உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

நாய் இனங்களின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


நாய்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக தங்களது இனத்தை விருத்தி செய்வதற்காக இனப்பெருக்கம் செய்து வருகின்றன. சில நேரங்களில் ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்த நாய்கள் உள்ளினப்பெருக்கம் செய்துகொள்கின்றன, சில நேரங்களில் வேறு இன நாய்களைக் கொண்டு கலப்பினப்பெருக்கம் செய்கின்றன.[1] இந்த முறை இன்றும் தொடரப்படுகின்றது. இதன் விளைவாக பல வகையான நாய் இனங்கள், கலப்பின வகைகளாக உள்ளன. "சிவாவூவிலிருந்து கிரேட் டேன் வரை" தோற்றத்தில் மிகவும் அதிகமான வேறுபாடுகளுடன் இருக்கும் ஒரே விலங்கினம் நாய் மட்டுமே.[2] ஏனெனில், மனிதர்களைப் போலவே நாய்களுக்கும் அதனுடைய DNAவில் கிட்டத்தட்ட இருமடங்கு அதிகமான குரோமோசோம்கள் உள்ளன. இதனால் அது உடல் அமைப்பிலும் தோற்றத்திலும் மிகவும் அதிகமான வேறுபாடுகளை ஏற்படுத்துகிறது.[மேற்கோள் தேவை]

பின்வரும் பட்டியல் 'இனம்' என்பதற்கு அதிகமான பொருள்விளக்கங்களைப் பயன்படுத்துகிறது. இங்கே பட்டியலிடப்பட்ட இனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இனங்களாக நீண்ட வரலாறுகளுடன் இருக்கும் மரபுவழி இனங்களாகவும், அதனுடைய சொந்த பதிவுகளிலிருந்து வந்த அரிய இனங்களாகவும், இன்னும் உருவாக்கத்தின் கீழிருக்கும் புதிய இனங்களாகவும் இருக்கலாம். மேலும் தகவலுக்கு தனிப்பட்ட கட்டுரைகளைக் காண்க. அவைகள் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவை என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டு இனங்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டு நாடுகளின் வரிசையில் நாய் இனங்களின் பட்டியலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த பட்டியலில் ஒவ்வொரு நாய்க்கும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்பட்ட பெயர்களே சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

இன வகைகள்

[தொகு]
சிவாவு கலப்பினம் மற்றும் கிரேட் டேன் நாயினங்கள், நாய்களில் பல்வேறு இனங்கள் உள்ளதை வெளிப்படுத்துகின்றன.

இனப்பெருக்க முறைகளின் அடிப்படையில், நாய்களின் இனங்கள் பொதுவாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. நாய்களில் பல வகையான இனங்களும் துணைவகைகளும் இருப்பினும், அவற்றின் பொதுவான வகைகளாவன: தோழமை நாய்கள், பாதுகாவல் நாய்கள், வேட்டை நாய்கள், மந்தை நாய்கள், மற்றும் சவாரி நாய்கள் ஆகியன. இன்னும் அதிகமான முழுமை பெற்ற பட்டியல்களுக்கு - நாய் வகைகளின் பட்டியல் மற்றும் இனங்களைப் (நாய்கள்) பார்க்கவும். பிற வகைகள் பின்வருமாறு:


இது ஒரு நிறைவற்ற பட்டியல். இதை நிறைவு செய்ய நீங்கள் விக்கிபீடியாவுக்கு உதவ முடியும்.

இனம் பிறப்பிடம் FCI AKC ANKC CKC KC NZKC UKC
அஃப்பென்பின்ஷர் ஜெர்மனி, பிரான்ஸ்[3] குழு 02 பிரிவு 01 #186 டாய் குழு[3] குழு 01 (டாய்கள்) குழு 05 - (டாய்கள்) டாய் டாய் தோழமை இனங்கள்
ஆப்கன் ஹவுண்ட் ஆப்கானிஸ்தான்[4] குழு 10 பிரிவு 01 #228 ஹவுண்ட் குழு[4] குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) குழு 02 - (ஹவுண்ட்ஸ்) ஹவுண்ட் ஹவுண்ட் சைட்தவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியாஹ் நாய்கள்
ஆப்ரிகனிஸ் தென்னாப்பிரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
அய்டி மொரோக்கோ குழு 02 பிரிவு 02 #247 NR NR NR NR NR பாதுகாவல் நாய்கள்
ஏர்டேல் டெரியர் இங்கிலாந்து[5] குழு 03 பிரிவு 01 #007 டெரியர் குழு[5] குழு 02 (டெரியர்கள்) குழு 04 - (டெரியர்கள்) டெரியர் டெரியர் டெரியர்
அக்பாஷ் நாய் துருக்கி NR NR NR NR NR NR பாதுகாவல் நாய்கள்
அகிடா இனு ஜப்பான்[6] குழு 05 பிரிவு 05 #255 பணிக்குழு[6] குழு 06 (பயன்படுபவை) குழு 03 - (பணி நாய்கள்) பயன்படுபவை பயன்படுபவை வடக்கினங்கள்
அலங்கு மஸ்தீஃப் இந்தியா NR NR NR NR NR NR NR
அலனோ எஸ்பனோல் ஸ்பெயின் NR NR NR NR NR NR NR
அலபஹா ப்ளூ ப்ளூட் புல்டாக் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
அலாஸ்கன் ஹஸ்கி அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
அலாஸ்கன் க்ளே காய் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR வடக்கினங்கள்
அலாஸ்கன் மலுமியூட் அமெரிக்கா[7] குழு 05 பிரிவு 01 #243 பணிக்குழு[7] குழு 06 (பயன்படுபவை) குழு 03 – (பணி நாய்கள்) பணி பயன்படுபவை வடக்கினங்கள்
அலௌண்ட் Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex
அலோபேகிஸ் NR NR NR NR NR NR NR
அல்பைன் டாக்ஸ்ப்ராக்கீ ஆஸ்திரியா குழு 06 பிரிவு 02 #254 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட் குழு
அமெரிக்கன் அகிட்டா ஜப்பான் குழு 05 பிரிவு 05 #344 NR NR NR NR NR NR
அமெரிக்கன் புல்டாக் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR பாதுகாவல் நாய்கள்
அமெரிக்கன் காக்கெர் ஸ்பானியல் அமெரிக்கா குழு 08 பிரிவு 02 #167 விளையாட்டுக் குழு குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) குழு 01 விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்
அமெரிக்கன் எஸ்கிமோ நாய் அமெரிக்கா[8] NR விளையாடாதவைக் குழு[8] NR குழு 06, விளையாடாதவை NR NR வடக்கினங்கள்
அமெரிக்கன் பாக்ஸ்ஹவுண்ட் அமெரிக்கா குழு 06 பிரிவு 01 #303 ஹவுண்ட் குழு NR குழு 02 (ஹவுண்ட்ஸ்) NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்ஸ்
அமெரிக்கன் முடியில்லா டெரியர் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR டெரியர்கள்
அமெரிக்கன் மஸ்தீஃப் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
அமெரிக்கன் ஸ்டாஃபோர்டுஷையர் டெரியர் அமெரிக்கா குழு 03 பிரிவு 03 #286 டெரியர் குழு குழு 02 (டெரியர்கள்) குழு 04 - டெரியர் NR டெரியர் NR
அமெரிக்கன் வாட்டர் ஸ்பானியல் அமெரிக்கா குழு 08 பிரிவு 03 #301 விளையாட்டுக் குழு குழு 01 (விளையாட்டு நாய்கள்) NR கன் நாய் NR கன் நாய்
அனட்டோலியன் ஷேபர்டு நாய் துருக்கி குழு 02 பிரிவு 02 #331 பணிக்குழு குழு 06 (பயன்படுபவை) NR தொழில் நாய்கள் பணி பாதுகாவல் நாய்கள்
ஆங்கிலோ-பிரான்கயிஸ் டே பேடீட் வெனேரீ பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #032 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட் குழு
அப்பென்செல்லர் சென்னேர்ஹண்ட் சுவிட்சர்லாந்து குழு 02 பிரிவு 03 #406 NR NR NR NR NR பாதுகாவல் நாய்
அர்ஜென்டைன் டாகோ அர்ஜென்டினா குழு 02 பிரிவு 02 #292 NR NR NR NR NR பாதுகாவல் நாய்கள்
அரியேஜ் பாயிண்டர் பிரான்ஸ் குழு 07 பிரிவு 01 #177 NR NR NR NR NR கன் நாய்
அரியேஜியோயிஸ் பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #020 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
அர்மண்ட் எகிப்து NR NR NR NR NR NR NR
அர்டோயிஸ் ஹவுண்ட் பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #028 NR NR NR NR NR NR
அஸ்கல் பிலிப்பைன்ஸ் NR NR NR NR NR NR NR
ஆஸ்திரேலியன் புல்டாக் ஆஸ்திரேலியா NR NR NR NR NR NR NR
ஆஸ்திரேலியன் கேட்டில் நாய் ஆஸ்திரேலியா குழு 01 பிரிவு 02 #287 மந்தைக் குழு குழு 05 (பணி நாய்கள்) குழு 07 - (மந்தை நாய்கள்) தொழில் நாய்கள் பணி மந்தை நாய்
ஆஸ்திரேலியன் கெல்பீ ஆஸ்திரேலியா குழு 01 பிரிவு 01 #293 பணிக்குழு குழு 07 (மந்தை) NR NR பணி மந்தை நாய்கள்
ஆஸ்திரேலியன் ஷேபர்டு அமெரிக்கா குழு 01 பிரிவு 01 #342 மந்தைக் குழு குழு 05 (பணி நாய்கள்) குழு 07 - (மந்தை நாய்கள்) தொழில் நாய்கள் பணி மந்தை நாய்
ஆஸ்திரேலியன் சில்க்கி டெரியர் ஆஸ்திரேலியா குழு 03 பிரிவு 04 #236 டாய் குழு குழு 1 (டாய்கள்) குழு 05 - டாய்கள் டாய் டாய் டெரியர்கள்
ஆஸ்திரேலியன் ஸ்டம்பி டெயில் கேட்டில் டாக் ஆஸ்திரேலியா NR NR குழு 05 - (பணி நாய்கள்) குழு 07 (மந்தை) NR பணி மந்தை நாய்கள்
ஆஸ்திரேலியன் டெரியர் ஆஸ்திரேலியா குழு 03 பிரிவு 02 #008 டெரியர் குழு குழு 02 (டெரியர்) குழு 04 - டெரியர்கள் டெரியர்கள் டெரியர்கள் டெரியர்கள்
ஆஸ்திரியன் கருப்பு மற்றும் பழுப்பு ஹவுண்ட் ஆஸ்திரேலியா குழு 06 பிரிவு 01 #063 NR NR NR NR NR NR
ஆஸ்திரியன் பின்ஸ்செர் ஆஸ்திரேலியா குழு 02 பிரிவு 01 #064 NR NR NR NR NR டெரியர்கள்
அசவாக் மாலி குழு 10 பிரிவு 03 #307 NR NR NR ஹவுண்ட் NR சைட்தவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியாஹ் நாய்கள்
பாக்ஹர்வால் நாய் இந்தியா NR NR NR NR NR NR NR
பேண்டாக் இங்கிலாந்து NR NR NR NR NR NR NR
பார்பெட் பிரான்ஸ் குழு 08 பிரிவு 03 #105 NR NR குழு 01 (விளையாட்டு) NR NR கன் நாய்
பாசென்ஜி காங்கோ ஜனநாயக் குடியரசு குழு 05 பிரிவு 06 #043 NR குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) குழு 02 - ஹவுண்ட்ஸ் ஹவுண்ட் ஹவுண்ட்ஸ் குழு 03 - சைட்தவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியாஹ்ஸ்
பாஸ்க்யூ ஷேபர்டு நாய் ஸ்பெயின், பிரான்ஸ் NR NR NR NR NR NR NR
பாஸ்செட் ஆர்டேசியன் நார்மண்ட் பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #034 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட் குழு
பாஸ்செட் ப்ளூ டே காஸ்காக்னி பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #035 NR NR ஹவுண்ட் NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்ஸ்
பாஸ்செட் ஃபௌவே டே ப்ரேடக்னி பிரான்ஸ் NR NR NR NR NR NR NR
கிராண்ட் பாஸ்செட் க்ரிஃபான் வேன்டீன் பிரான்ஸ் NR NR NR NR NR NR NR
பெட்டிட் பாஸ்செட் க்ரிஃபான் வேன்டீன் பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #067 ஹவுண்ட் குழு குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) குழு 02 - ஹவுண்ட் ஹவுண்ட் ஹவுண்ட்ஸ் செண்ட்ஹவுண்ட்ஸ்
பவேரியன் மவுண்டன் ஹவுண்ட் ஜெர்மனி NR NR NR NR NR NR NR
பீகில் இங்கிலாந்து குழு 06 பிரிவு 01 #161 ஹவுண்ட் குழு குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) குழு 02 – ஹவுண்ட்ஸ் ஹவுண்ட் ஹவுண்ட்ஸ் செண்ட்ஹவுண்ட்ஸ்
பீகில்-ஹாரியர் பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #290 NR NR NR NR NR NR
பீர்டேட் கோலீ ஸ்காட்லாந்து குழு 01 பிரிவு 01 #271 மந்தைக் குழு குழு 05 (பணி நாய்கள்) குழு 07 - மந்தை தொழில் நாய்கள் பணி மந்தை நாய்
பீயுசெரான் பிரான்ஸ் குழு 01 பிரிவு 01 #044 மந்தை குழு NR NR பணி NR மந்தை நாய்
பெட்லிங்டன் டெரியர் இங்கிலாந்து குழு 03 பிரிவு 01 #009 டெரியர் குழு குழு 02 (டெரியர்கள்) குழு 04 - டெரியர்கள் டெரியர் டெரியர் டெரியர்கள்
பெல்ஜியன் ஷேபர்டு நாய் பெல்ஜியம் குழு 01 பிரிவு 01 #015 NR NR NR NR NR NR
பெல்ஜியன் ஷேபர்டு நாய் (க்ரோனேந்தல்) பெல்ஜியம் குழு 01 பிரிவு 01 #015 மந்தை குழு குழு 05 (பணி நாய்கள்) குழு 07 - மந்தை நாய்கள் தொழில் நாய்கள் பணி மந்தை நாய்
பெல்ஜியன் ஷேபர்டு நாய் (லேகேனோயிஸ்) பெல்ஜியம் குழு 01 பிரிவு 01 #015 NR குழு 05 (பணி நாய்கள்) குழு 07 - மந்தை நாய்கள் தொழில் நாய்கள் பணி மந்தை நாய்
பெல்ஜியன் ஷேபர்டு நாய் (மாலினோயிஸ்) பெல்ஜியம் குழு 01 பிரிவு 01 #015 மந்தை குழு குழு 05 (பணி நாய்கள்) குழு 07 - மந்தை நாய்கள் தொழில் நாய்கள் பணி மந்தை நாய்
பெல்ஜியன் ஷேபர்டு டெர்வுரேன் பெல்ஜியம் குழு 01 பிரிவு 01 #015 மந்தை குழு குழு 05 (பணி நாய்கள்) குழு 07 - மந்தை நாய்கள் தொழில் நாய்கள் பணி மந்தை நாய்
பெர்கமாஸ்கோ ஷேபர்டு இத்தாலி குழு 01 பிரிவு 01 #194 NR NR தொழில் நாய்கள் NR NR மந்தை நாய்
பெர்ஜெர் ப்லாங் சூஸ்சே சுவிட்சர்லாந்து குழு 01 பிரிவு 01 #347 தற்காலிகமானது NR NR NR NR NR NR
பெர்ஜர் பிக்கார்டு பிரான்ஸ் குழு 01 பிரிவு 07 #176 NR NR குழு 07 (மந்தை) NR NR மந்தை நாய்கள்
பெர்னர் லாஃப்ஹவுண்ட் சுவிட்சர்லாந்து NR NR NR NR NR NR NR
பெர்னீஸ் மலை நாய் சுவிட்சர்லாந்து குழு 02 பிரிவு 03 #045,046 பணிக் குழு குழு 06 (பயன்படுபவை) குழு 03 - பணி நாய்கள் பணி பயன்படுபவை பாதுகாவல் நாய்கள்
பிக்ஹான் ஃப்ரைஸ் ஸ்பெயின், பெல்ஜியம் குழு 09 பிரிவு 01 #215 விளையாடாதவை குழு குழு 01 (டாய்கள்) குழு 06 - விளையாடாதவை டாய் டாய் தோழமை இனங்கள்
பில்லி பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #025 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்ஸ்
பிஸ்பேன் இந்தியா NR NR NR NR NR NR NR
கருப்பு மற்றும் பழுப்பு கூன்ஹவுண்ட் அமெரிக்கா குழு 06 பிரிவு 01 #300 ஹவுண்ட் குழு NR குழு 02 - ஹவுண்ட்ஸ் NR NR செண்ட்ஹவுண்ட் இனங்கள்
கருப்பு மற்றும் பழுப்பு வெர்ஜீனியா பாக்ஸ்ஹவுண்ட் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
ஸ்லோவென்ஸ்கி கோபோவ் ஸ்லோவாக்கியா குழு 06 பிரிவு 01 #244 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
கருப்பு நார்வேயின் எல்க்ஹவுண்ட் நார்வே குழு 05 பிரிவு 02 #242,268 NR குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) NR NR ஹவுண்ட்ஸ் NR
கருப்பு ரஷியன் டெரியர் ஐக்கிய சோவியத் ஜனநாயகக் குடியரசுகள் குழு 02 பிரிவு 01 #327 பணிக் குழு குழு 06 (பயன்படுபவை) குழு 03 - பணி பணி பயன்படுபவை பாதுகாவல் நாய்கள்
ப்ளாக்மவுத் கர் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
கிராண்ட் ப்ளூ டே காஸ்காக்னி பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #022 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
பெட்டிட் ப்ளூ டே காஸ்காக்னி பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #031 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
ப்ளூட்ஹண்ட் பெல்ஜியம், பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #084 ஹவுண்ட் குழு குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) குழு 02 - ஹவுண்ட்ஸ் ஹவுண்ட் ஹவுண்ட் செண்ட்ஹவுண்ட்
ப்ளூ லேசி அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
ப்ளூ பால் டெரியர் ஸ்காட்லாந்து Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex
ப்ளூடிக் கூன்ஹவுண்ட் அமெரிக்கா NR NR குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) NR NR ஹவுண்ட்ஸ் செண்ட்ஹவுண்ட்
போயர்போயல் தென்னாப்பிரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
போஹேமியன் ஷேபர்டு செக் குடியரசு NR NR NR NR NR NR NR
போலோக்னீஸ் இத்தாலி குழு 09 பிரிவு 01 #196 NR NR NR டாய் டாய் தோழமை நாய்கள்
பார்டர் கோலி ஸ்காட்லாந்து, ஸ்காட்லாந்து, வேல்ஸ் குழு 01 பிரிவு 01 #297 மந்தை குழு குழு 05 (பணி நாய்கள்) குழு 07 - மந்தை தொழில் நாய்கள் பணி மந்தை நாய்
பார்டர் டெரியர் ஸ்காட்லாந்து, இங்கிலாந்து குழு 03 பிரிவு 01 #010 டெரியர் குழு குழு 02 (டெரியர்கள்) குழு 04 - டெரியர்கள் டெரியர் டெரியர் டெரியர்கள்
போர்சோய் ரஷ்யா குழு 10 பிரிவு 01 #193 ஹவுண்ட் குழு குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) குழு 02 - ஹவுண்ட்ஸ் ஹவுண்ட் ஹவுண்ட் சைட்ஹவுண்ட் மற்றும் பாரியாஹ்
சொரசொரப்பான முடியுடைய போஸ்னியன் ஹவுண்ட் போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சிகோவினா குழு 06 பிரிவு 01 #155 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட் குழு
போஸ்டன் டெரியர் அமெரிக்கா குழு 09 பிரிவு 11 #140 விளையாடாதவை குழு குழு 07 (விளையாடாதவை) குழு 06 - விளையாடாதவை பயன்படுபவை விளையாடாதவை தோழமை இனங்கள்
பௌவியர் டேஸ் ஆர்டென்னேஸ் பெல்ஜியம் NR NR NR NR NR NR NR
பௌவியர் டேஸ் ஃப்ளாண்ட்ரஸ் பெல்ஜியம் குழு 01 பிரிவு 02 #191 மந்தை குழு குழு 05 (பணி நாய்கள்) குழு 07 - மந்தை நாய்கள் பணி பணி மந்தை நாய்
பாக்ஸர் ஜெர்மனி குழு 02 பிரிவு 02 #144 பணிக் குழு குழு 06 (பயன்படுபவை) குழு 03 - பணி பணி பயன்படுபவை பாதுகாவல்
பாய்கின் ஸ்பானியல் அமெரிக்கா NR பலவகைப்பட்ட பிரிவு NR NR NR NR கன் நாய்
ப்ராக்கோ இத்தாலியனோ தென்னாப்பிரிக்கா குழு 07 பிரிவு 01 #202 NR NR NR கன்டாக்ஸ் NR கன்டாக்ஸ்
பிராக்யூ டிஅவெர்க்னீ பிரான்ஸ் குழு 07 பிரிவு 01 #180 NR NR NR NR NR கன் நாய்
பிராக்யூ ட்யூ போர்போன்னைஸ் பிரான்ஸ் குழு 07 பிரிவு 01 #179 NR NR NR NR NR கன் நாய்
