உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

நுண்பாசி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

நுண்பாசிகள் (microphyte) அல்லது நுண்தாவரங்கள் நுண்நோக்கியைக் கொண்டு காணக்கூடிய பாசிகளாகும். பாசிகள் பெரும்பாலும் நீர்விரும்பிகள். இவை நன்னீர் மற்றும் கடல்நீரில் பரவி வாழ்கின்றன. இவைகளில் மெய்க்கருவுயிரிகளான பாசிகள் மட்டுமல்லாது, நிலைக்கருவிலிகளான நீலப்பச்சைப்பாக்டீரியா/பாசிகளும் இடம் பெறுகின்றன. இந்நுண்பாசிகளின் பயன்கள் மிகவும் அதிகம். இவை பெரும்பலும் மிதவைவாழிகளாகவே வாழ்கின்றன.

உருவப்பண்புகள்

[தொகு]

இவை ஒரு கல உயிரியாகவும் பல கல உயிரியாகவும் வாழ்கின்றன. இவை உருளை வடிவிலும், வடிவங்களற்றும், சங்கிலிகள், கொத்துக்களாகவும் தோற்றங்கள் உடையன. கலங்களின் அளவு 10-50μm களாக இருக்கின்றன.

ஒருகல பாசி

[தொகு]

ஒருகல பாசியானது உருளைகளாக இருக்கும், - குளோரெல்லா, குளோரோகாக்கம் ஆகிய பச்சைப்பாசிகளும், குருவோகாக்கசு, கிளியோகாப்சா ஆகிய நீலப்பச்சைப்பாசிகளும் இதில் அடங்கும்.

இரு தட்டு மூடப்பட்டதுப்போல உள்ள நாவிக்குலா, ஐசோக்ரைசிச் ஆகிய ஈரணுப்பாசிகள்/இருகலப்பாசி எனப்படும். டையாட்டம்கள் - பழுப்புப்பாசிகளாகும். இது வட்ட வடிவிலும், நீண்டகுச்சிகளைப்போலவும் காணப்படுகின்றன.

கிளமைடோமோனாசு, டுனெலியெல்லா ஆகியன உருவங்களை வரையறுக்கமுடியாமல் உருவமாற்றிகளாகவும் இருக்கின்றன.

பலசெல்பாசி

[தொகு]

பல செல் பாசிகளாணது சங்கிலி அமைப்புகளிலும் - ஸ்கெலெடொனீமா, ச்பைரோகைரா ஆகியன, குழுக்களாக வோல்வாக்சு, மைக்ரோசிச்டிசு ஆகியன.

வகைப்பாடு

[தொகு]

இதன் வகைப்பாடு அதன் நிறத்தையும் அது சாரும் பேரினத்தையும் கொண்டு பிரிக்கப்படும். ஒன்று மெய்க்கருவுயிரிப் பாசிகள் மற்றொன்று நிலைக்கருவிலிப் பாசிகளாகும்.

மெய்கருவுயிரிப் பாசி

[தொகு]

பழுப்புபாசி, பச்சைப்பாசி, இராப்பியணிப்பாசி - குளோரெல்லா, ஐசோக்ரைசிச் மற்றும் இராப்பிமோனாடுகள்.

நிலைக்கருவிலிப் பாசி

[தொகு]

நீலப்பச்சைப்பாசி - அனபெனா, கல்பாசிகள்

சிறப்பியல்புகள்

[தொகு]

பாசிப்படர்ச்சி என்னும் ப்ளும் உருவாதலில் முக்கியப் பங்கு. கரியமில வாயுவைக் கட்டுப்படுத்தி புவிவெப்பமடைதலில் இருந்து பெரிதும் மீளமைக்கிறது. மண்ணின் ஊட்ட சுழற்சியில் பெரும் பங்காற்றுகிறது.

  • நுண்புஞ்சைகளுடன் கூட்டுவாழ்க்கை - கல்பாசி, மூத்தவிலங்கிகளுடன் கூட்டுவாழ்வினால் அவைகள் ஆழ்கடலில் உணவு பெற உதவுகிறது.
  • பச்சைப்பாசி, தாவரங்களுடன் கூட்டுவாழ்க்கை - பெரணியான அசோல்லாவும் அனபெனாவும் ஆகியன. நீர்வாழ் உயிரினத்தின் அடிப்படை உணவு - சிப்பிநத்தைகள்

பயன்கள்

[தொகு]
  • ஊட்டச்சத்து - ச்பைருலினா; ஆர்த்திரோச்பைரா
  • நிறமிகள் - அச்டாசாந்தின் - எமடோகாகசு ப்ளுவியாலிசு
  • கரோட்டினாய்டுகள் - டுனேலியெல்லா
  • உயிரி எரிபொருள் - உயிரிநீரிய உற்பத்தி; உயிரெரிவாகனநெய் உற்பத்தி - குளோரெல்லா
  • மாசுக்கட்டுப்பாடு - பச்சைப்பாசிகள் - கரியமிலவளி குறைத்தல்
  • உணவுகள் - மீன்வளர்ப்பில் உணவுகள் - ச்கெளிடோனிமா, ஐசோக்ரைசிச், டெட்ராசெல்மிச் ஆகியன.

மேற்கோள்கள்

[தொகு]
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நுண்பாசி&oldid=3218817" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது