டாண்ட்டலம் போரைடு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
TaB2 இன் படிக அமைப்பு
TaB இன் படிக அமைப்பு

டாண்ட்டலம் போரைடுகள் (Tantalum borides ) என்பவைகள் டாண்ட்டலம் மற்றும் போரான் தனிமங்களின் சேர்மங்களாகும். உச்ச அளவு கடினத்தன்மை பெற்றிருப்பதன் காரணமாக இச்சேர்மங்கள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

TaB படலம் மற்றும் TaB2 படிகம் ஆகியவற்றின் கடினத்தன்மை அளவு ~30 கிகாபா என விக்கர்சு கடினத்தன்மை சோதனை முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன[1][2][3]. இத்தகையச் சேர்மங்கள் 700 0 செ வெப்பநிலைக்கு கீழான {[ஆக்சிசனேற்றம்]] மற்றும் அமிலங்களால் அரிக்கப்படாமல் நிலைப்புத் தன்மை கொண்டிருக்கின்றன[1][3]

பண்புகள்[தொகு]

பல இருபோரைடுகள் (AlB2, MgB2) போலவே TaB2 சேர்மமும் அறுகோணப் படிக அமைப்பையே கொண்டுள்ளது.[4] . சில போரைடுகளின் {[இடக்குழு]]க்கள் இங்கு தரப்படுகின்றன. TaB – நேர்சாய்சதுரப் படிகம், தாலியம்(I) அயோடைடு –வகை Cmcm , Ta5B6 Cmmm வகை, Ta3B4 Immm வகை, அறுகோண அலுமினியம் இருபோரைடு, P6/mmm வகை என்ற இடக்குழுக்களில் இடம்பெற்றுள்ளன[3].

தயாரிப்பு[தொகு]

மண்டல உருக்குப் படிகமாக்கல் செயல்முறையில் 6 செ.மீ நீளமும் 1 செ.மீ விட்டமும் கொண்டுள்ள ஒற்றைப் படிகங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. -TaB, Ta5B6, Ta3B4 or TaB2 [2][3]

540 முதல் 800 0 செ வெப்பநிலை அளவுகளில் TaCl5-BCl3-H2-Ar என்ற {[வாயு]]க் கலவையில் இருந்து டாண்ட்டலம் போரைடு படலங்களை படிவுகளாக்க முடியும். 600 0 செ அளவுக்கு அதிகமான வெப்பநிலையில், ஆதார வளிமத்தின் வளிமப் பாய்வு வீதம் (BCl3/TaCl5) ஆறு எனவுள்ள போது ஒற்றைத் தறுவாய் TaB2 சேர்மத்தையும் ஒற்றைத் தறுவாய் TaB BCl3/TaCl5 = 2–4 மற்றும் 600–700 0 செ வெப்பநிலையிலும் உருவாகின்றன[1].

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. 1.0 1.1 1.2 S. Motojima et al. "Low-temperature deposition of TaB and TaB2 by chemical vapor deposition" J. Nucl. Mater. 105 (1982) 262
  2. 2.0 2.1 S. Otani et al. "Floating zone growth and high-temperature hardness of NbB2 and TaB2 single crystals" J. Cryst. Growth 194 (1998) 430
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 S. Okada et al. "Single crystals of TaB, Ta5B6, Ta3B4 and TAB2, as obtained from high-temperature metal solutions, and their properties" J. Cryst. Growth 128 (1993) 1120
  4. X. Chen et al. "Electronic and Structural Origin of Ultraincompressibility of 5d Transition-Metal Diborides" Phys. Rev. Lett. 100 (2008) 196403
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=டாண்ட்டலம்_போரைடு&oldid=2052452" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது