தமிழ்நாட்டுத் தமிழில் வழங்கும் உருது மொழிச் சொற்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

தென்னிந்தியாவில் இசுலாமியர் ஆட்சியின் போது உருது மொழிச் சொற்கள் பல தமிழ்நாட்டு மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தும் சொற்களாக மாறிவிட்டன. அப்படி தமிழில் கலந்திருக்கும் உருது மொழிச் சொற்கள் பல இருக்கின்றன. அந்தச் சொற்களை இங்கு பட்டியலிடும் முயற்சி.

தமிழில் கலந்த உருது மொழிச் சொற்களும் அதற்குச் சரியான தமிழ்ச் சொற்களும்
வ.எண் உருது மொழிச் சொல் தமிழ்ச் சொல்
1 சுப்பிராசி வேலையாள்
2 சுபேதார் படையதிமான்
3 சுணாவணி வேண்டுகோள்
4 செலாவணி பொருள் மாற்று
5 சோராவரி கொள்ளை
6 சுர்மா கண்மை
7 ஜூத்தா செருப்பு
8 சேந்தி கள்
9 சேர்பந்து சாட்டை
10 செண்டா கொடி
11 சேடை நீர்க்கட்டு
12 சேம்பா சளி நோய்
13 சோக்கு பகட்டாரம்
14 சோல்னா தொங்குபை
15 டக்கர் குழப்பம்
16 டாணா காவலிடம்
17 தண்டோரா பறையறிவிப்பு
18 தமாம் முழுவதும்
19 தபால் அஞ்சல்
20 தமாஷ் வேடிக்கை
21 தமுக்கு வார்ப் பறை
22 தயார் அணியம்
23 தர்ணா மறியல் போராட்டம்
24 தர்மா அற மன்றம்
25 தர்கா இறைநேசரின் அடக்கத்தலம்
26 தர்ஜுமா மொழிபெயர்ப்பு
27 தர்முஜ்தாஜர் உட்குத்தகைதாரன்
28 தரத்தூது முயற்சி
29 தரப்தார் கீழ்ப்பணிஞன்
30 தரப்பு பக்கம்
31 தரா வகை
32 தராசு துலாக்கோல்
33 தரி நன்செய்நிலம்
34 தரீப்பு தீர்மானம்
35 தரோகா பொய்
36 தலாய்த்து ஏவலன்
37 தலால் தரகன்
38 தலாலி தரகு
39 தஜ்வீஸ் தீர்ப்பு
40 தஸ்தகத் கையெழுத்து
41 தஸ்தாவேஜீ உரிமைச் சான்றாவணம்
42 தஸ்து தாண்டிய இருப்புத் தொகை
43 தஸ்தூர் வழக்கம்
44 தாக்கீது உத்தரவு
45 தாசில் வட்டாட்சி
46 தாசில்தார் வட்டாட்சியர்
47 தாத்து முறையீடு
48 தாதி முறையீட்டாளன்
49 தாதுபிராது அறிகுறி
50 தாபிதா பட்டாடை
51 தபேதார் சாரியன், பின்னடையன்
52 தாயத்து சுருள் தகடு
53 தாலுக்கா வட்டம்
54 தாவா வேண்டுகை
55 தாளா ஒப்பு
56 தாஜா புதியது
57 திண்டேல் கப்பல் கண்காணி
58 திம்மாக்கு வீண் பெருமை
59 திவால் பணகொடி
60 திவான் அரசிறை அதிகாரி
61 தினிசு பொருள்வகை
62 தீன் மதம்
63 தீன்தார் அழிவு
64 துனியா நாடு
65 துபாரா இருமுறை
66 துபாஷ் இருமொழி வல்லான்; மொழிபெயர்ப்பாளன்
67 தும்பால் கொடை
68 துராய் முத்துத் தலையணி
69 துரஸ்து தூய்மை
70 தேக்‌ஷா குடக்கலம்
71 நபர் தனியர், ஆள், ஒற்றையர்
72 நபர்ஜாமீன் ஆட்பிணை
73 நாசூக்கு அழகு, நயத்திறம்
74 நவாப் அரசப் பொறுப்பாண்மையன்
75 நிஜார் காற்சட்டை
76 பங்களா வளமனை
77 பட்டா உரிமை ஆவணம்
78 பட்டுவாடா கணக்குத் தீர்ப்பு
79 படவா கூட்டுவன்
80 படா பெரிய, மிக
81 படுதா திரைச்சீலை
82 பதில் விடை, மாறு
83 பதிலி மாற்று
84 பந்தோபஸ்து காப்புப்படுத்தும் காவல்
85 பயில்வான் மல்லன், பொருநன்
86 பர்த்தி இணை, ஒப்பு
87 பர்பி தெங்கினிமை
88 பரவா(இல்லை) தாழ்வு(இல்லை)
89 பராரி நொடித்துப் போனவன்
90 பலே நன்று
91 பஜாரி பரத்தை
92 பாட்சா வல்லமை அரசன்
93 பாணா சிலம்பக்கழி
94 பாதுஷா இனிகம், அரசன்
95 பாயா ஆட்டுக்கால் சுடுசாறு
96 பாரா காவல்
97 பிச்சுவா கை ஈட்டி
98 பிசாத்து நொய்து, நொய்யம்
99 பிர்க்கா வட்டாரம்
100 பில்லாக்கு மூக்கணி
101 பிராது முறையீடு
102 பீடி இலைச் சுருட்டு
103 புகார் பெருங்கூச்சல், முறையீடு
104 புதினா ஈயெச்சக்கீரை
105 பூந்தி பொடிக்கோளி
106 பூரி மரப்பூதி, பூதி
107 பேக்கு மடையன்
108 பேசரி மூக்கொட்டி
109 பேட்டா படிப்பயணம்
110 பேட்டி நேருரை
111 பேடி விலங்கு
112 பேமானி மானமிலி
113 பேஜார் சோர்வு
114 பேஷ் மிக நன்று
115 பைசல் தீர்வு
116 போணி முதன்மாறு
117 போதை வெறிமயக்கம்
118 மகால் அரண்மனை
119 மசூதி பள்ளிவாயில்
120 மண்டி பெருவிற்பகம்
121 மசோதா சட்ட முதல் முந்தாவணம்
122 மத்தாப்பு தீப்பூ
123 மாகாணம் மாநிலம்
124 மார்வாரி வட்டியீட்டு
125 மாஜி முந்தின
126 மிராசுதார் முகமையன்
127 முண்டா தோள்
128 மௌசு கவர்ச்சி
129 ரகம் வகை
130 ருசு, ருஜூ மெய்ப்பிப்பு
131 ராத்தல் நாற்பது துலையம்
132 ரேக்ளா ஓரியனூர்தி
133 லத்தி குறுந்தடி
134 லாகு தாங்குதல்
135 லாடம் குளம்பணி
136 லோட்டா நீர்ச்செப்பு
137 லோலாக்கு தொங்கணி
138 வகையறா முதலியன, பிற
139 வசூல் தொகுத்தல், தண்டல்
140 வாபஸ் திரும்பப் பெறல்
141 வாய்தா தவணை
142 வாரிசு மரபுரிமையர்
143 விலாவரி முழு விளக்கம்
144 ஜமீன்தார் நிலக்கிழார்
145 ஜரூர் விரைவு, கடிது
146 ஜல்தி விரைவு
147 ஜிம்கானா பொது விளையாட்டிடம்
148 ஜிகினா ஒண் தகடு
149 ஜீரா தீங்கூழ்
150 நமாஸ் தொழுகை
151 மன்னிப்பு குற்றத்தைப் பொறுக்கை

(தமிழில் கலந்துள்ள இதுபோன்ற சொற்களை இப்பட்டியலில் சேர்க்கலாம்.)

மேலும் பார்க்க[தொகு]

உசாத்துணை[தொகு]