உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

தாமிர(II) நைட்ரேட்டு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தாமிர(II) நைட்ரேட்டு
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்
தாமிர(II) நைட்ரேட்டு
வேறு பெயர்கள்
குப்ரிக் நைட்ரேட்டு
இனங்காட்டிகள்
3251-23-8 Y
10031-43-3 (மூஐதரேட்டு) N
13478-38-1 (எக்சாஐதரேட்டு) N
19004-19-4 (எமிபென்டாஐதரேட்டு) N
ChEBI CHEBI:78036 N
ChemSpider 17582 Y
InChI
 • InChI=1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1 Y
  Key: XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N Y
 • InChI=1/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
  Key: XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYAG
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
பப்கெம் 18616
வே.ந.வி.ப எண் GL7875000
 • [Cu+2].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
UNII 9TC879S2ZV Y
பண்புகள்
Cu(NO3)2
வாய்ப்பாட்டு எடை 187.5558 கி/மோல் (நீரற்ற சேர்மம்)
241.60 கி/மோல் (மூஐதரேட்டு)
232.591 கி/மோல் (எமிபென்டாஐதரேட்டு)
தோற்றம் நீல நிறப்படிகங்கள்
நீர் உறிஞ்சும் திறன்
அடர்த்தி 3.05 கி/செமீ3 (நீரற்ற சேர்மம்)
2.32 கி/செமீ3 (மூஐதரேட்டு)
2.07 கி/செமீ3 (எக்சாஐதரேட்டு)
உருகுநிலை 256 °C (493 °F; 529 K) (நீரற்ற சேர்மம், சிதைவுறுகிறது)
114.5 °செ (மூஐதரேட்டு)
26.4 °செ (எச்சாஐதரேட்டு, சிதைவுறுகிறது)
கொதிநிலை 170 °C (338 °F; 443 K) (மூஐதரேட்டு, சிதைவுறுகிறது)
trihydrate:[1]
381 கி/100 மிலி (40 °செ)
666 கி/100 மிலி (80 °செ)
hexahydrate:[1]
243.7 கி/100 மிலி (80 °செ)
கரைதிறன் எத்தனால், அமோனியா, நீர் ஆகியவற்றில் ஐதரேட்டுகள் நன்கு கரையும்; ஈத்தைல் அசிட்டேட்டில் கரைவதில்லை
+1570.0·10−6 செமீ3/மோல் (~3H2O)
கட்டமைப்பு
படிக அமைப்பு செஞ்சாய்சதுரம் (நீரற்ற)
சாய்சதுரம் (ஐதரேட்டுகள்)
தீங்குகள்
முதன்மையான தீநிகழ்தகவுகள் எரிச்சலூட்டி, ஆக்சிசனேற்றி
பொருள் பாதுகாப்பு குறிப்பு தாள் Cu(NO3)2·3H2O
அமெரிக்க சுகாதார ஏற்பு வரம்புகள்:
அனுமதிக்கத்தக்க வரம்பு
TWA 1 மிகி/மீ3 (Cu ஆக)[2]
பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்பு
TWA 1 மிகி/மீ3 (Cu ஆக)[2]
உடனடி அபாயம்
TWA 100 மிகி/மீ3 (Cu ஆக)[2]
தொடர்புடைய சேர்மங்கள்
ஏனைய எதிர் மின்னயனிகள் மயில் துத்தம்
தாமிரம்(II) குளோரைடு
ஏனைய நேர் மின்அயனிகள் நிக்கல்(II) நைட்ரேட்டு
துத்தநாக நைட்ரேட்டு
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
| colspan=2 |  N verify (இதுY/N?)

தாமிர(II) நைட்ரேட்டு (Copper(II) nitrate), Cu(NO3)2 என்ற வாய்ப்பாட்டை உடைய ஒரு கனிமச் சேர்மம் ஆகும். இது நீல நிறப் படிகம் ஆகும். நீரற்ற காப்பர் நைட்ரேட்டானது அடர் ஊதா-பச்சை நிறத்தை உடையது மற்றும் வெற்றிடத்தில், 150-200 °செல்சியசு வெப்பநிலையில் பதங்கமாகிறது .[3] தாமிர நைட்ரேட்டு ஐந்து வெவ்வேறான ஆண்டுகளாக காணப்படுகிறது மிகவும் பொதுவானவை மூஐதரேட்டு மற்றும் எக்சாஐதரேட்டு ஆகியவையாகும். இந்த சேர்மங்கள் ஆய்வகப்பயன்பாட்டை விட வணிகரீதியாக அதிக பயன்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது.

தாமிர நைட்ரேட்டின் தொகுப்பு முறை தயாரிப்பு மற்றும் வினைகள்[தொகு]

தாமிர(II) நைட்ரேட்டின் நீர் கரைசல்

நீரேற்றப்பட்ட தாமிர நைட்ரேட்டு நீரற்ற சேர்மதை நீரேற்றம் செய்வதன் மூலமாகவோ அல்லது உலோக தாமிரத்தை வெள்ளி நைட்ரேட்டு நீர்க்கரைசலுடன் அடர் நைட்ரிக் காடி முன்னிலையில் வினை படுத்துவதன் மூலம் பெறலாம்:[4]

Cu + 4 HNO3 → Cu(NO3)2 + 2 H2O + 2 NO2

நீரற்ற Cu(NO3)2 ஆனது தாமிரம் உலோகத்தை டைநைட்ரசன் டெட்ராக்சைடுடன் (N2O4) சேர்த்து சூடுபடுத்தும்போது பெறப்படுகிறது:

Cu + 2 N2O4 → Cu(NO3)2 + 2 NO

நீரேற்றம் செய்யப்பட்ட தாமிர நைட்ரேட்டை வெப்ப படுத்துவதன் மூலம் நீர் நீக்கம் செய்ய மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சியானது Cu(NO3)2 க்கு பதிலாக ஆக்சைடுகளையே தந்தது. 80 ° செல்சியசு வெப்பநிலையில், ஐதரேட்டுகள் காரத்துவம் கொண்ட தாமிர நைட்ரேட்டுகள் (Cu2(NO3)(OH)3) ஆக மாறின. 180 °செல்சியசு வெப்பநிலையில்,CuO ஆக மாறுகின்றன.[4] இந்த வினைபடு தன்மையைப் பயன்படுத்தி தாமிர நைட்ரேட்டானது சிதைவடையும் வரை வெப்பப்படுத்தப்பட்டு வெளிவரும் புகையானது நேரடியாக நீருக்குள் செலுத்தப்பட்டு நைட்ரிக் காடி தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த முறையானது, ஒஸ்டுவால்டு செயன்முறையில் உள்ள கடைசி படிநிலையை ஒத்தது. சமன்பாடு பின்வருமாறு:

2 Cu(NO3)2 → 2 CuO + 4 NO2 + O2
3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

இயற்கையான கார தாமிரா நைட்ரேட்டுகள் அரியவகை கனிமங்களான கெர்கார்டைட்டு மற்றும் ரெளயாயைட்டுகளை உள்ளடக்கியவை ஆகும். இந்த இரண்டு கனிமங்களும் Cu2(NO3)(OH)3 இன் பல் உருவ வடிவங்களாகும்.[5]

அமைப்பு[தொகு]

நீரற்ற தாமிர(II) நைட்ரேட்டு[தொகு]

நீரற்ற தாமிர(II) நைட்ரேட்டானது இரண்டு வரையளவற்ற பல்உருவங்களில் படிகமாக்கப்படுகின்றது.[6][7] α-மற்றும் β-Cu(NO3)2 முழுவதுமாக முப்பரிமாண அணைவு பலபடி வலைப்பின்னல்களைக் கொண்டுள்ளன. ஆல்பா வடிவமானது ஒரே ஒரு Cu சூழலை, [4+1] அணைவு அமைப்பையும் கொண்டுள்ளது, ஆனால் பீட்டா வடிவமானது இரண்டு தாமிர மையங்களையும் ஒரு [4+1] தள சதுர அணைவு அமைப்பையும் கொண்டுள்ளது. நைட்ரோமீத்தேன் வரையளவு "[4+ 1] அணைவு" அமைப்பிற்கும் சாதகமாக உள்ளது. இந்த அமைப்பில் நான்கு குறுகிய Cu-O பிணைப்புகள் ( தோராயமாக 200 பிகோ மீட்டர் நீளம்) மற்றும் ஒரு ஒரு நீளமான பிணைப்பு (240 பிகோமீட்டர் நீளம்) இடம் பெற்றுள்ளன.[8] இவை அணைவு ஆகும். இவற்றில் தாமிர(II) மையங்களும், நைட்ரேட்டு தொகுதிகளும் முடிவற்ற சங்கிலியாக இடம் பெற்றுள்ளன. வாயு நிலையில், தாமிர(II) நைட்ரேட்டானது இரண்டு இருமுனைய இணைப்பு நைட்ரேட்டு ஈந்தணைவிகளைக் கொண்டுள்ளது.[9]

நீரேற்றம் செய்யப்பட்ட தாமிர(II) நைட்ரேட்டு[தொகு]

ஐந்து ஐதரேட்டுகள் அறியப்படுகின்றன: ஒற்றை ஐதரேட்டு (Cu(NO3)2·H2O),[7] செஸ்கியூஐதரேட்டு(Cu(NO3)2·1.5H2O), எமிபென்டாஐதரேட்டு (Cu(NO3)2·2.5H2O),[10] மூஐதரேட்டு(Cu(NO3)2·3H2O),[11] மற்றும் ஒரு எக்சாஐதரேட்டு([Cu(H2O)6](NO3)2).[12] எக்சா ஐதரேட்டு ஒரு ஆச்சரியமூட்டும் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஜென்மத்தில் Cu-O பிணைப்பு நீளங்கள் அனைத்தும் சமமாக உள்ளன. இது எண்முகி வடிவ Cu(II) அணைவுச் சேர்மங்களின் குணாதிசயமான வழக்கமான ஜான் டெல்லர் விளைவின் காரணமான அமைப்பு சீர்குலைவைனை உணர்த்துவதாக இல்லை. இந்த இந்த விளைவற்ற தன்மை வலிமையான ஐதரசன் பிணைப்பு காரணமாக Cu-O பிணைப்புகளின் மீட்சி தன்மையை வரையறைக்குள் கொணர்வதால் ஏற்படுவதாகும்.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. 1.0 1.1 Perrys' Chem Eng Handbook, 7th Ed
 2. 2.0 2.1 2.2 "NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards #0150". National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
 3. Pass and Sutcliffe (1968). Practical Inorganic Chemistry. London: Chapman and Hall.
 4. 4.0 4.1 H.Wayne Richardson "Copper Compounds" Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 2005, Wiley-VCH, Weinheim. எஆசு:10.1002/14356007.a07_567.
 5. Mindat, http://www.mindat.org/min-10588.html
 6. Wallwork, S. C.; Addison, W. E. (1965). "The crystal structures of anhydrous nitrates and their complexes. Part I. The α form of copper(II) nitrate". J. Chem. Soc. 1965: 2925–2933. doi:10.1039/JR9650002925. 
 7. 7.0 7.1 Troyanov, S. I.; Morozov, I. V.; Znamenkov, K. O.; Yu; Korenev, M. (1995). "Synthesis and X-Ray Structure of New Copper(II) Nitrates: Cu(NO3)2·H2O and ?-modification of Cu(NO3)2". Z. Anorg. Allg. Chem. 621: 1261–1265. doi:10.1002/zaac.19956210727. 
 8. Duffin, B.; Wallwork, S. C. (1966). "The crystal structure of anhydrous nitrates and their complexes. II. The 1:1 copper(II) nitrate-nitromethane complex". Acta Crystallographica 20 (2): 210–213. doi:10.1107/S0365110X66000434. 
 9. LaVilla, R. E.; Bauer, S. H. (1963). "The Structure of Gaseous Copper(II) Nitrate as Determined by Electron Diffraction". J. Am. Chem. Soc. 85 (22): 3597–3600. doi:10.1021/ja00905a015. 
 10. Morosin, B. (1970). "The crystal structure of Cu(NO3)2.2.5H2O". Acta Crystallogr B26: 1203–1208. doi:10.1107/S0567740870003898. 
 11. J. Garaj, Sbornik Prac. Chem.-Technol. Fak. Svst., Cskosl. 1966, pp. 35–39.
 12. Zibaseresht, R.; Hartshorn, R. M. (2006). "Hexaaquacopper(II) dinitrate: absence of Jahn-Teller distortion". Acta Crystallogr E62: i19–i22. doi:10.1107/S1600536805041851. 

புற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தாமிர(II)_நைட்ரேட்டு&oldid=3384656" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது