உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

திருவிளையாடற் புராண படலங்களின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

பரஞ்சோதி முனிவர் இயற்றிய திருவிளையாடற் புராண நூலில் சிவபெருமானின் 64 திருவிளையாடல்களும் தனித்தனிப் படலங்களாக விளக்கப்பட்டுள்ளன.

 1. இந்திரன் பழி தீர்த்த படலம்.
 2. வெள்ளையானை சாபம் தீர்த்த படலம்.
 3. திருநகரங்கண்ட படலம்.
 4. தடாதகைப் பிராட்டியார் திருவவதாரப் படலம்.
 5. தடாதகையாரின் திருமணப் படலம்.
 6. வெள்ளியம்பலத் திருக்கூத்தாடிய படலம்.
 7. குண்டோதரனுக்கு அன்னமிட்ட படலம்.
 8. அன்னக் குழியும் வைகையையும் அழைத்த படலம்.
 9. ஏழுகடல் அழைத்த படலம்.
 10. மலயத்துவசனை அழைத்த படலம்.
 11. உக்கிரபாண்டியன் திருவவதாரப் படலம்.
 12. உக்கிர குமாரனுக்கு வேல்வளை செண்டு கொடுத்த படலம்.
 13. கடல் சுவற வேல்விட்ட படலம்.
 14. இந்திரன் முடிமேல் வளையெறிந்த படலம்.
 15. மேருவைச் செண்டாலடித்த படலம்.
 16. வேதத்துக்குப் பொருள்அருளிச் செய்த படலம்.
 17. மாணிக்கம் விற்ற படலம்.
 18. வருணன் விட்ட கடலை வற்றச் செய்த படலம்.
 19. நான் மாடக்கூடலான படலம்.
 20. எல்லாம் வல்ல சித்தரான படலம்.
 21. கல்லானைக்குக் கரும்பருத்திய படலம்.
 22. யானை எய்த படலம்.
 23. விருத்த குமார பாலரான படலம்.
 24. கால் மாறி ஆடிய படலம்.
 25. பழியஞ்சின படலம்.
 26. மாபாதகம் தீர்த்த படலம்.
 27. அங்கம் வெட்டின படலம்.
 28. நாகமேய்த படலம்.
 29. மாயப்பசுவை வதைத்த படலம்.
 30. மெய் காட்டிட்ட படலம்.
 31. உலவாக்கிழி அருளிய படலம்.
 32. வளையல் விற்ற படலம்.
 33. அட்டமாசித்தி உபதேசித்த படலம்.
 34. விடையிலச்சினை இட்ட படலம்.
 35. தண்ணீர்ப் பந்தல் வைத்த படலம்.
 36. இரசவாதம் செய்த படலம்.
 37. சோழனை மடுவில் வீட்டிய படலம்.
 38. உலவாக் கோட்டை அருளிய படலம்.
 39. மாமனாக வந்து வழக்குரைத்த படலம்.
 40. வரகுணனுக்கு சிவலோகம் காட்டிய படலம்.
 41. விறகு விற்ற படலம்.
 42. திருமுகம் கொடுத்த படலம்.
 43. பலகை இட்ட படலம்.
 44. இசைவாது வென்ற படலம்.
 45. பன்றிக் குட்டிக்கு முலை கொடுத்த படலம்.
 46. பன்றிக் குட்டிகளை மந்திரிகளாக்கிய படலம்.
 47. கரிக்குருவிக்கு உபதேசம் செய்த படலம்.
 48. நாரைக்கு முத்தி கொடுத்த படலம்.
 49. திருவாலவாயான படலம்.
 50. சுந்தரப்பேரம் செய்த படலம்.
 51. சங்கப்பலகை கொடுத்த படலம்.
 52. தருமிக்குப் பொற்கிழியளித்த படலம்.
 53. கீரனைக் கரையேற்றிய படலம்.
 54. கீரனுக்கு இலக்கணம் உபதேசித்த படலம்.
 55. சங்கத்தார் கலகந்தீர்த்த படலம்.
 56. இடைக்காடன் பிணக்குத் தீர்த்த படலம்.
 57. வலை வீசின படலம்.
 58. வாதவூர் அடிகளுக்கு உபதேசித்த படலம்.
 59. நரி பரியாக்கிய படலம்.
 60. பரி நரியாக்கிய படலம்.
 61. மண் சுமந்த படலம்.
 62. பாண்டியன் சுரம் தீர்த்த படலம்.
 63. சமணரைக் கழுவேற்றிய படலம்.
 64. வன்னியும் கிணறும் இலிங்கமும் அழைத்த படலம்.


ஆதாரங்கள்

[தொகு]