உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

தகவற் பரிமாற்றத்திற்கான இந்திய நியமக் குறியீட்டு முறை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
இந்தக் கட்டுரை இந்திய மொழியில் எழுதப்பட்ட உரையை கொண்டுள்ளது. சரியான ஒழுங்கமைவு ஆதரவில்லையெனில், உங்களுக்கு கேள்விக்குறிகளோ கட்டங்களோ, இடம் மாறியுள்ள உயிரெழுத்துகளோ, விடுபட்ட இடைச்சொல்லோ இந்திய மொழியில் எழுதப்பட்ட உரைக்கு பதிலாக தெரியலாம்.

தகவற் பரிமாற்றத்திற்கான இந்திய நியமக் குறியீட்டு முறை (இஸ்கீ; Indian Script Code for Information Interchange, ISCII) என்பது இந்திய மொழிகளுக்கான ஒரு குறியீட்டு முறை, இது பெரும்பாலான மொழிகளையும், அதன் ஒலிபெயர்ப்பையும் குறிப்பிடத்தக்கது. பின்வரும் மொழிகளில் இஸ்கீ குறியீட்டு முறை: அஸ்ஸாமி, பெங்காலி (பங்களா) ஸ்கிரிப்ட், தேவநாகரி, குஜராத்தி, குர்முகி, கன்னடம், மலையாளம், ஒரியா, தமிழ், மற்றும் தெலுங்கு

இஸ்கீ பரவலாக சில அரசு நிறுவனங்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆனாலும் அதைப் பரவலாக மக்கள் ஏற்கவில்லை. இஸ்கீ-யைவிட இப்போது யுனிக்கோடே பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

இஸ்கீ மாற்றுவதற்கு குறியீடு பக்கங்களை

[தொகு]
  • 57002 தேவநாகரி (இந்தி, மராத்தி, சமஸ்கிருதம், கொங்கனி)
  • 57003 பெங்காலி
  • 57004 தமிழ்
  • 57005 தெலுங்கு
  • 57006 அஸ்ஸாமி (பெங்காலி) அதே
  • 57007 ஒரியா
  • 57008 கன்னட
  • 57009 மலையாள
  • 57010 குஜராத்தி
  • 57011 பஞ்சாபி (குர்முக்கி)

தமிழ் குறியீடு

[தொகு]

தமிழ் குறியீடு TSCII திஸ்கீ, TACE16, TAB, TAM மற்றும் Unicode (யுனிகோட்) என பலவைகயான தமிழ் குறியீடுகள் வறலாற்றுப்பூர்வமாக படைக்கப்பட்டும், பயன்படுத்தப்பட்டும் வந்துள்ளன. 2010-இல் இருந்து தற்போது வரை யுனிக்கோட் (ஒருங்குறி) UTF-8 குறியீடு அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிரது.

குறியீட்டின் அமைப்பு

[தொகு]

கீழே தேவநாக்ரி எழுத்துக்களின் குறியீட்டு அமைப்பு (Codepage layout) காணலாம். அஸ்ஸாமி, பெங்காலி, குஜராத்தி, அச்சுப், கன்னடம், மலையாளம், ஒரியா, தமிழ், மற்றும் தெலுங்கு குறியீடு செட் இதைப் பொலவே இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு எழுத்துக்களின் தசம மதிப்பும் மற்றும் அதன் யுனிகோட் சமமான குறியீடும் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இஸ்கீ அனைத்து மொழிகளூக்குமான குறியீட்டின் அமைப்பு (Codepage layout)

[தொகு]
அனைத்து மொழிகளூக்குமான குறியீட்டின் அரிச்சுவடி அமைப்பு
Hex Official
Listing
ISO 15919 தேவநாகரி பெங்காலி Gurmukhi குஜராத்தி ஒரியா Tamil தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம்
A0 Sign OM 0950 0AD0
A1 Vowel-modifier CHANDRABINDU 0901 0981 0A01 0A81 0B01 0C01
A2 Vowel-modifier ANUSWAR 0902 0982 0A02 0A82 0B02 0B82 0C02 0C82 0D02
A3 Vowel-modifier VISARG 0903 0983 0A03 0A83 0B03 0B83 0C03 0C83 0D03
A4 Vowel A a 0905 0985 0A05 0A85 0B05 0B85 0C05 0C85 0D05
A5 Vowel AA ā 0906 0986 0A06 0A86 0B06 0B86 0C06 0C86 0D06
A6 Vowel I i 0907 0987 0A07 0A87 0B07 0B87 0C07 0C87 0D07
A6* Vowel LI (Sanskrit) 090C 098C 0A8C 0B0C 0C0C 0C8C 0D0C
A7 Vowel II ī 0908 0988 0A08 0A88 0B08 0B88 0C08 0C88 0D08
A7* Vowel LII (Sanskrit) 0961 09E1 0AE1 0B61 0C61 0CE1 0D61
A8 Vowel U u 0909 0989 0A09 0A89 0B09 0B89 0C09 0C89 0D09
A9 Vowel UU ū 090A 098A 0A0A 0A8A 0B0A 0B8A 0C0A 0C8A 0D0A
AA Vowel RI 090B 098B 0A8B 0B0B 0C0B 0C8B 0D0B
AA* Vowel RII (Sanskrit) 0960 09E0 0AE0 0B60 0C60 0CE0 0D60
AB Vowel E (Southern Scripts) e 090E 0B8E 0C0E 0C8E 0D0E
AC Vowel EY ē 090F 098F 0A0F 0A8F 0B0F 0B8F 0C0F 0C8F 0D0F
AD Vowel AI ai 0910 0990 0A10 0A90 0B10 0B90 0C10 0C90 0D10
AE Vowel AYE (Devanagari Script) ê 090D 0A8D
AF Vowel O (Southern Scripts) o 0912 0B92 0C12 0C92 0D12
B0 Vowel OW ō 0913 0993 0A13 0A93 0B13 0B93 0C13 0C93 0D13
B1 Vowel AU au 0914 0994 0A14 0A94 0B14 0B94 0C14 0C94 0D14
B2 Vowel AWE (Devanagari Script) ô 0911 0A91
B3 Consonant KA k 0915 0995 0A15 0A95 0B15 0B95 0C15 0C95 0D15
B3* Consonant QA (Urdu) q क़ 0958
B4 Consonant KHA kh 0916 0996 0A16 0A96 0B16 0C16 0C96 0D16
B4* Consonant KHHA (Urdu) kh ख़ 0959 ਖ਼ 0A59
B5 Consonant GA g 0917 0997 0A17 0A97 0B17 0C17 0C97 0D17
B5* Consonant GHHA (Urdu) ġ ग़ 095A ਗ਼ 0A5A
B6 Consonant GHA gh 0918 0998 0A18 0A98 0B18 0C18 0C98 0D18
B7 Consonant NGA 0919 0999 0A19 0A99 0B19 0B99 0C19 0C99 0D19
B8 Consonant CHA c 091A 099A 0A1A 0A9A 0B1A 0B9A 0C1A 0C9A 0D1A
B9 Consonant CHHA ch 091B 099B 0A1B 0A9B 0B1B 0C1B 0C9B 0D1B
BA Consonant JA j 091C 099C 0A1C 0A9C 0B1C 0B9C 0C1C 0C9C 0D1C
BA* Consonant ZA (Urdu) z ज़ 095B ਜ਼ 0A5B
BB Consonant JHA jh 091D 099D 0A1D 0A9D 0B1D 0C1D 0C9D 0D1D
BC Consonant JNA ñ 091E 099E 0A1E 0A9E 0B1E 0B9E 0C1E 0C9E 0D1E
BD Consonant Hard TA 091F 099F 0A1F 0A9F 0B1F 0B9F 0C1F 0C9F 0D1F
BE Consonant Hard THA ṭh 0920 09A0 0A20 0AA0 0B20 0C20 0CA0 0D20
BF Consonant Hard DA 0921 09A1 0A21 0AA1 0B21 0C21 0CA1 0D21
BF* Consonant Flapped DA ड़ 095C ড় 09DC 0A5C ଡ଼ 0B5C
C0 Consonant Hard DHA ḍh 0922 09A2 0A22 0AA2 0B22 0C22 0CA2 0D22
C0* Consonant Flapped DHA ṛh ढ़ 095D ঢ় 09DD ଢ଼ 0B5D
C1 Consonant Hard NA 0923 09A3 0A23 0AA3 0B23 0BA3 0C23 0CA3 0D23
C2 Consonant Soft TA t 0924 09A4 0A24 0AA4 0B24 0BA4 0C24 0CA4 0D24
C3 Consonant Soft THA th 0925 09A5 0A25 0AA5 0B25 0C25 0CA5 0D25
C4 Consonant Soft DA d 0926 09A6 0A26 0AA6 0B26 0C26 0CA6 0D26
C5 Consonant Soft DHA dh 0927 09A7 0A27 0AA7 0B27 0C27 0CA7 0D27
C6 Consonant Soft NA n 0928 09A8 0A28 0AA8 0B28 0BA8 0C28 0CA8 0D28
C7 Consonant NA (Tamil) 0929 0BA9
C8 Consonant PA p 092A 09AA 0A2A 0AAA 0B2A 0BAA 0C2A 0CAA 0D2A
C9 Consonant PHA ph 092B 09AB 0A2B 0AAB 0B2B 0C2B 0CAB 0D2B
C9* Consonant FA (Urdu) f फ़ 095E ਫ਼ 0A5E 0CDE
CA Consonant BA b 092C 09AC 0A2C 0AAC 0B2C 0C2C 0CAC 0D2C
CB Consonant BHA bh 092D 09AD 0A2D 0AAD 0B2D 0C2D 0CAD 0D2D
CC Consonant MA m 092E 09AE 0A2E 0AAE 0B2E 0BAE 0C2E 0CAE 0D2E
CD Consonant YA y 0930 09AF 0A30 0AB0 0B30 0BB0 0C30 0CB0 0D30
CE Consonant JYA (Bengali, Assamese & Oriya) य़ 095F য় 09DF 0B5F
CF Consonant RA 092F 09B0 0A2F 0AAF 0B2F 0BAF 0C2F 0CAF 0D2F
D0 Consonant Hard RA (Southern Scripts) 0931 0BB1 0C31 0CB1 0D31
D1 Consonant LA l 0932 09B2 0A32 0AB2 0B32 0BB2 0C32 0CB2 0D32
D2 Consonant Hard LA 0933 ਲ਼ 0A33 0AB3 0B33 0BB3 0C33 0CB3 0D33
D3 Consonant ZHA (Tamil & Malayalam) 0934 0BB4 0D34
D4 Consonant VA v 0935 09F1 0A35 0AB5 0B35 0BB5 0C35 0CB5 0D35
D5 Consonant SHA ś 0936 09B6 ਸ਼ 0A36 0AB6 0B36 0BB6 0C36 0CB6 0D36
D6 Consonant Hard SHA 0937 09B7 0AB7 0B37 0BB7 0C37 0CB7 0D37
D7 Consonant SA s 0938 09B8 0A38 0AB8 0B38 0BB8 0C38 0CB8 0D38
D8 Consonant HA h 0939 09B9 0A39 0AB9 0B39 0BB9 0C39 0CB9 0D39
D9 Consonant INVISIBLE
DA Vowel Sign AA ā 093E 09BE 0A3E 0ABE 0B3E 0BBE 0C3E 0CBE 0D3E
DB Vowel Sign I i ि 093F ি 09BF ਿ 0A3F િ 0ABF ି 0B3F ி 0BBF ి 0C3F ಿ 0CBF ി 0D3F
DB* Vowel Sign LI (Sanskrit) 0962 09E2 0AE2 0B62 0C62 0CE2 0D62
DC Vowel Sign II ī 0940 09C0 0A40 0AC0 0B40 0BC0 0C40 0CC0 0D40
DC* Vowel Sign LII (Sanskrit) 0963 09E3 0AE3 0B63 0C63 0CE3 0D63
DD Vowel Sign U u 0941 09C1 0A41 0AC1 0B41 0BC1 0C41 0CC1 0D41
DE Vowel Sign UU ū 0942 09C2 0A42 0AC2 0B42 0BC2 0C42 0CC2 0D42
DF Vowel Sign RI 0943 09C3 0AC3 0B43 0C43 0CC3 0D43
DF* Vowel Sign RII (Sanskrit) 0944 09C4 0AC4 0B44 0C44 0CC4 0D44
E0 Vowel Sign E (Southern Scripts) e 0946 0BC6 0C46 0CC6 0D46
E1 Vowel Sign EY ē 0947 09C7 0A47 0AC7 0B47 0BC7 0C47 0CC7 0D47
E2 Vowel Sign AI ai 0948 09C8 0A48 0AC8 0B48 0BC8 0C48 0CC8 0D48
E3 Vowel Sign AYE (Devanagari Script) ê 0945 0AC5
E4 Vowel Sign O (Southern Scripts) o 094A 0BCA 0C4A 0CCA 0D4A
E5 Vowel Sign OW ō 094B 09CB 0A4B 0ACB 0B4B 0BCB 0C4B 0CCB 0D4B
E6 Vowel Sign AU au 094C 09CC 0A4C 0ACC 0B4C 0BCC 0C4C 0CCC 0D4C
E7 Vowel Sign AWE (Devanagari Script) ô 0949 0AC9
E8 Vowel Omission Sign (Halant) 094D 09CD 0A4D 0ACD 0B4D 0BCD 0C4D 0CCD 0D4D
E9 Diacritic Sign (Nukta) 093C 09BC 0A3C 0ABC 0B3C 0CBC
EA Full Stop (Viram, Northern Scripts) 0964
EA* Vowel Stress Sign AVAGRAH 093D 09BD 0ABD 0B3D 0C3D 0CBD 0D3D
EB Unused
EC Unused
ED Unused
EE Unused
EF Attribute Code
F0 Extension Code
F1 Digit 0 0966 09E6 0A66 0AE6 0B66 0BE6 0C66 0CE6 0D66
F2 Digit 1 0967 09E7 0A67 0AE7 0B67 0BE7 0C67 0CE7 0D67
F3 Digit 2 0968 09E8 0A68 0AE8 0B68 0BE8 0C68 0CE8 0D68
F4 Digit 3 0969 09E9 0A69 0AE9 0B69 0BE9 0C69 0CE9 0D69
F5 Digit 4 096A 09EA 0A6A 0AEA 0B6A 0BEA 0C6A 0CEA 0D6A
F6 Digit 5 096B 09EB 0A6B 0AEB 0B6B 0BEB 0C6B 0CEB 0D6B
F7 Digit 6 096C 09EC 0A6C 0AEC 0B6C 0BEC 0C6C 0CEC 0D6C
F8 Digit 7 096D 09ED 0A6D 0AED 0B6D 0BED 0C6D 0CED 0D6D
F9 Digit 8 096E 09EE 0A6E 0AEE 0B6E 0BEE 0C6E 0CEE 0D6E
FA Digit 9 096F 09EF 0A6F 0AEF 0B6F 0BEF 0C6F 0CEF 0D6F
FB Unused
FC Unused
FD Unused
FE Unused
FF Unused

வெளி இணைப்புகள்

[தொகு]