உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

தமிழ்ப் பழமொழிகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Commons logo
Commons logo
இந்த தலைப்பைச் சார்ந்த மேற்கோள்கள் சில விக்கிமேற்கோள் திட்டத்தில் உள்ளன :தமிழ்ப் பழமொழிகளும் சொலவடைகளும்

பழமொழிகள் ஒரு சமுதாயத்திலே நீண்ட காலமாகப் புழக்கத்தில் இருந்து வரும் அனுபவக் குறிப்புகள் ஆகும்.[1] தமிழ் மொழி பேசுபவர்களிடையே வழக்கத்தில் உள்ள தமிழ்ப் பழமொழிகள் இங்கு அகரவரிசைப்படி தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.

[தொகு]

 • அக்கம்பக்கம் பார்த்துப் பேசு.
 • அகத்தி ஆயிரம் காய் காய்த்தாலும் புறத்தி புறத்திதான்.
 • அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்.
 • அகல் வட்டம் பகல் மழை.
 • அகல இருந்தால் நிகள உறவு, கிட்டவந்தால் முட்டப் பகை.
 • அகல உழுகிறதை விட ஆழ உழு.
 • அச்சமில்லாதவன் அம்பலம் ஏறுவான்.
 • அச்சாணி இல்லாத தேர் முச்சாணும் ஓடாது
 • அசைந்து தின்கிறது யானை, அசையாமல் தின்கிறது வீடு.
 • அஞ்சிலே வளையாதது ஐம்பதிலே வளையுமா?
 • அஞ்சும் மூன்றும் உண்டானால், அறியாப்பெண்ணும் சமைக்கும்
 • அட்டை கொழுத்துப்போய் அருவாமணையில ஏறுச்சாம்
 • அடக்கம் உடையார் அறிஞர், அடங்காதவர் கல்லார்.
 • அடக்கமே பெண்ணுக்கு அழகு.
 • அடம்பன் கொடியும் திரண்டால் மிடுக்கு.
 • அக்கரைக்கு இக்கரை பச்சை.
 • அடாது செய்தவன் படாது படுவான்.
 • அடி உதவுவதுபோல் அண்ணன் தம்பி உதவ மாட்டான்.
 • அடி நாக்கிலே நஞ்சும் நுனி நாக்கில் அமுதமும்.
 • அடியாத மாடு பணியாது.
 • அடிமேல் அடி வைத்தால் அம்மியும் நகரும்.
 • அடுத்த வீட்டுக்காரனுக்கு அதிகாரம் வந்தால் அண்டை வீட்டுக்காரனுக்கு இரைச்சல் இலாபம்.
 • அண்ணன் எப்போ சாவான் திண்ணை எப்போ காலியாகும்.
 • அணில் கொம்பிலும், ஆமை கிணற்றிலும்.
 • அணை கடந்த வெள்ளம் அழுதாலும் வாராது.
 • அத்திப் பழத்தைப் பிட்டுப்பார்த்தால் அத்தனையும் புழு.
 • அத்தைக்கு மீசை முளைத்தால் சித்தப்பா
 • அந்தி மழை அழுதாலும் விடாது.
 • அப்பன் அருமை மாண்டால் தெரியும்.
 • அப்பியாச வித்தைக்கு அழிவில்லை.
 • அம்பட்டன் குப்பையைக் கிளறினால் புறப்படுவதெல்லாம் மயிர்.
 • அய்யர் வர்ற வரைக்கும் அமாவாசை காத்திருக்குமா!?
 • அயலூரானுக்கு ஆற்றோரம் பயம், உள்ளூரானுக்கு மரத்தடியில் பயம்.
 • அரசன் அன்று கொல்வான், தெய்வம் நின்று கொல்லும்.
 • அரசன் இல்லாத நாடு அச்சில்லாத தேர்.
 • அரசன் எவ்வழி குடிகள் அவ்வழி.
 • அரண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய்.
 • அரிசி ஆழாக்கானாலும் அடுப்புக் கட்டி மூன்று வேண்டும்.
 • அருமையற்ற வீட்டில் எருமையும் குடியிருக்காது.
 • அரைக்காசை ஆயிரம் பொன்னாக்குகிறவளும் பெண்சாதி, ஆயிரம் பொன்னை அரைக்காசு ஆக்குகிறவளும் பெண்சாதி.
 • அலை மோதும்போதே தலை முழுகு.
 • அழிந்த கொல்லையில் குதிரை மேய்ந்தாலென்ன, கழுதை மேய்ந்தாலென்ன?
 • அழிய உழுது அடர விதை.
 • அழுகிற ஆணையும், சிரிக்கிற பெண்ணையும் நம்பக்கூடாது.
 • அழுத பிள்ளை பால் குடிக்கும்.
 • அழுதாலும் பிள்ளை அவளே பெற வேண்டும்.
 • அள்ளிக் கொடுத்தால் சும்மா, அளந்து கொடுத்தால் கடன்.
 • அளக்கிற நாழி அகவிலை அறியுமா?
 • அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சு.
 • அற்ப அறிவு அல்லற் கிடம்.
 • அறக்கப் பறக்க பாடுபட்டாலும் படுக்க பாயில்லை.
 • அறச் செட்டு முழு நட்டம் .
 • அறப்படித்தவன் அங்காடி போனால், விற்கவும் மாட்டான் கொள்ளவும் மாட்டான்.
 • அறமுறுக்கினால் அற்றும் போகும்.
 • அறிந்தறிந்து செய்கிற பாவத்தை அழுதழுது தொலைக்கவேண்டும்.
 • அறிய அறியக் கெடுவார் உண்டா?
 • அறிவில்லார் சிநேகம் அதிக உத்தமம்.
 • அறிவீன இடத்தில் புத்தி கேளாதே.
 • அறிவீனர் தமக்கு ஆயிரம் உரைக்கினும் அவம்.
 • அறிவு இல்லார் தமக்கு ஆண்மையுமில்லை.
 • அறிவுடையாரை அரசனும் விரும்புவான்.
 • அறுக்கத் தெரியாதவனுக்கு ஆயிரம் கதிர் அறுவாள்.
 • அறுப்புக் காலத்தில் எலிக்கு ஐந்து பெண்சாதி.
 • அறுபத்து நாலடிக் கம்பத்திலேறி ஆடினாலும், அடியில் இறங்கி தான் தியாகம் வாங்கவேண்டும்.
 • அன்பு இருந்தால் ஆகாததும் ஆகும்.
 • அன்று எழுதிவன் அழித்து எழுதுவானா?
 • அன்று குடிக்கத் தண்ணீர் இல்லை ஆனைமேல் அம்பாரி வேணுமாம்.
 • அன்னம் இட்டவர் வீட்டில் கன்னம் இடலாமா?
 • அன்னைக்கு உதவாதவன் யாருக்கும் ஆகான்.

[தொகு]

 • ஆசை வெட்கமறியாது.
 • ஆசைக்கு அக்காவைக் கட்டி கொஞ்சுறதுக்கு கொழுந்தியாவைக் கட்டிக்கிட்டானாம்..
 • ஆட்டுக்கு வால் அளந்து வைத்திருக்கு.
 • ஆட்டைக் கடிச்சு மாட்டைக் கடிச்சு கடைசியில மனுசனைக் கடிச்ச கதைமாதிரி..
 • ஆடத் தெரியாதவன் அரங்கு கோணல் என்றானாம்.
 • ஆடத் தெரியாதவளுக்குக் கூடம் போதாதாம்.
 • ஆடுற மாட்டை ஆடிக் கறக்கணும்
 • ஆடு பகையாம். குட்டி உறவாம்.
 • ஆபத்துக்குப் பாவமில்லை.
 • ஆய்ந்து பாராதான் காரியந் தான் சாந்துயரந் தரும்.
 • ஆயிரம் வேரைக் கண்டவன் அரை வைத்தியன். (மருவி ஆயிரம் பேரைக் கொண்டவன் அரை வைத்தியன் என்று வழங்குகின்றது)
 • ஆரால் கேடு, வாயால் கேடு.
 • ஆரியக் கூத்தாடினாலும் காரியத்தில் கண்ணாயிரு.
 • ஆலும் வேலும் பல்லுக்குறுதி, நாலும்[ நாலடியார்] இரண்டும்[குறள்] சொல்லுக்குறுதி.
 • ஆலை இல்லாத ஊரிலே இலுப்பைப் பூச்சக்கரை.
 • ஆழமறியாமல் காலை இடாதே.
 • ஆவும் தென்னையும் ஐந்து வருடத்தில் பலம் தரும்.
 • ஆளனில்லாத மங்கைக்கு அழகு பாழ்.
 • ஆள் கொஞ்சமானாலும் ஆயுதம் மிடுக்கு.
 • ஆளைக் கண்டால் நரி ஆசனம் போடுமாம்.
 • ஆற்றிலே போட்டாலும் அளந்து போடு.
 • ஆறிலுஞ் சாவு நூறிலுஞ் சாவு.
 • ஆறின கஞ்சி பழங் கஞ்சி.
 • ஆறு கடக்கிறவரையில் அண்ணன் தம்பி, ஆறு கடந்தால் நீ யார் நான் யார்?
 • ஆறுகெட நாணல் இடு, ஊரு கெட நூலை விடு.
 • ஆறு போவதே போக்கு அரசன் சொல்வதே தீர்ப்பு.
 • ஆனை கறுத்தால் ஆயிரம் பொன்.
 • ஆனைக்கு ஒரு காலம் பூனைக்கு ஒரு காலம்.
 • ஆனைக்கும் அடிசறுக்கும்.
 • ஆனை படுத்தால் ஆள் மட்டம்.
 • ஆனை வரும் பின்னே. மணி ஓசை வரும் முன்னே, கேடு வரும் பின்னே மதி கெட்டு வரும் முன்னே.

