உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

செவ்வுதட்டு வௌவால் மீன்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
செவ்வுதட்டு வௌவால் மீன்
கலபாகசு தீவுகளுக்கு அப்பால்
உயிரியல் வகைப்பாடு
உலகம்:
திணை:
பிரிவு:
வகுப்பு:
வரிசை:
குடும்பம்:
ஓகோசெபாலடே
பேரினம்:
ஓகோசெப்பாலசு
இனம்:
ஓ. டார்வினி
இருசொற் பெயரீடு
ஓகோசெப்பாலசு டார்வினி
கப்சு, 1958
Map
ப. இ. பா. ச. பரவல்

     வாழக்கூடிய (நிலையான)

செவ்வுதட்டு வௌவால் மீன் அல்லது கலாபகோஸ் வௌவால் மீன் (ஓகோசெப்பாலசு டார்வினி) என்பது கலாபகசுத் தீவுகள் மற்றும் பெரு தீவிற்கு அப்பால் 3 முதல் 76 மீ (10 முதல் 249 ) ஆழத்தில் காணப்படும் அசாதாரண உருவமுடைய மீன் ஆகும். கோஸ்டா ரிக்காவின் பசிபிக் கடற்கரையில் உள்ள கோகோஸ் தீவு அருகே காணப்படும் ரோசு உதட்டு வௌவால் மீன் (ஓகோசெப்பாலசு போரெக்டசு) உடன் செவ்வுதட்டு வெளவால் மீன் நெருக்கமாகத் தொடர்புடையது. இந்த மீன் முக்கியமாக இதன் பிரகாசமான சிவப்பு உதடுகளுக்குப் பெயர் பெற்றது. இவை நன்கு நீந்தக்கூடியன அல்ல, மாறாக இவை கடல் தரையில் "நடக்க" தங்கள் மலக்குடல் துடுப்பு, இடுப்பு துடுப்பு மற்றும் குதத் துடுப்புகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. வௌவால் மீன் முதிர்ச்சி அடையும் போது, இதன் முதுகெலும்பு துடுப்பு ஒற்றை முதுகெலும்பு நீட்சியாக மாறும் (முதன்மையாக இரையை ஈர்க்கும் ஒரு கவர்ச்சியாகச் செயல்படுவதாகக் கருதப்படுகிறது).

உணவு

[தொகு]

செவ்வுதட்டு வௌவால் மீன் கடலின் அடிப்பகுதியில் வாழ்கிறது. எனவே இவை கடற்பரப்பில் காணப்படும் விலங்குகளை உணவாக உண்ணுகின்றன. இச்சிற்றினம் இறால், நண்டுகள், புழுக்கள் மற்றும் மெல்லுடலிகள் உள்ளிட்ட பிற சிறிய மீன்கள் மற்றும் சிறிய முதுகெலும்பில்லாத உயிரினங்களை உணவாக உட்கொள்ளும்.[2]

விளக்கம்

[தொகு]

செவ்வுதட்டு வௌவால் மீன் 40 சென்டிமீட்டர் (16 அங்குல நீளம் வரை வளரக்கூடியது.[3] இதன் உடல் நிறம் வெளிர் பழுப்பு நிறமாகவும், பின்புறத்தில் சாம்பல் நிறமாகவும் இருக்கும். செவ்வுதட்டு வௌவால் மீன் 40 சென்டிமீட்டர் (16 அங்குல நீளம் வரை வளரக்கூடியது.[3] இதன் உடல் நிறம் வெளிர் பழுப்பு நிறமாகவும், பின்புறத்தில் சாம்பல் நிறமாகவும் இருக்கும். செவ்வுதட்டு வெளவால் மீனின் மேல் பகுதி, பொதுவாகத் தலையில் தொடங்கி பின்புறம் வால் வரை செல்லும் அடர் பழுப்பு நிறக் கோட்டினைக் கொண்டிருக்கும். செவ்வுதட்டு வௌவால் மீனின் மூக்கு மற்றும் கொம்பு பழுப்பு நிறத்திலிருக்கும். மீனின் பெயர் குறிப்பிடுவது போல, செவ்வுதட்டு வௌவால் மீன் பிரகாசமான, கிட்டத்தட்ட ஒளிரும், சிவப்பு உதடுகளைக் கொண்டுள்ளது. செவ்வுதட்டு வௌவால் மீனின் செதில்களின் நிறம் ஒப்பீட்டளவில் மென்மையான அமைப்புடன் பசுமையானது.மீனின் மேல் பகுதி, பொதுவாக தலையில் தொடங்கி பின்புறம் வால் வரை செல்லும் அடர் பழுப்பு நிற கோட்டினை கொண்டிருக்கும். செவ்வுதட்டு வௌவால் மீனின் மூக்கு மற்றும் கொம்பு பழுப்பு நிறத்திலிருக்கும். மீனின் பெயர் குறிப்பிடுவது போல, செவ்வுதட்டு வெளவால் மீன் பிரகாசமான, கிட்டத்தட்ட ஒளிரும், சிவப்பு உதடுகளைக் கொண்டுள்ளது. செவ்வுதட்டு வௌவால் மீனின் செதில்களின் நிறம் ஒப்பீட்டளவில் மென்மையான அமைப்புடன் பசுமையானது.

ஓகோசெபாலஸ் டார்வினி உடல் திட்டம்

போரெக்டசுடன் ஒப்பிடும்போது, செவ்வுதட்டு வௌவால் மீன் ஒரு குறுகிய வட்டு சுற்றளவைக் கொண்டு, அதிக நார் மார்பகத் துடுப்பு கதிரினைக் கொண்டுள்ளது. பக்கவாட்டு கோட்டில் உள்ள செதில்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தவரை, செதிளுறை எலும்புக்குக் கீழாக நான்கு முதல் ஒன்பது வரையும், கன்னத்தில் ஆறு முதல் ஒன்பது வரை இருக்கும். செவ்வுதட்டு வௌவால் மீன் 19-20 முதுகெலும்புகளைக் கொண்டுள்ளது.[3]

செவ்வுதட்டு வௌவால் மீனின் தலையின் மேற்புறத்தில் வெளிநோக்கிய நீட்சிப் பகுதி ஒன்று உள்ளது. இது இலிசியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. செவ்வுதட்டு வௌவால் மீன் முழுமையாக முதிர்ச்சியடைந்த பிறகு, இதன் முதுகெலும்பு துடுப்பு தலையின் மேற்புறத்திலிருந்து வெளியே வரும் ஒற்றை முதுகெலும்பு போன்று திடமாக மாறும். செவ்வுதட்டு வௌவால் மீன் இந்த இலிசியத்தை இவற்றின் அருகே வரும் இரையை ஈர்க்கப் பயன்படுத்துகிறது.[4]

இலிசியத்தின் உச்சியில் எசுகா எனும் ஓடு ஒன்று உள்ளது. எசுகா பிரகாசமான ஒளியை வெளியிடுகிறது. இந்த மீன்கள் ஆழமான நீரில் வசிப்பதால், இந்த வெளிச்சம் மற்ற மீன்களை ஈர்க்கப் பயன்படுகிறது.[5] எசுகா மூலம் இரையும் ஈர்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் இவை சிறிய உயிரினங்களை இரையாகக் கொள்கிறது.

செவ்வுதட்டு வௌவால் மீன் மிகவும் பிரகாசமான சிவப்பு உதடுகளைக் கொண்டுள்ளது. இது மற்ற வௌவால் மீன்களை வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறது. பிரகாசமான சிவப்பு உதடுகள் முட்டையிடும் காலங்களில் சிற்றினங்களின் அங்கீகாரத்தை மேம்படுத்தக்கூடும் என்று கடல் உயிரியலாளர்கள் கருதுகின்றனர்.[5]

வாழிடம்

[தொகு]

செவ்வுதட்டு வௌவால் மீன் கடலடியில் 3 முதல் 76 m (10 முதல் 249 அடி) மீட்டர் ஆழத்தில் கலபகோசு தீவுகளைச் சுற்றியுள்ள பசிபிக் பெருங்கடல் மற்றும் பெருவுக்கு வெளியே காணப்படுகிறது. கலிபோர்னியாவில் மீன் வலைகளில் ஒரு சில செவ்வுதட்டு வௌவால் மீன்கள் பிடிபட்டுள்ளன. ஆனால் இந்த வகையான மீன்கள் அனைத்தும் மிகவும் அரிதாகவே பிடிபட்டுள்ளன. மேலும் இவை மற்றொரு வகை வெளவால் மீன்களாக இருக்கலாம். இவை கடலடியில் பொதுவாக மணல் அல்லது கடல் தளத்திற்குள் காணப்படுகின்றன. இவை சுமார் 120 மீ ஆழம் வரை காணப்படும் பாறைகளின் விளிம்புகளில் வாழ்கின்றன.[1]. இவை கடலடியில் பொதுவாக மணல் அல்லது கடல் தளத்திற்குள் காணப்படுகின்றன. இவை ஆழமற்ற நீர்ப் பகுதிகளில் காணப்படும் மீன்களாகக் கருதப்பட்டாலும், இவை எப்போதாவது ஆழமான நீரின் மீது மேற்பரப்புக்கு வருகின்றன.[6] இவை சுமார் 120 மீ ஆழம் வரை காணப்படும் பாறைகளின் விளிம்புகளில் வாழ்கின்றன.[1]

தாக்குதல்கள்

[தொகு]

செவ்வுதட்டு வௌவால் மீனுக்கு நேரடி அச்சுறுத்தல்கள் எதுவும் இல்லை. இருப்பினும், அதிகரித்து வரும் கடல் வெப்பநிலை மற்றும் பவள வெளுப்பு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஏனெனில் இது இயற்கையான வாழ்விடங்களை மாற்றுவதோடு இயற்கை உணவு ஆதாரம் கிடைப்பதில் சரிவை ஏற்படுத்தக்கூடும்.[7]

மேற்கோள்கள்

[தொகு]
  1. 1.0 1.1 1.2 Lea, B.; McCosker, J. (2010). "Ogcocephalus darwini". IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T183821A8183039. doi:10.2305/IUCN.UK.2010-3.RLTS.T183821A8183039.en. https://www.iucnredlist.org/species/183821/8183039. பார்த்த நாள்: 25 March 2023. 
  2. "Red-lipped batfish | Strange Animals". Strangeanimals.info. 2011-10-13. Archived from the original on 2017-07-07. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2016-02-01.
  3. 3.0 3.1 3.2 Froese, Rainer and Pauly, Daniel, eds. (2016). "Ogcocephalus darwini" in FishBase. January 2016 version.
  4. "Red-lipped Batfish". Archived from the original on 2020-02-16. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2015-01-30.
  5. 5.0 5.1 "Red-Lipped Batfish". Aboutfishonline.com. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2016-02-01.
  6. Hubbs, Carl L. (August 28, 1958). "Ogcocephalus darwini, a new batfish endemic at the Galápagos Islands". Copeia 1958 (3): 161–170. doi:10.2307/1440581. 
  7. "Red-lipped Batfish". Galapagos Conservation Trust. 2021. பார்க்கப்பட்ட நாள் 25 March 2023.

வெளி இணைப்புகள்

[தொகு]
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=செவ்வுதட்டு_வௌவால்_மீன்&oldid=3950498" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது