தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் பட்டாம்பூச்சிகளின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
தமிழக மாநிலப் பட்டாம்பூச்சியினமான மலைச்சிறகன்

தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் பட்டாம்பூச்சிகளின் பட்டியல் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் 319 வண்ணத்துப்பூச்சியினங்கள் பதிவாகியுள்ளன.

 • அழகிகள் (Papilionidae)—தகைவிலான் வாலிகள் (19 சிற்றினம்)
 • வெள்ளையன்கள் (Pieridae) —மஞ்சள்-வெள்ளை நிறத்திலான நுனிச்சிறகிகள் (32 சிற்றினம்)
 • வரியன்கள் (Nymphalidae) —தூரிகைநார்ச்செதில்க்காலிகள் (94 சிற்றினம்)
 • நீலன்கள் (Lycaenidae) —நீலன்கள், சிறுவாலிகள், தூரிகை மயிர்கொண்ட பட்டாம்பூச்சிகள் (97 சிற்றினம்)
 • தாவிகள் (Hesperiidae) —துள்ளித்தாவும் பட்டாம்பூச்சிகள் (77 சிற்றினம்)

அழகிகள்[தொகு]

Graphium (Pathysa) —கத்திவால் அழகிகள்[தொகு]

Graphium (Graphium)—நீல அழகிகள்[தொகு]

Atrophaneura (Pachliopta)—உரோசா அழகிகள்[தொகு]

Troides—பறவையிறகிகள்[தொகு]

Papilio (Chilasa)—The Mimes[தொகு]

Papilio (Papilio)— தகைவிலான் வாலிகள்[தொகு]

வெள்ளையன்கள்[தொகு]

இக்குடும்பத்தில் 34 சிற்றினங்கள் பதிவாகியுள்ளன.

வெள்ளையன்கள் துணைக்குடும்பம்[தொகு]

Genus Pieris, The Whites[தொகு]

Anaphaeis—முன்னோடிகள்[தொகு]

Genus Cepora—The Gulls[தொகு]

Ixias—இந்திய ஆரஞ்சுநுனிச்சிறகிகள்[தொகு]

Delias—The Jezebels[தொகு]

Genus Prioneris—The Sawtooths[தொகு]

Appias—The Puffins and Albatrosses[தொகு]

Leptosia—The Psyche[தொகு]

Genus Hebomoia—The Great Orange Tip[தொகு]

Colotis—அரபிகள்[தொகு]

Pareronia—நாடோடிகள்[தொகு]

மஞ்சளான்கள் துணைக்குடும்பம்[தொகு]

Catopsilia—அகதிகள்[தொகு]

Eurema—மஞ்சள் புல்வெளியான்கள்[தொகு]

Genus Colias—The Clouded Yellows[தொகு]

வரியன்கள்[தொகு]

Subfamily Libytheinae[தொகு]

Genus Libythea—The Beaks[தொகு]

வரியன் துணைக்குடும்பம்[தொகு]

Parantica—கண்ணாடி வரியன்கள்[தொகு]

Tirumala—நீல வரியன்கள்[தொகு]

Danaus—புலிவரியன்கள்[தொகு]

Euploea—காக்கைக்கருப்பன்கள்[தொகு]

Idea—The Tree Nymphs[தொகு]

சிறகன்கள் துணைக்குடும்பம்[தொகு]

Charaxes—சிறகன்கள்[தொகு]

Polyura—இரட்டைவால் சிறகன்கள்[தொகு]

Subfamily Morphinae[தொகு]

Genus Discophora—The Duffers[தொகு]

Subfamily Satyrinae[தொகு]

Genus Mycalesis—The Bushbrowns[தொகு]

Genus Lethe—The Treebrowns[தொகு]

Genus Ypthima—The Rings[தொகு]

Genus Zipaetis—The Catseyes[தொகு]

Genus Orsotriaena—The Nigger[தொகு]

Genus Melanitis—The Evening Browns[தொகு]

Genus Elymnias—The Palmflies[தொகு]

Subfamily Heliconiinae[தொகு]

Genus Vindula—The Cruiser[தொகு]

 • Cruiser Vindula erota Fabricius, 1793

Genus Cirrochroa—The Yeomen[தொகு]

Genus Cupha—The Rustic[தொகு]

Genus Phalanta—The Leopards[தொகு]

Genus Argynnis—The Fritillaries[தொகு]

Genus Cethosia—The lacewings[தொகு]

Subfamily Acraeinae[தொகு]

Genus Acraea—The Tawny Coster[தொகு]

Subfamily Limenitidinae[தொகு]

Genus Limenitis—The Admirals[தொகு]

Genus Athyma—The Sergeants[தொகு]

Genus Pantoporia—The Lascars[தொகு]

Genus Neptis—The Sailers[தொகு]

Genus Parthenos—The Clipper[தொகு]

 • Clipper Parthenos sylvia (Cramer, 1775)

Genus Euthalia—The Barons[தொகு]

Genus Tanaecia—The Counts[தொகு]

Genus Dophla—The Dukes[தொகு]

Subfamily Cyrestinae[தொகு]

Genus Cyrestis—The Map Butterflies[தொகு]

Subfamily Biblidinae[தொகு]

Genus Ariadne—The Castors[தொகு]

Genus Byblia—The Joker[தொகு]

 • Joker Byblia ilithyia (Drury, 1773)

Subfamily Apaturinae[தொகு]

Genus Rohana[தொகு]

Genus Euripus—The Courtesans[தொகு]

Subfamily Nymphalinae[தொகு]

Genus Vanessa—Admirals, Painted Lady[தொகு]

Genus Kaniska[தொகு]

Genus Junonia—The Pansies[தொகு]

Genus Hypolimnas—The Eggflies[தொகு]

Genus Kallima—The Oakleafs[தொகு]

Genus Doleschallia—The Autumn Leaf[தொகு]

 • Autumnleaf Doleschallia bisaltide malabarica (Cramer, 1777)

நீலன்கள்[தொகு]

Genus Abisara, The Judies[தொகு]

Genus Spalgis—The Apefly[தொகு]

 • Apefly Spalgis epius (Westwood, 1851) (L6.1)

Genus Talicada—The Red Pierrot[தொகு]

Genus Castalius—The Common Pierrot[தொகு]

Genus Caleta—The Angled Pierrot[தொகு]

Genus Discolampa—The Banded Blue Pierrot[தொகு]

Genus Tarucus—The Blue Pierrots[தொகு]

Genus Syntarucus—The Zebra Blue[தொகு]

Genus Azanus—The Babul Blues[தொகு]

Genus Neopithecops—The Quaker[தொகு]

 • Quaker Neopithecops zalmora Butler 1870 (L15.1)

Genus Megisba—The Malayan[தொகு]

 • Malayan Megisba malaya (Horsfield, 1828) (H20.1, p. 220)

Genus Celastrina—The Hedge Blues[தொகு]

Genus Acytolepis—The Hedge Blues[தொகு]

Genus Akasinula—The White Hedge Blue[தொகு]

Genus Cyaniris—The Hedge Blues[தொகு]

Genus Polyommatus—The Meadow Blues[தொகு]

Genus Chilades—The Lime Blue[தொகு]

Genus Zizeeria—The Grass Blues[தொகு]

Genus Pseudozizeeria—The Pale Grass Blue[தொகு]

Genus Zizula—The Tiny Grass Blue[தொகு]

Genus Freyeria—The Grass Jewel[தொகு]

Genus Euchrysops—The Gram Blues[தொகு]

Genus Edales—The Plains Cupid[தொகு]

Genus Anthene—The Ciliate Blues[தொகு]

Genus Catochrysops—The Forget-me-nots[தொகு]

Genus Lampides—The Ceruleans and the Peablue[தொகு]

Genus Jamides—The Ceruleans[தொகு]

Genus Nacaduba—The Lineblues[தொகு]

Genus Prosotas—The Lineblues[தொகு]

Genus Petrelea—The Dingy Lineblue[தொகு]

Genus Curetis—The Sunbeams[தொகு]

Genus Iraota—The Silverstreak Blues[தொகு]

Genus Horsfieldia—The Leaf Blue[தொகு]

Genus Thaduka—The Many-tailed Oak-Blue[தொகு]

Genus Arhopala—The Oakblues[தொகு]

Genus Nilasera—The Oakblues[தொகு]

Genus Panchala—The Oakblues[தொகு]

Genus Narathura—The Tamil Oakblue[தொகு]

Genus Surendra—The Acacia Blue[தொகு]

Genus Zinaspa—The Silver Streaked Acacia Blue[தொகு]

Genus Loxura—The Yamfly[தொகு]

 • Yamfly Loxura atymnus (Cramer, 1782) (L48.1)

Genus Spindasis—The Silverlines[தொகு]

Genus Aphnaeus—The Silverlines[தொகு]

Genus Zesius—The Redspot[தொகு]

Genus Pratapa—The Tufted Royals[தொகு]

Genus Ancema—The Royals[தொகு]

Genus Creon—The Broadtail Royal[தொகு]

Genus Tajuria—The Royals[தொகு]

Genus Ops—The Branded Royal[தொகு]

Genus Charana—The Mandarin Blues[தொகு]

Genus Cheritra—The Common Imperial[தொகு]

Genus Rathinda—The Monkeypuzzle[தொகு]

Genus Horaga—The Onyxs[தொகு]

Genus Catapaecilma—The Common Tinsel[தொகு]

Genus Chliaria—The Tits[தொகு]

Genus Zeltus—The Fluffy Tit[தொகு]

Genus Deudorix—The Cornelians[தொகு]

Genus Virachola—The Guava Blues[தொகு]

Genus Rapala—The Flashes[தொகு]

Genus Vadebra—The Malabar Flash[தொகு]

Genus Bindahara—The Plane[தொகு]

 • Plane Bindahara phocides (Fabricius, 1793) (L74.1)

தாவிகள்[தொகு]

Coeliadinae[தொகு]

Genus Badamia—The Brown Awl[தொகு]

Genus Bibasis—The Orange Tailed Awl[தொகு]

Genus Choaspes—The Awlkings[தொகு]

Genus Hasora—The Awls[தொகு]

Hesperiinae[தொகு]

Genus Aeromachus—The Scrub Hoppers[தொகு]

Genus Ampittia—The Bush Hoppers[தொகு]

Genus Arnetta—The Bobs[தொகு]

Genus Baoris—The Swifts[தொகு]

Genus Baracus—Hedge Hoppers[தொகு]

Genus Pseudoborbo—Bevan's Swift[தொகு]

Genus Borbo—The Swifts[தொகு]

Genus Caltoris—The Swifts[தொகு]

Genus Cupitha—The Wax Dart[தொகு]

Genus Gangara—The Giant Redeye[தொகு]

Genus Halpe—The Aces[தொகு]

Genus Matapa—The Branded Redeye[தொகு]

Genus Notocrypta—The Demons[தொகு]

Genus Parnara[தொகு]

Genus Pelopidas—The Branded Swifts[தொகு]

Genus Polytremis[தொகு]

Genus Potanthus—The Darts[தொகு]

Genus Psolos—The Coon[தொகு]

 • Coon Psolos fuligo (Mabille, 1876)

Genus Quedara[தொகு]

Genus Sovia[தொகு]

Suastus பேரினம்—தென்னைத்தாவிகள்[தொகு]

Genus Taractrocera—The Grass Darts[தொகு]

Genus Telicota—The Palm Darts[தொகு]

Genus Cephrenes[தொகு]

Genus Thoressa—The Aces[தொகு]

Genus Udaspes—The Grass Demon[தொகு]

Genus Hyarotis—The Flitters[தொகு]

Genus Oriens—The Dartlets[தொகு]

Pyrginae[தொகு]

Genus Caprona —The Angles[தொகு]

Genus Celaenorrhinus—The Flat[தொகு]

Genus Cogia[தொகு]

Genus Coladenia—The PiedFlats[தொகு]

Genus Gerosis—The White Flat[தொகு]

Genus Gomalia[தொகு]

Genus Odontoptilum—The Angles[தொகு]

Genus Sarangesa—The Small Flats[தொகு]

Genus Spialia —The Grizzled Skippers[தொகு]

Genus Tagiades—The Snow Flats[தொகு]

Genus Tapena—The Angles[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 • முனைவர் பானுமதி (2015). வண்ணத்துப்பூச்சிகள்: அறிமுகக் கையேடு. சென்னை: கிரியா. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:9789382394136. 
 • Kunte, K. (In press.) Checklist of the Butterflies of the Western Ghats, Southwestern India. In K. A. Subramanian (ed.) Diversity and Conservation of Invertebrates in the Western Ghats.
 • Evans, W. H. (1932) The Identification of Indian Butterflies. (2nd Ed), Bombay Natural History Society, Mumbai, India
 • Wynter-Blyth, M. A. (1957) Butterflies of the Indian Region, Bombay Natural History Society, Mumbai, India.
 • Gaonkar, H. 1996. Butterflies of the Western Ghats, India (including Sri Lanka): a biodiversity assessment of a threatened mountain system. Report to the Centre for Ecological Sciences, Bangalore.
 • Larsen, T. B. 1987–88. The butterflies of the Nilgiri Mountains of southern India (Lepidoptera: Rhopalocera) J. Bombay Nat. Hist. Soc., vol 84 & 85.

வெளியிணைப்புகள்[தொகு]