பிராக்யூ ட்யூ பூய் பிரான்ஸ் Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex
பிராக்யூ பிராகயிஸ் பிரான்ஸ் #133, 134 NR NR NR NR NR NR
பிராக்யூ செயிண்ட்-ஜெர்மைன் பிரான்ஸ் குழு 07 பிரிவு 01 #115 NR NR NR NR NR கன் நாய்
பிரேசிலியன் டெரியர் பிரேசில் குழு 03 பிரிவு 01 #341 NR NR NR NR NR NR
பிரையர்டு பிரான்ஸ் குழு 01 பிரிவு 01 #113 மந்தை குழு குழு 05 (பணி நாய்கள்) குழு 07 - மந்தை நாய்கள் தொழில் நாய்கள் பணி மந்தை நாய்
பிரைக்யூட் கிரிஃபன் வேன்டீன் பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #019 NR NR NR NR NR NR
பிரிட்டானி பிரான்ஸ் குழு 07 பிரிவு 01 #095 விளையாட்டுக் குழு குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) குழு 01 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்
ப்ரோஹோல்மர் டென்மார்க் குழு 02 பிரிவு 02 #315 NR NR NR NR NR பாதுகாவல் நாய்
புரூனோ ஜூரா ஹவுண்ட் சுவிட்சர்லாந்து, பிரான்ஸ் NR NR NR NR NR NR NR
புகோவினா ஷேபர்டு நாய் ரோமானியா குழு 02 பிரிவு 02 NR NR NR NR NR NR
புல் மற்றும் டெரியர் இங்கிலாந்து NR NR NR NR NR NR NR
புல் டெரியர் இங்கிலாந்து குழு 03 பிரிவு 03 #011 டெரியர் குழு குழு 02 (டெரியர்கள்) குழு 04 - டெரியர்கள் டெரியர் டெரியர் டெரியர்கள்
புல் டெரியர் (மிகச்சிறிய அளவு) இங்கிலாந்து குழு 03 பிரிவு 03 #011b டெரியர் குழு குழு 02 (டெரியர்கள்) குழு 04 - டெரியர்கள் டெரியர் டெரியர் டெரியர்கள்
புல்மஸ்தீஃப் இங்கிலாந்து குழு 02 பிரிவு 02 #157 பணிக் குழு குழு 06 (பயன்படுபவை) குழு 03 - பணி நாய்கள் பணி பயன்படுபவை பாதுகாவல் நாய்கள்
புல்லி குட்டா பாகிஸ்தான் NR NR NR NR NR NR NR
காய்ர்ன் டெரியர் ஸ்காட்லாந்து குழு 03 பிரிவு 02 #004 டெரியர் குழு குழு 02 (டெரியர்கள்) குழு 04 - டெரியர்கள் டெரியர் டெரியர் டெரியர்கள்
கேனன் நாய் இஸ்ரேல் குழு 05 பிரிவு 06 #273 மந்தை குழு குழு 07 (விளையாடாதவை) குழு 03 - பணி நாய்கள் பயன்படுபவை விளையாடாதவை சைட்ஹவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியா
கனடியன் எஸ்கிமோ நாய் கனடா NR NR குழு 06 (பயன்படுபவை) பணி நாய்கள் பணி பயன்படுபவை வடக்கினங்கள்
கனடியன் பாயிண்டர் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
கனே கோர்சோ இத்தாலி குழு 02 பிரிவு 02 #343 NR NR NR NR NR பாதுகாவல் நாய்கள்
கயோ டா செர்ரா டே ஐரஸ் போர்ச்சுகல் குழு 01 பிரிவு 01 #093 NR NR NR NR NR மந்தை நாய்
கயோ டே காஸ்ட்ரோ லபோரெயிரோ போர்ச்சுகல் குழு 02 பிரிவு 02 #015 NR NR NR NR NR பாதுகாவல் நாய்
கயோ பைலா டே சயோ மிக்யல் போர்ச்சுகல் குழு 02 பிரிவு 02 #340 NR NR NR NR NR NR
கரோலினா நாய் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR சைட்ஹவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியாஸ்
கர்பாத்தியன் ஷேபர்டு நாய் ரோமானியா குழு 01 பிரிவு 01 #305 NR NR NR தொழில் நாய்கள் NR மந்தை
கடஹோயுலா கர் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR மந்தை நாய் இனங்கள்
கட்டலன் ஷீப்டாக் ஸ்பெயின் குழு 01 பிரிவு 01 #087 NR NR NR NR NR NR
கௌகசியன் ஷேபர்டு நாய் ஜார்ஜியா, ஆர்மீனியா, அஸர்பைஜன் குழு 02 பிரிவு 02 #328 NR NR NR NR NR பாதுகாவல் நாய்கள்
கவாலியர் கிங் சார்லஸ் ஸ்பானியல் இங்கிலாந்து குழு 09 பிரிவு 07 #136 டாய் குழு குழு 01 (டாய்கள்) குழு 05 - டாய்கள் டாய் டாய் தோழமை இனங்கள்
மத்திய ஆசிய ஷேபர்டு நாய் ரஷ்யா குழு 02 பிரிவு 02 #335 NR NR NR NR NR குழு 01 பாதுகாவல் நாய்கள் , மந்தை பாதுகாவல்கள்
சேஸ்கி பௌசேக் செக் குடியரசு குழு 07 பிரிவு 01 #245 NR NR NR NR கன்டாக் கன்டாக்
சேஸ்கி டெரியர் செக் குடியரசு குழு 03 பிரிவு 02 #246 பலவகைப்பட்ட பிரிவு குழு 02 (டெரியர்கள்) குழு 04 - டெரியர்கள் டெரியர் டெரியர் டெரியர்கள்
போலிஷ் கிரேஹவுண்ட் போலாந்து குழு 10 பிரிவு 03 #333 NR NR மற்றவை NR NR சைட்ஹவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியா நாய்கள்
சேஸபீக் பே ரெட்ரீவர் அமெரிக்கா குழு 08 பிரிவு 01 #263 விளையாட்டுக் குழு குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) குழு 01 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்
செயின் பிரான்காயிஸ் ப்ளாங் எட் நோயிர் பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #220 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
செயின் பிரான்காயிஸ் ப்ளாங் எட் ஆரெஞ்சு பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #316 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
செயின் பிரான்காயிஸ் ட்ரைகலரி பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #219 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
சிவாவூ மெக்சிகோ குழு 09 பிரிவு 06 #218 டாய் குழு குழு 01 (டாய்கள்) குழு 05—டாய்கள் டாய் டாய் வடக்கினங்கள்
சிலியன் பாக்ஸ் டெரியர் சிலி NR NR NR NR NR NR NR
சீன சோங்கிங் நாய் சீனா NR NR NR NR NR NR NR
சீன முடி நாய் சீனா குழு 09 பிரிவு 04 #288 டாய் குழு குழு 01 (டாய்கள்) குழு 05—டாய்கள் டாய் டாய் வடக்கினங்கள்
சீன ராஜ நாய் சீனா NR NR NR NR NR NR NR
சைனூக் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR வடக்கினங்கள்
சிப்பிப்பாறை இந்தியா NR NR NR NR NR NR NR
சோவ் சோவ் சீனா NR விளையாடாதவைக் குழு குழு 07 (விளையாடாதவை) குழு 06 விளையாடாதவை பயன்படுபவை விளையாடாதவை NR
சிமர்ரன் உருகுயாவூ உருகுவே குழு 02 பிரிவு 02 #353 தற்காலிகமான NR NR NR NR NR பாதுகாவல் நாய் குழு
சைர்னெகோ டெலெட்னா இத்தாலி குழு 05 பிரிவு 07 #199 NR NR NR ஹவுண்ட் NR NR
குளும்பர் ஸ்பானியல் இங்கிலாந்து குழு 08 பிரிவு 02 #109 விளையாட்டுக் குழு குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) குழு 01 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்
ரப் கோலி ஸ்காட்லாந்து குழு 01 பிரிவு 01 #156 மந்தை குழு குழு 05 (பணி நாய்கள்) குழு 07 - மந்தை நாய்கள் தொழில் நாய்கள் பணி மந்தை நாய்கள்
ஸ்மூத் கோலி ஸ்காட்லாந்து குழு 01 பிரிவு 01 #296 மந்தை குழு குழு 05 (பணி நாய்கள்) குழு 07 - மந்தை நாய்கள் தொழில் நாய்கள் பணி மந்தை நாய்கள்
கோம்பை (தமிழ்நாடு) இந்தியா NR NR NR NR NR NR NR
கர்டோபா சண்டை நாய் அர்ஜென்டினா Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex
காடான் டே டுலீயர் மடகாஸ்கர் குழு 01 பிரிவு 01 #283 டாய் குழு NR டாய் டாய் NR தோழமை
கிரீட்டன் ஹவுண்ட் கிரீஸ் NR NR NR NR NR NR NR
குரோஷன் ஷீப்டாக் க்ரோடியா குழு 01 பிரிவு 01 #277 NR NR NR NR NR மந்தை நாய்
கர்லி கோட்டேட் ரெட்ரீவர் இங்கிலாந்து குழு 08 பிரிவு 01 #110 விளையாட்டுக் குழு NR குழு 01 - விளையாட்டு கன்டாக்ஸ் NR கன் நாய்கள்
செக்கோஸ்லோவாகியன் ஓநாய் செக்கோஸ்லோவாகியா குழு 01 பிரிவு 01 #332 NR NR NR NR NR NR
டச்ஹவுண்ட் ஜெர்மனி குழு 06 பிரிவு 01 #148 ஹவுண்ட் குழு குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) NR NR ஹவுண்ட்ஸ் செண்ட்ஹவுண்ட் இனங்கள்
டால்மாஷியன் க்ரோடியா குழு 06 பிரிவு 03 #153 விளையாடாதவைக் குழு குழு 07 (விளையாடாதவை) குழு 06 (விளையாடாதவை) பயன்படுபவை விளையாடாதவை தோழமை இனங்கள்
தந்தீ தின்மோந்த் டெரியர் ஸ்காட்லாந்து குழு 03 பிரிவு 02 #168 டெரியர் குழு குழு 02 (டெரியர்கள்) குழு 04 - டெரியர்கள் டெரியர் டெரியர் டெரியர்கள்
டேனிஷ் ஸ்வேதிஷ் ஃபார்ம்டாக் டென்மார்க், ஸ்வீடன் NR NR NR NR NR NR NR
டிங்கோ ஆஸ்திரேலியா NR NR NR NR NR NR NR
டாபர்மேன் பின்ஷர் ஜெர்மனி குழு 02 பிரிவு 01 #143 பணிக் குழு குழு 06 (பயன்படுபவை) குழு 03 - பணி நாய்கள் பணி பயன்படுபவை பாதுகாவல் நாய்கள்
டோக்யூ டே போர்டியாக்ஸ் பிரான்ஸ் குழு 02 பிரிவு 02 #116 பணிக் குழு குழு 6 (பயன்படுபவை) NR பணி பயன்படுபவை பாதுகாவல் நாய்
டோகோ குபனோ கியூபா Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex
தோகோ கௌதமால்தெக்கோ கௌதமாலா NR NR NR NR NR NR NR
தோகோ சார்தெஸ்கோ இத்தாலி NR NR NR NR NR NR NR
ட்ரெண்ட்சே பத்ரிஜ்ஷோந்த் நெதர்லாந்து குழு 07 பிரிவு 01 #224 NR NR NR NR NR கன் நாய் குழு
ட்ரெவெர் ஸ்வீடன் குழு 06 பிரிவு 01 #130 NR NR கனடியன் கேனல் கிளப் குழு 02 NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்ஸ்
துங்கர் நார்வே குழு 06 பிரிவு 01 #203 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்ஸ்
டச் ஷேபர்டு நாய் நெதர்லாந்து குழு 01 பிரிவு 01 #223 NR NR NR NR NR மந்தை
டச் ஸ்மௌஷோந்த் நெதர்லாந்து குழு 02 பிரிவு 01 #308 NR NR NR NR NR டெரியர் குழு
கிழக்கு ஐரோப்பிய ஷேபர்டு ரஷ்யா NR NR NR NR NR NR NR
கிழக்கு சைமீரியன் லைகா ரஷ்யா NR NR NR NR NR NR NR
எலோ ஜெர்மனி NR NR NR NR NR NR NR
இங்கிலீஷ் காக்கெர் ஸ்பானியல் இங்கிலாந்து குழு 08 பிரிவு 02 #005 விளையாட்டுக் குழு குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) குழு 01 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்
இங்கிலீஷ் கூன்ஹவுண்ட் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட் இனங்கள்
இங்கிலீஷ் பாக்ஸ்ஹவுண்ட் இங்கிலாந்து குழு 06 பிரிவு 01 #159 ஹவுண்ட் குழு குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) குழு 02 - ஹவுண்ட்ஸ் ஹவுண்ட் ஹவுண்ட் செண்ட்ஹவுண்ட்ஸ்
இங்கிலீஷ் மஸ்தீஃப் இங்கிலாந்து குழு 02 பிரிவு 02 #264 பணிக் குழு குழு 06 (பயன்படுபவை) குழு 03 - பணி பணி பயன்படுபவை பாதுகாவல் நாய்
இங்கிலீஷ் பாயிண்டர் இங்கிலாந்து குழு 07 பிரிவு 02 #001 விளையாட்டுக் குழு குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) குழு 01 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்ஸ்
இங்கிலீஷ் செட்டர் இங்கிலாந்து குழு 07 பிரிவு 02 #002 விளையாட்டுக் குழு குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) குழு 01 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்ஸ்
இங்கிலீஷ் ஷேபர்டு அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR மந்தை நாய் இனங்கள்
இங்கிலீஷ் ஸ்பரிங்கர் ஸ்பானியல் இங்கிலாந்து குழு 08 பிரிவு 02 #125 விளையாட்டுக் குழு குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) குழு 01 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்
இங்கிலீஷ் டாய் டெரியர் (கருப்பு & பழுப்பு) இங்கிலாந்து குழு 03 பிரிவு 04 #013 NR டாய் NR டாய் டாய் NR
இங்கிலீஷ் வெள்ளை டெரியர் இங்கிலாந்து Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex
எண்ட்லேபுச்சர் மலை நாய் சுவிட்சர்லாந்து குழு 02 பிரிவு 03 #047 NR NR குழு 03 - பணி நாய்கள் பணி NR பாதுகாவல் நாய்கள்
எபாக்னேயல் ப்ளூ டே பிக்கார்டி பிரான்ஸ் குழு 07 பிரிவு 01 #106 NR NR குழு 01 - விளையாட்டு NR NR கன் நாய்
எஸ்தோனியன் ஹவுண்ட் எஸ்தோனியா NR NR NR NR NR NR NR
எஸ்ட்ரெலா மலை நாய் போர்ச்சுகல் குழு 02 பிரிவு 02 #173 NR NR NR தொழில் நாய்கள் NR பாதுகாவல் நாய்கள்
யூராசியர் ஜெர்மனி குழு 05 பிரிவு 05 #291 NR குழு 07 (விளையாடாதவை) குழு 03 - பணி நாய்கள் பயன்படுபவை விளையாடாதவை வடக்கினங்கள்
ஃபீல்டு ஸ்பானியல் இங்கிலாந்து குழு 08 பிரிவு 02 #123 விளையாட்டுக் குழு குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) குழு 01 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்
ஃபைலா ப்ராசிலேரோ பிரேசில் குழு 02 பிரிவு 02 #225 NR NR NR NR பயன்படுபவை NR
ஃபின்னிஷ் ஹவுண்ட் பின்லாந்து குழு 06 பிரிவு 01 #051 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட் குழு
ஃபின்னிஷ் லாப்ஹவுண்ட் பின்லாந்து குழு 05 பிரிவு 03 #189 NR குழு 05 (பணி நாய்கள்) குழு 07 தொழில் நாய்கள் பணி வடக்கினங்கள்
ஃபின்னிஷ் ஸ்பிட்ஸ் பின்லாந்து குழு 05 பிரிவு 02 #049 விளையாடாதவைக் குழு குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) குழு 02 - ஹவுண்ட்ஸ் ஹவுண்ட் ஹவுண்ட்ஸ் வடக்கினங்கள்
ஃப்ளாட்-கோட்டேட் ரெட்ரீவர் இங்கிலாந்து குழு 08 பிரிவு 01 #121 விளையாட்டுக் குழு குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) குழு 01 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்
ஃபோர்மோசன் மலை நாய் தைவான் குழு 05 பிரிவு 07 #348 NR NR NR NR NR NR
பாக்ஸ் டெரியர் (ஸ்மூத்) இங்கிலாந்து குழு 03 பிரிவு 01 #012 டெரியர் குழு குழு 02 (டெரியர்கள்) குழு 04 - டெரியர்கள் டெரியர் டெரியர் டெரியர்
வைர் பாக்ஸ் டெரியர் இங்கிலாந்து குழு 03 பிரிவு 01 #169 டெரியர் குழு குழு 02 (டெரியர்கள்) குழு 04 - டெரியர்கள் டெரியர் டெரியர் டெரியர்
பிரெஞ்சு பிரிட்டானி பிரான்ஸ் குழு 07 பிரிவு 01 NR NR NR NR NR NR
பிரெஞ்சு புல்டாக் இங்கிலாந்து குழு 09 பிரிவு 11 #101 விளையாடாதவைக் குழு குழு 07 (Non-Sporting) குழு 06 - விளையாடாதவை பயன்படுபவை விளையாடாதவை தோழமை
பிரெஞ்சு ஸ்பானியல் பிரான்ஸ் குழு 07 பிரிவு 01 #175 NR NR குழு 01 (விளையாட்டு) NR NR கன் நாய்கள்
கால்கோ எஸ்பானோல் ஸ்பெயின் குழு 10 பிரிவு 03 #285 NR NR NR NR NR சைட்ஹவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியாஸ்
ஜெர்மன் நீண்டமுடி பாயிண்டர் ஜெர்மனி NR NR NR குழு 01 (விளையாட்டு) NR கன்டாக் கன்டாக்
ஜெர்மன் பின்ஷேர் ஜெர்மனி குழு 02 பிரிவு 01 #184 பணிக் குழு குழு 06 (பயன்படுபவை) குழு 06 - விளையாடாதவை பணி பயன்படுபவை டெரியர்
ஜெர்மன் ஷேபர்டு நாய் ஜெர்மனி குழு 01 பிரிவு 01 #166 மந்தை குழு குழு 05 (பணி நாய்கள்) குழு 07 - மந்தை நாய்கள் தொழில் நாய்கள் பணி மந்தை நாய்
ஜெர்மன் குட்டைமுடி பாயிண்டர் ஜெர்மனி குழு 07 பிரிவு 01 #119 விளையாட்டுக் குழு குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) குழு 01 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்
ஜெர்மன் ஸ்பானியல் ஜெர்மனி குழு 08 பிரிவு 02 #104 NR NR NR NR NR கன் நாய்
ஜெர்மன் ஸ்பிட்ஸ் ஜெர்மனி குழு 05 பிரிவு 04 #097 NR குழு 07 (விளையாடாதவை) NR பயன்படுபவை விளையாடாதவை NR
ஜெர்மன் சரடுமுடி பாயிண்டர் ஜெர்மனி குழு 07 பிரிவு 01 #098 விளையாட்டுக் குழு குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) குழு 01 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்
ஜெயண்ட் ஸ்க்னௌசர் ஜெர்மனி குழு 02 பிரிவு 01 #181 பணிக் குழு குழு 06 (பயன்படுபவை) குழு 03 - பணி நாய்கள் பணி பயன்படுபவை மந்தை நாய்
கெலன் ஆஃப் இமால் டெரியர் அயர்லாந்து குழு 03 பிரிவு 01 #302 டெரியர் குழு குழு 02 (டெரியர்கள்) NR டெரியர் டெரியர் டெரியர்
கோல்டன் ரெட்ரீவர் ஸ்காட்லாந்து குழு 08 பிரிவு 01 #111 விளையாட்டுக் குழு குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) குழு 01 - விளையாட்டு நாய்கள் விளையாட்டு நாய் விளையாட்டு நாய் விளையாடுபவை
கோர்டன் செட்டர் ஸ்காட்லாந்து குழு 07 பிரிவு 02 #006 விளையாட்டுக் குழு குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) குழு 01 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கன்டாக் கன் நாய்
கிராண்ட் ஆங்கிலோ-பிரான்கயிஸ் பிலான்க் எட் நோயிர் பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 02 #322 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
கிராண்ட் ஆங்கிலோ-பிரான்கயிஸ் பிலான்க் எட் ஆரஞ்சு பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 02 #324 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
கிராண்ட் ஆங்கிலோ-பிரான்கயிஸ் டிரைகோலோர் பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 02 #322 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
கிராண்ட் க்ரிஃபான் வேண்டீன் பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #282 NR NR NR NR NR NR
கிரான் மஸ்டின் டே போரின்குவின் பூர்டோ ரிகோ NR NR NR NR NR NR NR
கிரேட் டேன் டென்மார்க் அல்லது ஜெர்மனி குழு 02 பிரிவு 02 #235 பணிக் குழு NR NR பணி விளையாடாதவை பாதுகாவல் நாய்கள்
கிரேட் பைரனீஸ் பிரான்ஸ், ஸ்பெயின் குழு 02 பிரிவு 02 #137 பணிக் குழு குழு 06 (பயன்படுபவை) குழு 03 - பணி நாய்கள் தொழில் நாய்கள் பயன்படுபவை பாதுகாவல் நாய்கள்
கிரேட்டர் சுவிஸ் மவுண்டன் நாய் சுவிட்சர்லாந்து குழு 02 பிரிவு 03 #058 பணிக் குழு NR பணி NR NR பாதுகாவல் நாய்கள்
கிரீன்லாந்து நாய் கிரீன்லாந்து குழு 05 பிரிவு 01 #274 NR NR குழு 03 - பணி நாய்கள் பணி NR வடக்கினங்கள்
கிரேஹவுண்ட் குழு 10 பிரிவு 03 #158 ஹவுண்ட் குழு குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) குழு 02 - ஹவுண்ட்ஸ் ஹவுண்ட் ஹவுண்ட் சைட்ஹவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியாஸ்
க்ரிஃபன் ப்ளூ டே காஸ்காக்னி பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #032 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
க்ரிஃபன் ப்ரக்ஸிலாய்ஸ் பெல்ஜியம் குழு 09 பிரிவு 03 #080,081,082 டாய் குழு குழு 01 (டாய்) குழு 05 (டாய்) டாய் டாய் தோழமை இனங்கள்
க்ரிஃபென் ஃபாவே டே ப்ரிடாக்னே பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #066 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
க்ரிஃபன் நிவெர்னாய்ஸ் பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #017 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
குல் டாங்க் பாகிஸ்தான் NR NR NR NR NR NR NR
குல் டெர் பாகிஸ்தான் NR NR NR NR NR NR NR
ஹேர் இந்திய நாய் கனடா - அமெரிக்கா உறவுகள் Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex
ஹாமில்டன்ஸ்டோவர் ஸ்வீடன் குழு 06 பிரிவு 01 #132 NR குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) NR ஹவுண்ட் ஹவுண்ட்ஸ் செண்ட்ஹவுண்ட்
ஹானோவர் ஹவுண்ட் ஜெர்மனி குழு 06 பிரிவு 02 #213 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
ஹாரியர் இங்கிலாந்து குழு 06 பிரிவு 01 #295 ஹவுண்ட் குழு குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) குழு 02 (ஹவுண்ட்ஸ்) NR ஹவுண்ட் செண்ட்ஹவுண்ட்
ஹவானீஸ் மேற்கு மத்திய தரைக்கடல் பகுதி குழு 09 பிரிவு 01 #250 டாய் குழு குழு 01 (டாய்கள்) குழு 05 — டாய்கள் டாய் டாய் தோழமை
ஹவாயன் பொய் நாய் அமெரிக்கா Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex
இமாலயன் ஷீப்டாக் நேபால் NR NR NR NR NR NR NR
ஹோக்கைய்டோ ஜப்பான் குழு 05 பிரிவு 05 #261 NR NR NR NR NR NR
ஹார்டயா போர்சயா உக்ரைன், ரஷ்யா, பெலாரஸ் NR NR NR NR NR NR NR
ஹோவவார்ட் ஜெர்மனி குழு 02 பிரிவு 02 #190 NR NR குழு 02 - பணி பணி NR பாதுகாவல் நாய்கள்
ஹங்கேரியன் ஹவுண்ட் ஹங்கேரி குழு 06 பிரிவு 01 #241 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
நியூசிலாந்து ஹண்டவே நியூசிலாந்து NR NR NR NR NR NR NR
ஹைஜின்ஹண்ட் நார்வே NR NR NR NR NR NR NR
இபிசான் ஹவுண்ட் ஸ்பெயின் குழு 05 பிரிவு 07 #089 ஹவுண்ட் குழு குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) குழு 02 - ஹவுண்ட்ஸ் ஹவுண்ட் ஹவுண்ட்ஸ் சைட்ஹவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியாஸ்
ஐஸ்லேண்டிக் ஷீப்டாக் ஐஸ்லேண்ட் குழு 05 பிரிவு 03 #289 NR NR குழு 07 - மந்தை NR NR வடக்கினங்கள்
இந்தியன் ஸ்பிட்ஸ் இந்தியா NR NR NR NR NR NR NR
ஐரிஷ் புல் டெரியர் அயர்லாந்து NR NR NR NR NR NR NR
ஐரிஷ் ரெட் மற்றும் வைட் செட்டர் அயர்லாந்து குழு 07 பிரிவு 02 #330 NR குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) குழு 01 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்
ஐரிஷ் செட்டர் அயர்லாந்து குழு 07 பிரிவு 02 #120 விளையாட்டுக் குழு குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) குழு 01 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்
ஐரிஷ் ஸ்டேஃபோர்ஷெயர் புல் டெரியர் அயர்லாந்து NR NR NR NR NR NR NR
ஐரிஷ் டெரியர் அயர்லாந்து குழு 03 பிரிவு 01 #139 டெரியர் குழு குழு 02 (டெரியர்கள்) குழு 04 - டெரியர் டெரியர் டெரியர் டெரியர்
ஐரிஷ் வாட்டர் ஸ்பானியல் அயர்லாந்து குழு 08 பிரிவு 03 #124 விளையாட்டுக் குழு குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) குழு 01 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்
ஐரிஷ் வுல்ஃப்ஹவுண்ட் அயர்லாந்து குழு 10 பிரிவு 02 #160 ஹவுண்ட் குழு குழு 04 (ஹவுண்ட்) குழு 02 (ஹவுண்ட்) ஹவுண்ட் ஹவுண்ட் சைட்ஹவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியாஸ்
இஸ்ட்ரியன் ஷார்ட்-ஹேர்டு ஹவுண்ட் க்ரோடியா குழு 06 பிரிவு 01 #151 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
இஸ்ட்ரியன் கோர்ஸ்-ஹேர்டு ஹவுண்ட் க்ரோடியா குழு 06 பிரிவு 01 #152 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
இத்தாலியன் கிரேஹவுண்ட் இத்தாலி குழு 10 பிரிவு 03 #200 டாய்குழு குழு 01 (டாய்கள்) குழு 05 - டாய்கள் டாய் டாய் வடக்கினங்கள்
ஜேக் ரசல் டெரியர் இங்கிலாந்து NR NR NR NR NR NR NR
ஜாக்டெரியர் ஜெர்மனி குழு 03 பிரிவு 01 #103 NR NR NR NR NR டெரியர்கள்
ஜம்தண்ட் ஸ்வீடன் குழு 05 பிரிவு 02 #042 NR NR NR NR NR வடக்கினங்கள்
ஜாப்பனீஸ் சின் ஜப்பான் குழு 09 பிரிவு 08 #206 டாய் குழு குழு 01 (டாய்கள்) குழு 05 (டாய்கள்) டாய் டாய் வடக்கினங்கள்
ஜாப்பனீஸ் ஸ்பிட்ஸ் ஜப்பான் குழு 05 பிரிவு 05 #262 NR 7 (விளையாடாதவை) VI, விளையாடாதவை பயன்படுபவை விளையாடாதவை வடக்கினங்கள்
ஜாப்பனீஸ் டெரியர் ஜப்பான் குழு 03 பிரிவு 02 #259 NR NR NR NR NR NR
ஜோனங்கி இந்தியா NR NR NR NR NR NR NR
கைகாடி இந்தியா NR NR NR NR NR NR NR
காய் கென் ஜப்பான் NR NR NR NR NR NR NR
கங்கல் நாய் துருக்கி NR NR குழு 06 (பயன்படுபவை) NR NR NR பாதுகாவல் நாய்கள்
கன்னி இந்தியா NR NR NR NR NR NR NR
கரகாச்சன் நாய் பல்கேரியா NR NR NR NR NR NR NR
கேர்லியன் பியர் டாக் பின்லாந்து குழு 05 பிரிவு 02 #048 FSS NR குழு 03 - பணி நாய்கள் NR NR வடக்கினங்கள்
காஸ்ட் ஷேபர்டு ஸ்லாவேனியா குழு 02 பிரிவு 02 #278 NR NR NR NR NR பாதுகாவல் நாய் குழு
கீஷொண்ட் நெதர்லாண்ட்ஸ், ஜெர்மனி குழு 05 பிரிவு 04 #097 விளையாடாதவைக் குழு குழு 07 (விளையாடாதவை) குழு 06 (விளையாடாதவை) பயன்படுபவை விளையாடாதவை வடக்கினங்கள்
கெர்ரி பீகில் அயர்லாந்து NR NR NR NR NR NR NR
கெர்ரி ப்லூ டெரியர் அயர்லாந்து குழு 03 பிரிவு 01 #003 டெரியர் குழு குழு 02 (டெரியர்கள்) குழு 04 - டெரியர்கள் டெரியர் டெரியர் டெரியர்
கிங் சார்லஸ் ஸ்பானியல் இங்கிலாந்து குழு 09 பிரிவு 07 #128 டாய் குழு குழு 01 டாய்கள் குழு 05 - டாய்ஸ் டாய் டாய் தோழமை இனங்கள்
கிங் ஷேபர்டு அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
கிண்டமனி இந்தோனேசியா NR NR NR NR NR NR NR
கிஷு ஜப்பான் குழு 05 பிரிவு 05 #318 NR NR NR NR NR NR
கோமண்டர் ஹங்கேரி குழு 01 பிரிவு 01 #053 பணிக் குழு குழு 05 (பணி நாய்கள்) குழு 03 - பணி நாய்கள் தொழில் நாய்கள் பணி பாதுகாவல் நாய்கள்
கூய்கெர்ஹாண்ட்ஜே நெதர்லாந்து குழு 08 பிரிவு 02 #314 FSS NR NR கன்டாக் NR கன்டாக்
கூலை ஆஸ்திரேலியா NR NR NR NR NR NR NR
கொரியன் ஜிண்டோ நாய் தென் கொரியா குழு 05 பிரிவு 05 #334 NR NR NR NR NR NR
கொரியன் மஸ்தீஃப் கொரியா NR NR NR NR NR NR NR
கிரோம்ஃபோர்லாண்டர் ஜெர்மனி குழு 09 பிரிவு 10 #192 NR NR NR NR NR டெரியர்கள்
குன்மிங் வுல்ஃப்-டாக் சீனா NR NR NR NR NR NR NR
குவாஸ் ஹங்கேரி குழு 01 பிரிவு 01 #054 பணிக் குழு குழு 05 (பணி நாய்கள்) குழு 03 - பணி நாய்கள் தொழில் நாய்கள் பணி பாதுகாவல் நாய்கள்
கியி-லியோ அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
லாப்ரடர் ஹஸ்கி கனடா NR NR NR NR NR NR NR
லாப்ரடர் ரெட்ரீவர் கனடா குழு 08 பிரிவு 01 #122 விளையாட்டுக் குழு குழு 03 (கன் நாய்கள்) குழு 01 — விளையாட்டு நாய்கள் கன் நாய் கன் நாய் கன் நாய்
லகாட்டோ ரோமாக்னொலொ இத்தாலி குழு 08 பிரிவு 03 #298 FSS NR குழு 03 கன்டாக்ஸ் கன்டாக்ஸ் கன்டாக்ஸ் கன்டாக்ஸ்
லேக்லாண்ட் டெரியர் இங்கிலாந்து குழு 03 பிரிவு 01 #070 டெரியர் குழு குழு 02 (டெரியர்கள்) குழு 04 - டெரியர் டெரியர் டெரியர் டெரியர்
