செயன்முறைகள் நிர்வாகம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

செயல்முறைகள் நிர்வாகம் என்பது பண்டங்கள் தயாரிப்பு மற்றும் சேவைகளோடு தொடர்புடைய தொழில் பகுதியாகும் என்பதோடு மூலாதாரத்தின் மிகக்குறைவான தேவையைப் பயன்படுத்தும் வகையில் திறன்மிக்கதாகவும், வாடிக்கையாளரின் தேவையை எதிர்கொள்ளும் வகையில் பயன்மிக்கதாகவும் தொழில் செயல்முறைகள் இருப்பதை உறுதிசெய்யும் பொறுப்போடு தொடர்புடையதாகவும் இருக்கிறது. உள்ளீடுகளை (மூலப்பொருட்கள், உழைப்பு மற்றும் ஆற்றல் வடிவங்களில்) முடிவுப் பொருட்களாக (பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகள் வடிவத்தில்) மாற்றுகின்ற நிகழ்முறையை நிர்வகிப்பதோடு இது தொடர்புடையதாக இருக்கிறது.

செயல்முறைகள் என்பவை பாரம்பரியமாக பண்டங்கள் உற்பத்தி செய்வது மற்றும் சேவைகள் ஆகியவற்றைத் தனித்தனியாக குறிப்பிட்டு வந்திருக்கிறது, இருப்பினும் இந்த இரண்டு முக்கிய செயல்முறைகளின் வகைகளுக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடு, உற்பத்தியாளர்கள் தயாரிப்பு மற்றும் சேவை வழங்கல்களை ஒன்றிணைக்க முயலும் சிக்கலை அதிகரிக்கவே செய்கிறது. மிகவும் பொதுவாக செயல்முறைகள் நிர்வாகம் எந்த ஒரு வழங்கப்பட்ட நிகழ்முறையிலும் உள்ள மதிப்புக்-கூட்டப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் உள்ளடக்கத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கம் கொண்டதாக இருக்கிறது. அடிப்படையிலேயே இந்த மதிப்புக்-கூட்டுதல் படைப்பாக்க நடவடிக்கைகள் இணக்கமான நிறுவனச் செயல்திறனுக்காகச் சந்தை வாய்ப்போடு (பார்க்க சந்தையிடுதல்) இணங்கிப்போவதாக இருக்க வேண்டும்.

அமெரிக்க கல்வித்துறையின் கூற்றுப்படி செயல்முறைகள் நிர்வாகம் என்பது நிறுவனம் அல்லது அமைப்பின், குறிப்பாக வளர்ச்சி, உற்பத்தி மற்றும் தயாரிப்போடு தொடர்புடையது, பௌதீக மற்றும்/அல்லது தொழில்நுட்ப செயல்பாடுகளை [நிர்வகிப்பது மற்றும் இயக்குவதோடு தொடர்புடைய துறையாகும்]. [செயல்முறைகள் நிர்வாகத் திட்டங்கள் பின்வருவனவற்றை உள்ளிட்டிருக்கின்றன] இவை பொது மேலாண்மையின் கொள்கைகளிலான அறிவுறுத்தல்கள், உற்பத்தி மற்றும் தயாரிப்பு அமைப்புக்கள், தொழில் நிர்வாகம், உபகரண பராமரிப்பு நிர்வாகம், தயாரிப்புக் கட்டுப்பாடு, தொழில்துறை தொழிலாளர் உறவுகள் மற்றும் திறன்பெற்ற வர்த்தகங்கள் மேற்பார்வை, வியூக முக்கியத்துவ உற்பத்திக் கொள்கை, அமைப்புக்கள் பகுப்பாய்வு, உற்பத்தித்திறன் பகுப்பாய்வு மற்றும் அடக்கவிலைக் கட்டுப்பாடு மற்றும் மூலப்பொருட்கள் திட்டமிடல் ஆகியனவாகும்.[1][2]

தோற்றங்கள்[தொகு]

