உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

செலவு–பயன் பகுப்பாய்வு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

செலவு-பயன் பகுப்பாய்வு எனும் வரையறை கீழ்க்காணும் இரண்டையும் குறிக்கும்:

 • ஒரு திட்டம் அல்லது பிரேரணைக்கான விடயத்தில் மதிப்பிட அல்லது ஆராய உதவுவது, அது அதன் அளவில் திட்ட மதிப்பீடு என அறியப்படும் வழிமுறையாகும்; மேலும்
 • எவ்விடயத்திலும் பொருளியல் முடிவுகளைச் செய்ய முறைப்படி அமையாத அணுகுமுறையாகும்.

இரு விளக்கங்களின் கீழும் வழிமுறை திட்டவட்டமாயும் அல்லது முழுமனத்துடன் உள்ளடக்குவது, ஒன்று அல்லது அதிகமான நடவடிக்கைகளில் எதிர்பார்க்கப்படும் மொத்தச் செலவு அதற்கெதிரான எதிர்பார்க்கப்படும் மொத்த பலன்களை சிறந்த அல்லது மிக இலாபகரமான வாய்ப்பினை தேர்ந்தெடுக்கும் பொருட்டு எடைப் போடுவதாகும். முறையான வழிமுறை பெரும்பாலும் ஒன்று CBA (செலவு-பயன் பகுப்பாய்வு) அல்லது BCA (பலன்-செலவு பகுப்பாய்வு) எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

பலன்கள் மற்றும் செலவுகள் பெரும்பாலும் பண வரையறைகளில் தெரிவிக்கப்படுகின்றன. மேலும் பணத்தின் கால மதிப்பிற்கு சரிக்கட்டப்படுகின்றன. ஆகையால், அனைத்து பயன்களின் வளங்கொழிப்பு மற்றும் காலங்கள் தோறுமான (அவை காலத்தின் வேறுபட்ட நிலைகளில் நிகழ்வது சாத்தியமானவையாகும்) திட்டச் செலவுகள் ஆகியவை பொதுவான அடிப்படையின் வரையறைகளில் அவற்றின் "தற்போதைய மதிப்பில்" தெரிவிக்கப்படுகின்றன. இதற்கு நெருங்கிய தொடர்புடையதாக, ஆனால் சற்றே வேறுபட்டதாக, முறையான நுட்பங்களில், செலவு-பயன்படத்தக்கவை பகுப்பாய்வு, பொருளாதார விளைவு பகுப்பாய்வு, நிதி விளைவு பகுப்பாய்வுகள் மற்றும் முதலீட்டின் சமூக பலனளிப்பு பகுப்பாய்வு (SROI)ஆகியவையுள்ளன. பின்னது செலவு-பயன் பகுப்பாய்வின் தர்க்கத்தின் மீது கட்டப்பட்டுள்ளது, ஆனால் அதில் வேறுபடுவதாக திட்டவட்டமாக நிறுவன மேலாளர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் நடைமுறைக்குரிய முடிவெடுக்கும் தன்மையைத் தெரிவிக்கும் வடிவத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அவர்களின் சமூக மற்றும் சூழலிய விளைவுகளை அதிகபட்சமாகக் கவனம் கொள்ளப்படுகிறது.

கோட்பாடு[தொகு]

செலவு-பயன் பகுப்பாய்வு வழக்கமாக அரசுகளால் ஒரு கொடுக்கப்பட்ட தலையீட்டின் விருப்பத்தை மதிப்பிடப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது இன்றைய அரசுகளால் கடுமையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அது பல்வேறு மாற்றுகளின் செலவு பயன்தரத்தக்கதின் பகுப்பாய்வாக பயன்கள் செலவுகளை மதிப்பில் விஞ்சியுள்ளதா எனக் காணும் பொருட்டு செய்யப்படுவதாகும். இதன் நோக்கம் தலையீட்டின் திறனை இதுகாறும் உள்ள நிலையோடு மதிப்பிடுவதுடன் தொடர்புடையது. ஒரு தலையீட்டின் செலவு மற்றும் பலன் விளைவுகள் பொது மக்களின் அவற்றிற்கு ஈடு செய்ய விரும்புவது (பலன்கள்) அல்லது அவற்றைக் கொடுக்க தவிர்க்க விரும்பும் (செலவுகள்)ஆகியவற்றின் வரையறைகளில் மதிப்பிடப்படுகிறது. உள்ளீடுகள் வழக்கமாக சந்தர்ப்பச் செலவுகள் - அவற்றின் சிறப்பான மாற்று பயன்பாட்டின் மதிப்பு வரையறையில் அளவிடப்படுகின்றன. தலையீட்டினால் பாதிப்பிற்குள்ளாகும் அனைத்துச் சாரார்களை பட்டியலிட ஒரு வழிகாட்டி மூலக் கோட்பாடு உள்ளது, மேலும் அவர்களின் நலத்தின் மீதான விளைவின் பண மதிப்பை, அவர்களால் மதிப்பிடப்பட்டதை, வைக்கும்.

வழிமுறையானது துவக்க மற்றும் தொடர்ந்து வரும் செலவுகளையும் அதற்கு எதிரான எதிர்பார்க்கப்படும் ஆதாயத்தின் பண மதிப்பையும் உள்ளடக்கியது. குறிப்பிட்ட நடவடிக்கைகளில் சரியானதென்று தோன்றுகிற செலவு மற்றும் பலன்களை கட்டமைப்பது பெரும்பாலும் மிகக் கடினமானது. நடைமுறையில், பகுப்பாய்வாளர்கள் செலவு மற்றும் பலன்களை மதிப்பிட ஒன்று கூர்ந்தாய்வு வழிமுறைகளையோ அல்லது சந்தைப் போக்கிலிருந்தான ஊகித்தலிருந்து பெற்றோ முயல்வர். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பொருள் உற்பத்தி மேலாளர் தயாரிப்பு மற்றும் சந்தை செலவுகளை ஒரு திட்டமிடப்பட்ட பொருளுக்கான கருத்துருவ விற்பனையுடன் ஒப்பிடலாம். மேலும் அதனை உற்பத்திச் செய்ய அவர் இறுதியில் கிடைக்கும் வருவாய் செலவுகளை ஈடு செய்யும் என எதிர்பார்த்தால் மட்டுமே தயாரிக்க முடிவு செய்வார். செலவு-பயன் பகுப்பாய்வானது ஒரு பொதுவான நிலையற்ற அடிப்படையில் அனைத்து செலவு மற்றும் பயன்களை இட முயல்கிறது. ஒரு கழிவு விகிதம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, அது பிறகு தொடர்புடைய அனைத்து எதிர்கால செலவுகள் மற்றும் பலன்களை தற்போதைய-மதிப்பு வரையறையில் கணக்கிட பயன்படுத்தப்படுகிறது. மிகப் பொதுவாக, தற்போதைய-மதிப்பு கணக்கீடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் கழிவு விகிதம் நிதிச் சந்தைகளிலிருந்து எடுக்கப்படும் வட்டி விகிதமாகும் (ஆர்.எச்.ஃபிராங்க் 2000). இது மிக சர்ச்சைக்குரியதாக இருக்கலாம்; எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு உயர் கழிவு விகிதம் ஒரு மிகக் குறைந்த மதிப்பை எதிர்கால தலைமுறையினர் நலன் மீது குறிப்பது, அதில் சூழலியலுக்கு உதவும் தலையீடுகளின் விருப்பங்களின் மீது பெரும் பாதிப்பைக் கொண்டிருக்கலாம். அனுபவத்தால் அறியப்படுகிற ஆய்வுகள் நிகழ்வில் மக்களின் கழிவு விகிதங்கள் காலங்கள் தோறும் குறையச் செய்யலாம் எனக் கூறுகின்றன. காரணம் செலவு-பயன் பகுப்பாய்வு பொது மக்களின் உண்மையான விருப்பத்தை அளக்கும் நோக்கத்தினைக் கொண்டுள்ளது, இந்த சிறப்பம்சம் வழக்கமாக ஆய்வுகளாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.

செலவு-பயன் பகுப்பாய்வின் போது, பண மதிப்புக்கள் உணரத் தக்க விளைவுகளை குறைக்கவும் கூட காரணம் கற்பிக்கப்படுகின்றன. அவை பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ திட்டத்தின் தோல்விக்கு பங்களிக்கக் கூடிய பல்வேறு இடர்பாடுகளான, நற்பெயர் இழத்தல், சந்தை ஊடுருவல் அல்லது நீண்டக் கால நிறுவன செயல் தந்திர கூட்டிணைப்புக்கள் ஆகியவையாகும். இது குறிப்பாக அரசுகள் (தொழில்)நுட்பத்தை பயன்படுத்துகையில், ஒரு எடுத்துக்காட்டாக வணிகக் கட்டுப்பாடு, ஓர் புதிய சாலை அமைப்பது அல்லது அரசின் உடல்நல கவனிப்பு அமைப்பின் மூலம் புதிய மருந்தை அளிப்பது ஆகியவற்றை அறிமுகப்படுத்த முடிவெடுப்பது போன்றவற்றில் உண்மையாகும். இந்த விஷயத்தில் ஒரு மதிப்பு மனித வாழ்வின் மீதோ அல்லது சூழல் மீதோ இடப்பட வேண்டும் என்பது பெரும்பாலும் பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்துவதாகும். ஒரு உதாரணத்திற்கு, செலவு-பயன் கோட்பாடு நாம் ஒரு ஆபத்தான மலைப்பாதையில் பாதுகாப்பு கம்பியை அமைப்பதின் டாலர் செலவானது, அதன் மூலம் தடுக்கப்பட்ட காயங்கள், மரணங்கள் மற்றும் சொத்து பாதிப்பு ஆகியவற்றின் முழுமையான டாலர் மதிப்பைவிட குறைவானது எனில் நட வேண்டியிருக்கும் (ஆர்.எச்.பிராங்ஃக் 2000).

செலவு-பயன் கணக்கீடுகள் வழக்கமாக பணத்தின் கால மதிப்பு சூத்திரங்களை பயன்படுத்துவதை உள்ளடக்கியதாகும். இது வழக்கமாக எதிர்கால செலவு மற்றும் பலன்களின் போக்கின் எதிர்பார்ப்பினை தற்கால மதிப்புத் தொகையில் மாற்றி இடுவதாகும்.

பயன்பாடும் வரலாறும்[தொகு]

செலவு-பயன்பாடு பகுப்பாய்வு முக்கியமாக மிகப் பெரிய தனியார் மற்றும் பொதுத் துறை திட்டங்களின் பண மதிப்பை ஆராயச் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதற்குக் காரணம் அத்தகைய திட்டங்கள் நிதி அல்லது பண வரையறைகளில் செலவு மற்றும் பலன்களை இணங்கத்தக்கவைகளையும் அதே போல பண வரையறைகளில் தெரிவிக்கப்படுபவைகளையும் உள்ளடக்கச் செய்ய உதவுகின்றன (எ.கா சூழல் பாதிப்புக்கள்). தனியார் துறை நிறுவனங்கள் அதிகம் பயன்படுத்த உகந்ததாயிருக்கிற இதர திட்ட மதிப்பீடு நுட்பங்களான திருப்ப விகிதம் போன்றவற்றை எங்கு சாத்தியமோ அங்கு செய்கின்றன.

செலவு-பயன் பகுப்பாய்வு பழக்கம் நாடுகளுக்கிடையிலும் மற்றும் ஒரு நாட்டிற்குள்ளான துறைகளுக்கிடையிலும் (எ.கா. போக்குவரத்து, உடல்நலம்) வேறுபடுகின்றன. சில முக்கிய வேறுபாடுகளில் மதிப்பீடுகளின் உள்ளே செலவு மற்றும் பலன்களாக உள்ளடக்கப்படும் பாதிப்புக்களின் வகைகள், பண மதிப்பில் தெரிவிக்கப்படும் பாதிப்புக்களின் நீட்சி மற்றும் நாடுகளுக்கிடையிலான கழிவு விகிதங்களின் வேறுபாடுகள் ஆகியவை உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. உலகம் முழுமைக்குமான முகமைகள் பின்வருவன உள்ளிட்ட அடிப்படையான முக்கிய செலவு-பயன் சுட்டிகளைச் சார்ந்துள்ளன:

 • NPV (உபரி தற்கால மதிப்பு)
 • PVB (பலன்களின் தற்கால மதிப்பு)
 • PVC (தற்கால செலவுகளின் மதிப்பு)
 • BCR (பலன் செலவு விகிதாச்சாரம் = PVB / PVC)
 • நிகரப் பலன் (= PVB - PVC)
 • NPV/k (k கிடைக்கின்ற நிதியின் அளவு)

செலவு-பயன் பகுப்பாய்வின் கோட்பாடு 1848 டுபுயிட்டின் கட்டுரையின் காலத்தைச் சேர்ந்தது மேலும் ஆல்பிரெட் மார்ஷலின் பின்னாள் படைப்புக்களில் முறைப்படுத்தப்பட்டதாகும். செலவு-பயன் பகுப்பாய்வின் நடைமுறை முயற்சியானது அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் பொறியாளர் படைப்பிரிவால் 1936 ஆம் ஆண்டின் ஃபெடரல் நேவிகேஷன் ஆக்ட் (Federal Navigation Act of 1936) பரிந்துரைக்கப்பட்ட மைய நீர்வழி உள்கட்டமைப்பிற்கு பயனுள்ள முறையில் கோரப்பட்டதற்குப் பின்னர் துவக்கப்பட்டது.[1] 1939 ஆம் ஆண்டின் ஃபிளட் கண்ட்ரோல் ஆக்ட் (Flood Control Act of 1939) செலவு-பயன் பகுப்பாய்வினை மையக் கொள்கையாக நிறுவுவதில் முக்கியப் பங்கு வகித்தது. அது தரநிலையாக "மதிப்பிடப்பட்ட செலவுகளை விட அதிகமாக யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கான பலன்கள் பெற்றவர்கள் ஆவர்" என்று குறிப்பிட்டது.[2]

பின்னர், செலவு-பயன் நுட்பங்கள் அமெரிக்க ஒன்றியம் மற்றும் ஐக்கிய இராச்சியத்தில் 1950 மற்றும் 1960 ஆம் ஆண்டுகளில் உருவாக்கப்பட்ட நெடுஞ்சாலை மற்றும் வாகனச்சாலை முதலீடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. பலமுறை முன்பு கூறப்பட்டது போல், (தொழில்)நுட்பத்தின் அதிக மேம்படுத்தப்பட்ட பயன்பாடு லண்டன் பாதாள விக்டோரியா புகை வண்டித்தொடருக்கு செய்யப்பட்டது. கடந்த 40 வருடங்களில், உலகம் முழுதும் பல நாடுகளில் செலவு-பயன் நுட்பங்கள் படிப்படியாக போக்குவரத்து திட்டங்கள் எவ்வாறு மதிப்பிடப்பட வேண்டும் எனும் தற்போதுள்ள கணிசமான வழிகாட்டுதல்களின் விரிவு வரை உருவாக்கின.

ஐக்கிய இராச்சியத்தில், மதிப்பீட்டிற்கான புதிய அணுகுமுறை (NATA) அப்போதைய போக்குவரத்து, சூழல் மற்றும் நிலப்பகுதிகள் துறையினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது செலவு-பயன் முடிவுகளை விரிவான சூழல் பாதிப்பு ஆய்வுகளுடன் ஒன்றிணைத்து மேலும் அவற்றை சமநிலையில் வழங்கியது.NATA முதலில் 1998 ஆம் ஆண்டில் தேசிய சாலை திட்டங்களின் சாலைகள் மறுபார்வையில் பயன்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் பின்னர் அனைத்து வகையான போக்குவரத்திற்கும் விரிவாக்கப்பட்டது. அது தற்போது ஒரு புதிய அடித்தளமாக ஐக்கிய இராச்சியத்தின் போக்குவரத்து மதிப்பீட்டிற்கு உள்ளது. மேலும், போக்குவரத்து துறையினரால் பராமரிக்கப்பட்டும் உருவாக்கப்பட்டும் வருகிறது.[10] பரணிடப்பட்டது 2009-07-13 at the வந்தவழி இயந்திரம்

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் 'போக்குவரத்து செலவுவகை மற்றும் திட்ட மதிப்பீட்டிற்கான ஒத்த ஐரோப்பிய அணுகுமுறையை உருவாக்குதல்'(HEATCO)திட்டம், அதன் ஆறாவது வரைவேலை திட்டத்தின் பகுதியாக, ஐரோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாடுகளில் போக்குவரத்து மதிப்பீடு வழிமுறையை மறு ஆய்வு செய்தது மேலும் நாடுகளுக்கிடையிலான குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் இருப்பதைக் கண்டறிந்தது. HEATCO வின் குறிக்கோள் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் முழுமைக்குமான போக்குவரத்து மதிப்பீடு நடைமுறையை ஒத்திருக்கச் செய்வதற்கான வழிமுறைகளை உருவாக்குவதேயாகும் .[11] பரணிடப்பட்டது 2015-05-24 at the வந்தவழி இயந்திரம்[12] [3]

டிரான்ஸ்ஃபோர்ட் கனடாவும் கூட 1994 ஆம் ஆண்டில் பெரிய போக்குவரத்து முதலீடுகளுக்கான அதன் வழிகாட்டி புத்தகம் வெளியிடப்பட்டதிலிருந்து செலவு பயன் பகுப்பாய்வின் பயன்பாட்டை ஊக்குவித்தது.[4]

மிகச் சமீபத்தில் அமெரிக்க ஒன்றிய போக்குவரத்து துறை மற்றும் பல மாகாண போக்குவரத்து துறைகளால் வழிகாட்டி குறிப்புகள் வழங்கப்பட்டன. அதில்போக்குவரத்தில் செலவு பயன் பகுப்பாய்வின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கின்ற மென்பொருள் கருவிகளுக்கான விவாதங்களுடன் HERS, BCA.Net, StatBenCost, CalBC, மற்றும் TREDIS உள்ளிட்டவை இருந்தன. கிடைக்கின்ற வழிகாட்டி குறிப்புகள் ஃபெடரல் ஹைவே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்[5][6], ஃபெடெரல் ஏவியேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்[7], மின்னாசோட்டா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்,[8] மற்றும் கலிஃபோர்னியா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் (கால்டிரான்ஸ்)[9] ஆகியவற்றால் வழங்கப்படுகின்றன.

1960 ஆம் ஆண்டுகளின் துவக்கத்தில், பர்ட்டன் வீஸ்போர்ட்டின் படைப்புக்களில் கூட செலவு பயன் பகுப்பாய்வானது உடல் நலம் மற்றும் கல்வியில் தொடர்புடைய பலன்கள் மற்றும் செலவுகளில் மதிப்பிடப்பட விரிவாகப்பட்டது.[10][11] பின்னர் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் டிபார்ண்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஹ்யூமன் சர்வீசஸ் அதன் CBA வழிகாட்டி குறிப்புக்களை வெளியிட்டது.[12]

துல்லியப் பிரச்சினைகள்[தொகு]

செலவு-பயன் பகுப்பாய்வு முடிவின் துல்லியம் எவ்வாறு செலவு மற்றும் பயன் துல்லியமாக மதிப்பிடப்பட்டது என்பதைச் சார்ந்துள்ளது. போக்குவரத்து உள்கட்டமைப்பு திட்டத்தின் மீது செய்யப்பட்ட செலவின் துல்லியம் பற்றிய நிபுணர்களின் மறு ஆய்வு [13] இரயில் திட்டங்களின் உண்மையான செலவுகள் மதிப்பிடப்பட்ட செலவுகளை விட சராசரியாக 44.7 விழுக்காடு அதிகமாக மாறியிருந்ததையும், மேலும் சாலையில் 20.4 விழுக்காடு உயர்ந்ததையும் கண்டது (ஃபிளைவ்ஜெர்க், ஹோல்ம் மற்றும் புஹ்ல், 2002). பலன்களை பொறுத்தவரை, மற்றொரு நிபுணர்களின் மறு-ஆய்வு [14] உண்மையில் இரயில் பயணங்களின் சராசரி 51.4 விழுக்காடு மதிப்பிடப்பட்ட பயணங்களை விடக் குறைவு; சாலைகளைப் பொறுத்தவரை அனைத்து மதிப்பிடப்பட்ட போக்குவரத்தில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவற்றில் 20 விழுக்காட்டிற்கு மேல் தவறானது என கண்டு பிடிக்கப்பட்டது (ஃபிளைவ்ஜெர்க், ஹோல்ம் மற்றும் புஹ்ல், 2005). ஒப்பீட்டு ஆய்வுகள் இது போன்ற துல்லியமற்றவை போக்குவரத்தினை தவிர இதரத் துறைகளுக்கும் பொருந்தும் எனச் சுட்டின. இத்தகைய ஆய்வுகள் செலவு-பயன் பகுப்பாய்வுகளின் முடிவுகள் எச்சரிக்கையுடன் நடத்தப்பட வேண்டும் ஏனெனில் அவை உயர்ந்தளவில் துல்லியமற்றவையாக இருக்கக்கூடும் என்பதை உணர்த்துகின்றன. உண்மையில், துல்லியமற்ற செலவு-பயன் பகுப்பாய்வுகள் திட்டமிடலில் கணிசமான அளவில் சிக்கல் வாய்ந்தவை என வாதிடப்படுகின்றன, ஏனெனில் துல்லியமற்ற ஆவணப்படுத்தல் அளவு திறனற்ற முடிவுகளுக்கு வழிவிடலாம் என பரேடோ மற்றும் கால்டார்-ஹிக்ஸ் திறனால் விவரிக்கப்படுகிறது ([15] ஃபிளைவ்ஜெர்க், புருஸெலியஸ் மற்றும் ரொதங்கட்டர், 2003).

இத்தகைய வெளிப்பாடுகள் (ஏறக்குறைய எப்போதும் குறைமதிப்பீட்டிற்கு உகந்ததாயிருக்கின்ற குறிப்பிடத்தக்க புதிய அணுகுமுறைகள் காணத்தவறினால் வரை ) எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன ஏனெனில் அத்தகைய மதிப்பீடுகள்:

 1. முடிவுற்ற திட்டங்களைப் போன்றவற்றில் கடுமையாக சார்ந்திருப்பது (பலமுறை கவனிக்கத்தக்கமுறையில் செயலில் அல்லது குழு உறுப்பினர்களின் அளவு மற்றும் திறன் அளவுகளில் நிச்சயமாக வேறுபட்டிருப்பது)
 2. திட்டத்தின் உறுப்பினர்கள் குறிப்பிடத்தக்க செலவுகளை தூண்டுகின்றவற்றை அடையாளப்படுத்துவதை (அவர்களின் பொதுவான கடந்தக் கால அனுபவங்களை நினைவுகூறுகிறது ) அதிகம் சார்ந்திருக்கிறது
 3. உணரத்தக்கதல்லாத கூறுகளின் பணச் செலவை மதிப்பிட தங்களை தாங்களே மதிப்பிடும் முறையைச் சார்ந்திருத்தல்
 4. குழு உறுப்பினர்களின் வழக்கமான மனச்சாட்சிக்கு விரோதமான பாகுபாடுகளை முழுமையாக மறையச் செய்ய இயலாது (அவர் பலமுறை சொந்த நலங்களின் காரணமாக மேற்கொண்டு செயல்படும் முடிவினை எடுப்பர்) மேலும் இயற்கையான உளவியல் போக்கு "சாதகமாக சிந்தி" (அது எதனை உள்ளிட்டிருந்தாலும்) என்பதாகும்.

செலவு-பயன் பகுப்பாய்விற்கான மற்றொரு சவால் பகுப்பாய்வில் எந்த செலவுகளை உள்ளடக்குவது என்பதைத் தீர்மானிப்பதாகும் (குறிப்பிடத்தக்க செலவு தூண்டிகள்). இது பலமுறை சர்ச்சைக்குரியது. ஏனெனில், நிறுவனங்கள் அல்லது ஆர்வக் குழுக்கள் ஆய்வில் சில செலவுகள் சேர்க்கலாம் அல்லது நீக்கப்படலாம் என நினைக்கலாம்.

ஃபோர்ட் பிண்டோ விஷயத்தில் (வடிவக் கோளாறுகளின் காரணங்களால், பிண்டோ பின்புற-பாதிப்புடைய மோதலில் தீப்பற்றி எரியக்கூடியவகையில் இருந்தது) ஃபோர்ட் நிறுவனம் திரும்பப் பெறுவதற்கான அழைப்பை விடுவதில்லை எனும் முடிவை எடுத்தது. ஃபோர்ட்டின் செலவு-பயன் பகுப்பாய்வுகள் பயன்பாட்டிலுள்ள கார்களின் எண்ணிக்கையையும், விபத்து சாத்திய விகிதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டும் வடிவக் கோளாறிலான இறப்புக்கள் $49.5 மில்லியனாக ஏற்படலாம் என்பதைக் கொண்டும் மதிப்பிடப்பட்டது(தொகையானது ஃபோர்ட் தவறான இறப்பு சட்ட வழக்குகளுக்கு நீதிமன்றத்திற்கு வெளியிலான உடன்படிக்கைக்கு கொடுக்க வேண்டியது). இது ஒரு மறு அழைப்பிற்கான ($137.5 மில்லியன்) செலவை விட குறைவானதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது [16] பரணிடப்பட்டது 2011-07-15 at the வந்தவழி இயந்திரம். நிகழ்வில், ஃபோர்ட் அபாயகரமான எதிர்மறையான விளம்பரங்களை கவனியாது விட்டது (அல்லது முக்கியத்துவமற்றதாக கருதியது), அது மிக குறிப்பிடத்தக்கதாக மாறியது (ஏனெனில் அது மறு அழைப்பிற்கு ஏதோ ஒரு வகையில் வழிவிட்டது மேலும் விற்பனையில் அளக்கத் தக்க இழப்புக்களை ஏற்படுத்தியது).

உடல் நலப் பொருளியலில், சில ஆய்வாளர்கள் செலவு-பயன் பகுப்பாய்வுகள் பற்றாக்குறையுடைய வழிவகைகளாக இருக்கலாம் என நினைக்கின்றனர். ஏனெனில், பணமளிக்கும்-விருப்ப முறைகள் மனித வாழ்வின் மதிப்பைத் தீர்மானிப்பது வருமான சமமின்மைக்கு இணங்க ஆட்படுத்தப்படலாம். அவர்கள் உடல்நலக் கொள்கைகளின் விளைவுகளை பகுத்தாராய செலவு-பயன் பகுப்பாய்வு மற்றும் தக்கவாறு-அனுசரிக்கப்பட்ட வாழ்நாள் வருடங்களின் பயன்பாட்டிற்கு ஊக்கமளிக்கின்றனர்.

மேலும் காண்க[தொகு]

 • பயன்பாட்டுத் தகவல் பொருளாதாரம்
 • பயன் பற்றாக்குறை
 • வணிக வழக்கு
 • மிகைச் செலவு
 • நிதி பகுப்பாய்வு
 • கால்டார்-ஹிக்ஸ் திறன் - செலவு-பயன் பகுப்பாய்வை ஆதாரமாகக் கொண்ட பொருளாதார கோட்பாடு
 • நிகர தற்கால மதிப்பு - ஒத்தத்தன்மையுடைய கணக்கீட்டு வகை
 • சாதகவாத சார்பு நிலை
 • பாராமெட்ரிக் கணக்கிடல் முறை - செலவு கணக்கிடும் முறை
 • பெராடோ திறன் - மாற்று பொருளாதாரக் கோட்பாடு
 • பயணிகளின் இருக்கைத் தரம் பற்றிய முன் மதிப்பீடு
 • சிக்கல்-பயன் பகுப்பாய்வுகள் - பல முடிவுகளில், உயிரியல்மருத்துவ ஆராய்ச்சியில், செலவு சிக்கலால் இடம் மாற்றப்படுகிறது.
 • முதலீடுகளின் மீதான சமூக திருப்பல்

மேற்குறிப்புகள்[தொகு]

 1. ஹிஸ்டரி ஆஃப் பெனிபிட்-காஸ்ட் அனாலிசிஸ், புரொசீடிங்க்ஸ் ஆஃஒ தி 2006 காஸ்ட் பெனிபிட் கான்ஃப்ரப்ஸ்[1] பரணிடப்பட்டது 2006-06-16 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 2. கூகுள் புக் எக்ஸ்டிராக்ட் ஃபிரம் கேசஸ் இன் பப்ளிக் ஃபாலிஸி அனாலிசிஸ் பை ஜார்ஜ் எம்.கெஸ், பால் ஜி.ஃபார்ன்ஹாம்
 3. கைட் டு காஸ்ட்-பெனிபிட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிரோஜெக்ட்ஸ். எவேல்யூவேஷன் யூனிட், டி ஜி ரீஜனல் பாலிஸி, ஐரோப்பியன் கமிஷன் 2002. [2]
 4. கைட் டு பெனிபிட்-காஸ்ட் அனாலிசிஸ் இன் டிரான்ஸ்ஃபோர்ட் கனடா. டிரான்ஸ்ஃபோர்ட் கனடா. இகனாமிக் எவேல்யூவேஷன் பிராஞ்ச், டிரான்ஸ்ஃபோர்ட் கனடா, ஒட்டாவா 1994 [3]
 5. யூஎஸ் ஃபெடரல் ஹைவே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்: எகனாமிக் அனாலிசஸ் பிரைமெர்: பெனிபிட்-காஸ்ட் அனாலிசிஸ் 2003 [4]
 6. யூஎஸ் ஃபெடரல் ஹைவே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்: காஸ்ட்-பெனிபிட் ஃபோர்காஸ்டிங் டூல்பாக்ஸ் ஃபர் ஹைவேஸ், சிர்கா2001 [5] பரணிடப்பட்டது 2012-01-12 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 7. யூஎஸ் ஃபெடரல் ஏவியேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்: ஏர்ஃபோர்ட் பெனிபிட்-காஸ்ட் அனாலிசிஸ் கைடன்ஸ், 1999 [6]
 8. மின்னாசோட்டா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபோர்ட்: பெனிபிட் காஸ்ட் அனாலிசிஸ். MN DOT ஆஃபிஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்[7] பரணிடப்பட்டது 2009-08-13 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 9. காலிஃபோர்னியா டிபர்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபோர்டேஷன்: பெனிபிட்-காஸ்ட் அனாலிசிஸ்: கைட் ஃப்ர்ர்ட் டிரான்ஸ்ஃபோடேஷன் பிளானிங்[8]
 10. வீஸ்பிராட், பர்டன்: "டஸ் பெட்டர் ஹெல்த் பே?” பப்ளிக் ஹெல்த் ரிபோர்ட், தொ. 75, ஜூன் 1960, பக்கங்கள். 557-60.
 11. வீஸ்பிராட், பர்டன்:,"எஜுகேஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஹ்யூமன் காபிடல்," ஜர்னல் ஆஃப் பொலிடிகல் எகானமி, தொ. 70, எண் 5, பார்ட் 2, அக்டோபர் 1962, பக்கங்கள் 106-23 (மறுபதிப்பு பி.கைகேர்,தொ., இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஹ்யூமன் காபிடல்,
 12. யூஎஸ் டெபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஹ்யூமன் சர்வீசஸ்: ஃபீசிபிலிட்டி, ஆல்டெர்னேடிவ்ஸ்,அண்ட் காஸ்ட்/பெனிபிட் அனாலிசிஸ் கைட், ஜூலை 1993 [9] பரணிடப்பட்டது 2012-07-20 at the வந்தவழி இயந்திரம்

கூடுதல் வாசிப்பு[தொகு]

 • அஸ்காட், எலிசெபத். 2006. பெனிபிட் காஸ்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் வொண்டர்வோர்ல்ட் டிரை ஓவர்பாஸ் இன் சான் மார்க்கோஸ், டெக்ஸாஸ். வழி முறை ஆராய்ச்சி பெருந்திட்டம். [17], டெக்ஸாஸ் மாகாண பல்கலைக்கழகம்
 • பெண்ட் ஃபிளைவ்ஜெர்க், மெட்டே கே. ஸ்கம்ரிஸ் ஹொல்ம் மற்றும் சோரன் எல். புஹ்ல், "அண்டர்ஸ்டேண்டிங் காஸ்ட்ஸ் இன் பப்ளிக் வொர்க்ஸ் பிராஜக்ட்ஸ்: எரர் ஆர் லை?" ஜர்னல் ஆஃப் தி அமெரிக்கன் பிளான்னிங் அசோஷியேஷன், தொ. 68, எண். 3, கோடை 2002, பக்கங்கள். 279-295. [18]
 • பெண்ட் ஃபிளைவ்ஜெர்க், மெட்டே கே. ஸ்கம்ரிஸ் ஹொல்ம் மற்றும் சோரன் எல். புஹ்ல், "ஹவ் (இன்)அக்யூரேட் ஆர் டெமண்ட் ஃபோர்காஸ்ட்ஸ் இன் பப்ளிக் வொர்க்ஸ் பிராஜக்ட்ஸ்? தி கேஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபோர்டேஷன்." ஜர்னல் ஆஃப் தி அமெரிக்கன் பிளானிங் அசோசியேஷன், தொ. 71, எண். 2, வேனிற்காலம் 2005, பக்கங்கள். 131-146. [19]
 • பெண்ட் ஃபிளைவ்ஜெர்க், நில்ஸ் புருஸெலியஸ் மற்றும் வெர்னர் ரொதன்கட்டர், மெகாபுராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ரிஸ்க்: அன் அனாடமி ஆஃப் ஆம்பிஷன்(காம்பிரிட்ஜ் யுனிவெர்சிட்டி பிரஸ், 2003). [20]
 • பெனிபிட்/காஸ்ட் அனாலிசிஸ்: இண்ட்ருடக்ஷன் மன்காடோ மாகாண பல்கலை. புதுப்பிக்கப்பட்டது. [21] பரணிடப்பட்டது 2004-08-28 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 • சக்ரவர்த்தி, சுகமோய் (1987). "காஸ்ட்-பெனிபிட் அனாலிசிஸ்," The New Palgrave: A Dictionary of Economics , தொ. 1, பக்கங்கள். 687-90.
 • ஃபோலந்த், ஷெர்மான், ஆலன் சி. குட்மேன் அண்ட் மிரான் ஸ்டானோ. தி இகனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஹெல்த் கேர். ஐந்தாவது பதிப்பு. பியர்சன் பிரிண்டிஸ் ஹால்: நியூ ஜெர்ஸி, 2007. பக்கம் 83, 84.
 • போர்ட்ட்னி, பால் ஆர்., பெனிபிட்-காஸ்ட் அனாலிசிஸ், இன் தி லைப்ரரி ஆஃப் இகனாமிக்ஸ் அண்ட் லைப்ரரி. [22]
 • டெவ்ஃபிக் எஃப்.நாஸ், காஸ்ட்-பெனிபிட் அனாலிசிஸ்: தியரி அண்ட் அப்ளிகேஷன் (தௌசெண்ட் ஓக்ஸ், Ca.: சேஜ், 1996). [23]

புற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=செலவு–பயன்_பகுப்பாய்வு&oldid=3595561" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது