தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பு நூலகம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பு நூலகம் (ITIL ) என்பது தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகள் (ITSM), தகவல் தொழில்நுட்ப அபிவிருத்தி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப செயல்பாட்டு மேலாண்மைக்கான நெறிமுறைகள் மற்றும் பயிற்சிகளின் ஒரு தொகுப்பாகும்.

எந்தவொரு தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமும் தங்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ப பயன்படுத் பரணிடப்பட்டது 2018-04-28 at the வந்தவழி இயந்திரம் தி கொள்ளும் வகையில், முக்கிய தகவல் தொழில்நுட்ப பயிற்சிகளையும், விளக்கமான பட்டியலையும், பணிகளையும் மற்றும் வழிமுறைகளையும் விரிவாக விளக்கும் ஒரு தொகுப்பை ஐடிஐஎல் வழங்குகிறது.

ஐடிஐஎல் புத்தக தொகுதிகளாக பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்புத்தகங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு பரணிடப்பட்டது 2019-02-07 at the வந்தவழி இயந்திரம் தகவல் தொழில்நுட்ப மேலாண்மை தலைப்பைக் கொண்டிருக்கின்றன. ஐடிஐஎல் மற்றும் ஐடி உள்கட்டமைப்பு நூலகம் ஆகிய இந்த பெயர்கள், இங்கிலாந்து அரசு வர்த்verism certificationதக அமைச்சகத்தின் (Office of Government Commerce - OGC) பதிவுபெற்ற பதிப்புரிமைகளாகும்.

வரலாறு[தொகு]

தகவல் தொழில்நுட்பத்தைச் சார்ந்து வளர்ச்சி verism certification அதிகரித்து வருவதற்கு பிரதிபலிப்பாக,verism training 1980-களில் இங்கிலாந்து அரசின் சிசிடிஏ (CCTA), ஒரு பரிந்துரைகளின் தொகுப்பை உருவாக்கியது. தரமுறைபட்ட பயிற்சிகள் இல்லாததால், அரசு நிறுவனங்களும், தனியா பரணிடப்பட்டது 2018-04-28 at the வந்தவழி இயந்திரம் ர்துறை ஒப்பந்தங்களும் தன்னிச்சையாக அவற்றின் சொந்த தகவல் தொழில்நுட்ப மேலாண்மை பயிற்சிகளை உருவாக்குவதை அது உணர்ந்தது.

தகவல் தொழில்நுட்ப நூலகம் என்பது ஒரு புத்தக சேகரிப்பு தொகுதியாக உருவாக்கப்பட்டது. இந்த ஒவ்வொரு புத்தகமும் தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை மேலாண்மைக்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட பயிற்சியை உள்ளடக்கி இருக்கிறது. செயல்பாடுகளைக் கட்verism trainingடுப்படுத்துவverism certification in indiaதற்கும், மேலாண்மை செய்வதற்குமான ஒரு செயல்முறை-மாதிரியாக ஐடிஐஎல் உருவாக்கப்பட்டது. இது டபிள்யூ. எட்வர்டு டெம்மிங் மற்றும் அவரின் PDCA சுழற்சியோடு சம்பந்தப்பட்ட கண்ணோட்டத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது.[1]

1989-ன் ஆரம்பக்கட்ட பிரசுரிப்புக்குப் பின்னர், ஐடிஐஎல்-இன் முதல் பதிப்பிற்குள் புத்தகங்க ளி பரணிடப்பட்டது 2019-02-07 at the வந்தவழி இயந்திரம் ன் எண்ணிக்கை விரைவாக 30 தொகுதிகளுக்கும் மேலாக உயர்ந்தது.

2000/2001-ல், ஐடிஐஎல்-ஐ அணுகுவதற்கு எளிமையாகவும் (மற்றும் மதிப்புடையதாகவும்) உverism certification in bangaloreருவாக்க, ஐடிஐஎல்-இன் இரண்டாம் பதிப்பானது, பதிப்புகளை 8 தர்க்க தொகுப்புகளாக தொகுத்தது. இது தகவல் தொழில்நுடப் மேலாண்மை, பயன்பாடுகள் மற்றும் சேவைகளின் பல்வேறு நோக்கங்களுக்கு பொருந்தும் வகையில் அவற்றிற்கு தொடர்புடைய செயல்முறை-வழிகாட்டிகளைத் தொகுப்பாக்கியது. இருப்பினும், இதில் முக்கியமானவை சேவை மேலாண்மை தொகுப்புகள் என்று அறியப்பட்டன (அதாவது சேவை உதவி மற்றும் சேவை வழங்குதல்). இவை பெருமளவில் பயன்படுத்தப்பட்டன; வினியோகிverism certification in indiaக்கப்பட்டன; மற்றும் முழுமையாக ஐடிஐஎல்-இன் இரண்டாம் பதிப்புகளினுடையதாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டன.

 • ஏப்ரல் 2001-ல், இங்கிலாந்து கருவூலத்துறையின் அரசு வர்த்தக அமைச்சகத்துடன் CCTA இணைக்கப்பட்டது.[2]
 • 2006-ல், ஐடிஐஎல் இரண்டாம் பதிப்பின் சொல்விளக்க களஞ்சியம் பிரசுரிக்கப்பட்டது.
 • மே 2007-ல், 26 செயல்பாடுகளையும், செயல்முறைகளையும் கணக்கில் கொண்டு இந்த அமைப்பு ஐடிஐஎல்-இன் மூன்றாம் பதிப்பை (இது ஐடிஐஎல் புத்துணர்வு திட்டம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) வெளியிட்டது. தற்போது இது 5 தொகுதிகளின் கீழ் குழுsiam trainingமையாக்கப்பட்டு, சேவை சுழற்சி வடிவமைப்பு கொள்கை சார்ந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
 • 2009-ல், ஐடிஐஎல்-இன் இரண்டாம் பதிப்பு திரும்பப் பெறப்பட்டு, எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதன் அடிப்படையில் ஒரு மதிப்புடைய ஆய்வு தொடங்கப்படும் என்று ஓஜிசி (OGC) உத்தியோகப்பூர்வமாக அறிவித்தது.[3]

மே 2007-ல் பிரசுரிக்கப்பட்ட, ஐடிஐஎல்-இன் மூன்றாம் பதிப்பில் தொகுதிகள் அடங்கி உள்ளன:

1. ITIL சேவை செயல்திட்டம் [4]
2 ஐடிஐஎல் சேவை வடிவமைப்பு [5]
3. ஐடிஐஎல் சேவை மாற்றம் [6]
4. ஐடிஐஎல் சேவை செயல்பாடு [7]
5. ஐடிஐஎல் சேவையின் தொடர் அபிவிருத்தி [8]

1. சேவை செயல்திட்டம்[தொகு]

ஐடிஐஎல் சேவையானது, வாழ்க்கைவட்டத்தின் மையப்புள்ளியாகவும், தொடக்கபுள்ளியாகவும் இருக்கும். ஐடிஐஎல் சேவை செயல்திட்ட தொகுப்பானது[4], சேவை வழங்குனர்களின் முதலீடுகளின் பிரிவுகள் மற்றும் முன்னுரிமைகளுக்குத் தேவையான நெறிமுறைகளை வழங்குகிறது.

மிக பொதுவாக கூறுவதானால், சேவை செயல்திட்டமானது தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களை நீண்ட கால அடிப்படையில் மேம்படுத்துவதிலும், அபிவிருத்தி செய்வதிலும் கவனம் செலுத்துகிறது.

இரண்டு விஷயங்களிலுமே, சேவை செயல்திட்டமானது பெருமளவிற்கு சந்தை சார்ந்த அணுகுமுறையையே சார்ந்திருக்கிறது. இது சேவை மதிப்பு வரையறை, தொழில்-சார் அபிவிருத்தி, சேவை சார்ந்த சொத்துக்கள், சந்தை பகுப்பாய்வு, மற்றும் சேவை வழங்குனர் வகைகள் ஆகியவற்றை முக்கிய தலைப்புகளாக உட்கொண்டிருக்கும். உள்ளடங்கிய செயல்முறையின் பட்டியல்:

 • சேவை பிரிவு மேலாண்மை
 • தேவை சார்ந்த மேலாண்மை
 • தகவல் தொழில்நுட்ப நிதியியல் மேலாண்மை

2 சேவை வடிவமைப்பு[தொகு]

ITIL சேவை வடிவமைப்பு தொகுப்பானது[5], தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகள், செயல்முறைகள், மற்றும் சேவை மேலாண்மை முயற்சியின் பிற நோக்கங்களின் வடிவமைப்பு மீது சிறந்த-பயிற்சி நெறிமுறைகளை வழங்குகிறது. முக்கியமாக குறிப்பிடுவதானால், தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவதற்கு மாறாக, தொழில்நுட்ப சேவை வழங்குதலைச் சார்ந்த அனைத்து உட்கூறுகளையும் உள்ளடக்க வேண்டிய அவசியத்தை ஐடிஐஎல்-க்குள்ளான வடிவமைப்பு புரிந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்போதைய நிலவரப்படி, பெரிய வியாபாரங்களுடனும், தொழில்நுட்ப சூழ்நிலைகளிலும் திட்டமிட்ட சேவை தீர்வு எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கிறது, சேவைக்கு உதவியாக தேவைப்படும் சேவை மேலாண்மை அமைப்புமுறைகள், சேவை, தொழில்நுட்பம் மற்றும் சேவைக்கு உதவ தேவையான கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுடன் இணைந்து செயல்படும் செயல்முறைகள், மற்றும் திட்டமிட்ட சேவையை வழங்குவதற்கு தேவைப்படும் வினியோக அமைப்பு ஆகியவற்றை சேவை வடிவமைப்பு எடுத்துக்காட்டுகிறது. ஐடிஐஎல் v2 உடன், ஒரு தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைக்கான வடிவமைப்பு வேலையானது ஒரு தனி சேவைsiam certification வடிவமைப்பு தொகுப்புகளுடன் (SDP) சேர்க்கப்படுகிறது. சேவைகள் பற்றிய பிற தகவல்களுடன் சேர்ந்து, சேவை வடிவமைப்பு தொகுப்பு, சேவை விபரப்பட்டியலில் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.

உள்ளடங்கிய செயல்முறைகளின் பட்டியல்:

 • சேவை அளவிலான மேலாண்மை
 • இருப்பு மேலாண்மை
 • கொள்திறன் மேலாண்மை
 • தகவல்தொழில்நுட்ப தொடர் சேவை மேலாண்மை
 • தகவல் பாதுகாப்பு மேலாண்மை
 • வினியோகஸ்தர் மேலாண்மை
 • சேவை விபரப்பட்டியல் மேலாண்மை

3. சேவை மாற்றம்[தொகு]

ITIL சேவை மாற்ற தொகுப்பில்[6] குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது போல, சேவை மாற்றமானது செயல்பாட்டு பயன்பாட்டிற்குள் ஒரு வியாபாரத்திற்கு தேவைப்படும் சேவை வழங்குதல்களோடு தொடர்புபட்டதாகும், மேலும் "BAU" (எப்போதுமான வியாபாரத்தை) விட பெரும்பாலும் தகவல்தொழில்நுட்பத்தின் திட்ட பக்கத்தை உள்ளடக்கி இருக்கும். மேலும் இந்த பகுதி "BAU" சூழ்நிலைக்கான மாற்றங்களை மேலாண்மை செய்தல் போன்ற தலைப்புகளையும் உள்ளடக்கி இருக்கும்.

செயல்முறைகளின் பட்டியல்:

 • சேவை சொத்துக்கள் மற்றும் உள்ளமைவு மேலாண்மை
 • சேவை சரிபார்ப்பும், சோதித்தலும்
 • மதிப்பீடு
 • வெளி அனுப்புதல் மற்றும் நிறுவுதல் மேலாண்மை
 • மாற்றுவதற்கான மேலாண்மை
 • அறிவுசார் மேலாண்மை

4. சேவை செயல்பாடு[தொகு]

இறுதி பயனர்களுக்கும், வாடிக்கையாளர்களுக்கும் இருதரப்பினருக்குமே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட சேவைகள் மட்டத்தில் வினியோகத்தை எட்டுவதற்கான சிறந்த பயிற்சிகளை இது பட்டியலிடுகிறது (இதில் "வாடிக்கையாளர்கள்" என்பது சேவைக்கான கட்டணத்தை வழங்குபவர்களும், SLA-களுக்காக பேரம் பேசுபவர்களையும் குறிக்கும்) ஐடிஐஎல் சேவை செயல்பாடுகள் தொகுப்பில்[7] குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல சேவை செயல்பாடானது வாழ்நாள்வட்டத்தின் ஒரு பாகமாக இருக்கிறது, இதில் சேவைகளும், மதிப்பும் நேரடியாக வழங்கப்பட்டு விடுகிறது. மேலும் சிக்கல்களைக் கண்காணிப்பது, சேவையில் நம்பகத்தன்மை மற்றும் செலவு இன்னும் இதர பிறவற்றிற்கு இடையில் சமப்படுத்துவது போன்றவை கவனிக்கப்படுகின்றன. தொழில்நுட்ப மேலாண்மை, பயன்பாட்டு மேலாண்மை, செயல்பாடுகளின் மேலாண்மை மற்றும் சேவை உதவி, அத்துடன் சேவை செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பணியாளர்களின் பொறுப்புகள் உட்பட்ட செயல்பாடுகள் இதில் அடங்கும்.

செயல்முறைகளின் பட்டியல்:

 • நிகழ்வு மேலாண்மை
 • சம்பவ மேலாண்மை
 • சிக்கல் மேலாண்மை
 • கோரிக்கை நிறைவேற்றுதல்
 • அணுகும்முறை மேலாண்மை

5. சேவையின் தொடர் அபிவிருத்தி[தொகு]

மாறிவரும் வியாபார தேவைகளுக்கேற்ப தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகளை திருத்துவது மற்றும் மறுதிருத்தம் செய்வது (ஏனென்றால் நிலையாக இருக்கும் போது சரிவு ஏற்படத்தொடங்கும்)

ITIL சேவை தொடர் அபிவிருத்தி தொகுதியில்[8] வரையறுக்கப்பட்டுள்ள சேவை தொடர் அபிவிருத்தியானது, வியாபார செயல்முறைகளுக்கு உதவக்கூடிய தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகளுக்கு ஏற்ற மேம்பாடுகளைக் கண்டறிந்து, நிறுவுகிறது, அதன் மூலம் வியாபார தேவைகளை மாற்றுவதற்கு தகவல்தொழில்நுட்ப சேவைகளைத் திருத்துகிறது மற்றும் மறுதிருத்தமும் செய்கிறது. ஒட்டுமொத்த வாழ்கைவட்டத்திலும் தகவல் தொழில்நுட்பப செயல்முறைகளின் திறன் மற்றும் செலவு சிக்கனம், செயல்முறை திறன் ஆகியவற்றை மேம்படுத்த CSI நோக்கம் கொண்டிருந்தாலும் கூட, சேவை தரத்தின் வியாபார முன்னோக்கையே சேவை தொடர் அபிவிருத்தியின் (CSI) நோக்கம் முதன்மையாக சார்ந்துள்ளது. மேம்பாடுகளை நிர்வகிப்பதற்காக எதை அளவிட வேண்டும் என்பதையும், எதைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பதையும் CSI தெளிவாக வரையறுக்க வேண்டும்.

ஏனைய பிற சேவை பயிற்சிகளைப் போலவே தான் CSI-யும் கையாளப்பட வேண்டும்.[சான்று தேவை] திட்டமிடுதல், பயிற்சி அளித்தல் மற்றும் விழிப்புணர்வு, கால இடைவெளி வகுப்பது, பொறுப்புகளை வரையறுப்பது, உரிமைகளை பகிர்ந்து ஒதுக்குவது, மற்றும் வெற்றி பெறக்கூடிய செயல்பாடுகளைக் கண்டறிவது ஆகியவை முதன்மையில் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிடத்தக்க செயல்பாடுகள், உள்ளீடுகள், வெளியீடுகள், பொறுப்புகள் மற்றும் சமர்பிப்புகள் ஆகியவற்றுடன் CSI-யை திட்டமிட்டு, தகுந்த இடைவெளியில் செயல்படுத்த வேண்டும்.

செயல்முறைகளின் பட்டியல்:

 • சேவை அளவிலான மேலாண்மை
 • சேவை அளவீடு மற்றும் அறிவித்தல்
 • தொடர் சேவை அபிவிருத்தி

ITIL பதிப்பு 2 நூலகம் பற்றிய ஒரு பார்வை[தொகு]

ITIL பதிப்பு 2-ன் எட்டு புத்தகங்களும், அவற்றின் நெறிமுறைகளும்:

தகவல் தொழில்நுட்ப மேலாண்மை தொகுப்புகள்

1. சேவை வழங்கல்
2 சேவை உதவி

பிற செயல்பாட்டு வழிகாட்டிகள்

3. ICT உள்கட்டமைப்பு மேலாண்மை
4. பாதுகாப்பு மேலாண்மை
5. வியாபார முன்னோக்கு
6. பயன்பாட்டு மேலாண்மை
7. மென்பொருள் சொத்து மேலாண்மை

ஐடிஐஎல் பயிற்சிகளை நிறுவுவதில் உதவுவதற்காக மேற்கொண்டு ஒரு புத்தகம் பிரசுரிக்கப்பட்டது, அது நிறுவுதல் (குறிப்பாக சேவை மேலாண்மை) குறித்த வழிகாட்டுதல்களை வழங்குகிறது:

8. சேவை மேலாண்மையை நிறுவுவதற்கான திட்டமிடல்

இது மிக சமீபத்தில் சிறிய தகவல்தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கான வழிகாட்டி நெறிமுறைகளோடு இணைத்து அளிக்கப்பட்டது, இது எட்டு முதன்மை பிரசுரங்களுடன் உள்ளடக்கப்படவில்லை:

9. ஐடிஐஎல் சிறு-நிறுவனங்களுக்கான நிறுவுதல்

சேவை உதவி[தொகு]

சேவை உதவி[9] ஐடிஐஎல் நெறிமுறை ICT சேவைகளின் பயனர் மீது மிகுந்த கவனம் செலுத்துகிறது, மேலும் வியாபார செயல்பாடுகளுக்கு உதவியாக அவற்றிற்கு ஏற்ற சேவைகளை அவர்கள் அணுகுவதை முதன்மையாக அது உறுதிப்படுத்தி அளிக்கிறது.

ஒரு வியாபாரத்திற்கு, வாடிக்கையாளர்களும், பயனர்களும் தான் செயல்முறை மாதிரிக்கு முதல் நுழைவாயில்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் கீழ்காண்பனவற்றின் மூலம் சேவை உதவியோடு தொடர்புபடுகிறார்கள்:

 • மாற்றங்களைக் கேட்பதும் மூலமாகவும்
 • தொடர்புகள், மேம்பாடுகளைக் கேட்பதன் மூலமாகவும்
 • சிக்கல்கள், விசாரணைகள் ஆகியவற்றோடும்
 • நிஜமான செயல்முறை வழங்குதல்களோடும்

சேவை உதவி மையமானது, இறுதி பயனர்களின் நிகழ்வுகளுக்கு ஒரே தொடர்பு-புள்ளியாக இருந்து செயல்படுகிறது. அதன் முதல் செயல்பாடே, ஒரு சம்பவத்தை "உருவாக்குவது" தான். ஒரு நேரடி தீர்வு இருக்கும்பட்சத்தில், முதல் நிலையிலேயே அது அச்சம்பவத்தைத் தீர்க்க முயற்சிக்கிறது. சேவை உதவி மையத்தால் ஒரு சம்பவத்தைத் தீர்க்க முடியவில்லை என்றால், பிறகு அது சம்பவ மேலாண்மை அமைப்புமுறைக்குள் இருக்கும் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றால் நிலை குழுவிற்கு அனுப்பப்படும். சம்பவங்கள் பின்வருவன போன்ற ஒரு தொடர் செயல்முறைகளைத் தூண்டிவிடக்கூடும்: அதாவது சம்பவ மேலாண்மை, சிக்கல் மேலாண்மை, மாற்றுவதற்கான மேலாண்மை, வெளி அனுப்புவதற்கான மேலாண்மை மற்றும் உள்ளமைவு மேலாண்மை. இந்த தொடர் செயல்முறைகளானது உள்ளமைவு மேலாண்மை தரவுகளஞ்சியத்தைப் (CMDB) பயன்படுத்தி கண்காணிக்கப்படுகிறது, இது ஒவ்வொரு செயல்முறையையும் பதவி செய்து, தேவைப்படும் போது பார்ப்பதற்காக (தர மேலாண்மைக்காக) வெளியீட்டு ஆவணங்களை உருவாக்குகிறது.

சேவை உதவி மையம் / சேவை கோரிக்கை மேலாண்மை[தொகு]

சம்பவங்கள் மற்றும் கோரிக்கைகளைக் கையாளுதல் மற்றும் பிற ITSM செயல்முறைகளாக ஓர் இடைமுகத்தை அளித்தல் ஆகிய பணிகள் உள்ளடங்கி இருக்கும். உள்ளடங்கி இருக்கும் வசதிகளாவன:

 • தொடர்பிற்கான ஒரே தொடர்பிடம் (SPOC), ஆனால் இது தொடர்பிற்கான முதல் தொடர்பிடமாக தான் (FPOC) இருக்க வேண்டுமென்று கட்டாயமில்லை
 • நுழைவிற்கான ஒரே வழி
 • வெளியேறுவதற்கான ஒரே வழி
 • வாடிக்கையாளர்களுக்கு எளிமையாக
 • ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தரவு
 • நெறிப்படுத்தப்பட்ட தொடர்பு முறை

சேவை உதவிமையத்தின் முதல் பணிகளில் கீழ்காண்பனவையும் உள்ளடங்கும்:

 • சம்பவ கட்டுப்பாடு: அனைத்து சேவை கோரிக்கைகளின் வாழ்நாள்வட்ட மேலாண்மை
 • தொடர்புமுறை: செயல்முறை பற்றி வாடிக்கையாளர்களுக்கு தெரிவித்தல் மற்றும் சுற்றி நடப்பனவற்றையும் விளம்பரப்படுத்துதல்

சேவை உதவி மைய செயல்பாடானது பின்வருவன போன்று பல்வேறு பெயர்களைக் கொண்டிருக்கலாம்:

 • அழைப்பு மையம் : பெரும் எண்ணிக்கையிலான தொலைபேசி வழி பரிமாற்றங்களைத் முறையாக கையாள்வதில் சிறப்பு பெற்றிருத்தல்
 • மேஜை உதவி மையம் : முதன்மை உதவி மட்டத்தில் முடிந்தவரை விரைவாக சம்பவங்களை நிர்வகித்து, ஒருங்கிணைந்து, தீர்ப்பது
 • சேவை உதவி மையம் : சம்பவங்கள், பிரச்சனைகள் மற்றும் கேள்விகளைக் கையாள்வது மட்டுமின்றி, மாற்றுவதற்கான கோரிக்கைகள், பராமரிப்பு ஒப்பந்தங்கள், மென்பொருள் உரிமங்கள், சேவை மட்டத்திலான மேலாண்மை, உள்ளமைவு மேலாண்மை, கையிருப்பு மேலாண்மை, நிதியியல் மேலாண்மை மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகளின் தொடர் மேலாண்மை போன்ற பிற செயல்பாடுகளுடன் ஓர் இடைமுகத்தையும் வழங்குகிறது

கவனிக்க வேண்டிய மூன்று வகை யான கட்டமைப்புகள்:

 • நிகழிட சேவை உதவி மையம் : உள்ளூர் வியாபார தேவைக்களைக் கவனிப்பது - பல்வேறு இடங்கள் உதவி சேவைகள் கேட்கும் வரைக்கும் மற்றும் அதில் ஈடுபட்டிருக்கும் வரை மட்டுமே இது சாத்தியமாகும்.
 • மைய சேவை உதவி மையம் : பல்வேறு இடங்களைக் கொண்டிருக்கும் நிறுவனங்களுக்கானது - செயல்பாட்டு செலவுகளைக் குறைக்கிறது[சான்று தேவை] மற்றும் இருக்கும் ஆதாரங்களை முழுமையாக பயன்படுத்துகிறது
 • மெய்நிகர் சேவை உதவி மையம் : பல நாடுகளில் மையங்களைக் கொண்டிருக்கும் நிறுவனங்களுக்கானது - வலையமைப்பு திறன் மற்றும் தொலைதொடர்பு அபிவிருத்திகளால் உலகில் எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் இதை அணுக முடியும், எங்கேயும் இதை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும், இது செயல்பாட்டு செலவுகளைக்[சான்று தேவை] குறைக்கிறது, இருக்கும் ஆதாரவளங்களை முழுமையாக பயன்படுத்துகிறது

சம்பவ மேலாண்மை[தொகு]

சம்பவ மேலாண்மையானது வழக்கமான சேவை செயல்பாட்டை முடிந்தவரை விரைவாக மீட்டெடுக்கவும், வியாபார செயல்பாடுகளின் மீதான எதிர்விளைவுகளைக் குறைக்கவும் நோக்கம் கொண்டிருக்கும், இதன் மூலம் அதிகபட்ச சிறந்த சேவை-தரம் மற்றும் சேவை-இருப்பு ஆகியவற்றைத் தக்கவைக்க உறுதி அளிக்கும். 'வழக்கமான சேவை செயல்பாடு' என்பது இங்கே சேவை மட்ட உடன்படிக்கை (Service Level Agreement - SLA) அளவிற்குள்ளான சேவை செயல்பாடுகள் என்பதாகும்.

பிரச்சினை மேலாண்மை[தொகு]

பிரச்சனை மேலாண்மையானது, சம்பவங்களின் அடிப்படை காரணங்களைத் தீர்க்க முயல்கிறது, இதன் மூலம் தகவல் தொழில்நுட்பத்திற்குள்ளான குறைபாடுகளால் ஏற்பட்ட சம்பவங்கள் மற்றும் பிரச்சினைகள் வியாபாரத்தின் மீது அளிக்கும் எதிர்விளைவைக் குறைக்க முயல்கிறது, மேலும் இது மாதிரியான குறைபாடுகளோடு சம்பந்தப்பட்ட சம்பவங்கள் மீண்டும் ஏற்படாத வகையில் தடுக்கவும் முயல்கிறது. ஒரு 'பிரச்சினை' என்பது ஒன்று அல்லது பல சம்பவங்களின் அறியப்படாத காரணத்தின் அடித்தளத்தில் உருவானதாகும், மேலும் ஓர் 'அறியப்பட்ட குறைபாடு' என்பது வெற்றிகரமாக கண்டறியப்பட்ட ஒரு பிரச்சினையாகும், அதன்மீது ஒரு தொடர்-வேலைமுறையோ அல்லது ஒரு நிரந்தர தீர்மானமோ கண்டறியப்படும். பிரச்சினைகளையும், அறியப்பட்ட குறைபாடுகளையும் CCTA பின்வருமாறு வரையறுக்கிறது:

பொதுவான அறிகுறிகளைத் தோற்றுவிக்கும் பல்வேறு சம்பவங்களின் விளைவாகவே பொதுவாக ஒரு பிரச்சினை க்கான ஒரு நிலைமை கண்டறியப்படும். பிரச்சினைகள் ஒரேயொரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்தில் இருந்தும் கண்டறியப்படலாம், அதாவது ஒரேயொரு குறைபாட்டின் வெளிப்பாடாக, அதற்கான காரணம் அறியப்படாததாக இருக்கும், ஆனால் அதிலிருந்து ஏற்படும் விளைவும் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும்.
ஓர் அறியப்பட்ட குறைபாடு என்பது வெற்றிகரமாக சோதனையால் ஒரு பிரச்சினையின் அடிப்படை காரணத்தையும், அதை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய பணிகளையும் கண்டறிந்த நிலை.

பிரச்சினை மேலாண்மை என்பது சம்பவ மேலாண்மை யில் இருந்து வேறுபட்டதாகும். பிரச்சினை மேலாண்மை யின் முக்கிய நோக்கமே, ஒரு பிரச்சினையின் அடிப்படை காரணத்தைக் கண்டுபிடிப்பதும், அதை தீர்ப்பதும் மற்றும் சம்பவங்களின் தடுப்பும் ஆகும்; சம்பவ மேலாண்மை யின் முக்கிய நோக்கம், குறைந்தபட்ச குறுகிய வியாபார பாதிப்போடு, முடிந்தவரை விரைவாக சேவையை வழக்கமான நிலைமைக்கு கொண்டு வருவது.

வியாபாரத்தில் சம்பவங்களின் மற்றும் பிரச்சினைகளின் தீவிரத்தையும், எண்ணிக்கையையும் குறைப்பதையும், மேலும் உதவி மையத்தின் முதல் வரி மற்றும் இரண்டாம் வரியில் இடம் பெற்றிருக்கும் வகையில் ஆவணப்படுத்துவதுமே பிரச்சினை-மேலாண்மை செயல்முறையின் முக்கிய நோக்கமாகும். செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் செயல்முறை சம்பவங்கள் நடப்பதற்கு முன்னரே அதை கண்டறிந்து பிரச்சினைகளைத் தீர்த்துவிடுகிறது. இதுபோன்ற செயல்முறைகள் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கி இருக்கும்:

 • போக்கை ஆய்வு செய்தல்;
 • உதவி நடவடிக்கையைக் குறிவைத்தல்;
 • நிறுவனத்திற்கு தகவல்களை அளித்தல்

குறைபாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் செயல்முறை மறுசெய்கையாக அறியப்பட்ட குறைபாடுகள் மாற்றுவதற்கான மேலாண்மை செயல்முறையின் கட்டுப்பாட்டின்கீழ் மாற்றுவதற்கான வெற்றிகரமான நிறுவுதல்கள் மூலமாக நீக்கப்படும் வரைக்கும் ஆய்வு செய்கிறது.

பிரச்சினை கட்டுப்பாட்டு செயல்முறை பிரச்சினைகளை துல்லியமான முறையில் கையாள நோக்கம் கொண்டிருக்கும். பிரச்சினை கட்டுப்பாடு சம்பவங்களின் மூல காரணத்தைக் கண்டறிந்து, அதை உதவி மையத்திற்கு தெரிவிக்கிறது. அதன் பிற செயல்பாடுகளாவன:

 • பிரச்சினையை கண்டறிதலும், பதிவு செய்தலும்
 • பிரச்சினைகளைப் பகுத்துக்காட்டுதல்
 • பிரச்சினை புலனாய்வு மற்றும் பரிசோதனை

ஒரு பிரச்சினையின் அடிப்படை காரணத்தைக் கண்டறிவதற்கான தரமுறைப்படுத்தப்பட்ட நுட்பம், செயல்-விளைவு வரைபடம் எனப்படும் இசிக்கவா வரைபடத்தைப் (Ishikawa diagram) பயன்படுத்துவதாகும், இதுவொரு மரம் மாதிரியான, அல்லது மீன்எலும்பு மாதிரியான வரைபடமாகும். ஒரு மூளையைக் கசக்கும் கூட்டத்தில்-குழு உறுப்பினர்கள் பொருள் அபிவிருத்தி யோசனைகளை முன்வைப்பார்கள், இது பெரும்பாலும் ஓர் இசிக்கவா வரைபடத்தின் விளைவாகவே இருக்கும். பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதற்கு, பிரச்சினையின் காரணத்தையும், விளைவுகளையும் கண்டறிவதே நோக்கமாக இருக்கிறது.

ஒரு முதன்மை-மாதிரி இசிக்கவா வரைபடத்தை வரையறுத்து காட்டுகிறது.

முதலில் அங்கே முதன்மை விஷயம் ஒன்று இடம்பெற்றிருக்கும், அதுவே அப்படத்தின் முதுகெலும்பாக இருக்கும், அதை நாம் தீர்க்கவோ அல்லது மேம்படுத்தவோ முயற்சி செய்கிறோம். முதன்மை விஷயம், ஒரு காரணத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

காரணத்திற்கும், விளைவிற்கும் இடையிலான உறவு என்பது ஓர் இரட்டை உறவாகும்: ஒரு விளைவு என்பது காரணத்தால் உண்டானது , காரணம் தான் ஒரு விளைவின் வேராக இருக்கிறது. ஆனால் பல காரணங்களுக்கும் ஒரே விளைவு கூட ஏற்படலாம், அதே போல பல விளைவுகளுக்கும் ஒரே காரணமும் இருக்கலாம்.

மாற்றுவதற்கான மேலாண்மை[தொகு]

எல்லாவிதமான மாற்றங்களையும் சிறப்பாக கையாள்வதற்கு தேவையான தரமுறைப்பட்ட நுட்பங்கள் மற்றும் செயல்முறைகளை உறுதிப்படுத்துவதை மாற்றுவதற்கான மேலாண்மை நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறது,

ஒரு மாற்றம் என்பது "ஒரு நிகழ்வு, அது தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பிற்குள் குறைந்த அபாயத்தோடு நிர்வாகம், செலவினக்குறைவு, மேம்படுத்தப்பட்ட வியாபார செயல்முறை மாற்றங்கள் (தீர்வுகள்) ஆகியவற்றிற்கான உத்திரவாதத்தோடு ஒன்றோ அல்லது பல உள்ளமைவு விஷயங்களில் (configuration items)"[சான்று தேவை] ஒரு புதிய நிலை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

மாற்றுவதற்கான மேலாண்மையின் சில முக்கிய நோக்கங்கள் பின்வருமாறு:

 • சேவைகளுக்கு குறைந்தபட்ச தொந்தரவை மட்டுமே அளிப்பது
 • திரும்ப-பெறும் நடவடிக்கைகளைக் குறைத்தல்
 • மாற்றத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் ஆதாரவளங்களைச் சிக்கனமாக பயன்படுத்துதல்
மாற்றுவதற்கான மேலாண்மையில் பயன்படும் சொற்கள்[தொகு]
 • மாற்று : கூடுதலாக, CI-களை மாற்றி அமைப்பது அல்லது அவற்றை நீக்குவது
 • மாற்றும் கோரிக்கை (CI) : ஒரு மாற்றத்திற்கான ஒரு கோரிக்கை, இது மாற்றுவதற்கான நிர்வாகத்திடம் மாற்றம் கோருபவரால் ஓர் உள்ளீடமாக அனுப்பப்படும்
 • மாற்றங்களுக்கான முன்கூட்டிய திட்டம் (FSC) : வரவிருக்கும் அனைத்து மாற்றங்கள் பற்றிய விபரங்களைக் கொண்ட திட்டம்

வெளியீட்டு மேலாண்மை[தொகு]

வெளியீடு மேலாண்மை என்பது பணித்தளம் சாராத மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள் தானியக்க வினியோகத்திற்காக மென்பொருள் மாற்றும் குழுவால் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது ஒட்டுமொத்த தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பு முழுவதற்குமான உரிம கட்டுப்பாடுகளையும் கவனித்து கொள்கிறது. முறையான மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள் கட்டுப்பாடானது, உரிமம் பெற்ற, பரிசோதிக்கப்பட்ட மற்றும் பதிப்பு-சான்றிதழ் பெற்ற மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருளின் இருப்பை உறுதிப்படுத்துகிறது, இருக்கும் உள்கட்டமைப்பிற்குள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் போது இவை முக்கியமாக தேவைப்படுகின்றன. புதிய வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருளின் அபிவிருத்தி மற்றும் நிறுவுதலின் போது செய்யப்பட வேண்டிய தரக்கட்டுப்பாடும் புதிய வெளியீடு மேலாண்மையின் பொறுப்பில் வருகிறது. அனைத்து மென்பொருள்களும் வியாபார செயல்முறைகளின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்கிறது என்பதற்கு இது உத்திரவாதம் அளிக்கிறது.

புதிய வெளியீடு மேலாண்மையில் இலக்கில் பின்வருவன உள்ளடங்கும்:

 • மென்பொருள் மாற்றுவதற்கான திட்டமிடல்
 • தகவல் தொழில்நுட்ப அமைப்புமுறைகளுக்குத் தேவையான மாற்றங்களில் வினியோகம் மற்றும் நிறுவுதலுக்கான வழிமுறைகளை வடிவமைத்தலும், நிறுவுதலும்
 • புதிய வெளியீட்டிற்கும் மாற்றும் போதும், திட்டமிடும் போதும் வாடிக்கையாளரின் எதிர்பார்ப்புகளைச் சிறப்பாக நிர்வகிப்பதும், அவர்களோடு தொடர்புகொள்வதும்
 • தகவல் தொழில்நுட்ப அமைப்புமுறைகளுக்குத் தேவையான மாற்றங்களில் வினியோகம் மற்றும் நிறுவுதலைக் கட்டுப்படுத்துதல்

புதிய வெளியீட்டு மேலாண்மை, வழக்கமான வழிமுறைகள் மற்றும் பரிசோதனைகள் மூலமாக நடப்பில் இருக்கும் சூழ்நிலையின் பாதுகாப்பிலும் மற்றும் அதன் சேவைகளிலும் கவனம் செலுத்துகிறது.

ஒரு வெளியீடு என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாற்றங்களை நிறுவ தேவையான புதிய அல்லது மாற்றப்பட்ட மென்பொருள் மற்றும்/அல்லது வன்பொருளை உள்ளடக்கி இருக்கும்.

வெளியீட்டு பிரிவுகளில் உள்ளடங்கி இருப்பவை:

 • முக்கிய மென்பொருள் வெளியீடுகள் மற்றும் முக்கிய வன்பொருள் மேம்பாடுகள், பொதுவாக இதில் அதிகளவிலான புதிய செயல்பாடுகள் உள்ளடங்கி இருக்கும், இவற்றில் சில மேற்படி பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகள் அளிக்கவும் தலையீடு செய்யும். பொதுவாக ஒரு முக்கிய மேம்பாடு அல்லது வெளியீடானது, அதற்கு முந்தைய அனைத்து மேம்பாடுகளையும், வெளியீடுகளையும் மற்றும் அவசரகால தீர்வுகளையும் நீக்கிவிடும்.
 • சிறிய மென்பொருள் வெளியீடுகள் மற்றும் வன்பொருள் மேம்பாடுகள், வழக்கமாக சிறிய மேம்பாடுகளையும், சிறிய தீர்வுகளையும் கொண்டிருக்கும், அவற்றில் சில ஏற்கனவே அவசரகால தீர்வுகளாக அளிக்கப்பட்டிருக்கலாம். பொதுவாக ஒரு சிறிய மேம்பாடு அல்லது வெளியீடு அதற்கு முந்தைய அனைத்து அவசரகால தீர்வுகளையும் நீக்கிவிடும்.
 • அவசரகால மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள் தீர்வுகள், வழக்கமாக ஒரு சிறிய எண்ணிக்கையிலான அறியப்பட்ட பிரச்சினைகளின் திருத்தங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

வெளியீட்டு பிரிவின் அடிப்படையில் வெளியீடுகள் பிரிக்கப்படுகின்றன:

 • டெல்டா வெளியீடு: மாற்றப்பட வேண்டிய மென்பொருளின் ஒரு பகுதி மட்டும் மாற்றுவதற்கான வெளியீடு. உதாரணமாக, பாதுகாப்பு நீட்சிகள் (security patches).
 • முழுமையான வெளியீடு: மொத்த மென்பொருள் நிரலும் நிறுவப்படும்—எடுத்துக்காட்டாக, நடப்பில் இருக்கும் பயன்பாட்டின் ஒரு புதிய பதிப்பு.
 • தொகுதியாக்கப்பட்ட வெளியீடு: பல்வேறு மாற்றங்களின் ஒரு கலவை—எடுத்துக்காட்டாக, சில குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகளையும் கொண்டிருக்கும் ஓர் இயங்குதளத்தின் இமேஜைக் கூறலாம்.

உள்ளமைவு மேலாண்மை[தொகு]

உள்ளமைவு மேலாண்மை என்பது ஒரு செயல்முறையாகும், இது ஓர் அமைப்புமுறையில் உள்ள அனைத்து தனிமுறையான உள்ளமைவு விபரங்களையும் (CI) கண்காணிக்கிறது.

சேவை வினியோகம்[தொகு]

சேவை வினியோக[10] நெறிமுறையானது, வியாபார பயனர்களுக்கு துல்லியமான உதவியை வழங்குவதற்காக ICT அளிக்க வேண்டிய செயல்பாட்டைச் சார்ந்த சேவைகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. இது ICT சேவைகளின் (சேவை உதவியுடன் ஒப்பிடவும்) வாடிக்கையாளராக இருந்து வியாபாரத்தின் மீது கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த நெறிமுறை பின்வரும் செயல்முறைகளைக் கொண்டிருக்கிறது, அவை துணைபிரிவுகளில் கீழே விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன:

 • சேவை மட்டத்திலான மேலாண்மை
 • கொள்ளளவு மேலாண்மை
 • தடையற்ற தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை மேலாண்மை
 • கையிருப்பு மேலாண்மை
 • நிதியியல் மேலாண்மை

சேவை மட்டத்திலான மேலாண்மை[தொகு]

சேவை மட்டத்திலான மேலாண்மையானது, தொடர்ச்சியாக கண்டறிதல், கண்காணிப்பு மற்றும் சேவை மட்டத்திலான உடன்படிக்கைகளில் (SLA) குறிப்பிட்டிருக்கும் வகையில் தகவல்தொழில்நுட்ப சேவைகளின் அளவுகளைக் கண்காணிப்பது மற்றும் மீள்பார்வையிடுவது ஆகியவற்றை அளிக்கிறது. செயல்பாட்டு மட்டத்திலான உடன்படிக்கைகள் (Operational Level Agreement) மற்றும் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஒப்பந்தங்கள்]] (Underpinning Contracts) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உட்புற தகவல் தொழில்நுட்ப உதவி வழங்குனர்களுக்கும், வெளி வினியோகஸ்தர்களுக்கும் இடையிலான செயல்பாடுகள் சரியாக இருப்பதைச் சேவை மட்டத்திலான மேலாண்மை உறுதிப்படுத்துகிறது. சேவை தரம் மற்றும் சேவை மட்டத்திலான உடன்படிக்கைகள் மீது ஏற்படும் விளைவுகளை அணுகுவதில் இந்த செயல்முறை ஈடுபட்டிருக்கும். சேவை மட்டத்திலான மேலாண்மை செயல்முறையானது, செயல்பாட்டு செயல்முறையின் நடவடிக்கைகளைக் கட்டுப்படுத்த அவற்றுடன் நெருங்கிய தொடர்பைக் கொண்டிருக்கும். சேவை மட்டத்திலான மேலாண்மையின் மைய பாத்திரம், ஒரு திட்ட இலக்கின்படி மெட்ரிக்குகளை (metric) உருவாக்கவும், கண்காணிக்கவும் அதை ஓர் இயல்பான இடத்திற்கு கொண்டு சென்று நிறுத்துகிறது.

சேவை மட்டத்திலான மேலாண்மையே வாடிக்கையாளருடனான முதன்மை இடைமுகமாக இருக்கிறது (சேவை உதவி மையத்தால் வழங்கப்பட்ட சேவையை விரும்பாத பயனருக்கு இடைமுகமாக இருக்கிறது). சேவை மட்டத்திலான மேலாண்மை பின்வருவனவற்றிற்கு பொறுப்பேற்கிறது:

 • ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகள் எப்போது, எங்கே இருக்க வேண்டுமோ அவை குறிப்பிட்டபடி வழங்கப்பட்டனவா என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது
 • நிதியியல் மேலாண்மையால் ஒதுக்கப்பட்ட ஆதாரவளங்களைக் கொண்டு தேவையான அளவுகளும், சேவை தரமும் எட்டப்பட்டன என்பதை உறுதிப்படுத்த கையிருப்பு மேலாண்மை, கொள்ளளவு மேலாண்மை, சம்பவ மேலாண்மை மற்றும் பிரச்சினை மேலாண்மை ஆகியவற்றுடன் தொடர்பு கொள்கிறது
 • ஒரு சேவை பட்டியல்தொகுப்பை (வாடிக்கையாளர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய தரமுறைப்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப வசதிகள் மற்றும் உடன்படிக்கைகளின் ஒரு பட்டியல்) உருவாக்கி, நிர்வகிக்கிறது
 • வியாபாரத்திற்கும் மற்றும் அதன் தொடர்ச்சியான தேவைகளுக்கும் உதவ தகுந்த தடையற்ற தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.

சிக்கனமாகவும், பாதுகாப்பாகவும் மற்றும் சிறந்த முறையிலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட சேவை வழங்கப்படுகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்த தேவையான உதவிகளை அளிக்க சேவை மட்டத்திலான மேலாளர் சேவை வினியோக செயல்முறையின் பிற பகுதிகளோடும் தொடர்பு கொள்கிறார்.

கொள்ளளவு மேலாண்மை[தொகு]

நிறுவனங்கள் வியாபார தேவைகளுக்கு ஏற்ப அவற்றின் தகவல் தொழில்நுட்ப ஆதாரவளங்களைப் பயன்படுத்த உதவுவதன் மூலம், கொள்ளளவு மேலாண்மையானது, தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகளின் சிக்கனமான மற்றும் எளிய வழிகளுக்கு உதவி புரிகிறது. உயர்-மட்டத்திலான செயல்பாடுகளாவன:

 • பயன்பாட்டை அளவுமுறைப்படுத்தல்
 • பணிச்சுமை மேலாண்மை
 • தேவை மேலாண்மை
 • விளம்பர படம்
 • கொள்ளளவு திட்டமிடுதல்
 • ஆதாரவளங்களை மேலாண்மை செய்தல்
 • திறன் மேலாண்மை

தடையற்ற தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைக்கான மேலாண்மை[தொகு]

தடையற்ற தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை மேலாண்மையானது சில செயல்முறைகளைக் கொண்டிருக்கிறது, ஒரு கடுமையான சம்பவம் ஏற்பட்டாலும் கூட தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைக்கள் அதிலிருந்து மீண்டெழுந்து, தொடர்வதை உறுதிப்படுத்த, இதன் மூலம் திட்டங்கள் தகுந்த இடத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டு, நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இது வெறுமனே செயல்பாட்டில் இல்லாத முறைமைகளை மட்டுமல்லாமல், மாறாக செயல்பாட்டைச் சார்ந்த முறைமைகளையும் இது உள்ளடக்கி இருக்கும்-இதனால் முதலிலேயே ஒரு பேரழிவிற்கான அபாயத்தைக் குறைத்துவிடுகிறது.

தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகளை வழங்க பயன்படுத்தப்படும் தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பிற்கு தடையற்ற மேலாண்மை புத்துயிர் அளிப்பதாக, பயன்பாட்டு உரிமையாளர்களால் இது பாராட்டப்படுகிறது, ஆனால் as of 2009 (ஆரம்ப உதவி மட்டத்திலேயே) ஒரு தீவிர சம்பவம் ஏற்பட்டாலும் கூட மொத்த ஆரம்பம் முதலாக இறுதி வரைக்குமான வியாபார செயல்முறை தொடர வேண்டும் என்பதை உறுதிப்படுத்த, பல நிறுவனங்கள் மேலும் விரிவாக எட்டக்கூடிய தடையற்ற தொழில் திட்டமிடுதல்களை (Business Continuity Planning - BCP) நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றன.

தடையற்ற மேலாண்மை பின்வரும் அடிப்படை வழிகளை உள்ளடக்கி உள்ளது:

 • தொழில் பாதிப்பு பகுப்பாய்வு (Business Impact Analysis) ஒன்றை நடத்துவதன் மூலம் மீட்டெடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகளை வரிசைப்படுத்துதல்
 • ஒவ்வொரு சேவைக்கும் இருக்கும் சிறப்பம்சங்கள், அபாயங்கள், குளறுபடிகள் மற்றும் எதிர்நடவடிக்கைகளைக் கண்டறிய ஒவ்வொரு தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகளுக்கும் அபாய மதிப்பீட்டை (aka அபாய பகுப்பாய்வு) செய்தல்
 • மீட்டெடுப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை மதிப்பிடுதல்
 • பின்நிகழ்வு திட்டத்தை உருவாக்குதல்
 • குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பரிசோதித்தல், மீள்பார்வையிடுதல், மற்றும் மாற்றி அமைத்தல்

கையிருப்பு மேலாண்மை[தொகு]

ஒரு நியாயமான செலவில் தொழிலுக்கு உதவும் வகையில் நிறுவனங்கள் அவற்றின் தகவல் தொழில்நுட்ப இருப்பை நிலைக்க செய்வதை கையிருப்பு மேலாண்மை இலக்காக கொண்டிருக்கிறது. கையிருப்பு தேவைகளை உணர்வது, கையிருப்பு திட்டத்தை உருவாக்குவது, கையிருப்பைக் கண்காணிப்பது, மற்றும் பராமரிப்பு பிரச்சினைகளையும் கண்காணிப்பது ஆகியவையே இதன் உயர்மட்ட நடவடிக்கைகளாகும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட அளவிற்கு செயல்படுவதற்கான ஒரு தகவல் தொழில்நுட்ப பகுதியின் திறனை கையிருப்பு மேலாண்மை கவனிக்கிறது.

 • நிலைப்புத்தன்மை: வரையறுக்கப்பட்ட நிலைமைகளில் ஒப்புகொள்ளப்பட்ட அளவில் செயல்படுவதற்கான ஒரு தகவல் தொழில்நுட்ப பாகத்தின் திறன்
 • பராமரிப்புத்தன்மை: தொடர்ந்து செயல்படுவதற்கான அல்லது செயல்படும் நிலைக்கு கொண்டு வரப்படுவதற்கான ஒரு தகவல் தொழில்நுட்ப பாகத்தின் திறன்
 • வினியோகத்தன்மை: ஒரு மூன்றாம் நிலை ஒப்பந்த முறையின் கீழ் சாதனத்தையோ அல்லது செயல்பாட்டையோ இருப்பில் வைத்திருப்பதற்கான ஒரு வெளிப்புற வினியோகஸ்தரின் திறன்
 • மீண்டுவரும்தன்மை: செயல்பாடு பாதிப்பிலிருந்து விடுதலை அளிக்கும் ஒரு முறைமை மற்றும் சேவைகளை நம்பகத்தன்மையுடன் வைத்திருப்பதற்கான ஒரு முறை. ஒன்றுக்குபதிலாக ஒன்று (redundancy) என்பது மீண்டுவரும்தன்மையின் ஒரு பிரபல முறையாகும்.
 • பாதுகாப்பு: தொடர்புடைய தரவுகளைக் கொண்டிருக்கும் ஒரு சேவை. பாதுகாப்பு என்பது இரகசியத்தன்மை, ஒருங்கிணைப்பு, மற்றும் குறிப்பிட்ட தரவின் இருப்பு ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. இருப்பு என்பது அமைப்புமுறையில் ஒட்டுமொத்தமாக இருப்பதை பற்றிய ஒரு தெளிவான பார்வையை அளிக்கிறது.

தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகளுக்கான நிதியியல் மேலாண்மை[தொகு]

தகவல் தொழில்நுட்ப நிதியியல் மேலாண்மையானது, மிக குறைந்த செலவில் (இது கட்டாயமாக குறைந்த விலையில் தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவசியமில்லை) தகவல் தொழில்நுட்ப உள்கட்டமைப்பைப் பெறுவதை உறுதிப்படுத்துவதற்கான நெறிமுறைகளைக் கொண்டிருக்கிறது, மேலும் ஒரு நிறுவனம் அதன் தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகளுக்கான செலவுகளைப் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகளின் செலவுகளை இது கணக்கிடுகிறது. இந்த செலவுகள் பிறகு, சேவையைப் பெறும் வாடிக்கையாளரிடம் இருந்து மீட்டெடுக்கப்படுகிறது. இது சேவை வினியோக செயல்முறையின் இரண்டாவது உட்பொருளாகும்.

சேவை மேலாண்மையை நிறுவ திட்டமிடல்[தொகு]

ஐடிஐஎல் நெறிமுறை - சேவை மேலாண்மை நிறுவ திட்டமிடலானது[11] தொழில் தேவைகள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப தேவைகளை ஒழுங்குமுறைப்படுத்த பயிற்சியாளர்களுக்கு ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கி அளிக்க முயற்சிக்கிறது. வழிகாட்டுநெறிமுறைகளுடன் சேர்ந்திருக்கும் செயல்முறைகள் மற்றும் அணுகுமுறைகள், பணியின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் ஒரு திட்டத்திற்குள் பிற ஐடிஐஎல் நெறிமுறைகளைச் செயல்திட்டங்களாக செயல்படுத்துவதன் அடிப்படையில் தொடர்ச்சியான சேவை மேம்பாட்டு திட்டங்களைப் பரிந்துரைக்கும். சேவை மேலாண்மையை நிறுவ திட்டமிடலானது, முக்கியமாக சேவை மேலாண்மை செயல்முறைகளில் கவனம் செலுத்துகிறது, இருப்பினும் பிற ஐடிஐஎல் நெறிமுறைகளுக்கும் பொதுவாக இது பொருந்தும். உட்பொருட்கள் பின்வருவனவற்றைக் கொண்டிருக்கும்:

 • தொலைநோக்கை உருவாக்குதல்
 • நிறுவனத்தை ஆய்வு செய்தல்
 • இலக்குகள் நிர்ணயித்தல்
 • தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை மேலாண்மையை நிறுவுதல்

பாதுகாப்பு மேலாண்மை[தொகு]

ஐடிஐஎல்-செயல்முறை பாதுகாப்பு மேலாண்மையானது[12] மேலாண்மை நிறுவனத்தில் தகவல் பாதுகாப்பு முறையாக கட்டமைக்கப்பட்டிருப்பதைக் குறித்து விவரிக்கிறது. ஐடிஐஎல் பாதுகாப்பு மேலாண்மை, தகவல் பாதுகாப்பு மேலாண்மைக்கான பயிற்சி நெறிமுறைகளின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கும், தற்போது இதுவே ISO/IEC 27002 என்று அறியப்படுகிறது.

துல்லியமான தகவல் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதே பாதுகாப்பு மேலாண்மையின் அடிப்படை இலக்காகும். உண்மையில், தகவல் பாதுகாப்பின் முதன்மை நோக்கம் அபாயங்களில் இருந்து தகவல்சார் சொத்துக்களைப் பாதுகாத்து, அதன் மூலம் நிறுவனத்திற்கு அவற்றின் மதிப்பை தக்க வைப்பதாகும். இது பொதுவாக இரகசியத்தன்மை, ஒருங்கிணைப்புத்தன்மை மற்றும் இருப்புத்தன்மை ஆகியவற்றை உறுதிபடுத்துவதன் மூலமாகவும், அதனோடு சேர்ந்து அங்கீகரித்தல், கணக்கிடுதல், மீண்டும் மீண்டும் நடக்காதிருப்பது மற்றும் நம்பகத்தன்மை போன்ற உடன்சார்ந்த பண்புகள் அல்லது இலக்குகள் மூலமாகவும் வெளிப்படுத்தப்படும்.

ISO/IEC 27001 இணக்கமாக பல நிறுவனங்களுக்கு அவற்றின் தகவல் பாதுகாப்பு மேலாண்மை அமைப்புமுறைகளை வடிவமைப்பதற்கு ஏற்படும் அழுத்தத்தைச் சமாளிக்க ஐடிஐஎல் பதிப்பு 2 பாதுகாப்பு மேலாண்மை தொகுதி தேவைப்படுகிறது, உண்மையில் தற்போது பதிப்பு 3 களத்தில் இருக்கிறது.

ICT உள்கட்டமைப்பு மேலாண்மை[தொகு]

ICT உள்கட்டமைப்பு மேலாண்மை[13] செயல்முறைகளானது, ஒரு ICT உள்கட்டமைப்பிற்கு தேவைகளுக்கான பகுப்பாய்வு, திட்டமிடல், வடிவமைப்பு, நிறுவுதல் மற்றும் நடைபெற்று வரும் செயல்பாட்டு மேலாண்மை மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவி ஆகியவற்றிற்கான சிறந்த பயிற்சிகளைப் பரிந்துரைக்கிறது. ("ICT" என்பது "தகவல் மற்றும் தொலைதொடர்பு தொழில்நுட்பம்" (Information and Communication Technology) என்பதன் சுருக்கமாகும்.)

வாடிக்கையாளர்களுக்கு ICT சேவைகளை வழங்குவதில் உள்ளடங்கி இருக்கும் ICT சாதனம் மற்றும் மென்பொருளோடு நேரடியாக தொடர்பு கொண்டிருக்கும் ITIL-க்குள் இருக்கும் செயல்முறைகளை உள்கட்டமைப்பு மேலாண்மை செயல்முறைகள் விவரிக்கின்றன.

 • ICT வடிவமைப்பு மற்றும் திட்டமிடல்
 • ICT நிறுவுதல்
 • ICT செயல்பாடுகள்
 • ICT தொழில்நுட்ப உதவி

இந்த நெறிமுறைகள் சேவை மேலாண்மையோடு தொடர்புடைய பிற நெறிமுறைகளை விட மிக குறைவாகவே புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது, ஆகவே பெரும்பாலும் அவற்றின் சில கருத்துக்கள் சேவை மேலாண்மை நெறிமுறைகளில், 'நிறுவுதலின் மூலமாக' கையாளப்பட்டிருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

ICT வடிவமைப்பு மற்றும் திட்டமிடல்[தொகு]

ICT வடிவமைப்பு மற்றும் திட்டமிடலானது, ICT உள்கட்டமைகளின் செயல்திட்ட மற்றும் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு மற்றும் திட்டமிடலுக்கான ஒரு கட்டமைப்பு மற்றும் அணுகுதலை அளிக்கிறது. தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டமைப்புடன், தொழில் (மற்றும் மொத்த IS) செயல்திட்டத்தின் தேவையான கலவையையும் இது உட்கொண்டிருக்கிறது. கோரிக்கை அறிக்கைகள் (Statements of Requirement - "SOR") மற்றும் ஒப்பந்தபுள்ளிக்கான அழைப்புகள் (Invitations to Tender-"ITT") ஆகியவற்றின் மூலமாக புதிய ICT தீர்வுகளுக்கான வாங்குதல்களையும், மற்றும் செயல்திட்ட தொழில் மாற்றங்களுக்கான ICT திட்டங்களைத் துவக்குதல் மற்றும் நிர்வகித்தல் ஆகியவற்றிற்கு பொறுப்பேற்பது ஆகிய இரண்டையும் ICT வடிவமைப்பு மற்றும் திட்டமிடல் ஊக்குவிக்கிறது. வடிவமைப்பு மற்றும் திட்டமிடலின் முக்கிய வெளிப்பாடுகளாவன:

 • ICT செயல்திட்டங்கள், கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்கள்
 • ICT-யின் ஒட்டுமொத்த கட்டமைப்பு & மேலாண்மை கட்டமைப்பு
 • சாத்தியக்கூறுகள் பற்றிய ஆய்வுகள், ITT-கள் மற்றும் SOR-கள்
 • தொழில் விஷயங்கள்

ICT நிறுவுதல் மேலாண்மை[தொகு]

ICT நிறுவுதலானது, ஓர் ஒட்டுமொத்த ICT திட்டத்திற்குள் வடிவமைப்பு, உருவாக்கம், பரிசோதனை மற்றும் மாற்றுதல் (நிறுவுதல்) திட்டங்களின் வெற்றிகரமான மேலாண்மைக்கான ஒரு கட்டமைப்பை அளிக்கிறது. இது PRINCE2 உடன் பொதுவாக பல்வேறு திட்ட மேலாண்மை நெறிமுறைகளை உள்ளடக்கி உள்ளது, ஆனால் செயல்பாட்டுக்குரிய மற்றும் செயல்பாட்டுக்குரியதல்லாத இரண்டு பரிசோதனைகளையும் மற்றும் வெளியீட்டு மேலாண்மையின் தேவையான ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்க ஒரு பரந்தளவில் கவனத்தைச் செலுத்துகிறது.

ICT செயல்பாடுகளின் மேலாண்மை[தொகு]

ICT செயல்பாடுகளின் மேலாண்மை, ICT உள்கட்டமைப்பிற்கான தினசரி தொழில்நுட்ப மேற்பார்வையை அளிக்கிறது. பெருமளவில் இது சேவை உதவியில் இருக்கும் சம்பவ மேலாண்மையின் பாத்திரத்துடன் குழப்பிக் கொள்ளப்படுகிறது, செயல்பாடுகள் அதிகளவிற்கு தொழில்நுட்பத்தின் பக்கம் சார்ந்திருக்கும் என்பதுடன் பயனர்களால் அளிக்கப்படும் சம்பவங்களை மட்டுமே இது கருத்தில் கொண்டிருப்பதில்லை, மாறாக உள்கட்டமைப்பினால் பதிவு செய்யப்பட்ட அல்லது உருவாக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளோடு தொடர்புபட்டிருக்கும். ICT செயல்பாடுகள் ஒரு 'செயல்பாட்டுகளின் பாலத்தை' உருவாக்கி அளிக்க, பெரும்பாலும் சம்பவ மேலாண்மை மற்றும் சேவை உதவி மையம் ஆகியவற்றோடு மிக நெருக்கமாக இணைந்து செயலாற்றும், இவை கட்டாயம் தொழில்நுட்பமாக தான் இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. ஆனால் செயல்பாடுகள் முதன்மையாக ஆவணப்படுத்தப்பட்ட செயல்முறைகள் மற்றும் வழிமுறைகளோடு இணைந்து செயலாற்றும் என்பதோடு வெளிப்பாட்டு மேலாண்மை, பணி நிர்மாணிப்பு, பேக்அப் மற்றும் மறுநிறுவல் (restore), வலையமைப்பு கண்காணிப்பு/மேலாண்மை, சிஸ்டம் கண்காணிப்பு/மேலாண்மை, தரவுகளஞ்சிய கண்காணிப்பு/மேலாண்மை, சேமிப்பு கண்காணிப்பு/மேலாண்மை போன்ற பல குறிப்பிட்ட துணை-செயல்முறைகளோடும் இணைந்து செயலாற்றுகிறது. செயல்பாடுகள் பின்வருவனவற்றிற்கு பொறுப்பேற்கின்றன:

 • ஒரு நிலையான, பாதுகாப்பான ICT உள்கட்டமைப்பு
 • நடப்பில் இருக்கும், மேம்படுத்தப்பட்ட செயல்பாட்டு ஆவண நூலகம் (Operational Documentation Library - "ODL")
 • அனைத்து செயல்பாட்டு நிகழ்வுகளின் பதிவு
 • செயல்பாட்டு கண்காணிப்பு மற்றும் மேலாண்மை கருவிகளின் பராமரிப்பு.
 • செயல்பாட்டு ஸ்க்ரிப்ட்கள்
 • செயல்பாட்டு வழிமுறைகள்

ICT தொழில்நுட்ப உதவி[தொகு]

ICT தொழில்நுட்ப உதவி என்பது ICT-க்குள் இருக்கும் உள்கட்டமைப்பிற்கான சிறப்பார்ந்த தொழில்நுட்ப செயல்பாடு. உள்கட்டமைப்பு மேலாண்மை மற்றும் சேவை மேலாண்மை இரண்டிலும், முதன்மையாக பிற செயல்முறைகளுக்கு உதவியாக இருக்கும், தொழில்நுட்ப உதவி பல்வேறு சிறப்பார்ந்த நடவடிக்கைகளை அளிக்கிறது: ஆராய்ச்சி மற்றும் மதிப்பீடு, சந்தை ஆய்வு (குறிப்பாக வடிவமைப்பு மற்றும் திட்டமிடலுக்கும், திறன் மேலாண்மைக்கும்), கருத்து மற்றும் முன்மாதிரி பொறியியலுக்கான ஆதாரம், சிறப்பார்ந்த தொழில்நுட்ப வல்லுமை (குறிப்பாக செயல்பாடுகள் மற்றும் பிரச்சினை மேலாண்மை), ஆவணங்கள் உருவாக்கம் (குறிப்பாக செயல்பாட்டு ஆவண நூலகம் அல்லது அறியப்பட்ட குளறுபடி தரவுகளஞ்சியம் ஆகியவற்றிற்கு). ITIL கட்டமைப்பில் உதவியின் பல்வேறு மட்டங்கள் இருக்கின்றன, முதன்மை உதவி மட்டம், இரண்டாம் உதவி மட்டம் மற்றும் மூன்றாம் உதவி மட்டம் என்பனவாகும், உயர்-மட்ட நிர்வாகிகள் முக்கிய உதவிக்கான பொறுப்பை ஏற்கிறார்கள்.

தொழில் முன்னோக்கு[தொகு]

சிறந்த பயிற்சிமுறைகளின் தொகுப்பிற்கு ITIL "தொழில் முன்னோக்கு" என்று பெயரிடுகிறது.[14] அதாவது, உயர்ந்த சர்வதேச அளவிலான (IS) தர மேலாண்மைக்காக முழு தொழில் தேவையின் ஒரு பகுதியாக, தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை அளிப்பைப் புரிந்து கொள்வதிலும், மேம்படுத்தி கொள்வதிலும் எதிர்கொள்ளப்படும் பொதுவான சிக்கல்களில் சிலவற்றை தீர்க்க இவை பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. இந்த சிக்கல்களில் சில:

 • தடையற்ற தொழில் மேலாண்மையானது , இது என்னவென்பதை மேம்படுத்த இருக்கும் வாய்ப்புகளையும், பொறுப்புகளையும் தொழில் மேலாளருக்கு வரையறுத்துக் காட்டுகிறது, பெரும்பாலான நிறுவனங்களில் தொழிலின் தரம் மற்றும் துல்லியத்திற்கு பங்களிப்பளிக்கும் முக்கிய சேவைகளில் ஒன்றாக இது விளங்குகிறது.
 • மாற்றத்தைத் தாக்குபிடித்தல் . தகவல் தொழிலநுட்ப உள்கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் தொழில் நடத்தப்படும் விதத்தையோ அல்லது தடையற்ற தொழில் செயல்பாடுகளிலோ ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். தொழில் மேலாளரானவர் இந்த மாற்றங்களைக் கவனித்து குறித்து கொள்வதும், இதன் துணை விளைவுகளால் தொழில் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதும் மிகவும் முக்கியமாகும்.
 • விரைவான மாற்றத்தின் மூலம் தொழில் பயிற்சிமுறைகளை மாற்றுவதானது , தகவல் தொழில்நுட்பத்தைக் கட்டுபடுத்தவும், தொழிலுடன் அதை ஒருங்கிணைக்கவும் உதவுகிறது.
 • கூட்டணிகள் மற்றும் பணிவெளியேற்றம்

தகவல் தொழில்நுட்ப அரசாக்கம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அரசுத்துறை மேலாண்மையின் தலைப்புகளோடு இந்த தொகுதி சம்பந்தப்பட்டிருக்கும்.

பயன்பாட்டு மேலாண்மை[தொகு]

தொழில் முன்னோக்கிற்கு ஏற்ற வகையில் தேவைகளைச் சேகரிப்பதற்கும், வரையறுப்பதற்குமான குறிப்பிட்ட கவனத்துடன், மென்பொருள்-அபிவிருத்தி திட்டங்களின் வாழ்நாள்வட்டத்தின் மூலமாக தகவல் தொழில்நுட்ப மென்பொருள் அபிவிருத்தி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப உதவி ஆகியவற்றின் ஒட்டுமொத்த தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான சிறந்த வழக்கமுறைகளின் ஒரு தொகுப்பை ITIL பயன்பாட்டு மேலாண்மை [15] தொகுதி உட்கொண்டிருக்கிறது.

மென்பொருள் பொறியியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப துறை மேலாண்மை ஆகியவற்றோடு இந்த தொகுதி சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது.

மென்பொருள் உடைமை மேலாண்மை[தொகு]

மென்பொருள் உடைமை மேலாண்மை என்பது பணியாளர்களையும், செயல்முறைகளையும் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தையும் ஒருங்கிணைக்கும் பயிற்சிமுறையாகும், இது மென்பொருள் உரிமங்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகளை முறையாக கண்காணிக்கவும், மதிப்பிடவும், நிர்வகிக்கவும் உதவுகிறது. தகவல் தொழில்நுட்ப செலவுகள், மனிதவள ஆதாரங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் மென்பொருள் சொத்துக்களை மேலாண்மை செய்தல் மற்றும் சொந்தமாக்குதல் ஆகியவற்றில் இருக்கும் உள்ளார்ந்த அபாயங்கள் ஆகியவற்றைக் குறைப்பதே SAM-ன் நோக்கமாகும்.

மென்பொருள் உடைமை மேலாண்மை (SAM) பயிற்சிமுறையில் உள்ளடங்கி இருப்பன:

 • மென்பொருள் உரிம குறைபாடுகளை நிர்வகித்தல்
 • கையிருப்பு மற்றும் மென்பொருள் சொத்து பயன்பாட்டைக் கண்காணித்தல்
 • வரையறை, நிறுவுதல், உள்ளமைவு, பயன்பாடு, மற்றும் மென்பொருள் சொத்துக்களின் நீக்கம் மற்றும் துல்லியமான மென்பொருள் நூலகம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய தரமுறைப்படுத்தப்பட்ட கொள்கைகள் மற்றும் வழிமுறைகளை நிர்வகித்தல்.

மென்பொருள் உடைமை மேலாண்மையானது, தகவல் தொழில்நுட்ப சொத்து மேலாண்மையின் மென்பொருள் உட்பாகங்களைக் குறிக்கிறது. மென்பொருள் கட்டுப்பாட்டுக்கான முயற்சிகளில் துல்லியமான வன்பொருள் கையிருப்பு கட்டுப்பாடுகளும் மிக முக்கியமானவை என்பதால் இதில் வன்பொருள் உடைமை மேலாண்மையும் உள்ளடங்கி வருகிறது. அதாவது, ஒரு நிறுவனத்தின் கணினிகள் மற்றும் வலையமைப்பில் இருக்கும் மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள் இரண்டையும் கவனித்து கொள்ள வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

சிறுநிறுவனங்களுக்கான நிறுவுதல்[தொகு]

ஐடிஐஎல் சிறுநிறுவனங்களுக்கான நிறுவுதல் [16], சிறிய தகவல் தொழில்நுட்ப ஆலைகள் அல்லது துறைகளுக்கான ITIL கட்டமைப்பை நிறுவுதலுக்கு ஓர் அணுகுமுறையை அளிக்கிறது. சேவை மேலாண்மை நிறுவுதலுக்கான திட்டமிடல், சேவை உதவி, மற்றும் சேவை வினியோகம் போன்ற பெரும்பாலான ஒரேமாதிரியான சிறந்த பயிற்சிமுறை வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உள்ளடக்கும் முதன்மையான ஒரு துணை வேலையைச் செய்கிறது, ஆனால் பாத்திரங்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் ஆகியவற்றினோடு, ITIL முன்னுரிமைகளுக்கு இடையில் குளறுபடி ஏற்படுவதைத் தடுக்கும் வழிகாட்டி நெறிமுறைகளையும் கூடுதலாக வழங்குகிறது.

ITIL பற்றிய விமர்சனங்கள்[தொகு]

ITIL பல்வேறு வகையில் விமர்சிக்கப்படுகிறது, அவற்றில் சில:

 • புத்தகங்கள் வர்த்தக பயனரல்லாதவர்களால் வாங்க கூடிய விலையில் இல்லை
 • ITIL என்பது "ஒரு புனிதமான, தகவல் தொழில்நுட்ப நிர்வாகத்திற்கான அனைத்து கட்டமைப்பையும் கொண்டிருக்கிறது" என்று பல ITIL வழக்கறிஞர்கள் கருதுவதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள்;
 • நடைமுறைவாதத்தை விட்டொழித்துவிட்டு 'மத ஆர்வ' முறையுடன் ITIL ஒருதலைபட்சமாக சார்ந்திருப்பதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள்
 • நிறுவுதலுக்கும், அறிமுகப்படுத்துவதற்கும் குறிப்பிட்ட பயிற்சி தேவைப்படுகிறது
 • BSM மற்றும் ITSM கட்டமைப்புகளுக்குள் ITIL வருவதாக கூறுப்படுவதன் மீதான சர்ச்சைகள்

பல்வேறு தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை மேலாண்மை புத்தகங்களின் ஆசிரியரும், பதிப்பாசிரியருமான ஜன் வான் பொன் குறிப்பிடுவது போல,

ஐடிஐஎல்-இன் இயல்பு பற்றிய தவறான புரிதலின் மையத்தில் இருந்து ITIL பற்றிய ஒரு குழப்பமும் நிலவுகிறது. OGC குறிப்பிடுவது போல, ITIL என்பது சிறந்த பயிற்சிகளுக்கான ஒரு தொகுப்பாகும். ITIL-இன் சிறந்த பயிற்சிமுறைகள் துல்லியமான செயல்முறைகளை எடுத்துக்காட்டுவதாக OGC குறிப்பிடவில்லை. ITIL என்பது ஓர் ஒத்த மாதிரியாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்பு என்றும் OGC குறிப்பிடவில்லை. அது தான் பெரும்பாலான அதன் பயனர்களைக் கவர்ந்திழுத்தது, குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமானால், இதுபோன்ற ஒரு மாடல் தான் அவர்களுக்கு தேவையாக இருந்தது... [17]

CIO இதழின் கட்டுரையாளர் டீன் மீயெரும் ITIL பற்றிய சில எச்சரிக்கைகளை அளிக்கிறார்,[18] "காலாவதியான வரையறைகளுக்கு அடிமையாதல்" மற்றும் "ITIL ஒரு மதமாக உருவாகுதல்." அவர் குறிப்பிடுவதாவது, "...உலக தரத்திற்கு வருவதற்கு தேவையான முழுமையான செயல்முறைகளை இது வரையறுக்கவில்லை. இது... தொடர்ந்து நடந்து வரும் சேவைகளை நிர்வகிப்பதில் தான் கவனம் செலுத்துகிறது."

வான் ஹெர்வார்டென் மற்றும் கிரெப்ட் ஆகியோர் இந்த நூலகத்தின் தொகுதிகளின் தரம் ஓர் ஒழுங்குமுறையில் இல்லை என்பதாக உணர்கிறார்கள். அவர்கள் குறிப்பிடுவதாவது: "சேவை உதவி செயல்முறைகளைப் பாத்திரப்படுத்தும் இசைவு... சேவை வினியோக புத்தகங்களில் பெருமளவில் காணப்படவில்லை."[19]

நியோல் புரூட்டனினால் ("தகவல் தொழில்நுட்ப உதவி மையத்தை நிர்வகிப்பது எப்படி" மற்றும் "தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகளின் செயல்முறை நிர்வகித்தல்" ஆகியவற்றின் ஆசிரியர்) உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 2004 ஆய்வு, ITIL-ஐ பின்பற்றும் நிறுவனங்கள் ITIL-ஐ நிறுவியதால் கிடைத்த அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு கொண்டது. இந்த ஆய்வில் பங்குபெற்றவர்களில் எழுபத்தி ஏழு சதவீதத்தினர், " ITIL-இல் எல்லாவற்றிற்கும் பதில் கிடையாது" என்பதை ஒத்துக்கொண்டார்கள் அல்லது வலுவாக ஒத்துக் கொண்டார்கள். ITIL-லின் குறிப்பிடத்தக்க நோக்கம் விதிமுறைக்குட்படாததாக இருப்பதைக் குறிப்பிட்டு, ITIL-ஐ விளக்குபவர்களும் இதை ஏற்று கொள்கிறார்கள், இவர்கள் நிறுவனங்கள் நடப்பில் இருக்கும் செய்முறை மாடல்களுடன் ITIL செயல்முறைகளைச் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். விதிமுறைக்குட்படாமல் இருப்பது குறித்து கூறப்படும் கருத்துக்கள், குறிப்பிடத்தக்களவில், முழுமையான நோக்கம் கிடையாது, மாறாக ஒருவகையான அளவீடு, எதற்காக என்றால் செயல்முறைகளின் குறிப்பிட்ட தொகுப்பின் விரிவான விளக்கம் அதற்குள்ளேயே குறிப்புரையின் ஒரு வடிவத்திற்காக இருக்கிறது என்று புரூட்டன் குறிப்பிடுகிறார்.[20]

சேவை மேலாண்மையின் பல்வேறு கோணங்களை ITIL ஆழமாக வெளிப்படுத்துகிறது என்ற போதினும், அது நிறுவனத்தின் கட்டமைப்பை அத்தகைய ஆழத்தோடு வரையறுக்கவில்லை. ITIL நிறுவுதலில் இருக்கும் பல பற்றாக்குறைகள் தொழிலின் சேவை மேலாண்மை நோக்கங்களின் வடிவமைப்பு அல்லது நிறுவுதலில் இருக்கும் பாதிப்புகளால் கட்டாயமாக வெளிவர வேண்டும் என்பதில்லை, மாறாக தொழில் அமைந்திருக்கும் ஒரு பரந்த கட்டமைப்பு அடித்தளத்தில் வெளிப்படலாம். சேவை மேலாண்மையில் அதிக கவனம் கொண்டிருப்பதால், மோசமாக வடிவமைக்கப்பட்ட நிறுவன கட்டமைப்புகளை நிர்வகிப்பதில் அல்லது நிறுவன கட்டமைப்பின் வடிவமைப்பிற்குள் எவ்வாறு திருப்பி அளிப்பை நிர்வகிப்பதில் ITIL குறைந்தபட்ச பயன்பாட்டையே கொண்டிருக்கிறது.

சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஐடிஐஎல்-ஐ லீன் (Lean), சிக்ஸ் சிக்மா (Six Sigma) மற்றும் அகைல் தகவல் தொழில்நுட்ப செயல்பாடுகள் மேலாண்மை ஆகியவற்றுடன் குழுப்படுத்துகின்றன.[சான்று தேவை] ஐடிஐஎல்-லில் சிக்ஸ் சிக்மா நுட்பங்களைக் கொண்டு வருவது, ஐடிஐஎல்-இன் அடித்தளத்திற்கு பொறியியல் அணுகுமுறைக் கொண்டு வருகிறது. லீன் (Lean) நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவது, ஐடிஐஎல்-இன் சிறந்த பயிற்சிமுறைகளின் தொடர்ச்சியான அபிவிருத்திகளை ஊக்குவிக்கிறது. ஆனால், ஐடிஐஎல் ஒரு மாற்றும் முறையல்ல என்பதோடு, அது வேறொன்றையும் அளிப்பதில்லை. பயனர்கள் அதுபோன்றவொரு முறையைக் கண்டறிந்து, ஒருங்கிணைத்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது. சில உற்பத்தியாளர்கள் ஐடிஐஎல் நிறுவுதல்களை விவாதிக்கும் போது லீன் என்ற வார்த்தையை உள்ளடக்குவதுண்டு, எடுத்துக்காட்டாக "லீன்-ஐடிஐஎல்".[சான்று தேவை] எதிர்காலத்தில் கிடைக்கும் என்று உறுதியளிக்கப்பட்ட பலன்களுடன் ஐடிஐஎல்-இன் முனைவின் ஆரம்பகால விளைவுகள் செலவுகளையே சேர்க்கும்.[சான்று தேவை]

கழிவுகளைக் கண்டறியவும், இலக்கில் கொள்ளவும், அல்லது லீன்னினால் கோரப்படும் வாடிக்கையாளர் மதிப்பீட்டு நெறிமுறையை ஆவணப்படுத்துவது மற்றும் வாடிக்கையாளர் திருப்தியை அளவிடுவது போன்றவற்றிற்கு ITIL உபயோகமான "வெளியேற்றப்பட்ட" முறைகளை வழங்குவதில்லை.

ITIL-க்கு மாற்றாக இருப்பவை[தொகு]

ஒரு கோட்பாட்டைப் போல இருக்கும் தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை மேலாண்மை ITIL-லுடன் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது, ஆனால் இது ஐடிஐஎல் பதிப்பு 2-க்கு இணையானதல்ல, இது தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை மேலாண்மை (ITSM) என்று தலைப்பிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட துணைப்பிரிவைக் கொண்டிருக்கிறது. (ஐந்து தொகுதிகளைக் கொண்ட மூன்றாம் பதிப்பில் இதுபோன்ற எல்லைக்குட்பட்ட துணைப்பிரிவுகள் ஏதும் கிடையாது). சேவை உதவி மற்றும் சேவை வினியோகம் ஆகிய இரண்டையும் ஒருங்கிணைத்த தொகுதிகள் பொதுவாக ISO/IEC 20000 (முன்னர் இது BS 15000 என்றிருந்தது) தரமுறையின் நோக்கத்திற்கு இணையாக வருகிறது, "BS" என்றால் பிரித்தானிய தரமுறை என்பதாகும்.

ஐடிஐஎல்-க்கு அப்பாற்பட்டு, பிற தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை மேலாண்மை அணுகுமுறைகளும், அடித்தளங்களும் இருக்கின்றன, இவற்றில் பெருநிறுவன கணினியியல் பயிலகங்களின் (Enterprise Computing Institute's) நூலகமும் உள்ளடங்கும், இது பல்வேறு சேவை மேலாண்மை விஷயங்கள் மற்றும் அறிவின் உலகளாவிய சேவை மேலாண்மை அமைப்பு(Universal Service Management Body of Knowledge - USMBOK) பரணிடப்பட்டது 2010-02-13 at the வந்தவழி இயந்திரம் உட்பட பெரிய நிறுவனங்களின் தகவல் தொழில்நுட்ப மேலாண்மையின் பொதுவான பிரச்சினைகளைக் கையாள்கிறது, இது சேவை மேலாண்மை அமைப்புமுறையின் மற்றும் சேவை வழங்கும் நிறுவனத்தின் ஒரு வரையறையை அளிக்கவும் உருவாக்கப்பட்டது, இது உலகளாவிய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கும், தகவல் தொழில்நுட்பம் அல்லாத நிறுவனங்களுக்கும் கூட பொருந்தக்கூடும்.

COBIT என்பது ஒரு தணிக்கை அடித்தளமாக பார்க்கப்படுகிறது, ஆனால் துணை அறிவுசார் தொகுப்பு (COBIT-இன் புத்தகங்கள் கட்டுப்பாட்டு பயிற்சிமுறைகள், தகவல் தொழில்நுட்ப உறுதிமொழி வழிமுறை, தகவல் தொழில்நுட்ப அரசாக்க நிறுவுதலுக்கான வழிமுறை, மற்றும் சேவை மேலாளர்களுக்கான பயனர்களின் வழிமுறை போன்றவை) ITIL-க்கான ஒரு நம்பகமான மாற்றாக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.

பிரித்தானிய கல்வி தொலைதொடர்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப முகமை (The British Educational Communications and Technology Agency - BECTA) ஆனது ITIL-இன் அடிப்படையில், ICT தொழில்நுட்ப உதவிக்கான கட்டமைப்பை பரணிடப்பட்டது 2009-04-27 at the வந்தவழி இயந்திரம் (FITS) உருவாக்கி உள்ளது, ஆனால் இங்கிலாந்து துவக்கநிலை மற்றும் உயர்நிலை பள்ளிகள் (இவை பெரும்பாலும் மிகச் சிறிய தகவல் தொழில்நுட்ப துறைகளை மட்டுமே கொண்டிருக்கும்) அளவிற்கு மட்டுமே அது குறுகி உள்ளது. அதே போல, முன்னிருக்கும் OPS கையேடு: நடைமுறைக்கு உகந்த மற்றும் காதால் கேட்க கூடிய நான்கு படிகளில் பரணிடப்பட்டது 2013-12-10 at the வந்தவழி இயந்திரம் (முழுபுத்தகத்தின் தொகுப்பு) ஐடிஐஎல்-ஐ நிறுவுகிறது, இது ITIL-இன் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிடுகிறது, முக்கியமாக ஐடிஐஎல்-இன் உட்கூறுகளான மிகப்பெரிய "வீண்பேச்சின் வெடிப்பொலியில்" பரந்தளவில் கவனம் செலுத்துகிறது.

ஐடிஐஎல் செயல்முறைகள் ஒரு பரந்தளவிலான தகவல் தொழில்நுட்ப செயல்முறைகளோடு எவ்வாறு இணைந்திருக்கிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்ளவோ, அல்லது தங்களின் சேவை மேலாண்மை நிறுவுதலுக்கு வழிகாட்ட பணி நிலை விபரங்களின் தேவைக்காகவோ நிறுவனங்கள் IBM திவோலி ஒருங்கிணைந்த செயல்முறையைப் (IBM Tivoli Unified Process - ITUP) பயன்படுத்தக்கூடும். MOF போலவே, ITUP-ம் ஐடிஐஎல் உடன் ஒத்திருக்கிறது, ஆனால் முழுமையாகவும், ஒருங்கிணைந்த செயல்முறை மாதிரியாகவும் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஒரு முழுமையான ஐடிஐஎல் திட்டத்தையும், பொருட்களையும் நடைமுறைப்படுத்த முடியாத சிறிய நிறுவனங்கள், மைக்ரோசாப்டின் ஆப்ரேஷன்ஸ் பிரேம்ஒர்க்கின் மீள்பார்வை மூலமாக ஐடிஐஎல்-க்குள் ஆழமாக கண்ணோட்டத்தைச் செலுத்தலாம், இந்த மைக்ரோசாஃப்டின் செயல்பாட்டு வரைச்சட்டம், ஐடிஐஎல் அடிப்படையில் தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது, ஆனால் மிகவும் குறைந்த நிறுவுதலையே வரையறுக்கிறது.[சான்று தேவை]

டெலிமேனேஜ்மெண்ட் பேரவையால் பிரசுரிக்கப்பட்ட என்ஹேன்ஸ்டு டெலிகாம் ஆப்ரேஷன்ஸ் மேப் (eTOM) என்பது தொலைதொடர்பு சேவை வழங்குனர்களை மையமாக வைத்து ஒரு கட்டமைப்பை வழங்குகிறது. ஒரு கூட்டு முயற்சியாக, டெலிமேனேஜ்மெண்ட் பேரவையும், itSMF-ம் இணைந்து eTOM-க்கு ஒரு பயன்பாட்டு குறிப்பை உருவாக்கி உள்ளன (GB921 V, 2005-ல் பதிப்பு 6.1, 2008 கோடைகாலத்தில் ஒரு புதிய வெளியீடுகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன), இது இரண்டு வெவ்வேறு கட்டமைப்புகள் எவ்வாறு ஒன்றோடுஒன்று மேப்பிங் செய்யப்பட முடியும் என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இது eTom செயல்முறை உட்கூறுகளும், ஓட்டங்களும் எவ்வாறு ஐடிஐஎல்-இல் கண்டறியப்பட்ட செயல்முறைகளுக்கு உதவ பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதைக் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறது.[21]

நிறுவன வாழ்வோட்டத்திற்கான ஒரு அமெரிக்க அடிப்படையிலான அணுகுமுறை, அமெரிக்க CIO கவுன்சிலின் கூட்டமைப்பு நிறுவன கட்டமைப்பிற்கான ஒரு நடைமுறை வழிகாட்டி பரணிடப்பட்டது 2010-01-07 at the வந்தவழி இயந்திரம் யில் (A Practical Guide to Federal Enterprise Architecture) கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு கூட்டமைப்பு நிறுவன கட்டமைப்பு அடித்தளத்திற்கான (Federal Enterprise Architecture Framework or FEAF) துணை கருத்தாக்கமாகும். செயல்பாட்டு (நிகழ்கால) CPIC (Capital Planning and Investment Control) செயல்முறைகளையும், கட்டமைப்பு செயல்முறைகளையும் (எதிர்கால திட்டங்கள்), மற்றும் வாழ்வோட்ட மேலாண்மை செயல்முறைகளின் பிற பகுதிகளையும் இந்த வழிகாட்டி ஒரே ஒருங்கிணைந்த தொகுதியாக ஒன்றாக இணைத்து கட்டுகிறது.

சான்றிதழ் அளித்தல்[தொகு]

தனித்தனியானவை[தொகு]

ஒரு ITIL அமைப்பின் சான்றிதழ் குறிப்பு

சான்றிதழ் அளிக்கும் முறை ITIL பதிப்பு 2-க்கும் ITIL பதிப்பு 3-ற்கும் வேறுபடுகிறது, மேலும் பதிப்பு இரண்டின் சான்றிதழ் அளிக்கும் உரிமையாளர்கள் புதிய திட்டத்திற்கு மாறுவதற்கான தேர்வுகளையும் ஏற்பாடு செய்கிறது.
ஐடிஐஎல் பதிப்பு 2 மூன்று விதமான சான்றிதழ் நிலைகளை வழங்குகிறது: அடித்தள நிலை , பயிற்சியாளர் நிலை மற்றும் மேலாளர் நிலை . புதிய ITIL பதிப்பு 3 திட்டத்திற்காக இவை படிப்படியாக கைவிடப்படும்.
ஐடிஐஎல் பதிப்பு 3 சான்றிதழ் அளிக்கும் நிலைகளானவை: அடித்தள நிலை , மத்திய நிலை மற்றும் நிபுணத்துவ நிலை மற்றும் வல்லுனர் நிலை .
ஐடிஐஎல் பதிப்பு 3-ன் சான்றிதழ் அளிப்பு திட்டம் ஒரு வித்தியாசமான அணுகுமுறையைக் கையாள்கிறது: ஒவ்வொரு கல்வித்தகுதிக்கும் ஒரு மதிப்புபுள்ளியும் அளிக்கப்படுகிறது, இதன் மூலம் ஒரு பிரிவை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் போது, மாணவருக்கு ஒரு சான்றிதழும், அத்துடன் ஒரு மதிப்புபுள்ளியும் வழங்கப்படுகிறது. வல்லுனர் மட்டத்திற்கு வர விரும்பும் ஒரு மாணவர், மற்ற தகுதிகளுடன் சேர்ந்து, தேவையான மதிப்பு புள்ளிகளையும் பெற்றிருக்க வேண்டும்(22).

ஐடிஐஎல் சான்றிதழ் அளிப்பு மேலாண்மை அமைப்பு (ICMB), ஐடிஐஎல் சான்றிதழ் அளிப்பை நிர்வகிக்கிறது. இந்த அமைப்பில் உலகளவில் இருக்கும் இந்த சமூகத்தின் ஆர்வமுடையவர்களின் பிரதிநிதிகள் பங்கு பெற்றிருப்பார்கள். இங்கிலாந்து வர்த்தக அரசு அமைச்சகம் (OGC), APM குழுமம் (APMG), தி ஸ்டேஷனரி அலுவலகம் (TSO), பதிப்பு 3-ன் தேர்வு குழு, தேர்வு பயிலகங்கள் (EI) மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை மேலாண்மையின் சர்வதேச கூட்டமைப்பு (it SMF) ஆகியவை அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயனர் குழுவாக இந்த அமைப்பில் இடம் பெற்றிருக்கும்.[22]

1990-களின் ஆரம்பம் வரைக்கும், EXIN மற்றும் ISEB ஆகியவையே ITIL அடிப்படையிலான தேர்வுகளை நடத்தி வந்தன, மேலும் இவையே மூன்று நிலைகளில் ITIL தேர்வுகளை அபிவிருத்தி செய்து நடத்தி வந்தன: அடிப்படை நிலை, பயிற்சியாளர் நிலை மற்றும் மேலாளர் நிலை. EXIN [2] மற்றும் BCS/ISEB [3] பரணிடப்பட்டது 2010-06-24 at the வந்தவழி இயந்திரம் (the British Computer Society) ஆகிய இரண்டு மட்டுமே உலகளவில் அப்போது தேர்வுகளை நடத்தும் அமைப்புகளாகவும், உத்தியோகப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ITIL சான்றிதழ் வழங்குனர்களாகவும், உலகளாவிய அளவில் ITIL தேர்வுகள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ITIL பயிற்சி வழங்குனர்களாகவும் இருந்தார்கள். இந்த உரிமங்கள் இங்கிலாந்து அரசு பயிலகமும், ITIL பதிப்புரிமையின் உரிமையாளருமான OGC-ஆல் பெறப்பட்டிருந்தது. OGC ஆனது ITIL பதிப்புரிமை மேலாண்மையோடும், 2006-ல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேர்வு நடத்துபவர்களான APMG-யோடும் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டிருந்தது. தற்போது, EXIN [4] மற்றும் BCS/ISEB ஆகியவற்றோடு உடன்படிக்கை செய்து கொண்ட பின்னர், அவற்றை உத்தியோகப்பூர்வ தேர்வு நிறுவனங்களாக APMG அங்கீகரித்துள்ளதுடன், APMG-ன் ITIL தேர்வுகள் நடத்துவதற்கு அனுமதி அளித்துடன், ITIL பயிற்சி வழங்குனர்களாகவும் இவற்றிற்கு அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

2006, ஜூலை 20-ல், OGC APM குழுமத்தோடு பரணிடப்பட்டது 2013-04-24 at the வந்தவழி இயந்திரம் ஓர் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது, இதன்படி 2007, ஜனவரி 1 முதல் ITIL அங்கீகாரத்திற்கான APM-ன் வர்த்தக கூட்டாளியாக OGC மாறியது...[23]

APMG ITIL பதிப்பு 3 தேர்வுகளை நிர்வகிப்பதுடன், அடித்தள நிலை, மத்திய நிலை மற்றும் நிபுணத்துவ நிலை (அபிவிருத்தியின் கீழ் ஒரு புதிய வல்லுனத்துவ நிலை ஆகியவற்றுடன்) ஆகிய கல்வித்தகுதிகளை வழங்குகிறது.

ITIL பதிப்பு 3-ஐ வெற்றிகரமாக முடித்த பயிற்சியாளர்கள் தங்களை வெற்றிபெற்ற மாணவர் பதிவேட்டில் பரணிடப்பட்டது 2010-02-09 at the வந்தவழி இயந்திரம் பதிவு செய்து கொள்வதற்காக, APMG ஒரு பதிவு செய்யும் முறையையும் கையாண்டு வருகிறது. ITIL பதிப்பு 2 முடித்த பயிற்சியாளர்கள் பதிவு செய்வதற்காக ITIL சான்றிதழ் பதிவேட்டால் பரணிடப்பட்டது 2018-11-07 at the வந்தவழி இயந்திரம் ஒரு பதிவு முறை நடைமுறையில் இருக்கிறது.

நிறுவனங்கள்[தொகு]

நிறுவனங்கள் மற்றும் மேலாண்மை அமைப்புமுறைகள் சான்றிதழ் அளித்தலை "ஐடிஐஎல்-க்கு பொருத்தமானது" என்று குறிப்பிடுவதில்லை. ஆனால், தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை மேலாண்மையில் ஐடிஐஎல் வழிகாட்டி நெறிமுறைகளை நிறுவி இருக்கும் ஒரு நிறுவனம், இணக்கத்தை எட்ட முடியும் என்பதோடு, ISO/IEC 20000-ன் கீழ் சான்றிதழையும் கோர முடியும். ISO/IEC 20000-க்கும், ஐடிஐஎல் பதிப்பு 3-க்கும் இடையே சில குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளவும்.[24]

 • ISO 20000, நிதியியல் சொத்துக்களின் மேலாண்மையை மட்டுமே கண்டுணர்கிறது, "மேலாண்மை, நிறுவன, செயல்முறை, அறிவுசார், பணியாளர்கள், தகவல், பயன்பாடுகள், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதியியல் மூலதனம்" ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய சொத்துக்களையோ, அல்லது "சேவை சார்ந்த சொத்துக்களையோ" கணக்கில் எடுத்து கொள்வதில்லை. ஆனவே ISO 20000 சான்றிதழ், ஐடிஐஎல் போல 'உடைமைகளின்' மேலாண்மையை கணக்கில் எடுத்து கொள்வதில்லை.
 • ISO 20000 உள்ளமைவு மேலாண்மை அமைப்புமுறையையோ (CMS) அல்லது அறிவுசார் சேவை மேலாண்மை அமைப்புமுறையோ (SKMS) கூட கணக்கில் எடுத்து கொள்வதில்லை, ஆகவே உள்ளமைவு மேலாண்மை தரவுக்களஞ்சியத்திற்கு அப்பாற்பட்டு வேறெதற்கும் இது சான்றிதழ் வழங்குவதில்லை.
 • பொதுவாக ஐடிஐஎல்-லில் முக்கியமாக கருதப்படும் அறியப்பட்ட குறைப்பாட்டின் ஐடிஐஎல் கருத்தை உணராமலோ அல்லது நிறுவாமலோ கூட ஒரு நிறுவனத்தால் ISO 20000 சான்றிதழைப் பெற முடியும்.

குறிப்புதவிகள்[தொகு]

 1. David Clifford, Jan van Bon (2008). Implementing ISO/IEC 20000 Certification: The Roadmap. ITSM Library. Van Haren Publishing. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 908753082X.
 2. அரசு வர்த்தக அமைச்சகம் (இங்கிலாந்து) CCTA மற்றும் OGC பரணிடப்பட்டது 2005-04-22 at the வந்தவழி இயந்திரம். மே 5, 2005-ல் பெறப்பட்டது.
 3. அரசு வர்த்தக அமைச்சகம் (இங்கிலாந்து)[1] பரணிடப்பட்டது 2010-03-25 at the வந்தவழி இயந்திரம். ஆகஸ்ட் 19, 2009-ல் பெறப்பட்டது.
 4. 4.0 4.1 Majid Iqbal and Michael Nieves (2007). ITIL Service Strategy. The Stationery Office. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9780113310456.
 5. 5.0 5.1 Vernon Lloyd and Colin Rudd (2007). ITIL Service Design. The Stationery Office. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9780113310470.
 6. 6.0 6.1 Shirley Lacy and Ivor Macfarlane (2007). ITIL Service Transition. The Stationery Office. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9780113310487.
 7. 7.0 7.1 David Cannon and David Wheeldon (2007). ITIL Service Operation. The Stationery Office. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9780113310463.
 8. 8.0 8.1 George Spalding and Gary Case (2007). ITIL Continual Service Improvement. The Stationery Office. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9780113310494.
 9. Office of Government Commerce (2000). Service Support. The Stationery Office. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0113300158.
 10. Office of Government Commerce (2001). Service Delivery. IT Infrastructure Library. The Stationery Office. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0113300174.
 11. Office of Government Commerce (2002). Planning To Implement Service Management. The Stationery Office. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0113308779.
 12. Cazemier, Jacques A.; Overbeek, Paul L.; Peters, Louk M. (2000). Security Management. The Stationery Office. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 011330014X.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 13. Office of Government Commerce (2002). ICT Infrastructure Management. The Stationery Office. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0113308655.
 14. Office of Government Commerce (2005). The Business Perspective. The Stationery Office. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0113308949.
 15. Office of Government Commerce (2002). Application Management. The Stationery Office. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0113308663.
 16. Office of Government Commerce (2005). ITIL Small Scale Implementation. The Stationery Office. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0113309805.
 17. van Bon, J.(Editor) (2002). The guide to IT service management. Addison Wesley. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0201737922. {{cite book}}: |author= has generic name (help)
 18. மெயெர், டீன், 2005. "Beneath the Buzz: ITIL", CIO இதழ், மார்ச் 31 2005
 19. வன் ஹெர்வார்டென், எச். மற்றும் எப். க்ரிப்ட் (2002). "IPW(tm) and the IPW Stadia Model(tm) (IPWSM)". தகவல் தொழில்நுட்ப சேவை மேலாண்மைக்கான வழிகாட்டிநெறிமுறைகள். ஜெ. வன் பொன். இலண்டன், அடிசன்-வெஸ்லே: 97-115.
 20. ஆய்வு: " ITIL அனுபவம் - இது மதிப்புடையதா", ஆசிரியர் புரூட்டன் கன்சல்டன்சி 2004, பிரசுரிப்பு - உதவிமைய பயிலகம், உதவி மையம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப உதவிக்காட்சி, மற்றும் ஹோர்ன்பில் மென்பொருள்.
 21. Brooks, Peter (2006), Metrics for IT Service Management, Van Haren Publishing, pp. 76–77, பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 9789077212691
 22. APMG (2008). "ITIL Service Management Practices: V3 Qualifications Scheme". Archived from the original on 23 ஜனவரி 2009. பார்க்கப்பட்ட நாள் 24 February 2009. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help)
 23. Office of Government Commerce (2006). "Best Practice portfolio: new contracts awarded for publishing and accreditation services". Archived from the original on 25 ஆகஸ்ட் 2011. பார்க்கப்பட்ட நாள் 19 September 2006. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help)
 24. Office of Government Commerce (2008). "Best Management Practice: ITIL V3 and ISO/IEC 20000" (PDF). Archived from the original (PDF) on 23 செப்டம்பர் 2015. பார்க்கப்பட்ட நாள் 24 February 2009. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help)

பிற வலைத்தளங்கள்[தொகு]