தமிழகப் போர்ப் படைகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

பண்டைய காலத்தில் தமிழகத்தில், தங்களுடைய நாட்டின் எல்லைகளையும் குடிமக்களையும் பாதுகாப்பதற்காக மன்னர்கள் படைகளை வைத்திருந்தனர். இப்படி பாதுகாப்பிற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த படைகள்

 1. பல்தரப் படைகள்
 2. இருநிலைப் படை
 3. நான்கு வகைப் படை
 4. நான்கு வகுப்புப் படை
 5. ஐந்து உறுப்புப் படை

-என்று அதன் தரம், நிலை, வகை, வகுப்பு, உறுப்பு என்கிற பிரிவுகளின் கீழ் பிரிக்கப் பட்டிருந்தது.

இவை தவிர பண்டையப் படைகளை அதன் அடக்கத்தைக் கொண்டு

 1. பண்டைய படை வகுப்புப் பெயர்கள்

என்றும் 19 பிரிவுகளாகப் பிரித்து இருக்கின்றனர்.

பல்தரப் படைகள்[தொகு]

படைகளை அதனுடைய தர அடிப்படையில் பதினாறு விதமாகப் பிரித்துள்ளனர்.

 1. மூலப் படை
 2. உரிமைப் படை
 3. கூலிப் படை
 4. துணைப் படை
 5. அமயப் படை
 6. வன் படை
 7. பயிற்சிப் படை
 8. பயிற்சியில் படை
 9. குழுப் படை
 10. தனிப் படை
 11. கருவி பெறு படை
 12. தற்கருவிப் படை
 13. ஊர்திப் படை
 14. தன் ஊர்திப் படை
 15. கானப் படை
 16. பகைவிடு படை

மூலப்படை[தொகு]

தினமும் பயிற்சி செய்து கொண்டு நெடுங்காலமாக நிலைத்துள்ள சேனையை மூலப்படை என்பர்.

உரிமைப் படை[தொகு]

மான்யம், உண்பளம் பெற்று அதன் காரணமாகப் போர் நேர்ந்த காலத்தில் அரசனுக்காகப் போரிடும் சேனையை உரிமைப் படை என்பர்.

கூலிப் படை[தொகு]

போர்க்காலத்தில் மட்டும் கூலிக்காகப் பணியாற்றும் சேனையை கூலிப் படை என்பர்.

துணைப் படை[தொகு]

நட்பு காரணமாகப் போரில் உதவும் சேனையை துணைப் படை என்பர்.

அமயப் படை[தொகு]

அவசர நிலையில் சேர்க்கப்படும் சேனையை அமயப் படை என்பர். இது புதுப் படை என்பர்.

வன் படை[தொகு]

நாட்டுப் பற்றால் ஏற்பட்ட மன எழுச்சி காரணமாக அமையும் சேனையை வன் படை என்பர்.

பயிற்சிப் படை[தொகு]

போர்ப் பயிற்சி கற்ற சேனையை பயிற்சிப் படை என்பர்.

குழுப் படை[தொகு]

மன்னன் அமைத்த தலைவனை உடைய சேனையை குழுப் படை என்பர்.

தனிப் படை[தொகு]

தலைவன் இன்றித் தாமாகவே இயங்கும் சேனையை தனிப் படை என்பர்.

கருவி பெறு படை[தொகு]

அரசனால் வழங்கப்படும் போர்க் கருவிகளைப் பெற்று விளங்கும் சேனையை கருவி பெறு படை என்பர்.

தற்கருவிப் படை[தொகு]

தத்தம் போர்க் கருவிகளைக் கொண்டு போர் செய்யும் சேனை தற்கருவிப் படை என்று என்பர்.

ஊர்திப் படை[தொகு]

காவலனால் தரப்பட்ட வாகனங்களில் ஏறிப் போர் புரியும் சேனையை ஊர்திப் படை என்பர்.

தன் ஊர்திப் படை[தொகு]

தத்தம் வாகனங்களில் ஏறிப் போர் புரியும் சேனையை தன் ஊர்திப் படை என்பர்.

கானப் படை[தொகு]

வேடர் முதலிய வன மக்களைக் கொண்ட சேனையை கானப் படை என்பர்.

பகை விடு படை[தொகு]

பகைவனை விட்டு வந்து தானாகக் கூடிய சேனை பகை விடு படை என்பர்.

இருநிலைப் படை[தொகு]

படை அதன் நிலை அடிப்படையைக் கொண்டு

 1. அகப் படை
 2. மறப் படை

- என்று இரண்டு படைகளாகப் பகுத்துள்ளனர்.

நான்கு வகைப் படை[தொகு]

படை அதன் வகையைப் பொறுத்து

 1. காலாள் படை - தனி நபராகப் போரிடும் படை
 2. பரிப் படை - குதிரைகளின் மேல் அமர்ந்து சென்று போரிடும் படை
 3. யானைப் படை - யானைகளின் மேல் அமர்ந்து சென்று போரிடும் படை
 4. தேர்ப் படை - தேர்களில் அமர்ந்து சென்று போரிடும் படை

-என்று நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தன.

நான்கு வகுப்புப் படை[தொகு]

படையை நான்கு வகுப்புகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை

 1. அணி
 2. உண்டை
 3. ஒட்டு
 4. யூகம்

ஐந்து உறுப்புப் படை[தொகு]

படையினை ஐந்து உறுப்புகளாகக் கொண்டு பிரித்துள்ளனர். அவை

 1. தூசி
 2. கூழை
 3. நெற்றி
 4. கை
 5. அணி

பண்டைய படை வகுப்புப் பெயர்கள்[தொகு]

பண்டையப் படைகளை 19 பெயர்களில் பிரித்து அதன் அடக்கம், அவற்றில் தேர், யானை, குதிரை காலாள் எத்தனை இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு கணக்கும் வைத்திருந்திருக்கின்றனர்.[1]

எண் பெயர் அடக்கம் தேர் யானை குதிரை காலாள்
1 பதாதி ... 1 1 3 5
2 சேனாமுகம் 3 பதாதி 3 3 9 15
3 குமுதம் 3 சேனாமுகம் 9 9 27 45
4 கணகம் 3 குமுதம் 27 27 81 135
5 வாகினி 3 கணகம் 81 81 243 405
6 பிரளயம் 3 வாகினி 243 243 729 1215
7 சமுத்திரம் 3 பிரளயம் 729 729 2187 3645
8 சங்கம் 3 சமுத்திரம் 2187 2187 6561 10935
9 அநீகம் 3 சங்கம் 6561 6561 19683 32805
10 அக்கோணி(அக்கோகிணி, அக்ரோணி, அக்குரோணி, அக்‌ஷௌனி) 3 அநீகம் 19683 19683 59049 98415
11 ஏகம் 8 அக்ரோணி 157464 157464 472392 787320
12 கோடி 8 ஏகம் 1259712 1259712 3779136 6298560
13 மாசங்கம் 8 கோடி 10077696 10077696 30233088 50388480
14 விந்தம் 8 மாசங்கம் 80621568 80621568 241864704 403107840
15 மாகுமுதம் 8 விந்தம் 644972544 644972544 1934917632 3224862720
16 பதுமம் 8 மாகுமுதம் 5159780352 5159780352 15479341056 25798901760
17 நாடு 8 பதுமம் 41278242816 41278242816 123834728448 206391214080
18 மாகடல் 8 நாடு 330225942528 330225942528 990677827584 1651129712640
19 வெள்ளம் 8 மாகடல் 2611807510224 2611807510224 7925422620672 13209037701120

ஆதாரம்[தொகு]

முனைவர் தமிழப்பன் எழுதிய தமிழ் இலக்கியத்தில் எண்ணும் எழுத்தும் நூலின் பின் பகுதியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள அட்டவணைப் பகுதியில் பக்கம் 9 முதல் 11 வரை.

 1. பிங்கல நிகண்டு, 6, 540-558