நீர்மநிலை உலோகம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

நீர்மநிலை தனிமங்கள் (liquid elements) அறை வெப்பநிலையிலும் அதனை அடுத்த வெப்பநிலையிலும் நீர்மநிலையில் உள்ள உலோகங்கள் ஆகும். பொதுவாக பெரும்பாலான உலோகங்கள் அறைவெப்பநிலையில் திண்ம நிலையிலேயே காணப்படுகின்றன. விதிவிலக்காக சில தனிமங்கள் அறைவெப்ப நிலையில் நீர்மநிலையில் உள்ளன. அவையாவன,

  • 31காலியம்70. சாம்பல் நிறம்-உருகு வெப்பநிலை 303.46K
  • 35புரோமின்80.அரிக்கும் நெடி உள்ளது.வெளிர் சிவப்பு.-உ.வெ.நி. 265.9K
  • 80பாதரசம்200.59. நச்சுத் தன்மையுடையது.வெள்ளிபோல் பளபளப்பானது. உ.வெ. நி. 234.32K
  • 87பிரான்சியம்223.கதிரியக்கமுடைய அதிக செயல்திறனுடையதுஉ.வெ.நி.300K
  • 37ருபிடியம்85.5. மென்மையான வெள்ளி போன்றது.உ.வெ.நி. 312.46K
  • 55சீசியம்133. நீருடன் விரைந்து செயல்படும். உ.வெ.நி.301.6K

புரோமினும் பாதரசமும் அறை வெப்பநிலையில் நீர்மமாக உள்ளன. மற்றவை அறை வெப்பநிலையினை அடுத்த வெப்பநிலையில் நீர்மமாக உள்ளன.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நீர்மநிலை_உலோகம்&oldid=2100795" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது