திருவிதாங்கூர் ரூபாய்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
திருவிதாங்கூர் ரூபாயின் முன்பக்கம்
திருவிதாங்கூர் ரூபாயின் பின்பக்கம்

திருவிதாங்கூர் ரூபாய் (Travancore Rupee ) என்பது தென்னிந்தியாவில் கேரளாவின் ஒரு பகுதியாக இருந்த திருவிதாங்கூர் இராச்சியத்தில் புழக்கத்தில் இருந்த நாணயம் ஆகும்.கேரளாவின் பழைய நாணயங்களான பணம், அச்சு, சக்கரம் மற்றும் காசு (அல்லது ரொக்கம்) ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் ரூபாய் பெரும்பாலும் புதிய நாணயமாகும். அதன் உருவாக்கம் [[பிரித்தானிய இந்தியாவின் மாகாணங்களும், ஆட்சிப் பகுதிகளும்}பிரிட்டிசு இந்தியாவுடனான]] அதிகரித்த வர்த்தகம் மற்றும் அதில் அதிக மதிப்புடைய பரிவர்த்தனைகளுக்காக இருக்கலாம்.

திருவாங்கூர் ரூபாய் பொது புழக்கத்திற்காக வழங்கப்பட்ட நாணயத்தின் மிக உயர்ந்த மதிப்பாகும். வழங்கப்பட்ட மிக உயர்ந்த முக மதிப்பு '1/2 ரூபாய்' ஆகும். 'ஒரு திருவிதாங்கூர் ரூபாயை' அறிமுகப்படுத்தும் திட்டங்கள் இருந்தபோதிலும், இது ஒருபோதும் செய்யப்படவில்லை. [1]

அரை ரூபாய் மற்றும் கால்-ரூபாய் ஆகியவை புழக்கத்திற்கு வழங்கப்பட்ட மிக உயர்ந்த மதிப்புகளாக இருந்தன. திருவிதாங்கூர் ரூபாய் பொ.ச. 1946 வரை (1121 கொல்லம் ஆண்டு அல்லது மலையாள சகாப்தம்) வழங்கப்பட்டது, இது 1949 வரை புழக்கத்தில் இருந்தது. திருவிதாங்கூர் இந்தியாவுடன் இணைந்ததைத் தொடர்ந்து இது இந்திய ரூபாயாக மாற்றப்பட்டது.

கல்வெட்டுகளில்[தொகு]

திருவிதாங்கூர் ரூபாயின் வெளியீடுகள் பெரும்பாலும் ஆளும் மன்னரின் பெயர்களையோ அடையாளங்களையோ ஆங்கிலத்தைக் கொண்டிருந்தன. அதற்கு மாறாக மலையாளத்தின் சொந்த மொழியில் கல்வெட்டுகளையும், திருவிதாங்கூரின் அரச அடையாளத்தையும் கொண்டுள்ளது. கல்வெட்டுகள் பெரும்பாலும் நாணயத்தின் முன்பக்கத்தின் நேரடி மொழிபெயர்ப்பாகும். ஆண்டு குறித்து , நாணயங்களில் அச்சிடப்பட்டபோது, மலையாள நாட்காட்டியை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது (மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய மலையாள சகாப்தம் ) இது கி.பி 825 இல் தொடங்குகிறது. எனவே, நாணயம் வெளியிடப்பட்ட ஆண்டை அதில் 825 சேர்ப்பதன் மூலம் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு - 1000 ஐக் காட்டும் நாணயம் வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு, பொ.ச. 1825 (அல்லது கி.பி.) ஆகும். எனவே, படங்களில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, 1116 ஆம் ஆண்டுடன் நாணயம் வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு 1940-41 ஆக இருக்கும்.

ரூபாயின் வகைகள்[தொகு]

பிரித்தானியரால் வெளியிடப்பட்ட இந்திய ரூபாய் போலன்றி, திருவிதாங்கூர் ரூபாய் 7 பணமாக பிரிக்கப்பட்டது; ஒவ்வொரு பணமும் 4 சக்கரத்திற்கும் ஒவ்வொரு சக்கரமும் 16 காசிற்கும் சமமாகும். திருவிதாங்கூர் ரூபாய் 1949 வரை புழக்கத்தில் இருந்தது. இதன் பின் இந்திய ரூபாய் செலாவணியாக மாறியது.

1901இல் 2 சக்கரங்கள், 4 சக்கரங்கள், 7 சக்கரங்கள் (1/4 ரூபாய்), 14 சக்கரம் (1/2 ரூபாய்) மதிப்புகளுக்கு வெள்ளி நாணயங்கள் வெளியிடப்பட்டன. 1 காசு, 4 காசு, 8 காசு, 1 சக்கரம் (=16 காசு) மதிப்பிற்கு செப்புக் காசுகள் வெளியிடப்பட்டன. பிரித்தானிய இந்திய ரூபாய் ஒன்றிற்கு 28 சக்கரம், 8 காசாக நாணயமாற்று இருந்தது. 1 திருவிதாங்கூர் ரூபாய் 15 அணா, 8.63 பைசாவிற்கு இணையாக இருந்தது. [2]

சான்றுகள்[தொகு]