தற்செயலான பிடிப்பு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

மீன் பிடித்தலில், தற்செயலான பிடிப்பு (incidental catch) என்பது பிடித்தலில் ஒரு பகுதி, அதில் ஆரம்பத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பிடிப்பு அல்ல, எனினும் தக்கவைக்கப்படுகிறது. இது அப்புறப்படுத்துதலுக்கு(discards) எதிர்மறை, இதில் ஆரம்பத்தில் நிர்ணயிக்கப்படாத பிடிப்பை பிடித்துவிட்டால் திருப்பி கடலில் விடப்படும். மூலப்பிடிப்பு (bycatch) என்பது நிர்ணயிக்கப்பட்ட இனங்களுடன் மற்ற இனங்களுக்காகவும் ஏற்படுத்தப்பட்டது.

மூலப்பிடிப்பு = தற்செயலான பிடிப்பு + அப்புறப்படுத்தப்பட்ட பிடிப்பு

தற்செயலான பிடிப்பு மற்றும் இதர பிடிப்புகளை உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பு வரையறுத்துள்ளது[1]:

  • நிர்ணயிக்கப்பட்ட பிடிப்பு: இனங்கள் அல்லது இனங்கள் கூடும் இடத்தில் பிடிப்பை குறிக்கிறது, எடுத்துக்காட்டு இறால்.
  • தற்செயலான பிடிப்பு: நிர்ணயிக்கப்படாத பிடிப்பை தக்கவைத்தல்.
  • அப்புறப்படுத்தப்பட்ட பிடிப்பு: பொருளாதாரம், அரசியலமைப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட விருப்பங்களுக்காக பிடிப்பட்டதில் ஒரு பகுதி திருப்பி கடலுக்குள் விடப்பட்டுதல்.
  • மூலப்பிடிப்பு: தற்செயலான பிடிப்பு மற்றும் அப்புறப்படுத்தப்பட்ட பிடிப்பின் கூட்டு.

References[தொகு]

  1. Alverson DL, MH Freeberg, SA Murawski and Pope JG (1994) A global assessment of fisheries bycatch and discards FAO Fisheries, Technical paper 339, Rome. ISBN 92-5-103555-5.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தற்செயலான_பிடிப்பு&oldid=3400623" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது