உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

தூய்மை மேம்பாட்டு வழிமுறை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


தூய்மை மேம்பாட்டு வழிமுறை (சிடீஎம் ) என்பது, க்யோடோ உடன்படிக்கையின் நெறிமுறைகளின்படி, பசுங்குடில் வாயுக்களைக் குறைக்கும் கடமையுள்ள தொழில்மயமான நாடுகள் (இணைப்பு 1 நாடுகள் என்று அழைக்கப்படுபவை) அவர்களது சொந்த நாடுகளில் அதிக செலவுள்ள வாயு உமிழ்வைக் குறைக்கும் முறைகளுக்கு மாற்றாக, வளரும் நாடுகளில் வாயு உமிழ்தலைக் குறைக்கும் முயற்சிகளில் முதலீடு செய்வதற்கு அனுமதிக்கும் ஏற்பாடாகும். "கூடுதலுரிமை" என்ற கோட்பாடான, உமிழ்வுக் குறைப்பு தரமதிப்புகள் வழங்கும் கூடுதல் ஊக்கச் சலுகை இல்லாமல், திட்டமிடப்பட்ட குறைப்பு நடவடிக்கைகள் நிகழாதென்று நிலைநாட்டப்பட்டதே ஓர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சிடீஎம் கார்பன் திட்டத்தின் சிக்கலான அம்சமாகும்.

வாயு உமிழப்படுதலைக் குறைக்கும் திட்டப்பணிகள் தொழில்மயமான நாடுகளை விட வளரும் நாடுகளில் குறைவானதாக இருப்பதால், அவற்றுக்கு நிதி உதவி செய்வதன் மூலம் உலகளாவிய குறைந்த செலவில் நிகர புவி பசுங்குடில் வாயு உமிழ்வைக் குறைக்க சிடீஎம் அனுமதிக்கிறது. இருப்பினும், அண்மைக் காலங்களில் இவ்வழிமுறைக்கு எதிரான விமர்சனங்கள் அதிகரித்து விட்டன.

சிடீஎம் செயலாக்க வாரியத்தினால் (சிடீஎம் ஈபி) சிடீஎம் கண்காணிக்கப்படுவதுடன் பருவ நிலை மாற்றத்துக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் கட்டமைப்புப் பேரவையின் (யூஎன்எஃப்சீசீசீ) உறுப்பு நாடுகளின் கூட்டத்தின் (சிஓபி/எம்ஓபி) வழிகாட்டுதலின் கீழும் அது உள்ளது.

வரலாறும் குறிக்கோளும்[தொகு]

சிடீஎம், க்யோடோ உடன்படிக்கைக்கு வழிவகுத்த ஒப்பந்தங்களின் இன்றியமையாத சிறப்பம்சமாகும். வாயு வெளிப்பாடுகளைக் குறைப்பதை நிறைவேற்றும் வழிகளில் இணக்கம் இருக்க வேண்டும் என்று சில அரசாங்கங்கள் விரும்பி, குறைந்த செலவில் உமிழ்வுகளைக் குறைக்கும் வழியாக, பன்னாட்டு வாயு வெளிப்பாட்டு வர்த்தகத்தை முன்மொழிந்தன. அவ்வேளையில் அது ஒரு முரண்பாடான பொருளாகக் கருதப்பட்டு, அரசு சாரா சுற்றுச் சூழல் நிறுவனங்களாலும், முதற்கட்டமாக தொழில்மயமான நாடுகள் முதலில் தமது சொந்த இருப்பிடங்களை சீராக வைக்க வேண்டுமென்று உணர்ந்தவர்களும், வழிமுறையின் சுற்றுச்சூழல் ஒருமைப்பாட்டுக்கு உத்தரவாதமளிப்பது (கீழே காண்க சுற்றுச்சூழல் விவகாரம்) மிகவும் கடினமானது என்று அச்சப்படுபவர்களுமாகிய வளரும் நாடுகளாலும் எதிர்க்கப்பட்டது. முடிவாகவும், மிக அதிக அளவில் அமெரிக்காவின் வற்புறுத்தலினாலும், சிடீஎம் மற்றும் வேறு இரண்டு இணக்கமான வழிமுறைகளும் க்யோடோ உடன்படிக்கைக் குறிப்பில் எழுதப்பட்டன.

க்யோடோ உடன்படிக்கையின் 12 ஆம் கூறின் கீழ் சிடீஎம்மின் நோக்கம் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இணைப்பு 1 நாடுகள் தமது உமிழ்வுக் குறைப்பு கடமைகளுக்கு இணங்கி நடப்பதற்கு உதவுவது நீங்கலாக, வளிமண்டலத்தில் பசுங்குடில் வாயுக்களின் செறிவுகளை நிலைப்படுத்துவதற்கு உரிய பங்களிப்பதுடன், வளரும் நாடுகள் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்தை சாதிப்பதற்கு அது உதவவும் வேண்டும்.

தொழில்மயமான நாடுகள் சிடீஎம்மை வரம்பின்றி பயன்படுத்துவதைத் தடுப்பதற்கு, உமிழ்வைக் குறைக்கும் உள்நாட்டுச் செயல்களுக்கு சிடீஎம்மின் பயன்பாடு துணைச் சேர்க்கையாக இருக்கச் செய்யும் ஏற்பாடு கட்டமைப்பில் உள்ளது. இந்தச் சொல்லமைப்பு பலவகைப்பட்ட விளக்கங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது - எடுத்துக்காட்டாக, நெதர்லாந்து தனது உமிழ்வுக் குறைப்பில் (ஒரு பிஏயூ அடித்தளத்திலிருந்து) பாதி அளவை சிடீஎம் மூலமாக சாதிக்க முயற்சிக்கிறது. பிற நாட்டிலுள்ள நிறுவனங்களிடமிருந்து ஐரோப்பிய வாயு வெளிப்பாட்டு வர்த்தகத் திட்டப் படிகளை டச்சு கம்பெனிகள் வாங்குவதை தனது உள்நாட்டு செயல்பாடுகளின் ஒரு பகுதியாக அது கருதுகிறது.

க்யோடோ உடன்படிக்கை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவரப்பட்ட பின், 2005 ஆம் ஆண்டில், சிடீஎம் வேகமும் தீவிரமும் பெற்றது. உடன்படிக்கை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவரப்படுவதற்கு முன்னர், முதலீட்டாளர்கள் இதை ஒரு முக்கியமான இடர்க் காரணியாகக் கருதினர். உறுப்பு நாடுகள் ஈபிக்குப் போதுமான நிதி அளிக்காததால், இயக்கத்தின் ஆரம்ப ஆண்டுகள் ஆதரவாளர்களின் எதிர்பார்ப்பை விட குறைவான சிடீஎம் தரமதிப்புகளையே ஈட்டியது. இது அதனை பணியாளர் குறைபாடுள்ளதாக ஆக்கி விட்டது.

க்யோடோ உடன்படிக்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டுள்ள உறுப்பு நாடுகளின் உண்மையான தகவமைவு திட்டங்களுக்கும், நிகழ்ச்சிகளுக்கும் நிதியளிப்பதற்காக, தகவமைவு நிதி நிறுவப்பட்டது. தூய்மை மேம்பாட்டு வழிமுறை (சிடீஎம்) திட்ட நடவடிக்கைகளிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானத்தின் ஒரு பங்கின் மூலம் நிதிக்கான பணம் பெறப்படுவதுடன் பிற ஆதாரங்களிலிருந்தும் நிதி பெறப்படுகிறது.

சிடீஎம் திட்டச் செயல்முறை[தொகு]

திட்டத்தின் சுருக்கமான குறிப்பு[தொகு]

சிடீஎம் திட்டத்திலிருந்து தரமதிப்புகள் பெற விளையும் ஒரு தொழில்மயமான நாடு, தொடரும் முன்னேற்றத்திற்கு திட்டம் பங்களிக்கும் என்று திட்டத்தின் புரவலரான வளரும் நாட்டிடமிருந்து சம்மதம் பெற வேண்டும். சிடீஎம் செயலாக்க வாரியத்தினால் (ஈபி) அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயல்முறைகளைப் பயன்படுத்தி, விண்ணப்பதாரர் (தொழில்மயமான நாடு) எவ்வாறாயினும் கார்பன் திட்டம் நடைபெற்றிருக்காது என்ற நிகழ்வை உண்டாக்கி (கூடுதலுரிமையை நிலைநாட்டி), பதியப்பட்ட திட்டம் இல்லாத நிலையில் எதிர்காலத்தில் உமிழ்வுகளை அளவிடும் அடித்தளத்தை நிறுவ வேண்டும். உண்மையான, அளவிடத்தக்க, நெடுநாள் உமிழ்வுக் குறைத்தலின் திட்ட முடிவுகளை உறுதி செய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட செய்கைமுறை உட்பொருள் (டீஓஇ) என்றழைக்கப்படும் மூன்றாமவர் முகமையால் இந்நிகழ்வு செல்லுபடியாக்கப்படுகிறது. அதன்பின் திட்டத்தை பதிவு செய்வதா (அங்கீகரிப்பதா) வேண்டாமா என்பதை ஈபி தீர்மானிக்கும். ஒரு திட்டம் பதிவு செய்யப்பட்டு செயற்படுத்தப்படும்போது, டீஓஈயால் சரிபார்க்கப்பட்ட, அடித்தளத்திற்கும் உண்மையான உமிழ்வுகளுக்கும் இடையே கணக்கிடப்பட்ட வேறுபாட்டின் அடிப்படையில், சான்றளிக்கப்பட்ட உமிழ்வுக் குறைப்புகளை (ஒவ்வொரு நன்மதிப்பும் ஒரு மெட்ரிக் டன் CO2, எடுத்துக்காட்டாக CO2 அல்லது அதற்கு ஈடானது, குறைப்பிற்கு ஈடாகவுள்ள கார்பன் நன்மதிப்புகள் என்று பொதுவாக அறியப்படும் சீஈஆர்கள்) திட்டத்தில் பங்கேற்பவர்களுக்கு ஈபி வழங்குகிறது.

கூடுதலுரிமையை நிலைநாட்டல்[தொகு]

எவ்வாறாயினும் நிகழ்ந்திருக்கக்கூடிய திட்டங்களுக்கு (இலவசமாக சவாரிசெய்பவர்கள்) மதிப்புகளைக் கொடுப்பதைத் தவிர்ப்பதற்காக, திட்டத்தின் கூடுதலுரிமையை உறுதி செய்து கொள்ளும் பொருட்டு, அதாவது, திட்டம் இல்லா நிலையில் நடைபெற்றிருக்கக் கூடியதைக் காட்டிலும் அதிக அளவில் திட்டம் உமிழ்வைக் குறைக்கிறது என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளும் பொருட்டு, விதிகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. தற்போது கூடுதலுரிமை பிரமாணத்திற்கு இரு போட்டி விளக்கங்கள் உள்ளன:

 1. "சுற்றுச் சூழல் கூடுதலுரிமை" என்று அடிக்கடி முத்திரையிடப்பட்டது எதுவோ அதில், திட்டத்திலிருந்து வெளிவிடப்படும் வாயு அடித்தளத்தை விடக் குறைவானதாக இருந்தால் ஒரு திட்டம் கூடுதலானது என்று உள்ளது. அது பொதுவாக திட்டம் இல்லாவிடில் என்ன நடந்திருக்கும் என்பதையே நோக்குகிறது.
 2. சில சமயங்களில் 'திட்டக் கூடுதலுரிமை' என்று பெயரிடப்பட்ட மற்றொரு விளக்கத்தில், சிடீஎம் இல்லாமல் திட்டம் நடைபெற்றிருக்கக் கூடாது.

சிறிது குழப்பத்திற்கு வழி வகுக்கும்படியாக, கூடுதலுரிமையின் வெவ்வேறு வகைகளுக்கு எண்ணற்ற பெயர்கள் பற்றி, குறிப்பாக, சிலசமயங்களில் ஒத்த கருத்துள்ள தொடர்களாகப் பயன்படுத்தப்படும் 'நிதி கூடுதலுரிமை' மற்றும் 'முதலீட்டு கூடுதலுரிமை' என்ற தொடர்கள் மீது விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், 'முதலீட்டு கூடுதலுரிமை' என்னும் கோட்பாடு மர்ரகேச் உடன்பாட்டின் பேச்சு வார்த்தைகளின்போது விவாதிக்கப்பட்டு முடிவில் நிராகரிக்கப்பட்டது. ஒரு குறிப்பிட்ட இடர்-சரிக்கட்டப்பட்ட ஆதாயமுடைமை முகப்பை விஞ்சும் எந்த திட்டமும் கூடுதலற்ற (எடுத்துக் காட்டுகின்றது?) வீஆர்ஓஎம் (நெதர்லாந்து வீட்டு வசதி, இடத்திட்டமிடுதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம்) என்று தானாகவே கருதப்படும் என்ற கருத்தை முதலீட்டு கூடுதலுரிமை கொண்டிருக்கிறது. சிடீஎம் வருவாய்களின் நேரடி விளைவால் சாத்தியமாகக்கூடியதாக மாறும், பொருளாதாரத்தின்படி சாத்தியமாகாத ஒரு திட்டம் என்று 'நிதி கூடுதலுரிமை' அடிக்கடி வரையறுக்கப்படுகிறது.

ஒரு திட்டத்தை முன்மொழிபவர்கள், முன்மொழியப்பட்ட திட்டத்தின் தத்ரூப மாற்றுக் காட்சிகள் பொருளாதாரத்தில் அதிகக் கவர்ச்சியுள்ளவையாக இருக்கும் என்றும் சிடீஎம்மின் உதவியினால் முறியடிக்கக்கூடிய தடைகளை திட்டம் எதிர்கொண்டுள்ளது என்றும் ஆவணப்படுத்துவார்களேயானால், தற்போது சிடீஎம் செயலாக்க வாரியம் அதனை கூடுதல் என்று கருதும்.

பல முதலீட்டாளர்கள், சுற்றுச்சூழல் கூடுதலுரிமை விளக்கம் சிடீஎம்மை எளிமையாக்குகிறது என்று வாதிடுகிறார்கள். சிடீஎம்மை ஓம்பும் நாடுகளில் உமிழ்வுக் குறைப்புகளை ஏற்படுத்த தவறிய அதே வேளையில், வளரும் நாடுகளை அதிக CO2eவாயுவை உமிழ்வதற்கு அனுமதிக்கும்படியாக இந்த விளக்கம் இலவச சவாரியாளர்களுக்கு சிடீஎம்மைத் திறந்து விடும் என்று சுற்றுச்சூழல் அரசு சாரா அமைப்புகள் வாதிட்டன[1].

சிடீஎம் இல்லாதிருந்தாலோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்தின் இல்லாமையினாலோ என்ன நடந்திருக்கும் என்பதை உறுதியுடன் நிலைநாட்டுவது ஒருபொழுதும் சாத்தியமில்லை என்பதே சிடீஎம்க்கு ஒருபொதுவான ஆட்சேபணையாகும். இருந்தபோதிலும், கூடுதலுரிமையை மதிப்பிடுவற்கான சிடீஎம் செயலாக்க வாரியத்தால் நிறுவப்பட்ட சீரான மதிப்பீட்டிற்கு[2] உதவும் அதிகாரபூர்வமான நெறிமுறைகள் வடிவமைக்கப்பட்டன.

அடித்தளத்தை நிலைநாட்டுதல்[தொகு]

உமிழ்வுக் குறைப்பின் அளவானது, கண்கூடாக திட்டங்கள் இல்லாதிருந்தால் நடைபெற்று இருக்கக் கூடிய வாயு உமிழ்விலிருந்து திட்டத்தின் உமிழ்வைக் கழிப்பதைச் சார்ந்துள்ளது. அப்படி ஒரு அனுமானிக்கப்பட்ட காட்சியின் கட்டுமானம் திட்டத்தின் அடித்தளம் என்றறியப்படுகிறது. அதே நாட்டின் அல்லது பிற நாடுகளின் ஒத்த செயல்பாடுகள் மற்றும் தொழில் நுட்பங்கள் ஆகியவற்றின் உமிழ்வுகள் அல்லது திட்டத்திற்கு முன்னதாக ஏற்பட்ட உண்மையான உமிழ்வுகள் ஆகியவற்றுடன் சம்பந்தப்படுத்துவதன் மூலம் அடித்தளம் அளவறியப்படலாம். திட்டத்தில் சம்பந்தப்பட்ட கூட்டாளிகள், பொய்யான மதிப்புகள் வழங்கப்படக்கூடிய அபாயத்தை ஈட்டக்கூடிய, உயர் உமிழ்வுகளுடன் ஒரு அடித்தளத்தை நிறுவுவதில் அக்கறை காட்டலாம். சார்பற்ற மூன்றாமவரின் ஒப்பாய்வு, இந்த சாத்தியமான சிக்கலைத் தவிர்ப்பதற்கானதாகும்.

--117.207.131.133 14:56, 23 நவம்பர் 2011 (UTC)=== செயல் வழி முறைமைகள் === உறுதி செய்யப்படுவதற்காகவும், அங்கீகரிக்கப்படுவதற்காகவும் மற்றும் பதிவு செய்யப்படுவதற்காகவும், எந்த ஒரு முன்மொழியப்பட்ட சிடீஎம் திட்டமும் ஓர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடித்தளத்தையும் கண்காணிக்கும் செயல்வழி முறையையும் பயன்படுத்த வேண்டும். உமிழ்வு குறைப்புகளைக் கணக்கிடுவதற்கு தரவுகளைப் பெறுவதற்காக, கண்காணிக்கும் செயல்வழி முறைமையானது, கண்காணிக்கும் வழியலகுகள், தர காப்புறுதி, பயன்படுத்த வேண்டிய கருவி ஆகியவற்றைத் தீர்மானிக்கும் திட்டவட்டமான நடவடிக்கைகளைத் தயாரிக்கும் அதே வேளையில், அடித்தள செயல்வழி முறைமையானது குறிப்பிட்ட பொருந்துவதற்குரிய நிலைகளுக்குட்பட்டு அடித்தளத்தைத் தீர்மானிக்கும் நடவடிக்கைகளை தயாரிக்கும். அவ்வங்கீகரிக்கப்பட்ட செயல் வழிமுறைகள் அனைத்தும் குறியீடு செய்யப்பட்டவை. "ஏஎம்" என்பது "அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயல்வழி முறைமை"யையும், "ஏசிஎம்" என்பது "அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகுத்த செயல்வழி முறைமை"யையும், "ஏஎம்எஸ்" என்பது "குறும அளவு திட்டங்களுக்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயல்வழி முறைமை"யையும் அவ்வாறே தொடர்ச்சியாக குறிக்கும். அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயல்வழி முறைமையும் யூஎன்எஃப்சிசிசி முகப்புப் பக்கத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. ஒருவருடைய குறிப்பிட்ட நிகழ்வுக்குப் பொருந்தக்கூடிய ஓர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயல்வழி முறைமையை ஒரு திட்ட மேம்பாட்டாளரால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை எனில், திட்ட மேம்பாட்டாளர் ஒரு புதிய செயல்வழி முறைமையை மெத் குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கலாம். மேலும், ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், புதிய செயல்வழி முறைமை ஓர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயல்வழி முறைமையாக மாற்றப்படும்.

நிதி சார்ந்த பிரச்சனைகள்[தொகு]

தொழில்மயமான நாடுகளை விட வளரும் நாடுகளில் உமிழ்வு குறைப்பிற்கான செலவு குறைவாக இருக்க, நிர்வாகச் செலவுகள் குறைவாக இருக்கும் வரை, வளரும் நாடுகளில் குறைக்கப்பட்ட உமிழ்வுகளுக்காக தரமதிப்புகளைப் பெறுவதன் மூலம், தொழில்மயமான நாடுகள் தங்களது உமிழ்வுக் குறைப்பு இலக்குகளுடன் குறைந்த செலவில் இணக்கமடைய முடியும்.

சிடீஎம் மற்றும் கூட்டுச் செயலாக்கத்தின் முழு பயன்பாட்டுடன், ஐபிசிசி, ஓஈசிடீ ஐரோப்பாவிற்கு ஜிடீபி இழப்புகளைத் திட்டமிட்டுள்ளது 0.13 மற்றும் 0.81% க்கு இடைப்பட்ட ஜிடீபிக்கு எதிராக 0.31 முதல் 1.50 பருவ நிலை மாற்றம் 2001 - கூட்டிணைப்பு அறிக்கை. உள்நாட்டு செயலுடன் மட்டும் படம் எஸ்பிஎம் -8] ஐபிசிசி, 2001.

ஐரோப்பாவில் கிடைக்கக் கூடிய சில மலிவான உள்நாட்டு உமிழ்வுக் குறைப்புகள் எப்போதும் இருந்து கொண்டிருக்கும் போது கரியிலிருந்து வாயுவிற்கு மாறுவதற்கான செலவு ஒரு டன் €40-50 என்ற தரத்தில் இருக்கும். சிடீஎம் திட்டங்களிலிருந்து சிஈஆர்கள் ஒரு முற்போக்கு அடிப்படையில் 2006 ஆம் ஆண்டில் ஒரு டன் CO2 € 5 மற்றும் € 20க்கு இடையிலான மதிப்பிற்கு வர்த்தகம் செய்தனர். விலையானது, விற்பவர்க்கும் வாங்குபவர்க்கும் இடையிலான இடர் பங்கீட்டைச் சார்ந்துள்ளது. திட்டத்தின் அடித்தளமும் கண்காணிக்கும் செயல்வழி முறைமையும் நிராகரிக்கப்பட்டது என்றால், ஓம்பும் நாடு திட்டத்தை நிராகரிக்கிறது என்றால், சிடீஎம் செயலாக்க வாரியம் திட்டத்தை நிராகரிக்கிறது என்றால், ஏதேனும் காரணத்தால், திட்டமிடப்பட்டதை விடக் குறைவான தரமதிப்புகளை திட்டம் விளைவிக்கிறது என்றால் அல்லது பன்னாட்டு வர்த்தக நடவடிக்கைப் பதிவு (கார்பன் தரமதிப்புகளின் பன்னாட்டு இடமாற்றத்தை உறுதி செய்யும் தொழில் நுட்ப உள்கட்டமைப்பு) அதற்குரிய இடத்தில் இல்லாவிட்டால், வாங்குபவர் ஒப்புக் கொண்ட நேரத்தில் சிஈஆர்களைப் பெறவில்லை போன்ற இடர்களை அது ஏற்றுக்கொள்ள சம்மதிக்குமானால், விற்பவர் மிக நல்ல விலையைப் பெறுவார். பன்னாட்டு மதிப்பிடும் முகமைகளால் மதிப்பிடப்பட்டபடி, சம்பந்தப்பட்ட எதிராளி மிகவும் நம்பிக்கைக்குரியவர் என்று கருதப்படுவாறேயானால் மட்டும் விற்பவர் வழக்கமாக இந்த இடர்களை எதிர்கொள்ளத் துணிவார்.

விவகாரங்கள்[தொகு]

வனப்பாதுகாப்பு தவிர்ப்பு/சிடீஎம்மிலிருந்து தவிர்க்கப்பட காடழிப்பு[தொகு]

பலவகையான அரசியல், நடைமுறை, நெறிமுறைக் காரணங்களால் க்யோடோ உடன்படிக்கையின் முதல் செயல்திட்ட காலம் வனப்பாதுகாப்பைத் தவிர்த்தது/சிடீஎம்மிலிருந்து காடழிப்பைத் தவிர்த்தது[3]. இருப்பினும், காடழிப்பிலிருந்து வரும் கார்பன் உமிழ்வுகள் அனைத்து உமிழ்வுகளின்[4] 18-25% அளவிற்குப் பிரதிநிதிப்பதோடு, அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில், ரைட் சகோதரர்கள் காலத்திலிருந்து குறைந்த பட்சம் 2025 ஆம் ஆண்டு வரை அனைத்து வானூர்திகளிலிருந்து வரும் உமிழ்வுகளை விட அதிகமான கார்பன் உமிழ்வுகளுக்குக் காரணமாகும்[5]. மழைக்காடு நாடுகளுக்கான கூட்டணியின் தலைமையில், 300க்கு மேற்பட்ட அரசு சாரா அமைப்புகள், வர்த்தகத் தலைவர்கள், திட்டமிடுபவர்கள் ஆகியோர் கையெழுத்திட்ட, காடுகள் இப்போதே பிரகடனத்தின் கீழ் ஒன்று திரட்டப்பட்ட பலதரப்பட்ட பிரிவினர்களிடமிருந்து சிடீஎம் திட்டத்தில் காடுகளை இணைத்துக் கொள்ளுமாறு அதிகரிக்கும் அழைப்புகள் உள்ளன என்பதே இதன் பொருளாகும். காடழிப்பை அல்லது வனப்பாதுகாப்பைத் தவிர்க்கும் திட்டங்கள் தனிக்கொள்கைகள் மற்றும் நடவடிக்கைகளால் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டுமா அல்லது கார்பன் சந்தை வழியாகத் தூண்டப்பட வேண்டுமா என்பது பற்றி இதுவரை எந்தப் பன்னாட்டு ஒப்பந்தமும் இல்லை. திட்டங்கள் மெய்யாகவே அதிகரித்த கார்பன் சேமிப்பிற்கு வழிவகுக்கின்றன என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளும்பொருட்டு பிரம்மாண்டமான கண்காணிப்பு முயற்சி தேவைப்படுகிறது என்பது ஒரு முக்கிய விவகாரமாக இருக்கிறது. உள்நாட்டு எதிர்ப்பும் இருந்தது. எடுத்துக்காட்டாக, மே 2 2008 ஆம் ஆண்டில் உள்நாட்டு விவகாரங்களுக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் நிரந்தர மன்றத்தில் (யூஎன்பிஎஃப்ஐஐ) உலகெங்குமுள்ள உள்நாட்டுத் தலைவர்கள் தூய ஆற்றல் வழிமுறைகளுக்கு எதிராக, குறிப்பாக, காடழிப்பிலிருந்தும் காடுகள் சீரழிவினாலும் ஏற்படும் உமிழ்வுகளைக் குறைப்பதற்கு எதிராக கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

தவிர்க்கப்பட்ட காடழிப்பு திட்டப்பணிகளை சிடீஎம்மில் சேர்ப்பதற்கான காரணங்கள்[தொகு]

புவி வெப்பமயமாதலை எதிர்த்துப் போரிடுவது விரிவாக இரு கூறுகளை உடையது: பசுங்குடில் வாயுக்கள் வெளியிடப்படுவதைக் குறைத்தல் மற்றும் வளிமண்டலத்திலிருந்து பசுங்குடில் வாயுக்களை விலக்குதல். கரியை எரிக்கும் மின்னுற்பத்தி நிலையங்கள் போன்ற பசுங்குடில் வாயு வெளியேற்றிகள் "மூலங்கள்" என்றறியப்படும், மேலும் கார்பன், மீத்தேன் போன்ற மற்ற பசுங்குடில் வாயுக்கள் ஆகியவற்றை விலக்கி வைக்கக்கூடிய, அதாவது வளிமண்டலத்திலிருந்து ஒதுக்கி வைக்கக் கூடிய இடங்கள் "கழிவுத் தொட்டிகள்" என்றறியப்படும்.

ஒளிச்சேர்க்கையின் மூலம் CO2ஐக் கைப்பற்றிக் கொள்ளுதல் மற்றும் தமது மர உயிர்ப்பொருளிலும் மண்ணிலும் சேமித்து வைத்திருக்கும் கார்பனின் அளவுகள் ஆகிய இரு காரணங்களாலும், உலகின் காடுகள் குறிப்பாக மழைக்காடுகள் இன்றியமையாத கார்பன் கழிவுத்தொட்டிகளாகும். மழைக்காடுகளின் மரங்கள் வெட்டப்படும்போதும் எரிக்கப்படும்போதும், வளிமண்டலத்திலிருந்து CO2ஐ எடுத்துக்கொள்ளும் காட்டின் திறனை நாம் இழப்பது மட்டுமல்லாமல், மண்ணிலிருந்து வேர்களின் வெளிவிடல் மூலமாகவும் கெட்டி மரமான தாவரப் பொருளை எரிப்பதன் மூலமாகவும், உயிர்ப்பொருளிலும், மண்ணிலும் சேமித்து வைக்கப்பட்ட கார்பன் வளிமண்டலத்தில் விடப்படுகிறது.

தவிர்க்கப்பட்ட காடழிப்பு மற்றும் சீரழிப்பிலிருந்து குறைக்கப்பட்ட உமிழ்வுகள் (ஆர்ஈடீடீ) என்ற ஒரு புதிதாய் தோன்றும் திட்டம், மழைக்காடு பாதுகாப்பை சிடீஎம் திட்ட அந்தஸ்திற்குத் தகுதியுடையதாக அனுமதிக்கும். அண்மைக்காலத்து சிஓபியின் கூட்டங்கள் வாயிலாக ஆர்ஈடீடீ ஆதரவை ஈட்டியதுடன், கோப்பென்ஹேகனில் ஆய்வு செய்யப்படும்.

போலி தரமதிப்புகளின் அபாயம்[தொகு]

சிடீஎம்மானது, உள்நாட்டு உமிழ்வுக் குறிப்பிற்கு மாற்றானதால், கச்சிதமாக பணிபுரியும் சிடீஎம்மானது, சிடீஎம்மின் உதவியின்றி உண்டாக்கும் பசுங்குடில் வாயு உமிழ்வுக் குறைப்புகளை விட அதிகமாகவுமின்றி குறைவாகவுமின்றி உண்டாக்கும். இருப்பினும், எவ்வழியிலேனும் நிகழ்ந்திருக்கக்கூடிய திட்டங்கள் சிடீஎம் திட்டங்களாகப் பதிவு செய்யப்பட்டால், அதன்பின், சிடீஎம் திட்டத்தை ஓம்பும் வளரும் நாட்டில் உமிழ்வுகளைக் குறைக்காமல், மிகுதியான உள்நாட்டு உமிழ்வுகளை அனுமதிப்பதற்கு "போலி" தரமதிப்புகள் பயன்படுத்தப்படும் என்பதால், உலகளாவிய உமிழ்வுகள் அதிகரிக்கும் என்பதே நிகர விளைவாகும். மிகைபடக் கூறப்பட்ட அடித்தளங்களாலும் போலி தரமதிப்புகள் நிகழலாம். அப்படிப்பட்ட சேர்க்கை "போலி நேர்மறை" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.

மாற்றாக, அடிப்படைத் தத்துவங்கள் மிக உயர்வாக அமைக்கப்பட்டதால் ஒரு திட்டம் நிராகரிக்கப்படுமேயானால், உமிழ்வுக் குறைப்புகளுக்கு தவற விடப்பட்ட வாய்ப்புகள் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட நிராகரிப்பு ஒரு "போலி எதிர்மறை" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, அதே பணம் சீனாவில் உண்மையான கூடுதல் சிடீஎம் திட்டத்தின் மூலமாக 37.5 டன்கள் உமிழ்வைக் குறைக்கும் அதே வேளையில், ஒரு வளர்ந்த நாட்டில் உள்ள உள்நாட்டு மின் நிலையத்திலிருந்து ஒரு டன்னை நீக்குவதற்கு $75 செலவாகுமேயானால், அதிக நற்பயன் தரவல்ல விருப்பத்தேர்வை செயல்படுவதினின்று தடுக்குமளவிற்கு, உறுதிப்படுத்தும் செயல்முறை அதிகாரத்தன்மையுடையதாகவோ மிகுந்த பொறுப்புச் செறிந்ததாகவோ ஆவதில்லை என்பது இன்றியமையாததாகும். சிடீஎம் செயல்முறையானது, போலி நேர்மறைகளை விட மிக அதிகமான போலி எதிர்மறைகளை உண்டாக்குகின்றதென்று சில பார்வையாளர்கள் அறிவிக்கின்றனர்.

2009 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்திற்குள் 41,881 MW திறனுள்ள 1202 திட்டங்கள் (சீனாவிலிருந்து 66%) தரமதிப்பிற்காக விண்ணப்பித்திருந்தன.

நிலை நிறுத்த முடியாததென்று தாங்கள் கருதும் பெரிய புனல் மின் திட்டங்களை சிடீஎம் திட்டங்களாக சேர்த்துக் கொள்வதை அரசு சாரா அமைப்புகள் விமர்சித்துள்ளன. அண்மையில், கூடுதலுரிமையின் சாத்தியமான பற்றாக்குறைக்காக சிடீஎம் ஈபி மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் ஆகிய இருவரும் மிகுந்த அக்கறை கொண்டுள்ளனர். பெரும்பாலான திட்டங்கள் சிடீஎம் தகுதிக்கு விண்ணப்பிக்கும் முன்னரே தொடங்கப்பட்டன என்பது ஒரு காரணமாகும். 2008 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில், திட்டம் தொடங்கப்பட்டபோது தாம் சிடீஎம்மை பொறுப்புணர்வுடன் பரிசீலித்ததாக திட்ட முன்மொழிவாளர்கள் ஆவணப்படுத்த முடியாததால், மூன்றாவது ஆளான உறுதிப்படுத்தும் டியூவி எஸ்யூடி குழு சீனாவில் ஒரு புனல்மின் திட்டத்தை நிராகரித்தது. 2008 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் தமது நிதி முடிவை எடுத்து ஓராண்டிற்கு மேலாக ஆனபின் சிடீஎம் தகுநிலைக்கு விண்ணப்பிக்கும் திட்டங்கள் சிடீஎம் தகுநிலைக்குத் தகுதியடையக் கூடாது என்று மூன்றாம் நபர் சார்ந்த சரிக்கட்டுபவர்கள் உடன்பட்டனர்.

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் உமிழ்வுகள் வர்த்தகத் திட்டத்திற்குத் தகுதிப்பெறும் பொருட்டு, உலக அணைகள் மீதான ஆணையத்தின் நெறிமுறைகள் அல்லது அதை ஒத்த நெறிமுறைகளைத் தாம் பின்பற்றுவதாக 20 MWஐ விடப்பெரிய புனல் மின் திட்டங்கள் ஆவணப்படுத்த வேண்டும். வெவ்வேறு உறுப்பு மாநிலங்கள் இவ்வரம்பெல்லைகளை வெவ்வேறு விதமாக விளக்குவதன் காரணமாக 2008 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 21 ஆம் தேதியில், புனல் மின் திட்டங்களின் சிஈஆர்கள் ஐரோப்பிய கார்பன் பரிமாற்றங்களின் மீது பட்டியலிடப்படவில்லை.

சிடீஎம்மின் ஆரம்ப கட்டங்களில், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் சிடீஎம் திட்டங்களின் பற்றாக்குறையைப் பற்றி கொள்கை உருவாக்கிகளும் அரசு சாரா அமைப்பினரும் அக்கறை கொண்டனர். புதிய சிடீஎம் திட்டங்கள் தற்போது மேலோங்கிய நிலையில் புதுப்பிக்கத்தக்கவையாகவும் ஆற்றல் திறன் திட்டங்களாகவும் இருப்பதால், இது ஒரு விவகாரத்தை விடக் குறைவானதாகும்.

கழிவுத்தொட்டிகளை சிடீஎம் திட்டங்களாக சேர்த்துக் கொள்வதைப் பற்றி அரசு சாரா அமைப்புகளும் சில அரசுகளும் ஒரே மாதிரியாக நம்ப மறுக்கின்றவையாக இருக்கின்றன. இத்தகையத் திட்டங்கள் கார்பனின் நிரந்தர சேமிப்பிற்கு உத்தரவாதமளிக்க முடியாதென்றும், உயிரிப்பொருளில் கார்பன் சேமிப்பிற்கு காரணம் கூறும் முறைகள் சிக்கலானவையாகவும் இன்னும் வளர்ச்சி நிலையில் இருப்பவையாகவும் இருக்கின்றன என்றும் மிகுவழங்கல் பற்றிய அச்சமே முக்கிய காரணங்களாகும். இதன் விளைவாக, இத்தகைய திட்டங்களுக்காக இருவேறு கார்பன் நாணய முறைகள் (தற்காலிக சிஈஆர்கள் மற்றும் நீண்ட கால சிஈஆர்கள்) உண்டாக்கப்பட்டன. இத்தகைய தரமதிப்புகள் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் உமிழ்வு வர்த்தகத் திட்டத்தினுள் இறக்குமதி செய்ய முடியாது. இத்தகைய திட்டங்களுக்கான தேவைப் பற்றாக்குறையானது மிக அளவான தரவுகளில் முடிந்துள்ளன: தற்போது ((21 ஜூலை 2008) சிடீஎம்மின் கீழ் ஒரே ஒரு கழிவுத்தொட்டிகள் திட்டம் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இணைப்பு-1-அல்லாத நாடுகளில் (குறிப்பாக சீனா) உள்ள சக்தி வாய்ந்த பசுங்குடில் வாயுவான எச்எஃப்சி 23யை துணை விளைபொருளாகத் தோற்றுவிக்கும் குளிர்பதனப் பொருள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளில் உள்ள சிடீஎம் திட்டங்களிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க கொள்ளளவுகளில் சிஈஆர்கள் வருகின்றன. எச்எஃப்சிக்களை அழிப்பதன் மூலம், தொழிற்சாலைகள் கார்பன் தரமதிப்புகளை ஈட்ட முடியும். எச்எஃப்சிக்களை அழிப்பதற்கு ஸ்க்ரப்பர் என்றழைக்கப்படும் ஒரு எளிய மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் மலிவான கருவி தேவைப்படுகிறது. ஒரு சிஈஆரின் விலை 1€ஐ விடக் குறைவாக இருக்கலாம். விற்போருக்கும் இடைத்தரகர்களுக்கும் மிகுதியான இலாபம் என்று அவர்கள் கருதுவதை அளிக்கும்படியாக, சிடீஎம் தரமதிப்புகளில் €4.6 பில்லியனை ஒப்பிடும்போது எச்எஃப்சி 23ஐக் கைப்பற்றுவதற்கும் அழிப்பதற்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்குச் செலுத்தும் €100 மில்லியன் மட்டுமே செலவாகும் என்று விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர் [14][15][16]. சிடீஎம் அறிமுகப்படுத்தப்படும்வரை எச்எஃப்சி 23 உமிழ்வுகள் தணிக்கப்படவில்லை என்றும், ஒரு வர்த்தகப் பரிவர்த்தனையில் சம்பந்தப்பட்டவர்களில் ஒருவரால் மட்டும் தனியாக வைத்திருக்கப்படாமல், ஒரு நன்கு செயல்படும் சந்தையில் விற்போருக்கும் வாங்குவோருக்கும் இடையில் வாடகை பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது என்றும் முன்மொழிவோர் பதிலளிக்கிறார்கள். எச்எஃப்சி 23 உமிழ்விப்பவர்கள், குளிர்பதன வாயுவை விற்பதிலிருந்து கிடைப்பதை விட சிடீஎம் தரமதிப்புகளிலிருந்து அதிகமாக சம்பாதிக்க முடியும் என்றும் இது சந்தையின் முக்கிய நெறிபிறழ்வாகும் என்றும் விமர்சகர்கள் அழுந்தக் கூறியுள்ளார்கள். ஆரம்பக் கட்டத்தில் இது ஓரளவிற்கு சரியானது என்று ஆதரவாளர்கள் ஒப்புக் கொள்வார்கள், ஆனால், விரிவடைந்து வரும் குளிர்பதனப் பொருள் தயாரிப்பிலிருந்து, ஏற்கனவே 2002 ஆம் ஆண்டில் இருந்ததற்கு அப்பால் கார்பன் தரமதிப்புகள் ஈட்டப்படவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக விதிமுறைகள் நிகழ்நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்ற உண்மைச் செய்தியைச் சுட்டிக் காட்டுகிறார்கள் [16]. சிடீஎம் தரமதிப்புகளை விற்பதன் மூலம் வருவாய் பெறுவதற்காக மட்டும் அதிக எச்சிஎஃப்சி-22 உற்பத்தி வசதிகளை உருவாக்குவதற்கு ஒரு வக்கிர ஊக்கத்தை உருவாக்காமல் சிடீஎம்க்கு கீழ் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு ஹைட்ரோஃப்ளூரோகார்பன் (எச்எஃப்சி) உமிழ்வைக் குறைப்பதைப் பற்றி பேரப்பேச்சாளர்கள் தற்சமயம் விவாதித்து வருகிறார்கள். இது நடக்குமேயானால், ஹைட்ரோஃப்ளூரோகார்பன்களை (எச்எஃப்சிகள்) நிலைப்படுத்தவும் (2013) நிலைமைக்கு ஒவ்வாததாக்கவும் (2030) வளரும் நாடுகள் கொண்டுள்ள கடமைகள் இடருக்குள்ளாகும்.

கார்பன் கைப்பற்றல் மற்றும் சேமிப்பு திட்டங்கள் சிடீஎம்மின் கீழ் அனுமதிக்கப்படலாமா அல்லது எவ்வாறு அனுமதிக்கலாம் என்பது குறித்து பேரப்பேச்சாளர்கள் இன்னும் உடன்பாட்டிற்கு வர இயலவில்லை.

நிறுவ முடியாத திட்டங்கள் அல்லது போலி தரமதிப்புகள் ஆகியவற்றின் மீதான அக்கறைக்கு எதிர்ச் செயலாக, புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் திட்டங்களை மட்டுமே அனுமதிப்பது போன்ற, தேவையை விட அதிகக் கண்டிப்பான கட்டளை விதிகளைப் பயன்படுத்தும் திட்டங்களுக்குச் சான்றளிப்பதற்காக, உலகளாவிய இயற்கை நிதியும் மற்றும் இதர அரசு சாரா அமைப்புகளும் 'தங்கத் தர' செயல்முறைமைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தென் ஆப்பிரிக்க செங்கல் சூளை ஒரு வணிகத் தீர்மானத்தை எதிர் கொண்டது; குறைக்கப்படும் ஆற்றல் தரவுக்கு பதிலாக புதிய சுரங்கத்திலிருந்து எடுக்கப்படும் கரியை மாற்றிப் பயன்படுத்துவது அல்லது மற்றொரு நாட்டுக்கு கடினமான ஆனால் அதிகத் தூய்மையான இயற்கை வாயு குழாய்த் தொடர் கட்டுவது. அவர்கள் எஸ்ஏஎஸ்ஒஎல்லுடன் குழாய்த்தொடரைக் கட்டுவதைத் தேர்ந்தெடுத்தார்கள். எஸ்ஏஎஸ்ஒஎல், குழாய்த்தொடரிலிருந்து வரும் உமிழ்வுகளை ஆலோசிக்கப்பட்ட கரி சுரங்கத்துடன் ஒப்பிட்டு, ஜிஎச்ஜி உமிழ்வுகளின் வேறுபாட்டை சிடீஎம் தரமதிப்பாக உரிமையுடன் கோரியது. அங்கீகாரச் செய்முறையின்போது, கரியிலிருந்து வாயுவிற்கு தரவை மாற்றுவது சிடீஎம்மின் 'கூடுதலுரிமை' அடிப்படையை நிறைவு செய்தது என்றும் குறைந்தபட்ச செலவுத்திறனுள்ள தேர்வுரிமை சிடீஎம் திட்டம் 0177 லாலீ எரிபொருள் நிலைமாற்று திட்டம் ] யூஎன்எஃப்சிசி என்றும் பேரப்பேச்சாளர்கள் கவனித்தார்கள். இருப்பினும், நிறுவனத்தின் பத்திரிகை அலுவலகமான கார்பன் வர்த்தகக் கண்காணிப்பு பின்னர் இதை மறுத்தாலும், எரிபொருள் மாற்றம் எவ்வாறாயினும் நடக்கப் போகிறது என்று அலுவல் சாரா அறிக்கைகள் இருந்தன.

இந்நாள் வரை சிடீஎம் திட்டங்கள்[தொகு]

திட்ட வகையில் சிடீஎம் உமிழ்வுக் குறைப்புகளின் பங்கீடு.
திட்ட வகையில் சிடீஎம் உமிழ்வுக் குறைப்புகளின் பங்கீடு.

2009 ஆம் ஆண்டு மார்ச் முதல் நாள் நிலவரப்படி, சிடீஎம் செயலாக்க வாரியத்தால் 1431 திட்டங்கள் சிடீஎம் திட்டங்களாகப் பதிவு செய்யப்பட்டன. ஐஜீஈஎஸ் சிடீஎம் திட்டத் தரவுத்தளம் பரணிடப்பட்டது 2011-07-17 at the வந்தவழி இயந்திரம் இந்தத் திட்டங்கள் பசுங்குடில் வாயு உமிழ்வுகளை ஓராண்டில் உத்தேசமாக 220 மில்லியன் டன் CO2 சமான அளவில் குறைக்கின்றன. இன்னும் சான்றளிக்கப்பட வேண்டிய 4,000 திட்டங்கள் உள்ளன. இந்த திட்டங்கள் CO2 உமிழ்வுகளை 2012 ஆம் ஆண்டு இறுதி வரை 2.5 பில்லியன் டன்களுக்கும் அதிகமாகக் குறைக்கும். இருப்பினும் இந்தத் திட்டங்களின் ஒரு பகுதி மட்டுமே சான்றளிக்கப்படும் என்று முந்தைய ஏற்பிசைவு விகிதம் அறிவுறுத்துகிறது.

ஒப்புமைக்காக: ஈயூ-15 தற்போதைய உமிழ்வுகள் ஓராண்டில் கிட்டத்தட்ட 4.2 பில்லியன் டன் CO2 சமானம் ஓர் உமிழ்வுகள் தகவல்] ஐரோப்பிய சுற்றுச்சூழல் முகமை. இதுவரை வழங்கப்பட்டுள்ள சிஈஆர்களில் பெரும்பான்மையானவை எச்எஃப்சி அழிப்பு திட்டங்களிலிருந்ததாகும் (பார்க்க படம்). இருந்தாலும், உலகளவில் இத்தகைய திட்ட தளங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் மட்டுமே உள்ளன, அவற்றுள் அனைத்தும் இல்லாவிட்டாலும் பெரும்பாலானவை ஏற்கனவே திட்டங்களாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. புதுப்பிக்கப்படும் ஆற்றல் மற்றும் ஆற்றல் திறன் ஆகியவை வேகமாக வளர்ந்து வரும் திட்ட வகைகளாகும்.

போக்குவரத்து[தொகு]

பருவநிலை மாற்றத்தின் மீதான ஐக்கிய நாடுகள் கட்டமைப்பு பேரவையுடன் சிடீஎம்முக்காகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஒரே பொது போக்குவரத்து அமைப்பு, பொகோடோவிலுள்ள ட்ரான்ஸ்மிலேனியோ என்ற பீஆர்டி அமைப்பாகும்.

எச்சிஎஃப்சி-22 குளிர்பதன வாயுத் தயாரிப்பின் ஒரு துணை விளைபொருளான எச்எஃப்சி-23ஐ அழித்தல்[தொகு]

எச்சிஎஃப்சி-23ஐ அழிப்பதற்காக உலகம் முழுவதும் பல சிடீஎம் திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. ஆர்-22 குளிர்பதன வாயு தயாரிப்பின் துணை விளைபொருளான எச்சிஎஃப்சி-23யை நீக்குவதற்கு மெக்சிகோவிலுள்ள மோன்டெரேயில் க்விம்போபேசிககோஸ் எஸ்.ஏ. டெ சி.வீ யால் நிறுவப்பட்ட ப்ளாஸ்கான் என்ற பிளாஸ்மா ஆர்க் தொழிற்சாலை இதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும்.

மேலும் காண்க[தொகு]

 • ஆக்கபூர்வ பயனால் நிலத்தின் உரிமையைப் பெறுதல்
 • இழப்பற்ற இலக்கு
 • பருவநிலை, சமூகமும் பல்லுயிர்ப் பெருக்க ஒப்பந்தமும்

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. தோல்வியடைந்த வழிமுறை: நூற்றுக்கணக்கான நீர்ச்சார்புகள் சிடீஎம்மில் உள்ள கடுமையான குறைபாடுகளை வெளிப்படுத்துகின்றன; பன்னாட்டு நதிகள்; டிசம்பர் 2, 2007
 2. கூடுதலுரிமையின் செயல்விளக்கம் மற்றும் மதிப்பீட்டுக்கான கருவி (பதிப்பு 03), யூஎன்எஃப்சிசிசி சிடீஎம் ஈபி 29
 3. வெப்பமண்டல வனப்பாதுகாப்பிற்கு கார்பன் வர்த்தகத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு புதிய தொடக்கம்] வில்லியம் எஃப். லாரன்ஸ்(2007), பயோட்ரோபிகா 39 (1), 20–24
 4. ஸ்டேர்ன், என். 2006. பருவநிலை மாற்றத்தின் பொருளாதாரம் பற்றிய ஸ்டேர்னின் மதிப்புரை
 5. பருவநிலை மாற்றத்திற்கு எதிரான போரில் முதன்முதலாக காடுகள், உலகளாவிய கவிகை நிகழ்ச்சி, 2007

கூடுதல் வாசிப்பு[தொகு]

 • Boyd, E.; et al. (October 2007). "The Clean Development Mechanism: An assessment of current practice and future approaches for policy". Tyndall Centre for Climate Change Research. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-08-08. {{cite web}}: Explicit use of et al. in: |author= (help)
 • Hepburn, C. (November 2007). "Carbon Trading: A Review of the Kyoto Mechanisms". Annual Review of Environment and Resources 32: 375–393. doi:10.1146/annurev.energy.32.053006.141203. http://arjournals.annualreviews.org/eprint/V5uDHeDwvfmeMnr3IuPZ/full/10.1146/annurev.energy.32.053006.141203. பார்த்த நாள்: 2009-05-20. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]

வெளிப்புற இணைப்புகள்[தொகு]