திசைமாற்றி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Part of car steering mechanism: tie rod, steering arm, king pin axis (using ball joints).

திசைமாற்றி (Steering) என்பது ஒரு மிதவை (கப்பல், படகு) அல்லது வாகனம் (மகிழ்வூர்தி, விசை ஈருருளி, ஈருருளி) விரும்பிய திசையில் செலுத்தப் பயன்படும் பல உபகரனங்களின் தொகுப்பு வார்த்தை ஆகும். ஒரு விதிவிலக்காக, தொடர்வண்டி போக்குவரத்தில் தண்டவாள சுவிட்ச்க்களும் (பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தில் 'புள்ளிகள்' என்று அழைக்கப்படும்) தண்டவாள தடங்களும் ஒன்றாக இணைந்து திசைமாற்றியாக செயல்படுகிறது. மிகவும் வழக்கமான திசைமாற்றி அமைப்புகள், முன் சக்கரங்களை ஓட்டுனரின் முன்னுள்ள கையால் திருப்பக்கூடிய திசைமாற்றி சக்கரத்தின் உதவியால் திருப்பக்கூடியதாகும். திசைமாற்றி சக்கரத்திற்கும் முன்சக்கரங்களுக்கும் இடையே உலகளாவிய கூட்டுக்கள் (மடங்கு திசைமாற்றி பத்தியின் வடிவமைப்பில் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம்) கொண்டிருக்கும் ஒரு திசைமாற்றி பத்தி இருக்கும். அது ஒரு நேர் கோட்டில் இருந்து சற்று பின்வாங்க அனுமதிக்கவாறு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மற்ற ஏற்பாடுகளை சில நேரங்களில் வெவ்வேறு வகையான வாகனங்களில் காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக ஒரு ஏருழும் வாகனம் அல்லது பின் சக்கர திசைமாற்றி. வகையீட்டு திசைமற்றிகள் புல்டோசர்களிம் பீரங்கிகளிலும் போருத்தப்பட்டுள்ளுன்ன. அதாவது தடங்கள் வெவ்வேறு வேகத்தில் அல்லது எதிர் திசைகளில் கூட நகர தான் செல்லும் பாதையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர, உரசிணைப்பிகள் (கிளட்சசுக்கள்) மற்றும் வேகத்தை குறைக்க உதவும் பிரேக்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

சக்கர வாகனம் திசைமாற்றி[தொகு]

அடிப்படை வடிவியல்[தொகு]

Ackermann steering geometry
Caster angle θ indicates kingpin pivot line and gray area indicates vehicle's tire with the wheel moving from right to left. A positive caster angle aids in directional stability, as the wheel tends to trail, but a large angle makes steering more difficult.
Curves described by the rear wheels of a conventional automobile. While the vehicle moves with a constant speed it's inner and outer rear wheels don't.

வழக்கமான வாகன பின்பக்க சக்கரங்கள் மூலம் விவரிக்கப்பட்ட சிறு வளைகோடுகள். வாகனம் ஒரு சீரான வேகத்தில் நகரும் போது, உள் மற்றும் வெளி பின்பகுதி சக்கரங்கள் அதே வேகத்தில் இல்லை.

திசைமாற்றியின் அடிப்படை நோக்கம் சக்கரங்கள் தேவையான திசைகளில் இருக்கின்றன என்பதை உறுதி செய்வதேயாகும். இது பொதுவாக இணைப்புகள் (லிங்கேஜ்கள்), உலோகத் தண்டுகள், மையங்கள் (பிவட்டுக்கள்) மற்றும் பற்சக்கரங்களின் மூலம் சாத்தியமக்கப்படுகிறது. அடிப்படை கருத்துக்கள் ஒரு காற்சில்லு கோணத்தில்தான் - ஒவ்வொரு சக்கரமும் தன் முன்னாலுள்ள ஒரு மைய புள்ளியினால் திருப்பப்படுகிறது; இது திசைமற்றியை பயண திசையை நோக்கி சுய மையமாக இருக்கச் செய்கிறது.

திசைமாற்றி பெட்டி மற்றும் சக்கரங்களை இணைக்கும் திசைமாற்றி லிங்கேஜ்கள் பொதுவாக அக்கர்மன் (Ackermann) திசைமாற்றி வடிவவியலை பின்பற்றியது. உள் சக்கரம் உண்மையில் வெளி சக்கரத்தை விட சிறிய ஆரத்தில் ஓடுகிறது. அதனால் நேர் பாதையில் செலுதுவதர்கேற்ற பின்பகுதி முனையளவு திருப்பங்களுக்கு ஏற்றதாயில்லை. சக்கரங்கள் செங்குத்தான தளத்தில் ஏற்படுத்துகிற கோணம் கூட திசைமாற்றி இயக்கவியலை பாதிக்கிறது.

நெற்பல்சக்கரம் (ரேக்) மற்றும் சிறு பல்சக்கரம் (பினியன்), திரும்பச்சுழலும் உருளை, வோர்ம் மற்றும் பகுதி பல்சக்கரம்[தொகு]

Rack and pinion steering mechanism: 1 Steering wheel; 2 Steering column; 3 Rack and pinion; 4 Tie rod; 5 Kingpin.
Rack and pinion unit mounted in the cockpit of an Ariel Atom sports car chassis. For most high volume production, this is usually mounted on the other side of this panel

பல நவீன கார்கள் ரேக் மற்றும் பினியன் திசைமற்றியை பயன்படுத்துகின்றன. இங்கு திசைமாற்றி பல்சக்கரம் சிறு பல்ச்சக்கரத்தை திருப்புகிறது. சிறு பல்சக்கரதுடன் இணைந்த ரேக்கை சிறு பல்சக்கரம் நகர்த்துகிறது. இதனால் வட்டயியக்கம் வண்டியின் குறுக்கு அச்சு மூலம் நேரியக்கமாக மாற்றப்படுகிறது (பக்கவாட்டியக்கம்). இந்த இயக்கம் திசைமாற்றி முறுக்குவிசையை சுழல் முள் பந்து இணைப்புகளில் செலுத்துகிறது. இது இதற்குமுன் கட்டு கம்பிகள் (டை ராட்ஸ்) மற்றும் திசைமாற்றி கை என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு சிறு நெம்புகோல் வழியாக செலுத்திய சக்கரங்களின் கட்டையான அச்சின் சுழல் பொருத்தாணி வழியாக சென்றதை மாற்றியாமைகிறது.

ரேக் மற்றும் பினியன் வடிவமைப்பு நேரடி திசைமாற்றி "உணர்வு" மற்றும் ஒரு பெரிய அளவிலான திருப்புதளையுடைய நன்மைகளை கொண்டுள்ளுது. அது தேய்ந்தாலோ அல்லது அடிபட்டாலோ அதை சீற்படுத்தமுடியாததே அதன் தீமையாகும். வேறொன்றை புதியதாக மாற்றுவதே ஒரே வழி.

பழைய வடிவமைப்பான மீள்சுழல் பந்து இயங்குமுறைகளை இன்னும் பெரும்பாலும் டிரக்குகளிள் மற்றும் பயன்பாட்டு வாகனங்களிள் காணப்படுகிறது. இது பழைய வோர்ம் மற்றும் பகுதி பல்சக்கரம் வடிவமைப்பின் ஒரு மாறுபாடே; திசைமாற்றி பத்தி பகுதி பற்சக்கரத்துடன் பொருந்திய ஒரு பெரிய திருகை (வோர்ம் சக்கரம்) திருப்புகிறது. இது பகுதி பற்சக்கரத்தை, வோர்ம் சக்கரத்தை திருப்பப்படும்போது, தனது அச்சில் சுழல வைக்கிறது. பகுதி பற்சக்கர அச்சுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கை திசைமாற்றி இணைப்புடனுள்ள பிட்மென் கையை நகர்த்துகிறது. இவ்வாறாக சக்கரங்களை திரும்புகின்றன. வோர்ம் மற்றும் திருகுகளுக்கிடையில் பெரிய பந்து தாங்கு உருளைகளை வைப்பதின்மூலம் கணிசமான உராய்வினை மீள்சுழல் பந்து வடிவமைப்பு குறைக்கிறது. இந்த உபகிரணத்தின் ஒரு முனையிலிருந்து உருளைகள் இரு முனைகளையும் இணைக்கும் ஒரு பெட்டியின் உள்ளார்ந்த ஒரு சேனல் இடையே இருந்து வெளியேருகின்றன. இவ்வாறாக உருளைகள் மீள்சுழற்சி செய்யப்படுகின்றன.

மீள்சுழல் பந்து இயங்குமுறை அமைப்பு அதிக இயந்திர லாபத்தினால் பெரிய, கனமான வாகனங்களில் காணப்படுகின்றது. ஆனால் ரேக் மற்றும் பினியன் அமைப்பு ஆரம்பத்தில் சிறிய மற்றும் நடுத்தர வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆற்றல் திசைமாற்றி கிட்டத்தட்ட உலகளாவிய தழுவல் காரணமாக, இது ஒன்றும் ஒரு முக்கிய நன்மையாகத் தோன்றவில்லை. இருப்பினும், புதிய கார்களில் ரேக் மற்றும் பினியன் அமைப்புகளை அதிகமாக பயன்படுத்த வழிவகுத்தது. மீள்சுழல் பந்து வடிவமைப்பில் அறியக்கூடிய ஒரு குறைபாடு அல்லது சரிப்புள்ளி அதன் மையத்திலுள்ளது. திசைமாற்றி சக்கரத்தின் எப்படிப்பட்ட மயிரிழை திருப்பமும் திசைமாற்றி கருவியை நகரவிடாது. தேய்மானத்தின் பொருட்டு இதை திசைமாற்றிப் பெட்டியின் முடிவிலுள்ள ஒரு திருகின் வழியாக எளிதில் சரிப்படுத்தி விடலாம். ஆனால் இதை முற்றிலுமாக தவிர்க்கமுடியாது ஏனெனில் இது அதிகப்படியான உள்விசைகளை மற்றவிடங்களில் உருவாக்கி இயந்குமுறையினை அதிவேகமாக தேயவைக்கும். இந்த வடிவமைப்பு டிரக்குகள் மற்றும் பெரிய வாகனங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளது. இவ்வகை வாகனங்களில் திசைமற்றியின் வேகம் மற்றும் நேரடி உணர்வு ஆகிய இவை தன்முனைப்பு, பராமரித்தல், மற்றும் இயந்திர நன்மைகளை விட முக்கியமானதல்ல.

வோர்ம் மற்றும் பகுதி பற்சக்கரம் ஒரு பழைய வடிவமைப்பே. எடுத்துக்காட்டாக, வில்லிஸ் கிறைஸ்லர் வாகனங்கள், போர்ட் பால்கான் 1960-களில் பயன்படுத்தின.[1]

பிற திசைமாற்றி அமைப்புகள் உள்ளன, ஆனால் சாலை வாகனங்களுக்கு பொதுவானவையல்ல.. திசைமாற்றி நிரல் மற்றும் திசைமாற்றி கை ஆகிய இவற்றின் இடையில் நேரடியாக இணைக்கப்பட்ட பெல்கிராங்க் (பொதுவாக ஒரு பிட்மேன் கை என்று அழைக்கப்படும்) வடிவிலான ஒரு நேரடி இணைப்பை குழந்தைகள் பொம்மைகள் மற்றும் கோ-கார்ட்டுகள் அடிக்கடி பயன்படுத்துகின்றன. மற்றும் கம்பியால் இயக்கப்படுகிற இணைப்புகளின் (எ.கா. கேப்ஸ்டன் மற்றும் வில்நாண் அமைப்பு)பயன்பாட்டினை சோப்பாக்ஸ் (soapbox) கார்கள் மற்றும் சாய்ந்திருக்கிற மூவுருளிகலில் ஆகிய வீட்டினால் தயாரிக்கப்பட்ட வாகனங்களில் காணப்படுகிறது.

ஆற்றல் திசைமாற்றி[தொகு]

ஆற்றல் திசைமாற்றி தனது ஆற்றலின் சிறிதளவை பயன்படுத்தி செலுத்திய சாலைச்சக்கரங்களை திசைமற்றியின் அச்சுக்களில் சுழல்வதற்கு ஒத்தாசை செய்து ஒரு வாகனத்தின் சாரதிக்கு திசைதிருப்ப உதவிசெய்கிறது. வாகனங்கள் கனமாக ஆக, குறிப்பாக எதிர்மறை ஈடு வடிவவியல் பயன்படுத்தி டயர் அகலம் மற்றும் விட்டம் அதிகரித்தல், சக்கரங்களை தம் திசைமாற்றி அச்சுக்களில் சுழலத் தேவையான முயற்சி அதிகரிக்கின்றது. ஆற்றல் உதவி இல்லையெனில் பெரும்பாலும் அதிக உடல் உழைப்புத் தேவைப்படும் என்பது இங்கு குரிப்ப்ட்டகவேண்டும். இதை போக்குவதற்கு, வாகன உற்பத்தியாளர்கள் ஆற்றல் திசைமாற்றி அமைப்புகளை உருவாக்கினர் அல்லது இன்னும் சரியாக ஆற்றலுதவி திசைமாற்றி- சாலையில் செல்லும் வாகனங்கள் ஒரு தோற்புக்காப்பு என ஒரு இயந்திர இணைப்பு இருக்க வேண்டும். ஆற்றல் திசைமாற்றி அமைப்புக்கள் நீரியல் மற்றும் மின்சார / மின்னணு என இரண்டு வகைகள் உள்ளன. ஒரு நீரியல் மின் கலப்பு முறையும் கூட முடியும்.

ஒரு நீராற்றல் திசைமாற்றி திசைமாற்றி சக்கரத்தைத் திருப்புதலின் இயக்கத்திற்கு உதவ இன்ஜினால் இயக்கப்படும் ஒரு பம்ப் வழங்கப்பட்ட நீரழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. மின்னணு ஆற்றல் திசைமாற்றி நீரியல் ஆற்றல் திசைமாற்றி விட அதிக செயல்திறன் கொண்டது. எவ்வாறெனில் மின் ஆற்றல் திசைமாற்றி மோட்டார் ஸ்டீயரிங் திரும்பும் போது மட்டும் உதவி அளிக்க வேண்டும் மாறாக நீரியற்பம்பி தொடர்ந்து இயங்க வேண்டும். மின்னாற்றல் திசை மாற்றியில் வாகன வகை, சாலை வேகம், மற்றும் சாரதியின் முன்னுரிமைக்கேற்ப எளிதில் மாற்றக்கூடிய உள்ளது. கூடுதல் நன்மையாக நீராற்றல் திசைமாற்றி திரவ கசிவு மற்றும் அகற்றல் இல்லையால் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபத்தில்லை. மேலும் இயந்திரம் செயலிழக்கும் போது அல்லது நிற்கும்போது மின்னிழப்பில்லை. ஆனால் இயந்திரம் நிற்கும்போது நீரியல் உதவி பொறி நிறுத்தப்படுகிறது. இது திருப்புதலை இரட்டிப்பு கனமாக்குகிறது. சாரதி இப்பொழுது உதவில்லாமல் கனத்த திருப்புதலையும் ஆற்றலுதவி சாதனத்தையும் சேர்த்துத் திருப்பவேண்டும்.

வேகயுணர் திசைமாற்றி[தொகு]

ஆற்றல் திசைமற்றியின் ஒரு வளர்ச்சியே வேகயுணர் திசைமாற்றி. இதில் குறைந்த வேகத்தில் அதிக உதவியும் அதிக வேகத்தில் குறைந்த உதவியும் அளிக்கப்படுகிறது. வாகனத் தயாரிப்பாளர்கள் வாகனத்தை நிறுத்த முற்சிக்கும் போது அதிவேகத்தில் பயனிப்பதைவிட பெரிய அளவில் திசைமாற்று உள்ளீடுகள் வேண்டும் என்று அறிந்துள்ளார்கள். இந்த அம்சத்தைக் கொண்ட முதல் வாகனம் திராவி அமைப்புடன் கூடிய சிட்ரோன் எஸ்எம் (SM) ஆகும். மாறாக நவீன ஆற்றல் திசைமாற்றி அமைப்புக்களிலுள்ள தேவைக்கேற்ற மாறுதலை செய்தல் போலில்லாமல் ஒரு மைய கேமின் மீது அழுத்தத்தை மாற்றியது. மைய கேம் திசைமற்றிச் சக்கரத்தை மீண்டும் நேராந நிலைக்கு திரும்ப மீட்சித்து கொண்டுவர முயற்சிக்கிறது. நவீன வேகயுணர் ஆற்றல் திசைமாற்றி அமைப்புக்கள் வாகன வேகம் அதிகரிக்கும் போது ஒரு நேரடி உணர்வை கொடுத்து இயந்திர அல்லது மின்சார உதவியை குறைக்கிறது. இந்த அம்சம் படிப்படியாக பொதுவானதாகி வருகிறது.

நான்கு சக்கர திசைமாற்றி[தொகு]

Speed-dependent four-wheel steering.
Early example of four-wheel steering. 1910 photograph of 80 hp Caldwell Vale tractor in action.
1937 Mercedes-Benz Type G 5 with four-wheel steering.
Sierra Denali with Quadrasteer, rear steering angle.
Articulated Arnhem trolleybus demonstrating its four-wheel steering on front and rear axles (2006).
Heavy transport trailer with all-wheel steering remote controlled by a steersman walking at the rear of the trailer (2008).
2007 Liebherr-Bauma telescopic handler using crab steering.
Hamm DV70 tandem roller using crab steering to cover maximum road surface (2010).
Agricultural slurry applicator using crab steering to minimise soil compaction (2009).

நான்கு சக்கர திசைமாற்றி (அல்லது அனைத்து சக்கர திசைமாற்றி) அதிக வேகத்தில் திட்டமிட்டு ஓட்டும் போது அல்லது குறைந்த வேகத்தில் திருப்பும் ஆரத்தை குறைக்கும்போது, சில வாகனங்களில் வாகன ஸ்திரத்தன்மை அதிகரிக்க, திசைமாற்றி பதில் மேம்படுத்தகுடிய ஒரு முறையாகும்.

சுறுசுறுப்பு நான்கு சக்கர திசைமாற்றி[தொகு]

ஒரு சுறுசுறுப்பு நான்கு சக்கர திசைமாற்றி முறையில் சாரதி திருப்பும்போது நான்கு சக்கரங்களும் ஒரே சமயத்தில் திரும்புகின்றன. மிக சுருசுர்ப்பு நான்கு சக்கர திசைமாற்றி அமைப்புகளில், பின் சக்கரங்கள் ஒரு கணினி மற்றும் இயக்கிகளினாலும் செலுத்தப்படுகின்றன. பின் சக்கரங்கள் முன் சக்கரங்களைப்போல் பொதுவாக அதிகம் திரும்பா. பின் செலுத்துதலை நிறுத்த கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. முன் சக்கரங்களை மட்டும் சுதந்திரமாக செலுத்த பின் சக்கரங்களிருந்து விலகி விருப்பங்கள் உள்ளன. குறைந்த வேகத்தில் (எ.கா. நிறுத்தம்) பின் சக்கரங்கள் முன் சக்கரங்களுக்கு எதி திசையில் திரும்புகின்றன. இது திருப்பு ஆரத்தை இருபத்து ஐந்து விழுக்காடு வரை குறைக்கிறது. சில நேரங்களில் பெரிய டிரக்குகள் அல்லது டிராக்டர்கள் மற்றும் டிரெய்லர்களுடன் உள்ள வாகனங்கள் அதிவேகங்களின்போது முன் மற்றும் பின் சக்கரங்கள் ஒன்றாகவே திரும்புகின்றன (மின்னணு கட்டுப்பாட்டில்). அதனால் வாகனம், நேரடி ஸ்திரத்தன்மை அதிகரித்துக்கொண்டு, குறைந்த தடுமாற்ற கூடிய நிலைக்கு மாறலாம். ஒரு பயண டிரெய்லரை கட்டி இழுத்துக்கொண்டு நெடுஞ்சாலையில் செல்லும் வேலையில் அனுபவிக்கும் "பாம்பு நெளிவு விளைவு" பெரும்பாலும் ரத்து செய்யப்படுகிறது.

நான்கு சக்கர திசைமாற்றி சிறிய பரப்பில் சிரமமாக ஒட்டக்கூடிய அசுர டிரக்குகளில் பரவலாகக் காணப்படுகின்றது. பெரிய பண்ணை வாகனங்கள் மற்றும் டிரக்களில் கூட இது பிரபலமாக உள்ளது. நவீன ஐரோப்பிய நகர்ப்புற பேருந்துகள் பேருந்து நிலையங்களில் நொடிக்க உதவவும் சாலை ஸ்திரத்தன்மை மேம்படுத்தவும் நான்கு சக்கர திசைமற்றியைப் பயன்படுத்துகின்றன.