செயல்முறைகள் நிர்வாகத்தின் தோற்றுவாய்கள் 18, 19, மற்றும் 20வது நூற்றாண்டுகளின் கலாச்சார மாற்றங்களினூடாகக் காணப்படுகின்றன. அவை தொழில் புரட்சி, உள்மாற்றீட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி, வால்டம்-லோவல் அமைப்பு, அமெரிக்க உற்பத்தி அமைப்பு, அறிவியல்பூர்வ நிர்வாகம் [3], அசெம்பிளி வரிசை பயிற்சியின் வளர்ச்சி மற்றும் பேரளவு உற்பத்தி, மற்றும் டொயட்டா உற்பத்தி அமைப்பு. ஒன்றிணைக்கப்பட்ட இந்த கருத்தாக்கங்கள் உற்பத்தி நிகழ்முறைகளின் தரநிலையாக்கம் மற்றும் தொடர்ச்சியான மேம்பாட்டிற்கென்று அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த முந்தைய உற்பத்தி அமைப்புக்களின் முக்கியமான அம்சங்கள் திறமை பெற்ற தொழிலாளிகளிடமிருந்து வேலைப்பகிர்வு ஊடான புறப்பாடாக இருந்திருக்கிறது என்பதுடன் திறமைபெற்ற, அனுபவம் வாய்ந்த ஊழியர்களுக்குள்ளாக இருந்த அறிவு, உபகரணம், ஆவணமாக்கம் மற்றும் அமைப்புக்களுக்கு மாற்றித் தரப்பட்டதாகவும் இருக்கிறது.

செயல்முறைகள் நிர்வாகத்திற்கான அடித்தளங்களை வழங்கிய சிந்தனைத் தலைவர்களின் வாழ்க்கைப் படைப்புக்களாக பார்க்கப்படுபவை நிறைய இருக்கின்றன (இவர்களில் ஒரு சிலர் மட்டுமே பொதுமக்களிடத்தில் பெயர் அங்கீகாரத்தைப் பெற்றிருக்கின்றனர்). பின்வருபவை மிக மேம்போக்கான பட்டியல் (தோராயமான தோற்றப்பாட்டு வரிசை) ஆடம் ஸ்மித், ஜீன்-பாப்டிஸ்ட் வெகாட் டி கிரிபேவெல், லூயி டி டுஸார்ட், ஹனாரே பிளான்க், எலி விட்னி, ஜான் எச். ஹால், சிமியன் நார்த், ஃபிரடெரிக் வின்ஸ்லோ டெய்லர், ஹென்றி காண்ட், ஹென்றி ஃபோர்ட், சகிச்சி டயோடா, ஆல்ஃபிரட் ஸ்லோன், ஃபிராங்க் மற்றும் லில்லியன் கில்பிரத், டெக்ஸ் தார்ண்டன் மற்றும் அவருடைய விஸ் கிட்ஸ் குழு, மற்றும் டபிள்யு. எட்வர்ட் டெமிங் மற்றும் டொயட்டோ உற்பத்தி அமைப்பு உருவாக்குநர்கள் (தய்ச்சி ஓனோ, ஷிகியோ சிங்கோ, எய்ஜி டயோடா, கிய்ச்சிரோ டயோடா மற்றும் பிறர்).

சில தாக்கங்கள் உபகரணத்தின் மீதான முதன்மை முக்கியத்துவத்தை அமைக்கின்ற நேரத்திலும் அமைப்புகளுக்கான கீழ்படியாதிருப்பதைத் தடுப்பதாகவும் மக்களால் பார்க்கப்பட்டு வந்திருக்கும் சமயத்தில் (எ.கா., டைலர் மற்றும் ஃபோர்ட்) சமூகப் பொருளாதார அமைப்புக்களாக உற்பத்தி செயல்திறன்களாகப் பார்க்கப்படுவதற்கான தேவை, மனிதர்களையும் இயந்திரங்களையும் உரிய முறையில் பரிசீலனை செய்வது ஆகியவை பாராட்டப்படுவதும் தெரிவிக்கப்படுவதும் அதிகரித்து காணப்படுகிறது.[4][5][6]

