தரவு மாதிரியாக்கம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தரவு படிமமாக்கச் செயல்முறை. இன்று தரவுப் படிமங்கள் உருவாக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படும் விதத்தை இந்த படம் விளக்குகிறது. ஒரு செயல்பாட்டு படிமத்தின் சூழலில் உருவாக்கப்படும் பயன்பாட்டிற்கான தரவுத் தேவைகளின் அடிப்படையில் ஒரு கருத்தியல் தரவுப் படிமம் உருவாக்கப்படுகிறது. கருத்தியல் தரவுப் படிமத் தேவைகள் செயல்பாட்டுபடிமத் தரவுப் படிமம் ஆகியன பொதுவாக நிறுவனம், வகைகள், பண்புக்கூறுகள், உறவுகள், ஒருமைப்பாடு விதிகள், அந்த பொருட்களின் வரையறைகளைக் கொண்டிருக்கும். இது இடைமுகம் அல்லது தரவுத்தள வடிவமைப்பிற்கான தொடக்க புள்ளியாகப் பயன்படுகிறது.[1]

மென்பொருள் பொறியியலில் தரவுப் படிமமாக்கம் (Data modeling) என்பது சில முறையான நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி ஒரு தகவல் அமைப்பிற்கான தரவுப் படிமத்தை உருவாக்கும் செயல்முறையாகும். தரவுப் படிமமாக்கம் மென்பொருள் பொறியியல் தரவுப் படிமத் தகவல் அமைப்பு, பரந்த படிம வழிகாட்டல் பொறியியல் கருத்தாக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக பயன்படுத்தப்படலாம்.

கண்ணோட்டம்[தொகு]

தரவுப் படிமமாக்கம் என்பது நிறுவனங்களின் தகவல் அமைப்புகளின் வணிக செயல்முறைகளைப் பேணத் தேவையான தரவுத் தேவைகளை வரையறுக்கவும் பகுப்பாய்வு செய்யவும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு செயல்முறையாகும். செயல்முறை தேவைகள் வணிக செயல்முறைகள் என்பதால், தரவுப் படிமமாக்கத்தின் செயல்முறை வணிக பங்குதாரர்களுடன் நெருக்கமாக பணிபுரியும் தொழில்முறை தரவுப் படிம முகமைகளையும் தகவல் அமைப்பின் வாய்ப்புள்ள பயனர்களையும் உள்ளடக்கியதாகும்.

தகவல் அமைப்பிற்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய தேவைகளிலிருந்து உண்மையான தரவுத்தளத்திற்கு முன்னேறும் போது மூன்று வெவ்வேறு வகையான தரவுப் படிமங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. தரவுத் தேவைகள் தொடக்கத்தில் ஒரு கருத்தியல் தரவுப் படிமமாகப் பதிவு செய்யப்படுகின்றன , இது அடிப்படையில் தரவு பற்றிய தொழில்நுட்பத் தர்சார்பு குறிப்பீடுகளின் தொகுப்பாகும். இது வணிகப் பங்குதாரர்களுடன் தொடக்கநிலைத் தேவைகளைப் பற்றி விவாதிக்கப் பயன்படுகிறது. கருத்தியல் தரவுப் படிமம் பின்னர் ஒரு தர்க்கவியல் தரவுப் படிமமாக மாற்றப்படுகிறது , இது தரவுத்தளங்களில் செயல்படுத்தக்கூடிய தரவுகளின் கட்டமைப்புகளை ஆவணப்படுத்துகிறது. கருத்தியல் படிமம் வழியாக தர்க்கவியல் தரவுப் படிமத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கு பலவகைத் தர்க்கவியல் தரவுப் படிமங்கள் தேவைப்படலாம். தரவுப் படிமத்தின் கடைசி படி தர்க்கவியல் தரவுப் படிமத்தை ஒரு புறநிலைத் தரவுப் படிமமாக மாற்றுவதாகும். இது தரவை அட்டவணைகளாகவும் அணுகல் கணக்குகளாகவும், செயல்திறமுள்ள தேக்க விவரங்களாகவும் ஒழுங்கமைக்கிறது. புறநிலைத் தரவுப் படிமம் தரவு படிமமாக்கக் தரவு கூறுகளை மட்டுமல்ல , அவற்றின் கட்டமைப்புகளையும் அவற்றுக்கிடையேயான உறவுகளையும் வரையறுக்கிறது.[2]

தரவு படிமமாக்க நுட்பங்களும் முறையியல்களும் தரவை ஒரு வாயிலாகப் பேனா, அதைச் செந்தர, தொடர்நிலைவான, முன்கணிக்கவியலும் முறையில் படிமாகப் பயன்படுத்துகின்றன. தரவுப் படிமமாக்கசசெந்தரங்களைப் பயன்படுத்துதல், ஒரு நிறுவனத்திற்குள் தரவை வரையறுத்து பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான செந்தர வழிமுறைகள் தேவைப்படும் அனைத்து திட்டங்களுக்கும் கடுமையாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. எ. கா. தரவுப் படிமமாகப் பயன்பாடு.

 • வணிக ஆய்வாளர்கள், நிரலாளர்கள், செய்முறையாளர்கள், கையேடு வரையும் எழுத்தாளர்கள், தகவல் தொழில்நுட்பத் தொகுப்பு தேர்வாளர்கள், பொறியாளர்கள், மேலாளர்கள், தொடர்புடைய நிறுவனங்கள், வாடிக்கையாளர்கள் ஆகியோருக்கு, நிறுவனத்தின் கருத்துகளை உள்ளடக்கிய, அவை ஒன்றுக்கொன்று எவ்வாறு தொடர்புள்ளன வென விளக்கும் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட , புரிந்துகொள்வதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் உதவ, ஓர் எளிய அரைநிலைப் படிமம் தேவை.
 • தரவை ஒரு வளமாகப் பேண
 • தகவல் அமைப்புகளை ஒருங்கிணைக்க
 • தரவுத்தளங்களை/ தரவுக் கிடங்குகளை வடிவமைக்க

தரவு படிமமாக்கம் பல்வேறு வகையான திட்டங்களின்போதும் திட்டங்களின் பல கட்டங்களிலும் செய்யப்படலாம். தரவுப் படிமங்கள் முற்போக்கானவை.ஒரு வணிகம் அல்லது பயன்பாட்டிற்கான இறுதி தரவுப் படிமம் என்று எதுவும் இல்லை. அதற்குப் பதிலாக ஒரு தரவுப் படிமம் ஒரு வாழும் ஆவணமாக கருதப்பட வேண்டும். இது மாறிவரும் வணிகத்திற்குப் பதிலளிக்கும் வகையில் மாறும். தரவுப் படிமங்கள் ஒரு களஞ்சியத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும் , இதனால் அவை மீட்டெடுக்கப்பட்டு காலப்போக்கில் திருத்தப்படலாம். வைட்டன் குழு, (2004) இரண்டு வகையான தரவுப் படிமங்களைத் தீர்மானித்தது.

 • செயல்நெறித் தரவுப் படிமமாக்கம்: இது தகவல் அமைப்புகளுக்கான ஒட்டுமொத்த பார்வையையும் கட்டமைப்பையும் வரையறுக்கும் தகவல் அமைப்பு ஆகும். இது செயல்நெறியை உருவாக்கும் ஒரு பகுதியாகும். தகவல் தொழில்நுட்ப பொறியியல் என்பது இந்த அணுகுமுறையைத் தழுவிய ஒரு தகவல் தொழில்நுட்ப பொறியியல் ஆகும்
 • கணினி பகுப்பாய்வுக்கான தரவுப் படிமமாக்கம்: அமைப்புப் பகுப்பாய்வில் புதிய தரவுத்தளங்களின் வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக தர்க்கவியல் தரவுப் படிமங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

குறிப்பிட்ட தரவுத்தளங்களுக்கான வணிகத் தேவைகளை விவரிப்பதற்கான ஒரு நுட்பமாகவும் தரவுப் படிமமாக்கம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தேவைகள் தரவுத்தளங்கள் இது சிலவேளைகளில் தரவுத்தளப் படிமமாக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது , ஏனெனில் ஒரு தரவுப் படிமம் இறுதியில் ஒரு தரவுத்தளமாகச் செயல்படுகிறது.

தலைப்புகள்[தொகு]

தரவுப் படிமங்கள்[தொகு]

தரவு படிமங்ப்கள் எவ்வாறு பயனளிக்கின்றன.[1]

தரவுப் படிமங்கள் குறிப்பிட்ட வரையறையையும் வடிவமைப்பையும் வழங்கி, தகவல் அமைப்புகளுக்குள் தரவைப் பயன்படுத்துவதற்கான கட்டமைப்பையும் வழங்குகின்றன. தரவுத் தகவல் அமைப்புகள் ஒரு தரவுப் படிம அமைப்புகள் முழுவதும் தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்பட்டால் , தரவின் பொருந்தக்கூடிய தன்மையை அடைய முடியும். தரவைச் தேக்கவும் அணுகவும் ஒரே தரவு கட்டமைப்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டால் , வெவ்வேறு பயன்பாடுகள் தரவைத் தடையின்றி பகிர்ந்து கொள்ளலாம். இதன் முடிவுகள் வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் , இயக்கத்தை உருவாக்குவதற்கும் பேணுவதற்குமான அமைப்புகளும் இடைமுகங்களும் பெரும்பாலும் விலை உயர்ந்தவை. அவை வணிகத்தை ஏற்பதை விட கட்டுப்படுத்தலாம். அமைப்புகள், இடைமுகங்களில் செயல்படுத்தப்படும் தரவுப் படிமங்களின் தரம் மோசமாக இருக்கும்போது இது ஏற்படலாம்.[1]

தரவு மாதிரிகளில் காணப்படும் சில பொதுவான சிக்கல்கள்:

 • ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் பொருண்மைகள் எவ்வாறு செய்யப்படுகின்றன என்பதற்கான வணிக விதிகள் பெரும்பாலும் தரவு படிமத்தின் கட்டமைப்பில் சரி செய்யப்படுகின்றன. இதன் பொருள் என்னவென்றால் , வணிகம் நடத்தப்படும் விதத்திலான சிறிய மாற்றங்கள் கணினி அமைப்புகள், இடைமுகங்களில் பெரிய மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கின்றன. வணிக விதிகள் நெகிழ்வான முறையில் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். இது சிக்கலான சார்புநிலைகளை ஏற்படுத்தாது. மாறாக தரவுப் படிமம் போதுமான அளவு நெகிழ்வானது. இதனால் வணிகத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களை தரவுப் படிமத்தில் ஒப்பீட்டளவில் விரைவாகவும் திறமையாகவும் செயல்படுத்த முடியும்.
 • உருப்படி வகைகள் பெரும்பாலும் அடையாளம் காணப்படவில்லை அல்லது தவறாக அடையாளம் காணப்படுகின்றன. இது தரவுக் கட்டமைப்பு, செயல்பாடு, தரவு படிபெருக்கத்து, வளர்ச்சியிலும் பேணுதலிலும் அப்படிகளுக்கான செலவுகளுடன் வழிவகுக்கும். எனவே , தவறான விளக்கத்தையும்ம் நகலெடுப்பையும் குறைக்க தரவு வரையறைகள் முடிந்தவரை வெளிப்படையாகவும் எளிதாகவும் புரிந்து கொள்ளும்படி இருக்க வேண்டும்.
 • வெவ்வேறு அமைப்புகளுக்கான தரவு படிமங்கள் தன்னியல்பாக வேறுபடுகின்றன. இதன் விளைவாக , தரவைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் அமைப்புகளுக்கு இடையில் சிக்கலான இடைமுகங்கள் தேவைப்படுகின்றன. இந்த இடைமுகங்கள் தற்போதைய அமைப்புகளின் செலவில் 25 முதல் 70% வரை இருக்கலாம். ஒரு தரவுப் படிமத்தை வடிவமைக்கும்போது தேவையான இடைமுகங்கள் இயல்பாகவே கருதப்பட வேண்டும். ஏனெனில் வெவ்வேறு அமைப்புகளுக்குள் இடைமுகங்கள் இல்லாமல் ஒரு தரவுப் படிமம் சொந்தமாக பயன்படுத்த முடியாது.
 • தரவின் கட்டமைப்பும் பொருளும் தரப்படுத்தப்படாததால் தரவை வாடிக்கையாளர்கள், வழங்குபவர்களுடன் மின்னணு முறையில் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது. செயல்படுத்தப்பட்ட தரவுப் படிமத்திலிருந்து உகந்த மதிப்பைப் பெற , தரவுப் படிமங்கள் வணிகத் தேவைகளை நிறைவு செய்வதையும் சீரானதாக இருப்பதையும் உறுதி செய்யும் தரநிலைகளை வரையறுப்பது மிகவும் முதன்மையாகும்.[1]

கருத்தியல், தருக்கவியல், புறநிலைத் திட்டங்கள்[தொகு]

ANSI / SPARC மூன்று நிலை கட்டமைப்பு. இது ஒரு தரவு மாதிரி ஒரு வெளிப்புற மாதிரியாக இருக்கலாம் என்பதைக் காட்டுகிறது (அல்லது ஒரு கருத்தியல் மாதிரி அல்லது ஒரு இயற்பியல் மாதிரியாக இருக்கலாம்). தரவு மாதிரிகளைப் பார்ப்பதற்கான ஒரே வழி இதுவல்ல , ஆனால் குறிப்பாக மாதிரிகளை ஒப்பிடும்போது இது ஒரு பயனுள்ள வழியாகும்.[1]

1975 ஆம் ஆண்டில் ஏஎன்எஸ்ஐ காப்பீட்டு நிறுவனம்மூன்று வகையான தரவுப் படிமங்களை விவரித்தது

 • கருத்தியல் திட்டம்: ஒரு களத்தின் சொற்பொருளை விவரிக்கிறது (மாதிரியின் நோக்கம்). கருத்தியல் திட்டம் எடுத்துக்காட்டாக , இது ஒரு நிறுவனத்தின் அல்லது ஒரு தொழில்துறையின் ஆர்வப் பகுதியின் மாதிரியாக இருக்கலாம். இதில் களத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயங்களின் வகைகளைக் குறிக்கும் நிறுவனம் வகுப்புகள் மற்றும் ஜோடி நிறுவன வகுப்புகளுக்கு இடையிலான தொடர்புகள் பற்றிய உறவுகள் வலியுறுத்தல்கள் உள்ளன. ஒரு கருத்தியல் திட்டம் மாதிரியைப் பயன்படுத்தி வெளிப்படுத்தக்கூடிய உண்மைகள் அல்லது முன்மொழிவுகளின் வகைகளைக் குறிப்பிடுகிறது. அந்த வகையில் , இது மாதிரியின் நோக்கத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு நோக்கத்துடன் ஒரு செயற்கை மொழியில் அனுமதிக்கப்பட்ட வெளிப்பாடுகளை வரையறுக்கிறது. வெறுமனே விவரிக்கப்பட்ட ஒரு கருத்தியல் திட்டம் தரவுத் தேவைகளை ஒழுங்கமைப்பதற்கான முதல் படியாகும்.
 • தருக்கவியல் திட்டம்: சில தகவல் களத்தின் கட்டமைப்பை விவரிக்கிறது. தர்க்கவியல் திட்டம் இது (எடுத்துக்காட்டாக , அட்டவணைகள் நெடுவரிசைகள் பொருள் சார்ந்த வகுப்புகள் மற்றும் எக்ஸ்எம்எல் குறிச்சொற்கள்) பற்றிய விளக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. தருக்கவியல் திட்டமும் கருத்தியல் திட்டமும் சில நேரங்களில் ஒன்றாகவே செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
 • புறநிலைத் திட்டம்: தரவைச் சேமிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் இயற்பியல் வழிமுறைகளை விவரிக்கிறது. இயற்பியல் திட்டம் இது CPUs அட்டவணை இடங்கள் போன்ற பகிர்வுகளுடன் தொடர்புடையது. மேசைகள்

ஏஎன்எஸ்ஐயின் கூற்றுப்படி , இந்த அணுகுமுறை மூன்று முன்னோக்குகளையும் ஒன்றுக்கொன்று ஒப்பீட்டளவில் தற்சார்புடன் இருக்க அனுமதிக்கிறது. தருக்கவியல் அல்லது கருத்தியல் திட்டத்தை மாற்றாமல் தேக்கத் தொழில்நுட்பம் மாறலாம். அட்டவணை / நெடுவரிசை அமைப்பு (அவசியமாக) கருத்தியல் திட்டத்தை மாற்றாமல் மாறலாம். ஒவ்வொரு சூழலிலும் , ஒரே தரவுப் படிமத்தின் அனைத்து திட்டங்களிலும் கட்டமைப்புகள் சீராக இருக்க வேண்டும்.

தரவுப் படிமமாக்கச் செயல்முறை[தொகு]

வணிகச் செயல்முறை ஒருங்கிணைப்பின் சூழலில் தரவு படிமமாக்கம்.[3]

வணிகச் செயல்முறை ஒருங்கிணைப்பின் சூழலில் (படம் பார்க்கவும்) தரவு படிமமாக்கம் வணிகச் செயல்முறையை நிறைவு செய்கிறது. இறுதியில் தரவுத்தள உருவாக்கத்தில் முடிகிறது. [3]

ஒரு தரவுத்தளத்தை வடிவமைக்கும் செயல்முறை முன்பு விவரிக்கப்பட்ட மூன்று வகையான திட்டங்களைத் தயாரிப்பதை உள்ளடக்கியது. இந்தத் திட்டங்களில் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட தரவுத்தள வடிவமைப்பு தரவு வரையறை மொழி மூலம் மாற்றப்படுகிறது. பின்னர் இது ஒரு தரவுத்தளம் உருவாக்க பயன்படுத்தப்படலாம். தரவு வரையறை மொழி ஒரு முழுமையான தரவு படிமத்தில் விரிவான பண்புக்கூறுகள் உள்ளன (அதனுள் உள்ள ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் விளக்கங்கள்). " தரவுத்தள வடிவமைப்பு " என்ற சொல் ஒட்டுமொத்தத் தரவுத்தள அமைப்பின் வடிவமைப்பின் பல்வேறு பகுதிகளை விவரிக்க முடியும். தரவுத்தள அமைப்பு அடிப்படையில் மிகவும் சரியாக , தரவைத் தேக்கப் பயன்படும் அடிப்படைத் தரவு கட்டமைப்புகளின் தர்க்கவியல் வடிவமைப்பாக இது கருதப்படலாம். உறவுப் படிமத்தில் இவை அட்டவணைகள் காட்சிகள். தொடர்புடைய படிம அட்டவணைகள், காட்சிகள் ஆகும். ஒரு புற்நிலைத் தரவுத்தளத்தில் , நிறுவனங்களும் உறவுகளும் நேரடியாக பொருள் வகுப்புகளுக்கும் பெயரிடப்பட்ட உறவுகளுக்கும் வரைபடமாக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும் , " தரவுத்தள வடிவமைப்பு " என்ற சொல் அடிப்படை தரவுக் கட்டமைப்புகளை வடிவமைப்பதற்கான ஒட்டுமொத்தச் செயல்முறைக்கு மட்டுமல்லாமல் , தரவுத்தளம் மேலாண்மை அமைப்பு அல்லது அதற்குள் ஒட்டுமொத்த தரவுத்தளை பயன்பாட்டின் ஒரு பகுதியாகப் பயன்படுத்தப்படும் படிவங்கள், வினவல்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம்.

செயல்முறையில் , தற்போதைய அமைப்புகளின் வளர்ச்சி, ஏற்புச் செலவுகளில் 25 முதல் 70% வரை கணினி இடைமுகங்கள் உள்ளன. இடைமுகங்கள் இந்தச் செலவுக்கான முதன்மைக் காரணம், இந்த அமைப்புகள் பொதுவான தரவுப் படிமத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை. பொதுவான தரவுப் படிமங்கள் ஒரு அமைப்பில் கணினி அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டால், ஒரே பகுப்பாய்வு ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய பகுதிகளில் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படுவது மட்டுமல்லாமல் , அவற்றுக்கிடையேயான இடைமுகங்களை உருவாக்க மேலும் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட வேண்டும். ஒரு நிறுவதிற்குள் உள்ள பெரும்பாலான அமைப்புகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக மறுவடிவமைக்கப்பட்ட அதே அடிப்படை தரவைக் கொண்டுள்ளன. எனவே , திறம்பட வடிவமைக்கப்பட்ட அடிப்படை தரவுப் படிமம் நிறுவனத்திற்குள் உள்ள வெவ்வேறு அமைப்புகளின் நோக்கங்களுக்காக குறைந்த அளவு மாற்றங்களுடன் மறுசீரமைப்பைக் குறைக்கலாம்.[1]

படிமமாக்க முறையியல்கள்[தொகு]

தரவு படிமங்கள் ஆர்வமுள்ள தகவல் பகுதிகளைக் குறிக்கின்றன. தரவு படிமங்களை உருவாக்க பல வழிகள் உள்ளன என்றாலு,ம் இலென் சில்வர்சுட்டன் (1997) படி, இரண்டு படிமமாக்க முறைகள் மட்டுமே மேலிருந்து கீழானது, கீழிர்ந்து மேலானது மட்டுமே களத்தில் நிற்கின்றன.[4]

 • கீழிருந்து மேலாக உள்ள தருக்கவியல் தர்வுப் படிமங்கள் அல்லது பார்வை ஒருங்கிணைப்பு படிமங்கள் பெரும்பாலும் மறுசீரமைப்பு முயற்சியின் விளைவாகும். இவை வழக்கமாக பயன்பாட்டுத் திரைகள் அல்லது அறிக்கைகளில் இருக்கும் தரவு கட்டமைப்புகள், படிவங்கள், புலங்களுடன் தொடங்குகின்றன. இந்தப் படிமங்கள் பொதுவாக புறநிலைப் பயன்பாடு சார்ந்தவை. ஒரு நிறுவன கண்ணோட்டத்தில் முழுமையடையாதவை; நிறுவன கண்ணோட்டம் குறிப்பாக நிறுவனத்தின் பிற பகுதிகளைப் பற்றிக் குறிப்பிடாமல் தரவுப் பகிர்வை அவர்கள் ஊக்குவிக்கக்கூடாது.[4]
 • மறுபுறம், மேலிருந்து கீழாக உள்ள தருக்கவியல் தரவுப் படிமங்கள், பொருள் பகுதியை அறிந்தவர்களிடமிருந்து தகவல்களைப் பெற்று நுண்ணிலையாக உருவாக்கப்படுகின்றன. தருக்கவியல் தரவுப் படிமங்கள் அமைப்பு அனைத்து நிறுவனங்களையும் ஒரே தர்க்கவியல் படிமத்தில் செயல்படுத்தாமல் இருக்கலாம். ஆனால், படிமம் ஒரு மேற்கோள்புபுள்ளியாக அல்லது வார்ப்புருவாக செயல்படுகிறது.[4]

சிலவேளைகளில் படிமங்கள் இரண்டு முறைகளின் கலவையில் உருவாக்கப்படுகின்றன. ஒரு பயன்பாட்டின் தரவுத் தேவைகளையும், கட்டமைப்பையும் கருத்தில் கொள்வதாலும் , ஒரு பொருள் - பகுதி படிமத்தைத் தொடர்ந்து மேற்கோள் காட்டுவதாலும். பல சூழல்களில் தர்க்கவியல் தரவுப் படிமத்துக்கும் புறநிலைத் தரவு படிமத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாடு மழுங்கலாக உள்ளது. கூடுதலாக , சில நேர்வுக் கருவிகள் தர்க்கவியல், புறநிலைத் தரவுப் படிமங்களுக்கு இடையில் வேறுபாட்டைக் காட்டுவதில்லை.[4]

உருப்படி - உறவு வரைபடங்கள்[தொகு]

IDEF1X ஐ மாதிரியாகப் பயன்படுத்தப்படும் IDEF1x உருப்படி - உறவு வரைபடங்களின் எடுத்துக்காட்டு. IDEF1X காட்சியின் பெயர் mm. கள வரிசைமுறை மற்றும் கட்டுப்பாடுகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மெட்டா மாதிரியின் முறையான கோட்பாட்டில் கட்டுப்பாடுகள் வாக்கியங்களாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன.[5]

தரவு மாதிரியாக்கத்திற்குப் பல குறிப்புகள் உள்ளன. உண்மையான படிமம் அடிக்கடி உருப்படி- உறவுப் படிமம் " என்று அழைக்கப்படுகிறது , ஏனெனில் இது தரவுகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள், உறவுகளின் அடிப்படையில் தரவைக் காட்டுகிறது. தரவு ஒரு நிறுவனம் - உறவுப் படிமம் (ERM) என்பது கட்டமைக்கப்பட்ட தரவுகளின் நுண்ணிலை கருத்தியல் உருவகமாகும். நிறுவனம் - உறவு படிமமாக்கம் என்பது ஒரு வகை கருத்தியல் தரவுப் படிமத்தை (அல்லது ஒரு அமைப்பின் சொற்பொருள் தரவுப் படிமத்தை) உருவாக்க மென்பொருள் பொறியியலில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உறவுத் திட்டம் சார்ந்த தரவுத்தளப் படிமமாக்க முறையாகும். பெரும்பாலும் ஒரு உறவுத் தரவுத்தளம் அதன் தேவைகள் மேல் - கீழ் பாணியிலான. தரவுத்தளப் படிமமாக்கம் ஆகும். மென்பொருள் பொறியியலில் கருத்தியல் தரவுப் படிமமும் சொற்பொருள் தரவுப் படிமமும் உறவுத் தரவுத்தளம் சார்ந்ததே ஆகும்.

இந்தப் படிமங்கள் தகவல் அமைப்பு வடிவமைப்பின் முதல் கட்டத்தில், தேவைகள் பகுப்பாய்வின்போது, தகவல் தேவைகள் அல்லது தரவுத்தளத்தில் தேக்கப்பட வேண்டிய தகவல்களின் வகையை விவரிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தகவல் அமைப்பு தேவைகள், பகுப்பாய்வு தகவல் தரவுத்தளம் தரவுப் படிமமாக்க நுட்பத்தை எந்த இருப்பியலையும் (அதாவது , சொற்களின் கண்ணோட்டம், வகைப்பாடுகள், அவற்றின் உறவுகள் சார்ந்து)விவரிக்கப் பயன்படுத்தப்படலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட அண்டத்தின் உரையாடலுக்கு, அதாவது ஆர்வமுள்ள பகுதிக்கு, தரவு படிமமாக்க நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தலாம்

தரவுப் படிமங்களின் வடிவமைப்பிற்காக பல நுட்பங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த முறைகள் தரவுப் படிமவியலாளர்களுக்கு அவர்களின் வேலையில் வழிகாட்டுகின்றன என்றாலும் , ஒரே முறையைப் பயன்படுத்தும் இரண்டு வெவ்வேறு நபர்கள் பெரும்பாலும் மிகவும் குறிப்பிடத் தக்க மாறுபட்ட முடிவுகளைக் கொண்டு வருவார்கள்.

 • பாக்மேன் வரைபடங்கள்
 • பார்க்கரின் குறிப்பீடு
 • செனின் குறிப்பீடு
 • தரவுக் கிடங்கு படிமமாக்கம்
 • நீட்டிய பேக்கசு - நௌர் படிவம்
 • IDEF1X
 • பொருள் - உறவு வரைபடம்
 • பொருள் - பாத்திரப் படிமமாக்கம், முழு தகவல் தொடர்பு சார்ந்த தகவல் படிமமாக்கம்,
 • உறவுப் படிமம்
 • உறவுப் படிமம் / தாசுமேனியா

மரபான தரவுப் படிமமாக்கம்[தொகு]

பொதுவான தரவு மாதிரியின் எடுத்துக்காட்டு.[6]

மரபான தரவுப் படிமங்கள் வழக்கமான தரவுப் படிமங்களின் பொதுமைப்படுத்தல்கள் ஆகும். தரவு மாதிரிகள் அத்தகைய உறவு வகையால் தொடர்புடைய பொருண்மைகளின் வகைகளுடன் தரப்படுத்தப்பட்ட மரபு உறவு வகைகளை அவை வரையறுக்கின்றன. மரபான தரவுப் படிமத்தின் வரையறை ஒரு இயற்கை மொழியின் வரையறையைப் போன்றது. எடுத்துக்காட்டாக , ஒரு மர்பு தரவுப் படிமம் , ' வகைப்படுத்தல் உறவு ' போன்ற உறவு வகைகளை வரையறுக்கலாம் , இது ஒரு தனிப்பட்ட பொருண்மைக்கும் ஒரு வகைநிலைப் பொருண்மைக்கும் இடையிலான இரும உறவாகும்.யாதாவது, ஒரு வகுப்பு- ஒரு ' பகுதி - முழுமை உறவு ' ஆகிய இரண்டு பொருண்மைளுக்கும் இடையிலான இரும உறவாகும். ஒன்று பங்கு, மற்றொன்று முழுப் பங்கு.

வகுப்புகளின் விரிவாக்கநிலைப் பட்டியலைக் கொடுத்தால் , இது எந்தவொரு தனிப்பட்ட பொருண்மையையும் வகைப்படுத்தவும் , எந்தவொரு தனிப்பட்ட பொருளுக்கும் பகுதி - முழு உறவுகளைக் குறிப்பிடவும் வழிவகுக்கிறது. விரிவாக்கநிலை உறவு வகைகளின் பட்டியலைத் தரப்படுத்துவதன் வழி ஒரு மரபு தரவுப் படிமத்தின் வரம்பற்ற உண்மைகளை வெளிப்படுத்த உதவுகிறது. மேலும், இயற்கை மொழிகளின் திறன்களை அணுகும். மறுபுறம் வழக்கமான தரவுப் படிமங்கள் ஒரு நிலையான, வரையறுக்கப்பட்ட கள நோக்கத்தைக் கொண்டுள்ளன. ஏனெனில் அத்தகைய படிமத்தின் உடனடி பயன்பாடு அதில் முன்னரே வரையறுக்கப்பட்ட உண்மைகளின் வெளிப்பாடுகளை மட்டுமே ஏற்கிறது.

சொற்பொருள் தரவு படிமமாக்கம்[தொகு]

ஒரு சொற்பொருள் தரவுப் படிமமாக்கத்தின் தருக்கவிய்லான தரவுக் கட்டமைப்பு , படிநிலை வலையமைப்பு அல்லது உறவுடையதாக இருந்தாலும் , தரவின் கருத்தியல் வரையறைக்கான தேவைகளை முழுமையாக நிறைவு செய்ய முடியாது., ஏனெனில் இது நோக்கத்தில் வரம்புள்ளது மற்றும் சொற்பொருள் தரவுப் படிமமாக்கம் பயன்படுத்தும் செயல்படுத்தல் நெறிமுறையை நோக்கிய பக்கச்சார்பானது. சொற்பொருள் தரவுப் படிமம் தரவுத்தளத்தின் நோக்கத்திற்காக செயல்படுத்தப்படாவிட்டால் , செயல்திறனை சற்று மாற்றக்கூடிய ஒரு தேர்வு. ஆனால், இது பொதுவான ஆக்கத்திறனை பெரிதும் மேம்படுத்துகிறது.

சொற்பொருள் தரவு மாதிரிகள்.[5]

எனவே , தரவை ஒரு கருத்தியல் பார்வையில் இருந்து வரையறுக்க வேண்டிய தேவை சொற்பொருள் தரவுப் படிம நுட்பங்களின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது. சொற்பொருள் தரவுப் படிமம் மற்ற தரவுகளுடனான அதன் தொடர்புகளின் பின்னணியில் தரவின் பொருளை வரையறுக்கும் நுட்பம் ஆகும். படத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளபடி , வளங்கள் , கருத்துக்கள் , நிகழ்வுகள் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் உண்மையான உலகம் , புறநிலைத் தரவுக் தேக்கத்துக்குள் குறியீடாக வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு சொற்பொருள் தரவு படிமம் என்பது ஒரு நுண்னிலையாகும் , இது திரட்டப்பட்ட குறியீடுகள் நடப்பு உலகத்துடன் எவ்வாறு தொடர்புடையது என்பதை நுண்ணிலையில் வரையறுக்கிறது. எனவே , இந்தப் படிமம் நடப்பு உலகின் உண்மையான உருவகமாக இருக்க வேண்டும்.[5]

சொற்பொருள் தரவு படிமத்தின் நோக்கம் உண்மையான உலகின் ஒரு பகுதியின் கட்டமைப்புப் படிமத்தை உருவாக்குவதாகும். இது " உரையாடலின் அண்டம் " என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதற்காக நான்கு அடிப்படை கட்டமைப்பு உறவுகள் கருதப்படுகின்றன.

 • வகைப்பாடு / நிறுவல்: சில கட்டமைப்பு ஒற்றுமைகளைக் கொண்ட பொருள்கள் வகுப்புகளின் நிகழ்வுகளாக விவரிக்கப்படுகின்றன.
 • தொகுத்தல் / பிரித்தல்: தொகுபொருள்கள் அதன் பகுதிகளை இணைத்து பெறப்படுகின்றன
 • பொதுமையாக்கம்/ சிறப்பாக்கம்: சில பொதுவான பண்புகளைக் கொண்ட சிறப்பு வகைகள், பொதுவான இயற்பண்புகளுள்ள பொதுவான வகுப்பில் மறுகருதலுக்கு ஆட்படுத்தப்படுகின்றன.

ஒரு சொற்பொருள் தரவு படிமத்தைப் பல நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தலாம்ஃ[5]

 • தரவு வளங்களைத் திட்டமிடுதல்
 • பகிரக்கூடிய தரவுத்தளங்களை உருவாக்குதல்
 • விற்பனையாளர் மென்பொருளின் மதிப்பீடு
 • தற்போதுள்ள தரவுத்தளங்களின் ஒருங்கிணைப்பு

செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் இருந்து அறியப்பட்ட மிகவும் திறன்வாய்ந்த நுண்ணிலைக் கருத்துகளுடன் தொடர்புடைய கருத்துக்களை ஒருங்கிணைத்து தரவின் உயர்நிலைச் சொற்பொருளை அடைவதே சொற்பொருள் தரவு படிமங்களின் ஒட்டுமொத்த குறிக்கோள் ஆகும். செயற்கை நுண்ணறிவின் உண்மையான உலகச் சூழ்நிலைகளின் உருவகத்தைத்தை எளிதாக்கும் தரவு படிமத்தின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக உயர் மட்டப் படிமமாக்கத்தை வழங்குவதே இதன் எண்ணக்கருவாகும்.[7]

மேலும் காண்க[தொகு]

 • கவின்கலைப் பாணி
 • தரவு படிமமாக்கக் கருவிகளின் ஒப்பீடு
 • தரவு (கணினி அறிவியல்)
 • தரவு அகராதி
 • ஆவணப் படிமமாக்கம்
 • நிறுவன தரவு படிமமாக்கம்
 • நிறுவன தரவுப் படிமம்
 • தகவல் மேலாண்மை
 • தகவல் படிமம்
 • தகவல் படிமமாக்கத்தை உருவாக்குதல்
 • உயர்தரவு படிமமாக்கம்
 • மூன்று திட்ட அணுகுமுறை
 • சாக்மேன் சட்டகம்

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Matthew West and Julian Fowler (1999). Developing High Quality Data Models. The European Process Industries STEP Technical Liaison Executive (EPISTLE).
 2. Data Integration Glossary பரணிடப்பட்டது மார்ச்சு 20, 2009 at the வந்தவழி இயந்திரம், U.S. Department of Transportation, August 2001.
 3. 3.0 3.1 Paul R. Smith & Richard Sarfaty (1993). Creating a strategic plan for configuration management using Computer Aided Software Engineering (CASE) tools. Paper For 1993 National DOE/Contractors and Facilities CAD/CAE User's Group.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 Len Silverston, W.H.Inmon, Kent Graziano (2007). The Data Model Resource Book. Wiley, 1997. ISBN 0-471-15364-8. Reviewed by Van Scott on tdan.com. Accessed November 1, 2008.
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 FIPS Publication 184 பரணிடப்பட்டது திசம்பர் 3, 2013 at the வந்தவழி இயந்திரம் released of IDEF1X by the Computer Systems Laboratory of the National Institute of Standards and Technology (NIST). December 21, 1993.
 6. Amnon Shabo (2006). Clinical genomics data standards for pharmacogenetics and pharmacogenomics பரணிடப்பட்டது சூலை 22, 2009 at the வந்தவழி இயந்திரம்.
 7. "Semantic data modeling" In: Metaclasses and Their Application. Book Series Lecture Notes in Computer Science. Publisher Springer Berlin / Heidelberg. Volume Volume 943/1995.

மேலும் படிக்க[தொகு]

 • J.H. ter Bekke (1991). Semantic Data Modeling in Relational Environments
 • John Vincent Carlis, Joseph D. Maguire (2001). Mastering Data Modeling: A User-driven Approach.
 • Alan Chmura, J. Mark Heumann (2005). Logical Data Modeling: What it is and how to Do it.
 • Martin E. Modell (1992). Data Analysis, Data Modeling, and Classification.
 • M. Papazoglou, Stefano Spaccapietra, Zahir Tari (2000). Advances in Object-oriented Data Modeling.
 • G. Lawrence Sanders (1995). Data Modeling
 • Graeme C. Simsion, Graham C. Witt (2005). Data Modeling Essentials'
 • Matthew West (2011) Developing High Quality Data Models

வெளி இணைப்புகள்[தொகு]

விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Data modeling
என்பதில் ஊடகங்கள் உள்ளன.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தரவு_மாதிரியாக்கம்&oldid=3804249" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது