ராண்ட் மெர்கண்ட் வங்கி பிப்ஸ் ப.ப.வ.நிதிகளை வெளியிடுகிறது
 • ரெவென்யூ ஷேர்ஸ் ரெவென்யூ-வெயிட்டட் ப.ப.வ.நிதிகளை வெளியிடுகிறது.
 • ரைடெக்ஸ் இன்வெச்ட்மெண்ட்ஸ் ரைடெக்ஸ்ஷேர்ஸ்களை வெளியிடுகிறது.
 • SPA ப.ப.வ.நிதிகள் அடிப்படையில் சமன்கொண்ட ப.ப.வ.நிதிகளாகும்.
 • சோர்ஸ்,பாங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா மெர்ரில் லிஞ்ச், கோல்ட்மேன் சாச்சஸ் மற்றும் மார்கன் ஸ்டான்லி இடையிலான கூட்டிணைப்பு ப.ப.வ.நிதிகள் மற்றும் ETCக்களை வெளியிடுகிறது.
 • ஸ்டேட் ஸ்ட்ரீட் குளோபல் அட்வைசெர்ஸ் SPDRக்களை வெளியிடுகிறது.
 • வான் எஸ்ஸக் குளோபல்மார்க்கெட் வெக்டார்ஸ் ப.ப.வ.நிதிகளை வெளியிடுகிறது.
 • வான்கார்ட் குரூப் வான்கார்ட் ப.ப.வ.நிதிகளை, முன்பு VIPERக்கள் என அறியப்பட்டவற்றை வெளியிடுகிறது.
 • விஸ்டம் ட்ரீ அடிப்படையில் சமனுடைய விஸ்டம் ட்ரீ ப.ப.வ.நிதிகளை வெளியிடுகிறது.
 • Xஷேர்ஸ் அட்வைஸ்சர்ஸ் LLC TDX ப.ப.வ.நிதிகளை பல்வேறு ஓய்வு இலக்கு தேதிகளுக்கு வடிவமைக்கப்பட்டவற்றை வெளியிடுகிறது.

மேலும் காண்க[தொகு]

 • வரையறுக்கப்பட்ட நிதி
 • கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டம்
 • மேம்படுத்தப்பட்ட குறியீட்டு எண்
 • பங்குச் சந்தை வர்த்தகக் குறிப்பு
 • தங்கப் பங்குச் சந்தை வர்த்தக நிதி
 • குறியீட்டு நிதி
 • தலைகீழ் பங்குச் சந்தை வர்த்தக நிதி
 • முதலீட்டு நம்பகத்தன்மை
 • பரஸ்பர நிதி
 • ஓய்வுக் கால ஊதிய நிதி
 • தனித்தனியாய் நிர்வகிக்கப்படும் கணக்கு

மேற்குறிப்புக்கள்[தொகு]

 1. [1] ஸ்டேட் ஸ்ட்ரீட் குளோபல் அட்வைசர்ஸ் அண்ட் நாலெட்ஜ்@வார்ட்டன், ஈடிஎஃப்ஸ் சேஞ்சிங் தி வே அட்வைசெர்ஸ் டு பிசினெஸ், அக்கார்டிங் டு ஸ்டேட் ஸ்ட்ரீட் அண்ட் வார்ட்டன் ஸ்டடி,பிசினெஸ் வயர் (ஜூன் 10, 2008).
 2. 2.0 2.1 ' தி இம்பாக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரேடெட் புராடெக்ட்ஸ் ஆன் தி ஃபினான்ஷியல் அட்வைசரி இண்டஸ்ட்ரி: அ ஜாயிண்ட் ஸ்டடி ஆஃப் ஸ்டேட் ஸ்ட்ரீட் குளோபல் அட்வைசெர்ஸ் அண்ட் நாலெட்ஜ்@வார்ட்டன் (2008).
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 எக்ஸ்சேஞ்ச்-டிரேடட் ஃபண்ட்ஸ், SEC Release Nos. 33-8901, IC-28193, 73 Fed. Reg. 14618 (மார். 11, 2008).
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 ஆக்டிவ்லி மேனேஜ்ட் எக்ஸ்சேஞ்-டிரேட்ட் ஃபண்ட்ஸ், SEC Release No. IC-25258, 66 Fed. Reg. 57614 (நவ. 8, 2001).
 5. பவர்ஷேர்ஸ் காபிடல் மேனேஜ்மெண்ட் எலெல்சி, et al.; நோட்டீஸ் ஆப்ஃ அப்ளிகேஷன், Release No. IC-28140 (Feb. 1, 2008), 73 Fed. Reg. 7328 (பிப்ர. 7, 2008) (notice); பவர்ஷேர்ஸ் கேபிடல் மேனேஜ்மெண்ட் எல் எல் சி, Release No. IC-28171 (பிப்ர. 27, 2008) (ஆணை). SEC பியர் ஸ்டெர்ன்ஸ் அஸெட் மேனேஜ்மெண்ட், இன்க், பார்க்லேஸ் குளோபல் ஃபண்ட் அட்வைசர்ஸ் மற்றும் விஸ்டம் ட்ரீ ஆகியோருக்கு அதே நாளில் ஆணைகளை வெளியிட்டது.
 6. அமெரிக்கன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் லிஸ்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவ்லி-மேனேஜ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரேடட் ஃபண்ட் (மார்ச். 25, 2008).
 7. 7.0 7.1 7.2 ப.ப.வ.நிதிகனெக்ட், "குறியீட்டு ப.ப.வ.நிதிகள் - நோ யுவர் பண்ட்ஸ்" (ஏப்ரல். 7, 2008 இல் வருகை தரப்பட்டது).
 8. Peaceful Gains. "A List of exchange-traded funds". Archived from the original on 2010-02-06. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-10-23.
 9. 9.0 9.1 Gastineau, Gary (2002). The Exchange-Traded Funds Manual. John Wiley and Sons. p. 32. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0471218944. {{cite book}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 10. கரெல் லாரன்ஸ் (2008), ப.ப.வ.நிதிஸ் ஃபார் தி லாங் ரன் , ஜான் வைலி & சன்ஸ், பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-470-13894-6
 11. Jennifer Bayot (2004-12-10). "Nathan Most Is Dead at 90; Investment Fund Innovator". New York Times. http://www.nytimes.com/2004/12/10/obituaries/10most.html. பார்த்த நாள்: 2008-04-23. 
 12. Wiandt, Jim (2002). Exchange Traded Funds. John Wiley and Sons. p. 82. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0471225134. {{cite book}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (help)
 13. Fabozzi, Frank (2003). The Handbook of Financial Instruments. John Wiley and Sons. p. 532. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0471220922. {{cite book}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 14. ஃபெர்ரி, ரிச்சர்ட் ஏ. (2008). தி ப.ப.வ.நிதி புக் , ஜான் வைலி அண்ட் சன்ஸ், 191 பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-470-13063-6.
 15. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி இன்ஸ்டியூட் எக்ஸ்சேஞ்-டிரேடட் ஃபண்ட் அசெட்ஸ் மே2008 (ஜூன் 27, 2008).
 16. அமெரிக்கன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ், ப.ப.வ.நிதிs - இண்டிவீஜுவல் இன்வெஸ்ட்டர் (வருகை ஏப்ரல். 7, 2008).
 17. தி கேஸ் அகைன்ஸ்ட் லீவரெஜ்ட் ஈடி எஃப் ஸ், சீகிங் ஆல்ஃபா (மே 17, 2007).
 18. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி இன்ஸ்டியூட், எக்ஸ்சேஞ்-டிரேடட் ஃபண்ட் அசெட்ஸ் பிப்ரவ ரி2008 (மார்ச். 28, 2008).
 19. அவர் டேக் ஆன் தி பாண்ட் ப.ப.வ.நிதி டெலிமா
 20. ஸ்டாஸி எல் புல்லர், தி எவல்யூஷன் ஆஃப் ஆக்டிவ்லி மேனேஜ்ட் எக்ஸ்சேஞ்-டிரேடட் ஃபண்ட்ஸ், ரிவ்யூ ஆஃப் செக்யூரிட்டீஸ் & கம்மோடிட்டீஸ் ரெகுலேஷன் (ஏப்ரல். 16, 2008).
 21. "பென்ஞ்மார்க் அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி கான்சப்டுவலைஸ்செஸ் கோல்ட் ப.ப.வ.நிதி". Archived from the original on 2011-10-09. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-05-12.
 22. மைக்கேல் சாக்கியம், மைக்கெல் ஷூமிட்பெர்க்கர் & ஜேன்ஸ் முன்செல், டிபி கமோடிடி இண்டெக்ஸ் டிரக்கிங் ஃபண்ட்: அன் இன்னோவேடிவ் எக்ஸ்சேஞ்-டிரேடட் ஃபண்ட்ஃபூச்சர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீ (மே/ஜூன் 2006).
 23. "நோ காஸ்: பர்க்லேஸ் ஹால்ட்ஸ் இஷ்யூவன்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் காஸ் ETN". Archived from the original on 2009-08-26. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-05-12.
 24. கோல்ட் ம்யூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வெஸ்செர்ஸ் ஈடிஎஃப்ஸ்: இட் டிபெண்ட்ச் ஆன் தி கோல்
 25. தி ப்யூச்சர் ஆஃப் கம்மோடிடி ப.ப.வ.நிதிகள்
 26. இண்டிகேட்டர்ஸ் ஃபார் டிரேடிங் இன் கவர்மெண்ட் பாண்ட் ப.ப.வ.நிதிஸ்
 27. பாண்ட் ப.ப.வ.நிதிஸ்: அ வையபிள் ஆல்டெர்நேட்டிவ்ஸ்
 28. டேவிட் ஹாஃப்மேன், ஆக்டிவ் ஈடிஎஃப்ஸ் ஆர், வெல், லெச்ச் ஆக்டிவ்: டைனமிக்ஸ் ஆஃப் டிரெடிங் டிரான்ஸ்லேட் இண்டூ லிட்டில் ஆக்டிவ் மேஞ்மெண்ட், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நியூஸ் (ஏப்ரல். 21, 2000).
 29. இயான் சாலிஸ்ப்யூரி, 'ஆக்டிவ்' ப.ப.வ.நிதிs கெட் அ பாஸிவ் ரெஸ்பான்செஸ், வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல் (மே 22, 2008).
 30. பலாஷ் ஆர் கோஷ், HOLDRs Vs. ப.ப.வ.நிதிs: வாட் இன்வெஸ்டார்ஸ் ஷூட் நோ, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர் (ஆக. 18, 2005).
 31. http://www.marketwatch.com/News/Story/Story.aspx?guid={39F0677C-F099-4A5E-9EA0-132B1260BE8F}
 32. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2010-03-02. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2022-05-10.
 33. http://olympiainv.com/Memos/ப.ப.வ.நிதிs.pdf
 34. ஃபிடிலிட்டி தி லேட்டஸ்ட் டு காஷன் ஆன் ப.ப.வ.நிதிs
 35. ஷார்ட் அண்ட் லீவரேஜ்ட் ப.ப.வ.நிதிs - 3 பிட்ஃப்பால்ஸ் யூ ஷூட் நாட் இக்னோர் on www.morningstar.com
 36. ஃபிடிலிட்டி ஆஃப்ர்ஸ் ஐஷேர்ஸ் ஈடிஎஃப்ஸ் கமிஷன் ஃப்ரீ on news.morningstar.com
 37. ஜான் எம்.பேக்கர். கிரியேஷன் யூனிட்ஸ் அண்ட் தி ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்-டிரேடட் ஃபண்ட்ஸ்,, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர் (ஜூலை 2000).
 38. டிரிஸ்டான் யேட்ஸ்: வாட் கான் வீ லேர்ன் ஃப்ரம் தி 2008 லீவரெட்ஜ்ட் ஈடிஎஃப் கொலாப்ஸ்?
 39. டான் குலோடன், ஆர் ஈடிஎஃப்ஸ் ரியலி மோர் டேக்ஸ்-எபீசியண்ட் தான் ம்யூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்? மார்னிங்ஸ்டார் (பிப்ர. 14, 2006).
 40. தி ப்ராப்ளம் வித் வான்கார்ட் VIPERs ப.ப.வ.நிதிs (2009-12-29).
 41. வான்கார்ட் ப.ப.வ.நிதிs ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டாக்ஸ் கன்சிடெரேஷன் தான் அதர் ப.ப.வ.நிதிs (2009-12-29).
 42. ப.ப.வ.நிதி டாக்ஸ் எக்பீஷியன்ஸி (2009-12-29).
 43. டிம் பென்னட் எக்ஸ்சேC டிரேடட் ஃபண்ட்ஸ்: ப்ரொபிட் ஃப்ரம் தி சிட்டீஸ் பெஸ்ட்-கெப்ட் சீக்ரெட், MoneyWeek (பிப்ர. 15, 2008).
 44. Gastineau, Gary (2002). The Exchange-Traded Funds Manual. John Wiley and Sons. p. 227. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0471218944. {{cite book}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
 45. லாரி கான்னர்ஸ், "டிரெடிங் கவர்ட் கால்ஸ் வித் ப.ப.வ.நிதிs" பரணிடப்பட்டது 2009-02-27 at the வந்தவழி இயந்திரம், டிரேடிங்மார்க்டெட்ஸ் (மார்ச். 4, 2008).
 46. ஜான் சி.போக்ளே, 'வேல்யூ' ஸ்ட்ரேடெஜீஸ், வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல் (பிப்ர. 9, 2007).
 47. இயான் சாலிஸ்ப்யூரி, சம் ஈடிஎஃப்ஸ் ஃபால் ஷார்ட் ஆன் பிரைசிங்; செர்டெய்ன் டிரேட்ஸ் ஸ்லிப் பிலோ வேல்யூ ஆஃப் ஹோல்டிங்ஸ், வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல் (நவ. 21, 2008).
 48. வில்ஃபிரெட் டெல்வா, எக்ஸ்சேஞ்-டிரேடட் ஃபண்ட்ஸ் நாட் ஃபார் எவ்ரி ஒன், ஜர்னல் ஆஃப் பினான்ஷியல் பிளானிங் (ஏப்ரல். 2001).
 49. ஸ்டீபன் கோவாகா, ஜஸ்ட் சே நோ டு தி சில்வர் ஈடிஎஃப், SilverSeek.com (27 ஏப்ரல், 2007)
 50. தியோடார் பட்லர், தி ஸ்மோகிங் கன், SilverSeek.com (22 ஆகஸ்ட், 2008)
 51. மார்க் ஓ'பிர்னே வொய் தி சில்வர் பிரைஸ் இஸ் செட் டு சோர், MoneyWeek (ஆகஸ்ட் 09, 2007)

ப.ப.வ.நிதிஸ் ஃபார் தி லாங் ரன்'Italic text , படைப்பு லாரன்ஸ் காரெல், JW வைலி, 2008, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-470-13894-6

புற இணைப்புகள்[தொகு]