ஒரு ஒழுங்குமுறையாக செயல்முறைகள் ஆராய்ச்சியானது தொடக்கத்தில் ராணுவப் பின்னணியிலும் பின்னர் பொது செயல்முறைகளிலும் செயல்முறைகள் கேள்விகளை இணக்கப்படுத்துவதற்கான பகுப்பாய்வு கருவிகளாகக் கணிதவியலாளர்கள் பயன்படுத்தியபோது இரண்டாம் உலகப்போர் காலத்தில் கவனத்தை ஈர்த்தது.

வரலாற்றுப்பூர்வமாக, தொழில்துறை பொறியியலிலிருந்து தோன்றிய அறிவு வளம் முதல் எம்பிஏ திட்டங்களுக்கான அடிப்படையைப் பெற்றது என்பதுடன் பரவலான தொழில் துறைகள், தொழிற்சாலை, ஆலோசனை மற்றும் இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்கள் முழுவதிலும் பயன்படுத்தப்படும் செயல்முறைகள் நிர்வாகத்திற்கான மையமானது.[மேற்கோள் தேவை]

நிறுவனங்கள்[தொகு]

பின்வரும் நிறுவனங்கள் செயல்முறைகள் நிர்வாகத்தை ஏற்று மேம்படுத்துகின்றன:

பதிப்புக்கள்[தொகு]

பின்வருவன செயல்முறைகள் நிர்வாகத்தோடு தொடர்புடைய கல்வித்துறை பத்திரிக்கைகளாகும்:

மேலும் பார்க்க[தொகு]

புரடக்ஷன் அண்ட் இன்வெண்டரி மேனேஜ்மெண்ட் ஜர்னல்

வெளிப்புற இணைப்புகள்[தொகு]

பார்வைக் குறிப்புகள்[தொகு]

  1. கல்வி அறிவியல்களுக்கான அமெரிக்க கல்வித் துறை: அறிவுறுத்தல் திட்டங்களின் வகைப்படுத்தல்கள் (சிஐபி). அக்டோபர் 26, 2009ஆம் ஆண்டில் http://nces.ed.gov/pubs2002/cip2000/occupationallookup6d.ASP?CIP=52.0205 இல் இருந்து திரும்ப எடுக்கப்பட்டது
  2. ஏடிஎம்ஏஇ உறுப்பினர் வென் விளக்கப்படம். http://atmae.org/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=48
  3. ஆலன் பில்கிங்ஸ்டன், ஜேக் மெரிடித், “தி எவல்யூஷன் ஆஃப் தி இன்டலெக்சுவல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆபரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்—1980-2006: எ சிட்டேஷன்/கோ-சிட்டேஷன் அனாலிஸிஸ்,” ஜர்னல் ஆஃப் ஆபரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், (2009) தொகுதி. 27, எண். 3, பக்.185-202.
  4. James Hartness (1912). The Human Factor in Works Management. New York and London: McGraw-Hill. http://books.google.com/books?id=QB41AAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=James+Hartness+Human+Factor+in+Works+Management.  ஹைவ் பப்ளிஷிங் நிறுவனத்தின் மறுபதிப்பு (ஹைவ் மேனேஜ்மெண்ட் ஹிஸ்டரி சீரிஸ், எண். 52, ISBN 978-1-58367-161-0
  5. ஜேம்ஸ் எம்.வில்ஸன், (1995) அன் ஹில்டாரிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆன் ஆபரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் , புரடக்ஷன் அண்ட் இன்வெண்டரி மேனேஜ்மெண்ட் ஜர்னல்
  6. ரிச்சர்ட் சேஸ், எஃப். ராபர்ட் ஜேகப்ஸ், நிகோலஸ் அகுலானோ மற்றும் பிறர்., ஆபரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் காமபடிடிவ் அட்வான்டேஜ் , (2001), ISBN 0-07-250636-9
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=செயன்முறைகள்_நிர்வாகம்&oldid=3523556" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது