தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரிகள் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

2011 டிசம்பர் மாதக் கணிப்பின்படி, 570 பொறியியற் கல்லூரிகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்றன. இவற்றில் 520 கல்லூரிகள் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆறு அரசுக் கல்லூரிகளும், மூன்று அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளும், 511 தன்நிதி கல்லூரிகளும் 4 பல்கலைப் பிரிவுகளும் அடக்கம்.[1]

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் உறுப்புக் கல்லூரிகளும் வளாகங்களும்[தொகு]

அண்ணா பல்கலைக்கழக - கிண்டி, சென்னை வளாகம்

கீழ்க்காணும் பட்டியலில் உள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கல்லூரிகள் இருவகைப்படும் அவை:

 • அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் உறுப்புக் கல்லூரிகளும் வளாகங்களும்
 • அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இணைவுபெற்ற பல்கலைக்கழக கல்லூரிகளும் வளாகங்களும்

புரிதலுக்காக இப்பட்டியல் பன் கிளையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:

 • அண்ணா பல்கலைக்கழகம் - கிண்டி, சென்னை மண்டலம்
 • அண்ணா பல்கலைக்கழகம் - தரமணி, சென்னை மண்டலம்
 • அண்ணா பல்கலைக்கழகம் - திருச்சிராப்பள்ளி மண்டலம்
 • அண்ணா பல்கலைக்கழகம் - மதுரை மண்டலம்
 • அண்ணா பல்கலைக்கழகம் - திருநெல்வேலி மண்டலம்
 • அண்ணா பல்கலைக்கழகம் - கோயம்புத்தூர் மண்டலம்


அண்ணா பல்கலைக்கழகம் - கிண்டி, சென்னை மண்டலம்:

எண் கல்லூரி அல்லது வளாகத்தின் பெயர் இடம் மாவட்டம் இணைவு நிறுவிய ஆண்டு இணையத்தளம் நிலை
1 கிண்டி பொறியியல் கல்லூரி கிண்டி சென்னை மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1952 http://www.annauniv.edu அண்ணா பல்கலைகழகத்தின் உறுப்பு கல்லூரி (அல்லது) வளாகம்
2 அழகப்பர் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி கிண்டி சென்னை மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1994 http://www.annauniv.edu/act/ அண்ணா பல்கலைகழகத்தின் உறுப்பு கல்லூரி (அல்லது) வளாகம்
3 மெட்ராசு தொழில்நுட்ப கழகம் குரோம்பேட்டை சென்னை மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1966 http://www.annauniv.edu/sap/ அண்ணா பல்கலைகழகத்தின் உறுப்பு கல்லூரி (அல்லது) வளாகம்
4 கட்டிடக்கலை மற்றும் திட்டமிடுதல் பள்ளி கிண்டி சென்னை மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1981 http://www.mitindia.edu அண்ணா பல்கலைகழகத்தின் உறுப்பு கல்லூரி (அல்லது) வளாகம்

அண்ணா பல்கலைகழகம் - தரமணி சென்னை மண்டலம்:

எண் கல்லூரி அல்லது வளாகத்தின் பெயர் இடம் மாவட்டம் இணைவு நிறுவிய ஆண்டு இணையத்தளம் நிலை
1 அண்ணா பல்கலைக்கழகம் தரமணி வளாகம் - அண்ணா தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம், சென்னை தரமணி சென்னை மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைகழகம் 1952 http://www.annauniv.edu அண்ணா பல்கலைகழகத்தின் உறுப்பு கல்லூரி (அல்லது) வளாகம்
2 அண்ணா பல்கலைக்கழகம் - பல்கலைக்கழக பொறியியல் கல்லூரி விழுப்புரம் விழுப்புரம் விழுப்புரம் மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1994 http://www.aucev.edu.in/ அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இணைவுபெற்ற பல்கலைகழக கல்லூரிகள் அல்லது வளாகம்
3 அண்ணா பல்கலைக்கழகம் - பல்கலைக்கழக பொறியியல் கல்லூரி திண்டிவனம் திண்டிவனம் விழுப்புரம் மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1966 http://www.gcesalem.edu.in அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இணைவுபெற்ற பல்கலைகழக கல்லூரிகள் அல்லது வளாகம்
4 அண்ணா பல்கலைக்கழகம் - பல்கலைக்கழக பொறியியல் கல்லூரி ஆரணி ஆரணி திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1981 http://www.annauniv.edu [அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இணைவுபெற்ற பல்கலைகழக கல்லூரிகள் அல்லது வளாகம்
5 அண்ணா பல்கலைக்கழகம் - பல்கலைக்கழக பொறியியல் கல்லூரி காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1942 http://www.annauniv.edu அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இணைவுபெற்ற பல்கலைகழக கல்லூரிகள் அல்லது வளாகம்


அண்ணா பல்கலைகழகம் - திருச்சிராப்பள்ளி மண்டலம்:

எண் கல்லூரி அல்லது வளாகத்தின் பெயர் இடம் மாவட்டம் இணைவு நிறுவிய ஆண்டு இணையத்தளம் நிலை
1 அண்ணா பல்கலைக்கழகம், திருச்சிராப்பள்ளி வளாகம் - அண்ணா பல்கலைக்கழகம் சென்னை - மண்டல அலுவலகம், திருச்சிராப்பள்ளி திருச்சிராப்பள்ளி திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1952 http://www.tau.edu.in/ அண்ணா பல்கலைகழகத்தின் உறுப்பு கல்லூரி (அல்லது) வளாகம்
2 அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பண்ருட்டி வளாகம் பண்ருட்டி கடலூர் மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1994 http://www.tau.edu.in/ அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இணைவுபெற்ற பல்கலைகழக கல்லூரிகள் அல்லது வளாகம்
3 அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பட்டுக்கோட்டை வளாகம் ராஜாமடம், பட்டுக்கோட்டை வட்டம் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1966 http://www.gcesalem.edu.in அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இணைவுபெற்ற பல்கலைகழக கல்லூரிகள் அல்லது வளாகம்
4 அண்ணா பல்கலைக்கழகம் திருக்குவளை வளாகம் திருக்குவளை நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1981 http://www.annauniv.edu அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இணைவுபெற்ற பல்கலைகழக கல்லூரிகள் அல்லது வளாகம்
5 அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அரியலூர் வளாகம் அரியலூர் அரியலூர் மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1942 http://www.annauniv.edu அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இணைவுபெற்ற பல்கலைகழக கல்லூரிகள் அல்லது வளாகம்


அண்ணா பல்கலைகழகம் - மதுரை மண்டலம்:

எண் கல்லூரி அல்லது வளாகத்தின் பெயர் இடம் மாவட்டம் இணைவு நிறுவிய ஆண்டு இணையத்தளம் நிலை
1 அண்ணா பல்கலைக்கழகம், மதுரை வளாகம் - அண்ணா தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம், மதுரை மதுரை மதுரை மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1952 http://autmdu.ac.in அண்ணா பல்கலைகழகத்தின் உறுப்பு கல்லூரி (அல்லது) வளாகம்
2 அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இராமநாதபுரம் வளாகம் இராமநாதபுரம் இராமநாதபுரம் மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1994 http://autmdu.ac.in அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இணைவுபெற்ற பல்கலைகழக கல்லூரிகள் அல்லது வளாகம்
3 அண்ணா பல்கலைக்கழகம் திண்டுக்கல் வளாகம் திண்டுக்கல் திண்டுக்கல் மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1966 http://autmdu.ac.in அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இணைவுபெற்ற பல்கலைகழக கல்லூரிகள் அல்லது வளாகம்


அண்ணா பல்கலைகழகம் - திருநெல்வேலி மண்டலம்:

எண் கல்லூரி அல்லது வளாகத்தின் பெயர் இடம் மாவட்டம் இணைவு நிறுவிய ஆண்டு இணையத்தளம் நிலை
1 அண்ணா பல்கலைக்கழகம் திருநெல்வேலி வளாகம் திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1952 http://autmdu.ac.in அண்ணா பல்கலைகழகத்தின் உறுப்பு கல்லூரி (அல்லது) வளாகம்
2 அண்ணா பல்கலைக்கழகம் - பல்கலைக்கழக பொறியியல் கல்லூரி நாகர்கோவில் நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1994 http://www.auttvl.ac.in/ அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இணைவுபெற்ற பல்கலைகழக கல்லூரிகள் அல்லது வளாகம்
3 அண்ணா பல்கலைக்கழகம் - பல்கலைக்கழக பொறியியல் கல்லூரி தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1966 http://www.auttvl.ac.in/ அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இணைவுபெற்ற பல்கலைகழக கல்லூரிகள் அல்லது வளாகம்


அண்ணா பல்கலைகழகம் - கோயமுத்தூர் மண்டலம்:

எண் கல்லூரி அல்லது வளாகத்தின் பெயர் இடம் மாவட்டம் இணைவு நிறுவிய ஆண்டு இணையத்தளம் நிலை
1 அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கோயமுத்தூர் வளாகம் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1952 http://autmdu.ac.in அண்ணா பல்கலைகழகத்தின் உறுப்பு கல்லூரி (அல்லது) வளாகம்

அரசுப் பொறியியல் & தொழினுட்பக் கல்லூரிகள்[தொகு]

எண். கல்லூரியின் பெயர் அமைவிடம் மாவட்டம் இணைப்பு துவக்கம் வலையிணைப்பு
1 அழகப்ப செட்டியார் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி காரைக்குடி சிவகங்கை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 1952 http://www.accet.in
2 அரசினர் பொறியியற் கல்லூரி பர்கூர் பர்கூர் கிருஷ்ணகிரி அ . ப 1994 http://www.gcebargur.ac.in
3 அரசு பொறியியல் கல்லூரி, சேலம் கருப்பூர் சேலம் அ . ப 1966 http://www.gcesalem.edu.in
4 அரசு பொறியியல் கல்லூரி, திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி அ . ப 1981 http://www.gcetly.ac.in
5 அரசினர் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் அ . ப 1942 http://www.gct.ac.in
6 தந்தை பெரியார் அரசு பொறியியற் கல்லூரி பாகாயம் வேலூர் அ . ப 1990 http://www.tpgit.edu.in
7 அரசினர் பொறியியல் கல்லூரி, போடிநாயக்கனூர் போடிநாயக்கனூர் தேனி அ . ப 2010
8 அரசினர் பொறியியல் கல்லூரி அறியப்படாதப் பெயர் அறியப்படாதப் பெயர் அ . ப 2011
9 அரசினர் பொறியியல் கல்லூரி சென்கிப்பட்டி தஞ்சாவூர் அ . ப

அரசு உதவிப்பெறும் கல்லூரிகள்[தொகு]

ஒன்றிய அரசு கழகத்துடன் இணைக்கப்பெற்ற தமிழ்நாடு மாநில பல்கலைக்கழகம்[தொகு]

சுயநிதிப் பொறியியல் கல்லூரி[தொகு]

தனியார் இணைப்பு பொறியியல் கல்லூரிகள்:

 • சிறி சக்தி பொறியியல்க் கல்லூரி - கோயம்புத்தூர்

புதிய சுயநிதிப் பொறியியல் கல்லூரிகள், 2012

 • ஜே. கே. கே. முனிராஜ் கட்டிடக்கலை பள்ளி - ஈரோடு
 • பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் பொள்ளாச்சி கழகம் - கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்
 • அருள்முருகா தொழில்நுட்ப வளாகம் - கரூர்
 • வி.எஸ்.பி பொறியியல் தொழில்நுட்ப கல்லூரி வளாகம் - கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்
 • நைட்டிங்கேல் தொழில்நுட்ப கழகம் - கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்
 • சுகுனா பொறியியல் கல்லூரி - கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்
 • சசி கட்டிடக்கலை ஆக்கப் பள்ளி - கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்
 • தனலட்சுமி சீனிவாசன் பொறியியல் கல்லூரியில் - பெரம்பலூர்

மேற்கோள்கள்[தொகு]