துணை உலோக ஆக்சைடு குறைகடத்தி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

துணை உலோக ஆக்சைடு குறைகடத்தி (complementary metal oxide semiconductor, CMOS) என்பது ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகளைத் தயாரிப்பதற்குப் பயன்படும் ஒரு தொழில்நுட்பம் ஆகும். துணை உலோக ஆக்சைடு குறைகடத்தித் தொழில்நுட்பம் (CMOS technology) நுண்செயலிகள், நுண்கட்டுப்படுத்திகள், மாறாநிலைத் தற்காலிக நினைவகங்கள், இலக்க ஏரணச் சுற்றுகள் போன்றவைகளில் பயன்படுகிறது.

அதுமட்டுமின்றி இத்தொழில்நுட்பம் தொடரிசைச் சுற்றுகளான படிம உணரிகள் (CMOS sensor), தரவு மாற்றிகள், மிகவும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட செலுத்தி வாங்கிகள் போன்றவைகளிலும் பயன்படுகிறது. இக்குறைகடத்தித் தொழில்நுட்பத்தை முதன்முறையாக 1967இல் பிராங்க் வான்லாஸ் என்பவர் காப்புரிமை பெற்றார்.