தரவு போக்கு வரைபடம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
தரவுப் போக்கு வரைபடம் உதாரணம்.[1]

தரவு போக்கு வரைபடம் (DFD) ஒரு தகவல் அமைப்பு வாயிலாக தரவின் "போக்கின்" வரைபட விளக்கம் ஆகும். DFDகளை தரவுச் செயலாக்கத்தின் (கட்டமைப்பு வடிவமைப்பு) காட்சிப்படுத்தலுக்காகவும் பயன்படுத்த முடியும்.

ஒரு தரவு போக்கு வரைபடத்தில், தரவு உருப்படிகள் ஒரு புறத் தரவு மூலம் அல்லது அகத் தரவு சேமிப்பிலிருந்து ஒரு அகத் தரவு சேமிப்பு அல்லது புறத் தரவு சேரிடத்துக்கு அகச் செயலாக்கம் வாயிலாகச் செல்கின்றன.

ஒரு தரவு போக்கு வரைபடம் ஆனது கால அளவைப் பற்றி அல்லது செயலாக்கங்களின் வரிசை அல்லது செயலாக்கங்கள் தொடர்ச்சியான முறையில் அல்லது இணையான முறையில் செயல்படுகிறதா என்பதைப் பற்றி எந்தத் தகவலையும் வழங்குவதில்லை. எனவே இது ஒழுக்கு வரைபடத்தில் இருந்து சற்று வேறுபட்டுள்ளது. இது வழிமுறை வாயிலாக கட்டுப்பாட்டு ஒழுக்கை காண்பிக்கின்றது. படிப்பவரை எந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் எந்த செயல்பாடுகள் எந்த வரிசையில் எந்தச் சூழலில் நிகழ்த்தப்படும் என்பதைக் கண்டறிய அனுமதிக்கின்றது. ஆனால் எந்த வகையான தரவு உள்ளீடாகவும் மற்றும் கணினியிலிருந்து வெளிவரும் வெளியீடு என்ன என்பதும் குறிப்பிடப்படவில்லை , மேலும் எங்கிருந்து தரவு வருகின்றது,எங்குச் செல்கின்றது என்பதும் , மேலும் எங்கு தரவு சேமிக்கப்படும் என்பதும் இல்லை (அனைத்தும் தரவு போக்கு வரைபடத்தில் காண்பிக்கப்படுகின்றன).

மேலோட்டப் பார்வை[தொகு]

இது முதலில் சூழல்-நிலை தரவு போக்கு வரைபடம் வரைவதற்கான பொதுவான நடைமுறை.இது கணினி மற்றும் தரமூலங்களாகவும் தரவுச் சேரிடங்களாகவும் செயல்படும் புற முகவர்கள் ஆகியவற்றுக்கிடையேயான ஊடாடலைக் காண்பிக்கின்றது. சூழல் வரைபடத்தில் (இது Level 0 DFD என்றும் அறியப்படுகின்றது) வெளியுலகு உடனான கணினியின் ஊடாடல்கள் கணினியின் எல்லையில் தரவு ஒழுக்குகளினைப் பொறுத்து மிகவும் கண்டிப்பாக மாதிரியாக்கப்பட்டது. சூழல் வரைபடம் முழு அமைப்பையும் ஒற்றைச் செயலாக்கமாகக் காண்பிக்கின்றது, மேலும் அதன் அக அமைப்பாக இருப்பதற்கான எந்தக் குறிப்பும் அளிக்கப்படவில்லை.

இந்த சூழல்-நிலை தரவு போக்கு வரைபடம் என்பது மாதிரியாக்கப்படுகின்ற அமைப்பின் பல விவரத்தை காண்பிக்கின்ற நிலை 1 தரவு போக்கு வரைபடத்தை உருவாக்க அடுத்து "வெளிப்படுத்தியது". அமைப்பானது எவ்வாறு துணை அமைப்புகளாக (செயலாக்கங்கள்) பிரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நிலை 1 தரவு போக்கு வரைபடம் காண்பிக்கின்றது. அவற்றில் ஒவ்வொன்றும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தரவு போக்குகள் அல்லது நீட்டிப்பு ஏஜெண்டுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. மேலும் அவை ஒன்றிணைந்து அமைப்பின் செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் முழுமையாக வழங்குகின்றன. அது அதன் பணியை செய்யவேண்டிய அமைப்பிற்காக கண்டிப்பாக அளிக்கப்படவேண்டிய அகத் தரவு சேமிப்புகளையும் அடையாளம் காண்கின்றது. மேலும் கணினியின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கிடையேயான தரவின் போக்கைக் காண்பிக்கின்றது.