முன்னதாக, ஹோண்டா அவர்களது 1987-2000 பிரிலூட் மற்றும் ஹோண்டா அச்காட் (Ascot) மாதிரிகள் (1992-1996) ஒரு விருப்பமாக நான்கு சக்கர திசைமாற்றி இருந்தது. மஸ்டா மேலும் 1988 ஆம் ஆண்டில் 626 மற்றும் MX6-ல் நான்கு சக்கர திசைமாற்றத்தை வழங்கியது. ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் டெல்பிஸ் குவட்ராச்டீரை தங்கள் நுகர்வோர் சில்வராடோ/சியரா மற்றும் சபர்பன்/யூக்கான்களில் வழங்கினார்கள். இருப்பினும், 16,500 வாகனங்கள் இந்த அமைப்புடன் அறிமுகப் படுத்திய 2002-ம் ஆண்டிலிருந்து 2004-வரை விற்கப்பட்டுள்ளன. இந்த குறைந்த தேவை காரணமாக, GM, 2005 -ம் ஆண்டு இறுதியில் இந்த தொழில்நுட்பத்தை நிறுத்தியது.[2] நிசான்/இன்பினிட்டி நிலையான அல்லது அவற்றின் வரிசை மிகவும் ஒரு விருப்பத்தை தங்கள் அமைப்பின் பல பதிப்புகளை வழங்குகின்றன. ஒரு புதிய "செயலில் டிரைவ்" ரெனால்ட் லகுன (Laguna) வரிசை 2008 பதிப்பில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அது பாதுகாப்பு மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை அதிகரிக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளின் ஒன்றாக வடிவமைக்கப்பட்டது. சுறுசுறுப்பியக்கி தவறான திருப்புதலின் விளைவுகளை குறைக்கவேண்டும். மற்றும் ஒரு முறை உருவாக்கப்பட்ட ஜி விசைகளை முன் டயர்களில் இருந்து பின் டயர்களுக்கு திருப்பிவிடுதலின் மூலம் சுழல் வாய்ப்புகளை குறைக்க வேண்டும். வாகன நிறுத்தல் மற்றும் நொடித்தல் எளிதாகும் வண்ணம் குறைந்த வேகத்தில் திருப்பு வட்டத்தை குறைக்கவேண்டும்.

சுறுசுறுப்பு நான்கு சக்கர திருப்புவிசை உற்பத்தி கார்கள்[தொகு]
நண்டு திசைமாற்றி[தொகு]

நண்டு திசைமாற்றி ஒரு சிறப்பு சுறுசுறுப்பு நான்கு சக்கர திசைமாற்றி வகையாகும். அதே திசையில் அதே கோணத்தில் அனைத்து சக்கரங்கள் திசைமாற்றுவதின் மூலம் செயல்படுகிறது. வாகனம் நேராக ஆனால் ஒரு கோணத்தில் தொடர (அதாவது ஒரு எல்லையை டிரக் மூலம் நிறைய நகர்த்தும் போது, அல்லது ஒரு கேமரா தொல்லி படப்பிடிப்பின் போது), அல்லது பின் சக்கரங்கள் முன் சக்கர தடங்களை பின்பற்ற முடியாது போது (அதாவது உருட்டு பண்ணை உபகரணங்கள் பயன்படுத்தும் போது மண் கெட்டிப்பு குறைக்க) போது நண்டு திசைமாற்றி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

செயலற்ற பின் சக்கரத் திசைமாற்றி[தொகு]

பல நவீன வாகனங்கள் சாதாரண வாகன போக்குகளை தடுக்க செயலற்ற பின்புற திசைமாற்றியின் ஒரு வடிவத்தைத தருகின்றன. பல வாகனங்களில், மூலையில் திரும்பும்போது, பின் சக்கரங்கள் வெளியே சற்றே விலகி ஸ்திரத்தன்மையை குறைக்க முடியும். செயலற்ற திசைமாற்றி அமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட பக்கவாட்டு விசைகளையும் உறைகளையும் (உள்ளாழிகளையும்) (இடைநீக்கம் வடிவவியல் மூலம்) இந்த போக்கை சரிசெய்யவும் மற்றும் மூலையின் உள்ளே சற்றே சக்கரங்களைத் திருப்பவும் பயன்படுத்துகிறது. . இந்த முறை மூலம் வாகன ஸ்திரத்தன்மை அதிகரிக்கிறது. இந்த விளைவு இணக்கத் தவறான திருப்பு என்றழைக்கப்படுகிறது. அது, அல்லது அதன் எதிர், அனைத்து தாங்கிகளிலும் உள்ளது. இணக்கத் தவறான திருப்பு அடைவதற்கான வழக்கமான முறைகள்: ஒரு நேரடி பின் அச்சு மீது ஒரு வாட் இணைப்பு, அல்லது ஒரு முறுக்குத் தூல தாங்கிமீது கால் கட்டுப்பாட்டு உள்ளாழிகள் பயன்படுத்த வேண்டும். ஒரு சார்பற்ற பின் தாங்கியில், அது பொதுவாக ரப்பர் உள்ளாழிகள் விகிதம் மாற்றம் செய்வத்தின் மூலம் சாதிக்கப்படுகிறது.. சில தாங்கிகளில் எப்போதும் இணக்க அதிக திருப்பு ஹாட்ச்கிஸ்ஸின் நேரடி ஊடச்சுகளுக்கிடையிலான அல்லது ஒரு அரை பின் கை IRS என வடிவவியல் காரணமாக இருக்கும்.

பின்சக்கரத் திசைமாற்றி ஒரு புதிய கருத்து அல்ல. எப்போதும் போல அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்றாலும், அது பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

தெளிவான திசைமாற்றி[தொகு]

Front loader with articulated steering (2007).

தெளிவான திசைமாற்றி என்பது ஒரு செங்குத்து கீல் மூலம் இணைந்துள்ள முன் மற்றும் பின் பகுதிகளாக பிரித்த ஒரு நான்கு சக்கர இயக்கி அமைப்பாகும். முன் மற்றும் பின் பாதி ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நீராற்றல் உருளை கள் தொடர்புடையதாகும். நீருளைகள் இரண்டு பகுதிகளுக்கும் இடையேயுள்ள கோணத்தை, முன் மற்றும் பின் ஊடச்சுகளுக்கிடையிலானவற்றையும், மாற்றுகின்றன. இவ்வாறாக வாகனத்தைத் திருப்புகின்றன. இந்தமுறை நான்கு சக்கர வாகனத்திலுள்ள திசைமாற்று ஆயுதங்கள், ராஜா முற்கள், டை கம்பிகள், இன்னபிறவற்றை பயன்படுத்தவில்லை. செங்குத்து கீல் இரண்டு ஊடச்சுகளுக்கிடையிலான சம தூரத்திலுள்ள வைக்கப்படும் போது, இது ஒரு மத்திய மாறுபட்ட தேவையை நீக்குகிறது, .இரு முன் மற்றும் பின் ஊடச்சுகள் ஒரே பாதையில் செல்லும் மற்றும் அதே வேகத்தில் சுழலும். நீண்ட சாலை ரயில் கள், தெளிவான பேருந்துகள், மற்றும் உள்நாட்டு போக்குவரத்து தள்ளுவண்டி ரயில்கள் ஒப்பிடக்கூடிய வழக்கமான வாகனங்களைக்காட்டிலும் தெளிவானத் திசைமற்றியை குறைந்த சிறிய திருப்புமுனை வட்டங்களில் சாதிக்கப் பயன்படுத்துகின்றன.. தெளிவானத் திசைமற்றியுள்ள இழுப்பான்கள் சாலைக்கப்பால் நல்ல செயல்திறன் கொண்டுள்ளது.

பின் சக்கர திசைமாற்றி[தொகு]

வாகனத்தின் ஒரு சில வகைகள் மட்டுமே, குறிப்பாக போர்க் லிப்ட் லாரி கள், கேமரா டோல்லிகள், ஆரம்ப சுமை ஏற்றிகள், பக்மின்ஸ்டர் ஃபுல்லர் டைமேக்ஷியன் (Dymaxion) வண்டி, மற்றும் ThrustSSC[6], பின்புற சக்கரத் திசைமாற்றியைப் பயபடுத்துகின்றன.

பின் சக்கர திசைமாற்றி நிலையற்றதாக இருக்கிறது ஏனனெனில் திருப்பங்களில் திருப்ப வடிவவியல் மாறுகிறது. ஆதலால் திருப்ப ஆரத்தை அதிகப் படுத்தவதற்குப் பதிலாக குறைக்கிறது. ஒரு பின் சக்கர திசைமாற்றியுடைய வாகனம் குறைந்தபட்சமில்லா கட்ட நடவடிக்கையைக் காண்பிக்கின்றது.[7] எப்படி ஆரம்பத்தில் திருப்பபட்டதோ அதற்கு எதிர் திசையில் திருப்புகிறது. ஒரு விரைவான திசைமாற்றி உள்ளீடு இரு முடுக்கங்களை விளைவிக்கும். முதலில் சக்கரம் திருப்பப்படுகின்ற திசையில், பின்னர் எதிர் திசையில்: "ஒரு தலைகீழ் பதில்". இது பின் சக்கரத் திசைமற்றியுள்ள ஒரு வாகனத்தை, முன் சக்கரத் திசைமற்றியுள்ள ஒரு வாகனத்தைவிட, அதிவேகத்தில் திருப்பக் கடினமாக்குகிறது.

கம்பியால் செலுத்து[தொகு]

1971 Lunar Roving Vehicle (LRV) with joystick steering controls.
2012 Honda EV-STER "Twin Lever Steering" concept.

கம்பியால் செலுத்து தொழில்நுட்பத்தின் நோக்கம் முழுமையாக முடிந்தவரை பல இயந்திர பாகங்கள் (திசைமாற்றி கணை, சிறு தூண், பற்சக்கரக் குறைப்பு நுட்பம், முதலியன) இல்லாமையாகும். முற்றிலும் வழக்கமான திசைமாற்றி அமைப்பை மாற்றி கம்பியால் செலுத்து மூலம் பல நன்மைகள் உள்ளன. அவற்றுள்:

 • திசைமாற்றி நிரல் இல்லாத வண்டி உள்வடிவமைப்பை எளிதாக்குகிறது.
 • திசைமாற்றி கணை, நிரல் மற்றும் பற்சக்கரக் குறைப்பு அமைப்பு இல்லையெனில் என்ஜினறைப் பயன்பாட்டை அதிகமாக்குகிறது.
 • திசைமாற்றி இயக்கவியல் ஒரு மட்டு அலகாக வடிவமைக்கப்பட்டு மற்றும் நிறுவ முடியும்.
 • திசைமாற்றிச் சக்கரத்திற்கும் சாலை சக்கரத்ற்குமிடையே இயந்திர இணைப்பு இல்லாததால், முன் விபத்தின் தாக்கம் திசைமாற்றிச் சக்கரத்தை சாரதியின் உயிர் வாழும் இடத்திற்குள் தள்ளிவிடும் ஆபத்து மிகவும் குறைவு.
 • திசைமாற்றி அமைப்பு பண்புகளை எளிதாக மற்றும் எண்ணற்ற முறைகளில், திசைமாற்றி பதில் மற்றும் உணர்வினை அதிகமாக்க மாற்றிக் கொள்ளலாம்.

பாதுகாப்பு, நம்பகத்தன்மை மற்றும் பொருளாதார கவலைகள் காரணமாக 2007-ம் ஆண்டு வாக்கில் கம்பியால் செலுத்து தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்திய வண்டிகளில்லை. ஆனால், இந்த தொழில்நுட்பத்தை பல கருத்துருவ கார்கள் மற்றும் ஒத்த தொழில்நுட்பம் இராணுவ மற்றும் சிவிலியன் விமான பயன்பாடுகளில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சாலையில் செல்லும் வாகனங்களில் இயந்திர திசைமாற்றி இணைப்பு நீக்குவது அநேக நாடுகளில் புதிய சட்டம் தேவை.

பாதுகாப்பு[தொகு]

பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அனைத்து நவீன கார்கள் மடங்கக்கூடிய திசைமாற்றி நிரலை (ஆற்றல் உறிஞ்சும் திசைமாற்றி நிரல்) கொண்டிருக்கின்றன. ஒரு பெரிய முன் பாதிப்பு ஏற்பட்டால், சாரதிக்கு மிகுதியான காயங்களை தவிர்க்க இந்த மடங்கு திசைமாற்றி நிரல் மடித்துக்கொள்ளும். காற்றுப்பை கள் பொதுவாக உபகரணங்களாக பொருத்தப்படுகின்றன. பழைய வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்ட மடங்கயிலாத திசைமாற்றி நிரல்கள் முன்பக்க விபத்தில், ஒடுங்கிய மண்டலதின்முன், குறிப்பாக திசைமாற்றி பெட்டி அல்லது ரேக் முன் அச்சு வரிசையின்முன் பொருத்தப்பட்டுயிருந்தால், பெரும்பாலும் சாரதிகளை குத்திக்கிழித்துள்ளன. இது குறிப்பாக கசக்கு மண்டலமில்லாத ஒரு பலமான தனியான அடிச்சட்டம் கொண்ட வண்டிகளின் ஒரு பிரச்சினை. மிகவும் நவீன வாகன திசைமாற்றி பெட்டிகள்/ரேக்குகள் முன் அச்சு பின்னால் முன் கட்டுத்தலின்மேல், முன் சுருட்டி கசக்கு மண்டலத்தின் பின்பக்கமாக வைக்கப்படுகின்றன.

மடிக்கக்கூடிய திசைமாற்றி நிரல்கள் பேலா பேரன்யி (Bela Barenyi) என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் W111 பிண்டெய்லரால் (Mercedes -Benz W 111 Fintail) 1959-ம் ஆண்டு சுருட்டி கசக்கு மண்டலங்களுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த பாதுகாப்பு அம்சம் ரால்ப் நாடர்-ன் ஒரு விரிவான மற்றும் மிகவும் பொது பரப்புரை பிரச்சாரத்தால் ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் உருவாக்கிய வண்டிகளில் முதலில் தோன்றியது. போர்ட் 1968-ல் மடங்கு திசைமாற்றி நிரல்களை நிறுவ தொடங்கியது.[8]

ஆடி ப்ரோகான்-பத்து (procon-ten)த்து என்ற ஒரு உள்ளிழுக்கும் திசைமாற்றி சக்கரம் மற்றும் இருக்கை கச்சை இறுக்கும் முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் இது முதல் காற்றுப்பைகள் (airbags) மற்றும் வானவேடிக்கை போன்ற இருக்கை கச்சை முன் இருப்பான்கள் ஆதரவாக கைவிடப்பட்டது.

உருளிகள்[தொகு]

சைக்கிள்கள் மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள்கள் ஸ்திரத்தன்மைக்கு திசைமாற்றி மிகவும் முக்கியமாகும். விவரங்களுக்கு, சைக்கிள் மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள் இயக்கவியல் மற்றும் எதிர் திசைமாற்றி (countersteering கட்டுரைகளை பார்க்க). தனி உருளைகள் மற்றும் ஒற்றை உருளிகள் (monocycles, unicycles) குறிப்பாக சிக்கலாக உள்ளது.

நீர்வினை திசைமாற்றி[தொகு]

கப்பல்கள் மற்றும் படகுகள் வழக்கமாக ஒரு சுக்கான் கொண்டு செலுத்தப்படுகிறது. கப்பல் அளவை பொறுத்து, சுக்கான்களை கையாலும், அல்லது பணியியங்கு முறையாலும், அல்லது ஒரு நேர்த்தி தாவல் / பணி தாவல் முறையாலும் இயக்கப்படமுடியும். வெளிப்பலகை மோட்டார் களை பயன்படுத்தி முழு ஒட்டு சாதனத்தை சுழலச்செய்வதின் மூலம் படகுகள் செலுத்தப்படுகின்றன. அதே சமயம் உட்பலகை மோட்டார்கள் கொண்ட படகுகள் உந்துத் தண்டை சுழலச்செய்வதின் முலம் மட்டுமே (அதாவது வோல்வோ பென்டா ஐபிஎஸ் இயக்கி (i.e. Volvo Penta IPS drive) சில நேரங்களில் செலுத்தப்படுகிறது. டீசல் மின் இயக்கியுடன் உள்ள நவீன கப்பல்கள் திசைக்கோண நெட்டுக்களை (thruster) பயன்படுதுகின்றன. துடுப்புப் படகுகள் (தோணிகள் உட்பட அதாவது படகோட்டுதல் படகுகள்,) அல்லது துடுப்புகள் (அதாவது கேனோகள், கயாக்கள், படகில்கள்) திரும்பு திசையின் படகு பக்கத்தின் எதிர் திசையில் அதிக உந்துவிசை உருவாக்குதலின் மூலம் செலுத்தப்படுகிறது. எடை மாற்றம் உண்டாக்கிய உருளுதல் மற்றும் நீர் தாரை உந்து திசையினால் தாரை சறுக்குகள் (jet skis) செலுத்தப்படுகின்றன. நீர் சறுக்கு கள் மற்றும் நீர்ப்பலகைகள் (surfboards) எடை மாற்றம் உண்டாக்கிய உருளுதல் மூலமே செலுத்தப்படுகின்றன.

விமானம் மற்றும் கவிகை ஊர்தி திசைமாற்றி[தொகு]

விமானங்கள், ஏவுகணைகள், ஆகாய கப்பல்கள் மற்றும் காற்றுமெத்தை உந்துகள் பொதுவாக சுக்கான் மற்றும் / அல்லது உந்துதல் திசை மூலம் செலுத்தப்படுகின்றன. தாரைப்பொதிகள் (jet packs) மற்றும் பறக்கும் தளங்கள்உந்துதல் திசைவேக மூலத்தால் மட்டுமே செலுத்தப்படுகின்றன. மீள்சுற்று கட்டுப்பட்ட்டினால் , முக்கிய சுழலிகளின் உந்து திசை வேகத்தை மாற்றி மற்றும் எதிர்ப்பு முறுக்குவிசை கட்டுப்பாடு மூலம், பொதுவாக வால் சுழலி மூலம் வழங்கப்படுகிற, ஹெலிகாப்டர்கள் செலுத்தப்படுகின்றன. (ஹெலிகாப்டர் விமான கட்டுப்பாடுகள் பார்க்க)

மற்ற வகை திசைமாற்றிகள்[தொகு]

சுரங்கம் அகழ் எந்திரங்கள் குடைப்பான் தலையை நீரியலால் சாய்ப்பத்தினால் செலுத்தப்படுகின்றன. தண்டவாளம் வாகனங்கள் (அதாவது ரயில்கள், டிராம்கள்) வளைந்த வழிகாட்டி தடங்கள், சுவிட்சுகள் உட்பட, மற்றும் கருதப்பட்ட கீல்பெட்டிகள் (undercarriages) மூலம் செலுத்தப்படுகின்றன. சக்கரங்களின் மீதுள்ள நிலப்படகுகள் மற்றும் காத்தாடி வண்டிகள் (kite buggies) கார்கள்போல் செலுத்தப்படுகின்றன. பனிப்படகுகள் (Ice Yachts) மற்றும் மேலும் கீழும் அசையும் பனிச்சறுக்கு வாகனங்கள் (bobsleighs) முன் சுழலிகளை பயண திசையின் வெளியில் சுற்றுவதினால் செலுத்தப்படுகின்றன. பனயுந்திகளும் அதே வழியில் முன் சுழலிகளை சுற்றுவதினால் செல்கின்றன. கண்காணிக்கப்படும் வாகனங்கள் (அதாவது டாங்கிகள் கள்) திரும்பு திசையின் எதிர் பக்கத்தின் உந்து விசை அதிகரித்தலால் செல்கின்றன. குதிரை வண்டிகள் மற்றும் நாய் சவாரி கள் இழு திசை மருதலினால் செலுத்தப்படுகின்றன. திருப்ப முடியா புல்லறு பொறி கள் சுதந்திர நீரியல் சக்கர உந்துவை இருந்த இடத்தில் திருப்பப் பயன்படுத்துகின்றன.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 • பீட்டர் சேம்பர்லின் மற்றும் ஹிலாரி டோயில், 1978, 1999 உலக போர் இரண்டு ஜெர்மன் பீரங்கிகள் கலைக்களஞ்சியம்
 1. "Ford Falcon Steering Boxes".
 2. Tom Murphy and Brian Corbett (Mar 1, 2005). "Quadrasteer Off Course". Wards Auto World. Archived from the original on 2011-03-23. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-11.
 3. "2009 BMW 750Li and 750i Technology - Inside the 2009 BMW 7 Series". Motor Trend. Archived from the original on 2011-08-05. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-11-13.
 4. Johnson, Erik (2007-06). "2008 Infiniti G37 Sport Coupe - Suspension, Handling, and Four-Wheel Steering". Archived from the original on 2007-06-29. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2013-04-20. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 5. "Toyota Camry Catalog". Archived from the original on 2011-07-11. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2013-04-20.
 6. "Thrust SSC - Engineering". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-05-26.
 7. Dean Karnopp (2004). Vehicle stability. Marcel Decker. பக். 114. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-8247-5711-4. http://books.google.com/books?id=DS0abTv6SjkC&printsec=frontcover&dq=Vehicle+stability++Dean+Karnopp&cd=1#v=onepage&q=reverse%20acceleration&f=false. 
 8. Smart, Jim. "Collapsible Steering Column Installation". Archived from the original on 2006-12-28. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2013-04-20.

பிற இணைப்புகள்[தொகு]

எப்படி கார் ஸ்டீரிங் வேலை செய்கிறது? (HowStuffWorks.com)

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=திசைமாற்றி&oldid=3557890" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது