செய்முறை பகுதிகள் (செ.மு.ப.ஓ)

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

ஒருங்கிணைந்த செயல்வல்லமை ஒப்புருவில் மொத்தம் 22 செய்முறை பகுதிகள் (செ.மு.ப.ஓ) (Process area (CMMI)) உள்ளன.

செய்முறை பகுதிகள் ஒழுங்கமைப்பு[தொகு]

ஒருங்கிணைந்த செயல்வல்லமை முதிர்ச்சி ஒப்புருவில் மொத்தம் உள்ள 22 செய்முறை பகுதிகள் அகரவரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எனினும், செயல்முறை பகுதிகள் முதிர்வு நிலைகள் அல்லது செயல்முறை பகுதியின் பிரிவுகள் படி தொகுக்கப்படலாம்.

உருவாக்கத்திற்கான ஒருங்கிணைந்த செயல்வல்லமை முதிர்ச்சிப் ஒப்புரு[தொகு]

இதில் ஐந்து முதிர்வு நிலைகள் உள்ளன. எனினும், முதிர்ச்சி நிலை மதிப்பீடுகள் முதிர்ச்சி நிலை 2 முதல் முதிர்ச்சி நிலை 5 வரை வழங்கப்படுகின்றன.

முதிர்ச்சி நிலை 2 - நிர்வகிக்கப்பட்டது

 • அமைவடிவம் மேலாண்மை
 • அளவீடு மற்றும் பகுப்பாய்வு
 • செயற்றிட்டம் கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு
 • செயற்றிட்டத்தை திட்டமிடுதல்
 • நிகழ்முறை மற்றும் தயாரிப்பு தர உறுதிப்படுத்தல்
 • தேவைகள் மேலாண்மை
 • வழங்குநர் உடன்படிக்கை மேலாண்மை

முதிர்ச்சி நிலை 3 - வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது

 • முடிவு பகுப்பாய்வு மற்றும் தீர்மானம்
 • ஒருங்கிணைந்த செயற்றிட்ட மேலாண்மை
 • நிறுவன செயல்முறை வரையறை
 • நிறுவன செயல்முறை குவியம்
 • நிறுவனத்தின் பயிற்சிகள்
 • தயாரிப்பை ஒருங்கிணைத்தல் (PI)
 • தேவைகள் மேம்படுத்துதல் (RD)
 • இடர் மேலாண்மை (RSKM)
 • தொழில்நுட்ப தீர்வு
 • செல்லுபடியாக்கம்
 • சரிபார்த்தல்

முதிர்ச்சி நிலை 4 - அளவுரீதியாக நிர்வகிக்கப்படுகிறது

 • நிறுவன செயல்முறைகளின் செயல்திறன்
 • அளவறிதற்குரிய செயற்றிட்ட மேலாண்மை

முதிர்ச்சி நிலை 5 - அனுகூலப்படுத்தல்

 • காரண பகுப்பாய்வு மற்றும் தீர்மானம்
 • நிறுவன செயல்திறன் மேலாண்மை

சேவைகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த செயல்வல்லமை முதிர்ச்சிப் ஒப்புரு[தொகு]

முதிர்ச்சி நிலை 2 - நிர்வகிக்கப்பட்டது

 • அமைவடிவம் மேலாண்மை
 • அளவீடு மற்றும் பகுப்பாய்வு
 • நிகழ்முறை மற்றும் தயாரிப்பு தர உறுதிப்படுத்தல்
 • தேவைகள் மேலாண்மை
 • வழங்குநர் உடன்படிக்கை மேலாண்மை
 • சேவை விநியோகம்
 • பணி கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு
 • பணி திட்டமிடல்

முதிர்ச்சி நிலை 3 - வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது

 • கொள்திறன் மற்றும் கையிருப்பு மேலாண்மை
 • முடிவு பகுப்பாய்வு மற்றும் தீர்மானம்
 • நேர்வு நுணுக்கம் மற்றும் தடுப்பு
 • ஒருங்கிணைந்த பணி மேலாண்மை
 • நிறுவன செயல்முறை வரையறை
 • நிறுவன செயல்முறை குவியம்
 • நிறுவனத்தின் பயிற்சிகள்
 • இடர் மேலாண்மை (RSKM)
 • தடையற்ற சேவை
 • சேவை முறைமை அபிவிருத்தி
 • சேவை முறைமை நிலைமாற்றம்
 • உத்தியியல் சேவை மேலாண்மை

மேலும் பார்க்க[தொகு]