தரவு போக்கு வரைபடங்கள் கட்டமைப்பு வடிவமைப்பின் உண்மையான உருவாக்குனரான லாரி கான்ஸ்டாண்டின் அவர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது,[2] இது மார்டின் மற்றும் எஸ்ட்ரின்ஸ் அவர்களின் கணிப்பு மாதிரி "தரவு போக்கு வரைபடம்" அடிப்படையிலானது.

தரவு போக்கு வரைபடங்கள் என்பவை கட்டமைப்பு அமைப்புகள் பகுப்பாய்வு மற்றும் வடிவமைப்பு வழிமுறை SSADM ஆகியவற்றின் மூன்று அவசியமான தொலைநோக்குகளில் ஒன்றாகின்றன. அந்தத் திட்டத்தின் விளம்பரதாரர் மற்றும் இறுதிப் பயனர்கள் சுருக்கமாக விவரிக்கப்பட வேண்டும்,மற்றும் அமைப்பின் மதிப்பீட்டின் அனைத்துக் கட்டங்கள் முழுமைக்கும் விவாதிக்கப்பட வேண்டும். ஒரு தரவுப் போக்கு வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி அமைப்பு எவ்வாறு இயக்கப்படும், எந்த அமைப்பு நிறைவேற்றப்படும் மற்றும் அமைப்பு எவ்வாறு செயலாக்கப்படும் என்பதைப் பயனர்கள் காட்சிப்படுத்த முடியும். பழைய அமைப்பின் தரவுப்போக்கு வரைபடங்களை கொண்டுவந்து புதிய அமைப்பின் தரவு போக்கு வரைபடங்களுடன் ஒப்பிட்டு, அந்த ஒப்பீடுளைக் கொண்டு மிகவும் வலிமையான அமைப்பைச் செயலாக்க முடியும். தரவு போக்கு வரைபடம் இறுதிப் பயனருக்கு அறிக்கையை அனுப்பும் பொருட்டு மொத்த அமைப்பின் கட்டமைப்பில் பாதிப்பைக் கொண்டிருப்பதை அவர்கள் இறுதியாக உள்ளிடும் இயல்பான சிந்தனையை வழங்குகின்றது. இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட எந்த அமைப்பையும் தரவு போக்கு வரைபடம் வாயிலாக கண்டறியலாம் என்பதைக் குறிப்பிடுகின்றது.

சமப்படுத்தப்பட்ட தரவு போக்கு வரைபடங்களின் தொகுப்பை உருவாக்கும் பயிற்சியில் பகுப்பாய்வாளர்/வடிவமைப்பாளர்கள் எவ்வாறு அமைப்பானது தொகுதிக்கூறு துணை அமைப்புகளில் பிரிக்கப்படலாம் என்பதைக் கூறவும், தரவு மாதிரியில் பரிமாற்றத் தரவை அடையாளம் காணவும் நிர்பந்திக்கப்படுகின்றனர்.

தரவு போக்கு வரைபடங்களை வரைய வேறுபட்ட குறிமுறைகள், செயலாக்கங்களுக்கான வேறுபட்ட காட்சி விளக்கங்களை, தரவுச் சேமிப்புகள், தரவு போக்கு மற்றும் புற உருக்கள் ஆகியவை உள்ளன.[3]

தரவு போக்கு வரைபடத்தை உருவாக்குதல்[தொகு]

தரவு-போக்கு வரைபடம் உதாரணம்
தரவு போக்கு வரைபடம் - யுவர்டான்/டிமேக்ரோ குறிப்பு

மேலிருந்து கீழ்நோக்கிய அணுகுமுறை[தொகு]

 1. அமைப்பு வடிவமைப்பாளர் "ஒரு சூழல் நிலை தரவு போக்கு வரைபடம்" அல்லது நிலை 0 ஐ உருவாக்குகின்றார், இது "அமைப்பு" (ஒரு செயலால் குறிப்பிடப்படுவது) மற்றும் "அமைப்புச் சூழல்" (முடிவுகளால் குறிப்பிடப்படுவது) இடையேயான "ஊடாடலை" (தரவுப் போக்குகள்) காண்பிக்கின்றது.
 2. அமைப்பானது "தாழ்வு-நிலை தரவு போக்கு வரைபடம் (நிலை 1) இல்" "செயலாக்கங்கள், தரவு சேமிப்புகள் மற்றும் இந்தத் தரவு செயலாக்கங்கள் மற்றும் தரவுச் சேமிப்புகளுக்கிடையேயான தரவுப் போக்குகளின்" குழுக்களிற்கு "பிரிக்கப்படுகின்றது".
 3. ஒவ்வொரு செயலாக்கமும் "அதன் துணை செயலாக்கங்களைக் கொண்டிருக்கின்ற தாழ்வு நிலை வரைபடத்திலும்" பிரிக்கப்படுகின்றது.
 4. இந்த அணுகுமுறையானது "பின்னர் தொடர்ச்சியான துணைச் செயலாக்கங்களில் தொடர்கின்றது", தேவையேற்படும் வரையிலும் போதுமான விவர நிலையை அடையும் வரையிலும் தொடர்கின்றது. இது மிகப்பழங்கால செயலாக்கம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது (இது ஒரு கடியில் சுவைக்க முடிதல் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது).

தரவு போக்கு வரைபடம் என்பது புற உருபொருளால் வழங்கப்படுகின்ற தரவு அல்லது தகவலின் உள்போக்கு மற்றும் வெளிப்போக்கை தொழில்நுட்ப ரீதியாக அல்லது வரைபட ரீதியில் விவரிக்கும் கற்பனையாக வடிவமைக்கப்பட்ட வரைபடம் ஆகும்.

நிகழ்வு பிரிப்பு அணுகுமுறை[தொகு]

நிகழ்வு பிரிப்பு எட்வர்டு யுவர்டன் அவர்களால் போதுமான கட்டமைப்பு பகுப்பாய்வில் விவரிக்கப்பட்டது.[4]

Select SSADM ஐ பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட சூழல் நிலை தரவு போக்கு வரைபடம்.

இந்த நிலையானது அமைப்பின் ஒட்டுமொத்தச் சூழல் மற்றும் அதன் இயங்குச் சூழ்நிலை ஆகியவற்றைக் காண்பிக்கின்றது. மேலும் முழு அமைப்பையும் வெறும் ஒரு செயலாக்கமாகக் காட்டுகின்றது. அவை வெளிப்புற அமைப்புகளால் "சொந்தமாக்கப்படாத" வரையில், அது வழக்கமாக தரவு சேமிப்புகளைக் காண்பிப்பது இல்லை,உ.ம். அவை இந்த அமைப்பால் அணுகப்படுகின்றன ,ஆனால் பராமரிக்கப்படவில்லை, இருப்பினும், இவை பெரும்பாலும் புற உருபொருள்களாகவே காண்பிக்கப்படுகின்றன.[5]

நிலை 1 (உயர் நிலை வரைபடம்)[தொகு]

அதே அமைப்பிற்கான நிலை 1 தரவு போக்கு வரைபடம்.

இந்த நிலையானது (நிலை 1) முதல் நிலையான எண்ணிடலில் அனைத்து செயலாக்கங்கள், தரவு சேமிப்புகள், புற உருபொருட்கள் மற்றும் அவற்றுக்கு இடையேயான தரவுப் போக்குகள் ஆகியவற்றைக் காண்பிக்கின்றது. இந்த நிலையின் நோக்கம் அமைப்பின் முக்கிய உயர் நிலை செயலாக்கங்கள் மற்றும் அவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பு ஆகியவற்றைக் காண்பிப்பது ஆகும். செயலாக்க மாதிரியானது ஒன்று மற்றும் நிலை-1 வரைபடம் ஒன்றை மட்டுமே கொண்டிருக்கும். ஒரு நிலை-1 வரைபடமானது கண்டிப்பாக அதன் பெற்றோர் சூழல் நிலை வரைபடத்துடன் சமப்படுத்தப்பட வேண்டும். அதாவது கண்டிப்பாக அதே புற உருபொருள்கள் மற்றும் அதே தரவு போக்குகள் இருக்க வேண்டும், இவற்றை மேலும் விவரம் பெற நிலை-1 பிரிக்க முடியும், உ.ம். "inquiry" தரவு போக்கை "inquiry request" மற்றும் "inquiry results" என்றவாறு பிரிக்கலாம், மேலும் இது இன்னமும் செல்லுபடியானதாக உள்ளது.[5]

நிலை 2 (தாழ்வு நிலை வரைபடம்)[தொகு]

ஒரு நிலை 2 தரவு போக்கு வரைபடமானது "செயலாக்க விசாரணை" செயலாக்கத்தை அதே அமைப்பிற்காக காண்பிக்கின்றது.

இந்த நிலையானது நிலை-1 வரைபடத்தில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ள செயலாக்கத்தின் பிரிப்பு ஆகும். அதே போன்று நிலை-1 வரைபடத்தில் உள்ளது போன்று ஒவ்வொரு செயலாக்கத்திற்குமான நிலை-2 வரைபடம் இருக்கும். இந்த உதாரணத்தில் செயலாக்கங்கள் 1.1, 1.2 & 1.3 ஆகியவை கிளைச் செயலாக்கங்கள், அவை மொத்தமாக மற்றும் நிறைவாக ஒன்றிணைந்து செயலாக்கம் 1 ஐ விவரிக்கின்றன. மேலும் ஒன்றிணைந்து இந்த பெற்றோர் செயலாக்கத்தின் முழு திறனையும் கண்டிப்பாக செயல்படுத்த வேண்டும். முன்னர் கூற்றுப்படி,நிலை-2 வரைபடம் கண்டிப்பாக அதன் பெற்றோர் நிலை-1 வரைபடத்துடன் சமப்படுத்தப்பட வேண்டும்.[5]

மேலும் காண்க[தொகு]

 • கட்டுப்பாட்டு போக்கு வரைபடம்
 • தரவுத் தீவு
 • தரவுப் போக்கு
 • செயல்பாட்டுப் போக்கு தொகுப்பு வரைபடம்
 • செயல்பாட்டு மாதிரி
 • IDEF0
 • குழாய் வரிசை
 • கணினிச் சூழல் வரைபடம்
 • கட்டமைக்கப்பட்ட பகுப்பாய்வு மற்றும் வடிவமைப்பு உத்தி
 • கட்டமைப்பு வரைபடம்

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. ஜான் அஸ்ஸோலினி (2000). கணினி பொறியியல் நடைமுறைகள் அறிமுகம். ஜூலை 2000.
 2. டபள்யூ. ஸ்டீபன்ஸ், ஜி. மேயர்ஸ், எல். கான்ஸ்டண்டைன், "ஸ்ட்ரக்சர்டு டிசைன்", IBM சிஸ்டம்ஸ் ஜெர்னல், 13 (2), 115-139, 1974.
 3. தரவு போக்கு வரைபடங்களை எவ்வாறு வரைவது
 4. Edward Yourdon. Just Enough Structured Analysis. Archived from the original on 2013-05-28. https://web.archive.org/web/20130528060948/http://www.yourdon.com/jesa/jesa.php. பார்த்த நாள்: 2010-02-25. , பகுதி 19 பரணிடப்பட்டது 2010-12-08 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 5. 5.0 5.1 5.2 டெனிஸ் விக்ஸாம் ரோத் (2005). சிஸ்டம்ஸ் அனலைசிஸ் & டிசைன். 3 ஆம் பதிப்பு. வைலே உயர் கல்வி.

மேலும் படிக்க[தொகு]

 • P. D. Bruza and Th. P. van der Weide. "The Semantics of Data Flow Diagrams". 2008-03-23 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2010-02-25 அன்று பார்க்கப்பட்டது.

புற இணைப்புகள்[தொகு]

Commons-logo-2.svg
விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Data flow diagrams
என்பதின் ஊடகங்கள் உள்ளன.


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தரவு_போக்கு_வரைபடம்&oldid=3595847" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது