தாப்பிசைப்பொருள்கோள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

தமிழில் எட்டு வகையான பொருள்கோள்கள் உள்ளன.அவற்றுள் தாப்பிசைப் பொருள்கோள் என்பது நடுவிலுள்ள ஒரு சொல் செய்யுளின் முன்னும் பின்னும் சென்று பொருள் தரும்.

இலக்கணம்

செய்யுளில் நடுவிலுள்ள ஒரு சொல்பி ன்னும் சென்று பொருள் தருவது தாப்பிசைப் பொருள்கோளாகும்.

சான்று

"உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊண்ணண்ண

அண்ணாத்தால் செய்யா தளறு"