லங்காஷெயர் ஹீலர் இங்கிலாந்து NR FSS NR NR தொழில் நாய்கள் NR NR
லாண்ட்சீர் கனடா குழு 02 பிரிவு 02 #226 NR NR NR NR NR NR
லாபோனியன் ஹர்டர் பின்லாந்து குழு 05 பிரிவு 03 #284 NR NR NR NR NR மந்தை குழு
லியான்பெர்கர் ஜெர்மனி குழு 02 பிரிவு 02 #145 FSS குழு 06 (பயன்படுபவை) பணி நாய்கள் பணி பயன்படுபவை பாதுகாவல் நாய்கள்
லாசா ஆப்சோ திபெத் குழு 09 பிரிவு 05 #227 விளையாடாதவைக் குழு குழு 07 (விளையாடாதவை) குழு 06 - விளையாடாத நாய்கள் பயன்படுபவை விளையாடாதவை தோழமை இனங்கள்
லித்துவேனியன் ஹவுண்ட் லித்துவேனியா NR NR NR NR NR NR NR
லாங்ஹேர் விப்பட் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
லோடட்டோர் பிரிந்திசினோ இத்தாலி NR NR NR NR NR NR NR
லோச்சின் ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், நெதர்லண்ட்ஸ், ஸ்பெயின் குழு 09 பிரிவு 01 #233 விளையாடாதவைக் குழு குழு 01(டாய்கள்) குழு 06 (விளையாடாதவை) டாய்கள் டாய்ஸ் தோழமை இனங்கள்
மக்யார் ஆகர் ஹங்கேரி, ட்ரான்சில்வானியா NR NR NR NR NR NR NR
மெஜெஸ்டிக் ட்ரீ ஹவுண்ட் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
மால்டிஸ் இத்தாலி குழு 09 பிரிவு 01 #065 டாய் குழு குழு 01 (டாய்கள்) குழு 05 - டாய்கள் டாய் டாய் மற்றும் தேநீர்கோப்பை தோழமை இனங்கள்
மேன்செஸ்டர் டெரியர் இங்கிலாந்து குழு 03 பிரிவு 01 #071 டெரியர் குழு, டாய் குழு NR NR டெரியர் NR NR
மரிமா ஷீப்டாக் இத்தாலி குழு 01 பிரிவு 01 #201 NR குழு 05 (பணி நாய்கள்) NR தொழில் நாய்கள் நாட்டுப்புறம் பாதுகாவல் நாய்கள்
மெக்நப் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
மெக்ஸிகன் ஹேர்லஸ் டாக் மெக்சிகோ குழு 05 பிரிவு 06 #234 FSS NR டாய்கள்/விளையாடாதவை பயன்படுபவை NR சைட்ஹவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியா நாய்கள்
மினியேச்சர் ஆஸ்திரேலியன் ஷேபர்டு அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
மினியேச்சர் பாக்ஸ் டெரியர் ஆஸ்திரேலியா NR NR NR NR NR NR NR
மினியேச்சர் பின்ஸ்கர் ஜெர்மனி குழு 02 பிரிவு 01 #185 டாய் குழு குழு 01 (டாய்கள்) குழு 05 - டாய்கள் டாய் டாய் தோழமை இனங்கள்
மினியேச்சர் ஸ்க்னாசர் ஜெர்மனி குழு 02 பிரிவு 01 #183 டெரியர் குழு குழு 06 (பயன்படுபவை) குழு 04 - டெரியர்கள் பயன்படுபவை பயன்படுபவை டெரியர்கள்
மினியேச்சர் சைபிரியன் ஹஸ்கி அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
மையோரிடிக் ரோமானியா குழு 01 பிரிவு 01 #349 NR NR NR NR NR NR
மாண்டேனெக்ரின் மௌண்டன் ஹவுண்ட் மாண்டெனிக்ரோ குழு 06 பிரிவு 01 #279 NR NR NR NR NR NR
மாஸ்கோ வாட்ச்டாக் ஐக்கிய சோவியத் ஜனநாயகக் குடியரசுகள் NR NR NR NR NR NR NR
மௌண்டன் கர் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட் இனங்கள்
மௌண்டன் வியூ கர் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
முகுசீஸ் வெனிசுலா NR NR NR NR NR NR NR
முடி ஹங்கேரி குழு 01 பிரிவு 01 #238 FSS NR NR NR NR மற்றவை
முதொல் ஹவுண்ட் இந்தியா NR NR NR NR NR NR NR
லார்ஜ் மன்ஸ்டர்லாண்டர் ஜெர்மனி குழு 07 பிரிவு 01 #118 NR குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) NR கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்
ஸ்மால் மன்ஸ்டர்லாண்டர் ஜெர்மனி குழு 07 பிரிவு 01 #102 NR NR மற்றவை கன்டாக் NR கன்டாக்
முர்ரே ரிவர் கர்லி கோடட் ரெட்ரீவர் ஆஸ்திரேலியா NR NR NR NR NR NR NR
நியோபோலிடன் மஸ்தீஃப் இத்தாலி குழு 02 பிரிவு 02 #197 பணிக் குழு குழு 06 (பயன்படுபவை) மற்றவை பணி பயன்படுபவை பாதுகாப்பாளர்
நியூஃபௌண்ட்லாண்ட் கனடா, இங்கிலாந்து குழு 02 பிரிவு 02 #050 பணிக் குழு குழு 06 (பயன்படுபவை) குழு 03 - பணி நாய்கள் பணி பயன்படுபவை பாதுகாவல் நாய் குழு
நியூ குனியா சிங்கிங் நாய் நியூ கினி NR NR NR NR NR NR NR
நார்ஃபோக் டெரியர் க்ரேட் பிரிட்டன் குழு 03 பிரிவு 02 #272 டெரியர் குழு குழு 02 டெரியர்கள் டெரியர் டெரியர் டெரியர் டெரியர்
நார்போட்டன்ஸ்பெட்ஸ் ஸ்வீடன் குழு 05 பிரிவு 02 #276 NR NR குழு 02 - ஹவுண்ட்ஸ் NR NR வடக்கினங்கள்
நார்தன் இன்யூட் நாய் இங்கிலாந்து NR NR NR NR NR NR NR
நார்வேஜியன் புஹண்ட் நார்வே குழு 05 பிரிவு 03 #237 FSS குழு 05 (பணி நாய்கள்) குழு 07 - மந்தை தொழில் நாய்கள் பணி வடக்கினங்கள்
நார்வேஜியன் எல்க்ஹவுண்ட் நார்வே குழு 05 பிரிவு 02 #242 ஹவுண்ட் குழு குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) குழு 02 - ஹவுண்ட்ஸ் ஹவுண்ட் ஹவுண்ட் வடக்கினங்கள்
நார்வேஜியன் லண்டர்ஹண்ட் நார்வே குழு 05 பிரிவு 02 #269 பலவகைப்பட்ட பிரிவு NR குழு 02 - ஹவுண்ட்ஸ் NR NR வடக்கினங்கள்
நார்விச் டெரியர் இங்கிலாந்து குழு 03 பிரிவு 02 #072 டெரியர் குழு குழு 02 (டெரியர்கள்) குழு 04 - டெரியர்கள் டெரியர் டெரியர் டெரியர்
நோவா ஸ்காடியா டக்-டோலிங் ரெட்ரீவர் கனடா குழு 08 பிரிவு 01 #312 விளையாட்டுக் குழு குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) குழு 01 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்
ஓல்ட் டானிஷ் பாயிண்டர் டென்மார்க் குழு 07 பிரிவு 01 #281 NR NR NR NR NR NR
ஓல்ட் இங்கிலிஷ் ஷீப்டாக் இங்கிலாந்து குழு 01 பிரிவு 01 #016 மந்தை குழு பணிக் குழு குழு 07 - மந்தை நாய்கள் தொழில் நாய்கள் பணி மந்தை நாய்
ஓல்ட் இங்கிலிஷ் புல்டாக் இங்கிலாந்து Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex
ஓல்ட் இங்கிலிஷ் டெரியர் இங்கிலாந்து NR NR NR NR NR NR NR
ஓல்ட் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு நாய் ஜெர்மனி NR NR NR NR NR NR NR
ஓல்ட் இங்கிலிஷ் புல்டாக் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
ஓட்டர்ஹவுண்ட் இங்கிலாந்து குழு 06 பிரிவு 02 #294 ஹவுண்ட் குழு குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) குழு 02 - ஹவுண்ட்ஸ் ஹவுண்ட் ஹவுண்ட் செண்ட்ஹவுண்ட்
பாசன் நாவரோ ஸ்பெயின் NR NR NR NR NR NR NR
பேப்பிலன் ஸ்பெயின், பெல்ஜியம், பிரான்ஸ் குழு 09 பிரிவு 09 #077 டாய் குழு குழு 01 (டாய்கள்) குழு 02- டாய்கள் டாய் டாய் தோழமை
பார்சன் ரசல் டெரியர் இங்கிலாந்து குழு 03 பிரிவு 01 #339 டெரியர் குழு குழு 02 (டெரியர்) டெரியர் டெரியர் டெரியர் டெரியர்
பேடர்டால் டெரியர் இங்கிலாந்து NR NR NR NR NR NR டெரியர்கள்
பீகிங்கீஸ் சீனா குழு 09 பிரிவு 08 #207 டாய் குழு குழு 01 (டாய்கள்) குழு 05- டாய்கள் டாய் டாய் தோழமை
பெரோ டி ப்ரெஸா கெனாரியோ ஸ்பெயின் குழு 02 பிரிவு 02 #346 FSS NR NR NR NR பாதுகாவல் நாய்கள்
பெரோ டி ப்ரெஸா மல்லார்குவின் ஸ்பெயின் குழு 02 பிரிவு 02 #249 NR NR NR NR NR பாதுகாவல் நாய்கள்
பெரூவியன் ஹேர்லெஸ் டாக் பெரு குழு 05 பிரிவு 06 #310 FSS NR NR NR NR சைட்ஹவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியாஸ்
பாலினே பெல்ஜியம், ஸ்பெயின் NR NR NR NR NR NR NR
பாரோ ஹவுண்ட் மால்டா குழு 05 பிரிவு 06 #248 ஹவுண்ட் குழு குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) குழு 02 - ஹவுண்ட்ஸ் ஹவுண்ட் ஹவுண்ட் சைட்ஹவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியா
பிகார்டி ஸ்பானியல் பிரான்ஸ் குழு 07 பிரிவு 01 #108 NR NR மற்றவை NR NR கன் நாய்
ப்லாட் ஹவுண்ட் அமெரிக்கா NR ஹவுண்ட் குழு NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட் இனங்கள்
போடென்கோ கெனாரியோ ஸ்பெயின் குழு 05 பிரிவு 07 #329 FSS NR NR NR NR சைட்ஹவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியா
பாயிண்டர் இங்கிலாந்து குழு 07 பிரிவு 02 #001 விளையாட்டுக் குழு குழு 03 (கன்டாக்ஸ்) குழு 01 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்
போலிஷ் ஹவுண்ட் போலாந்து குழு 06 பிரிவு 01 #052 NR NR NR NR NR NR
போலிஷ் வேட்டை நாய் போலாந்து குழு 06 பிரிவு 01 #354 NR NR NR NR NR NR
போலிஷ் லோலாண்ட் ஷீப்டாக் போலாந்து குழு 01 பிரிவு 01 #251 மந்தை குழு குழு 05 (பணி) குழு 07 - மந்தை தொழில் நாய்கள் பணி மந்தை நாய்கள்
போலிஷ் டாட்ரா ஷீப்டாக் போலாந்து குழு 01 பிரிவு 01 #252 NR NR NR NR NR பாதுகாவல் இனங்கள்
பொமரேனியன் ஜெர்மனி, போலந்து குழு பிரிவு 04 #097 டாய் குழு குழு 01 (டாய்கள்) குழு 05- டாய்கள் டாய் டாய் தோழமை
போண்ட்-ஆடிமர் ஸ்பானியல் பிரான்ஸ் குழு 07 பிரிவு 01 #114 NR NR NR NR NR NR
பூடில் ஜெர்மனி, பிரான்ஸ் குழு 09 பிரிவு 02 #172 விளையாடாதவை குழு, டாய் குழு குழு 07 (விளையாடாதவை) குழு 06 - விளையாடாதவை, குழு 05 - டாய்கள் பயன்படுபவை பயன்படுபவை கன் நாய்கள், தோழமை நாய்கள்
போர்சிலேன் பிரான்ஸ் குழு 06 பிரிவு 01 #030 NR NR NR NR NR NR
போர்சிக்கீஸ் போடென்கோ போர்ச்சுகல் குழு 05 பிரிவு 07 #094 FSS NR NR ஹவுண்ட் NR சைட்தவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியா
போர்சிக்கீஸ் பாயிண்டர் போர்ச்சுகல் குழு 07 பிரிவு 01 #187 FSS NR NR NR NR கன் நாய்கள்
போர்சிக்கீஸ் வார்டர் டாக் போர்ச்சுகல் குழு 08 பிரிவு 03 #037 பணிக் குழு குழு 06 (பயன்படுபவை) குழு 03 - பணி நாய்கள் பணி பயன்படுபவை கன் நாய்கள்
Pražský Krysařík செக் குடியரசு NR NR NR NR NR NR NR
படில்பாயிண்டர் ஜெர்மனி குழு 07 பிரிவு 01 #216 NR NR குழு 01 - விளையாட்டு நாய்கள் NR NR கன் நாய்கள்
பக் சீனா குழு 09 பிரிவு 11 #253 டாய் குழு குழு 01 (டாய்கள்) குழு 05- டாய்கள் டாய் டாய் தோழமை
புலி ஹங்கேரி குழு 01 பிரிவு 01 #055 மந்தை குழு குழு 05 (பணி) குழு 07 - மந்தை நாய்கள் தொழில் நாய்கள் பணி மந்தை நாய் இனங்கள்
புமி ஹங்கேரி குழு 01 பிரிவு 01 #056 FSS குழு 05 (பணி) NR NR பணி மந்தை நாய்
பங்சன் நாய் வட கொரியா NR NR NR NR NR NR NR
பைரீனியன் மஸ்தீஃப் ஸ்பெயின் குழு 02 பிரிவு 02 #092 NR NR NR NR NR NR
பைரீனியன் ஷேபர்டு பிரான்ஸ் குழு 01 பிரிவு 01 #141 மந்தை குழு NR குழு 07 (மந்தை) தொழில் நாய்கள் NR மந்தை நாய்
ரஃபிரோ டோ அலெண்டேஜோ போர்ச்சுகல் குழு 02 பிரிவு 02 #096 FSS NR NR NR NR பாதுகாவல் நாய் குழு
ராஜபாளையம் இந்தியா NR NR NR NR NR NR NR
ராம்பர் க்ரேஹவுண்ட் இந்தியா NR NR NR NR NR NR NR
ராடினிரோ போடிகிரோ ஆண்டலுஸ் ஸ்பெயின் NR NR NR NR NR NR NR
ராட் டெரியர் அமெரிக்கா NR FSS NR NR NR NR NR
ரெட்போன் கூன்ஹவுண்ட் அமெரிக்கா NR மற்றவை NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்ஸ்
ரோடீசியன் ரிட்ஜ்பேக் ரோடீசியா குழு 06 பிரிவு 03 #146 ஹவுண்ட் குழு குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) குழு 02 - ஹவுண்ட்ஸ் ஹவுண்ட் ஹவுண்ட்ஸ் சைட்ஹவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியாஸ்
ராட்வீலர் ஜெர்மனி குழு 02 பிரிவு 02 #147 பணிக் குழு குழு 06 (பயன்படுபவை) குழு 03 - பணி பணி பயன்படுபவை பாதுகாவல் நாய்
ரஷியன் ஸ்பானியல் சோவியத் யூனியன் NR NR NR NR NR NR NR
ரஸ்கி டாய் ரஷ்யா குழு 09 பிரிவு 09 #352 தற்காலிகமான NR NR NR NR NR தோழமை குழு
inetframe.anitha@gmail.com ரஷ்யா NR NR NR NR NR NR NR
ரசல் டெரியர் இங்கிலாந்து குழு 03 பிரிவு 02 #345 டெரியர் குழு குழு 02 (டெரியர்கள்) NR NR NR டெரியர்கள்
சார்லூஸ்வுல்ஃபாண்ட் நெதர்லாண்ட்ஸ், ஜெர்மனி குழு 01 பிரிவு 01 #311 NR NR NR NR NR மந்தை நாய்கள்
சபூசோ எஸ்பனல் ஸ்பெயின் குழு 06 பிரிவு 01 #204 NR NR NR NR NR சென்ஹவுண்ட்
சேஜ் கூசீ ஆப்கானிஸ்தான் NR NR NR NR NR NR NR
ஸ்காலின் ஹஸ்கி ஜப்பான் NR NR NR NR NR NR NR
சலுக்கி ஈரான் குழு 10 பிரிவு 01 #269 ஹவுண்ட் குழு குழு 04 (ஹவுண்ட்ஸ்) குழு 02 - ஹவுண்ட்ஸ் ஹவுண்ட் ஹவுண்ட் சைட்ஹவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியாஸ்
சமாய்டு ரஷ்யா குழு 05 பிரிவு 01 #212 பணிக் குழு குழு 06 (பயன்படுபவை) குழு 03 - பணி நாய்கள் தொழில் நாய்கள் பயன்படுபவை வடக்கினங்கள்
சாப்சாலி கொரியா NR NR NR NR NR NR NR
சார்ப்லானினக் யுகோஸ்லோவியா குழு 02 பிரிவு 02 #041 NR NR பலவகைப் பட்டியல் NR NR கால்நடை பாதுகாவல் நாய்கள்
ஸ்கபெண்டஸ் நெதர்லாந்து குழு 03 பிரிவு 01 #313 FSS NR மந்தை குழு NR NR மந்தை குழு
ஸ்கில்லர்ஸ்டோவேர் ஸ்வீடன் குழு 06 பிரிவு 01 #131 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
ஸ்கிப்பர்கே பெல்ஜியம் குழு 01 பிரிவு 01 #083 விளையாடாதவைக் குழு குழு 07 (விளையாடாதவை) குழு 06 (விளையாடாதவை) பயன்படுபவை விளையாடாதவை தோழமை இனங்கள்
அல்சாடியன் ஷெபல்யூட் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
ஓல்டு க்ரோடியன் சைட்ஹவுண்ட் க்ரோட்டியா NR NR NR NR NR NR NR
ஜெயண்ட் ஸ்க்னாசர் ஜெர்மனி குழு 02 பிரிவு 01 #181 பணிக் குழு குழு 6 (பயன்படுபவை) குழு 3 - பணி நாய்கள் பணி பயன்படுபவை மந்தை நாய்
மினியேச்சர் ஸ்க்னாசர் ஜெர்மனி குழு 02 பிரிவு 01 #183 டெரியர் குழு குழு 6 (பயன்படுபவை) குழு 4 - டெரியர்கள் பயன்படுபவை பயன்படுபவை டெரியர்கள்
ஸ்டாண்டட் ஸ்க்னாசர் ஜெர்மனி குழு 02 பிரிவு 01 #182 பணிக் குழு குழு 6 (பயன்படுபவை) குழு 3 - பணி நாய்கள் பணி பயன்படுபவை மந்தை நாய்
ஸ்க்வீஸர் லாஃபண்ட் சுவிட்சர்லாந்து குழு 06 பிரிவு 01 #059 NR NR NR NR NR NR
ஸ்க்விசிரிஸ்கர் நிடெர்லாஃபண்ட் சுவிட்சர்லாந்து குழு 06 பிரிவு 01 #060 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
ஸ்காட்ச் கூலி ஸ்காட்லாந்து NR NR NR NR NR NR NR
ஸ்காடிஷ் டியர்ஹவுண்ட் ஸ்காட்லாந்து குழு 10 பிரிவு 02 #164 ஹவுண்ட் குழு குழு 4 (ஹவுண்ட்ஸ்) குழு 2 - ஹவுண்ட்ஸ் ஹவுண்ட் ஹவுண்ட் சைட்ஹவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியாஸ்
ஸ்காடிஷ் டெரியர் ஸ்காட்லாந்து குழு 03 பிரிவு 02 #073 டெரியர் குழு குழு 2 (டெரியர்கள்) குழு 4 - டெரியர்கள் டெரியர் டெரியர் டெரியர்
சிலைஹம் டெரியர் வேல்ஸ் குழு 03 பிரிவு 02 #074 டெரியர் குழு குழு 2 (டெரியர்கள்) குழு 4 - டெரியர் டெரியர் டெரியர் டெரியர்
Segugio Italiano இத்தாலி குழு 06 பிரிவு 01 #337 #198 NR NR NR ஹவுண்ட் NR NR
Seppala Siberian Sleddog கனடா NR NR NR NR NR NR NR
செர்பியன் ஹவுண்ட் செர்பியா குழு 06 பிரிவு 01 #150 NR NR NR NR NR NR
செர்பியன் ட்ரைக்கலர் ஹவுண்ட் செர்பியா குழு 06 பிரிவு 01 #229 NR NR NR NR NR NR
ஷார் பைய் சீனா குழு 02 பிரிவு 02 #309 விளையாடாதவைக் குழு குழு 7 (விளையாடாதவை) குழு 6 - விளையாடாதவை பயன்படுபவை விளையாடாதவை வடக்கினங்கள்
ஷெட்லாந்து ஷீப்டாக் ஸ்காட்லாந்து குழு 01 பிரிவு 01 #088 மந்தை குழு குழு 5 (பணி நாய்கள்) குழு 7 - மந்தை நாய்கள் தொழில் நாய்கள் பணி மந்தை நாய்கள்
ஷிபா இனு ஜப்பான் குழு 05 பிரிவு 05 #257 விளையாடாதவைக் குழு குழு 6 (பயன்படுபவை) குழு 6 - விளையாடாதவை பயன்படுபவை பயன்படுபவை வடக்கினங்கள்
ஷிஹ் ட்ஸு சீனா குழு 09 பிரிவு 05 #208 டாய் குழு குழு 7 - விளையாடாதவை குழு 6 - விளையாடாதவை பயன்படுபவை விளையாடாதவை தோழமை நாய்
ஷிகோகு ஜப்பான் குழு 05 பிரிவு 05 #319 NR NR NR NR NR வடக்கினங்கள்
ஷைலோ ஷேபர்டு நாய் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
சைபீரியன் ஹஸ்கி ரஷ்யா குழு 05 பிரிவு 01 #270 பணிக் குழு குழு 6 (பயன்படுபவை) குழு 3 (பணி) பணி பயன்படுபவை வடக்கினங்கள்
சில்கென் விண்ட்ஹவுண்ட் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
சிங்கலா ஹவுண்ட் இலங்கை NR NR NR NR NR NR NR
ஸ்கைய் டெரியர் ஸ்காட்லாந்து குழு 03 பிரிவு 02 #072 டெரியர் குழு குழு 2 (டெரியர்கள்) குழு 4 (டெரியர்கள்) டெரியர் டெரியர் டெரியர்
ஸ்லோகி மொரோக்கோ குழு 10 பிரிவு 03 #188 FSS குழு 4 (ஹவுண்ட்ஸ்) NR ஹவுண்ட் ஹவுண்ட் சைட்ஹவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியாஸ்
ஸ்லோவக் குவாக் ஸ்லோவாக்கியா குழு 01 பிரிவு 01 #142 NR NR NR NR NR பாதுகாவல் நாய் குழு
ச்லோவ்வகியா ரஃப் ஹேர்டு பாயிண்டர் ஸ்லோவாக்கியா குழு 07 பிரிவு 01 #320 NR NR NR NR NR NR
ஸ்லோவென்ஸ்கி கோபோவ் ஸ்லோவாக்கியா குழு 06 பிரிவு 01 #244 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
ஸ்மலண்ட்ஸ் ஹவுண்ட் ஸ்வீடன் NR NR NR NR NR NR NR
சிறிய கிரேக்க வீட்டு நாய் கிரீஸ் NR NR NR NR NR NR NR
சாஃப்ட்-கோடட் வீடன் டெரியர் அயர்லாந்து குழு 03 பிரிவு 01 #040 டெரியர் குழு குழு 2 (டெரியர்கள்) குழு 4 - டெரியர்கள் டெரியர் டெரியர் டெரியர்
சவுத் ரஷ்ஷியன் ஒவ்சர்கா ரஷ்யா குழு 01 பிரிவு 01 #326 NR NR NR NR NR பாதுகாவல் நாய்கள்
சதர்ன் ஹவுண்ட் பிரிட்டன் Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex
ஸ்பானிஷ் மஸ்தீஃப் ஸ்பெயின் குழு 02 பிரிவு 02 #091 NR NR NR NR NR NR
ஸ்பானிஷ் வார்ட்டர் டாக் ஸ்பெயின் குழு 08 பிரிவு 03 #336 FSS NR NR கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்
ஸ்பைனன் இத்தாலியனோ இத்தாலி குழு 07 பிரிவு 01 #165 விளையாட்டுக் குழு குழு 3 (கன்டாக்ஸ்) விளையாடுபவை கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்
ஸ்போடிங் லுகஸ் டெரியர் இங்கிலாந்து NR NR NR NR NR NR டெரியர்கள்
செயிண்ட்.பெர்னார்ட் இத்தாலி, சுவிஸர்லாந்து குழு 02 பிரிவு 02 #061 பணிக் குழு பயன்படுபவை குழு பணிக் குழு பணி குழு பயன்படுபவை பாதுகாவல் நாய் குழு
செயிண்ட்.ஜான்ஸ் வாட்டர் டாக் கனடா Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex
ஸ்டாபிஹவுன் நெதர்லாந்து குழு 07 பிரிவு 01 #222 FSS NR NR NR NR கன் நாய் இனங்கள்
ஸ்டாபோர்ட்ஷைர் புல் டெரியர் இங்கிலாந்து குழு 03 பிரிவு 03 #076 டெரியர் குழு குழு 2 (டெரியர்கள்) குழு 4 - டெரியர்கள் டெரியர் டெரியர் டெரியர்
ஸ்டீபென்ஸ் கர் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
ஸ்டைரியன் கோர்ஸ் ஹேர்ட் ஹவுண்ட் ஆஸ்திரியா குழு 06 பிரிவு 01 #062 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட் குழு
சுசெக்ஸ் ஸ்பானியல் இங்கிலாந்து குழு 08 பிரிவு 02 #127 விளையாட்டுக் குழு குழு 3 (கன்டாக்ஸ்) குழு 1 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கன்டாக் கன்டாக்
ஸ்வீடிஷ் லாபண்ட் ஸ்வீடன் குழு 05 பிரிவு 03 #135 NR NR NR NR NR NR
ஸ்வீடிஷ் வால்ஹண்ட் ஸ்வீடன் குழு 05 பிரிவு 03 #014 மந்தை குழு குழு 5 (பணி நாய்கள்) குழு 7 (மந்தை நாய்கள்) தொழில் நாய்கள் பணி மந்தை நாய்கள்
ஸ்வீடிஷ் பீகில் NR NR NR NR NR NR NR
தால்டன் பியர் நாய் கனடா Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex
தாய்கன் கைர்ஜிஸ்டன் NR NR NR NR NR NR NR
தமாஸ்கன் நாய் பின்லாந்து NR NR NR NR NR NR NR
டெடி ரூஸ்வெல்ட் டெரியர் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR டெரியர்கள்
டெலோமியன் மலேசியா NR NR NR NR NR NR NR
டெண்டர்ஃபீல்ட் டெரியர் ஆஸ்திரேலியா NR NR குழு 2 (டெரியர்கள்) NR NR டெரியர் NR
தாய் பேங்காவ் நாய் தாய்லாந்து NR NR NR NR NR NR NR
தாய் ரிட்ஜ்பாக் தாய்லாந்து குழு 05 பிரிவு 08 #338 FSS NR NR NR NR சைட்ஹவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியாஸ்
டிபெட்டன் மஸ்தீஃப் சீனா குழு 02 பிரிவு 02 #230 பணிக் குழு குழு 6 (பயன்படுபவை) NR பணி பயன்படுபவை பாதுகாவல் நாய்கள்
டிபெட்டன் ஸ்பானியல் திபெத் குழு 09 பிரிவு 05 #231 விளையாடாதவை குழு குழு 1 (டாய்கள்) குழு 6 - விளையாடாத நாய்கள் பயன்படுபவை விளையாடாதவை தோழமை இனங்கள்
டிபெட்டன் டெரியர் திபெத் குழு 09 பிரிவு 05 #209 விளையாடாதவை குழு குழு 1 (டாய்கள்) குழு 6 - விளையாடாத நாய்கள் பயன்படுபவை விளையாடாதவை தோழமை இனங்கள்
டார்ன்ஜேக் போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சிகோவினா, Croatia குழு 02 பிரிவு 02 #355 (provisional) NR NR NR NR NR NR
டோசா ஜப்பான் குழு 02 பிரிவு 02 #260 FSS NR NR NR NR பாதுகாக்கும் நாய் இனங்கள்
டாய் புல்டாக் Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex
டாய் பாக்ஸ் டெரியர் அமெரிக்கா NR டாய் குழு NR NR NR NR டெரியர்கள்
டாய் மேன்செஸ்டர் டெரியர் இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா NR டாய் குழு டாய் குழு NR NR NR டெரியர் குழு
ட்ரீயிங் கர் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
ட்ரீயிங் வாக்கர் கூன்ஹவுண்ட் அமெரிக்கா NR FSS NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட் இனங்கள்
டைரோலீன் ஹவுண்ட் ஆஸ்திரியா குழு 06 பிரிவு 01 #068 NR NR NR NR NR NR
உட்டோனகன் இங்கிலாந்து NR NR NR NR NR NR NR
விஸ்லா ஹங்கேரி குழு 07 பிரிவு 01 #057 விளையாட்டுக் குழு குழு 3 (கன்டாக்ஸ்) குழு 1 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கண்டாக் கன்டாக்
வோல்பினோ இத்தாலியனோ இத்தாலி குழு 05 பிரிவு 04 #195 NR NR NR NR NR NR
வெய்மரனர் ஜெர்மனி குழு 07 பிரிவு 01 #099 ஸ்போர்டிங் குழு குழு 3 (கன் நாய்கள் குழு 1 - ஸ்போர்டிங் கன் நாய் கன் நாய் கன் நாய்
கார்டிகன் வெல்ஷ் கார்கி வேல்ஸ் குழு 01 பிரிவு 01 #038 மந்தை குழு குழு 5 (பணி நாய்கள்) குழு 7 - மந்தை நாய்கள் தொழில் நாய்கள் பணி மந்தை நாய்
பெம்ப்ரோக் வெல்ஷ் கார்கி வேல்ஸ் குழு 01 பிரிவு 08 #039 மந்தை குழு குழு 5 (பணி நாய்கள்) குழு 7 - மந்தை நாய்கள் தொழில் நாய்கள் பணி மந்தை நாய்
வெல்ஷ் ஷீப்டாக் வேல்ஸ் NR NR NR NR NR NR NR
வெல்ஷ் ஸ்பிரிங்கர் ஸ்பானியல் வேல்ஸ் குழு 08 பிரிவு 02 #126 ஸ்போர்டிங் குழு குழு 3 (கன்டாக்ஸ்) விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் கண்டாக் கன்டாக்
வெல்ஷ் டெரியர் வேல்ஸ் குழு 03 பிரிவு 01 #078 டெரியர் குழு குழு 2 (டெரியர்கள்) குழு 4 - டெரியர் டெரியர் டெரியர் டெரியர்
வெஸ்ட் ஹைலேண்ட் வெள்ளை டெரியர் ஸ்காட்லாந்து குழு 03 பிரிவு 02 #085 டெரியர் குழு குழு 2 (டெரியர்கள்) குழு 4 - டெரியர் டெரியர் டெரியர் டெரியர்
மேற்கு சைபீரியன் லைக்கா ரஷ்யா குழு 05 பிரிவு 02 #306 NR NR NR NR NR NR
வெஸ்ட்ஃபாலியன் டாச்பிராகே ஜெர்மனி குழு 06 பிரிவு 01 #100 NR NR NR NR NR செண்ட்ஹவுண்ட்
வெட்டர்ஹௌன் நெதர்லாந்து குழு 08 பிரிவு 03 #221 NR NR NR NR NR கன் நாய்கள்
விப்பிட் இங்கிலாந்து குழு 10 பிரிவு 03 #162 ஹவுண்ட் குழு குழு 4 (ஹவுண்ட்ஸ்) குழு 2 (ஹவுண்ட்ஸ்) ஹவுண்ட் ஹவுண்ட் சைட்ஹவுண்ட்ஸ் மற்றும் பாரியாஸ்
வெள்ளை ஆங்கில புல்டாக் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
வெள்ளை ஷேபர்டு நாய் அமெரிக்கா NR NR NR NR NR NR NR
வயர்-ஹேர்ட் விஸ்லா ஹங்கேரி குழு 07 பிரிவு 01 ##239 NR NR குழு 1 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் NR கன்டாக்
வயர்ஹேர்ட் பாய்டிங் க்ரிஃப்பன் த நெதர்லாந்ஸ், பிரான்ஸ் குழு 07 பிரிவு 01 #107 ஸ்போட்டிங் குழு NR குழு 1 - விளையாட்டு நாய்கள் கன்டாக் NR கன்டாக்
யாக்ஷியர் டெரியர் இங்கிலாந்து குழு 03 பிரிவு 04 #086 டாய் குழு குழு 1 (டாய்கள்) குழு V, டாய்கள் டாய் குழு டாய் குழு தோழமை இனங்கள்
இனம் பிறப்பிடம் FCI AKC ANKC CKC KC NZKC UKC
  • NR - அங்கீகரிக்கப்படவில்லை
  • Ex - அழிந்துவிட்டவை

குறிப்புகள்

[தொகு]
  1. Rice, Dan (1996). The Complete Book of Dog Breeding. Barron's Educational Series. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0812096045.
  2. Swaminathan, Nikhil. "Why are different breeds of dogs all considered the same species?". Scientific American. பார்க்கப்பட்ட நாள் 14 July 2008. Dogs are highly unusual in their variation ... {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |1= (help); Unknown parameter |dateformat= ignored (help)
  3. 3.0 3.1 http://www.akc.org/breeds/affenpinscher/index.cfm
  4. 4.0 4.1 http://www.akc.org/breeds/afghan_hound/index.cfm
  5. 5.0 5.1 "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2009-09-30. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-10-20.
  6. 6.0 6.1 http://www.akc.org/breeds/akita/index.cfm
  7. 7.0 7.1 http://www.akc.org/breeds/alaskan_malamute/index.cfm
  8. 8.0 8.1 http://www.akc.org/breeds/american_eskimo_dog/index.cfm

வார்ப்புரு:Dog nav

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நாய்_இனங்களின்_பட்டியல்&oldid=3659614" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது