பகுப்பு பேச்சு:உயிரினங்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

இதோ அமெரிக்காவிலுள்ள உலக அறிவியல் ஆய்வகத்தின் ஆசியப் பிரிவு வெளியிட்ட இந்திய வன வளங்கள் குறித்ததோர் புள்ளி விவரத்தைப் பாருங்கள்

 1. நுண்ணுயிர்கள் (Bacteria) - 850இனம்
 2. நீர்ப்பாசம் (Algae) - 6500 இனம்
 3. பூஞ்சை (Fungi) - 14500 இனம்
 4. கல்பாசம் (Lichens) - 2000 இனம்
 5. பாசிகள் ((Bryophytes) - 2850 இனம்
 6. பெரணிகள் (Heridophytes) - 1100 இனம்
 7. ஒரு வித்திலைத் தாவரம் (Gymnosperm) - 64 இனம்
 8. பூக்கும் தாவரம் (Flowering plants) - 17500 இனம்
 9. ஒரு செல்லுயிரி (Protista) - 2577 இனம்
 10. கணுக்காலிகள் (Arthopoda) - 60383 இனம்
 11. சங்கு சிப்பிகள் (Mollusca) -5050 இனம்
 12. ஒரு செல் முதுகுத் தண்டுள்ளவை (Proto chordata) - 116 இனம்
 13. மீன்கள் (Fishes) - 2546 இனம்
 14. தவளைகள் (Amphibia) - 206 இனம்
 15. ஊர்வன (Repritles) - 485 இனம்
 16. பறவைகள் (Birds) - 1330 இனம்
 17. பாலூட்டிகள் (Mammals) - 372 இனம்
 18. மற்ற முதுகெலும்பிகள் (other Invertibrates) - 8329 இனம்