[தொகு]

 • இக்கரை மாட்டுக்கு அக்கரை பச்சை.
 • இங்கே தலை காட்டுகிறான், அங்கே வால் காட்டுகிறான்.
 • இஞ்சி இலாபம் மஞ்சளில்.
 • இடம் கொடுத்தால் மடம் பிடுங்குவான்.
 • இட்ட உறவு எட்டு நாளைக்கு நக்கின உறவு நாலு நாலைக்கு.
 • இட்டுக் கெட்டார் எங்குமே இல்லை.
 • இட்டார் பெரியோர் இடாதார் இழி குலத்தோர்.
 • இடுக்கண் வருங்கால் நகுக.
 • இமைக்குற்றம் கண்ணுக்குத் தெரியாது.
 • இரக்கப் போனாலும் சிறக்கப் போ.
 • இரண்டு ஓடத்தில் கால் வைக்காதே.
 • இரவற் சீலையை நம்பி இடுப்புக் கந்தையை எறியாதே.
 • இராகு திசையில் வாழ்ந்தவனும் இல்லை
 • இராச திசையில் கெட்டவனுமில்லை
 • இராசா மகளானாலும் கொண்டனுக்கு பெண்டுதான்.
 • இரும்பு பிடித்த கையும் சிரங்கு பிடித்த கையும் சும்மா இரா.
 • இராமனைப்போல் இராசா இருந்தால் அனுமானைப்போல் சேவகனும் இருப்பான்.
 • இருவர் நட்பு ஒருவர் பொறை.
 • இல்லாது பிறாவது அள்ளாது குறையாது.
 • இழவுக்கு வந்தவள் தாலி அறுப்பாளா?
 • இழுக்குடைய பாட்டிற்கு இசை நன்று.
 • இளங்கன்று பயமறியாது
 • இளமையிற் கல்வி கல் மேல் எழுத்து.
 • இளமையில் சோம்பல் முதுமையில் வருத்தம்.
 • இறங்கு பொழுதில் மருந்து குடி
 • இறுகினால் களி, இளகினால் கூழ்.
 • இறைக்க ஊறும் மணற்கேணி, ஈயப் பெருகும் பெருஞ்செல்வம்.
 • இறைத்த கிணறு ஊறும், இறையாத கேணி நாறும்.
 • இனம் இனத்தைச் சேரும்.
 • இனம் இனத்தோடே வெள்ளாடு தன்னோடே
 • இன்றைக்கு இலை அறுத்தவன் நாளைக்கு குலை அறுப்பான்.

[தொகு]

 • ஈக்கு விடம் தலையில், தேளுக்கு விடம் கொடுக்கில்.
 • ஈட்டி எட்டு முழம் பாயும் பணம் பாதாளம் மட்டும் பாயும்.
 • ஈயார் தேட்டைத் தீயார் கொள்வர்.
 • ஈர நாவிற்கு எலும்பில்லை.

[தொகு]

 • உடல் உள்ள வரையில் கடல் கொள்ளாத கவலை.
 • உடம்பு போனால் போகிறது கை வந்தால் போதும்.
 • உடைமையும் வறுமையும் ஒரு வழி நில்லா
 • உடையவன் பாரா வேலை ஒரு முழங் கட்டை.
 • உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலே.
 • உடைத்த சங்கு ஊத்துப் பறியுமா?
 • உண்ட உடம்பிற்கு உறுதி, உழுத புலத்தில் நெல்லு.
 • உட்கார்ந்தால் அல்லவா படுக்க வேண்டும்.
 • உண்டு கொழுத்தால் நண்டு வலையில் இராது.
 • உண்ணாச் சொத்து மண்ணாய்ப் போகும்.
 • உண்ணீர் உண்ணீரென்றே ஊட்டாதார் தம் மனையில் உண்ணாமை கோடி பெறும்.
 • உத்திராடத்தில் ஒரு பிள்ளையும், ஊர் வாரியில் ஒரு நிலமும்.
 • உயர உயரப் பறந்தாலும் ஊர்க்குருவி பருந்தாகாது.
 • உரலில் அகப்பட்டது உலக்கைக்கு தப்புமா?
 • உருட்டும் புரட்டும் ஒடுக்கும் சிறப்பை.
 • உழக்கு மிளகு கொடுப்பானேன், ஒளிந்திருந்து மிளகு சாரு குடிப்பானேன்
 • உலை வாயை மூடினாலும் ஊர்வாயை மூடேலாது.
 • உலோபிக்கு இரட்டை செலவு.
 • உழுகிற நாளில் ஊருக்குப் போனால், அறுக்கிற நாளில் ஆள் தேவையில்லை.
 • உழுதவன் கணக்குப் பார்த்தால் உழக்கேனும் மிஞ்சாது.
 • உளவு இல்லாமல் களவு இல்லை.
 • உள்ளது சொல்ல ஊருமல்ல நல்லது சொல்ல நாடுமல்ல
 • உள்ளது போகாது இல்லது வாராது.
 • உள்ளம் தீயெரிய உதடு பழஞ் சொரிய
 • உறியிலே வெண்ணெய் இருக்க நெய்க்கலைவானேன்
 • உறவு போகாமல் கெட்டது கடன் கேட்காமல் கெட்டது. [இதனை இப்படி கூட கூறுவார்கள்-பார்க்காத உறவும் கேட்காத கடனும் பாழ்]
 • உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை.
 • உள்ளூர் மாடு விலை போகாது.

[தொகு]

 • ஊசியைக் காந்தம் இழுக்கும் உத்தமனைச் சிநேகம் இழுக்கும்.
 • ஊணுக்கு முந்துவான் வேலைக்குப் பிந்துவான்.
 • ஊண் அற்றபோது உடலற்றது.
 • ஊமையாய் இருந்தால் செவிடும் உண்டு.
 • ஊமை ஊரைக் கெடுக்கும். கூழைஅம்பு(சிற்றம்பு) பேரைக் கெடுக்கும்.
 • ஊர் இரண்டுபட்டால் கூத்தாடிக்குக் கொண்டாட்டம்.
 • ஊர் உண்டு பிச்சைக்கு, குளம் உண்டு தண்ணீருக்கு.
 • ஊர் வாயை மூட உலைமூடி இல்லை.
 • ஊரோடு ஒத்து வாழ்.
 • ஊழி பெயரினும் ஊக்கமது கைவிடல்.

[தொகு]

 • எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் என்ன கொண்டு வருகிறாய், உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் என்ன தருவாய் ?
 • எங்கே புகையுண்டோ அங்கே நெருப்பு உண்டு.
 • எச்சிற் கையால் காக்கை ஓட்டாதவன் பிச்சை கொடுப்பானா?
 • எடுக்கிறது பிச்சை ஏறுகிறது பல்லாக்கு.
 • எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று இருக்கலாகாது.
 • எட்டி பழுத்தென்ன, ஈயார் வாழ்ந்தென்ன?
 • எண் இல்லாதவர் கண் இல்லாதவர்,
 • எழுத்து இல்லாதவர் கழுத்து இல்லாதவர்.
 • எண்சாண் உடம்பிற்கு சிரசே பிரதானம்.
 • எண்ணிச் செய்கிறவன் செட்டி, எண்ணாமல் செய்கிறவன் மட்டி.
 • எண்ணிச் செய்வது செட்டு, எண்ணாமல் செய்வது வேளாண்மை.
 • எண்ணை முந்துதோ திரி முந்துதோ?
 • எதார்த்தவாதி வெகுசன விரோதி.
 • எதிர்த்தவன் ஏழை என்றால் கோபம் சண்டாளம்.
 • எதை அடக்காவிட்டாலும் நாக்கை அடக்கவேண்டும்.
 • எத்தனை புடம் போட்டாலும் இரும்பு பசும்பொன் ஆகுமா?
 • எத்தால் வாழலாம், ஒத்தால் வாழலாம்.
 • எந்நிலத்து வித்திடுனும் காஞ்சிரங்காய் தெங்காகா
 • எய்தவன் இருக்க அம்பை நோவானேன் ?
 • எரிகிறதைப் பிடுங்கினால் கொதிக்கிறது அடங்கும்.
 • எரிகிற வீட்டில் பிடுங்கினது இலாபம்.
 • எருமை வாங்கும் முன்னே நெய் விலை கூறாதே.
 • எருது நோய் காக்கைக்கு தெரியுமா?
 • எலி அழுதால் பூனை விடுமா?
 • எலி இருக்கிற இடத்தில் பாம்பு இருக்கும்.
 • எலி எண்ணைக்கு அழறது எலிப் புழுக்கை எதற்கு அழறது?
 • எலிக்குத் திண்டாட்டம் பூனைக்குக் கொண்டாட்டம்
 • எலி வளை யானாலும் தனி வலை வேண்டும்.
 • எலும்பு கடிக்கிற நாய் இரும்பைக் கடிக்குமா?
 • எல்லோருக்கும் ஒவ்வொன்று எளிது
 • எல்லோரும் பல்லக்கு ஏறினால் பல்லக்கைத் தூக்குகிறவர் யார்?
 • எழுதாக் கடனுக்கு அழுதால் தீருமா?
 • எழுதியவன் ஏட்டைக் கெடுத்தான், படித்தவன் பாட்டைக் கொடுத்தான்
 • எழுதி வழங்கான் வாழ்க்கை கழுதை புரண்ட களம்.
 • எழுத்தறச் சொன்னாலும் பெண்புத்தி பின்புத்தி.
 • எள் என்றால் எண்ணையாய் நிற்க வேண்டும்.
 • எளியவன் பெண்டாட்டி எல்லோருக்கும் மைத்துனி.
 • எளியாரை வலியார் அடித்தால் வலியாரை தெய்வம் அடிக்கும்
 • எள்ளு என்கிறதற்கு முன்னே எண்ணெய் கொண்டு வருகிறான்.
 • எள்ளுக்கு ஏழு உழவு , கொள்ளுக்கு ஓர் உழவு.
 • எறும்பு ஊரக் கல்லுந் தேயும்.
 • எறும்புந் தன் கையால் எண் சாண்

[தொகு]

 • ஏட்டுச் சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது.
 • ஏதென்று கேட்பாருமில்லை எடுத்துப் பிடிப்பாருமில்லை
 • ஏர் பிடித்தவன் என்ன செய்வான்? பானை பிடித்தவள் பாக்கியம்.
 • ஏரி நிறைந்தால் கரை கசியும்.
 • ஏருழுகிறவன் இளப்பமானால் எருது மச்சான் முறை கொண்டாடும்.
 • ஏவுகிறவனுக்கு வாய்ச்சொல், செய்கிறவனுக்குத் தலைச்சுமை
 • ஏழுழவு உழுதால் எருப்போட வேண்டாம்.
 • ஏழை அமுத கண்ணீர் கூரிய வாளை ஓக்கும்.
 • ஏழை என்றால் எவர்க்கும் எளிது
 • ஏழை பேச்சு அம்பலம் ஏறாது
 • ஏறச் சொன்னால் எருது கோபம், இறங்கச் சொன்னால் நொண்டிக்குக் கோபம்.

[தொகு]

 • ஐங்காயம் இட்டு அரைத்துக் கரைத்தாலும் தன் நாற்றம் போகாதாம் பேய்ச் சுரைக்காய்க்கு.
 • ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது.
 • ஐயமான காரியத்தைச் செய்தல் ஆகாது.
 • ஐயர் வருகிற வரை அமாவாசை நிற்குமா?

[தொகு]

 • ஒட்டத்கூத்தன் பாட்டுக்கு இரட்டைத் தாழ்ப்பாள்.
 • ஒருமுறை சேமித்த பணம், இருமுறை சம்பாதித்த பணத்திற்குச் சமம்.
 • ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம்.

[தொகு]

 • ஓசை பெறும் வெண்கலம் ஓசை பெறா மட்கலம்.
 • ஓட்டைக் கப்பலுக்கு ஒன்பது மாலுமி.
 • ஓடிப்போனவனுக்கு ஒன்பதாம் இடத்தில் இராசா, அகப்பட்டவனுக்கு அட்டமத்திலே சனி.
 • ஓடுகிறவனைக் கண்டால் துரத்துகிறவனுக்கு இலேசு.
 • ஓதாதார்க்கு இல்லை உணர்வொடு ஒழுக்கம்.
 • ஓதிய மரம் தூணாமோ, ஒட்டாங் கிளிஞ்சல் காசாமோ?
 • ஓதுவார் எல்லாம் உழுவான் தலைக்கடையிலே.
 • ஓர் ஊருக்கு ஒரு வழியா? ஒன்பது வழி.
 • ஓர் ஊர்ப்பேச்சு ஓர் ஊருக்கு ஏச்சு.
 • ஒரு காசு பேணின் இரு காசு தேறும்
 • ஒரு குடம் பாலுக்கு ஒரு துளி பிரை
 • ஒரு கை தட்டினால் ஓசை எழும்புமா?
 • ஒரு கை (அல்லது வெறுங்கை) முழம் போடுமா?
 • ஒரு நன்றி செய்தவரை உள்ள அளவும் நினை
 • ஒரு நாள் கூத்துக்கு மீசையைச் சிரைக்கவா?
 • ஒரு பானைச் சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம்.
 • ஒரு பொய்யை மறைக்க ஒன்பது பொய் சொல்லுதல்
 • ஒருமைப் பாடில்லாத குடி ஒருமிக்கக் கெடும்.
 • ஒருவர் அறிந்தால் இரகசியம், இருவர் அறிந்தால் அம்பலம்.
 • ஒருவனாய்ப் பிறந்தால் தனிமை, இருவராய்ப் பிறந்தால் பகைமை.
 • ஓய்யாரக் கொண்டையாம் தாழம்பூவாம், உள்ளே இருக்குமாம் ஈரும் பேனும்.
 • ஒழுக்கம் உயர்குலத்தின் நன்று.
 • ஒளிக்கப் போயும் தலையாரி வீட்டிலா!

[தொகு]

 • ஔவை சொல்லுக்கு அச்சம் இல்லை.

[தொகு]

 • கட்டக் கயிறு இல்லாமற் போனாலும் பேர் பொன்னம்மாள்.
 • கட்டிக்கொடுத்த சோறும் கற்றுக்கொடுத்த சொல்லும் எத்தனை நாள் நிற்கும்?
 • கட்டினவனுக்கு ஒரு வீடானால் கட்டாதவனுக்குப் பல வீடு.
 • கட்டின வீட்டுக்கு எட்டு வக்கணை.
 • கடலுக்குக் கரை போடுவார் உண்டா?
 • கடலைத் தாண்ட ஆசையுண்டு கால்வாயைத் தாண்டக் கால் இல்லை.
 • கடல் கொதித்தால் விளாவ நீர் ஏது?
 • கடல் திடலாகும், திடல் கடலாகும்.
 • கடல் மீனுக்கு நீச்சுப் பழக்க வேண்டுமா?
 • கடவுளை நம்பினோர் கைவிடப் படார்.
 • கடன் இல்லா கஞ்சி கால் வயிறு.
 • கடன் வாங்கிக் கடன் கொடுத்தவனும் கெட்டான்; மரம் ஏறிக் கைவிட்டவனும் கெட்டான்.
 • கடன் வாங்கியும் பட்டினி, கல்யாணம் பண்ணியும் பிரம்மச்சாரி.
 • கடித்த சொல்லினும் கனிந்த சொல்லே நன்மை.
 • கடுகத்தனை நெருப்பானாலும் போரைக் கொளுத்திவிடும்.
 • கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் போகுமா?
 • கடுகு போன இடம் ஆராய்வார், பூசணிக்காய் போன இடம் தெரியாது.
 • கடுங்காற்று மழை கூட்டும் கடுஞ் சிநேகம் பகை கூட்டும்.
 • கடுஞ் சொல் தயவைக் கெடுக்கும்.
 • கடைந்த மோரிலே குடைந்து வெண்ணெய் எடுக்கிறது.
 • கங்கையில் மூழ்கினாலும் காக்கை அன்னம் ஆகுமா?
 • கசடறக் கல்லார்க்கு இசை உறல் இல்லை.
 • கணக்கன் கணக்கறிவான் தன் கணக்கைத் தான் அறியான்.
 • கணக்கன் கணக்கைத் தின்னாவிடில், கணக்கனை கணக்கு தின்று விடும்.
 • கணக்கைப் பார்த்தால் பிணக்கு வரும்.
 • கண் கண்டது கை செய்யும்.
 • கண் குருடு ஆனாலும் நித்திரையில் குறையுமா?
 • கண்கெட்ட பின் சூரிய நமஸ்காரம்.
 • கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம்.
 • கண்டது கற்கப் பண்டிதனாவான்.
 • கண்டது சொன்னால் கொண்டிடும் பகை.
 • கண்டால் ஒரு பேச்சு, காணாவிட்டால் ஒரு பேச்சு.
 • கண்ணிலே குத்தின விரலைக் கண்டிப்பார் உண்டோ?
 • கண்ணிற் பட்டால் கரிக்குமா, புருவத்திற் பட்டால் கரிக்குமா?
 • கண்ணிற் புண் வந்தால் கண்ணாடி பார்த்தல் ஆகாது.
 • கண்ணீர் வெந்நீரானாலும் நெருப்பை அணைக்கும்.
 • கதிரவன் சிலரைக் காயேன் என்குமோ?
 • கப்பல் ஏறிப் பட்ட கடன் கொட்டை நூற்றா விடியும்.
 • கப்பற்காரன் பெண்டாட்டி தொப்பைக்காரி, கப்பல் உடைந்தால் பிச்சைக்காரி
 • கப்பற்காரன் வாழ்வு காற்று அடித்தால் போச்சு.
 • கம்மாளன் உறவு கணுக்கால் மட்டும்
 • கம்மாளன் பசுவைக் காதறுத்துப் பார்த்தால் அங்கேயும் செவ்வரக்கு.
 • கரணம் தப்பினால் மரணம்.
 • கரிவிற்ற பணம் கறுப்பாய் இருக்குமா?
 • கருமத்தை முடிக்கிறவன் கட்டத்தைப் பாரான்.
 • கரும்பு கசக்கிறது வாய்க் குற்றம்.
 • கரும்பு விரும்ப அது வேம்பாயிற்று.
 • கரும்பு ருசி என்று வேரோடு பிடுங்கலாமா?
 • கல்லடி பட்டாலும் படலாம் கண்ணடி படக்கூடாது.
 • கலகம் பிறந்தால் நியாயம் பிறக்கும்
 • கல்லடிச் சித்தன் போனவழி, காடுமேடெல்லாம் தவிடுபொடி.
 • கல்லாடம் [நூல்] படித்தவனோடு மல் ஆடாதே.
 • கல்லாதவரே கண்ணில்லாதவர்.
 • கல்லாதார் செல்வத்திலும் கற்றார் வறுமை நலம்.
 • கல்வி அழகே அழகு.
 • கல்வி இல்லாச் செல்வம் கற்பில்லா அழகு.
 • கல்விக்கு இருவர், களவுக் கொருவர்.
 • கவலை உடையோர்க்குக் கண்ணுறக்கம் வராது.
 • களை பிடுங்காப் பயிர் காற்பயிர்.
 • கழனி பானையில் கைவிட்ட மாதிரி.
 • கழுதைக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனை.
 • கழுதை எப்போ உழவு பழகுறது?! வண்ணாண் எப்போ பண்ணாடி (நில உடைமையாளர்) ஆவுறது?!
 • கள் விற்றுக் கலப்பணம் சம்பாதிப்பதைவிடக் கற்பூரம் விற்றுக் காற்பணம் சம்பாதிப்பது மேல்.
 • கள்ள மனம் துள்ளும்.
 • கள்ளனும் தோட்டக்காரனும் ஒன்று கூடினால் விடியுமட்டும் திருடலாம்.
 • கள்ளம் பெரிதோ? காப்பு பெரிதோ!
 • கள்ளிக்கு முள்வேலி இடுவானேன்!
 • கள்ளைக் குடித்தால் உள்ளதைச் சொல்லுவான்.
 • கறையான் புற்று பாம்புக்கு உதவுகிறது.
 • கற்றது கைம்மண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு.
 • கற்றோர்க்குச் சென்ற இடமெல்லாஞ் சிறப்பு.
 • கற்கையில் கல்வி கசப்பு, கற்றபின் அதுவே இனிப்பு.
 • கற்பில்லாத அழகு, வாசனை இல்லாத பூ.
 • கறப்பது கால்படி என்றாலும் உதைப்பது பல்லு போகவாம்
 • கனவில் கண்ட பணம் செலவிற்கு உதவுமா?
 • கனிந்த பழம் தானே விழும்.
 • கனியை விட்டுக் காயைத் தின்பாளா?

கா[தொகு]

 • காசுக்கு ஒரு குதிரையும் வேண்டும் காற்றைப் போலப் பறக்கவும் வேண்டும்.
 • காட்டு வாழை வந்தால் வீட்டு வாழ்வு போகும்.
 • காட்டுக்கு எறித்த நிலாவும் கானலுக்குப் பெய்த மழையும்.
 • காகம் திட்டி மாடு சாகாது.
 • காட்டுப் பூனைக்குச் சிவராத்திரி விரதமா?
 • காட்டை வெட்டிச் சாய்த்தவனுக்குக் கம்பு பிடுங்கப் பயமா?
 • காடு காத்தவனும் கச்சேரி காத்தவனும் பலன் அடைவான்.
 • காண ஒரு தரம் கும்பிட ஒரு தரமா?
 • காணி ஆசை கோடி கேடு.
 • காணிக்குச் சோம்பல் கோடிக்கு வருத்தம்
 • காத்திருந்தவன் பெண்டாட்டியை நேத்து வந்தவன் கொண்டு போனானாம்.
 • காப்பு சொல்லும் கை மெலிவை.
 • காமாலைக் கண்ணணுக்குக் கண்டதெல்லாம் மஞ்சள் நிறம்.
 • காய்த்த மரம் கல் அடிபடும்.
 • காய்ந்தும் கெடுத்தது பெய்தும் கெடுத்தது.
 • கார்த்திகைக்குப் பின் மழையும் இல்லை, கர்ணனுக்குப் பின் கொடையும் இல்லை
 • கார்ப் பயிர் கலந்து கெட்டது
 • காரியம் பெரிதோ வீரியம் பெரிதோ?
 • காரியமாகும் வரையில் கழுதையையும் காலைப்பிடி.
 • காலம் செய்கிறது ஞாலம் செய்யாது.
 • காலம் போம் வார்த்தை நிற்கும், கப்பல் போம் துறை நிற்கும்
 • காலளவே ஆகுமாம் கப்பலின் ஓட்டம், நூலளவே ஆகுமாநுண்சீலை.
 • காலுக்குத் தக்க செருப்பும்,கூலிக்குத் தக்க உழைப்பும்.
 • காவடிப் பாரம் சுமக்கிறவனுக்குத் தெரியும்
 • காதற்ற ஊசியும் வாராது காணுங் கடைவழிக்கே
 • காற்றில்லாமல் தூசி பறக்குமா?
 • காற்று உள்ளபோதே தூற்றிக்கொள்.
 • காற்றுக்கு எதிர்லே துப்பினால் முகத்தில் விழும்.

கி[தொகு]

 • கிட்டாதாயின் வெட்டென மற.
 • கிடக்கிறபடி கிடக்கட்டும் கிழவியைத் தூக்கி மணையில் வை.
 • கிணற்றுக்குத் தப்பித் தீயிலே பாய்ந்தான்.
 • கிணற்றுத் தவளைக்கு நாட்டு வளப்பம் ஏன்?
 • கிழவன் பேச்சு கின்னாரக்காரனுக்குக் கேட்குமா?

கீ[தொகு]

 • கீர்த்தியால் பசி தீருமா?
 • கீரை மசிச்ச சட்டியிலே ரசம் வச்சமாதிரி.
 • கீறி ஆற்றினால் புண் ஆறும்.

கு[தொகு]

 • குங்குமம் சுமந்த கழுதை மணம் அறியுமா?
 • குசவனுக்கு ஆறுமாதம் தடிகாரனுக்கு அரை நாழிகை.
 • குடல் காய்ந்தால் குதிரையும் வைக்கோல் தின்னும்.
 • குடி, சூது, விபசாரம் குடியைக் கெடுக்கும்.
 • குடிக்கிறது கூழ் கொப்புளிக்கிறது பன்னீர்.
 • குடி வைத்த வீட்டிலே கொள்ளி வைக்கலாமா?
 • குடும்பத்தில் இளையவனும் கூத்தாடியில் கோமாளியும் ஆகாது.
 • குட்டுப் பட்டாலும் மோதிரக் கையால் குட்டுப்படவேண்டும்.
 • குணத்தை மாற்றக் குருவில்லை.
 • குணம் இல்லா வித்தை எல்லாம் அவித்தை.
 • குணம் பெரிதேயன்றிக் குலம் பெரிதன்று.
 • குதிரை இருப்பு அறியும், கொண்ட பெண்டாட்டி குணம் அறிவாள்.
 • குதிரை ஏறாமல் கெட்டது, கடன் கேளாமல் கெட்டது.
 • குதிரை குணமறிந்தல்லவோ தம்பிரான் கொம்பு கொடுக்கவில்லை.
 • குந்தி இருந்து தின்றால் குன்றும் மாளும்.
 • குப்பை உயரும் கோபுரம் தாழும்.
 • குமர் தனியப் போனாலும் கொட்டாவி தனியப் போகாது.
 • குரங்கின் கைப் பூமாலை.
 • குரங்குக்குப் புத்தி சொல்லித் தூக்கணாங் குருவி கூண்டு இழந்தது.
 • குரு இலார்க்கு வித்தையுமில்லை முதல் இல்லார்க்கு ஊதியமில்லை.
 • குரு குசு விட்டால் குற்றமில்லை.
 • குருட்டுக் கண்ணுக்குக் குறுணி மையிட்டுமென்ன?
 • குரு மொழி மறந்தோன் திருவழிந்து அழிவான்.
 • குரைக்கிற நாய் கடிக்காது.
 • குரைக்கிற நாய் வேட்டை பிடிக்குமா?
 • குலம் குப்பையிலே, பணம் பந்தியிலே
 • குலத்தளவே ஆகுமாம் குணம்
 • குலவித்தை கற்றுப் பாதி கல்லாமற் பாதி.
 • குல வழக்கும் இடை வழக்கும் கொஞ்சத்தில் தீராது.
 • குறைகுடம் தளும்பும், நிறைகுடம் தளும்பாது.
 • குறையச் சொல்லி, நிறைய அள.
 • குற்றமுள்ள நெஞ்சு குறுகுறுக்கும், குறும்பியுள்ள காது தினவு கொள்ளும்
 • குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை
 • குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடின இடத்திலே.
 • குப்பையிற் கிடந்தாலும் குன்றிமணி நிறம் போகுமா?
 • கும்பிடு கொடுத்துக் கும்பிடு வாங்கு.

கூ[தொகு]

 • கூரைமேலே சோறு போட்டால் ஆயிரம் காகம்.
 • கூரையேறி கோழி பிடிக்காதவன் வானம் ஏறி வைகுண்டம் போனானாம்..
 • கூலியைக் குறைக்காதே வேலையைக் கெடுக்காதே?
 • கூழுக்கு மாங்காய் கொண்டாட்டம், குரங்குக்குத் தேங்காய் கொண்டாட்டம்.
 • கூழுக்கும் ஆசை, மீசைக்கும் ஆசை.

கெ[தொகு]

 • கெடுக்கினும் கல்வி கேடுபடாது
 • கெடுமதி கண்ணுக்குத் தோன்றாது
 • கெடுவான் கேடு நினைப்பான்
 • கெட்டாலும் செட்டி செட்டியே, கிழிந்தாலும் பட்டு பட்டே.
 • கெட்டிக்காரன் புளுகு எட்டு நாளையில் தெரியும்.
 • கெட்டும் பட்டணம் சேர்
 • கெண்டையைப் போட்டு வராலை இழு.
 • கெரடி கற்றவன் இடறி விழுந்தால் அதுவும் ஒரு வித்தை என்பான்.
 • கெலிப்பும் தோற்பும் ஒருவர் பங்கல்ல.

கே[தொகு]

 • கேடு வரும் பின்னே, மதி கெட்டுவரும் முன்னே.
 • கேட்டதெல்லாம் நம்பாதே. நம்பியதெல்லாம் சொல்லாதே.
 • கேளும் கிளையுங் கெட்டோர்க்கு இல்லை.
 • கேள்விப் பேச்சில் பாதிதான் நிசம்.
 • கேள்விச் செவியன் குடியைக் கெடுத்தான்.

கை[தொகு]

 • கைக்கு எட்டினது வாய்க்கு எட்டவில்லை.
 • கைக்கோளனுக்குக் காற்புண்ணும் நாய்க்குத் தலைப்புண்ணும் ஆறா
 • கைப்புண்ணுக்குக் கண்ணாடி வேண்டுமா?
 • கைப்பொருளற்றால் கட்டினவளும் பாராள்
 • கையாளாத ஆயுதம் துருப்பிடிக்கும்
 • கையிலே காசு வாயிலே தோசை
 • கையில் உண்டானால் காத்திருப்பார் ஆயிரம் பேர்.
 • கையூன்றிக் கரணம் போடவேண்டும்.
 • கையில் பிடிப்பது துளசி மாலை, கக்கத்தில் இடுக்குவது கன்னக்கோலம்

கொ[தொகு]

 • கொடிக்குக் காய் கனமா?
 • கொடுக்கிறவனைக் கண்டால் வாங்குகிறவனுக்கு இளக்காரம்.
 • கொடுங்கோல் அரசு நெடுங்காலம் நில்லாது.
 • கொடுத்ததைக் கேட்டால் அடுத்து வரும் பகை.
 • கொட்டினால் தேள், கொட்டாவிட்டால் பிள்ளைப் பூச்சி
 • கொண்டானும் கொடுத்தானும் ஒன்று, கலியாணத்தைக் கூட்டி வைத்தவன் வேறு.
 • கொலைக்கு அஞ்சாதவன் பழிக்கு அஞ்சான்.
 • கொல்லன் தெருவில் ஊசி விலைபோமா?
 • கொல்லைக் காட்டு நரி சலசலப்புக்கு அஞ்சுமா?
 • கொள்ளிக்கு எதிர்போனாலும், வெள்ளிக்கு எதிர்போகலாகாது.
 • கொற்றவன் தன்னிலும் கற்றவன் மிக்கோன்.

கோ[தொகு]

 • கோட் சொல்பவைக் கொடுந்தேள் என நினை.
 • கோட் சொல்லும் வாய் காற்றுடன் நெருப்பு.
 • கோணி கோடி கொடுப்பதிலும் கோணாமற் காணி கொடுப்பது நல்லது.
 • கோத்திரமறிந்து பெண்ணைக்கொடு, பாத்திரமறிந்து பிச்சையிடு.
 • கோபம் உள்ள இடத்தில் குணம் உண்டு.
 • கோபம் சண்டாளம்.
 • கோயிற் பூனை தேவர்க்கு அஞ்சுமா?
 • கோழி மிதித்துக் குஞ்சு முடம் ஆகுமா?
 • கோளுஞ் சொல்லி கும்பிடுவானேன்?
 • கோடானுகோடி கொடுப்பினும் தன்னுடைய நாக்கு கோடாமை கோடி பெறும்
 • கோடானுகோடி கொடுத்தாலும் நாவினால் தவறு சொல்லாதது கோடி பெறும்.
 • கோடி கொடுப்பினும் குடில் பிறந்தார் தம்மோடு கூடுவதே கோடி பெறும்.

[தொகு]

 • சண்டிக் குதிரை நொண்டிச் சாரதி
 • சத்தியமே வெல்லும், அசத்தியம் கொல்லும்.
 • சந்தியிலே அடித்ததற்குச் சாட்சியா?
 • சபையிலே நக்கீரன் அரசிலே விற்சேரன்.
 • சம்பளம் இல்லாத சேவகனும், கோபமில்லாத எசமானும் சருகைக் கண்டு தணலஞ்சுமா
 • சர்க்கரை என்றால் தித்திக்குமா?

சா[தொகு]

 • சாகத் துணிந்தவனுக்கு சமுத்திரம் முழங்கால்.
 • சாகிறவரைக்குஞ் சங்கடமானால் வாழுகிறது எக்காலம்?
 • சாகிறவரையில் வைத்தியன் விடான், செத்தாலும் விடான் பஞ்சாங்கக்காரன்.
 • சாட்சிக்காரன் காலில் விழுவதிலும் சண்டைக்காரன் காலில் விழலாம்.
 • சாட்டை இல்லாப் பம்பரம் ஆட்டிவைக்க வல்லவன்.
 • சாண் ஏற முழம் சறுக்கிறது.
 • சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது.
 • சாத்திரம் பாராத வீடு சமுத்திரம், பார்த்த வீடு தரித்திரம்.
 • சாத்திரம் பொய் என்றால் கிரகணத்தைப் பார்.
 • சாதுரியப்பூனை மீன் இருக்க, புளியங்காயத் திங்கிறதாம்
 • சாப்பிள்ளை பெற்றாலும் மருத்துவச்சிக் கூலி தப்பாது.

சி[தொகு]

 • சின்னப்புள்ள வெள்ளாமை வீடு வந்து சேராது.

சு[தொகு]

 • சுக துக்கம் சுழல் சக்கரம்.
 • சுடர் விளக்காயினும் தூண்டுகோல் ஒன்று வேண்டும்.
 • சுட்ட சட்டி அறியுமா சுவை.
 • சுட்ட மண்ணும் பச்சை மண்ணும் ஒட்டுமா?
 • சுண்டைக்காய் காற்பணம் சுமை கூலி முக்காற்பணம்.
 • சுத்தம் சோறு போடும் எச்சில் இரக்க வைக்கும்.
 • சுத்த வீரனுக்கு உயிர் துரும்பு.
 • சும்மா வந்த மாட்டை பல்லைப் பிடித்துப் பாராதே
 • சும்மா இருக்கிற தம்பிரானுக்கு இரண்டு பட்டை.
 • சும்மா கிடக்கிற சங்கை ஊதிக்கெடுத்தான் ஆண்டி.
 • சுயபுத்தி போனாலும் சொற்புத்தி வேண்டாமா?
 • சுவரை வைத்துத்தான் சித்திரம் வரையவேண்டும்.
 • சுவாமி வரங் கொடுத்தாலும் பூசாரி இடங்கொடுக்க மாட்டான்.

சூ[தொகு]

 • சூடு கண்ட பூனை அடுப்பங் கரையிற் சேராது.

செ[தொகு]

 • செக்களவு பொன்னிருந்தாலும் செதுக்கியுண்டால் எத்தனை நாளுக்குக் காணும்.?
 • செடியிலே வணங்காததா மரத்திலே வணங்கும்?
 • செட்டி மிடுக்கோ சரக்கு மிடுக்கோ?
 • செட்டியார் வாழ்வு செத்தால் தெரியும்.
 • செத்தவன் உடைமை இருந்தவனுக்கு அடைக்கலம்.
 • செயவன திருந்தச் செய்.
 • செருப்பின் அருமை வெயிலில் தெரியும், நெருப்பின் அருமை குளிரில் தெரியும்.
 • செருப்புக்காகக் காலைத் தறிக்கிறதா?
 • செல்லமுத்துன வாழக்காய் புளியில்லாமல் அவிஞ்சுச்சாம்.
 • செலவில்லாச் செலவு வந்தால் களவில்லாக் களவு வரும்.
 • சென்ற இடம் எல்லாம் சிறப்பே கல்வி.

சே[தொகு]

 • சேத்துல கிடக்கிற எருமையைத் தூக்குவானேன். சேலை நனைஞ்சுதுன்னு அழுவானேன்!?
 • சேராத இடத்திலே சேர்ந்தால் துன்பம் வரும்.
 • சேற்றிலே புதைந்த யானையைக் காக்கையுங் கொத்தும்.
 • சேற்றிலே செந்தாமரை போல.

சை[தொகு]

 • சைகை அறியாதவன் சற்றும் அறியான்.

சொ[தொகு]

 • சொப்பனங் கண்ட அரிசி சோற்றுக்காகுமா?
 • சொல் அம்போ வில் அம்போ?
 • சொல்லாது பிறவாது அள்ளாது குறையாது.
 • சொல்லாமற் செய்வார் நல்லோர் சொல்லியுஞ் செய்யார் கசடர்.
 • சொல்லிப் போகவேணும் சுகத்திற்கு, சொல்லாமற் போகவேணும் துக்கத்திற்கு.
 • சொல்லுகிறவனுக்கு வாய்ச்சொல் , செய்கிறவனுக்கு தலைச்சுமை.
 • சொல்வல்லவனை வெல்லல் அரிது.
 • சொறி புடிச்ச கையும் சிரங்கு புடிச்ச கையும் சும்மா இருக்குமா!?
 • சொறிந்து தேய்க்காத எண்ணெயும் பரிந்து இடாத சோறும் பாழ்.
 • சொற்கேளாப்  பிள்ளையினால் குலத்துக்கீனம்.
 • சொன்னதைச் சொல்லும் கிளிப்பிள்ளை.

சோ[தொகு]

 • சோம்பலே சோறு இன்மைக்குப் பிதா.
 • சோம்பேறிக்கு வாழைப்பழம் தோலோடே..
 • சோற்றுக்குக் கேடு பூமிக்குப் பாரம்.
 • சோழியன் குடுமி சும்மா ஆடாது

[தொகு]

 • தங்கம் தரையிலே தவிடு பானையிலே.
 • தஞ்சம் என்று வந்தவனை வஞ்சித்தல் ஆகாது.
 • தடி எடுத்தவன் தண்டல்காரனா ?
 • தட்டானுக்குப் பயந்தல்லவோ பரமசிவனும் அணிந்தான் சர்ப்பத்தையே.
 • தட்டானுக்கு சட்டை போட்டால் குட்டை பையன் கட்டையால் அடிப்பான்
 • தட்டிப்பேச ஆள் இல்லாவிட்டால் தம்பி சண்டப் பிரசண்டன்.
 • தணிந்த வில்லுத்தான் தைக்கும்.
 • தண்ணீரிலே விளைந்த உப்புத் தண்ணீரிலே கரைய வேண்டும்.
 • தண்ணீரையும் தாயையும் பழிக்காதே.
 • தண்ணீர் வெந்நீரானாலும் நெருப்பை அவிக்கும்.
 • தந்தை எவ்வழி புதல்வன் அவ்வழி.
 • தம்பி உடையான் படைக்கு அஞ்சான்.
 • தருமம் தலை காக்கும்.
 • தலை இடியும் காய்ச்சலும் தனக்கு வந்தால் தெரியும்.
 • தலை இருக்க வால் ஆடலாமா ?
 • தலைக்கு மேல் வெள்ளம் சாண் ஓடி என்ன, முழம் ஓடி என்ன ?
 • தலை எழுத்தை தந்திரத்தால் வெல்லலாமா?
 • தலையாரியும் அதிகாரியும் ஒன்றானால் சம்மதித்தபடி திருடலாம்.
 • தவத்துக்கு ஒருவர் கல்விக்கு இருவர்.
 • தவளை தன் வாயாற் கெடும்.
 • தவிட்டுக்கு வந்த கை தங்கத்துக்கும் வரும்.
 • தனிமரம் தோப்பாகுமா?
 • தத்தித்தூதோதாது தாதித்தூதோதீது!

தா[தொகு]

* தான் திருடன் பிறரை நம்பான்.
* தாயிற் சிறந்த கோயிலுமில்லை

து[தொகு]

 • துப்பு கெட்டவளுக்கு இரட்டை பரிசாம்.
 • துள்ளற மாடு பொதி சுமக்காது.

தொ[தொகு]

 • தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு வரைக்கும். பட்டம் பட்டதாரி ஆசிரியர் கழகம் ஆதரவு பெற்ற இடங்கள் தவிர வேறு யாரும் தலைவராக வளரக் கூடாது

[தொகு]

 • நகத்தாலே கிள்ளுகிறதைக் கோடாரி கொண்டு வெட்டுகிறான்.
 • நடக்க அறியாதவனுக்கு நடுவீதி காத வழி.
 • நடந்தால் நாடெல்லாம் உறவு , படுத்தால் பாயும் பகை.
 • நட்டுவன் பிள்ளைக்குக் கொட்டிக் காட்ட வேண்டுமா !
 • நண்டு கொழுத்தால் வளையில் இராது, தண்டு கொழுத்தால் தரையில் இராது.
 • நண்டு திங்கிற ஊருக்குப் போனால் நடுத்துண்டு நம்ம துண்டு
 • நத்தையின் வயிற்றிலும் முத்துப் பிறக்கும்
 • நமக்கு ஆகாததது நஞ்சோடு ஒக்கும்.
 • நமனுக்கு நாலு பிள்ளை கொடுத்தாலும் உற்றாருக்கு ஒரு பிள்ளை கொடுக்கமாட்டான்.
 • நமன் அறியாத உயிரும் நாரை அறியாத குளமும் உண்டோ?
 • நயத்திலாகிறது பயத்திலாகாது.
 • நரிக்கு இடங்கொடுத்தால் கிடைக்கு இரண்டு ஆடு கேட்டும்.
 • நரிக்கு கொண்டாட்டம் நண்டுக்குத் திண்டாட்டம்.
 • நரை திரை இல்லை, நமனும் அங்கில்லை.
 • நல் இணக்க மல்லது அல்லற் படுத்தும்.
 • நல்லது செய்து நடுவழியே போனால், பொல்லாதது போகிற வழியே போகிறது.
 • நல்ல வேளையில் நாழிப்பால் கறவாதது கன்று செத்துக் கலப் பால் கறக்குமா ?
 • நல்லவன் என்று பெயர் எடுக்க நெடுநாட் செல்லும்.
 • நல்லவன் ஒரு நாள் நடுவே நின்றால் அறாத வழக்கும் அறும்.
 • நல்லார் பொல்லாரை நடக்கையால் அறியலாம்.
 • நக்குற நாய்க்கு, செக்கு என்ன, சிவலிங்கம் என்ன.

நா[தொகு]

 • நா அசைய நாடு அசையும்.
 • நாக்கிலே இருக்கிறது நன்மையும் தீமையும்.
 • நாடறிந்த பார்ப்பானுக்கு பூணூல் அவசியமா?
 • நாம் ஒன்று நினைக்க , தெய்வம் ஒன்று நினைக்கும்.
 • நாயைக் கண்டால் கல்லை காணோம், கல்லைக் கண்டால் நாயை காணோம்.
 • நாய் இருக்கிற சண்டை உண்டு.
 • நாய்க்கு வேலையில்லை நிறக நேரமும் இல்லை.
 • நாய் விற்ற காசு குரைக்குமா?
 • நாலாறு கூடினால் பாலாறு.
 • நாள் செய்வது நல்லார் செய்யார்.
 • நாற்பது வயதுக்கு மேல் நாய் குணம்.
 • நாற்பது வயதுக்கு மேல் நாய் குணம்.

நி[தொகு]

 • நித்தம் போனால் முத்தம் சலிக்கும்.
 • நித்திய கண்டம் பூரண ஆயிசு.
 • நித்தியங் கிடைக்குமா அமாவாசை சோறு?
 • நித்திரை சுகம் அறியாது.
 • நிலத்தில் எழுந்த பூண்டு நிலத்தில் மடிய வேண்டும்.
 • நிழலின் அருமை வெயிலிற் போனால் தெரியும்.
 • நின்ற வரையில் நெடுஞ் சுவர், விழுந்த அன்று குட்டிச்சுவர்.

நீ[தொகு]

 • நீந்த மாட்டாதவனை ஆறு கொண்டு போம்.
 • நீர் ஆழம் கண்டாலும் நெஞ்சு ஆழம் காண முடியாது.
 • நீர் உள்ள மட்டும் மீன் குஞ்சு துள்ளும்.
 • நீர் மேல் எழுத்து போல்.
 • நீலிக்குக் கண்ணீர் இமையிலே.
 • நீள நீளத் தெரியும் மெய்யும் பொய்யும்.

நு[தொகு]

 • நுனிக்கொம்பில் ஏறி அடிக்கொம்பு வெட்டுவார்களா?

நூ[தொகு]

 • நூல் கற்றவனே மேலவன்.
 • நூலளவே யாகுமாம் நுண்ணறிவு.
 • நூலைப் போல சேலை தாயைப் போல பிள்ளை.
 • நூற்றுக் மேல் ஊற்று, ஆயிரத்துக்கு மேல் ஆற்றுப் பெருக்கு.
 • நூற்றைக் கொடுத்தது குறுணி.

நெ[தொகு]

 • நெய் முந்தியோ திரி முந்தியோ.
 • நெருப்பு இல்லாமல் நீள் புகை எழும்புமா?
 • நெருப்பு என்றால் வாய்வெந்து போமா?
 • நெருப்புப் பந்திலிலே மெழுகுப் பதுமை ஆடுமோ?
 • நெல்லுக்குப் பாய்கிற தண்ணீர் புல்லுக்கும் பாயும்.

நே[தொகு]

 • நேற்று உள்ளார் இன்று இல்லை.
 • நேத்து அடிச்ச மொசலு(முயல்) இன்னைக்கு விருந்தாச்சு. மொசலை (முயலை) அடிச்சவன் செத்து ஆறு மாசமாச்சு

நை[தொகு]

 • நைடதம் புலவர்க்கு ஔடதம்.

நொ[தொகு]

 • நொண்டிக் குதிரைக்குச் சறுக்கினது சாக்கு.
 • நொறுங்கத் தின்றால் நூறு வயது.

நோ[தொகு]

 • நோயற்ற வாழ்வே குறையற்ற செல்வம்.
 • நோய் கொண்டார் பேய் கொண்டார்.
 • நோய்க்கு இடம் கொடேல்.

[தொகு]

 • பகலில் பக்கம் பார்த்துப் பேசு இரவில் அதுதானும் பேசாதே.
 • பகுத்தறியாமல் துணியாதே , படபடப்பாகச் செய்யாதே.
 • பகைவர் உறவு புகை எழு நெருப்பு.
 • பக்கச் சொல் பதினாயிரம்.
 • பசி எடுத்தவனுக்கு ருசி தெரியாது.
 • பசியுள்ளவன் ருசி அறியான்.
 • பசி வந்திடில் பத்தும் பறந்துபோகும்
 • பசுவிலும் ஏழை இல்லை பார்ப்பாரிலும் ஏழையில்லை.
 • பச்சை மண்ணும் சுட்டமண்ணும் ஒட்டுமா?
 • பங்குனி என்று பருக்கிறதுமில்லை, சித்திரை என்றும் சிறுக்கிறுதுமில்லை
 • பஞ்சும் நெருப்பும் ஒன்றாய்க் கிடக்குமோ?
 • படிக்கிறது திருவாய் மொழி இடிக்கிறது பெருமாள் கோயில்.
 • படைக்கும் ஒருவன் கொடைக்கும் ஒருவன்.
 • படையிருந்தால் அரணில்லை.
 • படை முகத்திலும் அறிமுகம் வேண்டும்.
 • பட்ட காலிலே படும் கெட்ட குடியே கெடும்.
 • பட்டா உன்பேரில் சாகுபடி என்பேரில்.
 • பட்டுக்கோட்டைக்கு வழி கேட்டால், கொட்டைப் பாக்கு விலை சொல்லுகின்றாய்.
 • பட்டும் பட்டாடையும் பெட்டியிலிருக்கும், காற்காசு கந்தையில் ஓடி உலாவும்.
 • பணக்காரன் பின்னும் பத்துப்பேர், பைத்தியக்காரன் பின்னும் பத்துப்பேர்.
 • பணத்தைப் பார்க்கிறதா பழைமையைப் பார்க்கிறதா?
 • பணம் என்ன செய்யும் பத்தும் செய்யும்.
 • பணக்காரன் பின்னும் பத்துப்பேர், பைத்தியக்காரன் பின்னும் பத்துபேர்.
 • பணம் உண்டானால் மணம் உண்டு.
 • பணம் பந்தியிலே குலம் குப்பையிலே.
 • பண்ணப் பண்ணப் பலவிதம் ஆகும்
 • பண்ணிய பயிரிலே புண்ணியம் தெரியும்.
 • பதறாத காரியம் சிதறாது.
 • பந்திக்கில்லாத வாழைக்காய் பந்தலிலே கட்டித் தொங்குகிறது.
 • பத்துப்பேருக்குப் பல்குச்சி ஒருவனுக்குத் தலைச்சுமை.
 • பரணியிலே பிறந்தால் தரணி ஆளலாம்.
 • பருத்திக்கு உழும் முன்னே தம்பிக்கு எட்டு முழம்.
 • பலநாளைத் திருடன் ஒரு நாளைக்கு அகப்படுவான்.
 • பல மரம் கண்ட தச்சன் ஒரு மரமும் வெட்டமாட்டான்.
 • பல்லக்கு ஏய யோகம் உண்டு உன்னி ஏறச் சீவன் இல்லை.
 • பல்லுப் போனால் சொல்லுப் பேச்சு.
 • பழகப் பழகப் பாலும் புளிக்கும்.
 • பழி ஒரு பக்கம் பாவம் ஒரு பக்கம்.
 • பழுத்த ஒலையைப் பார்த்துக் குருத்தோலை சிரிக்கிறதாம்.
 • பழுத்த பழம் கொம்பிலே நிற்குமா?
 • பள்ளிக் கணக்குப் புள்ளிக்கு உதவாது.
 • பன்றியின் முன்னே முத்துக்களைப் போடாதே.
 • பனங்காட்டு நரி சலசலப்புக்கு அஞ்சுமா?
 • பனி பெய்தால் மழை இல்லை, பழம் இருந்தால் பூ இல்லை.
 • பனை நிழலும் நிழலோ, பகைவர் உறவும் உறவோ?
 • பனை மரத்தின் கீழே பாலைக் குடித்தாலும் கள் என்று நினைப்பர்.
 • பன்றிக்குப் பின் போகிற கன்றும் கெடும்.
 • பன்றி பல குட்டி சிங்கம் ஒரு குட்டி.

பா[தொகு]

 • பாம்பு தின்னும் ஊரில் நடு கண்டம் நமக்கு.
 • பாம்பின் கால் பாம்பறியும்.
 • பாழில் போட்டாலும் பட்டத்தில் போடு
 • பாம்பு கடித்தால் பத்து நமிஷம், அரணை கடித்தால் அரை நிமிஷம்

பு[தொகு]

 • புத்திகெட்ட இராசாவுக்கு மதிகெட்ட மந்திரி.
 • புத்திமான் பலவான்.
 • புலிக்குப் பிறந்தது பூனையாய்ப் போகுமா?
 • புலி பதுங்குவது பாய்ச்சலுக்கு அடையாளம்.
 • புயலுக்குப் பின் அமைதி

பூ[தொகு]

 • பூ மலர்ந்து கெட்டது வாய் விரிந்து கெட்டது
 • பூமியைப்போலப் பொறுமை வேண்டும்.
 • பூவிற்றகாசு மணக்குமா?
 • பூனைக்கு கொண்டாட்டம், எலிக்குத் திண்டாட்டம்.

பெ[தொகு]

 • பெண் என்றால் பேயும் இரங்கும்.
 • பெண்டு வாய்க்கும் புண்ணியவானுக்கு பண்டம் வாய்க்கும் பாக்கியவானுக்கு.
 • பெண்ணின் கோணல் பொன்னிலே நிமிரும்.
 • பெண்ணென்று பிறந்த போது புருடன் பிறந்திருப்பான்.
 • பெண் புத்தி பின் புத்தி
 • பெண் வளர்த்தி பீர்க்கங் கொடி.
 • பெண்ணிடம் வயதைக் கேட்காதே. ஆண்பிள்ளையிடம் வருமானத்தைக் கேட்காதே..
 • பெத்த வயத்திலே பிரண்டையைக் கட்டிக்கொள்.
 • பெருமாள் இருக்கிற வரையில் திருநாள் வரும்.
 • பெருமையும் சிறுமையும் வாயால் வரும்.
 • பெற்ற மனம் பித்து பிள்ளை மனம் கல்லு.

பே[தொகு]

 • பேச்சைக்கொடுத்து ஏச்சை வாங்குவானேன்?
 • பேசப் பேச மாசு அறும்.
 • பேசாதிருந்தால் பிழையொன்றுமில்லை.
 • பேராசை பெருநட்டம்.
 • பேர் இல்லாச் சந்நிதி பாழ், பிள்ளை இல்லாச் செல்வம் பாழ்
 • பேச்சு பல்லக்கு தம்பி கால்நடை

பொ[தொகு]

 • பொங்குன காலத்துக்கு புளியங்காய், மங்குன காலத்துக்கு மாங்காய் காய்க்குமாம்.
 • பொண்டாட்டி செத்துப் போயிட்டால் புருசன் புதுமாப்பிள்ளை.
 • பொய் சொல்லி வாழ்ந்தவனுமில்லை , மெய் சொல்லிக் கெட்டவனுமில்லை.
 • பொய் சொன்ன வாய்க்குப் போசனங் கிடையாது.
 • பொறுத்தார் பூமி ஆள்வார் பொங்கினார் காட்டாள்வார்.
 • பொறி வென்றவனே அறிவின் குருவாம்.
 • பொறுமை கடலினும் பெரிது.
 • பொற்கலம் ஒலிக்காது, வெண்கலம் ஒலிக்கும்.
 • பொன் ஆபரணத்தைப் பார்க்கிலும் புகழ் ஆபரணமே பெரிது.

போ[தொகு]

 • போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து.
 • போரோடு தின்கிற மாட்டுக்குப் பிடுங்கி போட்டுக் கட்டுமா?
 • போனதை நினைக்கிறவன் புத்தி கெட்டவன்.

[தொகு]

 • மகன் செத்தாலும் சாகட்டும், மருமகள் தாலி அறுக்கனும்.
 • மடியிலே கனமிருந்தால்தான் வழியிலே பயம்.
 • மட்டான போசனம் மனதிற்கு மகிழ்ச்சி.
 • மண் குதிரையை நம்பி ஆற்றில் இறங்கலாமா?
 • மண்டையுள்ள வரை சளி போகாது.
 • மதியார் வாசலை மிதியாதிருப்பதே உத்தமம்.
 • மந்திரிக்கும் உண்டு மதிக்கேடு.
 • மரம் வெட்டுகிறவனுக்கு நிழலும்..., மண் தோடுகிறவனுக்கு இடமும் கொடுக்கும்.
 • மரம் வைத்தவன் த்ண்ணீர் வார்ப்பான்.
 • மருண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய்.
 • மருந்தும் விருந்தும் மூன்று வேளை.
 • மருந்தே யாயினும் விருந்தோடு உண்.
 • மலிந்த சரக்குக் கடைத் தெருவுக்கு வரும்.
 • மலையைத் துளைக்கச் சிற்றுளி போதாதா?
 • மல்லாந்து உமிழ்ந்தால் மார்மேல் விழும்.
 • மவுனம் கலக நாசம்
 • மழைமுகம் காணாத பயிரும் தாய்முகம் காணாத பிள்ளையும்.
 • மழை விட்டாலும் தூவானம் விடவில்லை.
 • மனதிலிருக்கும் இரகசியம் மதி கேடனுக்கு வாக்கிலே.
 • மனமுரண்டிற்கு மருந்தில்லை.
 • மனம் உண்டானால் இடம் உண்டு.
 • மனம் தடுமாறினால் மாற்றானுக்கு வலிமை.
 • மனம் போல வாழ்வு.
 • மன்னன் எப்படியோ மன்னுயிர் அப்படி.
 • மண்னுயிரை தன்னுயிர்போல் நினை.

மா[தொகு]

 • மாடம் இடிந்தால் கூடம்.
 • மாடு கிழமானாலும் பாலின் சுவை போகுமா?
 • மாடு கெட்டால் தேடலாம் மனிதர் கெட்டால் தேடலாமா?
 • மாடு மேய்க்காமற் கெட்டது பயிர் பார்க்காமற் கெட்டது.
 • மாதா ஊட்டாத சோறு மாங்காய் ஊட்டும்.
 • மா பழுத்தால் கிளிக்காம், வேம்பு பழுத்தால் காக்கைக்காம்.
 • மாமியாரும் ஒரு வீட்டு மாட்டுப் பெண்தான்.
 • மாமியார் உடைத்தால் மண் குடம் மருமகள் உடைத்தால் பொன்குடம்.
 • மாமியார் மெச்சின மருமகளில்லை, மருமகள் மெச்சின மாமியாரில்லை.
 • மாரடித்த கூலி மடி மேலே.
 • மாரிக்காலத்தில் பதின்கல மோரும் கோடைக்காலத்தில் ஒருபடி நீருஞ் சரி.
 • மாரி யல்லது காரியம் இல்லை.
 • மாவுக்குத் தக்க பணியாரம்.
 • மாற்றானுக்கு இடங் கொடேல்.
 • மானம் பெரிதோ? உயிர் பெரிதோ?
 • மானைக் காட்டி மானைப் பிடிப்பார்.

மி[தொகு]

 • மிஞ்சியது கொண்டு மேற்கே போகுதல் ஆகாது.
 • மிதித்தாரை கடியாத பாம்பு உண்டோ?
 • மின்னுக் கெல்லாம் பின்னுக்கு மழை.

மீ[தொகு]

 • மீகாமன் இல்லா மரக்கலம் ஓடாது.
 • மீ தூண் விரும்பேல்.

மு[தொகு]

 • முகத்துக்கு முகம் கண்ணாடி
 • முக்காலும் காகம் முழுகிக் குளித்தாலும் கொக்காகுமா?
 • முட்டையிடுகிற கோழிக்கு வருத்தம் தெரியும்.
 • முட்டாளுக்கு மூணு மூளை இருந்தாலும் ஒரு மூலையில் போட்டு விடு
 • முதலையும் மூர்க்கனும் கொண்டது விடா
 • முதல் கோணல் முற்றுங் கோணல்
 • முத்தால் நத்தை பெருமைப்படும், மூடர் எத்தாலும் பெருமைப் படார்.
 • முப்பது வருடம் வாழ்ந்தவனும் இல்லை, முப்பது வருடம் தாழ்ந்தவனும் இல்லை.
 • முருங்கை பருத்தால் தூணாகுமா?
 • முருங்கைன்னா ஒடிச்சு வளர்க்கணும் பிள்ளைன்னா அடிச்சு வளர்க்கணும்.
 • முள்ளுமேல் சீலைபோட்டால் மெள்ள மெள்ள வாங்கவேண்டும்.
 • முள்ளை முள்ளாதல்தான் எடுக்க வேண்டும்
 • முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும்.
 • முற்றும் நனைந்தவர்களுக்கு ஈரம் ஏது?
 • முன் ஏர் போன வழிப் பின் ஏர்
 • முன்கை நீண்டால் முழங்கை நீளும்.
 • முன் வைத்த காலைப் பின் வைக்கலாமா?
 • முன்னவனே முன் நின்றால் முடியாத பொருள் உளதோ?
 • முட்டாள் தனத்துக்கு முதல் பாக்குக்காரன்
 • முதலியார் டம்பம் விளக்கெண்ணெய்க்குக் கேடு
 • முதுமைக்காலத்தில் அடுத்தவர் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பணம், நமது ஆயுள்காலச்சிறைக்குச் சமம்.

மூ[தொகு]

 • மூட கூட்டுறவு முழுதும் அபாயம்.
 • மூத்தோர் சொல் வார்த்தை அமுதம்.
 • மூன்று வயதில் அண்ணன் தம்பி. பத்து வயதில் பங்காளிகள்.
 • மூத்தது மோழை.இளையது காளை

மெ[தொகு]

 • மெய்ச்சொல்லிக் கெட்டவனுமில்லை பொய்சொல்லி வாழ்ந்தவனுமில்லை.
 • மெல்லப் பாயும் தண்ணீர் கல்லையும் குழியாக்கும்.

மே[தொகு]

 • மேருவைச் சார்ந்த காகமும் பொன்னிறம்
 • மேற்கே மழை பெய்தால் கிழக்கே வெள்ளம் வரும்.
 • மேய்கின்ற மாட்டினை நக்குகின்ற மாடு கெடுக்கும்

மொ[தொகு]

 • மொழி தப்பினவன் வழி தப்பினவன்

மோ[தொகு]

 • மோகம் முப்பது நாள், ஆசை அறுபது நாள்.
 • மெளனம் மலையைச் சாதிக்கும்.

யா[தொகு]

 • யானைக்கும் அடி சறுக்கும்.
 • யானைக்கொரு காலம் வந்தால் பூனைக் கொரு காலம் வரும்

யோ[தொகு]

 • யோக்கியனைப் போல் இருப்பானாம் பரம சண்டாளன்
 • யோக்கியகாரன் வர்றான் சொம்பை எடுத்து உள்ளே வை

[தொகு]

 • வஞ்சகம் வாழ்வைக் கெடுக்கும்.
 • வடக்குப் பார்த்த மச்சு வீட்டைப் பார்க்கிலும் தெற்குப் பார்த்த குச்சு வீடு நல்லது.
 • வடக்கே கருத்தால் மழை வரும்.
 • வட்டி ஆசை முதலுக்கு கேடு.
 • வணங்கின முள் பிழைக்கும்.
 • வரவுக்குத் தக்கபடி செலவை வரையறு.
 • வரவர மாமியார் கழுதைப் போல ஆனாள்.
 • வருந்தினால் வாராதது இல்லை.
 • வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம்.
 • வல்லவனுக்கு வல்லவன் வையகத்தில் உண்டு.
 • வளவனாயினும் அளவறிந் தளித்துண்
 • வழவழத்த உறவைப் பார்க்கிலும் வைரம் பற்றிய பகை நன்று.

வா[தொகு]

 • வாங்கிறதைப் போலிருக்க வேண்டும் கொடுக்கிறதும்
 • வாயுள்ள பிள்ளை பிழைக்கும்.
 • வாய் சர்க்கரை கை கருணைக் கிழங்கு.
 • வாய் மதத்தால் வாழ்வு இழக்கும்.
 • வாழ்கிறதும் கெடுகிறதும் வாயினால்தான்.
 • வாழ்வும் தாழ்வும் சில காலம்.
 • வாழையடி வாழையாக.

வி[தொகு]

 • விண் பொய்த்தால் மண் பொய்க்கும்.
 • விதி எப்படியோ மதி அப்படி.
 • விதைக்கிற காலத்தில தூங்கிவிட்டு அறுவடையை நினைக்கலாமா?
 • வியாதிக்கு மருந்துண்டு விதிக்கு மருந்துண்டா?
 • விருப்பத்தினால் ஆகாதது வீம்பினால் ஆகுமா?
 • விரை ஒன்று போடச் சுரை ஒன்று முளைக்குமா?
 • வில்வப்பழம் தின்பார் பித்தம் போக பனம் பழம் தின்பார் பசி போக.
 • விளக்கு மாற்றுக்குப் பட்டுக் குஞ்சமா?
 • விளையாட்டாய் இருந்தது வினையாய் முடிந்தது.
 • விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும்.
 • வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான், தினை வினைத்தவன் தினை அறுப்பான்.
 • விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாளே.

வெ[தொகு]

 • வெட்டிக்கொண்டுவா என்றால் கட்டிக்கொண்டு வருவான்.
 • வெந்த புண்ணில் வேலைப் பாய்ச்சுவது போல.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

ஹமஹெஓடோமோ.வபவபபயவெஓgdugydudrovhfifrrift the second one in a row of a woman 6in who has been killed by the u.s. for a while and is in a very different place and 655pounds 5her 555inches and 53rd of the time that the u.s. has a lot to play for in a country that is not a country in which the United nations will not have a good time in a long time to get to play the u.s. in a very long way to play a 6AM 6AM in 66inches to the United nations in a world where a very