தமிழ் மன்னர்களின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

இப்பட்டியல் தமிழகம், இலங்கை பகுதிகளை ஆண்ட தமிழ் பேசிய மன்னர்களின் பட்டியலாகும்.

பாண்டியர்[தொகு]

பழங்கதை காலப் பாண்டியர்[தொகு]

சங்க காலப் பாண்டியர்கள் (கி.மு 3 நூற்றாண்டு – கி.பி 3 நூற்றாண்டு)[தொகு]

 • கூன்பாண்டியன்
 • ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் (கண்ணகியின் கதையில் இவன் பெயர் வருகிறது)
 • பூதப்பாண்டியன்
 • முதுகுடுமிப் பெருவழுதி
 • நெடுஞ்செழியன் II
 • நன்மாறன்
 • நெடுஞ்செழியன் III
 • மாறன் வழுதி
 • கடலன் வழுதி
 • முற்றிய செழியன்
 • உக்கிரப் பெருவழுதி

முற்காலப் பாண்டியர்கள் (கி.பி 6 – 10 நூற்றாண்டுகள்)[தொகு]

பிற்காலப் பாண்டியர்கள் (10– 13 நூற்றாண்டுகள்)[தொகு]

தென்காசிப் பாண்டியர்கள் (கி.பி 15 – 17 நூற்றாண்டுகள்)[தொகு]

15 ஆம் நூற்றாண்டில், பாண்டியர்கள் தங்களின் பாரம்பரியத் தலைநகரான மதுரையை இழந்தனர், காரணம் இசுலாமியர்களும், நாயக்கர்களும் படையெடுத்ததே ஆகும், இதனால் பாண்டியர்கள் தெற்கில் பின்வாங்கி தங்கள் தலைநகரை திருநெல்வேலிக்கு மாற்றிக்கொண்டனர்.

பிற பாண்டியர்கள்[தொகு]

 • பந்தளப்ண்டிர்கள்
 • பூஞ்சார் பாண்டியர்
 • கயத்தாறு, வள்ளியூர், உக்கரன்கோட்டை, தென்காசி பகுதிகளில் ஆண்ட பஞ்ச பாண்டியர்கள் (வீமன் பாண்டியன், வெட்டும் பெருமாள் பாண்டியன்)
 • இராமநாதபுரம் சீமை தளவாய் பிள்ளைப்பாண்டியன்

முத்தரையர்(கி. பி 600 – 900)[தொகு]

 • தனஞ்சய முத்தரையர்
 • பெரும்பிடுகு முத்தரையர் என்கிற குவவன் மாறன் (கி.பி.655-கி.பி.680)
 • இளங்கோவதிரையர் என்கிற மாறன் பரமேஷ்வரன் (கி.பி.680-கி.பி.705)
 • பெரும்பிடுகு முத்தரையர் II என்கிற சுவரன் மாறன் (கி.பி.705-கி.பி.745)
 • விடேல்விடுகு சாத்தன் மாறன் (கி.பி.745-கி.பி.770)
 • மார்பிடுகு என்கிற பேரடியரையன் (கி.பி.770-கி.பி.791)
 • விடேல்விடுகு முத்தரையர் என்கிற குவவன் சாத்தன் (கி.பி.791-கி.பி.826)
 • சாந்தன் பழியிலி (கி.பி.826-கி.பி.851)

சோழர் (ஏ. கி. மு 640 – கி.பி 1541)[தொகு]

கரிகால் சோழனின் வெண்கல சிலை.
இராசராச சோழனின் சிலை.

பண்டைய காலச் சோழர்[தொகு]

 • செம்பியன் (புறாவிற்காக தன் உடலை தந்த சிபி சக்ரவர்த்தி சோழ மன்னன்)
 • மார்கொப் பெருஞ்செம்பியன்
 • முதுசெம்பியன் வேந்தி C. 640 B.C.E.
 • நெடுஞ் செம்பியன் C. 615 B.C.E.
 • மேயன் கடுங்கோ சோழன் C. 590 B.C.E.
 • பெருநற்கிள்ளி போர்வைக்கோ C. 515 B.C.E.
 • கடுமுன்றவன் C. 496 B.C.E.
 • கோப்பெருஞ்சோழன் C. 495 B.C.E.
 • நற்கிள்ளி முடித்தலை C. 480 B.C.E.
 • செட்செம்பியன் C. 455 B.C.E
 • வயமான் சென்னி C. 395 B.C.E
 • நெடுந்செம்பியன் C. 386 B.C.E.
 • கடுஞ்செம்பியன் C. 345 B.C.E.
 • அம்பலத்து இருங்கோ சென்னி C. 330 B.C.E.

சங்க காலச் சோழர் (ஏ. கி.மு 300 – கி.பி 300)[தொகு]

 • பெருநற்கிள்ளி C. 316 B.C.E.
 • கோ செட் சென்னி C. 286 B.C.E.
 • செருபழி எரிந்த இளஞ்சேட்சென்னி C. 275 B.C.E.
 • நெடுங்கோப் பெருங்கிள்ளி C. 220 B.C.E.
 • எல்லாளன் C. 210 B.C.E (பசுவிற்காக தன் மகனை தேர் சக்கரத்தில் இட்டு கொன்ற மனு நீதி சோழன்)
 • சென்னி எல்லகன் C. 205 B.C.E. - இலங்கையின் மீது படையெடுத்த எல்லாளனின் சகோதரன்
 • தர்ம வர்ம சோழன் (திருவரங்கம் கோயிலை கட்டியவர்)
 • கிளி சோழன் (திருவரங்கம் கோயிலை விரிவு படுத்தினார்)
 • பெருங்கிள்ளி C. 165 B.C.E.
 • கொப்பெருஞ்சோழிய இளஞ்சேட்சென்னி C. 140 B.C.E.
 • பெருநற்கிள்ளி முடித்தலை கோ C. 120 B.C.E.
 • பெரும்பூட்சென்னி C. 100 B.C.E.
 • இளம்பெருன்சென்னி C. 100 B.C.E.
 • பெருங்கிள்ளி வேந்தி (எ) கரிகாலன் I C. 70 B.C.E.
 • நெடுமுடிகிள்ளி C. 35 B.C.E.
 • இலவந்திகைப்பள்ளி துஞ்சிய மெய் நலங்கிள்ளி சேட் சென்னி C. 20 B.C.E.
 • ஆய்வே நலங்கிள்ளி C. 15 B.C.E.
 • இளஞ்சேட்சென்னி C. 10 - 16 C.E.
 • கரிகால் சோழன் பெருவளத்தான் C. 31 C.E. (கல்லனையை கட்டியவர், இமயமலை வரை சென்று சோழர் புலி கொடியை நட்டவர்)
 • வேர் பெருநற்கிள்ளி C. 99 C.E.
 • பெருந்திரு மாவளவன் குராப்பள்ளி துஞ்சிய C. 99 C.E.
 • நலங்கிள்ளி C. 111 C.E.
 • நெடுங்கிள்ளி
 • கோபெருஞ்சோழன்
 • கிள்ளிவளவன்
 • பெருநற்கிள்ளி, குளமுற்றத்து துஞ்சிய C. 120 C.E.
 • பெருநற்கிள்ளி, இராசசூய வெட்ட C. 143 C.E.
 • வேல் கடுங்கிள்ளி C. 192 C.E.
 • கோச்சோழன் செங்கணான் I C. 220 C.E.
 • நல்லுருத்திரன் C. 245 C.E
 • மாவண்கிள்ளி C. 265 C.E.

சங்கம் மருவிய காலச் சோழர் (ஏ. கி.பி 300 – கி.பி 550)[தொகு]

 • இசை வெங்கிள்ளி 300 – 330
 • கைவண்கிள்ளி 330 – 350
 • பொலம்பூண்கிள்ளி 350 – 375
 • கடுமான்கிள்ளி 375 – 400
 • கோச்சோழன் செங்கணான் II 400 – 440
 • நல்லடி சோழன் 440 – 475
 • பெயர் தெரியவில்லை 476 – 499
 • கோச்சோழன் செங்கணான் III[1] 499 – 524
 • புகழ்சோழன் [1] 524 – 530
 • கரிகாலன் III 530 – 550 C.E

இடைக்காலச் சோழர்கள் (கி.பி 550 – கி.பி 850)[தொகு]

 • நந்திவருமச் சோழன் 550 - 575
 • தனஞ்செய சோழன் 575 - 609
 • மகேந்திரவருமச் சோழன் 609 - 630
 • புண்ணியகுமார சோழன் 630 - 655
 • விக்கிரமாதித்த சோழன் I 650 - 680
 • சக்திகுமாரச் சோழன் 680 - 705
 • விக்கிரமாதித்த சோழன் II 705 - 730
 • சத்தியாதித்தச் சோழன் 730 - 755
 • விசயாதித்த சோழன் 755 - 790
 • காந்த மனோகர சோழன் 790 – 848

இடைக்காலச் சோழர் (கி.பி 850– கி.பி 1070)[தொகு]

பிற்காலச் சோழர் (1070–1541)[தொகு]

16 ஆம் நூற்றாண்டு[தொகு]

 • வீரசேகர சோழன் (16 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில், நாகம நாயக்கரின் எதிர்ப்பாளர்)

17ம் நூற்றாண்டு[தொகு]

சேரர்[தொகு]

சங்க காலச் சேரர்[தொகு]

பிற்காலச் சேரர்[தொகு]

 • குலசேகரவர்மன் (800–820)
 • இராசசேகரவர்மன் (820–844)
 • தாணு இரவிவர்மன் (844–885)
 • இராமவர்வ குலசேகரன் I
 • கூட ரவிவர்மன் (917–944)
 • கோத ரவிவர்மன் (944–962)
 • பாஸ்கர இரவிவர்மன் I (962–1019)
 • பாஸ்கர இரவிவர்மன் II (1019–1021)
 • வீரவர்மன் (1021–1028)
 • இராசசிங்கவர்மன் (1028–1043)
 • பாஸ்கர இரவிவர்மன் III (1043–1082)
 • இரவி இராமவர்மன் (1082–1090)
 • இராமவர்வ குலசேகரன் II (1090–1102)

பல்லவர்[தொகு]

பண்டைய காலப் பல்லவர்[தொகு]

 • தொண்டைமான் இளந்திரையன்
 • ஆதொண்டைமான் வீரக்கூர்ச்சன்

முற்காலச் பல்லவர்[தொகு]

 • சிம்மவர்மன் I (275–300 அல்லது 315–345)
 • கந்தவர்மன் I (345–355) (சிவஸ்கந்தவர்மன்)
 • விஷ்ணுகோபன் (340–355) (யுவமகாராசா விட்ணுகோபன்)
 • குமாரவிட்ணு I (355–370)
 • கந்தவர்மன் II (370–385)
 • வீரவர்மன் (385–400)
 • கந்தவர்மன் III (400–435)
 • சிம்மவர்மன் II (435–460)
 • கந்தவர்மன் IV (460–480)
 • நந்திவர்மன் I (480–500)
 • குமாரவிட்ணு II (500–510)
 • புத்தவர்மன் (510–520)
 • குமாரவிட்ணு III (520–530)
 • சிம்மவர்மன் III (530–537)

பிற்காலப் பல்லவர்[தொகு]

ஆய் நாடு[தொகு]

யாழ்ப்பாண ராசதானி ஆரியச் சக்கரவர்த்திகள் (c. கி.பி 1215–1619)[தொகு]

சிங்கை பரராசசேகரன், அவனது மகன்களான பண்டாரம், பரநிருபசிங்கன், முதலாம் சங்கிலி ஆகியோரைக் காட்டும் படம்

தமிழ்நாட்டு நாயக்கர்[தொகு]

மதுரை நாயக்கர்கள் (கி.பி 1529 – 1736)[தொகு]

செஞ்சி நாயக்கர்கள் (1509–1649)[தொகு]

 • கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் (1509–1521)
 • சென்னப்ப நாயக்கர்
 • கங்கம நாயக்கர்
 • வெங்கட கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர்
 • வெங்கடராம பூபால நாயக்கர்
 • திரியாம்பக கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர்
 • வரதப்ப நாயக்கர்
 • இராமலிங்க நாயனிவாரு
 • வெங்கடப்பெருமாள் நாயுடு
 • பெரிய இராமபத்திர நாயுடு
 • இராமகிருஷ்ணப்ப நாயுடு (1649)

தஞ்சை நாயக்கர்கள் (கி.பி 1532–1673)[தொகு]

கண்டி நாயக்கர் (1739–1815 AD)[தொகு]

இராமநாதபுரம் சமஸ்தானம்[தொகு]

தனியாட்சி (கிபி 1670–1794)[தொகு]

பிரித்தானியரின் கீழ் (கி.பி 1795–1979)[தொகு]

புதுக்கோட்டை சமஸ்தானம் (கி.பி 1680–1948)[தொகு]

வேளிர்[தொகு]

பாளையங்கள்[தொகு]

பாளையக்காரர்கள்[தொகு]

பிற[தொகு]

இவற்றையும் பார்க்க[தொகு]

உசாத்துணை[தொகு]

 1. 1.0 1.1 சோழர் வரலாறு: மா. ராசமாணிக்கனார்
 2. "genealogy of the royal house of jaffna". 2014-12-28 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2016-11-24 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)